הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה צריך להקפיד על כשרות?

הרב זמיר כהן

מה חשוב לבדוק כשמגיעים למסעדה או בתי מלון, ומה הקשר לחיפושיות? הרב זמיר כהן במסר קצר וחשוב

(אורך 1:02)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,264 --> 00:00:12,640
,כשאדם הולך לאכול במסעדה, הולך לבתי מלון
,כמה צריך לבדוק לפני כן מה הכשרות שם

2
00:00:12,664 --> 00:00:14,756
,מי הרב שנותן שם את הכשרות

3
00:00:15,148 --> 00:00:17,172
?האם באמת אפשר לסמוך על המקום הזה

4
00:00:17,872 --> 00:00:24,448
,היום כל העניין הזה של התעשייה של אוכל
,נושא שהוא כל כך סבוך מבחינה כשרותית

5
00:00:25,140 --> 00:00:32,200
כי ככל שהתעשייה מתקדמת, כך יש רכיבים
שהאדם לא שם לב, הוא לא מעלה בדעתו

6
00:00:32,436 --> 00:00:38,292
שבתוך צבע המאכל הזה מעורב חומר
.שנלקח מחיפושיות, למשל

7
00:00:38,324 --> 00:00:43,052
יש חיפושיות שנותנות צבע אדום
.ועושים צבע מאכל מאותן חיפושיות

8
00:00:43,528 --> 00:00:46,920
,אדם לוקח איזה ממתק בלי הכשר
?אומר: מה כבר יש בזה

9
00:00:47,048 --> 00:00:48,592
.זה רק סוכר צבוע באדום

10
00:00:49,276 --> 00:00:52,300
הוא מעלה בדעתו שהאדום הזה
?יכול להיות שהוא בא מחיפושיות

11
00:00:52,740 --> 00:00:53,636
.לא מעלה בדעתו