הרב זמיר כהן - כיצד עושים תשובה?

הרב זמיר כהן

האם צריך לגדל זקן כדי לחזור בתשובה? למה חשוב לקבל קבלה, ואיך בוחרים אותה? הרב זמיר כהן מסביר את שלבי התשובה בקטע קצר 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,060 --> 00:00:02,290
?יש הרבה ששואלים מהי בעצם תשובה

2
00:00:02,420 --> 00:00:03,930
?מהי תשובה? איך עושים תשובה

3
00:00:04,340 --> 00:00:09,090
האם חייבים לגדל זקן
?כדי להיחשב אדם שחוזר בתשובה

4
00:00:09,730 --> 00:00:14,170
.ודאי שלא, אדם שעושה את רצון השם
ותשובה, הגדרתה

5
00:00:14,300 --> 00:00:18,160
,שאדם שב לאלוקים
.שב לנקודת הטוהר הראשונית שלי

6
00:00:18,540 --> 00:00:21,330
הרי אדם זה מוגדר
.כמי שעשה תשובה

7
00:00:22,370 --> 00:00:26,150
,הלכות, כמו בכל דבר, הלכות שבת
.הלכות תפילין - יש הלכות תשובה

8
00:00:26,170 --> 00:00:32,530
בהלכות תשובה כתוב שכאשר האדם מתחרט
,על העבירה שעבר בעברו

9
00:00:32,890 --> 00:00:38,600
,מקבל על העתיד לא לעשות את זה יותר
- מתוודה בפיו ועוזב את החטא

10
00:00:39,210 --> 00:00:45,010
הרי זוהי תשובה שמטהרת ומנקה
,את האדם מאותו כתם של החטא

11
00:00:45,500 --> 00:00:48,220
מלבד דברים מסוימים
,שצריכים דווקא יום הכיפורים

12
00:00:48,240 --> 00:00:51,120
.כפי שהרחבנו בעניין אחר

13
00:00:51,180 --> 00:00:54,130
,על כל פנים
.נסביר את הדברים יותר

14
00:00:54,610 --> 00:00:59,130
:החרטה על העבר - כשאדם אומר לעצמו
.הלוואי שזה לא היה קורה

15
00:00:59,670 --> 00:01:02,380
:לא כפי שיש שאומרים
,תראה, נכון שנכשלתי בעבירה

16
00:01:02,410 --> 00:01:04,850
.אבל בסדר, נהניתי ממה שהיה
.מהיום אני אשתנה

17
00:01:05,580 --> 00:01:10,600
:חלק מהלכות תשובה, חרטה על העבר
.הלוואי שלא הייתי עובר על רצון השם

18
00:01:11,020 --> 00:01:12,570
:החלק השני - קבלה לעתיד

19
00:01:12,590 --> 00:01:16,070
,אני מקבל על עצמי באמת להשתנות
.לא לעשות את זה יותר

20
00:01:17,190 --> 00:01:19,220
.ולקבלה יש משקל גדול

21
00:01:19,750 --> 00:01:23,330
וכאן, ייאמר לשבחם
של כל אותם שפנו להידברות

22
00:01:23,340 --> 00:01:24,850
,וקיבלו על עצמם קבלות

23
00:01:25,680 --> 00:01:30,200
,ממש נדהמנו שבתוך 24 שעות
,ביום תשעה באב

24
00:01:30,770 --> 00:01:35,260
אלפי יהודים שפנו והודיעו
.מה הם מקבלים על עצמם

25
00:01:35,520 --> 00:01:38,850
כמה זה נפלא כשאדם מתעלה ומתרומם

26
00:01:38,870 --> 00:01:41,760
.ואומר: כן, אני רוצה להשתנות
.אני לא רוצה להישאר כפי שהייתי

27
00:01:41,790 --> 00:01:42,850
.רוצה להתעלות יותר

28
00:01:43,170 --> 00:01:46,800
,זה חלק מתהליך החיים
,להיות תמיד בתהליך של בנייה

29
00:01:46,830 --> 00:01:49,490
.בתהליך של התעלות, של התחזקות

30
00:01:49,940 --> 00:01:53,870
וכשאדם מקבל על עצמו את הקבלה הזו
,ועושה כל מאמץ לשמר אותה

31
00:01:54,370 --> 00:01:59,320
,הרי זה חלק מרכזי בהיטהרות
,בניקוי של האדם

32
00:01:59,830 --> 00:02:01,660
.של הנשמה הפנימית שבו

33
00:02:02,050 --> 00:02:06,640
:אז נמצא ששני החלקים הראשונים
.חרטה על העבר, קבלה לעתיד

34
00:02:06,720 --> 00:02:08,170
,החלק השלישי הוא וידוי

35
00:02:08,410 --> 00:02:10,320
,כשאדם מתוודה לפני הקב"ה

36
00:02:10,380 --> 00:02:13,010
:כלומר מדבר איתו
,ריבונו של עולם, טעיתי, נכשלתי

37
00:02:13,370 --> 00:02:16,420
.עשיתי כך וכך
.יש את נוסח הווידוי, שיש לנו בסידורים

38
00:02:16,940 --> 00:02:21,410
,ומקבל לעתיד, כפי שהזכרנו
.וגם עוזב את החטא

39
00:02:22,100 --> 00:02:27,110
:כלומר, כשיש את ארבעת השלבים האלה
- חרטה על העבר, קבלה לעתיד

40
00:02:27,140 --> 00:02:28,260
,הם בגדר מחשבה

41
00:02:28,450 --> 00:02:30,430
,וידוי - דיבור בפה

42
00:02:30,840 --> 00:02:34,860
,ועזיבת החטא, שהוא החלק הרביעי
 - שבאמת אדם מוכיח את עצמו שהוא עוזב

43
00:02:35,510 --> 00:02:37,200
.העבירה נמחקת לאותו אדם

44
00:02:37,660 --> 00:02:41,220
,אם קרה אחר כך ששוב נכשל באותה עבירה
.זה כבר חשבון חדש

45
00:02:41,850 --> 00:02:44,520
לא שבשעת התשובה הוא רק אומר
"אני אעזוב"

46
00:02:44,530 --> 00:02:47,500
."ובליבו הוא אומר "אני יודע שאני אמשיך
.זו לא תשובה אמיתית

47
00:02:47,920 --> 00:02:52,210
אבל אם ברגע התשובה הוא באמת יתחרט
ובאמת מקבל על עצמו לא לעשות

48
00:02:52,250 --> 00:02:54,060
- "ומוחלט אצלו "אני גמרתי עם זה

49
00:02:54,650 --> 00:02:57,800
- גם אם קרה אחר כך שנכשל
.הרי זהו חשבון חדש

50
00:02:58,240 --> 00:03:02,720
- "לעומת זאת, כתוב שהאומר "אחטא ואשוב
.אין מספקין בידו תשובה

51
00:03:04,240 --> 00:03:06,410
:אחטא ואשוב", כלומר אדם שאומר לעצמו"

52
00:03:06,490 --> 00:03:08,610
הרי אני יודע שאלוקים ימחל לי
כשאעשה תשובה

53
00:03:09,090 --> 00:03:12,250
אז אני כעת אעשה את העבירה
.ואחר כך נעשה תשובה

54
00:03:13,000 --> 00:03:14,960
."אין מספקין בידו לעשות תשובה"

55
00:03:15,140 --> 00:03:16,180
?"מה הכוונה "אין מספקין

56
00:03:16,930 --> 00:03:19,050
אין הכוונה לומר
,שהוא לא יכול לעשות תשובה

57
00:03:19,820 --> 00:03:23,000
.אבל יקשו עליו

58
00:03:23,890 --> 00:03:25,000
.ורואים את זה במציאות

59
00:03:25,130 --> 00:03:29,570
יש אנשים שכל כך רוצים להתחזק
,וכל כך רוצים להתעלות

60
00:03:29,910 --> 00:03:33,280
אבל בכל פעם שבאים לרגע
- "שהחליטו "זהו, אני עושה שינוי

61
00:03:33,670 --> 00:03:37,330
פתאום קורית איזו מהומה מסביב
,מזוויות שונות

62
00:03:37,350 --> 00:03:41,360
,אי אלו צרות מסוימות
קשיים מסוימים, והוא רואה שזה לא הולך לו

63
00:03:41,790 --> 00:03:43,880
:והוא לא מבין
,עד שכבר הייתי בטוח שאני משתנה

64
00:03:43,900 --> 00:03:45,590
?למה בדיוק דווקא עכשיו זה קרה לי

65
00:03:45,980 --> 00:03:47,900
,אדם כזה, שיעשה חשבון נפש, שיבדוק

66
00:03:47,930 --> 00:03:49,450
יכול להיות שהוא היה בגדר
,"אחטא ואשוב"

67
00:03:49,780 --> 00:03:51,960
."שאז "אין מספקין בידו לעשות תשובה

68
00:03:52,340 --> 00:03:53,700
.אבל אין הכוונה שהוא לא יכול

69
00:03:53,750 --> 00:03:56,340
,אם הוא יתאמץ, מה שנקרא
,ייכנס בקיר אפילו

70
00:03:56,370 --> 00:03:59,810
,יחליט "אין מה לעשות
- "אני כן משתנה, אני כן מתעלה

71
00:04:00,280 --> 00:04:01,870
.בשמיים יקבלו את התשובה שלו

72
00:04:02,380 --> 00:04:05,190
לכן מראש צריך להיזהר
שלא להגיע, חלילה, למצב

73
00:04:05,490 --> 00:04:06,780
."של "אחטא ואשוב

74
00:04:07,210 --> 00:04:10,510
,והיסוד הגדול הזה לקראת יום הכיפורים
,באמת אם ניקח על עצמנו

75
00:04:10,530 --> 00:04:14,030
כל אדם יקבל על עצמו
.קבלה אמיתית, קבלה טהורה

76
00:04:14,470 --> 00:04:17,490
:ואדם ששואל
- תן לי עצה, מה לקבל על עצמי

77
00:04:17,820 --> 00:04:20,000
:עצה טובה
,שיעור תורה בכל יום

78
00:04:20,380 --> 00:04:22,410
,שאין יום שעובר בלי שיעור תורה

79
00:04:22,900 --> 00:04:25,030
.כי שיעור התורה הוא בעצם בסיס לכול

80
00:04:25,380 --> 00:04:28,420
,כשהאדם לומד תורה
,לומד הלכות, לומד מוסר

81
00:04:28,450 --> 00:04:32,070
,לומד משנה, לומד גמרא
- כל אדם לפי דרגתו

82
00:04:32,510 --> 00:04:36,310
,הוא מקבל את היסוד
,את הקרקע הפורייה

83
00:04:36,350 --> 00:04:40,960
שאחר כך על הקרקע הזו ניתן להצמיח
.את כל המעלות כולן

84
00:04:41,370 --> 00:04:45,220
ותמיד הכלל הוא לא לקבל קבלה
,שאדם יודע מראש שהיא גדולה עליו

85
00:04:45,250 --> 00:04:47,240
,רק עכשיו הוא מתלהב
.אבל הוא לא יעמוד בזה

86
00:04:47,600 --> 00:04:48,890
.לקחת קבלה מעשית

87
00:04:49,200 --> 00:04:53,200
אדם שהוא יודע שהוא יכול
.כל יום שעה, למשל - אז יקבל שעה

88
00:04:53,240 --> 00:04:54,520
.יודע שהוא יכול שעתיים - שעתיים

89
00:04:54,550 --> 00:04:56,500
- מי שיודע שהוא לא יעמוד בזה
.אז 20 דקות

90
00:04:56,880 --> 00:05:00,020
:אבל לדעת
.אין יום שעובר בלי תורה

91
00:05:00,680 --> 00:05:02,740
,שיעור חי זה הטוב ביותר

92
00:05:02,990 --> 00:05:06,380
אבל גם לנצל את הזמנים
,ואת הטכנולוגיה שיש היום

93
00:05:06,440 --> 00:05:11,470
,שבדרכים אפשר לשמוע דברי תורה
.בשעת העבודות בבית אפשר לשמוע דברי תורה

94
00:05:11,860 --> 00:05:15,420
ובאמת רואים אנשים
שהגיעו למדרגות רוחניות נפלאות

95
00:05:16,590 --> 00:05:20,700
על ידי ניצול הזמן הזה
.של לימוד תורה מדי יום ביומו

96
00:05:21,110 --> 00:05:25,660
וכך גם אמר לנו מרן ראש הישיבה
כשביקרנו והראנו לו את הקבלות

97
00:05:25,730 --> 00:05:28,860
,של תשעה באב, של הציבור בהידברות

98
00:05:28,910 --> 00:05:34,130
ושאלתי אותו מה הוא היה ממליץ
,לכל אדם לקבל על עצמו

99
00:05:34,410 --> 00:05:39,490
לאחר הרהור התייחס לעניין הזה
,של קבלת לימוד תורה, לימוד הלכה

100
00:05:39,770 --> 00:05:42,500
,שזה בעצם נותן לאדם הלכה מלשון הליכה

101
00:05:42,960 --> 00:05:46,110
,אתה יודע איך ללכת בחיים
,איך לעשות את רצון השם

102
00:05:46,150 --> 00:05:47,920
.להתנהל בצורה נכונה

103
00:05:48,340 --> 00:05:53,960
ויהי רצון שביום הכיפורים הזה
הקב"ה יקבל את תפילותינו ותפילות כל ישראל

104
00:05:54,000 --> 00:05:55,740
,לרצון, לחסד ולרחמים

105
00:05:55,920 --> 00:05:58,800
,שנזכה במהרה לגאולה שלמה
.אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה