הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - נשמה יתירה בשבת

הרב אליהו עמר

באיזה רגע בשבת מקבלים את הנשמה היתירה? מדוע מתכפרים עוונותינו באמירת 3 פעמים "ויכולו"? הרב אליהו עמר מבאר את ההלכות החשובות בשפה ברורה ונעימה

(אורך 16:33)