הרב ראובן זכאים - מי הבריח את הסוסים?

הרב ראובן זכאים

ברגע שהאדם רוצה להתחזק, הקב"ה פותח לו שערים. הרב ראובן זכאים בסיפורה המטלטל של עו"ד מהשרון 

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,419 --> 00:00:12,127
.שלום לכם

2
00:00:13,478 --> 00:00:17,351
,אנחנו הרי יודעים, אפילו בטוחים גם כן

3
00:00:18,600 --> 00:00:20,947
שהקב"ה מצפה
ומתאווה

4
00:00:20,996 --> 00:00:22,726
שכל אחד ואחד
מאיתנו

5
00:00:23,292 --> 00:00:24,110
.יתקרב אליו

6
00:00:24,498 --> 00:00:26,061
.זה הרצון של הקב"ה

7
00:00:26,264 --> 00:00:30,418
,הרי כותב התנא דבי אליהו
.אליהו הנביא, יש לו ספר

8
00:00:30,640 --> 00:00:32,769
ידעתם שיש לו ספר
?"שנקרא "תנא דבי אליהו

9
00:00:33,138 --> 00:00:38,824
הוא כותב שם שיותר ממה שאישה
מצפה לבעלה, שאימא מצפה לבן שלה שיחזור

10
00:00:40,000 --> 00:00:45,698
ממקום רחוק, הקב"ה מצפה
.לכל יהודי ויהודייה מישראל שיתקרבו אליו

11
00:00:46,855 --> 00:00:47,698
?איך אני יודע

12
00:00:48,412 --> 00:00:52,227
,לא רק בגלל שזה כתוב
,כי אני באופן אישי זכיתי, ברוך השם

13
00:00:52,535 --> 00:00:57,224
להכיר כל כך הרבה אנשים ונשים
,שזכו ועשו את הדרך הזו

14
00:00:58,006 --> 00:01:00,781
,שזכו והתקרבו
:וכולם אומרים את אותו הדבר

15
00:01:01,212 --> 00:01:05,686
,הרגשתי שמישהו מוליך אותי יד ביד
,שאני לא לבד במערכה הזו

16
00:01:06,110 --> 00:01:08,547
,שהקב"ה עוזר לי
,מכוון אותי

17
00:01:08,830 --> 00:01:12,350
:כמו שחז"ל הבטיחו
."הבא להיטהר מסייעין בידו"

18
00:01:12,516 --> 00:01:14,350
?אבל צריך מה
- "הבא להיטהר"

19
00:01:14,775 --> 00:01:16,763
:צריך שיהיה רצון לבוא

20
00:01:17,058 --> 00:01:19,655
,ריבונו של עולם, אני רוצה
.אני מעוניין, תעזור לי

21
00:01:19,926 --> 00:01:23,575
,ברגע שאדם בא להיטהר
.השם יתברך פותח לו שערים

22
00:01:23,741 --> 00:01:24,880
אני רוצה לספר לכם

23
00:01:25,316 --> 00:01:30,443
על עורכת דין מאוד בכירה
,באזור השרון, שגם בעלה הוא עורך דין

24
00:01:32,227 --> 00:01:36,984
שהיא איכשהו
,התוודעה למצוות טהרת המשפחה

25
00:01:37,138 --> 00:01:40,160
,ליופי שלה, לערך העצום שלה

26
00:01:40,313 --> 00:01:41,987
,כמה היא חשובה
.כמה היא יסודית

27
00:01:42,732 --> 00:01:46,369
,אבל, אתם יודעים
,מידע ועד לתרגם את זה למעשה

28
00:01:46,406 --> 00:01:47,723
.לפעמים הדרך ארוכה

29
00:01:48,233 --> 00:01:49,723
,אדם יודע
,אדם יודע את האמת

30
00:01:49,760 --> 00:01:51,415
,אבל לפעמים לתרגם את זה למעשה

31
00:01:52,067 --> 00:01:53,021
.יש הרבה הפרעות

32
00:01:53,052 --> 00:01:56,541
,במקרה דנן, בעלה היקר
,שלא היה בכלל בעניינים

33
00:01:56,550 --> 00:01:58,922
ואפילו היה אנטי-דת
,מבחינה מסוימת

34
00:01:59,427 --> 00:02:00,849
.הוא לא זרם איתה, מה שנקרא

35
00:02:00,910 --> 00:02:02,313
.היא ידעה שאין מה לדבר איתו

36
00:02:03,107 --> 00:02:06,510
איכשהו גלגל הקב"ה
,שהאישה הזו יצרה איתי קשר

37
00:02:06,547 --> 00:02:08,418
,הפנו אותה אליי
.התחלנו לדבר

38
00:02:09,200 --> 00:02:13,021
היא אומרת שהיא עורכת דין
והיא גם מתארת לי שיש פה

39
00:02:13,064 --> 00:02:18,000
,איזו פרובלמה משפטית
שהיא לא יודעת

40
00:02:18,043 --> 00:02:20,695
אם היא יכולה לעשות דברים
.שבעלה לא יודע

41
00:02:20,946 --> 00:02:22,695
,כאילו, היא רוצה לקבל החלטה לשמור

42
00:02:22,946 --> 00:02:24,695
,היא רוצה לשתף אותו
.הרי זו שותפות

43
00:02:25,286 --> 00:02:28,286
בקיצור, התחלנו קצת לדון
ולהתפלפל בדיני המשפטים

44
00:02:28,326 --> 00:02:29,040
.האם זה אפשרי

45
00:02:29,566 --> 00:02:34,826
,ואני הבאתי לה איזה "קייס" ככה
,הבאתי לה טענות משפטיות מובהקות

46
00:02:35,280 --> 00:02:36,346
כמובן בצירוף זה

47
00:02:38,390 --> 00:02:42,360
שהפמיניזם הרי כל כך דוגל
.'שאישה יכולה להחליט על עצמה וכו' וכו

48
00:02:42,400 --> 00:02:43,960
.מאוד מצא חן בעיניה

49
00:02:44,000 --> 00:02:46,353
?אמרתי לה: מה אכפת לך
.תעשי את את שלך

50
00:02:46,393 --> 00:02:49,020
.אל תשתפי אותו כרגע
.בינתיים תיקחי את השמירה

51
00:02:49,100 --> 00:02:50,146
.זה עניין שלך הרי

52
00:02:50,360 --> 00:02:52,460
,"התורה אמרה "וספרה לה
.זה עסק של האישה

53
00:02:54,673 --> 00:02:55,946
.ובינתיים אל תשתפי אותו

54
00:02:57,106 --> 00:02:59,660
,בקיצור, היא התחילה

55
00:03:01,100 --> 00:03:02,713
,לא בלב קל
.אבל היא התחילה

56
00:03:02,966 --> 00:03:04,160
,שוב, כמו שאמרנו
?הרי מה זה

57
00:03:04,220 --> 00:03:06,673
מי שיודעת מה זו השמירה, זה לא משהו
שצריך לצאת עליו

58
00:03:07,290 --> 00:03:11,266
.בתופים ובמחולות וברעמים וברקים

59
00:03:11,693 --> 00:03:14,306
היא עושה את שלה
,בשקט, עושה את המצווה

60
00:03:14,333 --> 00:03:16,120
,את מה שצריך
.עושה את הבדיקות, מה שצריך

61
00:03:16,160 --> 00:03:17,633
בעלה לא יודע
,וגם לא מתעניין

62
00:03:17,700 --> 00:03:20,806
הוא לא אמור גם לראות
.שיש משהו שונה

63
00:03:22,540 --> 00:03:27,073
,ואחרי שבוע וחצי, היא מתקשרת אליי
.היא כולה מרוגשת

64
00:03:27,133 --> 00:03:28,946
,אומרת לי: הרב
,תעשה לי טובה

65
00:03:29,360 --> 00:03:31,353
,אמרת לי שבינתיים אני אתחיל וזה

66
00:03:31,400 --> 00:03:33,453
אבל מאוד בא לי
.לספר לבעלי

67
00:03:33,920 --> 00:03:34,946
,אמרתי לה: תראי
.אני לא יודע

68
00:03:35,000 --> 00:03:37,493
,ברור שלא
,את לא צריכה להעלים ממנו מידע

69
00:03:37,553 --> 00:03:40,613
אבל את אומרת
,שהוא קצת יקשה עלייך ויפריע

70
00:03:40,640 --> 00:03:43,086
.אז אולי הוא לאט לאט
?מה הלחץ

71
00:03:43,453 --> 00:03:44,760
.לא, אני חייבת לשתף אותך

72
00:03:45,466 --> 00:03:46,760
.אני רוצה לשתף אותך
?מה-

73
00:03:48,260 --> 00:03:50,820
,היא אומרת: תראה
.אנחנו גרים במושב

74
00:03:51,820 --> 00:03:56,206
ובמושב הזה יש לצערנו
גם אנשים שאתם יודעים, באו מהמקומות

75
00:03:56,260 --> 00:03:58,206
?שהם הפוכים מהעולם העליון, כן

76
00:03:59,120 --> 00:04:04,113
,אנשים מאוד בעיתיים, בלשון המעטה
.שאפילו המשטרה לא יכולה לעשות הרבה מולם

77
00:04:04,973 --> 00:04:07,406
,והם פתחו חוות סוסים
,לא פחות ולא יותר

78
00:04:08,146 --> 00:04:10,740
.קרוב יחסית לחלון של חדר השינה שלנו

79
00:04:10,846 --> 00:04:13,193
עכשיו, חוות סוסים
.זה אומר על כל המשתמע

80
00:04:13,626 --> 00:04:15,706
,זה אומר ריח בלתי נסבל

81
00:04:15,813 --> 00:04:17,100
.זבובים נוראים

82
00:04:17,486 --> 00:04:20,166
?היא אומרת: הרב, אתה יודע מה
- מה לא עשינו כדי להבריח את הזבובים

83
00:04:20,213 --> 00:04:25,126
מנורות כחולות ושקיות מים
?ודיסקים הפוכים ו... ומה לא

84
00:04:25,533 --> 00:04:28,740
.שום דבר
,וכל זבוב זה מטוס אפאצ'י

85
00:04:29,193 --> 00:04:30,740
...זה רעש, זה

86
00:04:31,513 --> 00:04:33,013
.כבר נמאס לנו לגור בדירה

87
00:04:33,073 --> 00:04:34,506
,כמובן שאנחנו פנינו אליהם

88
00:04:34,673 --> 00:04:35,566
,ניסינו לדבר

89
00:04:35,893 --> 00:04:37,573
,שלחנו להם מכתבים
,שנינו עורכי דין

90
00:04:37,620 --> 00:04:39,480
,מכתבים, אזהרות, איומים, תרעות

91
00:04:39,546 --> 00:04:42,193
,פנינו לעירייה
,פנינו למי שרק יכול להיות

92
00:04:42,513 --> 00:04:44,793
.ואין מושיע
.אף אחד לא מדבר איתם

93
00:04:45,866 --> 00:04:48,586
.והזבובים בבית ממש חוגגים
.ואני לא יודעת מה לעשות

94
00:04:49,546 --> 00:04:54,546
,התחלתי, ברוך השם, לשמור
.הלכתי, עשיתי את המצווה כהלכתה, טבלתי

95
00:04:54,773 --> 00:04:56,726
?היא אומרת: אני אגיד לך משהו
.זה לא ייאמן

96
00:04:56,826 --> 00:04:58,186
,בעלי כבר שואל אותי: תגידי

97
00:04:58,740 --> 00:05:01,193
?עשית איזה משהו
?אולי פיזרת פה איזה חומר

98
00:05:01,240 --> 00:05:04,040
ריססת איזה חומר נסתר
?שאינני יודע מה טיבו

99
00:05:04,293 --> 00:05:05,833
?אני שואלת אותו ככה בחשש: למה

100
00:05:06,473 --> 00:05:08,880
שמת לב שיש לנו
?פחות זבובים בבית

101
00:05:10,220 --> 00:05:12,293
היא אומרת: כבר עלה לי על הלשון
,שאולי זה קשור

102
00:05:12,346 --> 00:05:14,033
.אבל אמרתי: עזבי, לא ניכנס לזה

103
00:05:14,220 --> 00:05:16,833
:אני רוצה לשאול אותך הרב
?מה אתה אומר? זה קשור בכלל

104
00:05:17,240 --> 00:05:18,833
.אמרתי לה: ועוד איך קשור

105
00:05:19,833 --> 00:05:22,013
?מניין לי
.גמרא מפורשת

106
00:05:23,126 --> 00:05:27,773
הגמרא מספרת שהייתה אישה שונמית
.שאירחה בביתה את אלישע הנביא

107
00:05:27,973 --> 00:05:29,773
,אלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא

108
00:05:30,060 --> 00:05:33,426
,הוא התארח בביתה של שונמית אחת
,אישה בעלת אכסניה

109
00:05:33,526 --> 00:05:35,526
,שהיא מאוד כיבדה אותו
עשתה לו חדר

110
00:05:35,806 --> 00:05:38,046
.ונתנה לו מיטה, שולחן, מנורה

111
00:05:39,460 --> 00:05:43,226
וידוע הסיפור שהיא ובעלה
נפקדו בבן בזכות הנביא

112
00:05:43,266 --> 00:05:46,893
וכו' וכו', אבל יש שמה
איזה משפט מעניין של הערכה

113
00:05:47,190 --> 00:05:52,673
שהאישה אומרת לבעלה
.כלפי האורח המיוחד שלהם

114
00:05:52,733 --> 00:05:56,286
מה היא אומרת? "הנה נא ידעתי
."כי איש קדוש עובר עלינו תמיד

115
00:05:56,546 --> 00:05:59,366
מכאן, אגב, חז"ל הוציאו
.שאישה מכרת באורחים יותר מהאיש

116
00:05:59,746 --> 00:06:01,366
,אישה יש לה אינטואיציה מיוחדת

117
00:06:03,100 --> 00:06:05,453
,היא יכולה לקלוע בול מי הבן אדם
.מה טיבו

118
00:06:06,000 --> 00:06:08,200
:היא אומרת לבעלה
,אני יודעת שהאיש הזה

119
00:06:08,260 --> 00:06:11,413
,האורח הצדיק שהגיע אלינו
.הוא איש אלוקים קדוש

120
00:06:12,013 --> 00:06:12,906
.איש אלוקים קדוש

121
00:06:13,340 --> 00:06:15,333
?שואלת הגמרא: מניין לה

122
00:06:15,673 --> 00:06:17,233
?מאיפה יש לה את אמת המידה לקבוע

123
00:06:17,286 --> 00:06:19,233
כולנו יודעים שיש גם כאלו
.שהם שחקנים

124
00:06:19,486 --> 00:06:20,586
?איך יודעים שאדם הוא באמת

125
00:06:20,680 --> 00:06:23,020
,הרי האדם יראה לעיניים
.והשם יראה ללבב

126
00:06:23,073 --> 00:06:26,513
מאיפה היא יודעת
?שזה איש אלוקים קדוש עד כדי דך

127
00:06:26,873 --> 00:06:28,853
,אומרת הגמרא כמה וכמה הסברים

128
00:06:29,253 --> 00:06:32,633
כמה וכמה דברים שהיא ראתה
וגרמו לה להבין

129
00:06:32,700 --> 00:06:34,353
.שמדובר באדם לא רגיל

130
00:06:34,773 --> 00:06:38,606
:אחד הדברים המעניינים
.שלא נראה זבוב על שולחנו

131
00:06:40,946 --> 00:06:43,686
,בית בתנאים של אז
,אתם יודעים, ללא מזגן

132
00:06:43,740 --> 00:06:45,860
.הכול פתוח, חום, זבובים

133
00:06:46,186 --> 00:06:47,860
.בשולחן שלו אין זבובים

134
00:06:48,673 --> 00:06:52,486
הו, אדם שאין על שולחנו זבובים
,סימן שזה אדם קדוש

135
00:06:52,966 --> 00:06:55,406
.סימן שזה אדם טהור
.עד כדי כך

136
00:06:56,460 --> 00:06:57,406
.עד כדי כך

137
00:06:58,053 --> 00:06:59,306
,מאיפה הראיה
?דרך אגב

138
00:06:59,440 --> 00:07:00,826
חשבתי: מה המקור
?של זה

139
00:07:01,173 --> 00:07:03,380
ידוע שכשאדם חטא
,את חטא אדם הראשון

140
00:07:03,660 --> 00:07:06,466
:אמר לו אלוקים
."ארורה האדמה בעבורך"

141
00:07:06,726 --> 00:07:08,253
אומר רש"י על המקום
:דבר מדהים

142
00:07:08,306 --> 00:07:09,253
?"מה זה "ארורה האדמה

143
00:07:09,660 --> 00:07:14,353
תוציא לך ותגדל לך מינים ארורים
.כזבובים ויתושים וצרעות

144
00:07:15,933 --> 00:07:17,746
.אז כל זה תוצאה מחטא אדם הראשון

145
00:07:17,793 --> 00:07:21,246
,אדם שהוא קדוש וטהור
,הוא מגיע למצב של אדם הראשון לפני החטא

146
00:07:21,300 --> 00:07:24,433
,אז לזבובים אין בכלל משא ומתן איתו
.אין להם עסק איתו

147
00:07:24,713 --> 00:07:26,020
.הוא טהור, הוא קדוש

148
00:07:26,253 --> 00:07:29,033
שלא נדבר על זה
:שבמקום קדוש אפילו זבוב מבין

149
00:07:30,186 --> 00:07:31,186
.פה אין לך מה לעשות

150
00:07:31,600 --> 00:07:33,493
,זה אקס-טריטוריה
.אתה לא נכנס לפה

151
00:07:33,713 --> 00:07:36,293
,חז"ל אומרים: בבית המקדש
,אחד הניסים הכי גדולים

152
00:07:36,626 --> 00:07:39,293
.מה? שלא היה זבוב בבית המטבחיים

153
00:07:39,333 --> 00:07:40,786
,הקריבו שם קורבנות, דם

154
00:07:41,353 --> 00:07:47,313
אבל זבוב אחד, בלי שום אמצעים למיניהם
.או מנורות או משהו

155
00:07:47,946 --> 00:07:51,100
,תחשבו בקצב הזה שבית המקדש
,כל כך הרבה שחיטות וקורבנות

156
00:07:51,426 --> 00:07:53,180
הרי כל רגע היה צריך לשמוע
...זזז... זזז

157
00:07:53,300 --> 00:07:55,900
.אין את זה
,למה? כי מקום קדוש

158
00:07:55,966 --> 00:07:57,406
,גם זבוב יודע: אתה לא נכנס

159
00:07:57,453 --> 00:07:58,646
.אין לך פה דריסת רגל

160
00:08:00,073 --> 00:08:01,020
.איש אלוקים קדוש

161
00:08:01,680 --> 00:08:04,640
אז היא קלטה
.שמדובר באדם קדוש, באדם מיוחד

162
00:08:05,657 --> 00:08:09,908
אגב, שימו לב שהגמרא אומרת
.שלא היה זבוב על שולחנו

163
00:08:10,742 --> 00:08:13,051
,מרן הרב עובדיה
,זכר צדיק וקדוש לברכה

164
00:08:13,097 --> 00:08:15,177
,זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל
:שאל פעם

165
00:08:15,965 --> 00:08:17,805
?"למה הדגשה "על שולחנו

166
00:08:18,240 --> 00:08:20,971
.שלא נראה זבוב בסביבתו, במקומו

167
00:08:22,674 --> 00:08:25,577
,אז הוא מביא לזה
כדי להסביר את זה

168
00:08:25,645 --> 00:08:27,268
,הוא מביא עוד גמרא
:שהגמרא אומרת

169
00:08:27,920 --> 00:08:30,902
כשהיא אמרה "הנה נא ידעתי
,"שאיש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד

170
00:08:31,108 --> 00:08:36,240
:אז היא אמרה לבעלה
.הוא קדוש, אבל המשרת שלו אינו קדוש

171
00:08:36,388 --> 00:08:38,354
,היה לו משרת גחזי
ידוע עד היום

172
00:08:38,445 --> 00:08:41,005
שכשרוצים לתאר מישהו
שהוא צמוד לאדם גדול

173
00:08:41,097 --> 00:08:43,794
,אבל מעשיו לא מעשים טובים
.אומרים גחזי

174
00:08:44,217 --> 00:08:46,080
.זה ביטוי שגור בפי העם

175
00:08:46,377 --> 00:08:50,857
כי גחזי הזה היה שמש
שעשה הרבה הרבה צרות והרבה בעיות

176
00:08:50,971 --> 00:08:54,651
לרב שלו, הרחיק תלמידים
.ולא היה אדם מוסרי

177
00:08:54,982 --> 00:08:57,611
.לא נרחיב עכשיו בדמותו של גחזי
?אבל מה כן

178
00:08:57,977 --> 00:09:00,365
:האישה כאילו רומזת לבעלה
,"איש אלוקים קדוש"

179
00:09:00,468 --> 00:09:02,365
.הוא כן, אבל משרתו אינו קדוש

180
00:09:03,245 --> 00:09:05,131
:אומר הרב עובדיה
?איך היא ידעה שהמשרת לא קדוש

181
00:09:05,954 --> 00:09:08,868
איך? אז הגמרא אומרת שמה
.שמשהו בהנהגה שלו היה מוזר

182
00:09:08,982 --> 00:09:11,794
.אבל היא אמרה: בוא אני אגיד לך
,אומר הרב דבר פשוט

183
00:09:12,788 --> 00:09:16,720
,שלא היה זבוב על שולחנו
הוא אומר: בשולחן של אלישע הנביא

184
00:09:16,982 --> 00:09:19,897
.לא היה זבוב אחד
?אז מה? אולי הבית נקי

185
00:09:20,651 --> 00:09:26,102
אולי אין להם מה לקחת? אולי הכול
?אקונומיקה? הכול ככה נקי, צח, מצוחצח

186
00:09:26,468 --> 00:09:30,148
...אולי הם רואים שאין להם שמה
.אין להם מה לקחת משם

187
00:09:30,868 --> 00:09:33,840
.הוא אומר: לא
?איך זה פרמטר

188
00:09:34,377 --> 00:09:35,897
,אם הבית נקי
?איך זה פרמטר

189
00:09:35,954 --> 00:09:37,005
?איך אנחנו יודעים שהוא קדוש

190
00:09:37,554 --> 00:09:41,302
."משרתו אינו קדוש"
,השולחן של גחזי היה מלא זבובים

191
00:09:41,920 --> 00:09:45,657
.שולחן ליד, הנביא כאן והמשרת שלו כאן

192
00:09:45,805 --> 00:09:49,325
היא אומרת: אי אפשר להגיד
.שזה סתם בדרך הטבע כי נקי או לא

193
00:09:49,371 --> 00:09:54,091
,הנה, שולחן ליד אותו דבר
.העברתי שמה את אותה אלונטית, לא משנה

194
00:09:54,274 --> 00:09:56,708
,שם יש מלא זבובים
?אצלו אין. למה

195
00:09:57,211 --> 00:09:58,011
.כי הוא איש קדוש

196
00:09:59,211 --> 00:10:01,280
.את כל זה אני אומר לאישה הזו בטלפון
?את יודעת מה

197
00:10:01,977 --> 00:10:06,411
גמרא מפורשת אומרת
.שכשיש קדושה וטהרה אז אין זבובים

198
00:10:06,971 --> 00:10:09,782
,תכף ישאלו אותי: אה, הרב
?למה אנחנו שומרות ויש לנו

199
00:10:09,920 --> 00:10:12,891
כמובן שכל אחד
.לפי הבחינה שלו והדרגה שלו

200
00:10:12,982 --> 00:10:16,182
.אצלה, היא עלתה מאפס למאה

201
00:10:16,274 --> 00:10:20,880
,אנחנו צריכים להתחזק בדברים אחרים ונוספים
.אבל כלפי אותה אישה, זה מאוד קנה אותה

202
00:10:20,960 --> 00:10:23,451
.אמרתי לה: עוד לא הגיע הזמן, בואי
?מה הלחץ

203
00:10:23,490 --> 00:10:26,537
,הוא לא שאל, לא כלום
.הכול בסדר. אתם חיים טוב. נהדר

204
00:10:26,754 --> 00:10:27,770
.בואי נמתין קצת

205
00:10:28,880 --> 00:10:32,765
בפעם השנייה שהיא זכתה
,וספרה וטבלה

206
00:10:33,097 --> 00:10:36,982
:היא הרימה טלפון ואמרה
.הרב, הפעם אני שיתפתי את בעלי כבר

207
00:10:37,485 --> 00:10:40,811
?אתה שואל אותי למה
?אתה זוכר את הסוסים שהביאו לנו את כל הצרות

208
00:10:41,108 --> 00:10:43,771
אתה זוכר את הניסיונות העקרים שלנו
?לסלק אותם

209
00:10:44,274 --> 00:10:48,937
,היא אומרת: אחרי שהלכתי בפעם השנייה
,זה לא ייאמן כי יסופר

210
00:10:49,634 --> 00:10:57,565
,באו האנשים ששייכים לקבוצה אחרת
?נקרא להם "קבוצה", כן

211
00:10:58,000 --> 00:11:04,811
,שיש להם ריב עם הקבוצה הזו
.ופשוט לקחו להם את כל הסוסים והחווה נסגרה

212
00:11:05,611 --> 00:11:08,194
.היא אומרת: הרב, זה אחד לאחד
.אחד לאחד

213
00:11:08,251 --> 00:11:09,371
.פשוט ראיתי את יד השם

214
00:11:09,737 --> 00:11:13,005
,זו עורכת דין
,אישה שכלתנית, לא מאמינה בכל דבר

215
00:11:13,405 --> 00:11:16,571
:אבל אין, היא אומרת
:ראיתי כזה נס גלוי, אמרתי

216
00:11:16,640 --> 00:11:19,245
.אני חייבת לשתף אותך
.בוא, אני אגלה לך מה עשיתי

217
00:11:19,497 --> 00:11:22,457
.התחלתי להכניס טהרה הביתה
.הנה התוצאות

218
00:11:22,754 --> 00:11:26,388
,וברוך השם, אני אומר לכם
,לא באגדות, הם חיים באושר ועושר

219
00:11:26,697 --> 00:11:29,840
.שמחים וטובי לב
הנה, אנחנו רואים בחוש

220
00:11:30,411 --> 00:11:35,520
,איך שהקב"ה מצפה לאדם
רוצה שיעשה צעד אחד לקראתו

221
00:11:35,817 --> 00:11:40,377
:ואז הוא מאיר לו בכזה אור גדול
.אני רואה אותך, אני שם לב אליך

222
00:11:41,074 --> 00:11:45,062
ואם זה מתמהמה, יש כאלה
.שבאמת חוזרים, מתקרבים, אבל יש בעיות

223
00:11:45,440 --> 00:11:50,822
.יש כאלה שאפילו חוטפים כל מיני מכות
,זה כבר עניינים אחרים

224
00:11:50,880 --> 00:11:54,800
.זה עניינים שהם בכבשונו של עולם
יש אנשים שהקב"ה מעביר אותם

225
00:11:54,902 --> 00:12:00,125
,עוד מבחן ועוד מבחן ועוד מבחן
.הכול תלוי לפי רמת האמונה של האדם

226
00:12:00,422 --> 00:12:04,491
:אבל כך או כך, אדם צריך לדעת
.רואים אותך, שמים לב אליך

227
00:12:04,754 --> 00:12:07,965
,גם אם נותנים לך מכה
,יש מישהו שמחזיק במקל

228
00:12:08,388 --> 00:12:11,497
.הוא רוצה ממך משהו
.יש לי עסק איתך, אני אוהב אותך

229
00:12:11,771 --> 00:12:15,645
,אבא שלא מתייחס לבן שלו
,"לא מחנך אותו, לא אומר לו "כן

230
00:12:15,725 --> 00:12:18,548
- "לא אומר לו "לא
.הילד שלו אומלל, הוא לא רוצה להתעסק איתו

231
00:12:18,674 --> 00:12:20,548
אבא שאומר לילד שלו
,"לך תעשה מה שאתה רוצה"

232
00:12:20,800 --> 00:12:23,657
?זה אבא
?זה קשר בין אבא לילד

233
00:12:24,102 --> 00:12:27,565
,אבל אם הקב"ה קצת מדגדג אותנו
,אם מעט ואם הרבה

234
00:12:27,657 --> 00:12:30,880
והשם יתברך בעזרת השם יפנה אלינו
,תמיד ברחמים ובחסדים

235
00:12:31,108 --> 00:12:33,657
,אבל צריך לדעת זה אבא
.שאבא רוצה מאיתנו משהו

236
00:12:33,977 --> 00:12:35,954
אז ניקח את הסיפור הזה
של אותה אישה

237
00:12:36,468 --> 00:12:38,457
.וניקח מוסר השכל לעצמנו

238
00:12:39,188 --> 00:12:40,457
.פשוט כדאי לנו

239
00:12:40,914 --> 00:12:43,341
,עבודת השם
קיום תורה ומצוות

240
00:12:43,350 --> 00:12:44,645
מביא לנו
,לא רק עולם הבא

241
00:12:45,371 --> 00:12:48,137
.אלא עולם הזה
.ותנסו את זה בבית

242
00:12:48,628 --> 00:12:49,508
.בהצלחה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה