x
הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי בעקבות הצדיקים: הבבא סאלי זצ"ל

הרב יצחק בצרי

הפקה מיוחדת של ערוץ הידברות יחד עם הרב יצחק בצרי. במהלך כל פרק יוצא הרב יצחק בצרי לקברי אבותינו, ומגלה טפח ממעשיהם ותולדותם. והפעם: הבבא סאלי זצ"ל

 

(אורך 6:40)