x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וחידוש מתוך הספר זרע שמשון - פרשת פיקודי תשע"ט - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מדוע לאחר 7 שנים של בניית המקדש נפטרו העוסקים במלאכה?

הרב אליהו עמר מביא חידוש נפלא מהרב זרע שמשון

לרכישת הספר זרע שמשון - https://goo.gl/7Bd9RT

לרכישת הספר מעבר לסגולה של הרב אליהו עמר - https://goo.gl/rgCJAH