הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - בשר וחלב

הרב אליהו עמר

מדוע התורה אסרה עלינו לאכול בשר וחלב יחד? הרב אליהו עמר בדבר תורה קצר ומרתק מתוך הזוהר הקדוש 

(אורך 10:14)