הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - בדיוק ולא יותר

הרב נחמיה רוטנברג

מדוע מעידה התורה שאהרון עשה בדיוק כפי שצווה? הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר ולעניין מפרשת בהעלותך

(אורך 1:44)