x
הרב ברוך רוזנבלום

הנגעים של ליל הסדר - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה האשכנזים לובשים בפסח בגדי לבן? מה הקשר של מצוות המילה לליל הסדר? ומי האיש שהיה הכי רשע בהסטוריה?