הרב שי עמר - חטיפה לאור יום

הרב שי עמר

האם השאירה את התינוק אצל המוכרת - מדוע לא חזרה לקחת אותו? הרב שי עמר מביא סיפור אמיתי, מצמרר ומעורר מחשבה

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,312 --> 00:00:45,912
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:46,363 --> 00:00:49,728
אנחנו נציג
כדרכנו

3
00:00:49,737 --> 00:00:51,607
שאלה מעניינת

4
00:00:51,730 --> 00:00:53,783
שנוכל
להפיק ממנה

5
00:00:53,792 --> 00:00:57,353
מוסר השכל
ונקודות למחשבה

6
00:00:58,087 --> 00:00:59,818
.בחיי היום-יום שלנו

7
00:01:00,210 --> 00:01:05,789
לפעמים דווקא כשאנחנו מפשיטים
את הדברים בדוגמאות מהחיים

8
00:01:06,152 --> 00:01:10,952
יותר קל לנו להבין
כמה אנחנו באמת צריכים לשים לב

9
00:01:11,229 --> 00:01:13,185
לדברים שכבר התרגלנו

10
00:01:13,483 --> 00:01:16,138
.וההרגל הורס כל חלקה טובה

11
00:01:16,341 --> 00:01:21,796
וככל שאנחנו מעוררים את זה
,ביחד כחברותא אחת גדולה

12
00:01:22,145 --> 00:01:25,680
- שבט אחים גם יחד
יש לנו יותר את האפשרות

13
00:01:25,803 --> 00:01:30,603
להתבונן ולשים לב
לדברים שאנחנו לא תמיד

14
00:01:31,003 --> 00:01:32,989
.מתייחסים להם ברצינות

15
00:01:33,774 --> 00:01:37,229
,סיפור שסופר לאחרונה
,מעשה שהיה כמובן

16
00:01:38,145 --> 00:01:43,636
ונדרשה התייחסות הלכתית
.לאותו סיפור מעניין

17
00:01:44,581 --> 00:01:51,163
אני אשתדל להביא את הסיפור
בצורה הכי נגישה והכי קלאסית שאפשר

18
00:01:51,556 --> 00:01:57,767
,מבחינת המושגים הפשוטים
.אם אפשר לומר בסיפור הזה

19
00:01:58,625 --> 00:02:00,232
.מעשה שהיה כך היה

20
00:02:03,090 --> 00:02:10,850
אישה מגיעה לאחת מחנויות
לממכר כלי כסף

21
00:02:11,607 --> 00:02:17,418
.באחת החנויות במרכז הארץ
,היא רוצה לקנות

22
00:02:18,130 --> 00:02:23,745
.לא פחות מאשר חנוכייה מפוארת
היא שמעה מהרב

23
00:02:25,003 --> 00:02:30,450
- "שכתוב "זה אלי ואנווהו
.דרשו חז"ל: התנאה לפניו במצוות

24
00:02:31,236 --> 00:02:35,396
,כשאתה עושה מצווה
.אל תעשה את זה לצאת ידי חובה

25
00:02:35,825 --> 00:02:40,341
,תשתדל לעשות את זה כמו שצריך
,בצורה מכובדת

26
00:02:40,669 --> 00:02:44,792
.תראה שאתה שמח במצווה
:על זה אמרו חז"ל

27
00:02:44,909 --> 00:02:48,269
- כשאתה לובש ציצית
.תהיה ציצית נאה

28
00:02:48,727 --> 00:02:53,447
,לולב - לולב מהודר, יפה
גם אם אתה יכול לצאת

29
00:02:53,520 --> 00:02:58,538
באיזה לולב שלא נראה הכי טוב
,והוא כשר על פי הדין

30
00:02:58,894 --> 00:03:04,349
אבל זה לא מראה שאתה באמת חפץ
.לקיים את מצוות השם בשמחה

31
00:03:04,923 --> 00:03:08,152
אדם שמעוניין לקיים
,את מצוות השם בשמחה

32
00:03:08,654 --> 00:03:12,232
הוא לא מקיים את המצווה
,רק כדי לצאת ידי חובה

33
00:03:12,530 --> 00:03:16,181
,מצוות אנשים מלומדה
הוא משתדל בכל דרך

34
00:03:16,465 --> 00:03:19,927
,לייפות את המצווה
.לייקר את המצווה

35
00:03:20,130 --> 00:03:24,792
זה מראה שאכפת לנו
,לא מהמצווה רק

36
00:03:25,236 --> 00:03:29,760
,אלא גם ממי שציווה אותנו על המצווה
.שזה הקב"ה

37
00:03:30,210 --> 00:03:35,214
לכן יש חשיבות לעשות את המצווה
,בצורה נאה

38
00:03:35,410 --> 00:03:37,425
."התנאה לפניו במצוות"

39
00:03:38,690 --> 00:03:42,887
האישה הזאת מגיעה
,לאחת החנויות היוקרתיות

40
00:03:43,630 --> 00:03:49,490
נכנסת ומבקשת
,לראות חנוכייה מפוארת, יפה

41
00:03:50,378 --> 00:03:54,887
.חנוכיית כסף
כמובן שהמוכרת האדיבה

42
00:03:55,890 --> 00:04:03,178
אומרת לה: כמה שניות ואני מציגה בפנייך
.כמה חנוכיות יפות, מפוארות

43
00:04:04,014 --> 00:04:12,487
.היא מציגה בפניה חנוכיות
לא נותר ללקוחה, רק להתלבט

44
00:04:12,625 --> 00:04:17,396
איזו חנוכייה כי כל חנוכייה
,הייתה יותר יפה מהשנייה

45
00:04:18,610 --> 00:04:23,527
והיא כמובן הייתה צריכה להחליט
.על חנוכייה אחת, לא שתיים

46
00:04:24,763 --> 00:04:32,210
לאחר שהיא החליטה וגמלה בליבה
,על חנוכייה אחת מכמה חנוכיות שהיא ראתה

47
00:04:33,643 --> 00:04:41,578
:היא אמרה למוכרת האדיבה
.תראי, אני לא יכולה להחליט לבד

48
00:04:42,749 --> 00:04:46,836
,יש עוד חלק ממני
,זה הבעל שלי

49
00:04:47,527 --> 00:04:50,545
,ואני צריכה לשאול אותו
להתייעץ איתו

50
00:04:51,105 --> 00:04:55,643
,האם לקנות את החנוכייה שבחרתי
,האם זה מוצא חן בעיניו

51
00:04:56,276 --> 00:04:59,905
.האם זה נראה לו
.אני לא רוצה להחליט לבד

52
00:05:01,280 --> 00:05:06,654
.אבל תראי, את רואה מה יש לי ביד
,אני מחזיקה תינוק קטן

53
00:05:07,665 --> 00:05:12,661
,זה עתה נולד לי בשעה טובה ומוצלחת
.בסימן טוב ומזל טוב

54
00:05:12,821 --> 00:05:16,290
אחרי כמה שנים
,שאני חובקת בן

55
00:05:17,025 --> 00:05:21,840
ואני לא יכולה להחזיק
.גם חנוכייה וגם תינוק

56
00:05:22,320 --> 00:05:27,636
,אז בואי נתחלף לדקה אחת
את תשמרי על התינוק שלי

57
00:05:28,247 --> 00:05:32,450
לכמה רגעים
ואני רק אחזיק את החנוכייה

58
00:05:32,501 --> 00:05:35,665
.במטרה להראות לבעלי
.הוא נמצא בחוץ

59
00:05:36,100 --> 00:05:36,960
.הוא עם הרכב

60
00:05:37,047 --> 00:05:41,360
,את יודעת, פה זה רחוב מרכזי ראשי
.אין חניות

61
00:05:41,985 --> 00:05:46,378
,יש כאן משטרה כל הזמן מסתובבת
הוא לא רוצה לקבל דוח

62
00:05:46,683 --> 00:05:50,094
.אז הוא המתין ברכב
.אני מראה לו את החנוכייה

63
00:05:50,676 --> 00:05:57,265
את תחזיקי את התינוק לכמה רגעים
וכמובן אחזור, אשלם לך

64
00:05:57,920 --> 00:06:03,992
וברוך השם בזכותך
אני השנה אזכה יחד עם בעלי כמובן

65
00:06:04,334 --> 00:06:10,901
לקיים את מצוות נר חנוכה
בחנוכייה מפוארת, מכובדת

66
00:06:11,301 --> 00:06:15,709
כיאה למצוות
.שהשם יתברך ציווה אותנו

67
00:06:16,487 --> 00:06:20,007
,רק לשמוע אותה
,איך שהיא דיברה למוכרת

68
00:06:20,443 --> 00:06:24,821
זה ממש לקבל שיחת חיזוק
.בקיום המצוות

69
00:06:25,301 --> 00:06:28,072
.אבל עד כאן זה נשמע מאוד יפה

70
00:06:28,792 --> 00:06:32,494
,לאחר שהם עשו החלפות
,אם אפשר לומר כך

71
00:06:33,330 --> 00:06:38,865
,היא נותנת לה את התינוק
,המוכרת מחזיקה, איזה תינוק חמוד

72
00:06:39,185 --> 00:06:43,796
.ממש נחמד
אבל הנחמד הזה החזיק

73
00:06:44,145 --> 00:06:47,614
.זמן קצר מאוד
,היא לוקחת את החנוכייה

74
00:06:47,876 --> 00:06:54,770
,יוצאת להראות לבעלה
,עוברת דקה, שתיים, שלוש

75
00:06:55,352 --> 00:06:59,658
.חמש דקות
,התינוק נשאר בידיים

76
00:07:00,050 --> 00:07:03,716
אבל האימא של התינוק
.לא חזרה לקחת אותו

77
00:07:04,080 --> 00:07:06,116
הבעיה שגם החנוכייה
.לא חזרה

78
00:07:08,021 --> 00:07:11,316
היא התחילה לקלוט שמשהו פה
.לא מסתדר, לא נראה

79
00:07:12,385 --> 00:07:17,265
?אולי חלילה האימא נפלה בדרך
?התגלגלה, נחבטה

80
00:07:18,560 --> 00:07:25,018
אבל פתאום היא שומעת
.קולות של צעקות, זעקות שבר, יללות

81
00:07:25,687 --> 00:07:29,934
היא יוצאת החוצה ושואלת
:את אחת מהעוברות ושבות

82
00:07:30,000 --> 00:07:32,261
?מה קרה
?מה, לא שמעת? לא ראית-

83
00:07:32,843 --> 00:07:34,465
.כל הרחוב סגור

84
00:07:36,196 --> 00:07:39,105
אחת הנשים התלוננה
בתחילת הרחוב

85
00:07:40,225 --> 00:07:41,927
שהיא הלכה לאחת החנויות

86
00:07:42,450 --> 00:07:48,792
,לראות משהו, לראות איזה פריט
.והיא השאירה את העגלה עם התינוק שלה

87
00:07:49,592 --> 00:07:53,258
,אתם יודעים, כמו שקורה בהרבה ערים
,לצערנו הרב

88
00:07:53,672 --> 00:07:56,996
השאירה אותו דקה אחת
והלכה רק לבדוק

89
00:07:57,781 --> 00:08:02,523
בפינת המבצעים
.איזה מבצע יש השבוע

90
00:08:03,280 --> 00:08:07,578
היא פתאום קולטת אחרי כמה דקות
,שהבן שלה נעלם

91
00:08:08,138 --> 00:08:11,658
.התינוק נחטף
,מיד סגרו את הרחובות

92
00:08:11,796 --> 00:08:15,323
,המשטרה, כוחות ההצלה
.כולם נכנסו לדרמה

93
00:08:16,800 --> 00:08:20,327
,סיפרו לי לא מזמן
ממש לפני כמה שבועות

94
00:08:22,327 --> 00:08:26,356
שראו כזה מקרה
באחד ממרכזי הקניות

95
00:08:27,367 --> 00:08:29,461
.המפורסמים במרכז הארץ

96
00:08:32,494 --> 00:08:35,898
.זוג נכנס עם עגלה
,אתם מכירים את זה

97
00:08:35,978 --> 00:08:40,356
,יש תינוק בעריסה, תינוק קטן
,לא יודע בין ימינו לשמאלו

98
00:08:40,618 --> 00:08:42,174
.הוא לא יודע איפה שמו אותו

99
00:08:43,090 --> 00:08:46,930
כנראה ההורים הלכו להסתכל
על איזה מבצע של שוקולד לבן

100
00:08:47,178 --> 00:08:51,425
,או שוקולד מריר
הגיע מישהו בשיא הטבעיות

101
00:08:52,065 --> 00:08:54,152
.וראה עגלה
,הוא לא ראה את התינוק

102
00:08:54,240 --> 00:08:55,694
.התינוק זה עכשיו נולד

103
00:08:56,923 --> 00:09:00,334
.ולקח את העגלה לכיוון הבננות והסברס

104
00:09:01,309 --> 00:09:06,247
.לבינתיים ההורים לא מוצאים את התינוק
כל הסופר על גלגלים

105
00:09:06,669 --> 00:09:10,756
,עשר דקות, רבע שעה
.אולי יותר מזה, כמו נצח

106
00:09:11,367 --> 00:09:14,298
אני לא מאחל לאף אחד
.להגיע למצב הזה

107
00:09:15,025 --> 00:09:18,770
.זה מה שקרה לאישה הזאת
היא מחפשת את התינוק

108
00:09:18,865 --> 00:09:21,570
.והתינוק נחטף
.אין תינוק

109
00:09:22,189 --> 00:09:23,490
.מעשה שהיה

110
00:09:25,345 --> 00:09:28,850
היא רודפת וצועקת ופרקי תהילים
,ומה לא

111
00:09:29,621 --> 00:09:35,527
.אבל התינוק לא נמצא
לאחר דקות ארוכות מאוד

112
00:09:36,530 --> 00:09:40,705
היא קולטת את המוכרת
,עם תינוק ביד

113
00:09:40,778 --> 00:09:44,021
:והיא אומרת לה
!את הגנבת! זה שלי

114
00:09:44,567 --> 00:09:47,301
ההיא מסכנה
.לא ידעה אם לצחוק או לבכות

115
00:09:48,014 --> 00:09:50,938
היא קלטה שהיא רק
.בתחילת הסיפור

116
00:09:52,203 --> 00:09:54,814
היא עדיין ממתינה
.להיא עם החנוכייה

117
00:09:55,701 --> 00:10:00,210
?מה התברר
.מדובר בגנבת מרשעת

118
00:10:01,614 --> 00:10:05,083
.הגנבת הזאת הייתה מתוחכמת

119
00:10:06,087 --> 00:10:11,047
,היא ראתה עגלת תינוק
,עגלה עם תינוק

120
00:10:11,680 --> 00:10:13,963
היא ראתה שהאימא
,בכלל לא שקועה בתינוק

121
00:10:14,276 --> 00:10:18,334
,אלא שקועה בפינת מבצעים
,לקחה את התינוק עם העגלה

122
00:10:18,523 --> 00:10:25,040
.נכנסה, החזיקה אותו ביד
...לבינתיים האימא לא יודעת ש

123
00:10:25,483 --> 00:10:31,003
.העגלה קיימת אבל אין תינוק
."והבור ריק, אין בו מים"

124
00:10:31,338 --> 00:10:33,003
.עגלה בלי תינוק

125
00:10:34,945 --> 00:10:38,603
,לקחה את התינוק, אותה גנבת
:עשתה החלפות

126
00:10:39,047 --> 00:10:41,389
,קחי אַת אֶת התינוק
.בלאו הכי הוא לא שלי

127
00:10:41,854 --> 00:10:44,632
.היא לא אמרה את זה
.ואני אקח את החנוכייה

128
00:10:45,563 --> 00:10:48,530
לקחה את החנוכייה
.ועד היום לא חזרה

129
00:10:49,752 --> 00:10:53,687
עדי ראייה מספרים
,שהם ראו אישה יוצאת עם חנוכייה

130
00:10:53,963 --> 00:10:58,225
נכנסת לרכב
.והרכב דוהר במהירות גדולה

131
00:11:00,807 --> 00:11:04,043
תנסו לדמיין לעצמכם
.מה קורה בכזה מצב

132
00:11:05,469 --> 00:11:08,669
המוכרת הזאת עברה טראומה
.אחרי טראומה

133
00:11:09,090 --> 00:11:13,112
חשדו בה שהיא גנבת
,והיא חוטפת ילדים

134
00:11:13,163 --> 00:11:14,938
,בזמן שההפך הוא הנכון

135
00:11:15,607 --> 00:11:19,607
היא בסך הכול הייתה אישה טובה
שרצתה לעשות חסד

136
00:11:19,905 --> 00:11:23,789
עם אחת שרצתה לקיים
את מצוות השם בהידור

137
00:11:24,050 --> 00:11:25,629
.ולקנות חנוכייה

138
00:11:27,629 --> 00:11:30,341
.אבל השאלה הגדולה הגיעה

139
00:11:31,709 --> 00:11:36,392
בעל החנות שומע את הדרמה
.ואומר לה: את אשמה

140
00:11:37,825 --> 00:11:43,061
איך את נותנת לאישה
להוציא חנוכיית כסף

141
00:11:43,789 --> 00:11:48,538
?שעולה יותר מכמה מאות שקלים החוצה

142
00:11:49,818 --> 00:11:54,072
:והיא אומרת לו
אני לא העליתי על דעתי

143
00:11:54,778 --> 00:11:59,600
שאישה תמכור את התינוק
.או תשאיר אותו פה בשביל חנוכיית כסף

144
00:12:00,160 --> 00:12:01,600
?עם מי הצדק

145
00:12:03,512 --> 00:12:06,625
השאלה הזאת הגיעה
לגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

146
00:12:09,163 --> 00:12:17,141
והוא קבע מבחינה הלכתית
.שהיא פטורה מלשלם על החנוכייה

147
00:12:17,730 --> 00:12:23,200
ומדוע? הוא הגדיר אותה בהלכה
.כשומרת שכר

148
00:12:24,036 --> 00:12:28,341
,יש לנו הלכה
אדם שמקבל על עצמו

149
00:12:28,509 --> 00:12:34,792
,שמירה על חפץ בתשלום
בשכר, הוא חייב כמובן

150
00:12:34,865 --> 00:12:38,865
בפשיעה, אם חלילה הוא פשע
- ולא שמר על החפץ

151
00:12:39,083 --> 00:12:41,869
.הוא מתחייב לשלם
?בשביל מה אני משלם לך

152
00:12:42,618 --> 00:12:46,654
?בשביל שתשב ולא תעשה כלום
.זה מינימום של שמירה

153
00:12:47,330 --> 00:12:54,661
,הוא מתחייב גם בגניבה ואבידה
.אם אבד החפץ או נגנב החפץ

154
00:12:55,352 --> 00:12:59,476
.אבל בדבר אחד הוא לא חייב - באונס

155
00:13:00,494 --> 00:13:06,989
,אם החפץ נעלם בצורה על-טבעית
,נגד ההיגיון, נגד הטבע

156
00:13:07,316 --> 00:13:12,087
,זה מוגדר בהלכה אונס
,זה משהו שהוא לא בשליטה שלי

157
00:13:12,516 --> 00:13:17,316
.לא ביכולת שלי
.בכזה מקרה הוא פטור מלשלם על החפץ

158
00:13:17,750 --> 00:13:22,981
אמר הרב: המוכרת הזאת
,לא העלתה על דעתה

159
00:13:23,069 --> 00:13:27,461
,גם לא בעל החנות
,שחלילה יכול לקרות כזה מקרה

160
00:13:28,545 --> 00:13:34,436
.מקרה כל כך מתוחכם
גם בעל החנות יכול היה חלילה

161
00:13:34,589 --> 00:13:38,356
,להיקלע לאותה הסיטואציה
.לאותו מצב בדיוק

162
00:13:38,792 --> 00:13:41,978
כיוון שהיא לא העלתה בדעתה
,כזו מציאות

163
00:13:42,552 --> 00:13:45,840
.היא מוגדרת כאנוסה לחלוטין

164
00:13:46,538 --> 00:13:49,490
,היות והיא מוגדרת כאנוסה
.היא פטורה מלשלם

165
00:13:49,941 --> 00:13:53,752
אבל כאן שימו לב
.לנקודה למחשבה

166
00:13:55,076 --> 00:14:02,429
אמר הרב: ייתכן מאוד
שהאימא שהלכה לפינת המבצעים

167
00:14:02,887 --> 00:14:09,432
,והשאירה עגלה עם תינוק מופקרת
.היא חייבת כפרה

168
00:14:11,898 --> 00:14:14,370
.לא משאירים תינוק בצורה כזאת

169
00:14:15,672 --> 00:14:20,167
עוד לא המציאו איתורן לעגלות
.שאפשר למצוא אותו

170
00:14:21,040 --> 00:14:22,814
.היא חייבת כפרה

171
00:14:24,683 --> 00:14:28,843
ועל זה אומרת הגמרא
,בתלמוד במסכת סנהדרין דף יט

172
00:14:29,374 --> 00:14:34,581
וכך גם הובא להלכה
,שהתקין אחד מגדולי האמוראים

173
00:14:35,570 --> 00:14:41,738
,התקין בעיר שלו ציפורי
שאישה לא תלך במצב

174
00:14:42,203 --> 00:14:47,236
שהיא הולכת ברשות הרבים
.והבן שלה עומד מאחורה

175
00:14:47,643 --> 00:14:53,170
למה? כי מסופר בגמרא
שכבר קרה כזה סיפור

176
00:14:53,600 --> 00:15:00,181
שאישה הלכה ובנה מאחריה
.ובאו פריצים גנבים וחטפו אותו

177
00:15:01,170 --> 00:15:02,516
.זה לא מקרה מהיום

178
00:15:03,207 --> 00:15:08,436
חכמינו זכרונם לברכה
.כבר צפו וראו מקרים מהסוג הזה

179
00:15:08,872 --> 00:15:13,083
,ואף אחד לא יודע, חלילה
.מה יקרה איתו עוד דקה

180
00:15:13,461 --> 00:15:19,941
:אבל דבר אחד אנחנו לומדים
,שחכמים ראו בהסתכלות שלהם

181
00:15:20,429 --> 00:15:29,221
באספקלריה שלהם כמה יש חשיבות
,לשים לב, לשים לב לחיי אדם

182
00:15:30,181 --> 00:15:33,963
.להיות ערניים
אנחנו יכולים לקרוא לזה

183
00:15:34,014 --> 00:15:37,120
ילדים שנשכחים ברכב
,או ילד שנחטף

184
00:15:37,301 --> 00:15:39,614
.תינוק שנחטף באמצע היום

185
00:15:41,025 --> 00:15:46,385
,ובגמרא זה מובא במילים אחרות
.אבל זה כבר כתוב בגמרא

186
00:15:46,843 --> 00:15:52,160
.תהיה ערני
.תהיה ערני לפיקדון שאלוקים נתן לך

187
00:15:53,105 --> 00:15:57,418
.תהיה ערני ליכולות שאלוקים נתן לך

188
00:15:57,956 --> 00:16:03,418
זה יכול להיות מושלך לא רק
על החיים של האדם כלפי הילדים שלו

189
00:16:03,680 --> 00:16:05,287
,או כלפי בני אדם אחרים

190
00:16:05,447 --> 00:16:07,636
גם על חיי הרוח
.של האדם

191
00:16:08,130 --> 00:16:10,712
.קיבלת יכולות, אל תפקיר אותם

192
00:16:12,225 --> 00:16:15,207
אל תגרום שמישהו אחר
.יגנוב לך אותם

193
00:16:15,607 --> 00:16:19,847
,תנצל את הכישורים שלך
.תנצל את היכולות שלך

194
00:16:20,705 --> 00:16:23,723
יהי רצון שנזכה לראות
ברכה בעמלנו

195
00:16:24,400 --> 00:16:27,367
,ונראה רק טוב ונחת
.אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה