הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כיצד עושים תשובה?

הרב זמיר כהן

האם צריך לגדל זקן כדי לחזור בתשובה? למה חשוב לקבל קבלה, ואיך בוחרים אותה? הרב זמיר כהן מסביר את שלבי התשובה בקטע קצר 

(אורך 5:59)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,060 --> 00:00:02,290
?יש הרבה ששואלים מהי בעצם תשובה

2
00:00:02,420 --> 00:00:03,930
?מהי תשובה? איך עושים תשובה

3
00:00:04,340 --> 00:00:09,090
האם חייבים לגדל זקן
?כדי להיחשב אדם שחוזר בתשובה

4
00:00:09,730 --> 00:00:14,170
.ודאי שלא, אדם שעושה את רצון השם
ותשובה, הגדרתה

5
00:00:14,300 --> 00:00:18,160
,שאדם שב לאלוקים
.שב לנקודת הטוהר הראשונית שלי

6
00:00:18,540 --> 00:00:21,330
הרי אדם זה מוגדר
.כמי שעשה תשובה

7
00:00:22,370 --> 00:00:26,150
,הלכות, כמו בכל דבר, הלכות שבת
.הלכות תפילין - יש הלכות תשובה

8
00:00:26,170 --> 00:00:32,530
בהלכות תשובה כתוב שכאשר האדם מתחרט
,על העבירה שעבר בעברו

9
00:00:32,890 --> 00:00:38,600
,מקבל על העתיד לא לעשות את זה יותר
- מתוודה בפיו ועוזב את החטא

10
00:00:39,210 --> 00:00:45,010
הרי זוהי תשובה שמטהרת ומנקה
,את האדם מאותו כתם של החטא

11
00:00:45,500 --> 00:00:48,220
מלבד דברים מסוימים
,שצריכים דווקא יום הכיפורים

12
00:00:48,240 --> 00:00:51,120
.כפי שהרחבנו בעניין אחר

13
00:00:51,180 --> 00:00:54,130
,על כל פנים
.נסביר את הדברים יותר

14
00:00:54,610 --> 00:00:59,130
:החרטה על העבר - כשאדם אומר לעצמו
.הלוואי שזה לא היה קורה

15
00:00:59,670 --> 00:01:02,380
:לא כפי שיש שאומרים
,תראה, נכון שנכשלתי בעבירה

16
00:01:02,410 --> 00:01:04,850
.אבל בסדר, נהניתי ממה שהיה
.מהיום אני אשתנה

17
00:01:05,580 --> 00:01:10,600
:חלק מהלכות תשובה, חרטה על העבר
.הלוואי שלא הייתי עובר על רצון השם

18
00:01:11,020 --> 00:01:12,570
:החלק השני - קבלה לעתיד

19
00:01:12,590 --> 00:01:16,070
,אני מקבל על עצמי באמת להשתנות
.לא לעשות את זה יותר

20
00:01:17,190 --> 00:01:19,220
.ולקבלה יש משקל גדול

21
00:01:19,750 --> 00:01:23,330
וכאן, ייאמר לשבחם
של כל אותם שפנו להידברות

22
00:01:23,340 --> 00:01:24,850
,וקיבלו על עצמם קבלות

23
00:01:25,680 --> 00:01:30,200
,ממש נדהמנו שבתוך 24 שעות
,ביום תשעה באב

24
00:01:30,770 --> 00:01:35,260
אלפי יהודים שפנו והודיעו
.מה הם מקבלים על עצמם

25
00:01:35,520 --> 00:01:38,850
כמה זה נפלא כשאדם מתעלה ומתרומם

26
00:01:38,870 --> 00:01:41,760
.ואומר: כן, אני רוצה להשתנות
.אני לא רוצה להישאר כפי שהייתי

27
00:01:41,790 --> 00:01:42,850
.רוצה להתעלות יותר

28
00:01:43,170 --> 00:01:46,800
,זה חלק מתהליך החיים
,להיות תמיד בתהליך של בנייה

29
00:01:46,830 --> 00:01:49,490
.בתהליך של התעלות, של התחזקות

30
00:01:49,940 --> 00:01:53,870
וכשאדם מקבל על עצמו את הקבלה הזו
,ועושה כל מאמץ לשמר אותה

31
00:01:54,370 --> 00:01:59,320
,הרי זה חלק מרכזי בהיטהרות
,בניקוי של האדם

32
00:01:59,830 --> 00:02:01,660
.של הנשמה הפנימית שבו

33
00:02:02,050 --> 00:02:06,640
:אז נמצא ששני החלקים הראשונים
.חרטה על העבר, קבלה לעתיד

34
00:02:06,720 --> 00:02:08,170
,החלק השלישי הוא וידוי

35
00:02:08,410 --> 00:02:10,320
,כשאדם מתוודה לפני הקב"ה

36
00:02:10,380 --> 00:02:13,010
:כלומר מדבר איתו
,ריבונו של עולם, טעיתי, נכשלתי

37
00:02:13,370 --> 00:02:16,420
.עשיתי כך וכך
.יש את נוסח הווידוי, שיש לנו בסידורים

38
00:02:16,940 --> 00:02:21,410
,ומקבל לעתיד, כפי שהזכרנו
.וגם עוזב את החטא

39
00:02:22,100 --> 00:02:27,110
:כלומר, כשיש את ארבעת השלבים האלה
- חרטה על העבר, קבלה לעתיד

40
00:02:27,140 --> 00:02:28,260
,הם בגדר מחשבה

41
00:02:28,450 --> 00:02:30,430
,וידוי - דיבור בפה

42
00:02:30,840 --> 00:02:34,860
,ועזיבת החטא, שהוא החלק הרביעי
 - שבאמת אדם מוכיח את עצמו שהוא עוזב

43
00:02:35,510 --> 00:02:37,200
.העבירה נמחקת לאותו אדם

44
00:02:37,660 --> 00:02:41,220
,אם קרה אחר כך ששוב נכשל באותה עבירה
.זה כבר חשבון חדש

45
00:02:41,850 --> 00:02:44,520
לא שבשעת התשובה הוא רק אומר
"אני אעזוב"

46
00:02:44,530 --> 00:02:47,500
."ובליבו הוא אומר "אני יודע שאני אמשיך
.זו לא תשובה אמיתית

47
00:02:47,920 --> 00:02:52,210
אבל אם ברגע התשובה הוא באמת יתחרט
ובאמת מקבל על עצמו לא לעשות

48
00:02:52,250 --> 00:02:54,060
- "ומוחלט אצלו "אני גמרתי עם זה

49
00:02:54,650 --> 00:02:57,800
- גם אם קרה אחר כך שנכשל
.הרי זהו חשבון חדש

50
00:02:58,240 --> 00:03:02,720
- "לעומת זאת, כתוב שהאומר "אחטא ואשוב
.אין מספקין בידו תשובה

51
00:03:04,240 --> 00:03:06,410
:אחטא ואשוב", כלומר אדם שאומר לעצמו"

52
00:03:06,490 --> 00:03:08,610
הרי אני יודע שאלוקים ימחל לי
כשאעשה תשובה

53
00:03:09,090 --> 00:03:12,250
אז אני כעת אעשה את העבירה
.ואחר כך נעשה תשובה

54
00:03:13,000 --> 00:03:14,960
."אין מספקין בידו לעשות תשובה"

55
00:03:15,140 --> 00:03:16,180
?"מה הכוונה "אין מספקין

56
00:03:16,930 --> 00:03:19,050
אין הכוונה לומר
,שהוא לא יכול לעשות תשובה

57
00:03:19,820 --> 00:03:23,000
.אבל יקשו עליו

58
00:03:23,890 --> 00:03:25,000
.ורואים את זה במציאות

59
00:03:25,130 --> 00:03:29,570
יש אנשים שכל כך רוצים להתחזק
,וכל כך רוצים להתעלות

60
00:03:29,910 --> 00:03:33,280
אבל בכל פעם שבאים לרגע
- "שהחליטו "זהו, אני עושה שינוי

61
00:03:33,670 --> 00:03:37,330
פתאום קורית איזו מהומה מסביב
,מזוויות שונות

62
00:03:37,350 --> 00:03:41,360
,אי אלו צרות מסוימות
קשיים מסוימים, והוא רואה שזה לא הולך לו

63
00:03:41,790 --> 00:03:43,880
:והוא לא מבין
,עד שכבר הייתי בטוח שאני משתנה

64
00:03:43,900 --> 00:03:45,590
?למה בדיוק דווקא עכשיו זה קרה לי

65
00:03:45,980 --> 00:03:47,900
,אדם כזה, שיעשה חשבון נפש, שיבדוק

66
00:03:47,930 --> 00:03:49,450
יכול להיות שהוא היה בגדר
,"אחטא ואשוב"

67
00:03:49,780 --> 00:03:51,960
."שאז "אין מספקין בידו לעשות תשובה

68
00:03:52,340 --> 00:03:53,700
.אבל אין הכוונה שהוא לא יכול

69
00:03:53,750 --> 00:03:56,340
,אם הוא יתאמץ, מה שנקרא
,ייכנס בקיר אפילו

70
00:03:56,370 --> 00:03:59,810
,יחליט "אין מה לעשות
- "אני כן משתנה, אני כן מתעלה

71
00:04:00,280 --> 00:04:01,870
.בשמיים יקבלו את התשובה שלו

72
00:04:02,380 --> 00:04:05,190
לכן מראש צריך להיזהר
שלא להגיע, חלילה, למצב

73
00:04:05,490 --> 00:04:06,780
."של "אחטא ואשוב

74
00:04:07,210 --> 00:04:10,510
,והיסוד הגדול הזה לקראת יום הכיפורים
,באמת אם ניקח על עצמנו

75
00:04:10,530 --> 00:04:14,030
כל אדם יקבל על עצמו
.קבלה אמיתית, קבלה טהורה

76
00:04:14,470 --> 00:04:17,490
:ואדם ששואל
- תן לי עצה, מה לקבל על עצמי

77
00:04:17,820 --> 00:04:20,000
:עצה טובה
,שיעור תורה בכל יום

78
00:04:20,380 --> 00:04:22,410
,שאין יום שעובר בלי שיעור תורה

79
00:04:22,900 --> 00:04:25,030
.כי שיעור התורה הוא בעצם בסיס לכול

80
00:04:25,380 --> 00:04:28,420
,כשהאדם לומד תורה
,לומד הלכות, לומד מוסר

81
00:04:28,450 --> 00:04:32,070
,לומד משנה, לומד גמרא
- כל אדם לפי דרגתו

82
00:04:32,510 --> 00:04:36,310
,הוא מקבל את היסוד
,את הקרקע הפורייה

83
00:04:36,350 --> 00:04:40,960
שאחר כך על הקרקע הזו ניתן להצמיח
.את כל המעלות כולן

84
00:04:41,370 --> 00:04:45,220
ותמיד הכלל הוא לא לקבל קבלה
,שאדם יודע מראש שהיא גדולה עליו

85
00:04:45,250 --> 00:04:47,240
,רק עכשיו הוא מתלהב
.אבל הוא לא יעמוד בזה

86
00:04:47,600 --> 00:04:48,890
.לקחת קבלה מעשית

87
00:04:49,200 --> 00:04:53,200
אדם שהוא יודע שהוא יכול
.כל יום שעה, למשל - אז יקבל שעה

88
00:04:53,240 --> 00:04:54,520
.יודע שהוא יכול שעתיים - שעתיים

89
00:04:54,550 --> 00:04:56,500
- מי שיודע שהוא לא יעמוד בזה
.אז 20 דקות

90
00:04:56,880 --> 00:05:00,020
:אבל לדעת
.אין יום שעובר בלי תורה

91
00:05:00,680 --> 00:05:02,740
,שיעור חי זה הטוב ביותר

92
00:05:02,990 --> 00:05:06,380
אבל גם לנצל את הזמנים
,ואת הטכנולוגיה שיש היום

93
00:05:06,440 --> 00:05:11,470
,שבדרכים אפשר לשמוע דברי תורה
.בשעת העבודות בבית אפשר לשמוע דברי תורה

94
00:05:11,860 --> 00:05:15,420
ובאמת רואים אנשים
שהגיעו למדרגות רוחניות נפלאות

95
00:05:16,590 --> 00:05:20,700
על ידי ניצול הזמן הזה
.של לימוד תורה מדי יום ביומו

96
00:05:21,110 --> 00:05:25,660
וכך גם אמר לנו מרן ראש הישיבה
כשביקרנו והראנו לו את הקבלות

97
00:05:25,730 --> 00:05:28,860
,של תשעה באב, של הציבור בהידברות

98
00:05:28,910 --> 00:05:34,130
ושאלתי אותו מה הוא היה ממליץ
,לכל אדם לקבל על עצמו

99
00:05:34,410 --> 00:05:39,490
לאחר הרהור התייחס לעניין הזה
,של קבלת לימוד תורה, לימוד הלכה

100
00:05:39,770 --> 00:05:42,500
,שזה בעצם נותן לאדם הלכה מלשון הליכה

101
00:05:42,960 --> 00:05:46,110
,אתה יודע איך ללכת בחיים
,איך לעשות את רצון השם

102
00:05:46,150 --> 00:05:47,920
.להתנהל בצורה נכונה

103
00:05:48,340 --> 00:05:53,960
ויהי רצון שביום הכיפורים הזה
הקב"ה יקבל את תפילותינו ותפילות כל ישראל

104
00:05:54,000 --> 00:05:55,740
,לרצון, לחסד ולרחמים

105
00:05:55,920 --> 00:05:58,800
,שנזכה במהרה לגאולה שלמה
.אמן ואמן