x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הכל או לא כלום

הרב הרצל חודר

היכן מוצאים את המילה המן בתורה? הרב הרצל חודר במוסר השכל נפלא ומעורר מחשבה

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,050 --> 00:00:11,337
רגע של מוסר

2
00:00:12,818 --> 00:00:15,008
.פורים, קריאת המגילה

3
00:00:16,880 --> 00:00:21,499
,מי המרכז בפורים
.כולם מוחקים אותו? המן

4
00:00:21,905 --> 00:00:27,106
המן הרשע רצה להשמיד
.את עם ישראל

5
00:00:28,767 --> 00:00:30,603
:הגמרא שואלת שאלה

6
00:00:31,698 --> 00:00:34,245
?"המן מן התורה מניין"

7
00:00:35,098 --> 00:00:37,465
?איפה מוצאים את המילה "המן" בתורה

8
00:00:38,846 --> 00:00:41,286
.עונה הגמרא: פשוט, אדם הראשון

9
00:00:42,512 --> 00:00:49,926
."לאחר עץ הדעת אמר לו "המן העץ
.המן העץ" זה המן"

10
00:00:50,341 --> 00:00:51,453
.זה הגמרא אומרת

11
00:00:53,621 --> 00:00:56,815
.נכון, אותן מילים
.מה הקשר ביניהן? נשים לב טוב

12
00:00:57,510 --> 00:01:06,686
המן הרשע היה לו שיגעון
.שכל העולם יכרע וישתחווה לו, כולם

13
00:01:08,357 --> 00:01:16,369
,הוציא חוק ומשפט שכשהוא עובר
.חייבים לכרוע ולהשתחוות, אלפים אלפים

14
00:01:17,236 --> 00:01:22,242
.חוץ מאחד - מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

15
00:01:23,672 --> 00:01:29,409
המן רואה את זה, מה הוא אומר? "כל זה איננו
!שווה לי", לא שווה לי כלום, לא שווה לי כלום

16
00:01:29,410 --> 00:01:33,552
,יש אחד שלא משתחווה לי
?אחד מפריע לי, מה עושים

17
00:01:34,817 --> 00:01:36,248
.כל העולם, חוץ מאחד

18
00:01:38,700 --> 00:01:48,632
אדם הראשון, מה השם אמר לו? אדם, כל פירות
.הגן, כל העצים תאכל, תשתה, הכול טרי

19
00:01:48,633 --> 00:01:56,214
,הכול יהיה לך, חוץ מעץ אחד
.אל תנגע בו - עץ הדעת. שמה לא

20
00:01:56,612 --> 00:02:04,308
,ומה הוא עשה? אכל מזה. יש לך את הכול
.הכול, חוץ מאחד שהפריע לך - זה המן

21
00:02:04,650 --> 00:02:10,727
המן, איפה רואים את השיגעון הזה? יש לך את
.הכול חוץ מאחד ואתה יוצא מהכלים שלך

22
00:02:11,308 --> 00:02:20,860
.אדם, נותנים לו את הכול לפניך, הכול שלך
.אחד לא שלך, של השני - אתה כבר יוצא מהכלים

23
00:02:20,861 --> 00:02:26,726
זה שאלה הגמרא: איפה רואים כזה
,שיגעון בעולם? כזה מקור? ועוד דבר אחד

24
00:02:27,890 --> 00:02:35,406
המן העץ" נרמז, פה כבר רמז"
.שהמן ייתלה על העץ

25
00:02:37,236 --> 00:02:41,621
?איך המן על העץ נתלה
.מן התורה מניין? פה המקור

26
00:02:41,622 --> 00:02:45,142
:זה כל האדם. מוסר ההשכל

27
00:02:45,143 --> 00:02:51,454
.תשמח במה שיש לך
.איזהו עשיר? השמח בחלקו

28
00:02:53,489 --> 00:03:00,562
תודה לא-ל
כתיבת כתוביות: חיים גלסורקר

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 0 (0 מדרגים)