הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בהלכות שבת - המשך דיני טלטול, דיני מוקצה, מלאכת בונה וסותר וצידה

הרב זמיר כהן

האם מותר לפתוח שולחן/ מיטה/ כיסא מתקפל? כיצד מותר לטפל ביתושיםוזבובים שבבית בשבת? הרב זמיר כהן מבאר את הלכות השבת מתוך "ילקוט יוסף" של הרב יצחק יוסף, עפי"י פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל. שיעור מספר 9