x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - זמן קבלת שבת

הרב אליהו עמר

למה מקדימים את זמן כניסת השבת, ובכמה דקות? האם נשים מקבלות את השבת בהדלקת נרות? הרב אליהו עמר מבאר את ההלכות החשובות בשפה ברורה ונעימה