הרב מרדכי חזיזה - שליטה בכעסים

הרב מרדכי חזיזה

במה תלויה שמחת האדם? איך מתמודדים עם רגעי כעס? הרב מרדכי חזיזה נותן עצות וכלים לשליטה עצמית בכעסים

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,193 --> 00:00:10,973
.שלום לכולם

2
00:00:11,774 --> 00:00:13,694
.מידת הכעס, כמה היא מידה מגונה

3
00:00:14,167 --> 00:00:15,325
כמה שמח
האדם

4
00:00:15,334 --> 00:00:16,915
,כשהוא רגוע
,שלו

5
00:00:17,338 --> 00:00:18,430
מעביר על
.מידותיו

6
00:00:18,829 --> 00:00:19,821
ברגע שהאדם
,כועס

7
00:00:19,830 --> 00:00:20,529
הוא פוגע

8
00:00:20,552 --> 00:00:24,545
,בבריאות הגוף שלו, פוגע בשלום בית שלו
.בסביבה שלו

9
00:00:24,967 --> 00:00:29,170
,השמחה של האדם תלויה ברוגע
ברוגע הנפשי

10
00:00:29,360 --> 00:00:32,570
שהאדם מצליח לראות את החיים
,בצורה נכונה

11
00:00:33,185 --> 00:00:35,100
.ולא חס ושלום בצורה מעוותת

12
00:00:36,072 --> 00:00:42,660
היה אדם אחד, הלך, עשה איזה טיול קטן
ואז הוא הבחין בקומה שלישית

13
00:00:43,090 --> 00:00:47,770
,עמד אדם שם עם הדרת פנים, זקן
והייתה לו עגבנייה ביד

14
00:00:48,145 --> 00:00:51,185
.והוא זרק אותה הישר לפנים של החתול

15
00:00:51,781 --> 00:00:55,512
,ואותו אדם נפעם איך הוא זורק
.הרי צער בעלי חיים דאורייתא

16
00:00:55,963 --> 00:01:00,220
,הוא אמר: אני חייב להוכיח את האדם הזה
?איך הוא זורק עגבנייה על החתול

17
00:01:00,698 --> 00:01:01,970
,הוא עלה במדרגות

18
00:01:02,421 --> 00:01:04,152
,הוא הגיע אל ביתו של האדם הזה

19
00:01:04,320 --> 00:01:06,740
הוא מתקתק בדלת, הוא פותח
:את הדלת ואז הוא אומר לו

20
00:01:07,214 --> 00:01:09,950
איך אתה זורק עגבנייה
?על החתול

21
00:01:10,021 --> 00:01:11,560
!הרי זה צער בעלי חיים

22
00:01:12,334 --> 00:01:14,050
.מאיפה צער בעלי חיים? מהתורה

23
00:01:14,523 --> 00:01:15,950
,והשיב לו אותו אדם: אתה צודק

24
00:01:16,865 --> 00:01:18,120
.ודאי לא הייתי עושה דבר כזה

25
00:01:18,189 --> 00:01:19,400
?אתה יודע למה עשיתי כך

26
00:01:19,774 --> 00:01:24,320
,כי אשתי, שנים רבות רצינו להיפקד
,רצינו ילד

27
00:01:24,567 --> 00:01:28,523
.ולפני שנה אשתי ברוך השם נפקדה
היא הייתה בהיריון בחודש מתקדם

28
00:01:28,952 --> 00:01:33,280
,ואותו חתול עבר ליד ביתנו
ואשתי כתוצאה מכך נבהלה

29
00:01:33,672 --> 00:01:35,780
.והיא הפילה מהפחד, מאותו חתול

30
00:01:36,254 --> 00:01:41,910
ולכן אני אמרתי לעצמי ששוב זה לא יקרה
.כי אשתי עכשיו יורדת הישר לכיוון החתול

31
00:01:42,240 --> 00:01:46,060
ופה מאוד מאוד פחדתי ולכן העדפתי
לזרוק את העגבנייה על החתול

32
00:01:46,145 --> 00:01:51,300
ובלבד להציל את התינוק בכדי שאשתי
.לא תפיל בשנית

33
00:01:51,680 --> 00:01:55,330
אחים ואחיות יקרים, לפעמים אנחנו רואים
,מציאות מסוימת, תמונה מסוימת

34
00:01:55,847 --> 00:01:58,320
?אנחנו צריכים לחשוב, האם זה באמת כך

35
00:01:58,647 --> 00:02:01,940
אולי אני טועה? אולי הדברים
?לא בדיוק כמו שאני רואה

36
00:02:02,232 --> 00:02:04,620
.הרי כל ההרגשה, היא באה מהמחשבה

37
00:02:05,280 --> 00:02:06,981
.אין הרגשה בלא מחשבה

38
00:02:07,112 --> 00:02:12,040
פירוש: ההרגשות שלנו מהפרשנות שלנו
למקרים שאנחנו רואים

39
00:02:12,530 --> 00:02:14,700
.לכל סיטואציה, לכל תמונה

40
00:02:15,520 --> 00:02:19,590
אותו אדם, ברגע הראשון הוא רואה
,בן אדם עושה מעשה באמת נבזה

41
00:02:20,036 --> 00:02:24,460
- לזרוק את העגבנייה על החתול
.ודאי זה צער בעלי חיים

42
00:02:25,185 --> 00:02:30,370
,אלא מה? הוא רואה חלק מהתמונה
,הוא לא ראה שאשתו יורדת והיא בהיריון

43
00:02:30,530 --> 00:02:35,510
וכבר היא הפילה פעם אחת. אם אדם
.היה רואה את כל התמונה, היה דן אחרת

44
00:02:35,840 --> 00:02:40,360
,אותו אדם באמת החליט מאותו רגע
,הוא לא האמין, אמר: זהו

45
00:02:40,640 --> 00:02:43,530
.מהיום אני לא שופט שום אדם

46
00:02:44,356 --> 00:02:51,540
,אומר הרב ש"ך: כל מה שהקב"ה בורא בעולם
.הכול בהשגחה, הכול לצורך, אין סתם

47
00:02:51,898 --> 00:02:55,760
ושואל הרב ש"ך: למה הקב"ה ברא לאדם
?שכל עקום

48
00:02:56,072 --> 00:02:57,960
?מה הצורך בשכל עקום

49
00:02:58,480 --> 00:03:03,738
,והוא עונה תשובה נפלאה: אדם מאבד אבידה
,נכנס הביתה, עכשיו הוא יודע

50
00:03:03,767 --> 00:03:05,941
,יש לו את המפתחות של האוטו
,את כל הצרור של המפתחות

51
00:03:06,043 --> 00:03:08,800
והוא לא מוצא אותו, אז הוא
,מתחיל לחפש בהתחלה בכיסים

52
00:03:09,425 --> 00:03:13,270
לאחר מכן הוא עובר למגירות, ואז הוא מחפש
.במקומות שהוא באמת רגיל לשים

53
00:03:13,600 --> 00:03:18,730
וכשהוא לא מוצא, הוא מרחיב את החיפושים
.עד שהוא מגיע למקומות לא הגיוניים

54
00:03:18,901 --> 00:03:22,650
...איך הגעת עד כדי כך? יש כאלה גם
...פתאום פותח את המגירה של המקרר

55
00:03:22,887 --> 00:03:24,380
!?איך יגיעו המפתחות למקרר

56
00:03:24,661 --> 00:03:28,340
:אלא מה, אותו אדם אומר לעצמו
.במקומות שאני רגיל לשים זה לא נמצא

57
00:03:28,792 --> 00:03:32,960
אני מרחיב, הולך למגירות, לחדרים
כי אני יודע ודאי

58
00:03:33,483 --> 00:03:36,050
.שהכנסתי את המפתחות הביתה
.נכנסתי איתם

59
00:03:36,705 --> 00:03:42,270
אומר הרב ש"ך: עכשיו מובן למה
?הקב"ה ברא לאדם שכל עקום. למה

60
00:03:42,545 --> 00:03:46,320
כשאתה רוצה לראות משהו טוב
בצד שנראה לך לא כל כך טוב

61
00:03:46,727 --> 00:03:50,140
,ואתה לא מצליח - תמשיך, תחפש
?למה

62
00:03:50,916 --> 00:03:57,767
תעקם את השכל. הרבה מאוד פעמים נמצא
שאדם מעקם את השכל והדברים של העיקום

63
00:03:57,912 --> 00:03:59,030
.זה הדבר הנכון

64
00:03:59,381 --> 00:04:04,970
,הרבה פעמים האישה עושה מעשה מסוים
,לא הגיעה הביתה בזמן

65
00:04:05,527 --> 00:04:09,243
,ואז האדם: תמיד היא לא מגיעה בזמן
.היא לא עושה, לא אכפת לה

66
00:04:09,410 --> 00:04:11,840
?מי אמר? אולי קרה משהו בדרך, חלילה

67
00:04:12,705 --> 00:04:14,734
?אולי היא לא מרגישה טוב

68
00:04:14,880 --> 00:04:17,440
אולי פתאום היה איזה משהו
והיא לקחה את הילד לקופת חולים

69
00:04:17,556 --> 00:04:18,800
?ואתה לא יודע בכלל

70
00:04:18,989 --> 00:04:23,070
.אדם הרבה פעמים מסיק מסקנות
,יש אנשים, הם נקראים נביאים

71
00:04:23,425 --> 00:04:26,300
,הם כבר יודעים בדיוק מה יהיה
,הם כבר חושבים קדימה

72
00:04:26,392 --> 00:04:30,996
,הם יודעים גם מה האדם יחשוב
.ממילא הם מתמלאים כעס מהמחשבות שלהם

73
00:04:31,374 --> 00:04:35,090
אחים ואחיות יקרים, כשיש כעס בבית
,לא יכול להיות שלום בית

74
00:04:35,505 --> 00:04:39,310
,גם לא יכול להיות חינוך ילדים
.הכעס מכלה כל חלקה טובה

75
00:04:39,360 --> 00:04:42,390
,אומרים חז"ל: כל הכועס
.יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה

76
00:04:43,367 --> 00:04:46,305
- אם פסקו על האדם מאה פרנסות
.מסלקים ממנו

77
00:04:46,509 --> 00:04:51,450
אין גרוע מהכעס. כמו שאין דבר טוב
.מהרוגע והשלווה

78
00:04:52,349 --> 00:04:53,767
?למה אדם כועס

79
00:04:54,480 --> 00:05:00,200
הרבה מאוד פעמים אדם כועס כי לא עושים
,את הדברים כמו שהוא חושב שצריך לעשות

80
00:05:00,545 --> 00:05:02,261
.כמו שהוא חושב שצריך להיות

81
00:05:02,501 --> 00:05:06,740
,ממילא אם כך צריך להיות ולא עושים
.זה מאוד מרתיח

82
00:05:07,549 --> 00:05:11,141
,וגם הרבה פעמים אדם מרגיש עליונות
,אם אני כועס, הנה, אני שולט

83
00:05:11,352 --> 00:05:13,025
.אני מחליט, אני מחליטה

84
00:05:13,767 --> 00:05:20,940
ונוצרת בתוכנו איזושהי תובנה פנימית
.שברגע שאני כועס אז אני נמצא למעלה

85
00:05:21,374 --> 00:05:25,100
והאמת, זה בדיוק הפוך, כשאדם כועס
,הוא מראה כמה הוא באמת קטן

86
00:05:25,294 --> 00:05:29,580
כמה הוא לא חכם, כמה הוא באמת
.לא מי שהוא באמת היה רוצה להיות

87
00:05:29,745 --> 00:05:32,380
.אדם שכועס הוא תמיד מפסיד
.תמיד מפסיד

88
00:05:32,836 --> 00:05:34,500
,כשאדם כועס הוא לא חושב נכון

89
00:05:35,629 --> 00:05:38,770
צורת החשיבה שלו, ההסתכלות שלו
.על המציאות היא שונה

90
00:05:39,701 --> 00:05:42,440
,וישנה עוד נקודה בכעס מאוד חשובה

91
00:05:42,821 --> 00:05:44,850
?לפעמים אדם, למה הוא כועס

92
00:05:45,340 --> 00:05:46,800
.כי הוא רואה שהשני כועס

93
00:05:47,578 --> 00:05:49,098
אז הוא אומר לעצמו: מה, הוא יכעס

94
00:05:49,127 --> 00:05:50,123
?ואני אשתוק

95
00:05:50,763 --> 00:05:52,734
.ברגע שאדם כועס, כבר הפסדת

96
00:05:52,778 --> 00:05:53,912
?למה לך להפסיד

97
00:05:54,669 --> 00:05:57,720
,אם הוא לא חכם
,אולי גם נקצין את זה

98
00:05:58,138 --> 00:06:00,305
כשאדם יותר מדי כועס
,הוא גם הרבה פעמים טיפש

99
00:06:00,734 --> 00:06:02,589
?אז למה אני צריך לרדת לרמה שלו

100
00:06:03,243 --> 00:06:05,410
?למה אני צריך להיות איפה שהוא נמצא

101
00:06:05,709 --> 00:06:09,830
כי מי שכועס הוא הסובל הראשון
.והוא המפסיד הראשון

102
00:06:10,610 --> 00:06:16,030
,אז מה התפקיד שלנו? קודם כול
.אני לא כועסת, אני לא כועס

103
00:06:17,381 --> 00:06:20,940
.אבל לא עושים מה שאני רוצה
?מי אמר שזה נכון מה שאני רוצה

104
00:06:21,345 --> 00:06:23,320
וגם מה זה אומר אם לא עושים
?מה שאני רוצה

105
00:06:23,985 --> 00:06:27,870
?וגם למה חייבים לעשות מה שאני רוצה
.ויכול להיות אולי אני גם טועה

106
00:06:28,043 --> 00:06:30,820
,יכול להיות הרבה דברים, אבל אדם - לא
,הוא מתקבע

107
00:06:31,541 --> 00:06:33,740
זה גם קשור הרבה פעמים
.מה האדם ראה מההורים שלו

108
00:06:34,152 --> 00:06:36,850
,ולכן כשאדם רוצה שלום בית
,רוצה חינוך ילדים

109
00:06:36,938 --> 00:06:40,920
רוצה בריאות הגוף והנפש, הרמב"ם אומר
:שכל המחלות באות מהכעס

110
00:06:42,036 --> 00:06:44,640
.לחץ דם, אולקוס, סוכר - כעסים

111
00:06:45,323 --> 00:06:49,620
.רוגע: הנפש בריאה - הגוף בריא

112
00:06:50,458 --> 00:06:54,050
.לא, אבל אני מקפיד על תזונה נכונה
,לא צריך תזונה נכונה

113
00:06:54,407 --> 00:06:56,070
?אם כועסים, מה זה שווה

114
00:06:56,312 --> 00:07:02,520
.תזונה נכונה ורוגע נפשי - מושלם
.אני ערב לו, אומר הרמב"ם, שלא יחלה

115
00:07:02,698 --> 00:07:05,860
.יאריך ימים, יזקין, לא יצטרך לרופאים

116
00:07:06,385 --> 00:07:12,620
,אבל אם אדם כועס, לא יעזור לו - לא ספורט
ולא תזונה, לא יעזור לו שום דבר

117
00:07:13,832 --> 00:07:19,840
,כי המערכת החיסונית שלו היא מקבלת חולשה
,קשה לו לתפקד, אין זרימה

118
00:07:19,927 --> 00:07:22,792
,אין חילוף חומרים
.מערכת העיכול נפגעת

119
00:07:23,083 --> 00:07:26,860
,אדם יש לו בעיות הרבה פעמים
?הוא אוכל, הוא מרגיש לא טוב בקיבה, למה

120
00:07:27,389 --> 00:07:33,745
.כשיש כעס. ואם זה כעס מתמשך, עוד יותר
,פתאום פורצים, לא עלינו, כל מיני דלקות

121
00:07:33,832 --> 00:07:36,160
,בעיות, מרגישים לא טוב
.מגיעים לבתי חולים

122
00:07:36,538 --> 00:07:40,310
:תבדקו בבתי חולים אצל הרבה חולים
?איך הגעת לכאן

123
00:07:40,567 --> 00:07:41,970
.הוא יגיד, רב עם גיסו

124
00:07:42,240 --> 00:07:44,036
.איך הגעת לפה? רבה עם בעלה

125
00:07:44,363 --> 00:07:47,030
,איך הגעת לפה? היה לי סכסוך
.היה לו סכסוף על כסף

126
00:07:47,272 --> 00:07:53,550
- למה? זה מקפיץ. אדם רוצה להיות בריא
.תהיה רגוע. תהיי רגועה

127
00:07:55,032 --> 00:07:59,720
.אני כועס בטעם - אין דבר כזה
.כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה

128
00:08:00,349 --> 00:08:01,720
?מה התפקיד של היצר הרע

129
00:08:02,080 --> 00:08:05,927
אומרת הגמרא: על מה נאמר
,"כאילו עובד עבודה זרה"

130
00:08:06,007 --> 00:08:07,265
,"כל מיני גיהינום שולטים בו"

131
00:08:07,338 --> 00:08:08,552
?על מי שכועס, על מה זה נאמר

132
00:08:08,930 --> 00:08:11,410
כל מי שבאותו רגע כועס
כי מישהו עשה לו משהו

133
00:08:11,978 --> 00:08:14,283
?אז הוא פתאום מרגיש איזה כעס
,לא, לא על זה נאמר

134
00:08:14,494 --> 00:08:18,487
,אלא אומרת הגמרא
?מהי שיטתו של היצר הרע

135
00:08:18,596 --> 00:08:22,029
"היום אומר לאדם "עשה כך
,"ומחר אומר לו "עשה כך

136
00:08:22,094 --> 00:08:24,029
עד שאומר לו
."לך עבוד עבודה זרה"

137
00:08:24,407 --> 00:08:27,658
,זה מתחיל בקטנה
,קצת כעסת

138
00:08:28,327 --> 00:08:32,320
.על זה עדיין לא עובד עבודה זרה
,אבל אם אדם ממשיך להיות מוצף

139
00:08:32,574 --> 00:08:35,272
?איך אשתי אמרה לי
והוא מחפש להתנקם בשני

140
00:08:35,440 --> 00:08:37,723
והוא ממשיך עם זה
וההוא ממשיך עם זה

141
00:08:37,949 --> 00:08:39,694
אז הוא כבר מגיע
.לעבודה זרה

142
00:08:39,941 --> 00:08:41,127
.צריך לדעת לעצור

143
00:08:41,301 --> 00:08:42,952
?איך עוצרים
,משנים את החשיבה

144
00:08:43,272 --> 00:08:46,269
.רואים, משהו הכעיס אותי
?למה זה הכעיס אותי

145
00:08:46,698 --> 00:08:49,752
מה חשבתי באותו רגע
?שקרה ככה וככה

146
00:08:50,080 --> 00:08:53,381
?מה הרגשתי
?מה יכולתי לחשוב אחרת

147
00:08:53,840 --> 00:08:56,429
,ואם הייתי חושב אחרת
,למרות שזה רק תיאורטי

148
00:08:56,552 --> 00:08:57,716
?איך הייתי מרגיש

149
00:08:57,941 --> 00:09:01,600
,אדם טוב יעשה לעצמו טבלה
.יראה: משהו הכעיס אותי

150
00:09:01,687 --> 00:09:03,498
?מה קרה
:אשתי אמרה לי

151
00:09:03,687 --> 00:09:06,850
,לא אכפת לי מהבית
.אתה לא עוזר בבית

152
00:09:07,250 --> 00:09:08,720
?מה חשבת באותו רגע

153
00:09:09,054 --> 00:09:10,312
.שאשתי מזלזלת בי

154
00:09:10,690 --> 00:09:14,494
?מה הרגשת באותו רגע
.הרגשתי כעס

155
00:09:15,163 --> 00:09:17,709
מה יכולת לחשוב אחרת
?שאשתך מדברת כך

156
00:09:18,101 --> 00:09:20,960
?מה אני יכול לחשוב אחרת
אה, יכול להיות

157
00:09:21,076 --> 00:09:23,789
שאשתי בסך הכול פורקת
את המועקות שלה

158
00:09:23,898 --> 00:09:25,607
ואת התסכולים שלה
,אז היא מוציאה עליי

159
00:09:25,723 --> 00:09:28,756
אבל היא לא מתכוונת
.שבאמת אני לא עוזר בבית

160
00:09:29,061 --> 00:09:31,141
,כנראה מאוד קשה לה
.היא רוצה שאני אעריך אותה

161
00:09:31,483 --> 00:09:33,461
,אם היית חושב ככה
?גם אז היית כועס

162
00:09:33,549 --> 00:09:35,461
?לא. -אז מה היית עושה
,הייתי מחמיא לה-

163
00:09:35,600 --> 00:09:37,120
:הייתי אומר לה
,אשתי, את צודקת

164
00:09:37,461 --> 00:09:40,218
באמת את עובדת קשה
.ואני מאוד מעריך אותך

165
00:09:40,378 --> 00:09:43,338
וגם אז היית כועס
אם היית חושב עליה

166
00:09:43,418 --> 00:09:46,829
שהיא רוצה בסך הכול הערכה
?ושיעריכו מה שהיא עושה

167
00:09:47,003 --> 00:09:48,109
.לא, לא הייתי כועס

168
00:09:48,421 --> 00:09:49,869
כך כל מציאות
,שאתה כועס

169
00:09:49,956 --> 00:09:51,869
,תרשום אותה
:תרשמי אותה

170
00:09:52,116 --> 00:09:54,654
?מה חשבתי על זה
?איך הרגשתי

171
00:09:54,763 --> 00:09:56,654
?איך יכולתי לחשוב אחרת

172
00:09:56,909 --> 00:09:59,418
.הכעס בא מפרשנות

173
00:10:00,240 --> 00:10:05,440
,היה מורה בבית ספר
.שבע עשרה שנה הוא לעולם לא איחר

174
00:10:05,614 --> 00:10:08,567
אתם מכירים את המורים האלה היקים
שהוא בשבילו לאחר

175
00:10:08,676 --> 00:10:09,454
גם בשבילו לא להגיע
.לבית ספר בכלל

176
00:10:11,112 --> 00:10:16,021
יום אחד אחותו לא הרגישה טוב
.והייתה משמרת שלו בבית החולים

177
00:10:16,792 --> 00:10:19,214
.הוא נשאר איתה, השגיח כל הלילה

178
00:10:19,760 --> 00:10:23,141
,אחיו, שבא להחליף אותו במשמרת
.הוא איחר

179
00:10:23,570 --> 00:10:26,712
,במקום להגיע בשעה שבע
.הוא הגיע בשעה שבע וחצי

180
00:10:27,301 --> 00:10:30,945
,ואותו מורה הזמין מונית
,איחר לבית הספר

181
00:10:31,243 --> 00:10:34,603
,במקום להגיע בשעה שמונה לכיתה
.הוא הגיע בשעה שמונה ועשרים וחמש

182
00:10:35,192 --> 00:10:37,701
,פעם ראשונה
לאחר שבע עשרה שנה

183
00:10:37,774 --> 00:10:39,156
.שהוא מאחר, אותו מורה

184
00:10:39,810 --> 00:10:42,829
והנה הוא נכנס ככה, כולו נרגש

185
00:10:43,163 --> 00:10:46,407
.וככה מתנשף מהאיחור

186
00:10:47,098 --> 00:10:49,192
זו פעם ראשונה שהוא עובר
.דבר כזה

187
00:10:49,520 --> 00:10:52,320
ובסוף הכיתה עומד תלמיד
על הכיסא

188
00:10:52,720 --> 00:10:54,800
.ומצביע על השעון שלו

189
00:10:55,280 --> 00:10:57,112
.המורה מתמלא בשצף קצף

190
00:10:57,418 --> 00:10:59,905
?אמר לו: אתה לא מתבייש
?אתה מוכיח אותי שאיחרתי

191
00:11:00,240 --> 00:11:02,603
?ששברתי מיתוס של 17 שנה

192
00:11:02,923 --> 00:11:05,170
!לך מכאן
והוא כעס וזעף

193
00:11:05,665 --> 00:11:07,570
:והוא אמר לו
!תלך מיד לחדר המורים

194
00:11:07,752 --> 00:11:10,880
,ואותו תלמיד כולו התבייש
.הוא הלך לחדר המורים

195
00:11:11,520 --> 00:11:14,538
.כל התלמידים הסתכלו עליו
,הוא עבר כל כך ביזיון

196
00:11:14,647 --> 00:11:16,538
,כל כך בושה
.איך המורה צעק עליו

197
00:11:17,047 --> 00:11:19,287
ולאחר השיעור
ניגש אותו מורה לתלמיד

198
00:11:19,338 --> 00:11:22,232
,ואמר לו: תגיד לי
אתה מוכיח אותי שאיחרתי לשיעור

199
00:11:22,407 --> 00:11:25,425
אחרי 17 שנה פעם ראשונה
אתה מצביע על השעון

200
00:11:25,490 --> 00:11:26,901
?ואתה מראה לי איך איחרתי

201
00:11:27,047 --> 00:11:30,741
הוא אמר לו: המורה, אני לא התכוונתי
.לומר לך שאיחרת

202
00:11:31,032 --> 00:11:33,658
רק רציתי להראות לך
את השעון החדש שלי

203
00:11:33,832 --> 00:11:37,098
.שההורים שלי קנו לי
.אתמול הם חזרו מחו"ל

204
00:11:37,352 --> 00:11:39,920
אז כבר אני משעה שבע
,מחכה מתי תגיע

205
00:11:40,167 --> 00:11:42,203
.וכשהגעת, ישר הראיתי לך את השעון

206
00:11:42,560 --> 00:11:44,203
.לא התכוונתי להוכיח אותך

207
00:11:44,814 --> 00:11:47,941
,הוא מיד הבין, המורה
.את הטעות שהוא עשה

208
00:11:48,458 --> 00:11:52,850
?מה הייתה הטעות שלו
האירוע, המצב, שהוא מאחר

209
00:11:52,894 --> 00:11:54,567
.והתלמיד מראה לו את השעון

210
00:11:55,345 --> 00:11:58,821
:ההרגשה, הפרשנות שלו הייתה
.הנה, הוא מוכיח אותי

211
00:11:59,665 --> 00:12:01,214
,ההרגשה הייתה כעס

212
00:12:01,920 --> 00:12:04,298
בעוד שאם המורה הזה יבחן
מה יכולתי לחשוב אחרת

213
00:12:04,334 --> 00:12:07,025
,כשהוא מראה לי את השעון
הייתי אומר: אולי הוא מראה לי

214
00:12:07,076 --> 00:12:09,025
?את השעון החדש
.אה, זה לא עולה על הדעת

215
00:12:09,061 --> 00:12:11,730
לא נורא, נעקם את השכל
.זה כף זכות

216
00:12:12,530 --> 00:12:17,956
ואז ממילא אם הייתי חושב
,שהתלמיד שלי מראה לי את השעון

217
00:12:18,712 --> 00:12:20,814
,אז לא רק שלא הייתי כועס
אדרבה, הייתי שמח, הייתי אומר

218
00:12:20,872 --> 00:12:24,036
"איזה שעון יפה"
.והייתי מרגיש טוב יותר

219
00:12:24,407 --> 00:12:27,301
?ממה נבע הכעס
.מהפרשנות על המציאות

220
00:12:27,636 --> 00:12:31,294
כמה פעמים יש מריבות בין בני זוג
?בעוד שמה

221
00:12:31,570 --> 00:12:34,509
,שהם לא יודעים הרבה מהפרטים
הם חושבים שבעלי עשה כך

222
00:12:34,661 --> 00:12:36,509
,או אשתי עשתה כך
.ובאמת זה לא היה כך

223
00:12:37,061 --> 00:12:39,170
,הילד עשה כך
.הוא הרביץ לאח שלו

224
00:12:39,440 --> 00:12:41,170
?אתם ראיתם מה הוא עשה לפני כן

225
00:12:41,643 --> 00:12:43,905
אתם ראיתם כמה אח שלו
?הציק לו לפני כן

226
00:12:44,072 --> 00:12:45,149
?ראיתם את כל התמונה

227
00:12:45,200 --> 00:12:50,232
,דרך אגב, עם ילדים שהם רבים
המתכון הוא הרבה פעמים לא להתערב

228
00:12:50,698 --> 00:12:54,225
,או שניהם
.כל אחד בחדר אחר

229
00:12:54,552 --> 00:12:57,069
,אבל לבוא ולהעניש
?מישהו יודע את כל התמונה

230
00:12:57,374 --> 00:12:59,600
,מה היה לפני
?מה היה אחרי

231
00:13:00,225 --> 00:13:06,632
,ממה נובע הכעס? מהפרשנות
.מההסתכלות על המציאות בצורה מעוותת

232
00:13:07,003 --> 00:13:09,709
אם אדם מסתכל בצורה בריאה ונכונה
.הוא לא יכעס

233
00:13:10,043 --> 00:13:13,636
,אדרבה, לא רק שהוא לא יכעס
.הוא יהיה רגוע, הוא יהיה שלו, הוא יהיה שמח

234
00:13:14,100 --> 00:13:19,941
הרבה מאוד בעיות של אנשים בחיים
.הן נובעות מהסתכלות מעוותת

235
00:13:20,385 --> 00:13:23,920
:למה? כי יש לאדם תחושה
?הנה, מתי הצלחתי

236
00:13:24,021 --> 00:13:28,152
?מתי נתנו לי הנחה בארנונה
,כשצעקתי, כשכעסתי

237
00:13:28,370 --> 00:13:31,025
אז התקבעה בתודעה
.שכשכועסים מצליחים

238
00:13:31,236 --> 00:13:34,487
מתי הבן אדם הזה ויתר לי על החניה
?שקיבלתי אותה חזרה

239
00:13:34,618 --> 00:13:36,487
צעקתי עליו, הוא נתן לי
.את החניה

240
00:13:36,618 --> 00:13:40,130
אדם חושב: הנה, מההצלחות האלה
.כדאי לכעוס

241
00:13:40,378 --> 00:13:42,909
והוא לא מבין שמהכעס
.רק מפסידים

242
00:13:43,040 --> 00:13:45,745
,אומנם את החניה קיבלת
,את הבריאות הפסדת

243
00:13:45,963 --> 00:13:48,450
,את הזוגיות הפסדת
.את חינוך הילדים הפסדת

244
00:13:48,618 --> 00:13:49,781
.מכעס רק מפסידים

245
00:13:50,116 --> 00:13:52,181
?אז איך אפשר לא לכעוס
,לעצור

246
00:13:52,836 --> 00:13:54,800
.לנסות לנתב, לרשום

247
00:13:54,916 --> 00:13:58,669
,אני מבטיח לכם
,אחרי שאדם ירשום 30, 40, 50 אירועים

248
00:13:58,894 --> 00:14:02,036
,המוח שלו, האוטומט של המוח
,הוא יראה מציאות מסוימת

249
00:14:02,160 --> 00:14:03,425
.הוא יפרש את זה בצורה טובה

250
00:14:03,585 --> 00:14:07,796
,למה? הוא גם כתב את הדברים
,הוא גם פירש את זה במוח אחרת

251
00:14:08,014 --> 00:14:10,690
הוא גם נתן למוח שלו
.לנסות לחשוב אחרת

252
00:14:11,076 --> 00:14:14,240
.כי כל הכעסים באים מפרשנות מוטעית

253
00:14:14,487 --> 00:14:20,007
אחים יקרים, אדם שהחיים שלו
,היו טובים, חווית טובות

254
00:14:20,065 --> 00:14:22,465
,ראה דברים טובים
,שמע דברים טובים

255
00:14:22,683 --> 00:14:26,989
- היה לו בסיס טוב בחיים
.המציאות שהוא יכעס היא יותר קטנה

256
00:14:27,316 --> 00:14:30,574
,אדם שספג הרבה עלבונות
,אדם שעבר הרבה דברים קשים

257
00:14:30,770 --> 00:14:32,712
,ראה הורים רבים
,זה השפיע עליו

258
00:14:33,098 --> 00:14:35,272
זה הרבה פעמים משפיע
על הנפש שלנו

259
00:14:35,505 --> 00:14:37,047
.שאנחנו בכלל לא מודעים אליה

260
00:14:37,832 --> 00:14:43,578
,ולכן כשאדם מכניס את הקב"ה
.את האמונה לדעת: אני לא כועס

261
00:14:43,803 --> 00:14:45,890
כל הכועס יהיה בעיניך"
,"כעובד עבודה זרה

262
00:14:46,283 --> 00:14:49,149
כל הכועס מסלקים ממנו"
,"מאה פרנסות

263
00:14:49,694 --> 00:14:52,778
,כל הכועס, אם נביא הוא"
.נבואתו מסתלקת ממנו

264
00:14:52,981 --> 00:14:54,778
- אם חכם הוא"
."חוכמתו מסתלקת ממנו

265
00:14:54,843 --> 00:14:56,145
.מכעס רק מפסידים

266
00:14:56,356 --> 00:15:01,214
,מרוגע, משלווה, מלדון לכף זכות
?"למה זה נקרא "כף זכות

267
00:15:01,774 --> 00:15:04,603
אדם בא, הולך אל המרק
,שאשתו הכינה

268
00:15:04,661 --> 00:15:06,880
,הוא רוצה, הוא לוקח את הכף
.הוא רוצה להוציא בשר

269
00:15:07,214 --> 00:15:08,640
,פעם ראשונה לא עלה הבשר

270
00:15:08,705 --> 00:15:10,640
,פעם שנייה הוא מכניס, רוצה בשר
,לא מצליח

271
00:15:10,727 --> 00:15:13,003
,פעם שלישית
.עד שעולה לו חתיכת בשר

272
00:15:13,309 --> 00:15:15,672
?למה הוא לא מפסיק
?למה הוא ממשיך עם הכף

273
00:15:15,745 --> 00:15:17,120
.כי הוא יודע: אשתי שמה בשר

274
00:15:17,367 --> 00:15:20,429
.כך בכף זכות
לחפש ולחפש, לחפש דברים טובים

275
00:15:20,574 --> 00:15:23,323
,שאשתי לא עשתה בכוונה
,בעלי לא עושה בכוונה

276
00:15:23,483 --> 00:15:25,774
,הוא לא רוצה לפגוע בי
,היא לא רוצה לפגוע בי

277
00:15:25,890 --> 00:15:27,512
.הילד שלי לא רוצה לעצבן אותי

278
00:15:27,672 --> 00:15:29,512
?אז מה הוא רוצה
?לא יודע, אולי הוא רוצה תשומת לב

279
00:15:29,941 --> 00:15:31,061
?אולי הוא רוצה יחס

280
00:15:31,200 --> 00:15:33,061
,אולי הוא רוצה שישחקו איתו
?שידברו איתו

281
00:15:33,250 --> 00:15:35,825
כשאדם מתחיל לעבוד
,על כף זכות

282
00:15:36,072 --> 00:15:38,814
?למה זה נקרא כף זכות
,לקחת את הכף

283
00:15:38,960 --> 00:15:41,898
,לפעמים לוקחים את הנעליים
מכניסים את הכף לנעליים כך

284
00:15:42,021 --> 00:15:45,832
.בשביל להכניס את הנעל
?למה? למה עושים עם הכף ככה עם הנעל

285
00:15:46,145 --> 00:15:48,450
.איפה שזה לחוץ, צריך להכניס את הכף

286
00:15:48,574 --> 00:15:50,996
,איפה שמרגישים לחץ
,זה לא מסתדר, להכניס את הכף

287
00:15:51,396 --> 00:15:53,789
,לחפש, לעקם את השכל
.לעקם

288
00:15:53,985 --> 00:15:56,669
.רגע, אבל זה לא נכון
.קודם כול תרגיש טוב, לא תכעס

289
00:15:56,858 --> 00:15:58,014
.הרווחת רווח ראשון

290
00:15:58,196 --> 00:15:59,592
?דבר שני, אולי זה כן נכון

291
00:15:59,716 --> 00:16:01,803
.ודבר שלישי, עוצמת הכעס תרד

292
00:16:02,080 --> 00:16:04,981
,כשאדם רוצה להיות שמח ובריא
,יכניס הרבה אמונה

293
00:16:05,061 --> 00:16:08,109
,לדעת הכול מהשם
,הכול לטובה, מנסים אותי

294
00:16:08,210 --> 00:16:08,689
בודקים אותי

295
00:16:08,698 --> 00:16:10,189
עד כמה
אני דבק

296
00:16:10,431 --> 00:16:12,337
בקב"ה באמונה
,פשוטה

297
00:16:12,346 --> 00:16:13,210
,באמונה תמימה

298
00:16:13,219 --> 00:16:14,287
ממילא אני
,אהיה רגוע

299
00:16:14,296 --> 00:16:15,621
שמח, בריא

300
00:16:16,014 --> 00:16:18,378
.וכולם ייהנו וירוויחו מזה

301
00:16:18,610 --> 00:16:20,196
.כמובן, הבית שלנו

302
00:16:20,305 --> 00:16:22,014
.תודה רבה
.ברכה והצלחה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה