x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - תן לאשתך לפרוק את הכאב

הרב זמיר כהן

מדוע חשוב לשתוק, ולהביע הזדהות בשעה שהאישה פורקת את כאבה? הרב זמיר כהן נותן כלל חשוב בין בני זוג לתקשורת נכונה ובריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,744 --> 00:00:12,408
,בשלום בית השתיקה, פעמים
היא לא רק למנוע ריב

2
00:00:13,368 --> 00:00:15,280
,אלא מצד הבעל כלפי אשתו

3
00:00:16,864 --> 00:00:21,816
,כשהוא שותק ומקשיב לכאבים שלה
.למה שעובר עליה

4
00:00:22,500 --> 00:00:28,596
,אישה מטבעה רוצה להשתפך בפני בעלה
.ומצוי שהבעלים לא נותנים לה לסיים

5
00:00:29,688 --> 00:00:34,700
היא רק אומרת מה קשה לה, הוא מנסה
,להוכיח לה באותות ובמופתים שהיא מגזימה

6
00:00:34,964 --> 00:00:37,900
,שזה לא כמו שהיא חושבת
.שהמצב הרבה יותר טוב

7
00:00:38,416 --> 00:00:42,068
ואז היא צריכה עוד יותר להוכיח לו
.שהיא נמצאת בצרה ובמצוקה

8
00:00:42,736 --> 00:00:45,844
.והוא קוטע וחותך, והיא נפגעת ונעלבת

9
00:00:46,940 --> 00:00:52,892
ננתח קצת פסיכולוגית למה חשוב באותה שעה
.לשתוק ורק לגלות הבנה והזדהות

10
00:00:55,172 --> 00:01:03,052
,דיברנו כבר בעבר בהרחבה שבאמת קשה לה
.שלא קל לה, ושאתה איתה ונושא איתה בעול

11
00:01:03,896 --> 00:01:07,830
אם זו בעיה שאתה יכול לפתור את הבעיה
,אז אתה אומר לה: אז אני אתקשר, אני אטפל

12
00:01:07,856 --> 00:01:11,500
.אני אסדר - מה שבידך
.אין בידך לעשות, לפחות תגלה הזדהות

13
00:01:12,176 --> 00:01:14,960
אבל תקשיב לקשיים שלה, תן לה לסיים
.את מה שהיא אמרה

14
00:01:15,724 --> 00:01:21,650
.גם כאן, פעמים צריך להשתמש במידת השתיקה
,"לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה"

15
00:01:22,108 --> 00:01:26,416
ולא לקטוע ולחתוך ולא לתת לה לסיים
.ורק להראות לה כמה שהיא לא צודקת

16
00:01:27,092 --> 00:01:28,880
.תן לה לפרוק את הכאב

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.8 (35 מדרגים)