הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בהלכות שבת - כבוד ועונג שבת, דיני גויים ועוד דיני ערב שבת

הרב זמיר כהן

כיצד מכבדים את השבת, במה זוכה אדם המענג את השבת? הרב זמיר כהן מבאר את הלכות השבת מתוך "ילקוט יוסף" של הרב יצחק יוסף, עפי"י פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל. שיעור מספר 1