הרב טל משאש

הרב טל משאש - הנקמה הכי מתוקה

הרב טל משאש

כיצד ייאבדו הרשעים לעתיד לבוא? מהן הדרכים של בורא עולם לקרב אליו את ילדיו? הרב טל משאש בקטע קצר ומחזק