הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בהלכות שבת - דיני הדלקת נרות, תפילת ערב שבת וקידוש

הרב זמיר כהן

כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים? כמה נרות מדליקים, ומדוע? הרב זמיר כהן מבאר את הלכות השבת מתוך "ילקוט יוסף" של הרב יצחק יוסף, עפי"י פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל. שיעור מספר 3