עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת שמיני

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי,  יוחאי גרינגליק, הזמר איציק אורלב והסטנדאפיסט יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:21,683 --> 00:03:22,351
.תודה רבה

2
00:03:22,386 --> 00:03:25,700
?וואו, וואו, מה זה
?מה הולך פה באולפן

3
00:03:25,726 --> 00:03:27,650
!מחיאות כפיים, איציק אורלב

4
00:03:30,271 --> 00:03:31,700
.כל הכבוד
!?מה זה-

5
00:03:31,737 --> 00:03:32,830
.איזה קול
.זה מטורף-

6
00:03:32,870 --> 00:03:35,170
.איזו פתיחה של תוכנית, מדהימה

7
00:03:35,281 --> 00:03:39,150
,אנחנו פותחים בברכת כוהנים בפרשה הזאת
.ובגלל זה ביקשנו ממך להגיע

8
00:03:39,493 --> 00:03:43,233
,אני שמעתי אותך עשרות פעמים
,ואני בכל פעם מתרגש מחדש

9
00:03:43,700 --> 00:03:47,893
.כמה לב ונשמה בכל יום, זה לא קל בכלל

10
00:03:48,213 --> 00:03:50,083
.זה לא קל, ברוך השם
.ואתה עושה את זה בגאון, ממש-

11
00:03:50,485 --> 00:03:51,900
.שם המשפחה שלו זה לב
.ממש-

12
00:03:52,267 --> 00:03:55,490
:זה פשוט... כל פעם אנשים שואלים אותי
,מה, לא נמאס לך כל ערב

13
00:03:55,534 --> 00:03:57,916
?כל ערב לשיר את אותו שיר
לא. הם לא מבינים את זה-

14
00:03:58,301 --> 00:04:01,240
שזה מבחינתי כל פעם כאילו
.הפעם הראשונה שאתה שר את זה

15
00:04:01,287 --> 00:04:05,000
,מדהים. -כי השירה לא באה בתכלס
,אנחנו לא אלה ששרים

16
00:04:05,348 --> 00:04:07,756
...הרי הוא שולח לנו איזה צינור
.לגמרי. לגמרי-

17
00:04:07,780 --> 00:04:08,822
.תתחיל לשיר
.לגמרי-

18
00:04:08,973 --> 00:04:10,610
אתה מבין? אז מבחינתי
.זו כמו פעם ראשונה

19
00:04:10,640 --> 00:04:14,280
באשמתך אני אפילו פספסתי
.את הפתיח של התוכנית מרוב שהתרגשתי

20
00:04:14,729 --> 00:04:17,870
:אז אני רוצה להציג את האורחים היקרים שלנו
,את הרב אסוס היקר

21
00:04:18,199 --> 00:04:19,800
,הרב אייל ישראל שטרנליב

22
00:04:20,264 --> 00:04:23,660
יוחאי גרינגליק, שהוא רכז הדרכה
,בשילה הקדומה

23
00:04:24,161 --> 00:04:28,870
,כמו שכבר אמרנו, איציק אורלב, הזמר הרשמי
,זמר החופות הרשמי של מדינת ישראל

24
00:04:29,177 --> 00:04:30,679
.והרב יעקב חמו

25
00:04:31,008 --> 00:04:34,320
אז ברוכים הבאים. כמובן מחיאות כפיים
:לתזמורת הנהדרת שלנו

26
00:04:34,421 --> 00:04:35,441
,דוד ביתן על הקלידים

27
00:04:35,657 --> 00:04:37,980
,אלעד הראל - עוד וכינור

28
00:04:38,128 --> 00:04:41,093
.ויהונתן בן סימון על הדרבוקה

29
00:04:41,333 --> 00:04:44,820
,ואנחנו איתכם, כרגיל, הכול לכבודכם
.הצופים היקרים

30
00:04:44,850 --> 00:04:46,961
אנחנו בשעה טובה
,בפרשת שמיני

31
00:04:47,146 --> 00:04:49,910
שעוסקת ביום השמיני
לשבעת ימי המילואים

32
00:04:50,316 --> 00:04:51,700
שהוזכרו בפרשה
.הקודמת

33
00:04:52,080 --> 00:04:53,150
גם חטא שני
בני אהרן

34
00:04:53,259 --> 00:04:53,998
,מוזכר בפרשה

35
00:04:54,044 --> 00:04:55,700
.בהקריבם אש זרה", כתוב"

36
00:04:56,122 --> 00:04:57,860
,אז אנחנו נשאל מהי בדיוק אש זרה

37
00:04:58,468 --> 00:05:02,600
אנחנו ננסה להבין דיני מאכלות אסורים
.שגם מופיעים בפרשתנו

38
00:05:02,638 --> 00:05:06,110
,יש תמיד תמיד תמיד מה להספיק
,ויש הרבה מה להספיק

39
00:05:06,148 --> 00:05:07,160
.ובמיוחד בפרשה הזאת

40
00:05:08,128 --> 00:05:10,749
כבר אמרתי, ברוכים הבאים
.לכל האורחים היקרים שלנו

41
00:05:11,066 --> 00:05:13,950
אז אני רוצה לגשת עם השאלה הראשונה
.אליך, הרב אסוס

42
00:05:14,223 --> 00:05:18,140
אנחנו קוראים בפרשה שלנו
,על חטא שני בני אהרן

43
00:05:18,280 --> 00:05:19,840
.בהקריבם אש זרה לפני השם

44
00:05:20,541 --> 00:05:22,010
?חס ושלום, זו עבודה זרה

45
00:05:22,184 --> 00:05:24,320
.חס ושלום, חס וחלילה

46
00:05:24,435 --> 00:05:26,890
נדב ואביהוא
,הם שני גדולי עולם

47
00:05:27,529 --> 00:05:28,973
שעליהם משה רבנו
:אומר

48
00:05:29,129 --> 00:05:30,350
על זה
:אמר לי הקב"ה

49
00:05:30,599 --> 00:05:31,910
."בקרוביי אקדש"

50
00:05:32,513 --> 00:05:33,862
מה הם
?עשו שם בדיוק

51
00:05:34,299 --> 00:05:36,560
אנחנו קטנים מדי
,בשביל לדון אותם

52
00:05:37,026 --> 00:05:40,250
אבל תורה זו הוראה, אנחנו צריכים
,ללמוד לעצמנו מה קורה שם

53
00:05:40,353 --> 00:05:42,280
.מה היה החטא של נדב ואביהוא

54
00:05:42,855 --> 00:05:46,030
אז יש בגמרא מאן דאמר שאומר
,שזו הייתה אש זרה ממש

55
00:05:46,213 --> 00:05:47,190
.הם הביאו מבחוץ אש

56
00:05:47,875 --> 00:05:51,600
,ולפי רש"י, יכול להיות שהם צדקו אפילו
.רק לא בזמן הנכון

57
00:05:52,275 --> 00:05:53,870
.אבל הם הביאו אש זרה מבחוץ

58
00:05:54,565 --> 00:05:57,210
...יש דעה בגמרא שהם הביאו
,שתו יין

59
00:05:57,683 --> 00:06:00,638
הם שתו יין לפני כן
.ונכנסו שתויי יין למקדש

60
00:06:01,090 --> 00:06:03,470
ויש אומרים בגמרא שהם נכנסו
,מחוסרי בגדים

61
00:06:04,219 --> 00:06:09,780
,יש אומרים שזה היה שמה בכלל עניין אחר
,עניין רוחני שלא היו להם ילדים

62
00:06:09,923 --> 00:06:12,090
,שהם לא היו נשואים
.כך אומר הזוהר הקדוש

63
00:06:12,390 --> 00:06:17,590
בקיצור, מרוב דעות, לדעת מה בדיוק
,הייתה העבירה של נדב ואביהוא

64
00:06:17,981 --> 00:06:20,880
.אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים כלום

65
00:06:21,229 --> 00:06:23,970
,כל כך הרבה דעות
.רואים שזה דבר מאוד מאוד עדין

66
00:06:24,535 --> 00:06:29,209
,אבל אם ניקח את הדעה הרווחת
,שהם נכנסו שתויי יין למקדש

67
00:06:29,741 --> 00:06:35,290
,והראיה, שמיד אחרי מות שני בני אהרן
יש את הציווי שהקב"ה מצווה את אהרן

68
00:06:35,631 --> 00:06:37,440
- "יין ושיכר אל תשת"

69
00:06:37,668 --> 00:06:39,870
.אל תיכנסו שתויי יין למקדש

70
00:06:40,826 --> 00:06:46,282
,אז לכאורה, אני צריך להבין
,אם אחר כך קיבלו ציווי לא לשתות יין

71
00:06:46,576 --> 00:06:47,740
?אז מה רוצים מנדב ואביהוא

72
00:06:48,740 --> 00:06:49,670
.לא הזהירו אותם

73
00:06:49,847 --> 00:06:53,080
.אין עונשין, אלא אם כן מזהירים
מה זה, הם לא ידעו בכלל

74
00:06:53,101 --> 00:06:54,720
.שאסור להיכנס שתויי יין

75
00:06:55,784 --> 00:07:01,460
יש עבירות כאלו שהן לא חשבון
.של כתוב או לא כתוב

76
00:07:02,109 --> 00:07:05,710
יש דברים שגם בשכל אנוש
.צריך להבין שזה לא מתאים

77
00:07:06,375 --> 00:07:08,320
,הרבה פעמים אתה מגיע למישהו
?אתה אומר לו: אתה יודע שזה אסור

78
00:07:08,896 --> 00:07:09,910
?איפה זה כתוב שזה אסור

79
00:07:10,725 --> 00:07:11,690
.לא תמיד מה שכתוב

80
00:07:12,139 --> 00:07:14,840
יש דברים שהקב"ה דורש מאיתנו
.לפעמים שכל

81
00:07:15,335 --> 00:07:18,340
,אתה נכנס למלך
?אתה יכול להיכנס שיכור

82
00:07:18,920 --> 00:07:23,370
אתה יכול להיכנס ככה כמו שנכנסנו
?שבוע שעבר לכבוד פורים, עם עד דלא ידע

83
00:07:23,652 --> 00:07:26,050
.לא מתאים. ככה לא נכנסים למלך

84
00:07:26,230 --> 00:07:31,190
עוד לפני הציווי צריך לדעת שיש דברים
.של שכל, שאתה צריך להבין שזה לא מתאים

85
00:07:31,652 --> 00:07:37,370
עד כדי כך, כתוב ברבי ניסים גאון
בהקדמה לש"ס, בהקדמה לפירוש שלו

86
00:07:37,406 --> 00:07:41,064
,למסכת ברכות, הוא כותב שמה על סדום
,סדום ועמורה

87
00:07:41,272 --> 00:07:46,366
?מה הייתה החטאה הגדולה של סדום ועמורה
.שהם לא נתנו צדקה לעניים

88
00:07:47,244 --> 00:07:49,060
.לא נתנו צדקה לעניים, ככה כתוב בנביא

89
00:07:49,529 --> 00:07:51,800
."יד עניים ויד אביונים לא החזיקו"

90
00:07:52,068 --> 00:07:56,290
.נו, מה יש? שואל רבנו סעדיה גאון
,רבנו ניסים גאון שואל את אותה שאלה

91
00:07:56,649 --> 00:07:57,450
?מה רוצים מהם

92
00:07:57,681 --> 00:08:00,470
?איפה זה כתוב שהם צריכים לתת צדקה
?על צדקה מתים? מה רוצים

93
00:08:01,097 --> 00:08:06,130
יש דברים של שכל. הקב"ה נתן מצב בבריאה
,שיש אנשים שחסר להם - צריך לתת להם

94
00:08:06,195 --> 00:08:09,499
,לא צריך לשאול כל דבר איפה זה כתוב
.מי אמר. תפעיל את שיקול הדעת

95
00:08:09,951 --> 00:08:15,391
גם אצל בני אהרן בדקות הכי גדולה
.שהייתה להם, ביקשו מהם שיקול דעת

96
00:08:15,691 --> 00:08:19,201
,שאפילו שזה לא כתוב, תיזהרו
.לא נכנסים ככה לבית המקדש

97
00:08:19,373 --> 00:08:20,264
.מקסים ויפה

98
00:08:21,350 --> 00:08:23,260
,יוחאי גרינגליק
.שוב ברוך הבא

99
00:08:23,720 --> 00:08:25,890
,אנחנו עסוקים בחנוכת המשכן

100
00:08:26,270 --> 00:08:29,870
ואתה רכז הדרכה
.בשילה הקדומה, נכון? -נכון

101
00:08:30,870 --> 00:08:31,870
.תספר לנו קצת

102
00:08:33,170 --> 00:08:36,400
,מה, איפה ממוקם המשכן
.מה אתם עושים שם בעצם

103
00:08:36,850 --> 00:08:37,580
זהו, הרבה פעמים

104
00:08:37,610 --> 00:08:39,540
כשמדברים עם אנשים
על המשכן

105
00:08:39,570 --> 00:08:40,440
אז זה נראה
שזו הייתה

106
00:08:40,460 --> 00:08:43,050
תקופה קצרה - 40 שנה
נכנסו לארץ

107
00:08:43,560 --> 00:08:45,000
וכבר בנינו
.את בית המקדש

108
00:08:45,470 --> 00:08:48,230
אבל בעצם תקופת המשכן
.היא 480 שנה

109
00:08:48,720 --> 00:08:52,850
אחרי הכניסה לארץ
,המשכן נבנה בגלגל

110
00:08:53,040 --> 00:08:55,430
אחר כך יהושע בן נון
מקים את המשכן בשילה

111
00:08:55,460 --> 00:08:58,270
והמשכן נמצא שם
.במשך 369 שנים

112
00:08:59,170 --> 00:09:02,420
,תקופה ארוכה שהמשכן עובר מהמדבר

113
00:09:02,450 --> 00:09:04,570
עוד לא בנו
,את בית המקדש הראשון

114
00:09:05,230 --> 00:09:08,560
כל תקופת השופטים
.המשכן נמצא בשילה

115
00:09:09,310 --> 00:09:10,920
,בעצם אני גר בשילה

116
00:09:11,250 --> 00:09:14,140
שילה שהוקמה מחדש
.לפני כ-40 שנה

117
00:09:15,890 --> 00:09:17,990
ובעצם אפשר לראות
את העיר העתיקה שילה

118
00:09:18,110 --> 00:09:22,530
וממש למצוא את המקום
.שבו עמד המשכן במשך 369 שנה

119
00:09:22,820 --> 00:09:24,130
.מדהים, מדהים

120
00:09:24,470 --> 00:09:26,920
אנחנו עוד נחזור
.ונשמע על זה בהרחבה יותר

121
00:09:28,540 --> 00:09:30,130
תשאיר לנו את הכתובת שלך
.אחרי זה

122
00:09:31,060 --> 00:09:34,270
איציק אורלב, התרגשנו ממך
.בתחילת התוכנית

123
00:09:34,540 --> 00:09:39,140
בגללך אפילו אנחנו פסחנו
.על הפתיח הרגיל שלנו

124
00:09:39,160 --> 00:09:40,330
.ריגשת אותנו מאוד

125
00:09:40,810 --> 00:09:42,480
אז אותך אני מכיר
,עוד בתור ילד

126
00:09:42,520 --> 00:09:44,920
ובלי עין הרע, תראה
איך התפתחת ואיך צמחת

127
00:09:44,970 --> 00:09:48,740
,ובלי עין הרע, מבוקש בארץ, בעולם
.קריירה מעתירה

128
00:09:49,270 --> 00:09:52,840
אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך
.על עניינים, הכי אישי שיש

129
00:09:52,860 --> 00:09:55,330
עכשיו נעזוב רגע
.את המוזיקה שנייה בצד

130
00:09:55,370 --> 00:09:57,680
אתה מגיע הביתה
,משבוע עמוס לעייפה

131
00:09:59,090 --> 00:10:00,540
,מוזמן לכל הארץ

132
00:10:00,560 --> 00:10:03,220
,ואתה מגיע שבת
?ואיך השבת אצלך בבית נראית

133
00:10:03,600 --> 00:10:06,820
"זה איציק אורלב ה"סטאר
?שמגיע בשבת הביתה

134
00:10:07,570 --> 00:10:09,030
?אתה שר על שולחן השבת

135
00:10:09,320 --> 00:10:12,660
בוא נאמר שהאיציק אורלב הזה
של המוזיקה

136
00:10:12,980 --> 00:10:14,020
?הוא אותו איציק שנכנס לבית

137
00:10:14,720 --> 00:10:16,070
.הוא לא נכנס, הוא בחוץ

138
00:10:17,230 --> 00:10:19,640
...הוא פשוט
,זו העבודה

139
00:10:19,660 --> 00:10:20,600
,זו הקריירה

140
00:10:20,630 --> 00:10:24,070
זה המקום הזה
,של המצווה לשמח את עם ישראל

141
00:10:24,080 --> 00:10:26,310
.ובמיוחד חתנים וכלות

142
00:10:27,130 --> 00:10:28,960
,אבל כשאני נכנס הביתה
.אני כבר מישהו אחר

143
00:10:29,500 --> 00:10:31,130
,אני יותר השובב

144
00:10:31,460 --> 00:10:33,410
...אני יותר הבן אדם האמיתי הזה
.אתה כזה גם ביום-יום-

145
00:10:33,440 --> 00:10:36,340
?אתה יודע, איך אמרת
,כשנכנסת פתאום עם פתיח אחר

146
00:10:36,700 --> 00:10:38,890
?איך אני אומר לכולם
.כשאני מגיע, הכול משתנה

147
00:10:38,900 --> 00:10:41,110
.משאיר את התחפושת בבית
.משתנה לטובה-

148
00:10:41,150 --> 00:10:43,190
.בדיוק, בדיוק
.לא, אני חייב לומר שהוא ענוותן-

149
00:10:43,220 --> 00:10:46,250
,"אומנם הזכרנו "סטאר
.אבל איציק ענוותן

150
00:10:46,980 --> 00:10:50,480
,לא, אבל בבית
,ברוך השם, אצלנו שבת

151
00:10:50,930 --> 00:10:54,870
,אני כרגע, בגלל המצב שלי
.שברוך השם זכיתי

152
00:10:55,200 --> 00:10:58,160
?למה אני אומר את זה
ברוך השם, זכיתי להיכנס לעולם הנישואין

153
00:10:58,240 --> 00:10:59,300
.וגם זכיתי לצאת משם

154
00:11:00,300 --> 00:11:01,750
צריך להגיד ברוך השם
.על כל דבר

155
00:11:02,130 --> 00:11:03,680
.ברוך השם, תודה לאל
אנשים לא מבינים

156
00:11:03,690 --> 00:11:05,770
,למה אני אומר את זה
,למה אני אומר ברוך השם

157
00:11:06,490 --> 00:11:09,480
אבל אני באמת מודה לבורא עולם
.על המקום שאני נמצא בו עכשיו

158
00:11:09,730 --> 00:11:12,610
,אז כרגע כל שבת אצלי
,זה פשוט אני עובר את הכביש

159
00:11:12,650 --> 00:11:13,810
,כי קניתי בית מול ההורים

160
00:11:14,140 --> 00:11:15,890
,אז אני עובר את הכביש
עושה אצלם את הסעודה

161
00:11:16,450 --> 00:11:17,730
.וחוזר פשוט הביתה לישון

162
00:11:17,760 --> 00:11:20,180
.אבל אצלנו בבית זה שירה

163
00:11:20,860 --> 00:11:22,540
,אני אולי קצת פחות, את האמת
.אני מודה

164
00:11:22,950 --> 00:11:26,570
.אני מודה בזה, אצלי פחות
.זה יותר אבא שלי שמכניס אותי קצת לאווירה

165
00:11:26,640 --> 00:11:27,780
?באיזה נוסח אתם שרים

166
00:11:27,810 --> 00:11:29,940
?...יש נוסח מסוים או
לא, אבא שלי - נוסח ירושלמי-

167
00:11:29,960 --> 00:11:32,980
,אבל עם כל המצב הזה
.אין לי מושג מה הוא שר

168
00:11:33,090 --> 00:11:34,980
.באמת
.אין לי מושג-

169
00:11:35,010 --> 00:11:37,520
,אני לא מבין בזה
.לא מבין במקאמים, אמיתי

170
00:11:37,550 --> 00:11:39,990
."נגילה הללויה"
,בסדר, נו, אתה יודע-

171
00:11:40,020 --> 00:11:41,570
.זה גם כל אשכנזי ישיר לך את זה

172
00:11:43,870 --> 00:11:45,330
.גם זה כל אשכנזי ישיר לך

173
00:11:46,310 --> 00:11:48,240
,אני אבל... אתה יודע, הפוך

174
00:11:48,250 --> 00:11:50,610
אנחנו, יותר השירה שלנו
?היא שירה חסידית. -אה, באמת

175
00:11:50,710 --> 00:11:53,650
אני מאוד מתחבר
.לנשמה הזאת. -יפה

176
00:11:53,670 --> 00:11:55,730
.כי גדלתי גם בחיידר
.אנשים לא יודעים את זה

177
00:11:55,770 --> 00:11:58,330
,מי שישמע אותי שר חסידי
?יגיד: איך יכול להיות

178
00:11:58,350 --> 00:12:00,440
,כאילו, אתה באת מהעולם המזרחי

179
00:12:00,460 --> 00:12:01,490
,אתה מזרחי

180
00:12:02,050 --> 00:12:06,160
...אבל ההברה שלך היא כמו בן אדם
.גרסא דינקותא-

181
00:12:06,570 --> 00:12:07,580
.ממש ככה
.יפה מאוד-

182
00:12:07,610 --> 00:12:10,570
אצלנו באמת שבת
...היא שבת שמחה, שבת של שירים, שבת של

183
00:12:11,990 --> 00:12:14,420
,ותלוי באותו שבוע שעברתי
?אתה מבין

184
00:12:14,670 --> 00:12:16,970
לפעמים שבת אצלי
,"היא "שבת וינפש

185
00:12:17,300 --> 00:12:20,690
:אבא שלי שר ואני עושה לו
.מממ... מממ... קול שני, קול שני

186
00:12:21,870 --> 00:12:24,770
יש איזה... טוב, כל תקופה מסוימת
,אנחנו יודעים ועוקבים אחריך

187
00:12:24,780 --> 00:12:26,880
.אתה מוציא שיר חופות
.כן, ברוך השם-

188
00:12:27,180 --> 00:12:30,400
,יש שיר שהוא ממש טרי עכשיו
ואפילו לחשו לי באוזנייה

189
00:12:30,430 --> 00:12:33,690
שזה שיר שיכול להיות שנשמע אותו
.אנחנו בפעם הראשונה

190
00:12:33,980 --> 00:12:36,200
,"הוא נקרא "מוקפת מלאכים

191
00:12:36,240 --> 00:12:38,270
,"אמת? -"מוקפת מלאכים
.נכון, אמת, אמת ויציב

192
00:12:38,280 --> 00:12:40,270
?אפשר? אפשר לשמוע אותו
.בטח-

193
00:12:41,370 --> 00:12:45,050
,אז תודה לאיציק אורלב
.תודה רבה לאחיך, לרועי המקסים

194
00:12:45,180 --> 00:12:47,470
...רועי זה
.שמנהל את הכול ביד רמה-

195
00:12:47,640 --> 00:12:49,540
?אז מי כתב
?מי הלחין את השיר

196
00:12:49,750 --> 00:12:52,060
מי שהלחינה את השיר
,זאת דנה מלכה

197
00:12:52,280 --> 00:12:54,470
ומי שכתב את השיר
,זה תומר ויסמן

198
00:12:54,820 --> 00:12:57,150
ומי שעיבד את השיר
.זה דורון אלימלך. -יפה

199
00:12:57,200 --> 00:13:01,750
,ברוך השם, שיר שהתפללתי עליו
.אני אגיד לך את האמת, בראש השנה האחרון

200
00:13:02,470 --> 00:13:03,480
.צעקתי כבר לבורא עולם

201
00:13:03,770 --> 00:13:06,230
הרי, ברוך השם, כל ערב
,מזמינים אותי לשירים שלי

202
00:13:06,260 --> 00:13:08,890
,"זה "ברכת כוהנים", "ברכת מלאכים
."בואי בשלום", "מקודשת"

203
00:13:09,460 --> 00:13:10,930
,אבל אמרתי: די
.אני חייב כבר משהו אחר

204
00:13:11,440 --> 00:13:13,470
,נכון, איך הרב שלי
?הרב משה בן משה אמר לי

205
00:13:13,760 --> 00:13:16,350
תקשיב, אתה תראה מה זה, תראה מה זה
משני שירים, משלושה, מארבעה שירים

206
00:13:16,400 --> 00:13:18,510
אתה עושה מה שאנשים
.מוציאים ארבעה-חמישה אלבומים

207
00:13:19,520 --> 00:13:20,910
.תגיד תודה על זה
...אבל אני אומר לו: אבל הרב

208
00:13:22,070 --> 00:13:24,150
.רוצה להתרענן, להתחדש
.בדיוק, להתחדש-

209
00:13:24,170 --> 00:13:26,590
.וברוך השם, בורא עולם
.לא יודע מאיפה זה בא לי

210
00:13:26,600 --> 00:13:28,580
."וחדש מפני ישן תוציאו"
,ממש ככה-

211
00:13:28,610 --> 00:13:31,170
,וזה בא לי השיר הזה
סגנון אחר לחלוטין

212
00:13:31,240 --> 00:13:32,510
.ממה שהייתי רגיל לשיר עד היום

213
00:13:33,130 --> 00:13:35,060
,ואני מקווה שאתם תיהנו
,מקווה שתתרגשו

214
00:13:35,100 --> 00:13:37,160
,מבחינת המילים
,הלחן, העיבוד, הכול

215
00:13:37,700 --> 00:13:38,870
.ובשם השם נעשה ונצליח

216
00:13:39,720 --> 00:13:41,410
,"מוקפת מלאכים"
.איציק אורלב

217
00:17:58,550 --> 00:17:59,630
!הורס את הבריאות

218
00:17:59,810 --> 00:18:03,010
מוקפת מלאכים" זה שיר"
.שמן הסתם אנחנו נשמע אותו עוד הרבה

219
00:18:03,040 --> 00:18:05,460
,תודה רבה לאיציק אורלב
.מגיע לו בהחלט מחיאות כפיים

220
00:18:09,920 --> 00:18:12,790
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
.ברוך הבא, הרב

221
00:18:12,880 --> 00:18:14,270
.ברוכים הנמצאים
שמחה גדולה-

222
00:18:14,310 --> 00:18:16,290
.כמובן כל שבוע מחדש לראות אותך

223
00:18:17,430 --> 00:18:20,520
,מצאת אחלה מקום, הרב
.ליד הרב יעקב חמו

224
00:18:20,880 --> 00:18:24,020
בשבוע שעבר אמרתי
שהגענו לפינת הבריאות

225
00:18:24,490 --> 00:18:27,940
כי הוא בהחלט מרפא
.את הנשמה עם ההומור

226
00:18:28,510 --> 00:18:31,410
,עם ההומור, וההומור התורני
.שזה הכי חשוב

227
00:18:31,770 --> 00:18:33,680
,יש הומור, חס ושלום
,שזה מילא דבדיחותא

228
00:18:33,720 --> 00:18:36,090
אנחנו אומרים מילא דבדיחותא
,שזה שטויות והבלים

229
00:18:36,500 --> 00:18:42,140
אבל היפה שהרב יעקב שוזר תמיד
,את דברי ההומור שלו בדברי תורה

230
00:18:42,170 --> 00:18:45,400
,וזו בעצם המהות האמיתית של התוכנית

231
00:18:45,520 --> 00:18:47,730
כי אנחנו נהנים פה
על שולחן שבת

232
00:18:48,060 --> 00:18:50,560
בבית הגדול והנפלא הזה
,שנקרא הידברות

233
00:18:50,620 --> 00:18:54,770
,עם מוזיקה, והכול כל כך נעים
,עם כיבודים על השולחן

234
00:18:54,780 --> 00:18:59,650
אבל החשוב בעיקר
.זה התורה ומה שאנחנו מנסים להעביר לצופים

235
00:19:00,380 --> 00:19:01,510
.הרב יעקב, בכבוד

236
00:19:01,580 --> 00:19:04,190
,כן, פתחת קודם בכבודה של אכסניא

237
00:19:04,210 --> 00:19:06,760
,אז באמת הידברות זה הבית
,הם שולחים אותנו, ברוך השם

238
00:19:06,790 --> 00:19:09,040
,להרבה חוגי בית
.לשמח את עם ישראל

239
00:19:09,610 --> 00:19:11,770
,ומי שרוצה חוגי בית
,חוץ מהרב מרדכי

240
00:19:11,800 --> 00:19:13,770
.שהוא כבר, איך אומרים? שנים
אני הקטן

241
00:19:14,050 --> 00:19:17,350
התחלתי, ברוך השם, לעבוד הרבה
עם הידברות בעניין של חוגי בית

242
00:19:17,370 --> 00:19:19,350
אז זה סתם
."אוף דה רקורד"

243
00:19:20,060 --> 00:19:23,260
,כשהוא מגיע לחוגי בית
,זו לא רק דרשה

244
00:19:23,330 --> 00:19:24,910
.הוא מתבל את זה עם הרבה הומור

245
00:19:24,950 --> 00:19:27,190
אנשים נפתחים, אנשים
.אוהבים מאוד לשמוע אותו

246
00:19:27,200 --> 00:19:30,200
,כמו פה תוכנית
.אבל הוא עושה את זה שעה וחצי בבתים

247
00:19:30,390 --> 00:19:32,200
וואו. -כמובן גם זה
,ללא תשלום

248
00:19:32,230 --> 00:19:34,240
.באמצעות הידברות אפשר להזמין אותו

249
00:19:34,250 --> 00:19:35,630
.וואו

250
00:19:35,770 --> 00:19:39,150
.אבל לא משנה, בואו נגיד כמה דברים שהכנתי
.בכל זאת, אני כבר פה

251
00:19:40,560 --> 00:19:41,740
אז באמת, אני לא יודע
,אם שמת לב

252
00:19:41,760 --> 00:19:45,600
,אבל כשהוא שר
,איציק אורלב

253
00:19:45,960 --> 00:19:48,070
,שמת לב? ניסיתי להיכנס
.שייתן לי גם ברכה

254
00:19:48,150 --> 00:19:51,220
,כן. -ניסיתי לגנוב את הברכות
.כמו יעקב אבינו, שגם הוא ניסה לגנוב את הברכות

255
00:19:52,140 --> 00:19:54,240
טוב, אז באמת
.נפתח עם איזה משהו

256
00:19:54,470 --> 00:19:57,420
הפרשה מדברת, פרשת שמיני מדברת
.על כל העניין של מאכלים אסורים

257
00:19:57,970 --> 00:19:59,970
אז באמת יש כל מיני מקומות
.שעדיף לא להיכנס אליהם

258
00:20:00,000 --> 00:20:03,100
יש כל מיני חנויות כאלה ואחרות
,שמוכרות אוכל לא כשר

259
00:20:03,140 --> 00:20:03,980
."כן? כמו "טיב טעם

260
00:20:04,170 --> 00:20:08,180
,אני זוכר שהייתי פעם אחת
,מה שנקרא, לפני שחזרתי בתשובה

261
00:20:08,200 --> 00:20:11,050
,הייתי אוהב להיכנס לשם ולעשות שמה סתם
.איך אומרים? סתלבט

262
00:20:11,240 --> 00:20:13,030
,הייתי בא למוכרת
.הם מוכרים שם הכול, זה מדהים

263
00:20:13,060 --> 00:20:15,970
:נכנס כזה, הייתי אומר לה
.תביאי לי 150 גרם יחמור

264
00:20:16,090 --> 00:20:18,070
.יחמור?! אין לנו בכלל יחמור
?מה יחמור

265
00:20:18,330 --> 00:20:20,930
,אמרתי לה: טוב
.אז תביאי לי 150 גרם לוטרה

266
00:20:20,960 --> 00:20:22,930
.לוטרה?! אין לנו בכלל לוטרה
?מה זה לוטרה

267
00:20:23,140 --> 00:20:25,090
.טוב, אז תביאי לי קנגורו

268
00:20:25,220 --> 00:20:25,810
?כמה גרם

269
00:20:27,220 --> 00:20:30,740
לא, אבל באמת התורה אומרת
.גם מה מותר לאכול

270
00:20:31,000 --> 00:20:32,120
.מותר לאכול כבש

271
00:20:32,540 --> 00:20:35,630
אתה יודע, כבש זה כל כך טעים
שאני לא מבין איך הכבש לא אוכל את עצמו

272
00:20:35,660 --> 00:20:36,650
.מרוב שהוא טעים

273
00:20:36,870 --> 00:20:41,400
,אבל באמת יש... מה שנקרא
,היה לי חבר ערבי בשם מוחמד

274
00:20:41,660 --> 00:20:44,210
,שהוא סיפר את הבדיחה הזאת
.מה שקורה בתוך הכפר

275
00:20:44,220 --> 00:20:45,130
.תקשיבו, זה משהו מדהים

276
00:20:45,160 --> 00:20:47,340
?הוא אמר שאיך אומרים בערבית מים
.מיה-

277
00:20:47,510 --> 00:20:49,320
.מיה. כאילו, מה, אומרים מה

278
00:20:49,590 --> 00:20:52,770
.ואתה יודע, אצלם הם שוחטים שמה
,יש להם איזה חג כזה

279
00:20:52,810 --> 00:20:54,220
.תמיד שוחטים שם את הכבשים
הוא שואל אותי בכזאת טבעיות-

280
00:20:54,260 --> 00:20:55,440
,"איך קוראים לזה בערבית"

281
00:20:55,550 --> 00:20:57,170
...ואני עוד עונה לו

282
00:21:02,060 --> 00:21:04,260
...אז באמת

283
00:21:04,580 --> 00:21:07,700
אז באמת, בחגים שלהם
.הם שוחטים כבשים

284
00:21:07,940 --> 00:21:09,680
,אתה יודע
,הם שוחטים כל כבש

285
00:21:09,700 --> 00:21:12,850
,אתה שומע כל פעם את הכבש "מה" -שוחטים
,מה" - שוחטים"

286
00:21:12,870 --> 00:21:13,920
.מה" - שוחטים"

287
00:21:13,980 --> 00:21:16,120
,פעם איזה עובד רצה מים
.ביקש "מה" - שחטו אותו גם בטעות

288
00:21:16,650 --> 00:21:21,190
,מה", לא משנה. בקיצור"
.אנחנו ברוך השם הספרדים אוהבים דגים

289
00:21:21,430 --> 00:21:23,630
,יש גם רוסים.... אתה יודע
?איך קוראים לרוסי שאוהב דגים

290
00:21:23,750 --> 00:21:24,460
.דניס

291
00:21:25,660 --> 00:21:29,110
.לא, אבל באמת, דג זה כל כך טעים
,יש דגים של מרוקאים שהם מכינים

292
00:21:29,660 --> 00:21:32,500
,זה כל כך כל כך חריף
.שהדג בעצמו אומר: תביא לי לחם, חריף לי

293
00:21:33,520 --> 00:21:35,600
אבל אני, התחלנו לדבר
.על עניין של יין

294
00:21:36,160 --> 00:21:39,920
ואמרת את הפסוק
."יין ושכר אל תשת"

295
00:21:40,190 --> 00:21:42,710
."אל תֵּשְׁתְּ"
.אל תֵּשְׁתְּ", כן, זה מההתרגשות"-

296
00:21:43,680 --> 00:21:45,290
אז באמת יש סיפור
על איזה מלך אחד

297
00:21:45,610 --> 00:21:50,290
שהוא היה צריך להפליג
.לאיזו תקופה די ארוכה, לאיזה חודש, חודשיים

298
00:21:50,680 --> 00:21:52,030
.והיו לו שלושה משמשים

299
00:21:52,320 --> 00:21:55,110
אז הוא, את המשמשים האלה
.הפקיד בידם

300
00:21:55,130 --> 00:21:57,310
- "וכל אחד קרא להם "בואו לפה
.באו לפה

301
00:21:57,350 --> 00:21:59,860
,שלושה משרתים שלו
.הפקיד בכל אחד בקבוק יין

302
00:22:00,330 --> 00:22:02,570
,עכשיו, זה לא סתם יין
,זה יין, הוא אמר להם: תקשיבו

303
00:22:02,590 --> 00:22:06,790
זה יין מתקופת האינקוויזיציה
של סב-סב-סב-סב-סבא שלו

304
00:22:07,050 --> 00:22:09,770
,ויין כזה כל כך יקר
.הוא עולה מיליונים

305
00:22:10,220 --> 00:22:13,040
אז כשאני חוזר, חסר לאחד מכם
.שלא יחזיר לי את היין

306
00:22:13,200 --> 00:22:16,020
אז באמת, הפקיד בכל אחד
.בקבוק יין

307
00:22:16,230 --> 00:22:20,350
,והראשון הגיע הביתה
,והוא נכנס עם בקבוק היין

308
00:22:20,370 --> 00:22:21,400
,לא הצליח להסתיר את זה יותר מדי

309
00:22:21,420 --> 00:22:22,810
?ואשתו אומרת לו: מה זה

310
00:22:23,240 --> 00:22:24,420
.אמר לה: זה בקבוק יין

311
00:22:24,950 --> 00:22:26,810
?מה זאת אומרת בקבוק יין
...אתה בדרך כלל

312
00:22:26,830 --> 00:22:28,500
.היא קלטה שזה בדרך כלל בקבוק יין זול

313
00:22:28,830 --> 00:22:30,940
.מה זה? זה נראה בקבוק יין יקר
.כן, זה של המלך-

314
00:22:31,320 --> 00:22:33,420
.מה, תביא
.לא, לא, המלך אמר אסור-

315
00:22:33,790 --> 00:22:36,720
.תן קצת לטעום קצת
.יאללה, בקטנה, קצת

316
00:22:36,990 --> 00:22:38,280
!לא, לא, לא, אסור
!המלך אמר אסור

317
00:22:38,460 --> 00:22:39,980
.קצת, לגימה ככה זה

318
00:22:40,270 --> 00:22:41,850
.טוב, אבל לגימה אחת קטנה

319
00:22:41,920 --> 00:22:43,720
.הוא לא ירגיש, הוא לא ירגיש
.טוב, נתן לה

320
00:22:44,150 --> 00:22:47,240
,פתח את היין
,נתנה איזו לגימה

321
00:22:47,290 --> 00:22:49,320
!היא טעמה: וואי
?אמר: מה קרה

322
00:22:49,900 --> 00:22:50,820
?מה, זה מקולקל
!נו

323
00:22:50,980 --> 00:22:53,400
!איזה טעם גן עדן
.אתה לא מבין! אתה חייב לטעום גם

324
00:22:53,460 --> 00:22:56,290
.לא, לא, לא, אני לא רוצה
!לא, לא, לא, אתה חייב! אתה חייב! אתה חייב-

325
00:22:56,390 --> 00:22:58,270
...טוב, היא שמה לו ככה קצת

326
00:22:59,670 --> 00:23:01,470
!וואי! איזה יין

327
00:23:01,600 --> 00:23:03,550
.טוב, טוב, זהו, זהו, זהו
.לא, לא, עוד קצת, עוד קצת-

328
00:23:03,630 --> 00:23:05,710
נו, אולי נתפלל
...שימות המלך הזה ו

329
00:23:05,900 --> 00:23:07,060
,לא, אבל עוד קצת
.עוד קצת

330
00:23:07,160 --> 00:23:10,390
,התחיל לשתות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת
.השתכרו וגמרו את כל הבקבוק

331
00:23:12,010 --> 00:23:14,350
,טוב, למוחרת בבוקר
?מה זה וזה, איפה היין

332
00:23:14,430 --> 00:23:15,370
.טוב, סיפורים

333
00:23:15,720 --> 00:23:17,370
טוב, התחילו להאשים
.אחד את השני

334
00:23:17,900 --> 00:23:21,750
השני הגיע הביתה, לקח את הבקבוק
,בלי חוכמות, מתחת לבטן, נכנס

335
00:23:22,070 --> 00:23:24,090
,לקח לבוידם, שם בתוך הבוידם
.סגר את הבוידם

336
00:23:24,170 --> 00:23:27,410
...השלישי נכנס
.ככה השני עשה, איך אומרים? חכם

337
00:23:27,700 --> 00:23:30,170
השלישי נכנס, שכח את יום הנישואין
.שיש לו עם אשתו

338
00:23:30,370 --> 00:23:32,960
?אשתו אומרת לו: מה זה
!זכרת את יום הנישואין שלנו? איזה יופי

339
00:23:33,190 --> 00:23:35,160
:ההוא כזה
.כן, זכרתי

340
00:23:35,220 --> 00:23:36,430
,הנה, ברוך השם
.הבאתי יין

341
00:23:36,700 --> 00:23:37,560
.יאללה, נו, אז תפתח

342
00:23:37,830 --> 00:23:40,740
,לא, הבאתי רק... זה של המלך
.רק להראות לך שזכרתי אותך

343
00:23:41,210 --> 00:23:43,460
.לא, לא, אבל תפתח
.זה של המלך, אסור-

344
00:23:43,510 --> 00:23:46,940
.טוב, אז תשים את זה שמה
.קניתי יין אני בעצמי

345
00:23:47,180 --> 00:23:49,720
הלכה, פתחה, ומאיפה היא פתחה
?את בקבוק היין

346
00:23:50,040 --> 00:23:52,600
,לא מה שהיא קנתה
.אלא את בקבוק היין שהוא הביא

347
00:23:52,900 --> 00:23:54,940
והיא הביאה לו את הבקבוק
,ואת הכוס, אומרת לו: קח

348
00:23:55,310 --> 00:23:58,650
.לחיים, בעלי היקר
.ככה וזה, שתה

349
00:24:00,130 --> 00:24:01,900
!וואי! איזה יין
?מה זה

350
00:24:01,990 --> 00:24:04,520
.כן, השקעתי הפעם וזה
.איזה יופי, באמת-

351
00:24:05,320 --> 00:24:08,180
,טוב, שתו, אתה יודע
.איזו כוס אחת, כוס אחת

352
00:24:08,480 --> 00:24:11,640
ומה שנקרא, סיפרה לו
.שהיין הזה של המלך

353
00:24:11,980 --> 00:24:13,950
!יו, מה עשית! יו
?מה קרה-

354
00:24:14,170 --> 00:24:17,010
!אסור לשתות מהיין הזה
,טוב, טוב, טוב, בסדר, בסדר-

355
00:24:17,030 --> 00:24:19,910
.אז תסגור אותו
נשאר חצי בקבוק, סגרו אותו

356
00:24:20,250 --> 00:24:21,720
,ומה שנקרא

357
00:24:22,760 --> 00:24:23,610
.מחכים למלך שיחזור

358
00:24:23,660 --> 00:24:26,660
,המלך חזר אחרי חודש
,ושלושתם מגיעים

359
00:24:27,030 --> 00:24:28,960
והמלך רוצה לדעת
.מה נסגר עם היין

360
00:24:29,380 --> 00:24:32,510
.הראשון מגיע עם בקבוק יין כלום, ריק

361
00:24:33,000 --> 00:24:34,150
!?ההוא: מה זה?! איפה היין

362
00:24:34,470 --> 00:24:35,450
.אהה... אשתי

363
00:24:35,630 --> 00:24:38,240
!אשתו אומרת: מה פתאום, זה אתה
.ומתחילים להאשים אחד את השני ובלגן

364
00:24:38,720 --> 00:24:39,960
.את שניהם לגרדום

365
00:24:40,910 --> 00:24:45,280
,השני בא עם הבקבוק
,תיק של ג'יימס בונד

366
00:24:45,520 --> 00:24:47,290
,בא, פתח את הזה
.בקבוק יין שלם

367
00:24:47,320 --> 00:24:50,340
.כל הכבוד, מוציא צ'ק, 50 אלף דולר, אשריך

368
00:24:50,780 --> 00:24:54,640
,השלישי כבר לא ידע מה לעשות
,מצד אחד, הוא חצי בקבוק, ראה הורגים

369
00:24:54,680 --> 00:24:58,780
...מצד שני, חצי בקבוק נותנים כסף

370
00:24:58,850 --> 00:25:00,590
.הוא לא ידע מה לעשות
.הוא אמר: זהו, אני הולך כאילו למות

371
00:25:00,790 --> 00:25:02,210
:הוא נכנס והמלך אמר לו

372
00:25:03,920 --> 00:25:07,700
!?מה זה?! איפה חצי היין השני
.אמר לו: המלך, אני מבקש סליחה

373
00:25:07,770 --> 00:25:08,370
...אשתי לא ידעה

374
00:25:09,270 --> 00:25:12,280
.מוציא את הצ'ק, כותב לו בפנקס מיליון דולר

375
00:25:12,490 --> 00:25:15,550
:אומר לו ההוא עם הבקבוק
מה זה? אני הבאתי לך בקבוק שלם

376
00:25:15,590 --> 00:25:17,950
,ואתה נותן לי 50 אלף
?ההוא מיליון דולר - חצי יין

377
00:25:18,300 --> 00:25:21,010
הוא אומר: כי מי שטעם מהיין
,והפסיק באמצע

378
00:25:21,180 --> 00:25:23,460
זה הרבה יותר מאחד
.שלא טעם מהיין בכלל

379
00:25:23,790 --> 00:25:25,920
,וזה מוסר השכלנו
,אנחנו, בעלי תשובה

380
00:25:26,140 --> 00:25:29,100
שטעמנו בעברנו מהיין
,ועצרנו באמצע

381
00:25:29,320 --> 00:25:31,560
זה הרבה יותר מחרדי
שגדל בבית

382
00:25:31,590 --> 00:25:34,340
?שכולו, איך אומרים
,לא טעם בכלל מהיין, לא יודע במה מדובר

383
00:25:34,660 --> 00:25:36,450
.אז הדרגה שלנו הרבה יותר, של בעלי תשובה

384
00:25:36,490 --> 00:25:38,700
,אז באמת כל אלה שחוזרים בתשובה

385
00:25:38,990 --> 00:25:41,900
יש קודם כול את הידברות
,שמפנה לישיבות

386
00:25:41,940 --> 00:25:44,060
,"ויש את הישיבה של "נזר ישראל
,הישיבה שאני נמצא בה

387
00:25:44,120 --> 00:25:45,440
איפה שהרב פנגר
,גם מלמד שם

388
00:25:45,780 --> 00:25:47,030
בעזרת השם נשמח
.לקבל את כולם

389
00:25:47,120 --> 00:25:49,710
יישר כוח. -כי אתם לא מבינים
שהדבר הזה של בעל תשובה

390
00:25:49,730 --> 00:25:51,870
.הוא הרבה יותר גדול
.יישר כוח, יפה מאוד-

391
00:25:52,480 --> 00:25:53,640
.יישר כוח לך, יעקב

392
00:25:54,050 --> 00:25:56,480
,ואליך, הרב אייל ישראל
?מה הכנת לנו

393
00:25:56,500 --> 00:25:57,840
איזה סיפור
?הכנת לנו השבוע

394
00:25:58,240 --> 00:26:04,540
הו, זה סיפור בין המרגשים
.שככה מלווה אותי שנים

395
00:26:05,490 --> 00:26:06,910
.סיפור על מוישל'ה גוד שבס

396
00:26:07,160 --> 00:26:09,530
,הו... - סיפור מאוד מאוד מרגש

397
00:26:09,840 --> 00:26:11,440
.אמיתי, שרבי שלמה סיפר

398
00:26:12,420 --> 00:26:14,590
,הוא היה בתקופה ממש
.בפתח של השואה

399
00:26:14,630 --> 00:26:17,340
הוא היה בעיירה באדן
.ליד וינה

400
00:26:17,590 --> 00:26:19,760
.רבי שלימל'ה קרליבך
.רבי שלמה קרליבך-

401
00:26:19,850 --> 00:26:23,240
והוא ממש
,בתקופה שהנאצים

402
00:26:23,280 --> 00:26:25,080
,יימח שמם
.נכנסו כבר לעיירה

403
00:26:26,770 --> 00:26:28,760
...והיה אסור כמובן להתפלל, אסור שום

404
00:26:28,990 --> 00:26:32,650
,אבל אבא שלו
,שהיה הרב של באדן, ליד וינה

405
00:26:32,700 --> 00:26:37,980
הוא ארגן מניין בתוך המרתף של הבית
משעה 06:00 עד 08:00 בבוקר

406
00:26:38,010 --> 00:26:39,510
.בשבת קודש

407
00:26:40,780 --> 00:26:45,050
ורבי שלמה מספר שכבר שבוע שלם
,לא ראו אף אחד

408
00:26:45,160 --> 00:26:46,310
.היה אסור לצאת מהבתים

409
00:26:46,950 --> 00:26:48,160
.הם חיכו לרגע הזה

410
00:26:49,220 --> 00:26:53,570
ובשעה 06:00 בבוקר
,פתאום היו דפיקות בדלת

411
00:26:54,480 --> 00:26:57,370
,והם פותחים
:והם רואי שמה יהודי, אומר

412
00:26:57,630 --> 00:27:00,620
,נראה כמו נסיך
,עם פאות, זקן קטן

413
00:27:01,230 --> 00:27:03,680
.ומתחיל לזמזם ולא להפסיק

414
00:27:05,090 --> 00:27:10,810
,גוד שבס, גוד שבס
...גוד שבס, גוד שבס

415
00:27:11,390 --> 00:27:12,970
והוא ממשיך לשאול
:את רבי שלמה

416
00:27:13,850 --> 00:27:15,800
?...מה שמך

417
00:27:16,320 --> 00:27:19,550
:רבי שלמה אומר
:עם הניגון הזה גם אני עונה לו חזרה

418
00:27:20,220 --> 00:27:22,200
...שמי שלמה

419
00:27:22,500 --> 00:27:24,180
?...מה שמך

420
00:27:24,640 --> 00:27:28,650
:ואז הוא אומר לו
...מוישל'ה גוד שבס, גוד שבס

421
00:27:28,800 --> 00:27:32,690
,מאז", הוא מספר"
,קראנו לו מוישל'ה גוד שבס"

422
00:27:32,870 --> 00:27:36,010
למרות ששם המשפחה שלו"
."בכלל היה משהו אחר לגמרי

423
00:27:36,730 --> 00:27:40,680
.טוב, התחילה התפילה
."הם מגיעים ל"נשמת כל חי

424
00:27:40,730 --> 00:27:44,400
,זו הפסגה של שבת
."נשמת כל חי"

425
00:27:45,140 --> 00:27:49,480
ומוישל'ה לא מצליח לעכל
.שהחזן בולע מילים ואומר את זה מהר

426
00:27:50,240 --> 00:27:51,650
,הוא אומר: לא, לא, לא
.תפסיקו, תפסיקו

427
00:27:52,020 --> 00:27:54,700
הוא אומר: זו יכולה להיות עכשיו
.השבת האחרונה שלנו בחיים

428
00:27:55,400 --> 00:27:58,460
זו יכולה להיות פעם אחרונה
."שאנחנו עכשיו שרים "נשמת כל חי

429
00:28:00,000 --> 00:28:02,260
,טוב, פינו את החזן
.שמו אותו חזן

430
00:28:02,970 --> 00:28:07,940
"הוא התחיל להתחזן וב"נשמת כל חי
,"...עם ה... "נשמת כל חי

431
00:28:07,970 --> 00:28:09,240
.עם הניגון המיוחד הזה

432
00:28:09,470 --> 00:28:11,830
,במקום לסיים ב-08:00
.הם סיימו ב-11:00 בבוקר

433
00:28:12,260 --> 00:28:14,760
.אמרו לו: תעשה קידוש
אמר: איך אני יכול לעשות קידוש

434
00:28:14,800 --> 00:28:16,010
?כשכל התריסים מוגפים

435
00:28:17,010 --> 00:28:18,620
כל העולם צריך לשמוע
!את הקידוש

436
00:28:19,410 --> 00:28:24,180
,בכזו עוצמה. פתאום שכחנו שיש נאצים
,פתחו את התריסים

437
00:28:24,590 --> 00:28:27,970
מוציא את היין מחוץ לחלון
.והוא עושה קידוש בקול רם

438
00:28:28,150 --> 00:28:29,410
.בנס לא ראו אותו

439
00:28:31,040 --> 00:28:36,180
ורבי שלמה אומר
.שמאז היה חרוט לו מהי שבת קודש

440
00:28:36,400 --> 00:28:40,090
:הוא אמר להם במוצאי שבת
,אני אבוא אליכם ביום רביעי

441
00:28:40,250 --> 00:28:43,340
- אדפוק שבע פעמים בדלת
,כנגד שבת קודש

442
00:28:44,250 --> 00:28:45,340
.ותפתחו לי

443
00:28:45,610 --> 00:28:47,860
.וככה היה. חיכינו לו כל השבוע
,הגיע יום רביעי

444
00:28:49,060 --> 00:28:51,610
ב-04:00 לפנות בוקר
.שבע דפיקות. פותחים לו

445
00:28:52,380 --> 00:28:55,610
:והוא עם הניגון שלו
.יום רביעי, שבת קודש

446
00:28:56,430 --> 00:28:58,320
:הוא אומר להם
.עוד יומיים אני עוזב את העיירה

447
00:28:59,420 --> 00:29:01,630
.וזהו, שלום ולהתראות

448
00:29:03,040 --> 00:29:03,720
.והוא עזב

449
00:29:04,380 --> 00:29:05,380
:רבי שלמה אומר

450
00:29:06,520 --> 00:29:10,310
מאותה שבת פעם ראשונה הוא סיפר להם
,על רבי נחמן, סיפר להם סיפורים

451
00:29:10,340 --> 00:29:11,800
.סיפר להם סיפורי צדיקים

452
00:29:12,860 --> 00:29:16,000
הוא אומר: הניגון הזה נחרט לי
.כשפתחתי בית כנסת, הוא מספר

453
00:29:16,640 --> 00:29:21,600
,פשוט זה היה הניגון של הקידוש
...הניגון של קבלת השבת, הניגון

454
00:29:22,260 --> 00:29:26,130
לאחר כמה שנים תפס אותו
,איזה יהודי, אומר לו: רבי שלמה

455
00:29:26,220 --> 00:29:28,290
אני זוכר שאתה היית
.מהעיירה באדן

456
00:29:28,610 --> 00:29:29,950
?אתה זוכר את מוישל'ה גוד שבס

457
00:29:30,430 --> 00:29:32,440
,אמר: בטח שאני זוכר
.הוא בלב שלי עד היום

458
00:29:33,320 --> 00:29:35,050
אמר: בוא, בוא, אני אספר לך
.מה קרה לו

459
00:29:35,300 --> 00:29:36,850
ואז הוא לקח אותי הצידה
:והוא אומר

460
00:29:37,470 --> 00:29:42,510
,כשהם עזבו את העיירה
אז הם נסעו ברכבת בדרכון מזויף

461
00:29:43,780 --> 00:29:47,920
ומוישל'ה גוד שבס לא היה מסוגל
לעזוב את העיירה בלי פעם אחרונה

462
00:29:48,460 --> 00:29:49,260
.כשהוא שר את השיר הזה

463
00:29:49,890 --> 00:29:52,320
:ואשתו מתחננת ואומרת
.לא, תתאפק

464
00:29:52,340 --> 00:29:55,310
,והוא אומר: אני לא יכול
,"השמיים האלה צריכים לשמוע את "גוד שבס

465
00:29:56,070 --> 00:29:57,740
.האנשים פה בווינה

466
00:29:58,710 --> 00:30:00,900
:ואז הוא שר פעם אחרונה

467
00:30:01,320 --> 00:30:07,040
,גוד שבס, גוד שבס
...גוד שבס, גוד שבס

468
00:30:08,360 --> 00:30:12,090
,והיו שמה כמה נאצים
.יימח שמם, ותפסו אותו

469
00:30:13,610 --> 00:30:18,780
ואז הורידו אותו מהרכבת
ופשוט הכו בו עם הרובה שלהם

470
00:30:19,480 --> 00:30:20,780
עד שהוא עלה
,בסערה השמיימה

471
00:30:22,260 --> 00:30:23,330
.מתוך השיר הזה

472
00:30:24,440 --> 00:30:28,570
,ואחרי כמה שנים
:מסיים רבי שלמה ואומר

473
00:30:30,690 --> 00:30:32,970
,הייתי באיזה מקום
,הייתי אמור להגיע ללונדון

474
00:30:33,660 --> 00:30:36,850
,ובדרך התעכבה הטיסה
.ואיכשהו הגעתי לאנטוורפן

475
00:30:38,090 --> 00:30:41,740
וטוב, הגעתי לשמה
ואז אמרו לי: תשמע, יש מלווה מלכה

476
00:30:41,780 --> 00:30:43,590
.אצל לייזר
?מי זה לייזר

477
00:30:44,080 --> 00:30:45,860
.זה הבן של מוישל'ה גוד שבס

478
00:30:46,870 --> 00:30:48,120
!?הוא אומר: מה
?הבן שלו

479
00:30:49,060 --> 00:30:50,120
.אני חייב לבוא אליו

480
00:30:50,660 --> 00:30:53,460
...ואז הוא אומר לו: לייזר
.הוא היה בן ארבע אז

481
00:30:54,330 --> 00:30:57,030
?אתה מכיר את הניגון הזה

482
00:30:58,050 --> 00:30:59,580
:הוא אמר לו
.לא, אני לא מכיר את הניגון הזה

483
00:31:00,200 --> 00:31:02,860
בוא, אני אנגן לך את הניגון
הכי קדוש ששמעת אי פעם

484
00:31:02,880 --> 00:31:04,560
.של אביך, השם ייקום דמו

485
00:31:05,610 --> 00:31:07,230
ואז הוא ניגן
:את הניגון הזה

486
00:31:07,870 --> 00:31:14,600
,גוד שבס, גוד שבס
גוד שבס, גוד שבס

487
00:31:15,120 --> 00:31:20,450
גוד שבס, גוד שבס

488
00:31:20,880 --> 00:31:24,290
גוד שבס, גוד שבס

489
00:31:24,640 --> 00:31:36,610
,אוי, גוד שבס
אוי, גוד שבס, אוי, גוד שבס

490
00:31:36,970 --> 00:31:43,130
,אוי, גוד שבס
גוד שבס, גוד שבס

491
00:31:44,270 --> 00:31:49,920
:ואז, אומר רבי שלמה
,אני העברתי לו את הירושה של אבא שלו

492
00:31:49,990 --> 00:31:52,310
את המיליונים האלה
של אבא שלו

493
00:31:53,060 --> 00:31:55,070
.אני העברתי לו לנצח נצחים

494
00:31:55,250 --> 00:31:55,790
.מדהים

495
00:31:56,420 --> 00:32:01,820
,אז הפרשה שלנו, שמיני, המשכן
.היא מעלה אותנו מעל המקום ומעל הזמן

496
00:32:02,130 --> 00:32:04,210
עובר עלינו מה שעובר
,בששת ימי המעשה

497
00:32:04,620 --> 00:32:10,520
מגיעה שבת קודש ומעלה אותנו לגמרי
מעל כל הבלגן של היום-יום

498
00:32:10,550 --> 00:32:13,880
,ומחברת אותנו ישר להשם
,ישר ללב שלנו

499
00:32:13,930 --> 00:32:15,780
.ללבבות שלנו
.מדהים, מדהים-

500
00:32:16,450 --> 00:32:18,280
מחיאות כפיים
.על השירה הזאת

501
00:32:18,880 --> 00:32:23,710
אני חייב לספר שאני שמעתי את הרב אייל
.לא רק מדבר, אלא גם כן שר

502
00:32:23,890 --> 00:32:25,090
.הוא מנגן גם גיטרה

503
00:32:25,450 --> 00:32:29,000
ובעזרת השם, בתוכניות הבאות הוא הבטיח
להביא את הגיטרה ולשיר לנו

504
00:32:29,040 --> 00:32:31,070
אז אנחנו נתבשם גם כן
.מקולו פעמיים

505
00:32:31,080 --> 00:32:32,480
.בתור הזמר
.בעזרת השם-

506
00:32:32,580 --> 00:32:35,630
.ויתרה מכך, אנחנו עסוקים בכוהנים

507
00:32:35,700 --> 00:32:37,120
.זה היה על הפרשות הללו

508
00:32:37,480 --> 00:32:39,980
,והרב אייל הוא גם כן שטרנליב
.אבל גם כן כהן

509
00:32:40,070 --> 00:32:42,590
.יפה! די! -גם כן כהן
.זו אחת ההפתעות שלנו

510
00:32:43,320 --> 00:32:46,340
אז אנחנו מכוהנים
,ניגש ללוויים

511
00:32:46,720 --> 00:32:50,640
,לרבי מרדכי לוי
שיבשם אותנו בדברי תורה

512
00:32:51,230 --> 00:32:53,200
,לכבוד הפרשה
.לכבוד הצופים שלנו

513
00:32:53,960 --> 00:32:56,650
,פרשת שמיני
."ויהי ביום השמיני"

514
00:32:56,760 --> 00:32:58,050
?"כתוב: מה זה "היום השמיני

515
00:32:58,610 --> 00:33:00,470
,אלה היו שבעת ימי מילואים

516
00:33:00,640 --> 00:33:02,570
אלה ימים שבהם
.עשו חזרות

517
00:33:02,620 --> 00:33:04,570
משה רבנו
,הקים כרגע את המשכן

518
00:33:05,030 --> 00:33:06,390
לימד את אהרן

519
00:33:06,530 --> 00:33:08,320
כיצד עובדים
,עבודת הקורבנות

520
00:33:08,660 --> 00:33:09,690
אז כתוב במדרש

521
00:33:10,220 --> 00:33:12,370
שאחרי שסיימו למעשה

522
00:33:12,400 --> 00:33:14,850
,את כל מלאכת המשכן
.עכשיו צריך להקים את המשכן

523
00:33:15,050 --> 00:33:21,140
אחרי שהרכיבו, רצו להרים
...את הקרשים, את הקירות, את כל מה ש

524
00:33:22,030 --> 00:33:24,040
,לא היו מסוגלים
.אף אחד לא היה מסוגל

525
00:33:24,540 --> 00:33:26,370
,לא בצלאל, לא הכוהנים

526
00:33:26,410 --> 00:33:28,370
.אף אחד לא הצליח
?אמרו: אוי ואבוי, רגע, מה יהיה

527
00:33:29,220 --> 00:33:31,070
:אמר הקב"ה למשה

528
00:33:31,620 --> 00:33:33,430
.אתה זה שתקים את המשכן

529
00:33:33,530 --> 00:33:35,680
?אמר: אבל איך אני מסוגל
.זה כל כך כבד

530
00:33:35,720 --> 00:33:38,050
.אף אחד לא הצליח
,אמר: אל תדאג. אתה רק תשים יד

531
00:33:38,550 --> 00:33:39,960
.ואני כבר אעזור לך

532
00:33:40,060 --> 00:33:44,030
ולכן המשכן נקרא
.שמשה רבנו הקים את המשכן

533
00:33:44,790 --> 00:33:46,450
,אומרים רבותינו הקדושים

534
00:33:46,900 --> 00:33:48,840
.זה בא ללמד אותנו מוסר השכל

535
00:33:49,260 --> 00:33:52,640
לפעמים בן אדם רואה
,שיש לו איזה קושי בחיים לעשות איזה משהו

536
00:33:52,660 --> 00:33:53,690
.בפרט דבר רוחני

537
00:33:53,970 --> 00:33:55,460
,אומר: אני לא אצליח
.אני לא מסוגל

538
00:33:55,470 --> 00:33:56,570
:אומר בורא עולם
.אל תדאג

539
00:33:56,920 --> 00:33:59,340
,אתה רק תשים יד
.תעשה את המאמץ

540
00:33:59,360 --> 00:34:02,080
.איך אומרים? תתחיל את הסטרטר
,השתדלות. -את ההתחלה, השתדלות-

541
00:34:02,280 --> 00:34:03,790
.תראה איזו סייעתא דשמיא תקבל

542
00:34:03,860 --> 00:34:05,920
רואים את זה לאורך כל הדרך
.עם ישראל

543
00:34:06,340 --> 00:34:08,770
כולם יודעים את הסיפור המפורסם
.עם דוד וגולית

544
00:34:09,120 --> 00:34:13,190
גולית, הר אדם, 40 יום
.מחרף ומגדף מערכות ישראל

545
00:34:13,250 --> 00:34:15,560
,כולם רועדים ממנו מפחד
.אפילו שאול המלך פחד

546
00:34:15,900 --> 00:34:18,600
.חיפשו מי יתמודד
.אף אחד לא היה מוכן להתמודד

547
00:34:19,000 --> 00:34:22,310
,בא דוד, היה אז עוד ממש קטן
,בקושי בר מצווה

548
00:34:22,660 --> 00:34:25,940
,מול הר אדם כזה
.וגולית כולו שריון

549
00:34:26,020 --> 00:34:27,280
איך הוא יכול
?להילחם נגדו

550
00:34:27,770 --> 00:34:29,300
:אמר דוד המלך לבורא עולם

551
00:34:29,410 --> 00:34:30,780
.אני עושה מה שאני יכול

552
00:34:30,820 --> 00:34:32,410
?מה אני יכול
:כתוב בחז"ל

553
00:34:32,820 --> 00:34:36,930
הוא לקח חמש אבנים
:ורשם על חמש האבנים

554
00:34:37,110 --> 00:34:43,170
,"'שמע ישראל ה' אלוקינו ה"
.וזה נהיה לאחד

555
00:34:43,470 --> 00:34:45,920
לרמוז את הפסוק
.שהוא סומך רק על בורא עולם

556
00:34:46,280 --> 00:34:51,380
ואת זה עם מקלע
.הוא העיף לכיוון ראשו של גולית

557
00:34:51,650 --> 00:34:53,080
,כתוב, אגב
.יש מדרש יפה

558
00:34:53,280 --> 00:34:55,840
הרי גולית כולו
.היה שריון ברזל

559
00:34:56,050 --> 00:35:01,050
:באה האבן לברזל ואמרה
.בבקשה, תן לי להיכנס בראש שלו

560
00:35:01,430 --> 00:35:04,040
- הרי ידוע שאבן וברזל
.הברזל הרבה יותר חזק

561
00:35:04,760 --> 00:35:07,370
...אמר הברזל: זה לא
?למה שאני אוותר לך

562
00:35:07,830 --> 00:35:13,380
,אמרה האבן: אני מוכנה, אם תוותר לי
.אני אתן לך זכות של המצווה של ברית המילה

563
00:35:13,560 --> 00:35:18,320
עד לאותה תקופה היו מלים
.עם סכין שעשויה מאבן צור

564
00:35:18,600 --> 00:35:21,250
,גם ציפורה, כשמלה את בנה
.כתוב שהיא לקחה אבן צור

565
00:35:21,310 --> 00:35:25,950
,גם יהושע, כשנכנסו לארץ ישראל
."קח לך חרבות צורים ושוב מול את עם ישראל"

566
00:35:26,470 --> 00:35:28,510
,אז מאותו רגע הם עשו הסכם ביניהם

567
00:35:28,530 --> 00:35:33,320
ובאמת מאז זכות הקדימה
,של ברית המילה עברה לברזל

568
00:35:33,340 --> 00:35:35,110
עד היום סכין מברזל
.הרי אנחנו עושים

569
00:35:35,480 --> 00:35:39,790
,בכל אופן, אז האבן הקטנה הזאת
?דוד, כמה כוח יש לו בסך הכול

570
00:35:39,810 --> 00:35:42,020
,זה הר אדם הרי גולית
.זה אפילו לא דגדג אותו

571
00:35:42,320 --> 00:35:45,300
:אבל רואים, אומר בורא עולם
,אתה עשית את מה שאתה מסוגל

572
00:35:45,550 --> 00:35:46,670
.תשאיר לי לעשות את הכול

573
00:35:46,710 --> 00:35:47,930
.וזה מוסר השכל לנו

574
00:35:48,310 --> 00:35:52,170
,ואגב, ידוע, מלך החיות
,כולנו יודעים

575
00:35:52,220 --> 00:35:55,210
?מי זה מלך החיות
?החיה הכי חזקה, מלך החיות - מי זה

576
00:35:55,360 --> 00:35:57,630
.אריה. -האריה מלך החיות, יפה

577
00:35:57,670 --> 00:36:00,920
גם אותי ציפי הגננת
ושושי המנגנת לימדו אותי מגיל קטן

578
00:36:00,950 --> 00:36:03,340
.שזה מלך החיות

579
00:36:03,920 --> 00:36:08,070
,והנה לימים קצת למדנו, גדלנו

580
00:36:08,100 --> 00:36:11,250
מסתבר שיש חיה
,הרבה יותר חזקה מהאריה

581
00:36:11,280 --> 00:36:12,280
.למשל הסוס

582
00:36:12,710 --> 00:36:15,200
הסוס הוא חיה
.הרבה יותר חזקה מהאריה

583
00:36:15,300 --> 00:36:19,120
אם הסוס ייתן חס ושלום
.בעיטה למישהו - מסכן אותו אחד, אין לו תקומה

584
00:36:19,180 --> 00:36:21,320
,הסוס מאוד מאוד חזק
.הרבה יותר מהאריה

585
00:36:21,810 --> 00:36:22,890
.אני גם אוכיח לכם את זה

586
00:36:23,260 --> 00:36:26,380
,כשאנחנו רוצים לקנות מזגן
?מה שואלים את המתקין

587
00:36:26,430 --> 00:36:28,760
סלח לי, כמה כוחות אריה
?יש למזגן

588
00:36:28,980 --> 00:36:31,730
?אדוני, איפה אתה חי
.כמה כוחות סוס

589
00:36:32,710 --> 00:36:35,010
.ברכב גם
,ברכב, רוצה לקנות רכב-

590
00:36:35,110 --> 00:36:39,430
שואל על המנוע
?"כמה כוחות אריה יש למנוע"

591
00:36:39,460 --> 00:36:40,480
.לא, כמה כוחות סוס

592
00:36:40,590 --> 00:36:42,910
,אם כן, הסוס
.יש לו הרבה יותר כוחות מהאריה

593
00:36:43,210 --> 00:36:46,310
אם כן, למה הסוס לא קיבל
?את תואר מלך החיות

594
00:36:46,410 --> 00:36:49,010
,כך שואל הרב בן ציון אבא שאול
,זכר צדיק לברכה

595
00:36:49,330 --> 00:36:50,400
.והוא אומר תירוץ נפלא

596
00:36:50,950 --> 00:36:54,930
הוא אומר: מכיוון שבאמת הסוס
,יש לו הרבה יותר כוח מהאריה

597
00:36:55,060 --> 00:36:59,340
רק יש בעיה אחת: הסוס לא מודע לכך
.שיש לו את הכוחות הללו

598
00:36:59,670 --> 00:37:02,040
,אז מה הוא עושה? הוא מוריד את הראש
,אומר: אני סוס

599
00:37:02,210 --> 00:37:04,190
,אין לי אפשרות, אין לי כוחות

600
00:37:04,460 --> 00:37:06,560
ונותן לכל אחד
.לרכב עליו ולהצליף בו

601
00:37:06,730 --> 00:37:07,610
.אז תישאר סוס

602
00:37:08,050 --> 00:37:11,500
,אבל לעומת זאת, האריה
,למרות שיש לו פחות כוחות מהסוס

603
00:37:11,950 --> 00:37:16,740
אבל הוא מנצל את הפוטנציאל שחבוי בו
.במאת האחוזים

604
00:37:16,770 --> 00:37:20,020
,הוא עט לקראת הטרף שלו
,שועט לעברו, דורס אותו

605
00:37:20,080 --> 00:37:22,290
,וטורף אותו
.וכולם רועדים מהאריה

606
00:37:22,550 --> 00:37:25,460
.אריה" אותיות יראה"
."אריה שאג מי לא יירא"

607
00:37:25,660 --> 00:37:28,900
,כל הכבוד, אתה ממקסם
- מנצל מה שאתה מסוגל

608
00:37:29,130 --> 00:37:30,850
.אתה מלך, תקבל כתר

609
00:37:31,260 --> 00:37:33,490
:אומר דוד המלך
,יהודי יקר, תדע לך

610
00:37:33,710 --> 00:37:35,860
,כל יהודי, יש לו המון כוחות להצליח

611
00:37:36,240 --> 00:37:37,960
- כשיש לו שאיפה רוחנית טובה

612
00:37:38,220 --> 00:37:39,960
,תעשה מה שאתה מסוגל
.אתה תצליח

613
00:37:40,000 --> 00:37:42,330
.אל תגיד: מי אני? אני לא מסוגל
:יש כאלה אומרים

614
00:37:42,550 --> 00:37:44,350
הרב, אני יכול להתחיל ללמוד
?הלכות שבת

615
00:37:44,390 --> 00:37:47,420
.איזה מסובך זה הלכות שבת
?מה, אני יכול להתחיל לשמור שבת

616
00:37:47,640 --> 00:37:49,830
,אני יכול? הרב, זה נראה מסובך
.אני לא יכול

617
00:37:49,870 --> 00:37:51,640
.הוא אומר: לא, לא, לא
:אומר דוד המלך

618
00:37:52,080 --> 00:37:54,440
."אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין"

619
00:37:54,450 --> 00:37:58,080
יהודי יקר, אל תעשה את עצמך
.כמו סוס עם ראש למטה, אני לא מסוגל. לא

620
00:37:58,330 --> 00:38:00,550
אלא הלכה ראשונה
:בשולחן ערוך אורח חיים

621
00:38:00,570 --> 00:38:04,510
?אדם קם בבוקר כמו, יקום כמו מה
."יתגבר כארי"

622
00:38:04,790 --> 00:38:07,160
:כל יהודי ידע
.הוא אריה, הוא מסוגל

623
00:38:07,460 --> 00:38:12,010
ואנחנו יודעים, מהניסיון שלנו
,עם אנשים שהיום הם פעילים בזיכוי הרבים

624
00:38:12,110 --> 00:38:14,480
שבעבר לא היה להם
- שום קשר ליהדות

625
00:38:14,860 --> 00:38:17,940
אפילו יש משפחות
,שגדלו בצורה של אנטי

626
00:38:17,980 --> 00:38:19,540
,הם לא אשמים
,תינוקות שנשבו

627
00:38:19,920 --> 00:38:24,000
וברוך השם, בזכות זה
,שהתחברו להידברות, התקרבו

628
00:38:24,120 --> 00:38:27,000
,היו בשיעורים של הרב זמיר כהן שליט"א
,של עוד רבני הידברות

629
00:38:27,010 --> 00:38:29,600
,צפו בתכנים הנפלאים של הערוץ הנפלא

630
00:38:29,980 --> 00:38:32,500
הם פשוט שינו צורה
,מקצה לקצה

631
00:38:32,840 --> 00:38:36,550
,ומאחד שהיה לו פעם מועדון לילה
.הפך את זה עכשיו לבית מדרש

632
00:38:36,720 --> 00:38:39,710
אנחנו רואים שגם היום יש הרבה כנסים
,של הידברות ברחבי הארץ

633
00:38:39,740 --> 00:38:40,640
.אחת לכמה זמן

634
00:38:40,970 --> 00:38:43,320
- היכל תרבות
.הופכים את זה להיכל התורה

635
00:38:43,560 --> 00:38:45,750
...היכל ספורט - לבית
,ברוך השם

636
00:38:45,990 --> 00:38:49,340
.רואים איך אפשר למנף כל דבר

637
00:38:49,450 --> 00:38:53,480
.יהודי שידע: יש לו כוחות אדירים להשתנות

638
00:38:53,790 --> 00:38:58,170
:ולכן זה העניין, זה המסר
.כשאדם עושה קצת, בורא עולם נותן לו

639
00:38:58,200 --> 00:39:00,910
איך כתוב: פתחו לי פתח
,כחודו של מחט

640
00:39:01,010 --> 00:39:03,510
אני אפתח לכם פתח
.כפתחו של אולם

641
00:39:03,530 --> 00:39:04,670
:וגם פה יש דיוק קטן

642
00:39:04,740 --> 00:39:08,190
למה לא כתוב "פתחו לי פתח
?"כפתחו של מחט

643
00:39:08,250 --> 00:39:10,000
הרי גם הפתח של המחט
.הוא קטן

644
00:39:10,030 --> 00:39:12,800
כתוב: לא, פתחו לי פתח
.כחודו של מחט

645
00:39:13,250 --> 00:39:15,900
.ידוע שהחוד זה דבר שדוקר, עוקץ

646
00:39:15,940 --> 00:39:17,500
.אומר: ההתחלה תמיד קשה

647
00:39:17,900 --> 00:39:20,600
- "פתחו לי פתח כחודו"
,בהתחלה זה יהיה קצת דוקר

648
00:39:20,870 --> 00:39:24,170
,אבל תתחיל - בורא עולם ימשיך
.ייתן לך שפע ברכה. -יפה מאוד

649
00:39:24,340 --> 00:39:26,710
,יפה מאוד. -יישר כוח
.יפה מאוד, הרב מרדכי

650
00:39:27,460 --> 00:39:29,390
,אני רוצה לחזור אליך
.יוחאי גרינגליק

651
00:39:29,980 --> 00:39:33,350
,אם אנחנו מבקרים היום
,בעזרת השם אנחנו נבקר, בשילה הקדומה

652
00:39:33,670 --> 00:39:36,750
?יש זכר למשכן
?אפשר לראות שם דברים שמזכירים לנו

653
00:39:36,820 --> 00:39:41,170
?...נשאר איזשהו
,אז בעצם המשכן במדבר היה משכן נייד-

654
00:39:41,540 --> 00:39:45,380
וכל תחנה שבני ישראל עוברים
הם בעצם מפרקים

655
00:39:45,410 --> 00:39:46,550
.ובונים אותו מחדש
.נכון-

656
00:39:46,980 --> 00:39:49,190
,בשילה כתוב דבר מוזר

657
00:39:49,240 --> 00:39:51,160
כי יהושע, שהוא בונה
,את המשכן בשילה

658
00:39:51,240 --> 00:39:53,460
כתוב שהוא בונה
.את אוהל מועד

659
00:39:54,100 --> 00:39:56,560
,אבל בסוף תקופת המשכן
,תקופת שמואל הנביא

660
00:39:56,620 --> 00:40:00,120
,כתוב שחנה לוקחת את שמואל הילד
."ותביאהו בית ה' לשילה"

661
00:40:00,960 --> 00:40:03,730
:אז הגמרא בזבחים שואלת
,רגע, אז תחליט

662
00:40:03,770 --> 00:40:08,390
?זה אוהל או בית או מקדש קבע

663
00:40:08,610 --> 00:40:11,920
הגמרא בזבחים קיח אומרת
,שבעצם באו לשילה

664
00:40:12,240 --> 00:40:15,080
היה שם בית אבנים מתחתיהם
.ויריעות מעליהם

665
00:40:15,440 --> 00:40:17,570
זאת אומרת, בשילה יש
איזשהו סוג של שילוב

666
00:40:17,980 --> 00:40:21,090
.בין משכן נייד
,זאת אומרת, זו עדיין תחנת ביניים

667
00:40:21,140 --> 00:40:22,800
לא המקדש הקבוע
,שיהיה בירושלים

668
00:40:23,380 --> 00:40:26,930
.אבל כבר יש איזשהו בסיס לפחות מאבן

669
00:40:28,190 --> 00:40:33,510
,ובשילה בעצם, כבר לפני 150 שנה מזהים
,יש בעצם גבעה, תל

670
00:40:33,790 --> 00:40:36,980
ובחלק הצפוני שלה יש משטח
,שהוא חצוב בסלע

671
00:40:37,600 --> 00:40:40,260
ובעצם אפשר לזהות
,שני קירות סלע מקבילים

672
00:40:40,860 --> 00:40:44,980
שהאורך של המשטח הוא בדיוק
,בין מזרח למערב

673
00:40:45,030 --> 00:40:48,680
בדיוק בעצם בכיוונים
,שכתובים בתורה

674
00:40:48,720 --> 00:40:51,690
,שביניהם נמצא האורך של חצר המשכן

675
00:40:51,870 --> 00:40:55,020
והרוחב בין קירות הסלע
.זה 50 אמה

676
00:40:55,310 --> 00:40:58,040
זאת אומרת, בדיוק הרוחב
.של חצר המשכן בין צפון לדרום

677
00:40:58,470 --> 00:41:03,270
ככה שכבר לפני 150 שנה
.מציעים לזהות את מקום המשכן באותו מקום

678
00:41:03,290 --> 00:41:06,760
,וממש מגיעים יהודים, וגם לא יהודים
,מכל רחבי העולם

679
00:41:07,080 --> 00:41:09,580
כדי לעמוד באותו מקום
שחנה מתפללת

680
00:41:09,620 --> 00:41:13,530
וכדי להתחבר לתפילת חנה
.במקום המשכן בשילה. -וואו

681
00:41:14,520 --> 00:41:15,780
.מדהים. -חייבים לבקר

682
00:41:15,980 --> 00:41:18,040
.חייבים לבקר, זהו
.חייבים לבקר

683
00:41:18,770 --> 00:41:20,920
,רכב של הידברות
.גדול כזה, כולנו

684
00:41:20,970 --> 00:41:23,350
.ננציח את זה גם עם צוות צילום
?למה לא

685
00:41:23,910 --> 00:41:30,020
,בחול המועד יש באמת, ממש ככה
,אנשים מגיעים, משפחות מגיעות ליום שלם

686
00:41:30,210 --> 00:41:34,960
יש גם סדנאות לילדים
וכל הסיור מלווה בנגנים ושחקנים

687
00:41:35,000 --> 00:41:37,620
שממחישים את כל החוויה הזאת
.של עלייה לרגל למשכן

688
00:41:37,660 --> 00:41:38,420
.גם אני אהיה שם

689
00:41:38,970 --> 00:41:41,750
.כן, כדאי מאוד להגיע
.אתה אומר, בחול המועד פסח-

690
00:41:41,790 --> 00:41:42,880
.עוד מעט
.בחול המועד פסח-

691
00:41:43,210 --> 00:41:46,800
,ובמהלך היום-יום, במהלך השנה
?יש עדיין מרכז מבקרים

692
00:41:47,080 --> 00:41:51,120
.בוודאי. גם השנה פיתחנו מיצג חדש

693
00:41:51,170 --> 00:41:54,400
כן. -שבאמת, קראנו
,את הפרשיות של המשכן

694
00:41:54,500 --> 00:41:56,930
אז יש מיצג שנקרא
."הולוגרמת המשכן"

695
00:41:57,550 --> 00:42:01,720
,נכנסים לחדר מוחשך
,פירמידת זכוכית

696
00:42:01,750 --> 00:42:03,440
,במרכז דגם של המשכן

697
00:42:03,630 --> 00:42:06,800
,וכל פעם הדגמים, כלי המשכן
מרחפים באוויר

698
00:42:06,820 --> 00:42:08,210
.בצורה תלת-ממדית

699
00:42:08,500 --> 00:42:10,550
ככה שכל מי שלומד את פרשיות המשכן

700
00:42:10,590 --> 00:42:13,510
יכול להגיע ופשוט לראות את זה
,בצורה הכי מוחשית

701
00:42:13,810 --> 00:42:16,470
,לראות את המשכן מפורק
,נבנה מחדש

702
00:42:16,520 --> 00:42:17,810
.להכיר את החלקים השונים

703
00:42:18,470 --> 00:42:20,930
.ממש חובה לכל מי שלומד על המשכן
.מדהים, אנחנו נבקר בעזרת השם ובלי נדר-

704
00:42:21,010 --> 00:42:22,930
,אנחנו דיברנו על זה, כמדומני
,בתוכנית הקודמת

705
00:42:23,330 --> 00:42:26,180
שראיתי את הסרטון המאויר, אנימציה

706
00:42:26,510 --> 00:42:28,940
.של בית המקדש, זה מעניין מאוד
.אנחנו נבקר

707
00:42:29,370 --> 00:42:30,020
.נשמח

708
00:42:30,169 --> 00:42:34,219
.הרב אסוס, אני רוצה לשאול אותך שאלה
זה קצת לא פייר, לקראת סוף התוכנית

709
00:42:34,273 --> 00:42:36,990
,לשאול שאלה שאתה יכול לדבר עליה
,מן הסתם, יומיים

710
00:42:37,460 --> 00:42:40,950
,אבל לבקש אולי בקצרה
.תשובה ככה קצרצרה

711
00:42:41,510 --> 00:42:46,070
יש חיות מסוימות שמותר לנו לאכול
.וחיות מסוימות שאסור לנו לאכול

712
00:42:46,509 --> 00:42:54,270
אז בוא נגיד, עכשיו נבקש ממך בריצה אתלטית
?לענות לנו בקצרה, מה עומד מאחורי זה

713
00:42:55,520 --> 00:43:00,540
.שאלה קשה, וצריך לענות בקצרה

714
00:43:01,815 --> 00:43:04,920
בשביל לדעת חשבון
.לא צריך קדושה

715
00:43:05,949 --> 00:43:09,140
בשביל לדעת
מתמטיקה, הנדסה

716
00:43:09,410 --> 00:43:10,906
לא צריך
שום טהרה

717
00:43:11,030 --> 00:43:12,760
ולא צריך
,לב רחב

718
00:43:12,857 --> 00:43:16,213
,צריך שכל. יש לך כישרון
- אתה קולט את העניין

719
00:43:16,800 --> 00:43:17,700
.אתה תרוץ במקצוע

720
00:43:18,463 --> 00:43:21,080
.ללמוד תורה, חייבים קדושה וטהרה

721
00:43:21,867 --> 00:43:27,010
,והקב"ה נותן לנו, כשהוא בורא את העולם
,הוא אומר לנו, יש בהמות

722
00:43:27,075 --> 00:43:31,320
,שאם אתה, חס וחלילה, תאכל אותן
הלב שלך יהיה סתום ואטום

723
00:43:31,341 --> 00:43:31,998
.בשביל ללמוד תורה

724
00:43:32,478 --> 00:43:38,613
,הם מקנים כוחות נפש רעים
,הם מקנים לך טומאה שפשוט תסגור אותך

725
00:43:38,640 --> 00:43:39,484
.לא תוכל ללמוד תורה

726
00:43:39,929 --> 00:43:44,880
,היה מעשה כזה עם רבי עקיבא איגר
,שהגיע אליו אבא עם ילד קטן

727
00:43:45,080 --> 00:43:48,650
הוא אומר לו: הבן שלי מנסה ללמוד
.ולא מבין כלום, לא מבין שום דבר

728
00:43:49,797 --> 00:43:53,450
:רבי עקיבא איגר אומר להם
.תבדקו אם הוא לא אוכל מאכלות אסורות

729
00:43:54,226 --> 00:43:57,053
?אמרו: מאכלות אסורות אצלנו בבית
!לא היה ולא נברא

730
00:43:57,453 --> 00:44:00,540
,תבדקו. רק זה, זו הסיבה
.אין משהו אחר

731
00:44:01,088 --> 00:44:03,100
,הוא מבין הנדסה? הוא מבין
,חשבון הוא מבין

732
00:44:03,475 --> 00:44:05,691
?לימוד תורה הוא לא מבין
.זה רק מאכלות אסורות

733
00:44:06,139 --> 00:44:11,780
,בדקו והיה סיפור מזעזע
,ואני אקצר אותו ממש ב-70 אחוז

734
00:44:12,280 --> 00:44:13,260
.אבל זה היה עם בעל התניא

735
00:44:13,869 --> 00:44:15,929
,בעל התניא, יש לו תשובה
,יש לו שאלות ותשובות

736
00:44:15,942 --> 00:44:20,889
,ויש לו בשאלה ט איזושהי שאלה על גט
.שהוא היה לא טוב

737
00:44:21,078 --> 00:44:25,800
,הייתה בו בעיה כלשהי בצורה של הגט
.ובעל התניא פסל את הגט

738
00:44:26,552 --> 00:44:28,308
.והוא אמר שהבעל חייב לתת גט מחדש

739
00:44:28,827 --> 00:44:31,986
האישה לא הסכימה, אמרה: אין לי זמן
,בשביל הדברים האלה, אני מתחתנת שוב

740
00:44:32,033 --> 00:44:33,920
,יש רב שנתן לי את הגט
.לא מעניין אותי

741
00:44:34,545 --> 00:44:39,540
,בעל התניא מאוד מאוד כעס על הדבר הזה
והוא נתן פסק שהוא מצווה על כל

742
00:44:39,562 --> 00:44:42,744
מסדרי הקידושין
.שאף אחד לא יסדר קידושין לזוג החדש

743
00:44:43,395 --> 00:44:47,058
,ואם מישהו יסדר קידושין
הוא אוסר על כל השוחטים בעיר

744
00:44:47,274 --> 00:44:50,401
.לשחוט עופות או בשר לחתונה

745
00:44:50,906 --> 00:44:56,187
,ואם יהיה שוחט שישחט את העופות האלה
אני אומר שכל העופות האלה

746
00:44:56,318 --> 00:44:57,260
.הם מאכלות אסורות

747
00:44:58,243 --> 00:45:04,390
והאישה הזאת נזכרה שעם הבן שלה הקטן
היא הגיעה לחתונה שקידשו שמה את הזוג הזה

748
00:45:04,667 --> 00:45:08,300
.ושחטו, והיא האכילה את הילד מהבשר הזה

749
00:45:08,773 --> 00:45:11,870
- בעל התניא אמר שזה יהיה מאכלות אסורות
.גמרנו

750
00:45:12,587 --> 00:45:17,410
לראות מה הכוח של חכמי ישראל
.לקבוע זה מותר וזה אסור

751
00:45:17,445 --> 00:45:20,160
,ואם התורה נותנת לנו איסור
,אומרת לנו: זה לא טוב לכם

752
00:45:20,385 --> 00:45:21,510
.אתם תיסתמו לגמרי

753
00:45:21,994 --> 00:45:24,997
,היה סיפור אישי, ככה היה ממש

754
00:45:25,493 --> 00:45:28,020
,היה בחור אחד שאמר לי: הרב
.אני לא מסוגל ללמוד תורה

755
00:45:28,364 --> 00:45:29,050
.לא מסוגל

756
00:45:29,533 --> 00:45:33,278
,הלכתי עם השאלה הזאת לאחד מגדולי ישראל
,לרבי אהרן לייב שטיינמן

757
00:45:33,847 --> 00:45:36,003
:והוא אמר לי דבר אחד

758
00:45:36,697 --> 00:45:39,160
.תגיד לו שיפסיק לאכול מאכלות אסורות

759
00:45:39,322 --> 00:45:40,650
.וואו
,וכך היה-

760
00:45:40,904 --> 00:45:45,130
,הוא הפסיק עם זה, חזר בתשובה על הדבר הזה
.היום הוא אברך כולל

761
00:45:45,333 --> 00:45:46,580
.וואו
פלא פלאות-

762
00:45:46,621 --> 00:45:48,457
,מה זה מאכלות אסורות
.כמה שזה מטמטם את הלב

763
00:45:48,974 --> 00:45:51,080
.תודה רבה לתשובה המפורטת
.הקצרה-

764
00:45:51,123 --> 00:45:52,080
.והקצרה

765
00:45:52,744 --> 00:45:54,517
.במהירות הזו, שאפו

766
00:45:55,445 --> 00:45:59,034
,ובכן, צופים יקרים, בפרשה שלנו
בפעם הראשונה בהיסטוריה

767
00:45:59,291 --> 00:46:03,278
,אנחנו מקריבים את שעיר החטאת
.שהוא קורבן שמקריבים בכל ראש חודש

768
00:46:03,659 --> 00:46:05,270
,ואז קורה אירוע חריג

769
00:46:05,499 --> 00:46:08,039
,אלעזר ואיתמר
,בניו של אהרן הכוהן

770
00:46:08,221 --> 00:46:09,810
שהיו צריכים
,לאכול את הקורבן

771
00:46:10,182 --> 00:46:11,590
שינו מן הנוהל הרגיל

772
00:46:11,754 --> 00:46:14,078
ושרפו את החטאת
.במקום לאכול אותו

773
00:46:14,520 --> 00:46:16,106
.משה רבנו כועס עליהם

774
00:46:16,626 --> 00:46:21,378
אהרן בתגובה משיב שבגלל
,ששני בניו האחרים נפטרו באותו היום

775
00:46:21,639 --> 00:46:24,807
הרי היה אסור לבניו הנותרים
,לאכול מבשר הקורבן

776
00:46:25,002 --> 00:46:27,179
.ולכן קרה מה שקרה

777
00:46:27,609 --> 00:46:30,690
ואז כתוב, שימו לב
:לצמד המילים הכל כך מוכר

778
00:46:30,984 --> 00:46:33,605
."וישמע משה וייטב בעיניו"

779
00:46:34,076 --> 00:46:36,766
משה לא מתחבא מאחורי תירוצים
.ולא אוטם אוזניו

780
00:46:37,231 --> 00:46:40,798
:להט הוויכוח, ועדיין הוא מקשיב לאהרן
."וייטב"

781
00:46:41,910 --> 00:46:44,725
משה ממהר להודות על האמת
,ושמח בה

782
00:46:44,811 --> 00:46:48,145
ואומר מדרש ויקרא רבא
שהוציא משה כרוז במחנה

783
00:46:48,612 --> 00:46:53,335
:והכרוז הזה אומר
.אני טעיתי בהלכה, ואהרן אחי לימדני

784
00:46:53,908 --> 00:46:58,355
כמה עוצמה שקטה טמונה
.בהתנהגות האצילית של משה רבנו

785
00:46:58,844 --> 00:47:00,545
אז נאמר תודה
,לרב אליהו אסוס

786
00:47:00,939 --> 00:47:04,271
נאמר תודה לרב הכהן
,אייל ישראל שטרנליב

787
00:47:04,664 --> 00:47:07,317
,יוחאי גרינגליק
,הרב מרדכי לוי היקר

788
00:47:07,670 --> 00:47:08,755
,רבי יעקב חמו

789
00:47:09,015 --> 00:47:10,457
,לאיציק אורלב
,שריגש אותנו

790
00:47:10,481 --> 00:47:12,863
,תודה ללהקת הבית
,"לפיצוחי "הטיב

791
00:47:13,404 --> 00:47:17,354
בת-אל קייקס, תודה רבה על כל השפע
שאתם נותנים לנו בכל שבוע ושבוע

792
00:47:17,397 --> 00:47:18,956
,לתוכנית הנהדרת שלנו
."עונג שבת"

793
00:47:19,298 --> 00:47:23,382
אנחנו בעזרת השם מתראים
,בשבוע הבא באותו יום, באותה השעה

794
00:47:23,573 --> 00:47:24,591
.בפרשת תזריע

795
00:47:25,925 --> 00:47:27,151
.תודה לכם שהייתם איתנו

796
00:47:27,211 --> 00:47:29,175
,אתם, הצופים
,שעושים לנו את האווירה

797
00:47:29,486 --> 00:47:30,563
,שנותנים לנו את הרעיונות

798
00:47:30,602 --> 00:47:35,188
שנותנים לנו את הכוח להגיע לכאן
.בכל שבוע ושבוע שמחים וטובי לב

799
00:47:35,575 --> 00:47:38,455
.בואו נקבל את השבת בשמחה גדולה
.תזמורת, בבקשה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה