x
הרב ברוך רוזנבלום

הסוד של הקדושה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה חוזרת התורה על עשרת הדיברות בפרשה זו? למה התורה לא הסבירה לנו כיצד להיות קדושים? וכיצד אפשר להתבודד בתוך קהל גדול?