הרבנית רחל פרץ

הרבנית רחל פרץ - כבוד תלמידי חכמים

הרבנית רחל פרץ

האם את יודעת לכבד? הרבנית רחל פרץ נותנת הנחיות ועצות מעוררות מחשבה להתנהלות מול תלמידי חכמים ועל הזכות לנהוג בכבוד ודרך ארץ