הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: תורה, עבודה וגמילות חסדים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם הפרק העשירי

תמלול ההרצאה

1
00:00:28,160 --> 00:00:31,440
אנחנו נמצאים במשנה בפרקי אבות, פרק א',

2
00:00:31,840 --> 00:00:34,000
משנה י"ח.

3
00:00:49,720 --> 00:00:53,720
כל מי שלומד פרקי אבות
מגיע למשנה הזו, מיד עולה לו שאלה.

4
00:00:54,440 --> 00:00:56,640
למעלה ראינו, שמעון הצדיק אומר:

5
00:00:56,960 --> 00:01:02,440
"על שלושה דברים העולם עומד,
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים",

6
00:01:03,880 --> 00:01:07,120
אז מה זה שעכשיו רבן שמעון בן גמליאל אומר

7
00:01:07,360 --> 00:01:10,600
שהעולם עומד "על הדין ועל האמת ועל השלום"?

8
00:01:12,960 --> 00:01:18,400
אבל כמו כל דבר בחיים,
יש את ההיבט הרוחני ויש את ההיבט הטבעי.

9
00:01:19,000 --> 00:01:22,800
מההיבט הרוחני, מה נותן זכויות לעולם,

10
00:01:23,200 --> 00:01:24,920
על שלושה דברים העולם עומד.

11
00:01:25,000 --> 00:01:26,680
על התורה, שהקב"ה אמר:

12
00:01:26,760 --> 00:01:30,560
"אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

13
00:01:30,960 --> 00:01:34,040
צריך לדעת, כל אחד מאיתנו,

14
00:01:35,160 --> 00:01:40,240
יש קצת זמן בבית,
במקום עיתון פותח ספר הלכות,

15
00:01:41,080 --> 00:01:42,720
לומד קצת הלכות,

16
00:01:43,120 --> 00:01:45,640
הוא שותף בקיום של העולם באותה שעה.

17
00:01:45,720 --> 00:01:47,680
זה כמו שהוא מזרים חמצן.

18
00:01:48,600 --> 00:01:52,920
הקב"ה סידר שבלי חמצן אין קיום לחיים.

19
00:01:53,360 --> 00:01:55,240
כל דבר בטבע, יש לו סיבה רוחנית.

20
00:01:55,320 --> 00:01:58,600
מה הוא רצה ללמד אותנו
בזה שבלי חמצן אין קיום?

21
00:01:59,360 --> 00:02:03,800
לומר לאדם:
אתה רואה שדבר שהעין לא קולטת אותו,

22
00:02:03,920 --> 00:02:07,640
בלעדיו אין חיים, תדע לך שגם הבריאה כולה,

23
00:02:08,040 --> 00:02:11,720
"אם לא בריתי", הברית של התורה,
"יום ולילה" שיעסקו בתורה,

24
00:02:11,840 --> 00:02:13,880
"חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

25
00:02:14,200 --> 00:02:18,240
העולם מתבטל. אומר רבי חיים מוולוז'ין:
"תדע שהדברים כפשוטם ממש".

26
00:02:18,480 --> 00:02:20,840
אם העולם יהיה רגע אחד בלי תורה,

27
00:02:21,200 --> 00:02:23,520
נעלם, מתבטל מהמציאות.

28
00:02:23,600 --> 00:02:27,480
אין לו את החיות,
אין לו את החמצן שמקיים אותו.

29
00:02:28,600 --> 00:02:32,840
הבן איש חי כותב שזו הסיבה
שהקב"ה ברא את העולם כדורי.

30
00:02:33,480 --> 00:02:35,520
למה לא עשה אותו בצורה אחרת?

31
00:02:36,280 --> 00:02:39,400
כי כשהעולם כדורי, עם הסיבוב,

32
00:02:39,960 --> 00:02:45,040
כשאצלנו יום, בצד השני לילה,
כשאצלנו לילה, בצד השני יום.

33
00:02:45,440 --> 00:02:46,920
אז כשאנחנו הולכים לישון,

34
00:02:47,000 --> 00:02:50,200
בצד השני של הכדור
היהודים ששם עוסקים בתורה.

35
00:02:50,400 --> 00:02:52,640
כשהם הולכים לישון, אנחנו עוסקים בתורה.

36
00:02:52,720 --> 00:02:55,920
כך אומר הבן איש חי,
שזו הסיבה שהקב"ה ברא את העולם

37
00:02:56,040 --> 00:03:00,800
שהזמנים ישתנו ממקום למקום,
כדי שתמיד יהיה קיום לכל העולם.

38
00:03:01,120 --> 00:03:03,160
וכל אחד צריך לדעת איזו זכות יש לו.

39
00:03:03,240 --> 00:03:05,840
אם יש לו אפשרות עכשיו
או לקרוא עיתון או לפתוח ספר הלכה,

40
00:03:05,960 --> 00:03:08,880
ללמוד כמה הלכות, אתה מרוויח מיליונים.

41
00:03:09,120 --> 00:03:12,080
אתה שותף במניה ש...

42
00:03:12,960 --> 00:03:14,960
יש מניות שלא כל כך שוות.

43
00:03:15,080 --> 00:03:17,720
יש מניות שכל מניה אחת שווה מיליונים.

44
00:03:17,920 --> 00:03:20,560
וכך כל אדם שהוא שותף בלימוד של התורה.

45
00:03:20,760 --> 00:03:23,200
אז זה מה שהוא אומר שם,
"על שלושה דברים העולם עומד",

46
00:03:23,280 --> 00:03:25,480
מבחינה סגולית, מבחינה רוחנית,

47
00:03:25,560 --> 00:03:27,760
על התורה, על העבודה,

48
00:03:27,840 --> 00:03:31,120
כשבית המקדש היה קיים
זו עבודת הקורבנות של בית המקדש,

49
00:03:31,280 --> 00:03:34,080
היום זו העבודה של התפילה,
שנקראת גם כן "עבודה".

50
00:03:34,160 --> 00:03:37,760
כשאדם מתפלל לאלוקים זה חיבור לבורא עולם,

51
00:03:38,080 --> 00:03:39,440
ועל גמילות חסדים.

52
00:03:39,520 --> 00:03:43,760
הנתינה, החסד, העזרה,
כשאדם פועל, עושה בשביל השני.

53
00:03:43,880 --> 00:03:46,600
זה יכול לעזור בגופו,
זה יכול לעזור בממונו,

54
00:03:46,680 --> 00:03:49,400
זה בתמיכה כשהוא מדבר
עם השכנים, נותן חיזוקים.

55
00:03:49,640 --> 00:03:52,880
כל אדם עושה חסד
לפי היכולות שהקב"ה נתן לו.

56
00:03:52,960 --> 00:03:58,080
על זה העולם עומד. מבחינה רוחנית
העולם מתקיים על שלושת הדברים האלה.

57
00:03:59,320 --> 00:04:02,720
זה מה שאמר שם שמעון הצדיק,
שהיה הכהן הגדול.

58
00:04:03,160 --> 00:04:07,880
כאן רבן שמעון בן גמליאל אומר:
"על שלושה דברים העולם עומד",

59
00:04:08,000 --> 00:04:12,720
זה מההיבט המדיני,
מבחינת ההסדר הטבעי שבין בני אדם,

60
00:04:12,800 --> 00:04:14,960
אם רוצים שהעולם יתקיים,

61
00:04:15,040 --> 00:04:18,600
"על הדין ועל האמת ועל השלום".

62
00:04:20,240 --> 00:04:24,000
לפני שנסביר אותם,
חשוב לקחת מכאן יסוד גדול.

63
00:04:24,360 --> 00:04:27,080
כל דבר שאדם רוצה להצליח בו בחיים,

64
00:04:27,160 --> 00:04:31,360
אם זה עסק, זוגיות, ילודה,
כל תחום שהאדם רוצה,

65
00:04:31,680 --> 00:04:34,600
תמיד יזכור שצריך לעשות
השתדלות בשני מסלולים.

66
00:04:34,920 --> 00:04:37,560
המסלול הרוחני והמסלול הטבעי.

67
00:04:38,200 --> 00:04:42,160
המסלול הרוחני, תפילה שזה יצליח,

68
00:04:42,520 --> 00:04:45,320
להתחזק, לקבל משהו קבלה לזכות אותו דבר.

69
00:04:45,400 --> 00:04:51,160
יש בעיה בריאותית, כמה שיותר לבקש
מאנשים שיתפללו בשביל, יקראו תהילים.

70
00:04:51,320 --> 00:04:55,880
כל אחד יקבל על עצמו במשפחה,
בין המכרים, קבלה להתחזק במשהו,

71
00:04:56,080 --> 00:04:59,320
להקדיש את זה לרפואת
אותו אדם שרוצים שהוא יבריא.

72
00:04:59,440 --> 00:05:03,320
מכינים לו חבילה גדולה של זכויות,
מעמידים את זה לזכותו.

73
00:05:03,480 --> 00:05:07,680
זה לא גורע ממי שעשה את המצווה.
זה שעשה מצווה יקבל את השכר שלו.

74
00:05:08,200 --> 00:05:10,520
כך גם כתוב בהסכם יששכר וזבולון.

75
00:05:10,920 --> 00:05:15,280
יש הרבה שהם עובדים לפרנסתם,
אבל רוצים חלק בתורה,

76
00:05:15,520 --> 00:05:17,280
עושים הסכם יששכר וזבולון.

77
00:05:17,360 --> 00:05:21,400
כתוב בפסוק:
"שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך".

78
00:05:22,600 --> 00:05:26,160
זבולון היה יוצא לעבוד
ומקיים את שבט יששכר.

79
00:05:26,240 --> 00:05:29,520
שני שבטים, אלה עוסקים בתורה,
אלה עובדים, מפרנסים אותם.

80
00:05:30,880 --> 00:05:34,920
והשכר מתחלק בין שניהם,
השכר של לימוד התורה מתחלק בין שניהם.

81
00:05:36,480 --> 00:05:40,600
הפוסקים דנים, מה זה אומר?
שיששכר שלמד תורה יום שלם,

82
00:05:41,280 --> 00:05:44,920
הוא יקבל שכר של חצי יום,
כי החצי השני הלך לזבולון?

83
00:05:45,080 --> 00:05:48,040
הרי הוא מתחלק איתו,
זבולון מקבל חצי מהשכר שלו.

84
00:05:49,000 --> 00:05:50,520
התשובה היא שלא.

85
00:05:50,600 --> 00:05:54,200
כך שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף,
שדן בעניין הזה, הביא הוכחות,

86
00:05:54,680 --> 00:05:58,760
שהקב"ה נותן ללומד התורה
שכר שלם, זה לא גורע ממנו,

87
00:05:59,200 --> 00:06:04,840
וזה שתמך בו שילמד תורה
מקבל חצי מהשכר של ההוא,

88
00:06:04,920 --> 00:06:06,400
בלי שזה יגרע ממנו.

89
00:06:06,520 --> 00:06:10,880
זה חסד השם
שנותן שפע גדול גם לזה וגם לזה.

90
00:06:11,520 --> 00:06:14,560
זה ה"שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך".

91
00:06:15,000 --> 00:06:17,360
אז כל דבר שאדם עושה השתדלות,

92
00:06:17,840 --> 00:06:20,000
יעשה פעולות רוחניות.

93
00:06:20,080 --> 00:06:22,160
אני אומר את זה, כי כמה פעמים שאלו אותי:

94
00:06:22,320 --> 00:06:24,160
"אם אני קורא תהילים לרפואת מישהו

95
00:06:24,240 --> 00:06:28,920
"אז כל הזכות הולכת אליו ואני לא מקבל
שכר על קריאת התהילים, כאילו לא קראתי?"

96
00:06:29,240 --> 00:06:32,960
התשובה היא שלא.
אתה תקבל שכר מושלם על שקראת תהילים,

97
00:06:33,320 --> 00:06:37,000
והתהילים שלך
גם מועילים לזכותו של אותו אדם,

98
00:06:37,080 --> 00:06:40,520
שבלעדיו לא היית קורא,
ואתה קראת תהילים לרפואתו.

99
00:06:40,720 --> 00:06:42,680
אז עזרת לו וגם על זה תקבל שכר,

100
00:06:42,760 --> 00:06:45,480
שבזכותך הוא הבריא.

101
00:06:45,800 --> 00:06:48,040
גם אם לא הבריא לגמרי, פחות ייסורים.

102
00:06:48,960 --> 00:06:51,080
אין תפילה שלא פועלת משהו.

103
00:06:51,160 --> 00:06:53,440
לפעמים מתפללים על אדם, בסוף נפטר.

104
00:06:53,640 --> 00:06:56,560
אז מה זה אומר, שהתפילה שלנו הלכה לריק?

105
00:06:56,640 --> 00:06:58,440
אין מצב שתפילה הלכה לריק.

106
00:06:58,680 --> 00:07:02,640
או שזה הוריד לו מהייסורים שלו
או שנתן לו לחיות יום נוסף.

107
00:07:02,720 --> 00:07:06,360
היה צריך להיפטר אתמול,
חי עוד יום בזכות זה.

108
00:07:08,640 --> 00:07:12,960
רק גם זו שאלה, אם הוא בלי הכרה,
מה הרווחנו שהוא חי עוד יום?

109
00:07:13,200 --> 00:07:17,680
יש אנשים בלי הכרה,
אז יצא משהו מזה שהוא חי עוד יום

110
00:07:17,840 --> 00:07:19,280
על ידי התפילות שלנו?

111
00:07:22,240 --> 00:07:23,720
התשובה היא שכן.

112
00:07:24,800 --> 00:07:29,560
הוא עצמו, אפילו אם הוא בלי הכרה,
הרוויח המון שהוא חי עוד יום.

113
00:07:29,880 --> 00:07:31,240
יש הלכה,

114
00:07:32,720 --> 00:07:36,200
"ביקש אדם לעשות מצווה ולא עשאה",

115
00:07:37,080 --> 00:07:39,680
כי נאנס. על כורחו לא הצליח לעשות.

116
00:07:39,760 --> 00:07:41,440
רצה לעשות ולא הצליח.

117
00:07:41,600 --> 00:07:43,880
"מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה".

118
00:07:44,200 --> 00:07:47,240
הקב"ה נותן לו שכר
כאילו הוא קיים את המצווה.

119
00:07:47,480 --> 00:07:48,880
אדם שרצה לעזור למישהו,

120
00:07:48,960 --> 00:07:52,000
היה בנסיעה כדי לעזור
לבן אדם שזקוק לעזרה,

121
00:07:52,480 --> 00:07:54,760
והיו פקקים, היה...

122
00:07:55,120 --> 00:07:58,840
אני יודע, המשטרה עצרה את התנועה
כי יש חשש לאיזה חפץ חשוד,

123
00:07:59,280 --> 00:08:02,600
ובסופו של דבר
הוא לא הצליח להגיע ולא עזר לאותו אדם.

124
00:08:02,920 --> 00:08:06,800
מגיע לעולם הבא,
מקבל שכר כאילו שהוא עזר בפועל,

125
00:08:07,200 --> 00:08:09,720
כי הוא מצידו עשה הכול
כדי לקיים את המצווה,

126
00:08:09,800 --> 00:08:11,840
אבל הוא נאנס, מה יכול לעשות?

127
00:08:12,000 --> 00:08:14,160
"מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה".

128
00:08:14,720 --> 00:08:18,040
על פי זה אמר הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל:

129
00:08:18,280 --> 00:08:22,400
חולה ששוכב בלי הכרה,
כל יום שהוא חי בעולם

130
00:08:22,760 --> 00:08:28,200
הקב"ה נותן לו שכר על כל המצוות
שהוא היה עושה אם הוא היה בהכרה.

131
00:08:28,520 --> 00:08:32,600
זאת אומרת כך, אם כל יום הוא היה
רגיל להתפלל במניין שלוש תפילות ביום,

132
00:08:32,720 --> 00:08:35,280
מניח תפילין, מברך על האוכל, עושה חסד,

133
00:08:35,440 --> 00:08:37,400
בן אדם טוב, עוזר לכולם,

134
00:08:37,480 --> 00:08:39,760
רק עכשיו הוא בלי הכרה,
הוא לא יכול להתפלל.

135
00:08:40,320 --> 00:08:43,160
כל יום הקב"ה נותן לו שכר
כאילו הוא התפלל.

136
00:08:43,240 --> 00:08:47,640
כל המצוות שהיה רגיל
לעשות כשהוא היה בהכרה, מקבל על כל יום.

137
00:08:48,040 --> 00:08:52,760
אז זה צריך לדעת, מה זה משקל של חיים,
שאדם חי בעולם כל יום נוסף.

138
00:08:54,840 --> 00:08:59,760
לפני כמאה שנה היה בירושלים
המהרי"ל דיסקין, הוא היה הרב של ירושלים,

139
00:09:00,400 --> 00:09:07,080
והוא סיפר שהוא קיבל מוסר השכל עצום
מהדודה שלו שהייתה מאושפזת בבית חולים.

140
00:09:07,760 --> 00:09:10,560
הייתה לו דודה מבוגרת,
כבר עברה את גיל מאה

141
00:09:10,840 --> 00:09:13,440
והגוף כבר לא מתפקד, שוכבת בבית חולים,

142
00:09:13,760 --> 00:09:15,760
ואז התנאים לא היו כמו היום.

143
00:09:17,360 --> 00:09:20,280
התנאים הסניטריים
היו מאוד ירודים בבתי חולים.

144
00:09:21,240 --> 00:09:26,280
והיא, כל החודש היה אסור לה
להוציא שם השם מהפה,

145
00:09:26,360 --> 00:09:27,960
כי הגוף שלה לא היה נקי.

146
00:09:28,240 --> 00:09:30,680
פעם בחודש...
הייתה חולה עם הפרשות וכולי.

147
00:09:30,760 --> 00:09:35,360
פעם בחודש היו רוחצים אותה,
כך היה החוק שם, שפעם בחודש ניקיון יסודי,

148
00:09:35,440 --> 00:09:37,440
ואחר כך חודש שלם ככה כלאחר יד.

149
00:09:38,200 --> 00:09:41,480
כשהוא בא לבקר אותה,
היה מדי פעם בא לבקר אותה הרב.

150
00:09:41,760 --> 00:09:44,920
באחד הביקורים היא אמרה לו: תגיד לי...

151
00:09:45,000 --> 00:09:47,680
היא הייתה צלולה, בהכרה, רק הגוף כבר...

152
00:09:48,840 --> 00:09:51,880
היא אמרה לו:
תגיד לי, אתה מתפלל עליי שאני אאריך ימים?

153
00:09:51,960 --> 00:09:55,760
לחזור להיות בריאה כמו פעם,
הבינה שהגוף שלה כבר לא במצב שיחזור,

154
00:09:56,080 --> 00:09:58,480
"אבל אתה מתפלל עליי שאני אאריך ימים?"

155
00:09:59,280 --> 00:10:02,600
אמר לה: אם את רוצה,
אני אתפלל בשמחה, אבל אני רק רוצה להבין,

156
00:10:02,800 --> 00:10:06,120
בתנאים האלה את באמת רוצה
להאריך ימים, לחיות עוד?

157
00:10:06,320 --> 00:10:09,320
יש אנשים עם הרבה פחות מזה
כבר מבקשים לעזוב את העולם.

158
00:10:10,440 --> 00:10:12,120
היא אמרה לו: אני אסביר לך.

159
00:10:13,200 --> 00:10:16,400
כל החודש אני שוכבת במיטה,
באמת לא יכולה לעשות כלום.

160
00:10:16,520 --> 00:10:22,160
פעם בחודש מנקים אותי
ואז אני מיד קוראת ספר תהילים שלם

161
00:10:22,240 --> 00:10:24,560
עד ששוב אסור לי להזכיר את שם השם.

162
00:10:25,480 --> 00:10:29,120
עכשיו תגיד לי אתה,
לא שווה לחיות חודש שלם בתנאים האלה

163
00:10:29,200 --> 00:10:32,120
רק כדי לזכות פעם בחודש לקרוא ספר תהילים?

164
00:10:32,920 --> 00:10:35,840
שווה לי. תתפלל עליי שאני אאריך ימים.

165
00:10:36,320 --> 00:10:39,920
סיפר הרב דיסקין
שהוא קיבל מוסר השכל מהדודה הזקנה

166
00:10:40,000 --> 00:10:42,040
יותר מכל ספרי מוסר בעולם.

167
00:10:42,120 --> 00:10:44,760
לדעת מה זה ערך של חיים,
מה זה לקרוא תהילים.

168
00:10:45,160 --> 00:10:49,280
אנחנו מרוב שגרה כבר לא יודעים
להעריך את הזמנים של הבריאות,

169
00:10:49,400 --> 00:10:51,480
לדעת לנצל את הזמן כמו שצריך.

170
00:10:51,560 --> 00:10:55,600
אלה אנשים גדולים
שחיו את הרוחניות, חיו את האמת.

171
00:10:56,480 --> 00:10:58,800
אז כמו שאמרנו,
כל אדם, כשיש לו איזה עניין,

172
00:10:58,880 --> 00:11:03,480
תמיד יפעל בשני מסלולים,
במסלול הרוחני וגם במסלול הטבעי.

173
00:11:05,000 --> 00:11:07,080
רק טבעי ולא רוחני, זה לא טוב,

174
00:11:08,000 --> 00:11:12,360
אבל גם רק רוחני, אנחנו לא בדרגה
של רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה,

175
00:11:12,520 --> 00:11:15,360
נבקע לו מעיין מים, צמח לו עץ חרובים.

176
00:11:15,720 --> 00:11:17,800
אדם צריך לעשות את השתדלות הטבעית שלו

177
00:11:18,040 --> 00:11:19,800
כדי להשיג את מה שהוא רוצה.

178
00:11:19,880 --> 00:11:21,840
כך רואים גם אצל אסתר המלכה.

179
00:11:22,520 --> 00:11:25,600
אסתר המלכה,
כשהיא צריכה להיכנס לאחשוורוש,

180
00:11:26,200 --> 00:11:28,680
היא סיכנה את חייה כדי להציל את עם ישראל.

181
00:11:29,160 --> 00:11:31,640
אמרה למרדכי: "לך כנוס".

182
00:11:32,120 --> 00:11:35,560
"כנוס" ב-כ', כן?
תאסוף, לא ב-ק' מלשון קנס.

183
00:11:35,960 --> 00:11:39,000
"לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן

184
00:11:39,080 --> 00:11:43,480
"וצומו עליי,
ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום",

185
00:11:43,800 --> 00:11:47,920
שיעשו תפילה, יעשו צום, "ואני אכנס למלך".

186
00:11:49,360 --> 00:11:53,480
ביום השלישי,
לפני שהיא נכנסה למלך, כתוב במגילה:

187
00:11:53,840 --> 00:11:56,880
"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות".

188
00:11:57,360 --> 00:12:00,600
היא לבשה בגדי מלכות, התאפרה, התקשטה,

189
00:12:00,840 --> 00:12:02,840
וכך נכנסה לפני המלך.

190
00:12:03,080 --> 00:12:05,880
אבל עשו צומות,
למה היא צריכה לעשות השתדלות טבעית?

191
00:12:06,080 --> 00:12:08,080
התשובה היא, כי צריך השתדלות טבעית.

192
00:12:08,240 --> 00:12:12,600
כל דבר שאדם רוצה להשיג בחיים,
יעשה השתדלות רוחנית, השתדלות טבעית.

193
00:12:12,760 --> 00:12:17,000
שני הדברים האלה ביחד
זה המתכון שמוביל להצלחה.

194
00:12:23,440 --> 00:12:27,560
אם רוצים קיום לעולם מבחינה טכנית,
חוץ מהבחינה הרוחנית,

195
00:12:28,440 --> 00:12:32,200
צריך שתהיה מערכת של דין צדק.

196
00:12:32,640 --> 00:12:34,560
כלומר, מערכת משפטית,

197
00:12:34,840 --> 00:12:39,680
שאדם יודע שאם יש עוולה,
אם עשקו אותו, יש לו לאיפה לפנות.

198
00:12:40,800 --> 00:12:42,320
אם לא יהיה את ה...

199
00:12:42,560 --> 00:12:46,560
את בתי הדין שידונו על פי האמת והצדק,

200
00:12:46,800 --> 00:12:48,720
החזק יטרוף את החלש

201
00:12:49,760 --> 00:12:51,960
והעולם יתפרק לחלוטין.

202
00:12:52,360 --> 00:12:55,440
"איש את רעהו חיים בלעו", כך אומרים חז"ל.

203
00:12:56,480 --> 00:12:58,720
"הוי מתפלל בשלומה של מלכות,

204
00:12:58,840 --> 00:13:02,320
"שאלמלא מוראה של מלכות
איש את רעהו חיים בלעו".

205
00:13:02,400 --> 00:13:04,600
יש אנשים שאין להם לב ולא מצפון,

206
00:13:04,800 --> 00:13:07,560
ואם לא יהיה את המורא של הדין, של המשפט,

207
00:13:07,720 --> 00:13:09,400
יבלעו אחד את השני.

208
00:13:09,640 --> 00:13:12,040
אז זה דבר אחד שהעולם צריך אותו.

209
00:13:12,200 --> 00:13:17,040
"ועל האמת", זה כבר תלוי בכל אחד מאיתנו.

210
00:13:17,600 --> 00:13:20,320
כל אדם צריך להרגיל את עצמו למידת האמת,

211
00:13:20,400 --> 00:13:21,680
להיות אדם ישר.

212
00:13:22,000 --> 00:13:23,280
לא תמיד זה קל.

213
00:13:23,360 --> 00:13:27,440
לפעמים יש ניסיונות, שאדם מרגיש
שאם הוא יעוות, הוא ירוויח יותר,

214
00:13:27,800 --> 00:13:32,800
אבל צריך ללמוד מגדולי ישראל
עד היכן הגיעה מידת האמת שלהם בדקויות.

215
00:13:33,480 --> 00:13:35,240
רבותינו מספרים,

216
00:13:36,440 --> 00:13:38,680
אחד החכמים, קראו לו רב ספרא,

217
00:13:40,040 --> 00:13:43,440
והוא, היה לו חפץ שהעמיד אותו למכירה.

218
00:13:44,200 --> 00:13:46,560
לא כתב מחיר, אבל העמיד אותו למכירה.

219
00:13:48,240 --> 00:13:50,200
וכשהיה קורא קריאת שמע,

220
00:13:50,400 --> 00:13:53,040
בא אדם אחד שהחפץ הזה
מאוד מצא חן בעיניו.

221
00:13:53,160 --> 00:13:55,120
היה מוכן לשלם על זה הרבה כסף.

222
00:13:56,600 --> 00:13:58,760
אמר לו "אתה מוכן למכור לי את החפץ הזה",

223
00:13:58,840 --> 00:14:00,720
נניח, שם לא כתוב איזה סכום,

224
00:14:00,800 --> 00:14:04,120
אבל נגיד, "אתה מוכן למכור לי
את החפץ הזה ב-1,000 דולר?"

225
00:14:05,600 --> 00:14:10,640
הוא בליבו אמר "כן",
אבל בפה אסור לו, הוא בקריאת שמע.

226
00:14:10,920 --> 00:14:12,200
אז המשיך.

227
00:14:14,680 --> 00:14:16,640
ראה שהוא לא מתייחס אליו,

228
00:14:17,280 --> 00:14:20,720
הבין שהוא כאילו אומר לו:
תגיד, אתה צוחק עליי? זה 1,000 דולר?

229
00:14:21,600 --> 00:14:23,840
הכפיל את הסכום, 2,000 דולר.

230
00:14:25,080 --> 00:14:26,960
ראה שלא מתייחס, העלה עוד יותר.

231
00:14:27,040 --> 00:14:29,680
היה מאוד חשוב לו החפץ הזה,
שווה לו לשלם הון.

232
00:14:30,040 --> 00:14:32,640
בסוף הגיע לסכום... נניח, 10,000 דולר,

233
00:14:32,720 --> 00:14:34,520
והוא סיים את קריאת שמע.

234
00:14:35,240 --> 00:14:38,120
אמר לו רב ספרא: תביא 1,000 דולר, תיקח.

235
00:14:38,880 --> 00:14:41,840
הוא היה בהלם:
אבל אמרתי לך, אני מוכן 10,000.

236
00:14:42,200 --> 00:14:45,880
אמר לו: כשאמרת 1,000
בליבי היה למכור לך ב-1,000.

237
00:14:46,000 --> 00:14:48,400
אז נכון שלא אמרתי כלום בגלל קריאת שמע,

238
00:14:48,560 --> 00:14:53,080
אבל כתוב בפסוק: "דובר אמת בלבבו".

239
00:14:53,440 --> 00:14:56,400
גם מה שהיה לי בלב,
אני רוצה להיות אמיתי עד הסוף.

240
00:14:56,600 --> 00:15:00,160
צריך ללמוד, הנהגה של גדולי ישראל.
על פי ההלכה הוא לא היה חייב.

241
00:15:01,400 --> 00:15:03,680
אם הוא לא בפה התחייב על סכום מסוים,

242
00:15:03,760 --> 00:15:07,080
שגם בזה יש הלכות,
מתי הדיבור מחייב, מתי לא מחייב.

243
00:15:07,480 --> 00:15:10,720
אדם שאומר לחברו
"מחר אני אתן לך 1,000 דולר",

244
00:15:11,640 --> 00:15:13,560
בא אליו למחרת: "תן לי את הכסף".

245
00:15:13,640 --> 00:15:15,280
"לא רוצה לתת לך".

246
00:15:15,440 --> 00:15:16,920
הוא חייב לתת לו?

247
00:15:17,080 --> 00:15:19,440
על פי ההלכה
הוא לא יכול לתבוע אותו בבית דין.

248
00:15:19,600 --> 00:15:21,600
מצד הדרך ארץ זה לא בסדר.

249
00:15:21,880 --> 00:15:25,280
"מוצא שפתיך תשמור".
הוצאת מילה, תקיים מה שאמרת.

250
00:15:25,600 --> 00:15:28,040
אבל מבחינה הלכתית הוא לא חייב לתת לו,

251
00:15:28,240 --> 00:15:31,560
אלא אם כן עשו קניין.
אם עשה קניין אז זה כבר...

252
00:15:31,640 --> 00:15:33,680
נתן לו ביד ואחר כך מתחרט.

253
00:15:33,760 --> 00:15:35,880
אתה כבר לא יכול להתחרט. נתת לו, זה שלו.

254
00:15:35,960 --> 00:15:38,160
יש גדרי הלכה בדיני ממונות.

255
00:15:38,480 --> 00:15:41,560
רק מצד הישרות: "מוצא שפתיך תשמור".

256
00:15:42,000 --> 00:15:44,560
כלפי ילדים, אם הזכרנו את זה, חשוב לציין.

257
00:15:44,640 --> 00:15:48,520
חז"ל אומרים שכלפי ילדים
צריך עוד יותר להקפיד

258
00:15:48,600 --> 00:15:50,240
על "מוצא שפתיך תשמור".

259
00:15:50,320 --> 00:15:53,920
הבטחת לילד פרס?
גם אם הוא שכח, אתה תזכור ותיתן לו.

260
00:15:54,360 --> 00:15:57,160
אמרת לו "לך לישון בזמן,
מחר אני אקנה לך כך וכך",

261
00:15:57,240 --> 00:16:00,080
אפילו אם מחר הוא שכח,
אתה תלך, תקנה ותביא לו.

262
00:16:00,240 --> 00:16:02,600
תחנך את הילד שלך למידת האמת.

263
00:16:03,080 --> 00:16:05,880
תרגיל אותו שיש משקל לדיבור,

264
00:16:06,080 --> 00:16:10,880
שאם לא כן,
פתאום ייזכר שאבא אמר לו כך ולא קיים.

265
00:16:11,760 --> 00:16:15,640
גם מרגיל את הילד לדבר ולא לקיים.
זו אחריות גדולה להורים.

266
00:16:16,680 --> 00:16:19,600
אז זו מידת האמת,
הדבר השני שהעולם עומד עליו.

267
00:16:19,680 --> 00:16:21,760
והדבר השלישי: "ועל השלום".

268
00:16:24,280 --> 00:16:27,510
שלום מלשון שלמות.

269
00:16:29,480 --> 00:16:30,880
דבר שהוא שלם.

270
00:16:31,640 --> 00:16:35,720
דבר שהוא חצוי,
חצי כאן, חצי שם, אין פה שלום.

271
00:16:36,080 --> 00:16:38,600
כשהוא מאוחד, נהיה שלם.

272
00:16:38,800 --> 00:16:44,440
כתוב בפסוק: "השם עוז לעמו ייתן,
השם יברך את עמו בשלום".

273
00:16:44,920 --> 00:16:47,000
יש לו הרבה מה לברך את עם ישראל,

274
00:16:47,160 --> 00:16:49,480
אבל הברכה הכי חשובה זה שלום,

275
00:16:50,000 --> 00:16:52,520
כי כשיש שלום בינינו, יש הכול.

276
00:16:53,520 --> 00:16:56,200
גם מבחינה רוחנית, יש שמירה על עם ישראל.

277
00:16:56,880 --> 00:17:02,520
הקב"ה הוא אחד, אז כשאנחנו מחולקים
זה פגיעה באחדות האלוקית.

278
00:17:02,760 --> 00:17:05,960
כשאנחנו מאוחדים,
זה חיבור לאחדות האלוקית.

279
00:17:06,600 --> 00:17:10,400
לכן חז"ל אומרים:
אפילו אם עם ישראל עובדים עבודה זרה,

280
00:17:10,520 --> 00:17:15,280
אבל מאוחדים ביניהם,
"אין שום אומה ולשון יכולה לשלוט בהם".

281
00:17:15,480 --> 00:17:18,200
מידת הדין לא פוגעת בהם,
אפילו עובדי עבודה זרה,

282
00:17:18,280 --> 00:17:19,800
אבל יש אחדות ביניהם.

283
00:17:20,400 --> 00:17:24,400
את זה לומדים מהפסוק:
"חבור עצבים אפרים הנח לו".

284
00:17:24,920 --> 00:17:28,120
"עצבים" זה "עצבי הגויים כסף וזהב",
זה עבודה זרה.

285
00:17:28,240 --> 00:17:31,520
אפילו אם מחוברים לעבודה זרה,
אבל יש אחדות ביניהם,

286
00:17:31,720 --> 00:17:36,920
אומר הקב"ה לס"מ, למידת הדין:
הנח לו, אל תיגע בהם,

287
00:17:37,000 --> 00:17:38,960
כי הם מאוחדים בינם לבין עצמם.

288
00:17:39,240 --> 00:17:41,960
לכן שלום זה אחד הדברים הבסיסיים,

289
00:17:42,080 --> 00:17:44,760
אבל לא רק מהצד הרוחני, גם מההיבט הטבעי.

290
00:17:46,080 --> 00:17:48,760
אדם שמוכן לוותר בשביל השלום,

291
00:17:50,360 --> 00:17:52,360
החיים שלו הרבה יותר טובים.

292
00:17:53,400 --> 00:17:57,360
אף על פי שהוא יודע שהצדק איתו,
אבל הוא אומר: זה לא קריטי עבורי,

293
00:17:58,240 --> 00:17:59,720
לא ניכנס למחלוקת.

294
00:18:00,560 --> 00:18:01,960
צריך בזה שיקול דעת.

295
00:18:02,040 --> 00:18:05,160
לפעמים רואים אדם שהוא מבליג,
מוותר, כולם מנצלים אותו.

296
00:18:05,480 --> 00:18:07,960
גם נראה בהמשך שאדם צריך להיות מאוזן.

297
00:18:08,040 --> 00:18:10,600
המשנה הבאה מדברת על האיזון.

298
00:18:12,520 --> 00:18:16,240
אבל דבר שהוא יודע שהוא יכול לוותר,
יכול להבליג, לא יקרה שום דבר,

299
00:18:16,600 --> 00:18:18,560
גם אם הצדק איתו, שווה.

300
00:18:18,840 --> 00:18:23,760
וכשאדם מקריב בשביל השלום,
הקב"ה נותן לו אחר כך פי כמה וכמה.

301
00:18:24,040 --> 00:18:29,000
וכאן מביא את הפסוק שנאמר:
"אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם".

302
00:18:29,080 --> 00:18:32,120
אלה שלושת הדברים: אמת, משפט ושלום.

303
00:18:33,720 --> 00:18:38,040
נעבור כעת לפרק השני.
המשנה הראשונה בפרק השני בפרקי אבות.

304
00:18:39,240 --> 00:18:40,640
"רבי אומר", מי זה רבי?

305
00:18:40,720 --> 00:18:43,720
כשקוראים "רבי"
בלי להגיד מי זה, את השם שלו,

306
00:18:44,040 --> 00:18:46,240
זה רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה.

307
00:18:46,400 --> 00:18:50,200
הוא בנו של רבן שמעון בן גמליאל,
שראינו במשנה הקודמת.

308
00:18:50,320 --> 00:18:53,680
הזכרנו כבר בשיעורים הקודמים
שכל המשניות כאן,

309
00:18:53,800 --> 00:18:56,760
מ"משה קיבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע... לזקנים",

310
00:18:57,000 --> 00:19:00,440
זה דור אחר דור. מי היה המנהיג של הדור?

311
00:19:00,640 --> 00:19:03,160
המשנה מצטטת את המשפטים העיקריים

312
00:19:03,480 --> 00:19:05,600
שהוא היה נוהג לומר לבני דורו,

313
00:19:05,960 --> 00:19:08,600
שזה נכס, נכס לדורות עולם,

314
00:19:08,840 --> 00:19:12,520
ההדרכה של גדולי ישראל
בזמן בית המקדש השני,

315
00:19:12,800 --> 00:19:15,680
שקיבלו מאבותיהם והעבירו הלאה.

316
00:19:16,880 --> 00:19:20,240
אז רבי יהודה הנשיא,
שהוא מחבר המשנה, אומר כך:

317
00:19:51,680 --> 00:19:55,560
אומר רבי יהודה הנשיא:
"איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם".

318
00:19:56,200 --> 00:19:58,720
יש דרכים מעוותות, מפותלות.

319
00:19:59,320 --> 00:20:03,040
אתה אומר: גם כאן אני אגיע ליעד.
אבל יש לך דרך ישרה,

320
00:20:03,200 --> 00:20:07,720
תבחר את הדרך הישרה,
שזה מה שהרמב"ם קורא "שביל הזהב".

321
00:20:07,840 --> 00:20:11,880
האיזון שבאמצע הוא בעצם
שביל הזהב, זה דרך האמצע.

322
00:20:12,440 --> 00:20:16,120
"כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם".

323
00:20:16,760 --> 00:20:18,960
מה זה "לעושה"? למי שעושה אותה.

324
00:20:21,400 --> 00:20:23,920
יש פעולות שאדם מבצע אותן

325
00:20:24,920 --> 00:20:28,120
שהן טובות לו, לאדם עצמו,

326
00:20:28,520 --> 00:20:30,240
אבל הן לא טובות לציבור.

327
00:20:30,720 --> 00:20:32,240
אנשים כועסים עליו.

328
00:20:32,560 --> 00:20:34,400
לא טוב להם ממה שהוא עושה.

329
00:20:35,120 --> 00:20:39,640
ויש פעולות שאדם עושה
שזה טוב לאחרים, אבל הוא עצמו ניזוק מזה.

330
00:20:39,720 --> 00:20:41,040
בשבילו זה לא טוב.

331
00:20:41,360 --> 00:20:43,200
אלה שתי דרכים קיצוניות.

332
00:20:43,440 --> 00:20:46,280
אומר רבי יהודה הנשיא:
כל פעולה שאתה עושה,

333
00:20:46,760 --> 00:20:49,760
תדאג שיהיה טוב לך ושיהיה טוב לאחרים.

334
00:20:50,120 --> 00:20:55,320
אם טוב לאחרים ולך זה מזיק,
זה אומר שזו לא הדרך הישרה.

335
00:20:55,600 --> 00:20:59,280
תראה דבר שגם לך טוב.
הרמב"ם נותן דוגמאות.

336
00:21:00,680 --> 00:21:02,640
אחת הדוגמאות שהרמב"ם מביא,

337
00:21:04,240 --> 00:21:08,720
אדם שהוא קמצן, הוא יכול לעזור לאחרים,

338
00:21:08,800 --> 00:21:11,880
אבל לא מוציא פרוטה מכיסו, לא מסוגל לתת.

339
00:21:14,000 --> 00:21:18,240
זה נקרא שטוב לו,
כי הוא רואה שחשבון הבנק שלו הולך ותופח,

340
00:21:19,040 --> 00:21:22,000
אבל לא טוב לאחרים.
אחרים זקוקים לעזרה הזו.

341
00:21:22,080 --> 00:21:24,720
מה יעזור לך שהכסף נמצא בבנק?

342
00:21:24,840 --> 00:21:27,040
אתה יכול פה לתת חיים לאנשים.

343
00:21:27,720 --> 00:21:30,560
אז זה נקרא שטוב לו,
אבל לא טוב לבני האדם.

344
00:21:30,920 --> 00:21:33,600
לעומת זאת, פזרן, קיצוני לצד השני,

345
00:21:34,200 --> 00:21:37,560
מקבל משכורת,
תוך כמה ימים מפזר את הכול לצדקה,

346
00:21:37,640 --> 00:21:39,720
מחלק לאנשים, נותן לכולם.

347
00:21:39,800 --> 00:21:41,760
הוא עצמו בסוף נשאר בלי שום דבר.

348
00:21:42,600 --> 00:21:43,960
זו דרך טובה?

349
00:21:45,040 --> 00:21:46,880
זה טוב להם, אבל לא טוב לך.

350
00:21:47,400 --> 00:21:52,960
הדרך הישרה שהיא "תפארת לעושה" -
הוא עצמו, שיהיה לו טוב,

351
00:21:53,080 --> 00:21:57,360
וגם "תפארת לו מן האדם" -
שאנשים מפארים אותו, משבחים אותו.

352
00:21:58,040 --> 00:22:02,880
לא שהוא יחפש שיגידו עליו,
אבל עצם זה שאנשים שמחים במה שעשית,

353
00:22:02,960 --> 00:22:04,840
זה אומר שעשית טוב לאנשים.

354
00:22:04,920 --> 00:22:07,720
אבל תראה שגם אתה תהיה שמח
במה שאתה עושה.

355
00:22:07,920 --> 00:22:09,320
זה סוד האיזון.

356
00:22:09,920 --> 00:22:13,440
המשנה בדרך כלל לא מתעסקת בתורת הקבלה.

357
00:22:13,520 --> 00:22:15,160
בכלל, המשנה, התלמוד,

358
00:22:15,400 --> 00:22:20,280
אבל יש מקומות שרומזים
בדברי חז"ל על יסודות בתורת הקבלה.

359
00:22:21,600 --> 00:22:26,600
דיברנו כבר בעבר שגוף האדם
בנוי על פי מבנה של עשר ספירות עליונות.

360
00:22:26,680 --> 00:22:28,400
אחד היסודות בתורה הקבלה,

361
00:22:28,640 --> 00:22:32,120
יש עשר ספירות,
צינורות שפע רוחניים שיורדים לעולם.

362
00:22:32,920 --> 00:22:37,720
והגוף, למה הוא עשוי
שיש לנו קו ימין, קו שמאל,

363
00:22:37,800 --> 00:22:41,960
שהם דומים אחד לשני,
ויש את האמצע שמחבר בין שניהם?

364
00:22:42,040 --> 00:22:44,520
גוף האדם יכל להיות בהמון צורות,

365
00:22:44,600 --> 00:22:46,880
כמו מכשירים שונים,
כמה צורות יש למכשירים?

366
00:22:46,960 --> 00:22:50,080
גוף האדם גם,
יכלו להיות לו המון צורות עם זוויות שונות.

367
00:22:50,480 --> 00:22:55,480
אבל הקב"ה ברא את האדם
על פי המבנה של עשר ספירות עליונות.

368
00:22:57,280 --> 00:23:01,440
הקו הימני בלשון המקובלים
נקרא "קו ספירות החסד".

369
00:23:01,880 --> 00:23:04,960
הקו השמאלי, "קו ספירות הגבורה".

370
00:23:05,320 --> 00:23:10,000
והאמצע שמחבר ביניהם
נקרא "קו ספירות תפארת".

371
00:23:11,840 --> 00:23:14,680
וזה בא לידי ביטוי בהמון מקומות ביהדות.

372
00:23:15,200 --> 00:23:16,800
אברהם, יצחק, יעקב.

373
00:23:17,600 --> 00:23:22,040
אברהם היה איש החסד,
יצחק גבורה, יעקב תפארת.

374
00:23:23,080 --> 00:23:25,480
איפה רואים באברהם שהיה איש החסד?

375
00:23:26,360 --> 00:23:30,400
אוהל, ארבעה פתחים
לארבעה כיווני העולם, שמי שבא שיבוא,

376
00:23:30,560 --> 00:23:32,800
הולך לחזק אחרים, לקרב אותם,

377
00:23:33,040 --> 00:23:38,720
יושב עם ערבים להסביר להם
שעבודה זרה זה שטויות, שידעו מה האמת,

378
00:23:38,840 --> 00:23:40,640
מאכיל אותם, משקה אותם.

379
00:23:41,440 --> 00:23:44,360
עשה ברית מילה.
הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה.

380
00:23:44,440 --> 00:23:48,240
חם מאוד, כדי שלא יפריעו לו
אורחים אחרי הברית מילה שעשה

381
00:23:48,360 --> 00:23:49,920
בגיל כל כך מאוחר.

382
00:23:50,480 --> 00:23:54,040
"יושב בפתח האוהל כחום היום",
מחכה, אולי יבואו אורחים.

383
00:23:54,240 --> 00:23:57,000
שלח לו הקב"ה את שלושת המלאכים שיבואו.

384
00:23:57,160 --> 00:24:00,320
הוא כולו חסד. אם הוא לא נותן,
הוא מרגיש לא טוב עם עצמו.

385
00:24:01,120 --> 00:24:03,080
יצחק - גבורה.

386
00:24:03,960 --> 00:24:08,320
אומר לו אביו: תשכב על המזבח,
הקב"ה אמר לי לשחוט אותך.

387
00:24:10,320 --> 00:24:14,800
ויצחק לא היה ילד בן שלוש,
היה בן 36 בזמן עקידת יצחק,

388
00:24:15,160 --> 00:24:16,760
היה בחור גדול.

389
00:24:17,800 --> 00:24:20,640
והוא שוכב ואומר לאבא שלו:
אבא, תקשור אותי טוב,

390
00:24:21,080 --> 00:24:25,000
שבזמן השחיטה אני לא אזוז
והסכין לא תשחט כמו שצריך

391
00:24:25,160 --> 00:24:28,560
ואז השחיטה תהיה טרפה.
תקשור אותי חזק,

392
00:24:28,760 --> 00:24:31,400
הוא מבקש מאביו.
זו גבורה, זו עוצמה.

393
00:24:31,480 --> 00:24:35,520
הם לא ידעו שזה רק ניסיון.
חשבו שבאמת הוא הולך להישחט.

394
00:24:36,000 --> 00:24:38,840
זה דין. יצחק, מידת הדין.
זה גבורה.

395
00:24:39,200 --> 00:24:42,240
יעקב - תפארת.
הוא איזון של שניהם.

396
00:24:42,320 --> 00:24:46,480
תפארת זה האמצע,
זה מיזוג בין חסד לבין גבורה.

397
00:24:46,720 --> 00:24:50,600
ממי הקב"ה הוציא
את 12 השבטים של כל עם ישראל?

398
00:24:51,000 --> 00:24:55,320
מיעקב אבינו, מהתפארת.
תפארת זה איזון של חסד וגבורה.

399
00:24:56,000 --> 00:24:58,440
ככה גם המשנה כאן רומזת על הדבר.

400
00:24:58,520 --> 00:25:04,200
"איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם,
כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם".

401
00:25:05,560 --> 00:25:07,760
חשוב שכל אדם יכיר את עצמו.

402
00:25:08,160 --> 00:25:12,120
כל אדם שהוא מתחיל לגדול בגיל.
ילד קטן לא יודע לזהות,

403
00:25:12,200 --> 00:25:16,640
אבל כשאדם גדל, חשוב שידע
להכיר את עצמו, לאיפה אני שייך.

404
00:25:16,800 --> 00:25:21,560
שורש נשמתי בחסד, בגבורה או בתפארת.

405
00:25:21,960 --> 00:25:23,600
למה חשוב לדעת את זה?

406
00:25:23,720 --> 00:25:26,960
כי על ידי שהאדם מכיר את עצמו נכון,

407
00:25:27,040 --> 00:25:30,160
הוא יודע איך להתמודד
בחיים עם ניסיונות שונים.

408
00:25:31,840 --> 00:25:35,760
יש אדם ששורש נשמתו בחסד,
כמו אברהם אבינו.

409
00:25:36,080 --> 00:25:37,880
איפה רואים באדם את זה?

410
00:25:37,960 --> 00:25:41,080
מי שרוצה להכיר את עצמו
אם הוא בחסד, שיראה,

411
00:25:41,160 --> 00:25:43,440
אם הוא תמיד בעל נתינה עצום,

412
00:25:44,040 --> 00:25:46,280
מבקשים ממנו, קשה לו לסרב,

413
00:25:47,040 --> 00:25:50,000
לאישה, לילדים, ברחוב, שכנים,

414
00:25:50,160 --> 00:25:54,760
הוא כל כולו אוהב לתת -
זה אומר ששורש נשמתו בחסד.

415
00:25:55,240 --> 00:25:58,840
קשה לו לסרב לאנשים. זה טוב.

416
00:26:00,040 --> 00:26:03,000
אבל הוא צריך להיזהר.
ממה צריך להיזהר?

417
00:26:03,080 --> 00:26:08,280
שמידת החסד שבו לא תגרום לו להזיק לעצמו,

418
00:26:08,440 --> 00:26:11,440
או אפילו להזיק לאחרים מרוב החסד שבו.

419
00:26:11,920 --> 00:26:14,880
מרוב שהוא טוב,
מה שהילד מבקש הוא נותן לו.

420
00:26:16,320 --> 00:26:19,320
באמת טוב לילד שתיתן לו
את כל מה שהוא מבקש?

421
00:26:19,680 --> 00:26:21,040
צריך לתת לו גבולות.

422
00:26:21,160 --> 00:26:24,720
לפעמים האישה אומרת לבעלה,
רואים את זה בהרבה בתים,

423
00:26:24,800 --> 00:26:28,080
האישה יותר חיה עם הילדים
אז היא יותר שמה גבולות,

424
00:26:28,360 --> 00:26:31,680
והאיש, כשהוא חוזר מהעבודה:
מה אתה רוצה, את זה? קח.

425
00:26:31,760 --> 00:26:33,280
רוצה ללכת לחברים? תלך.

426
00:26:33,360 --> 00:26:35,360
מה שהוא... הכול האבא מסכים.

427
00:26:36,520 --> 00:26:40,240
והילד מרגיש: איזה כיף עם אבא
והאימא הזאת סתם קשוחה.

428
00:26:40,880 --> 00:26:45,160
בפועל האימא צודקת, צריך לשים לו גבולות.

429
00:26:45,640 --> 00:26:50,880
והאבא לא שם לב שהנתינה שלו
היא באה אומנם ממקום טוב של חסד,

430
00:26:51,240 --> 00:26:56,560
אבל העבודה שלך
היא להכניס גבורות בחסדים ולהיות תפארת.

431
00:26:56,640 --> 00:26:59,000
כל אדם צריך לשאוף להגיע לתפארת.

432
00:26:59,400 --> 00:27:01,520
אברהם היה איש החסד.

433
00:27:02,160 --> 00:27:04,760
מי שהוא איש חסד יכול לשחוט את הבן שלו?

434
00:27:05,400 --> 00:27:08,840
אבל זו הגדולה שלו. זה נגד טבעו.

435
00:27:09,040 --> 00:27:12,600
זה נגד טבעו,
אבל הקב"ה אמר, הלך נגד עצמו.

436
00:27:12,800 --> 00:27:17,680
עד שהקב"ה אמר לו: בכלל לא התכוונתי,
"אל תשלח ידך אל הנער". זה היה ניסיון.

437
00:27:19,800 --> 00:27:24,040
אדם שהוא בחסד צריך להכניס גבורות בחסדים,

438
00:27:24,120 --> 00:27:25,840
להגיע לתפארת.

439
00:27:26,520 --> 00:27:28,920
המקרה של אברהם
זה מקרה קיצוני. אין יותר...

440
00:27:29,000 --> 00:27:30,920
פעם אחת בהיסטוריה היה דבר כזה,

441
00:27:31,240 --> 00:27:36,480
אבל היסוד שצריך לקחת,
ילד מבקש, לא תמיד לתת לו מה שהוא רוצה.

442
00:27:36,880 --> 00:27:40,040
כך גם בצדקה, בנתינה. אם נותן יותר מדי

443
00:27:40,120 --> 00:27:43,160
ואחר כך לא נשאר לו
לפרנסה של המשפחה, גם לא טוב.

444
00:27:44,640 --> 00:27:50,640
יש אדם שמתבונן בעצמו,
מרגיש: אני, שורש נשמתי בגבורה.

445
00:27:50,720 --> 00:27:52,600
ככה הוא יכול להרגיש על עצמו.

446
00:27:53,040 --> 00:27:54,800
איך אפשר לזהות את זה?

447
00:27:55,200 --> 00:27:59,960
אדם שמזהה בעצמו תכונות של דינים,
הוא הולך כל הזמן על מידת הדין.

448
00:28:01,160 --> 00:28:03,200
כל ההנהגה שלו עם הסביבה.

449
00:28:03,400 --> 00:28:06,240
מגיע לך, זה שלך - תקבל.

450
00:28:06,320 --> 00:28:08,640
לא מגיע לך - לא תקבל פרוטה יותר.

451
00:28:09,240 --> 00:28:11,720
הוא לא מסוגל לתת מעבר למידת האמת.

452
00:28:11,800 --> 00:28:15,480
גבורה ודין זה אמת, כי זו האמת.

453
00:28:15,840 --> 00:28:17,960
חסד זה לפנים משורת הדין.

454
00:28:18,320 --> 00:28:21,120
דין זה עומד על מידת הדין.

455
00:28:21,200 --> 00:28:23,440
מה שמגיע לך - תקבל,
לא מגיע לך - לא תקבל.

456
00:28:25,760 --> 00:28:27,240
גם מידת הגבורה היא לא טובה.

457
00:28:27,320 --> 00:28:29,840
אדם שהוא במידת...
אם הוא קיצוני לשם, לא טוב.

458
00:28:30,360 --> 00:28:34,520
מה צריך לעשות?
להכניס חסדים לתוך הגבורות.

459
00:28:34,880 --> 00:28:38,440
לחנך את עצמו כן לתת,
כן לוותר, כן להבליג.

460
00:28:38,880 --> 00:28:41,840
אם הוא רק חסד, עלול להינזק.

461
00:28:42,040 --> 00:28:45,160
אגב, עלול להינזק לא רק כלכלית,
גם מבחינה רוחנית.

462
00:28:45,240 --> 00:28:48,040
תראו, יש בחורים, בחורות,

463
00:28:48,120 --> 00:28:52,080
שורש נשמתו של האדם הזה בחסד, אוהב לתת,

464
00:28:52,200 --> 00:28:53,480
ואז מה קורה?

465
00:28:53,600 --> 00:28:56,040
החברים אומרים:
אנחנו הולכים עכשיו לסרט ההוא,

466
00:28:56,120 --> 00:28:58,600
הולכים למועדון הזה, רוצים ללכת לשם.

467
00:28:59,200 --> 00:29:00,760
הוא לא רוצה ללכת.

468
00:29:01,320 --> 00:29:03,800
הוא יודע: אני אלך לשם,
זה יוריד אותי רוחנית.

469
00:29:03,880 --> 00:29:06,920
אני לא בדרגה שלהם, מקום יותר גבוה.

470
00:29:07,680 --> 00:29:11,080
אבל קשה לו לסרב להם.
למה? מרוב שהוא בחסד,

471
00:29:11,440 --> 00:29:15,720
אז הוא מקריב את עצמו רק כדי לא לסרב להם,

472
00:29:15,800 --> 00:29:19,960
כי כולם רוצים, כולם מבקשים,
אז הוא נסחף איתם למקומות שהם לא טובים.

473
00:29:20,160 --> 00:29:22,840
מה הוא צריך לעשות באותה שעה?
להגיד: אני כבר מכיר את עצמי,

474
00:29:22,920 --> 00:29:26,520
אני, שורש נשמתי בחסד.
לכן קשה לי להגיד להם "לא",

475
00:29:26,680 --> 00:29:30,040
אבל העבודה שלי היא להכניס גבורות בחסדים

476
00:29:30,240 --> 00:29:32,360
ולעמוד על שלי במקום שהוא לא טוב,

477
00:29:32,480 --> 00:29:33,920
"אני לא הולך איתכם".

478
00:29:34,360 --> 00:29:36,880
וזה שהוא קיצוני לגבורה מכניס חסד,

479
00:29:37,000 --> 00:29:38,480
והשאיפה להגיע לתפארת,

480
00:29:38,560 --> 00:29:42,680
שזה האיזון
בין שתי הדרכים הקיצוניות האלה.

481
00:29:43,000 --> 00:29:47,520
לכן אומר רבי יהודה הנשיא:
"איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם,

482
00:29:47,640 --> 00:29:50,360
"כל שהיא תפארת". לא לחינם נקט "תפארת",

483
00:29:50,440 --> 00:29:51,920
שזה מושג בקבלה.

484
00:29:52,040 --> 00:29:56,240
אבל רמז כאן על מידת תפארת,
שזו דרך האמצע, זה סוד האיזון

485
00:29:56,400 --> 00:29:59,280
של אדם שרוצה להצליח בחיים.

486
00:30:00,640 --> 00:30:01,640
ממשיך ואומר:

487
00:30:08,320 --> 00:30:09,840
אומר רבי יהודה הנשיא:

488
00:30:10,440 --> 00:30:15,720
בעבירות, לפי חומרת העונש
אתה יכול לדעת מה חמור ממה.

489
00:30:16,440 --> 00:30:17,680
רואים בתורה.

490
00:30:18,960 --> 00:30:22,200
חילול שבת, חומרת העונש היא גבוהה.

491
00:30:23,480 --> 00:30:26,520
אכל לא כשר, חמור מאוד,

492
00:30:26,600 --> 00:30:28,640
אבל זה לא בדרגה של חילול שבת.

493
00:30:28,760 --> 00:30:33,880
אז אתה יכול לדעת,
בדברי עבירה האדם יכול לראות את הדירוג.

494
00:30:34,240 --> 00:30:36,320
אבל במצוות, מה שכן צריך לעשות,

495
00:30:36,400 --> 00:30:38,120
יש מצוות "עשה" ויש "לא תעשה".

496
00:30:38,560 --> 00:30:42,920
במצוות "עשה"
אתה לא יכול לדעת מה חשוב יותר ממה.

497
00:30:43,480 --> 00:30:46,080
התורה לא גילתה מתן שכרן של מצוות.

498
00:30:46,600 --> 00:30:48,480
אז אומר רבי יהודה הנשיא:

499
00:30:48,920 --> 00:30:54,480
תיזהר במצווה קלה כבחמורה.
גם מצווה שנראית בעיניך "זה דבר פשוט",

500
00:30:55,640 --> 00:30:58,200
אבל אתה לא יכול לדעת מתן שכרן של מצוות.

501
00:30:58,320 --> 00:31:03,400
אתה יכול לדעת אם השכר על ברית מילה
הוא גדול יותר מאשר על תפילין,

502
00:31:03,520 --> 00:31:06,200
או שהשכר על תפילין
שאתה מניח כל יום זה כמו...

503
00:31:06,320 --> 00:31:08,400
יותר ממה שעשית ברית מילה כל יום?

504
00:31:08,920 --> 00:31:12,520
התורה לא גילתה.
אתה לא יכול לדעת מתן שכרן של מצוות.

505
00:31:12,600 --> 00:31:15,680
האם השכר על מצוות קידוש,
מצוות "עשה" מהתורה

506
00:31:15,760 --> 00:31:17,480
לקדש בשבת על היין...

507
00:31:17,680 --> 00:31:20,680
חכמים תיקנו על היין,
אבל עצם הקידוש זה מדאורייתא.

508
00:31:20,760 --> 00:31:23,280
"זכור את יום השבת לקדשו", הזכר

509
00:31:23,440 --> 00:31:24,920
בכניסה וביציאה.

510
00:31:25,000 --> 00:31:27,280
בכניסה - קידוש, ביציאה - הבדלה.

511
00:31:28,440 --> 00:31:32,000
אדם יכול לדעת
האם השכר על הקידוש גדול יותר,

512
00:31:32,080 --> 00:31:34,920
או השכר על ההבדלה במוצאי שבת גדול יותר?

513
00:31:35,240 --> 00:31:36,840
אתה לא יכול לדעת מתן שכרן של מצוות.

514
00:31:36,920 --> 00:31:41,320
יש אנשים שעושים קידוש בליל שבת,
אבל מזלזלים בהבדלה במוצאי שבת.

515
00:31:41,400 --> 00:31:42,760
לא מייחסים לזה חשיבות.

516
00:31:42,840 --> 00:31:45,440
נגמרה השבת, יצאה,
מחכים עד צאת השבת וזהו.

517
00:31:45,520 --> 00:31:46,800
לא הולכים להתפלל גם.

518
00:31:47,160 --> 00:31:49,600
אבל אתה לא יכול לדעת מתן שכרן של מצוות.

519
00:31:49,800 --> 00:31:52,520
כך כל מצווה ומצווה,
אומר רבי יהודה הנשיא:

520
00:31:53,000 --> 00:31:56,440
תיזהר במצווה,
גם אם היא קלה בעיניך, כבחמורה,

521
00:31:56,520 --> 00:31:58,080
כמו שאתה נזהר במצווה חמורה.

522
00:31:59,280 --> 00:32:02,600
למה באמת הקב"ה
לא גילה מתן שכרן של מצוות?

523
00:32:03,560 --> 00:32:05,080
למה הוא לא גילה לנו?

524
00:32:05,240 --> 00:32:07,240
את השאלה הזו שואלים חז"ל במדרש.

525
00:32:07,680 --> 00:32:09,640
מסבירים את הדבר על פי משל.

526
00:32:10,320 --> 00:32:11,680
מלך אחד,

527
00:32:13,240 --> 00:32:16,240
הייתה חלקת אדמה ענקית ליד הארמון שלו,

528
00:32:16,880 --> 00:32:20,120
והחליט שהוא רוצה שחלקת האדמה הזו

529
00:32:20,800 --> 00:32:23,240
תהיה פרדס של מגוון של עצים.

530
00:32:23,640 --> 00:32:26,760
שכשהוא רוצה קצת להתאוורר
הוא ילך לשם, יראה אפרסקים,

531
00:32:26,840 --> 00:32:30,040
רימונים, תותים, תפוזים, פירות שונים.

532
00:32:31,200 --> 00:32:33,680
אבל הוא לא בקי בכל העצים שיש במדינה,

533
00:32:34,000 --> 00:32:35,760
פרסם מודעה בעיתון:

534
00:32:36,480 --> 00:32:41,360
כל מי שייטע עץ
בשטח האדמה שליד הארמון, עץ פרי,

535
00:32:43,160 --> 00:32:45,960
לאחר זמן יבוא לשם

536
00:32:46,320 --> 00:32:50,040
ויראה מעטפה תלויה על העץ.

537
00:32:50,440 --> 00:32:54,040
מה הסכום שיהיה?
תלוי אם המלך אוהב את הפרי הזה או לא.

538
00:32:54,440 --> 00:32:58,880
פירות שהמלך אוהב יותר,
יהיה שם 10,000 דולר.

539
00:32:59,800 --> 00:33:04,240
פרי שהמלך לא כל כך אוהב,
יהיה 200, 1,000.

540
00:33:04,680 --> 00:33:05,800
תלוי.

541
00:33:06,840 --> 00:33:09,080
אנשים שמעו את זה, מיד כולם...

542
00:33:09,200 --> 00:33:13,040
על נטיעה אתה מקבל
כל כך הרבה כסף? המלך, לא חסר לו כסף.

543
00:33:13,280 --> 00:33:15,760
יכולים להתפרנס שנה שלמה מעץ אחד.

544
00:33:16,160 --> 00:33:18,280
מיד כל התושבים חשבו על רעיונות.

545
00:33:18,360 --> 00:33:22,040
זה אמר: בטח המלך אוהב אשכוליות,
יש בזה הרבה ויטמינים.

546
00:33:22,200 --> 00:33:23,680
נטע עץ אשכוליות.

547
00:33:23,880 --> 00:33:25,920
ההוא אמר:
נראה לי שהוא יאהב יותר אפרסקים.

548
00:33:26,000 --> 00:33:27,680
זה פרי כזה יפה לעין.

549
00:33:27,840 --> 00:33:28,960
ההוא אמר...

550
00:33:29,480 --> 00:33:31,040
כל אחד בא ונטע עץ אחר.

551
00:33:31,120 --> 00:33:35,280
כולם במתח,
איזה פרי המלך אוהב יותר מהכול.

552
00:33:37,000 --> 00:33:40,200
אחרי שכבר הפרדס עמד לתפארת, מצמיח פירות,

553
00:33:40,800 --> 00:33:43,120
המלך עבר בין הפרדס עם מעטפות,

554
00:33:43,200 --> 00:33:44,520
על כל עץ...

555
00:33:44,720 --> 00:33:46,760
שם רשום השם, מי נטע את העץ הזה,

556
00:33:48,000 --> 00:33:49,640
תלה את המעטפות האלה.

557
00:33:49,920 --> 00:33:51,480
ואנשים באים שמחים.

558
00:33:51,560 --> 00:33:53,880
זה קיבל 1,000 דולר, זה 500 דולר.

559
00:33:55,520 --> 00:33:59,560
התברר שעל אחד הפירות

560
00:33:59,720 --> 00:34:01,760
המלך שילם סכומי עתק.

561
00:34:02,000 --> 00:34:04,800
נניח, על עץ אפרסקים 10,000 דולר.

562
00:34:04,880 --> 00:34:09,080
כל מי שנטע עץ אפרסקים קיבל 10,000,
כי את זה המלך אוהב יותר מהכול.

563
00:34:10,160 --> 00:34:14,080
פנו אליו כולם בצעקות: אדוני המלך,
למה לא אמרת שאתה אוהב אפרסקים?

564
00:34:14,680 --> 00:34:16,720
היית אומר, היינו נוטעים אפרסקים.

565
00:34:17,520 --> 00:34:19,400
אמר להם: אם הייתי אומר אפרסקים,

566
00:34:19,480 --> 00:34:20,920
איזה פרדס היה לי?

567
00:34:21,000 --> 00:34:22,360
רק אפרסקים.

568
00:34:22,440 --> 00:34:24,800
אני רוצה גיוון, אני רוצה את כל הפירות.

569
00:34:24,880 --> 00:34:27,040
לכן לא גיליתי מה אני אוהב יותר.
 כל אחד,

570
00:34:27,120 --> 00:34:29,160
אחרי זה אני אתן
לפי מה שאני אוהב, אני אתן שכר.

571
00:34:29,240 --> 00:34:30,600
אף אחד לא מקופח.

572
00:34:31,160 --> 00:34:33,800
כך אומרים חז"ל, אם הקב"ה היה אומר

573
00:34:34,040 --> 00:34:36,920
"את המצווה הזו אני אוהב יותר,
יש על זה שכר גדול",

574
00:34:37,000 --> 00:34:39,440
כולם היו מתנפלים עליה, מזניחים את השאר.

575
00:34:39,600 --> 00:34:41,760
לא גילה מתן שכרן של מצוות,

576
00:34:41,960 --> 00:34:44,800
כדי שאדם ישתדל בכל המערכות של המצוות.

577
00:34:44,880 --> 00:34:48,240
בא לעולם האמת,
יקבל שכר על הכול, ודאי שיקבל,

578
00:34:48,440 --> 00:34:51,360
אבל יש מצוות שעליהן
הוא יקבל פי כמה יותר.

579
00:34:51,800 --> 00:34:54,840
אדם לא יכול לדעת אם חיוך שהוא נותן לזולת,

580
00:34:54,960 --> 00:34:58,960
יכול להיות שאצל בורא עולם
זה שווה יותר ממה שנתן לו כסף.

581
00:34:59,920 --> 00:35:02,320
חז"ל אומרים: "ולבן שיניים מחלב,

582
00:35:02,440 --> 00:35:05,880
"גדול המלבין שיניו לחברו
יותר ממשקהו חלב".

583
00:35:05,960 --> 00:35:09,160
אנשים חושבים על זה שיכול
להיות שחיוך זה יותר מכסף?

584
00:35:09,560 --> 00:35:12,040
נראה להם שכסף זה צדקה גדולה,

585
00:35:12,120 --> 00:35:13,360
אבל לחייך?

586
00:35:13,440 --> 00:35:16,360
אגב, כשמדברים על לחייך לחברו,
זה לא רק לחברו,

587
00:35:16,480 --> 00:35:17,760
גם לאשתו.

588
00:35:17,920 --> 00:35:19,560
אשתו גם בכלל "חברו".

589
00:35:19,640 --> 00:35:23,520
יש אנשים לעולם מחייכים,
אבל לאישה מחמיצים פנים.

590
00:35:23,920 --> 00:35:25,320
ואישה כלפי בעלה.

591
00:35:25,600 --> 00:35:29,280
זה נותן, כשאדם מחייך,
נותן הרגשה טובה לצד השני,

592
00:35:29,520 --> 00:35:32,080
שאני שמח לראות אותך, מאושר לראות אותך.

593
00:35:32,200 --> 00:35:33,520
עושה טוב לאדם.

594
00:35:34,720 --> 00:35:37,600
אז זה מה שהוא אומר כאן.
נקרא את הדברים שוב ובזה נסיים.

595
00:35:44,720 --> 00:35:49,880
נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת
כל הציבור שנמצא איתנו כאן בשיעור

596
00:35:50,080 --> 00:35:54,280
וכל הצופים בכל מקום שהם,
לבריאות איתנה, פרנסה טובה,

597
00:35:54,360 --> 00:35:57,400
זיווגים הגונים, זרע קודש קיימא.

598
00:35:57,560 --> 00:36:00,603
שנזכה יחד לגאולה שלמה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה