הרב זמיר כהן - אונסק"ו וישראל, מי מנצח?

הרב זמיר כהן

בשנת 2016 קיבל ארגון אונסק"ו של האו"ם החלטה שאומרת שאין קשר היסטורי בין המקומות הקדושים בירושלים לבין עם ישראל - מה משמעות החלטה זו? הרב זמיר כהן בהרצאה חובה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,297 --> 00:00:11,434
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:11,946 --> 00:00:16,013
בשנת 2016 קיבל ארגון אונסק"ו של האו"ם

3
00:00:16,090 --> 00:00:18,634
החלטה שאומרת שאין קשר היסטורי

4
00:00:19,175 --> 00:00:22,373
בין המקומות הקדושים בירושלים
.לבין עם ישראל

5
00:00:23,356 --> 00:00:24,852
,החלטה זו התקבלה פעמיים

6
00:00:25,490 --> 00:00:27,586
קיבלה פרסום
.עולמי נרחב

7
00:00:28,669 --> 00:00:30,070
,אצלנו
,עם ישראל

8
00:00:30,682 --> 00:00:31,901
הודעה כזו

9
00:00:31,902 --> 00:00:33,695
,מעוררת גיחוך, חיוך

10
00:00:34,333 --> 00:00:40,279
אבל בעולם יש מאמינים
,שאם הארגון היוקרתי של האו"ם

11
00:00:40,604 --> 00:00:42,610
,כפי שיש שמסתכלים עליו בעולם

12
00:00:42,634 --> 00:00:43,594
קיבל החלטה כזו

13
00:00:44,390 --> 00:00:46,690
אז כנראה שהם יודעים
.על מה הם מדברים

14
00:00:48,301 --> 00:00:50,638
הבעיה בהחלטה כזו

15
00:00:51,942 --> 00:00:54,232
היא לא רק מההיבט
,של העיוות ההיסטורי

16
00:00:54,380 --> 00:00:56,136
,שכל בר דעת יכול לדעת

17
00:00:56,822 --> 00:00:59,260
אלא יש כאן בעצם התרסה

18
00:00:59,655 --> 00:01:00,589
.כנגד התנ"ך

19
00:01:01,670 --> 00:01:04,124
כלומר, כשמקבלים החלטה כזו

20
00:01:04,137 --> 00:01:05,220
אומרים במילים אחרות

21
00:01:05,252 --> 00:01:09,901
,שכל הסיפורים שיש בתנ"ך
כל האירועים ההיסטוריים

22
00:01:10,541 --> 00:01:15,291
,מאז אברהם אבינו
,דרך הירידה למצרים

23
00:01:15,320 --> 00:01:16,383
,יציאת מצרים

24
00:01:17,140 --> 00:01:19,830
,בניית בית המקדש
,בית ראשון, בית שני

25
00:01:19,866 --> 00:01:22,005
- מלכי ישראל, נביאי ישראל

26
00:01:22,675 --> 00:01:25,500
הכול בעיניהם הופך להיות
.מופרך והזוי

27
00:01:28,380 --> 00:01:32,576
יש פסוק שאומר
,"אמת מארץ תצמח"

28
00:01:34,065 --> 00:01:36,623
והפסוק הזה מקבל משמעות מעניינת

29
00:01:36,844 --> 00:01:39,107
דווקא לאור הממצאים הארכיאולוגיים

30
00:01:39,469 --> 00:01:41,400
,של מאה השנים האחרונות

31
00:01:41,432 --> 00:01:42,712
.עשרות השנים האחרונות

32
00:01:43,281 --> 00:01:45,955
כשחופרים במקומות שונים
,בירושלים, בעולם

33
00:01:46,586 --> 00:01:51,730
מגלים נתונים כל כך מרשימים
.וחשוב מאוד לפרסם אותם

34
00:01:51,780 --> 00:01:53,306
נראה כמה דוגמאות פשוטות

35
00:01:53,787 --> 00:01:56,480
,שנמצאו בעשרות השנים האחרונות בירושלים

36
00:01:57,177 --> 00:02:01,404
ואלה לבדם מעידים
כלפי כל מחפש אמת

37
00:02:02,595 --> 00:02:05,170
לא רק את ההיסטוריה
כפי שהיא ידועה

38
00:02:05,218 --> 00:02:09,172
,מתוך הידיעות של העמים
,מתוך הדברים הכתובים בתנ"ך

39
00:02:09,702 --> 00:02:12,543
גם מההיבט הזה
.של האמת שיוצאת מבטן האדמה

40
00:02:13,520 --> 00:02:16,907
,סמוך לכותל המערבי
,ליד כפר סילוואן

41
00:02:17,106 --> 00:02:18,400
,הכפר הערבי סילוואן

42
00:02:18,880 --> 00:02:21,560
מתקיימות חפירות במשך שנים רבות

43
00:02:22,693 --> 00:02:25,920
וגילו מתחת לאדמה

44
00:02:26,721 --> 00:02:29,547
את מה שרגילים היום לכנות
."בשם "עיר דוד

45
00:02:30,133 --> 00:02:32,370
ככל הנראה מדובר בירושלים העתיקה

46
00:02:32,746 --> 00:02:34,000
,של ימי בית המקדש

47
00:02:34,431 --> 00:02:36,590
,"אבל נתנו לה את השם "עיר דוד

48
00:02:36,887 --> 00:02:39,449
,ושם מגלים פרטים מפליאים

49
00:02:40,783 --> 00:02:42,855
פריטים מרשימים

50
00:02:43,549 --> 00:02:45,698
,שנוגעים לתקופה של בית המקדש הראשון

51
00:02:45,741 --> 00:02:47,120
.בית המקדש השני

52
00:02:47,724 --> 00:02:52,480
חפרו שם את תעלת הניקוז
.של ימי בית המקדש השני

53
00:02:53,034 --> 00:02:56,796
,כשחפרו והוציאו את השפכים
,את כל מה שהיה שם

54
00:02:57,434 --> 00:03:00,560
יש תעלת ניקוז מרכזית
שהייתה עוברת בירושלים

55
00:03:00,584 --> 00:03:01,850
של בית המקדש השני

56
00:03:02,072 --> 00:03:03,765
ויש תעלות צדדיות

57
00:03:03,815 --> 00:03:06,520
שהובילו את מי הגשמים
.לאותה תעלה גדולה

58
00:03:06,995 --> 00:03:08,234
,היום אפשר להתהלך שם

59
00:03:08,646 --> 00:03:11,803
,ומאוד מומלץ לכל אדם שמגיע לירושלים

60
00:03:12,184 --> 00:03:13,560
,אפילו לנסוע במיוחד

61
00:03:14,199 --> 00:03:17,120
.לערוך סיור במקום המיוחד הזה

62
00:03:17,815 --> 00:03:20,820
ראשית, אתה רואה
,את בריכת השילוח הענקית

63
00:03:21,733 --> 00:03:23,970
שהיו טובלים שמה עולים לרגל

64
00:03:24,470 --> 00:03:26,890
,ועולים במדרגות לכיוון הר הבית

65
00:03:26,915 --> 00:03:29,580
אתה יכול לדרוך על אותה רצפה

66
00:03:29,614 --> 00:03:31,160
שבה דרכו אבותינו

67
00:03:32,212 --> 00:03:35,290
לפני יותר מאלפיים שנה
כשעלו לבית המקדש

68
00:03:35,523 --> 00:03:37,290
.לאחר שטבלו
,הרי להר הבית

69
00:03:37,618 --> 00:03:40,560
אדם שהוא טמא
,אסור לו להיכנס להר הבית

70
00:03:40,656 --> 00:03:42,070
.היו טובלים ואחר כך

71
00:03:42,104 --> 00:03:43,410
,יש סוגים שונים של טומאות

72
00:03:43,843 --> 00:03:45,350
אבל אחת הטומאות נטהרת

73
00:03:45,380 --> 00:03:46,472
.על ידי טבילה במקווה

74
00:03:46,500 --> 00:03:49,015
.היו טובלים ורק אז עולים להר הבית

75
00:03:49,041 --> 00:03:50,965
ואתה רואה היום
.את אותה בריכה ענקית

76
00:03:51,451 --> 00:03:54,560
בעבר לא ידעו
.היכן בדיוק נמצאת בריכת השילוח

77
00:03:54,941 --> 00:03:57,093
,ידעו שיש מעיין השילוח, אבל הבריכה

78
00:03:57,588 --> 00:03:59,261
.כעת הבריכה הזו נחשפה

79
00:03:59,274 --> 00:04:00,225
,רואים שהיא ענקית

80
00:04:00,269 --> 00:04:02,894
.המון יכלו לטבול בו בזמן יחד

81
00:04:03,332 --> 00:04:04,349
,משם אתה ממשיך

82
00:04:04,413 --> 00:04:07,146
נכנס לתעלת הניקוז

83
00:04:07,324 --> 00:04:09,505
.של ירושלים של ימי בית שני

84
00:04:12,481 --> 00:04:13,977
כשהחופרים חפרו שם

85
00:04:16,173 --> 00:04:19,100
ראו שיש את המרצפות למעלה

86
00:04:19,746 --> 00:04:21,490
שאז אנשי ירושלים

87
00:04:21,506 --> 00:04:24,000
היו דורכים ברחוב
,על אותן מרצפות

88
00:04:24,320 --> 00:04:27,294
כשמתחת המרצפות
.זוהי בעצם תעלת הניקוז

89
00:04:28,452 --> 00:04:30,370
למרבה הפלא, במקומות אחדים

90
00:04:30,781 --> 00:04:32,690
.ראו שהמרצפות האלה שבורות

91
00:04:33,585 --> 00:04:36,370
?מי טרח לרסק את האבנים האלה

92
00:04:36,688 --> 00:04:37,890
שהן בעצם הכיסוי

93
00:04:37,908 --> 00:04:39,590
.של תעלת הניקוז שלמטה

94
00:04:41,194 --> 00:04:44,470
פותחים את ספרו של
,של ההיסטוריון היהודי מתקופת בית שני

95
00:04:44,524 --> 00:04:45,746
,יוסף בן מתתיהו

96
00:04:47,233 --> 00:04:50,546
מי שהרומאים קראו לו בשם
,יוספוס פלביוס

97
00:04:52,150 --> 00:04:53,740
ובספר הזה הוא מספר

98
00:04:54,293 --> 00:04:57,040
שכשירושלים נכבשה
,על ידי הרומאים

99
00:04:57,694 --> 00:05:01,640
חלק מהיהודים
נכנסו אל תוך תעלת הניקוז

100
00:05:01,740 --> 00:05:02,746
.כדי להסתתר שם

101
00:05:03,588 --> 00:05:07,420
צריך לזכור
,שהפריצה לירושלים הייתה ב-17 בתמוז

102
00:05:08,053 --> 00:05:09,010
,תקופה של קיץ

103
00:05:09,940 --> 00:05:10,824
,כך שאין גשמים

104
00:05:10,855 --> 00:05:12,208
.תעלת הניקוז פנויה

105
00:05:12,545 --> 00:05:16,558
נכנסו לתוך תעלת הניקוז
,עם סירי מאכל

106
00:05:17,290 --> 00:05:21,676
.עם נרות, נרות של הימים ההם
,בעברית המקורית

107
00:05:22,003 --> 00:05:24,076
,כך רואים במשנה
"שפירוש המילה "נר

108
00:05:24,515 --> 00:05:25,793
.שונה מהמשמעות של היום

109
00:05:26,574 --> 00:05:28,297
,היום מדברים על נר שעווה

110
00:05:28,316 --> 00:05:30,548
.נר פרפין, בשם נר

111
00:05:31,358 --> 00:05:33,847
,אבל אז, בעברית המקורית

112
00:05:34,100 --> 00:05:37,343
נר זהו שמו של בית הקיבול
,שבו מניחים את השמן

113
00:05:37,466 --> 00:05:38,561
.בית קיבול מחרס

114
00:05:39,975 --> 00:05:43,668
ונכנסו עם המשפחות
.כדי להסתתר במקומות האלה

115
00:05:44,926 --> 00:05:47,466
,כשהרומאים גילו
,כך מספר יוסף בן מתתיהו

116
00:05:47,533 --> 00:05:51,315
כשהרומאים גילו
,ששם למטה מסתתרים יהודים

117
00:05:51,856 --> 00:05:54,340
,שברו את המרצפות במקומות מסוימים

118
00:05:54,667 --> 00:05:55,800
נכנסו פנימה

119
00:05:56,100 --> 00:05:58,720
.והרגו את כל היהודים שהיו שם

120
00:05:59,462 --> 00:06:04,031
והיום בחפירות
אתה יכול למצוא עדויות

121
00:06:04,032 --> 00:06:06,099
,לאותם יהודים שהיו באותה תקופה

122
00:06:06,654 --> 00:06:08,089
,אם זה סירי בישול

123
00:06:08,515 --> 00:06:11,120
,נרות מחרס שנמצאים מאותה תקופה

124
00:06:11,542 --> 00:06:13,776
,פעמון מזהב שנמצא שם

125
00:06:14,007 --> 00:06:16,869
שיש חוקרים שמייחסים
את הפעמון הזה

126
00:06:17,120 --> 00:06:18,690
.לגלימה של הכוהן הגדול

127
00:06:19,335 --> 00:06:21,750
כוהן גדול היה הולך
עם הלבוש המפואר שלו

128
00:06:21,787 --> 00:06:23,030
,ברחובות ירושלים

129
00:06:23,466 --> 00:06:24,442
,היו פעמונים

130
00:06:24,932 --> 00:06:27,845
והם טוענים שכנראה
אחד הפעמונים האלה

131
00:06:27,890 --> 00:06:29,940
.התנתק ונפל לתוך תעלת הניקוז

132
00:06:30,187 --> 00:06:32,961
,ואז לא פתחו וחיפשו

133
00:06:32,980 --> 00:06:34,360
.כנראה שהכינו פעמון אחר

134
00:06:34,403 --> 00:06:36,180
אבל היום אתה מוצא
,את הפעמון הזה

135
00:06:36,210 --> 00:06:36,831
,פעמון זהב

136
00:06:37,147 --> 00:06:38,810
.כשהוא עדיין משמיע צלילים

137
00:06:40,320 --> 00:06:41,447
בסמוך למקום הזה

138
00:06:42,001 --> 00:06:45,319
מצאו חורבות של ארמון
.מתקופת בית ראשון

139
00:06:46,271 --> 00:06:47,627
הדברים שדיברנו עכשיו

140
00:06:47,728 --> 00:06:48,850
.מתקופת בית שני

141
00:06:49,655 --> 00:06:51,810
חורבות של ארמון
,מתקופת בית ראשון

142
00:06:51,841 --> 00:06:53,650
שככל הנראה מלכי יהודה

143
00:06:53,964 --> 00:06:55,460
.התגוררו באותו ארמון

144
00:06:56,076 --> 00:06:57,333
,ומוצאים שם חותמות

145
00:06:57,918 --> 00:06:59,198
חותמות של אישים

146
00:07:00,573 --> 00:07:03,089
.עם שמות לפעמים קצת מוזרים

147
00:07:03,773 --> 00:07:05,640
,בזמננו, נחשבים שמות מוזרים

148
00:07:06,232 --> 00:07:07,700
,אבל אתה פותח את התנ"ך

149
00:07:08,331 --> 00:07:09,867
אתה רואה שהחותמות האלה

150
00:07:09,875 --> 00:07:12,500
הן שמותיהם
.של שרים מאותה תקופה

151
00:07:13,520 --> 00:07:17,019
,לא רק של שרים
באזור החפירות שם

152
00:07:17,051 --> 00:07:19,069
נמצאה חותמת
.של חזקיהו המלך

153
00:07:19,164 --> 00:07:20,459
.חזקיהו מלך יהודה

154
00:07:20,855 --> 00:07:22,113
אתה רואה את החותם שלו

155
00:07:22,850 --> 00:07:28,000
עם הפענוח הברור
.של שמו של המלך חזקיהו

156
00:07:28,881 --> 00:07:30,960
כך גם
.גמריהו בן שפן

157
00:07:31,520 --> 00:07:33,280
?מי היום קורא לבנו בשם שפן

158
00:07:33,841 --> 00:07:38,250
אבל אז היה אחד השרים
.בשם גמריהו בן שפן

159
00:07:38,753 --> 00:07:39,702
נקריא כאן שמות

160
00:07:39,732 --> 00:07:43,036
:של עוד מהחותמות שנמצאו שם

161
00:07:43,760 --> 00:07:45,660
,שריה בן נריה

162
00:07:46,158 --> 00:07:48,066
הוא היה השר של צדקיהו המלך

163
00:07:48,093 --> 00:07:49,980
,ואחיו של ברוך בן נריה

164
00:07:50,485 --> 00:07:52,120
.הסופר של ירמיהו הנביא

165
00:07:52,656 --> 00:07:54,550
אתה רואה את החותמת שלו
.מאותה תקופה

166
00:07:55,147 --> 00:07:57,164
,ברכיהו בן נריהו הסופר

167
00:07:57,566 --> 00:08:00,090
,שזה בעצם ברוך בן נריה

168
00:08:00,426 --> 00:08:04,662
שיש הרבה שמות בתנ"ך
,שפעמים כותבים אותם עם י' ו-ה' בסוף

169
00:08:04,999 --> 00:08:05,760
.לעיתים בלי

170
00:08:06,556 --> 00:08:08,126
,לשלמיהו שר המלך

171
00:08:08,510 --> 00:08:09,653
.חותמת כזו נמצאה

172
00:08:10,575 --> 00:08:11,920
פדיהו בן המלך

173
00:08:11,950 --> 00:08:12,906
מזהים אותו כנכדו

174
00:08:12,952 --> 00:08:14,435
.של יהויכין מלך יהודה

175
00:08:15,300 --> 00:08:17,065
,ועוד, ולא רק בארץ

176
00:08:17,118 --> 00:08:17,938
,גם בחוץ לארץ

177
00:08:17,975 --> 00:08:19,404
,באזור בבל העתיקה

178
00:08:20,729 --> 00:08:23,259
,מלפני כמאה שנה החלו שם חפירות

179
00:08:24,167 --> 00:08:27,536
מצאו את הארמון
.של סנחריב מלך אשור

180
00:08:28,068 --> 00:08:31,060
בתחילה מרחוק היה נראה
,כגבעה של עפר

181
00:08:31,120 --> 00:08:31,927
,גבעה של חול

182
00:08:33,198 --> 00:08:36,011
אבל שמעו עדויות
מהכפריים שם

183
00:08:36,026 --> 00:08:38,080
.שמדי פעם מוצאים שם ממצאים שונים

184
00:08:38,379 --> 00:08:40,338
,היה שווה לחוקרים לחשוף

185
00:08:40,446 --> 00:08:41,750
.לפנות את כל העפר

186
00:08:42,132 --> 00:08:43,806
מצאו ארמון מרשים מאוד

187
00:08:43,880 --> 00:08:45,730
של סנחריב מלך אשור

188
00:08:46,759 --> 00:08:49,690
,עם תבליטים
.עם ממצאים מפליאים

189
00:08:50,340 --> 00:08:51,746
יש העתק של התבליט

190
00:08:51,782 --> 00:08:53,575
.של כיבוש לכיש שמצאו שם

191
00:08:54,234 --> 00:08:56,320
.ההעתק נמצא במוזיאון ישראל

192
00:08:56,846 --> 00:08:59,142
אתה רואה שם
ברישומים על התבליט

193
00:08:59,456 --> 00:09:00,930
.את הכיבוש של לכיש

194
00:09:01,694 --> 00:09:03,038
,כשהוא הגיע לארץ ישראל

195
00:09:03,503 --> 00:09:04,334
.כבש את לכיש

196
00:09:04,357 --> 00:09:05,850
,אחר כך הוא הגיע לירושלים

197
00:09:06,206 --> 00:09:07,580
שם מצור על ירושלים

198
00:09:07,666 --> 00:09:09,040
.בזמן חזקיהו המלך

199
00:09:09,553 --> 00:09:12,010
בתנ"ך מסופר
שחזקיהו שאל

200
00:09:12,346 --> 00:09:13,580
:את ישעיהו הנביא

201
00:09:14,091 --> 00:09:19,050
?האם להיכנע
:העם דרש מחזקיהו המלך

202
00:09:19,073 --> 00:09:19,624
.בוא ניכנע

203
00:09:20,184 --> 00:09:21,940
.סנחריב היה מלך מאוד אכזר

204
00:09:22,628 --> 00:09:26,930
בתבליט של כיבוש לכיש

205
00:09:27,906 --> 00:09:29,880
.רואים שם אנשים משופדים

206
00:09:30,303 --> 00:09:31,420
,יש את החומה

207
00:09:32,182 --> 00:09:33,787
,רואים את מגיני העיר

208
00:09:33,810 --> 00:09:39,580
.היו יהודים בתוך העיר
בצד של התבליט אתה רואה יהודים ויהודיות

209
00:09:39,601 --> 00:09:40,680
,יוצאים לגלות

210
00:09:41,361 --> 00:09:43,560
אתה יכול לראות
.איך הם היו מתלבשים באותה תקופה

211
00:09:43,737 --> 00:09:46,140
רואים את החיילים
,עם המלבוש האופייני להם

212
00:09:46,720 --> 00:09:47,843
ואת עם ישראל

213
00:09:48,137 --> 00:09:50,420
עם המלבוש האופייני להם
.באותה תקופה

214
00:09:50,734 --> 00:09:52,567
אתה רואה את הנשים
,עם כיסויי הראש

215
00:09:52,736 --> 00:09:55,144
,את הגברים
,את הילדים שיוצאים לגלות

216
00:09:55,706 --> 00:09:58,210
ומחוץ לחומה
.אנשים משופדים

217
00:09:58,260 --> 00:09:59,280
אתה רואה שהם היו תופסים

218
00:10:00,734 --> 00:10:01,626
את האויבים שלהם

219
00:10:01,652 --> 00:10:04,453
ומכניסים אותם בתוך חנית

220
00:10:04,738 --> 00:10:06,197
ומעמידים אותם שם

221
00:10:06,236 --> 00:10:07,406
כדי להטיל אימה

222
00:10:07,778 --> 00:10:10,003
על החיילים שנמצאים
,בתוך העיר

223
00:10:10,031 --> 00:10:11,229
.על מגיני העיר

224
00:10:11,573 --> 00:10:14,320
יש גם דברי התפארות
שסנחריב מתפאר

225
00:10:14,380 --> 00:10:16,306
כמה הוא אכזר
וכמה הוא מתעלל

226
00:10:16,751 --> 00:10:18,381
.ומה הוא עשה לכל האויבים שלו

227
00:10:18,540 --> 00:10:20,207
.בירושלים היה פחד גדול

228
00:10:21,071 --> 00:10:24,200
חז"ל מספרים
,שכשסנחריב הגיע לירושלים

229
00:10:25,302 --> 00:10:26,971
הוא עלה על כמין מגדל עץ

230
00:10:27,028 --> 00:10:30,160
.והציץ מרחוק מה גודלה של ירושלים

231
00:10:31,097 --> 00:10:32,740
:כשירד אמר לכל חייליו

232
00:10:32,750 --> 00:10:33,892
,לכו לישון הלילה

233
00:10:34,323 --> 00:10:35,248
,תקומו בבוקר

234
00:10:35,810 --> 00:10:39,994
כל אחד מכם ייתן
יריקה מעל החומה לכיוון ירושלים

235
00:10:40,055 --> 00:10:41,460
.והטבענו את כולם

236
00:10:42,039 --> 00:10:43,570
.כל כך הרבה חיילים היו לו

237
00:10:45,326 --> 00:10:46,448
,כשקמו בבוקר

238
00:10:46,810 --> 00:10:50,803
:ישעיהו הנביא אמר לחזקיהו המלך
.אתה לא נכנע בשום אופן

239
00:10:53,150 --> 00:10:55,678
,אף על פי שהיה פחד גדול
.זה היה יום לפני פסח

240
00:10:56,383 --> 00:10:59,739
פחדו שהחג הזה
.כולם יהיו שחוטים והרוגים

241
00:11:01,462 --> 00:11:03,200
,למוחרת בבוקר, ערב פסח

242
00:11:03,289 --> 00:11:05,560
,מסופר בתנ"ך שכשקמו

243
00:11:05,761 --> 00:11:07,360
.כל צבא אשור היה מת

244
00:11:07,877 --> 00:11:11,620
רק סנחריב המלך נשאר
,עם עוד כמה בודדים

245
00:11:11,996 --> 00:11:14,340
.חזרו בבושת פנים לאשור

246
00:11:15,084 --> 00:11:16,780
בספרות של חז"ל מסבירים

247
00:11:16,987 --> 00:11:18,170
.ממה כולם מתו

248
00:11:18,589 --> 00:11:19,959
השמיע להם הקב"ה

249
00:11:19,990 --> 00:11:21,410
.את שירת מלאכי השרת

250
00:11:21,893 --> 00:11:23,160
,בתנ"ך זה לא כתוב

251
00:11:23,471 --> 00:11:26,930
.רק כתוב שמתו כולם
.כשקמו בבוקר, ראה שכולם פגרים מתים

252
00:11:27,453 --> 00:11:29,280
אבל בספרות היהודית

253
00:11:29,395 --> 00:11:32,140
:מציינים חז"ל
.השמיע להם את שירת מלאכי השרת

254
00:11:32,163 --> 00:11:32,846
?ואז מה קורה

255
00:11:33,672 --> 00:11:36,232
זה כמו שיש לך
.המון מסמרים קטנים מפוזרים

256
00:11:36,375 --> 00:11:37,988
אתה מוריד מגנט אדיר

257
00:11:38,664 --> 00:11:39,980
,ברגע שהוא מתקרב

258
00:11:40,055 --> 00:11:41,910
.כל המסמרים קופצים ונדבקים

259
00:11:42,385 --> 00:11:44,465
כך הנפשות של כולם

260
00:11:44,522 --> 00:11:46,970
.פרחו כששמעו את שירת מלאכי השרת

261
00:11:48,978 --> 00:11:52,907
,שם, בכתבים של סנחריב

262
00:11:52,937 --> 00:11:54,310
,מה שמצאו בארמון

263
00:11:54,714 --> 00:11:56,740
הוא מספר שהוא הגיע לירושלים

264
00:11:57,291 --> 00:11:59,450
והוא שם מצור סביב ירושלים

265
00:11:59,512 --> 00:12:00,026
והוא כותב שם

266
00:12:00,072 --> 00:12:04,654
ש"את חזקיהו
."הכנסתי כמו ציפור בתוך כלוב

267
00:12:06,360 --> 00:12:07,400
.ובזה הוא עוצר

268
00:12:08,204 --> 00:12:10,290
בניגוד למקומות אחרים שהוא מספר

269
00:12:10,327 --> 00:12:13,700
,"כבשתי, ניצחתי, הרגתי, לקחתי"

270
00:12:14,186 --> 00:12:15,473
על ירושלים הוא רק כותב

271
00:12:15,964 --> 00:12:18,067
,ש"הכנסתי את חזקיהו המלך

272
00:12:18,764 --> 00:12:20,210
."סגרתי עליו כמו ציפור בכלוב"

273
00:12:20,260 --> 00:12:21,820
,הוא לא מספר שהוא כבש

274
00:12:22,344 --> 00:12:24,130
.הוא גם לא יספר שהחיילים שלו מתו

275
00:12:24,783 --> 00:12:28,340
באותם הימים כל מלך היה כותב
.רק דברי התפארות על עצמו

276
00:12:28,712 --> 00:12:30,336
ובמקומות שהוא נחל כישלונות

277
00:12:30,355 --> 00:12:31,880
.הוא התעלם מזה

278
00:12:32,113 --> 00:12:34,197
אז הוא רק מתפאר בזה
.שהוא סגר את חזקיהו

279
00:12:34,223 --> 00:12:36,228
והחוקרים דווקא מזה מדייקים

280
00:12:36,560 --> 00:12:38,090
,שהסיפור התנ"כי צודק

281
00:12:38,546 --> 00:12:41,477
.שהוא נחל כישלון ומפלה

282
00:12:42,169 --> 00:12:44,960
אחר כך כשחזר לאשור

283
00:12:45,399 --> 00:12:46,360
:כתוב בתנ"ך

284
00:12:46,924 --> 00:12:48,333
ויהי הוא משתחווה"

285
00:12:48,357 --> 00:12:49,906
."בית נסרוך אלוהיו

286
00:12:50,546 --> 00:12:52,511
.נסרוך זה היה שם העבודה הזרה שלו

287
00:12:53,086 --> 00:12:59,536
בתלמוד כתוב שנסרוך
היה נסר של תיבת נח

288
00:13:01,322 --> 00:13:02,606
,שסנחריב מצא

289
00:13:03,421 --> 00:13:05,600
ואת הנסר הזה
.הוא הפך לעבודה זרה

290
00:13:06,130 --> 00:13:08,282
כי אם אנשים ניצלו מהמבול

291
00:13:09,322 --> 00:13:11,080
,בתיבת נח הזו

292
00:13:11,562 --> 00:13:13,560
אז כנראה שיש בה
.איזה כוחות מיוחדים

293
00:13:14,053 --> 00:13:15,550
.והוא הפך אותה לעבודה זרה

294
00:13:15,957 --> 00:13:18,690
,אגב, נציין
סיפור המבול שמופיע בתנ"ך

295
00:13:21,015 --> 00:13:23,920
נמצא במאות תרבויות
.ברחבי העולם

296
00:13:24,703 --> 00:13:26,766
"'בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית חלק א

297
00:13:26,794 --> 00:13:28,156
הבאנו שם את הרשימה

298
00:13:28,189 --> 00:13:29,741
של התרבויות השונות בעולם

299
00:13:30,152 --> 00:13:32,190
,שמציינות את הסיפור של המבול

300
00:13:33,051 --> 00:13:35,428
.וכל התרבויות האלה צודקות

301
00:13:37,036 --> 00:13:39,441
המשותף לכולן שהן מספרות

302
00:13:39,505 --> 00:13:43,890
,ש"שמיים הציפו את כל כדור הארץ
משפחה אחת ניצלה

303
00:13:43,927 --> 00:13:45,101
."ואנחנו מצאצאיה"

304
00:13:46,146 --> 00:13:46,986
,וכולם צודקים

305
00:13:47,423 --> 00:13:49,505
,הרי כל האנושות טבעה במבול

306
00:13:50,145 --> 00:13:51,530
נח יצא מהתיבה

307
00:13:52,360 --> 00:13:54,706
וכל העולם של היום
,הם כולם בני נח

308
00:13:54,788 --> 00:13:55,750
.כולם צאצאי נח

309
00:13:56,156 --> 00:13:58,225
כדאי פעם באמת
לפתוח את פרשת נח

310
00:13:58,258 --> 00:13:59,253
רק כדי לשים לב

311
00:13:59,276 --> 00:14:01,259
.לשמות המדינות שאנחנו מכירים היום

312
00:14:02,716 --> 00:14:04,184
.היום אנחנו מכירים את מצרים

313
00:14:05,136 --> 00:14:06,260
?מה פשר השם הזה

314
00:14:06,734 --> 00:14:08,460
.מצרים היה הנכד של נח

315
00:14:08,783 --> 00:14:10,617
,נולד ילד
,קראו לו מצרים

316
00:14:10,792 --> 00:14:11,986
גדל, הקים משפחה

317
00:14:12,275 --> 00:14:14,699
,כמו שמקובל אצלם
.כמו חמולה כזו הם היום

318
00:14:15,108 --> 00:14:16,880
,נדד, התנחל במקום מסוים

319
00:14:17,222 --> 00:14:18,600
.מזה התפתחה כל מצרים

320
00:14:19,296 --> 00:14:21,774
,סין - שמו של אחד הנכדים

321
00:14:21,813 --> 00:14:23,480
ועוד הרבה שמות שמכירים היום

322
00:14:23,765 --> 00:14:26,810
וגם שמות אחרים
.שהשתנו במשך הדורות

323
00:14:26,850 --> 00:14:29,140
אפשר לראות שם
בתרגום אונקלוס

324
00:14:29,646 --> 00:14:32,370
את השם המקורי שמופיע בתורה

325
00:14:32,602 --> 00:14:34,690
.ומהו השם שהשתנה במשך הדורות

326
00:14:35,077 --> 00:14:36,610
,מי זה גומר
,מי זה מגוג

327
00:14:36,641 --> 00:14:37,560
- מי זה תובל

328
00:14:37,720 --> 00:14:38,703
כל אלה אפשר ללמוד

329
00:14:38,733 --> 00:14:41,320
.מתוך הפסוקים שמופיעים שם

330
00:14:42,613 --> 00:14:45,440
מעניין שביוון העתיקה

331
00:14:46,044 --> 00:14:47,960
נשאר שמו של אותו אדם

332
00:14:48,029 --> 00:14:49,640
שניצל מהמבול

333
00:14:50,120 --> 00:14:51,340
,עם כל המשפחה

334
00:14:51,847 --> 00:14:53,080
,אבל הם לא קוראים לו נח

335
00:14:53,374 --> 00:14:54,654
.הם קוראים לו - דאוקליון

336
00:14:55,520 --> 00:14:57,389
ישנה חוקרת
בשם הדסה מלמד

337
00:14:57,499 --> 00:14:59,440
ממכון ויצמן ברחובות

338
00:15:00,649 --> 00:15:03,940
"והיא מציינת בספרה "סוד המבול

339
00:15:03,981 --> 00:15:05,015
שהיא הלכה לחקור

340
00:15:05,040 --> 00:15:06,381
."מה פירוש המילה "דאוקליון

341
00:15:06,827 --> 00:15:09,054
.אולי יש איזה קשר לנוחות בעברית

342
00:15:09,900 --> 00:15:11,966
התברר שאין שום קשר
.למילה נח

343
00:15:12,900 --> 00:15:16,208
המילה "דאוקה" ביוונית עתיקה
.זה המספר 10

344
00:15:16,827 --> 00:15:19,957
.דאוקליון - האדם העשירי

345
00:15:22,496 --> 00:15:24,720
?מה הקשר בין נח לבין האדם העשירי

346
00:15:25,495 --> 00:15:29,296
,פותחים את התורה
.עשרה דורות מאדם הראשון ועד נח

347
00:15:30,383 --> 00:15:31,841
כלומר, ביוון העתיקה

348
00:15:31,914 --> 00:15:35,962
נשאר בזיכרון
.שהאדם שניצל הוא האדם העשירי

349
00:15:36,060 --> 00:15:37,056
?תשאל אותם עשירי למה

350
00:15:37,116 --> 00:15:37,700
,הם לא יודעים

351
00:15:37,806 --> 00:15:39,205
.כך קוראים לו, האדם העשירי

352
00:15:39,680 --> 00:15:42,060
,אתה פותח את התורה
- אתה מבין למה הוא נקרא האדם העשירי

353
00:15:43,828 --> 00:15:45,248
.מאדם הראשון ועד נח

354
00:15:47,047 --> 00:15:49,867
,על כל פנים
ככל שהמחקרים היום בעולם

355
00:15:49,921 --> 00:15:51,160
,הולכים ומתרחבים

356
00:15:51,190 --> 00:15:52,226
,חופרים, חושפים

357
00:15:52,254 --> 00:15:53,820
,בפרט במאה שנים האחרונות

358
00:15:54,050 --> 00:15:56,220
דברים שהמדענים טענו כנגד התנ"ך

359
00:15:56,275 --> 00:15:57,975
וטענו שיש כאן הפרזה
.וזה לא נכון

360
00:15:58,446 --> 00:16:02,070
למשל, בתנ"ך כתוב
שבזמן אברהם אבינו

361
00:16:02,258 --> 00:16:04,645
שלח את אליעזר עבד אברהם
.עם גמלים

362
00:16:05,763 --> 00:16:07,672
,חוקרי התנ"ך לפני 150 שנה

363
00:16:07,698 --> 00:16:09,600
"אלה שקראו לעצמם "ביקורת המקרא

364
00:16:09,659 --> 00:16:10,600
,ושמות כאלה

365
00:16:11,121 --> 00:16:13,560
טענו שהסופר המקראי לא צדק

366
00:16:13,583 --> 00:16:15,940
כי באותה תקופה עדיין
.הגמל לא היה מבוית

367
00:16:16,874 --> 00:16:19,280
הם מתייחסים לתנ"ך
כאל ספר אנושי

368
00:16:19,860 --> 00:16:22,440
אז הם מרשים לעצמם לומר
.שזה טעה וההוא טעה

369
00:16:23,231 --> 00:16:24,880
,חפרו בפירמידות במצרים

370
00:16:25,501 --> 00:16:28,290
,מצאו מתקופת הפרעונים

371
00:16:28,422 --> 00:16:30,770
,תקופה שעוד קדמה לאברהם אבינו

372
00:16:31,144 --> 00:16:32,840
.יש שם ציורים של גמלים

373
00:16:33,330 --> 00:16:35,240
:אז היום הם אומרים
,טוב, נכון, טעינו

374
00:16:35,257 --> 00:16:36,370
.היה גמל באותה תקופה

375
00:16:37,075 --> 00:16:41,440
צריכים גם לקחת לעצמנו
לא רק לא להתרשם מאונסק"ו של האו"ם

376
00:16:41,826 --> 00:16:44,410
:כשבארגון אונסק"ו מכריזים
אין קשר היסטורי

377
00:16:44,764 --> 00:16:47,613
בין עם ישראל
לבין המקומות הקדושים בירושלים

378
00:16:48,005 --> 00:16:49,400
.לבין ירושלים עצמה

379
00:16:49,808 --> 00:16:52,280
גם חוקרים
שלפעמים זורקים משפטים

380
00:16:52,301 --> 00:16:53,300
.בלי שום כיסוי

381
00:16:53,838 --> 00:16:57,480
אנחנו שיודעים
שההיסטוריה התנ"כית

382
00:16:57,925 --> 00:16:58,990
,אמיתית לחלוטין

383
00:16:59,609 --> 00:17:01,800
היום יודעים אותה
לא רק מהתנ"ך עצמו

384
00:17:02,037 --> 00:17:04,667
,"אלא גם בבחינת "אמת מארץ תצמח

385
00:17:05,196 --> 00:17:08,340
הממצאים הארכיאולוגיים
שיוצאים מבטן האדמה

386
00:17:08,844 --> 00:17:10,800
.ומספרים את הסיפור ההיסטורי

387
00:17:11,164 --> 00:17:13,000
.כמה חשוב לפרסם את הדבר

388
00:17:13,278 --> 00:17:14,059
עם ישראל
לא צריך

389
00:17:14,060 --> 00:17:14,599
,את הארכיאולוגיה

390
00:17:14,937 --> 00:17:16,026
ידוע לנו
שמשה אמת

391
00:17:16,027 --> 00:17:17,027
,ותורתו אמת

392
00:17:17,298 --> 00:17:18,525
אבל לפרסם
את הדברים

393
00:17:18,526 --> 00:17:19,526
בכל העולם

394
00:17:19,944 --> 00:17:21,840
כדי שכל אדם ידע
.את האמת לאמיתה

395
00:17:22,213 --> 00:17:23,239
תודה רבה לכולם

396
00:17:23,337 --> 00:17:26,638
ושנזכה כולנו יחד
לראות בבניין בית המקדש

397
00:17:26,742 --> 00:17:27,745
.ובא לציון גואל

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה