עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת ויקרא

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הרב שלמה בארי, הסטנדאפיסט יעקב חמו והזמר רוניוס. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:04:36,844 --> 00:04:38,330
.שלום לכם וברוכים הבאים

2
00:04:38,695 --> 00:04:41,320
אנחנו עוד בעזרת השם
.נשמע את התזמורת הנהדרת שלנו

3
00:04:41,678 --> 00:04:44,360
אני פתחתי עם משהו מאוד מיוחד
"שנקרא "מחרוזת חפלה 1

4
00:04:44,466 --> 00:04:48,242
,כי יש איתנו אורח מוזיקלי גם כן מיוחד
.שמיד אנחנו נתוודע אליו

5
00:04:48,530 --> 00:04:50,960
,אנחנו עומדים בפתח חומש חדש
,חומש ויקרא

6
00:04:51,540 --> 00:04:53,795
כאשר פרשת ויקרא
הפותחת את הספר

7
00:04:53,796 --> 00:04:56,150
עוסקת כולה
.בעבודת הקורבנות

8
00:04:56,610 --> 00:05:00,890
,חשבתם לעצמכם, קורבן עולה
,קורבן מנחה, קורבן שלמים

9
00:05:00,974 --> 00:05:02,150
,קורבן חטאת

10
00:05:03,010 --> 00:05:06,600
,ומי שבאמת מכיר את כל המושגים הללו
?איך זה באמת נוגע אלינו היום

11
00:05:07,335 --> 00:05:11,370
אז בשביל לקבל את המענה לשאלות הללו
,ולכל המושגים האלה

12
00:05:11,521 --> 00:05:14,920
,אני חייב לומר שלום, ראשית כול
,לרב אסוס היקר

13
00:05:15,270 --> 00:05:16,145
,לרב שטרנליב

14
00:05:16,336 --> 00:05:17,210
,לרב שלמה בארי

15
00:05:17,592 --> 00:05:18,286
לרוניוס

16
00:05:18,465 --> 00:05:19,650
.ולרב יעקב חמו

17
00:05:20,042 --> 00:05:22,580
תודה רבה לכם שאתם איתנו
.כל שבוע בשבוע

18
00:05:23,916 --> 00:05:26,940
,אנחנו נמצאים בספר ויקרא
,כמו שכבר אמרתי

19
00:05:27,650 --> 00:05:30,810
ואנחנו נגיע לפירוט המדוקדק
,של עבודת הקורבנות

20
00:05:30,946 --> 00:05:34,440
,אבל כמו שאמרתי עוד קודם
,לרבים מאיתנו קשה להבין את המושגים

21
00:05:34,943 --> 00:05:39,170
את כל המושגים של הקורבנות
,ואת כל המילים המאוד לא מובנות הללו

22
00:05:39,387 --> 00:05:44,970
ולמה בעצם כשבהמה נשחטת במקום האדם
?זה מכפר לו על העוונות שלו

23
00:05:45,453 --> 00:05:50,140
אנחנו ניגע הפרשה הזאת בהרבה מושגים
,שהם חדשים לנו

24
00:05:50,496 --> 00:05:52,620
.ונרצה לשמוע ממך, הרב אסוס דווקא

25
00:05:52,772 --> 00:05:57,815
,אנחנו שוחטים בהמה, אדם עושה עוונות
.והבהמה מכפרת על העוונות של האדם

26
00:05:58,158 --> 00:05:59,270
.תסביר לנו בבקשה

27
00:05:59,317 --> 00:06:06,060
זה באמת דבר נוקשה כי הרמב"ן כותב
שהטעם האמיתי של עבודת הקורבנות

28
00:06:06,974 --> 00:06:08,220
.זה סוד נעלם

29
00:06:08,427 --> 00:06:09,340
.כך אומר הרמב"ן

30
00:06:09,980 --> 00:06:12,221
זה סוד גדול מאוד, עד כדי כך

31
00:06:12,241 --> 00:06:16,000
שרבנו בחיי כותב
שמי שיודע את סוד הקורבנות

32
00:06:16,733 --> 00:06:20,410
שלא יגלה אותו, כי אם
.לחסידים וליראי השם מאוד

33
00:06:20,978 --> 00:06:23,430
.זאת אומרת שזה סוד גדול מאוד
,אז אם ככה

34
00:06:23,467 --> 00:06:25,080
אז אני לא יכול להגיד לכם
,את הסוד

35
00:06:25,309 --> 00:06:27,850
גם בגלל שרבנו בחיי אומר
,לא להגיד את הסוד

36
00:06:28,297 --> 00:06:29,860
.אבל גם כי אני לא יודע

37
00:06:30,001 --> 00:06:33,930
.לא יודע את הסוד של הקורבנות
:אבל יש טעם על פי הדרש

38
00:06:34,924 --> 00:06:38,810
,כשאדם חס וחלילה חוטא
.הוא מתרחק מהקב"ה

39
00:06:39,858 --> 00:06:45,410
והראיה כשאומרים בתפילה "השיבנו
,"אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך

40
00:06:45,583 --> 00:06:47,020
.אנחנו רוצים קרבה בחזרה

41
00:06:47,170 --> 00:06:50,780
למה? כי כאשר אדם עושה חטא
.הוא מתרחק מהקב"ה

42
00:06:51,298 --> 00:06:56,110
העבודה של הקורבן היא בשביל
לרומם את האדם להגיע לנקודה האמיתית

43
00:06:56,762 --> 00:06:58,090
.של יראת החטא שלו

44
00:06:58,498 --> 00:07:01,770
.הרמב"ן כותב שזה כמו נפש תחת נפש

45
00:07:02,240 --> 00:07:08,180
,אדם כשרואה שזה מה שהיה צריך לעשות לו
,חס וחלילה, מי יודע מה השחיטה, זריקת הדם

46
00:07:08,762 --> 00:07:11,570
דברים נוראים, הוא מקבל יראת חטא
,ויראת רוממות

47
00:07:12,091 --> 00:07:14,460
.ועל ידי זה הוא מתקרב לקב"ה

48
00:07:15,121 --> 00:07:19,240
הנקודה הפנימית הזאת היא הדבר
.הכי גדול שהאדם יכול להגיע אליו

49
00:07:20,587 --> 00:07:24,590
.ויש לנו את זה במשך השנה
?מתי אדם מגיע לנקודה פנימית

50
00:07:24,874 --> 00:07:26,749
.בדרך כלל ביום הכיפורים

51
00:07:27,261 --> 00:07:31,580
.יום כיפור זה לא תחפושת
.אפרופו אנחנו עומדים לפני פורים

52
00:07:32,178 --> 00:07:34,750
.יום כיפור זה המצב האמיתי של היהודי

53
00:07:35,155 --> 00:07:39,060
זאת אומרת, כל השנה
.אנחנו מחופשים בתחפושת

54
00:07:39,287 --> 00:07:41,680
,הייתי פעם אחת בחתונה
,לא תאמינו מה זה

55
00:07:42,120 --> 00:07:46,230
,חתונה של יהודים לא שומרי תורה ומצוות
.הייתי צריך להגיד מזל טוב לחתן ולצאת

56
00:07:46,506 --> 00:07:53,710
ניגש אליי יהודי שכולו אומר ראסטות
,ועגילים ומשהו

57
00:07:53,760 --> 00:07:56,230
.שאתה חושב שהוא רחוק מי יודע מה

58
00:07:56,954 --> 00:08:00,740
,פתאום הוא ניגש אליי: הרב
?אפשר להגיד ברכת המזון בלי כיפה

59
00:08:01,384 --> 00:08:03,220
?אמרתי לו: למה
.הוא אומר לי: אני מתבייש

60
00:08:04,093 --> 00:08:05,130
?אמרתי לו: ברכת המזון

61
00:08:05,886 --> 00:08:09,850
,אתה יודע מה? אני אתן לך נשיקה על הראש
.וזו תהיה הכיפה לבינתיים

62
00:08:10,433 --> 00:08:11,050
.הוא אומר לי: יאללה

63
00:08:11,566 --> 00:08:13,940
,שמתי לו את הידיים על הראש
.והוא בירך ברכת המזון

64
00:08:14,961 --> 00:08:17,683
.אתה רואה שהכול תחפושת
.הכול תחפושת

65
00:08:17,684 --> 00:08:21,380
,מגיעים לפעמים לנקודה האמיתית של היהודי
.הוא קשור ללמעלה

66
00:08:22,040 --> 00:08:27,880
,וזה בעצם השבוע הקרוב שיש לנו פורים
,המנהג הכל כך קדוש, להתחפש

67
00:08:28,260 --> 00:08:30,580
,לעשות כל מיני תחפושות
,כל מיני פרצופים

68
00:08:31,056 --> 00:08:32,580
,ההלכה מדברת על זה אפילו

69
00:08:33,053 --> 00:08:37,230
:זה בדיוק העניין, אנחנו אומרים לקב"ה
.ריבונו של עולם, תגלה אותנו

70
00:08:37,804 --> 00:08:39,603
.תגלה אותנו, אנחנו הכול תחפושת

71
00:08:39,880 --> 00:08:43,510
.הפנימיות שלי היא יהלום זך ונקי

72
00:08:43,820 --> 00:08:48,232
,זו בדיוק העבודה של הקורבנות
להגיע לנקודה היהודית העמוקה

73
00:08:48,288 --> 00:08:51,562
,של יראת הרוממות הזאת
.להתקרב בחזרה לקב"ה

74
00:08:52,050 --> 00:08:52,463
.יפה מאוד

75
00:08:52,846 --> 00:08:56,660
,יש לנו עוד נקודה מעניינת בפרשה
אנחנו נתקלים בסוגיה כזאת

76
00:08:56,697 --> 00:09:01,740
?שחס ושלום, יכול להיות שבית הדין טועה
?אולי חס ושלום מטעה את העם

77
00:09:02,186 --> 00:09:06,390
,ולצורך זה, יש לנו כבוד גדול
,איתנו באולפן הרב שלמה בארי

78
00:09:07,523 --> 00:09:13,750
,"ראש אבות בתי דין "דרכי משפט
.אפילו חברותא של הרב יעקב חמו

79
00:09:13,765 --> 00:09:15,990
,אני רק רוצה להגיד רגע משהו קטן
,אתם לא יודעים מה יושב פה

80
00:09:16,011 --> 00:09:19,790
אבל יושב פה אחד שמה שאני אגיד
...זה באמת לא שווה את

81
00:09:19,819 --> 00:09:23,630
,אבל יושב פה אחד שבקי בכל חדרי התורה
,הוא צנוע ועניו

82
00:09:24,161 --> 00:09:26,590
ולא רק שהוא... אני לומד ממנו
,כל כך הרבה, ישתבח שמו לעד

83
00:09:26,643 --> 00:09:28,887
,באמת כל כך יש לי את הזכות
.הרב שלמה בארי

84
00:09:29,157 --> 00:09:33,880
,הרב שלמה בארי, ראש מכון לדיינות גם כן
ובאמת, יכול להיות דבר כזה

85
00:09:33,925 --> 00:09:38,060
?שחס ושלום, בית דין טועה, מטעה את העם
?איך מתקנים דבר כזה, אם כן

86
00:09:39,990 --> 00:09:45,580
,קודם כול, שאלה מאוד נפלאה
.שאלה אבל מאוד מאוד רגישה

87
00:09:45,581 --> 00:09:46,670
.מאוד רגישה

88
00:09:47,800 --> 00:09:51,070
.קודם כול, צריך לבוא ולהבדיל

89
00:09:51,071 --> 00:09:53,630
קודם כול, בפרשה מדובר
שבית דין מטעה את העם

90
00:09:53,826 --> 00:09:58,170
,בענייני כריתות, כמו שרש"י כותב שם
.ומתקנים על ידי קורבן

91
00:09:58,325 --> 00:10:02,320
היום אין לנו קורבנות, אנחנו לא יודעים
.לתקן את הדברים האלה, כמו שהסביר הרב אסוס

92
00:10:02,401 --> 00:10:07,720
,אבל בכל אופן, דבר מאוד מעניין
שקודם כול צריך לבוא ולחלק

93
00:10:08,401 --> 00:10:13,510
,בין בית דין רבני מטעם הממשלה, נקרא לזה
לבית דין פרטי

94
00:10:14,022 --> 00:10:16,850
.בעניין הזה שיכול להיות שבית דין טועים

95
00:10:17,310 --> 00:10:24,662
,אז קודם כול, לגבי העניין של בית דין רבני
יכול להיות מצב, הדיין הוא בשר ודם

96
00:10:25,069 --> 00:10:29,160
.ויש פעמים שנעלם מעיניו
:וכמו שאנחנו יודעים, שאומרת הגמרא

97
00:10:29,201 --> 00:10:31,820
."אין לדיין אלא מה שעיניו רואות"

98
00:10:32,280 --> 00:10:37,700
שייך טעויות גם במצבים של אחד
.שהוא עסוק באותו עניין

99
00:10:38,720 --> 00:10:44,380
ולכן יש טוענים רבנים שהם תמיד
מעלים כל מיני רעיונות אחרים

100
00:10:44,811 --> 00:10:49,920
ממה שהדיין חושב ולכן יכול להיווצר מצב
.שהם רואים שאולי בית הדין טעה

101
00:10:50,554 --> 00:10:56,920
,אז בבית דין רבני, למשל
,יש מצב כן להביא ערכאה אחרת

102
00:10:56,958 --> 00:10:59,690
,שזה נקרא בית דין לערעורים
.זה בית הדין הגדול

103
00:10:59,743 --> 00:11:02,800
,יש בית דין האזורי
,ויש בית דין הגדול לערעורים

104
00:11:03,477 --> 00:11:04,190
.כמו שאנחנו יודעים

105
00:11:04,240 --> 00:11:09,890
בית הדין הגדול הוא רואה
,את הנימוקים של הדיינים מבית הדין האזורי

106
00:11:09,931 --> 00:11:15,340
...זה בית דין קמא, זה נקרא, והוא בודק
,הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה

107
00:11:15,442 --> 00:11:20,676
כולנו מכירים אותו, הוא, אחד
,מהדברים הגדולים שכביכול הוא עשה

108
00:11:20,837 --> 00:11:23,160
,שהוא ישב בבית הדין הגדול
שהוא הצליח כביכול

109
00:11:23,575 --> 00:11:29,540
,לבטל פסקי דין של בית הדין כביכול
.הקמא, הראשון, הקטן יותר

110
00:11:29,685 --> 00:11:34,300
,שזה לא קל כי הם גם גדולי עולם
ותמיד הרב עובדיה בגלל הידיעות שלו

111
00:11:34,333 --> 00:11:39,200
ובגלל החוכמה שלו הצליח למצוא
ספרים ופוסקים או הבנות אחרות

112
00:11:39,214 --> 00:11:44,830
בדעת מרן השולחן ערוך, שרואה
.שהכול פשוט, כל הקערה נהפכה על פיה

113
00:11:45,453 --> 00:11:52,030
,ולכן יש כזה באמת מצב של טעויות
.והתיקון לזה זה בית הדין הגדול לערעורים

114
00:11:52,174 --> 00:11:54,850
,אגב, בית הדין הגדול לערעורים
,היה עליו הרבה ערעורים

115
00:11:54,870 --> 00:11:56,803
.אם אפשר בכלל להקים ערכאה כזאת

116
00:11:57,413 --> 00:12:00,270
,האמת, הראי"ה קוק
,זכר צדיק וקדוש לברכה

117
00:12:00,770 --> 00:12:03,820
הוא למעשה הראשון שיזם
.את בית הדין לערעורים

118
00:12:03,860 --> 00:12:10,414
היו לו מתנגדים לא קטנים שהיה להם
...בסיס הלכתי מהגמרא במסכת בבא בתרא בדף

119
00:12:11,200 --> 00:12:14,268
,הגמרא במסכת בבא בתרא קלא
הגמרא אומרת

120
00:12:14,269 --> 00:12:21,600
:בית דינא בתר בית דינא לא דייקי". פירוש"
.בית דין לא יכול לדייק ולפסול בית דין אחר

121
00:12:22,550 --> 00:12:26,420
,אז איך אתה, הראי"ה קוק
רוצה לבוא ולפתוח בית דין גדול

122
00:12:26,521 --> 00:12:28,003
לבטל בית דין אחר? בזמן הזה

123
00:12:28,027 --> 00:12:31,660
אין לנו את הכוח של מישהו
.שהוא יותר גדול מחברו

124
00:12:32,046 --> 00:12:38,120
,בכל אופן, אבל הוא הצליח לבסס את הרעיון הזה
"הרב עובדיה בספרו הגדול "יביע אומר

125
00:12:38,545 --> 00:12:46,080
,באמת, בחלק ב, חלק "חושן משפט", סימן ב
הוא באמת מחזק את המהלך שעשה הראי"ה קוק

126
00:12:46,565 --> 00:12:52,630
והוא טוען שהיום, גם בזמן הזה, שייך
,שבית דין גדול יוכל לבטל בית דין אחר

127
00:12:52,880 --> 00:12:57,010
היות והם מנמקים. לא חוזרים
,על הטענות שלהם ודנים מחדש

128
00:12:57,237 --> 00:13:02,430
,אלא לפי הפסק שאתם נתתם, ויש נימוקים
אז יש להם זכות לבוא

129
00:13:02,481 --> 00:13:08,200
.ולבטל את פסק הדין שלהם
.כל זה לבית דין הרבני הגדול

130
00:13:08,496 --> 00:13:12,960
וכשהם מוצאים שיש דין
.שלמשל, טעה בדבר משנה

131
00:13:13,246 --> 00:13:16,460
טעה בדבר משנה זה אומר
שדברים, כמו שאומר הרמב"ם

132
00:13:16,560 --> 00:13:20,050
וכך פוסק מרן השולחן ערוך
,בחושן משפט, בסימן כה, סעיף א

133
00:13:20,312 --> 00:13:24,150
שטעה בדברים, בית דין שטעה בדברים
,הגלויים והידועים לכול

134
00:13:24,560 --> 00:13:28,040
כמו משנה מפורשת, בזמננו זה נקרא
,שולחן ערוך

135
00:13:28,463 --> 00:13:31,640
,דברים כאלה שאין עליהם מחלוקות
,זה נקרא טעה בדבר משנה

136
00:13:31,774 --> 00:13:36,170
בית הדין פשוט הופך את הקערה על פיה
.ומחזיר את הדין חזרה

137
00:13:36,671 --> 00:13:41,940
.כמובן שיש מושג של גם טעות בשיקול הדעת
זה אומר שאם רוב הפוסקים סוברים

138
00:13:42,418 --> 00:13:45,530
,א' ואותו דיין הלך עם המיעוט
.זה נקרא טעה בשיקול הדעת

139
00:13:45,572 --> 00:13:48,910
,יש לזה השלכות אחרות
,זה כמובן לא המקום להרחיב ולהאריך

140
00:13:49,077 --> 00:13:51,450
.אבל כל דבר, יש לזה את השיקולים שלו

141
00:13:51,853 --> 00:13:57,105
.יש מושג גם של דיין שטעה בגלל שהוא לא למד
,זה לא נעים לומר

142
00:13:57,120 --> 00:14:03,730
,אבל יש כאלה שלא בדיוק בבית דין פרטי
,הם הגיעו לרמה הזאת, ולכן הם טועים

143
00:14:03,752 --> 00:14:04,590
.כי הם לא למדו

144
00:14:04,859 --> 00:14:09,780
,שם הש"ך מתייחס לזה בסימן כה, סעיף קטן א
זה נקרא נשא ונתן ביד

145
00:14:09,883 --> 00:14:14,850
באופן שהוא ציווה על אחד... לקח ממנו כסף
?והעביר לצד השני, לדוגמה, את הצ'קים, כן

146
00:14:15,203 --> 00:14:18,560
אומר לו: בוא, אתה תיקח את הצ'קים
,שפלוני עכשיו הביא

147
00:14:18,634 --> 00:14:20,970
,כמו שהיה לנו דין תורה
,ממש לפי שבועיים כזה

148
00:14:21,240 --> 00:14:24,300
,מישהו שהיה חייב לחברו 50 אלף שקלים
,הוא הגיע לדין תורה

149
00:14:24,543 --> 00:14:27,760
אנחנו בעצמנו לקחנו את הכסף
.והעברנו לצד השני

150
00:14:28,096 --> 00:14:29,770
.ככה זה יצא, לא שזה היה במכוון

151
00:14:30,264 --> 00:14:34,600
,אם הייתי טועה בדין, חס ושלום
.הייתי צריך לשלם 50 אלף שקל

152
00:14:34,744 --> 00:14:38,410
- אם הצד שקיבל את הכסף ברח
,אני הייתי צריך לשלם את הכסף

153
00:14:38,561 --> 00:14:42,660
.לפי שיטת הש"ך, אם לא הייתי לומד
אם הייתי לומד, יש בזה נידון ופוסקים

154
00:14:43,010 --> 00:14:45,607
הרי זו טעות, שזה כמו אונס
.כי מדובר במומחה

155
00:14:45,905 --> 00:14:49,610
אז הרי שגם מה שהוא טעה
.היה אפשר לפטור אותו מתשלום

156
00:14:49,916 --> 00:14:50,290
.יפה

157
00:14:50,997 --> 00:14:52,150
.הסבר מעמיק ונפלא

158
00:14:52,184 --> 00:14:54,810
אנחנו מקווים לחשוב שדיינים
לא טועים אף פעם

159
00:14:55,629 --> 00:14:58,540
...ואין טעויות, ככה אנחנו לפחות
.כן-

160
00:14:58,541 --> 00:15:02,040
בדיוק. אבל אני אשמח עוד
.להעביר את המשך היום עם הרב

161
00:15:02,089 --> 00:15:03,620
.בעזרת השם
.נהדר, נהדר-

162
00:15:04,100 --> 00:15:06,510
.איתנו, כמו שאמרתי קודם, רוניוס
.שלום לכולם-

163
00:15:06,565 --> 00:15:09,808
.חבר יקר ואהוב, אומן אדיר
.תודה-

164
00:15:10,691 --> 00:15:13,843
.שמחזיק את אחד ההרכבים המובילים בישראל

165
00:15:15,147 --> 00:15:17,920
נגן בחסד עליון. אני חושב שאתה
.מנגן אפילו על פחית

166
00:15:19,144 --> 00:15:22,498
אני מכיר אותך על עשרות כלים מנגן
קודם כול, אני רוצה לאחל לך-

167
00:15:22,524 --> 00:15:24,010
.בהצלחה בתוכנית
.תודה רבה-

168
00:15:24,033 --> 00:15:26,190
.זכות לי להיות כאן
.כיף לי לשבת ליד כולם

169
00:15:28,490 --> 00:15:31,933
,כן, ניגנתי בכל אלבום אפשרי
.גם באלבום שלך, באהבה. -נכון

170
00:15:32,675 --> 00:15:36,650
,נגעתי בכל מה שאני יכול
,מהקצה, מדרום עד צפון

171
00:15:36,687 --> 00:15:38,607
.וגם דברים שקרו בחו"ל

172
00:15:39,151 --> 00:15:43,510
החלטתי לפתוח הרכבים
,מוזיקליים עם אחי התאום ואנחנו מופיעים

173
00:15:44,814 --> 00:15:46,890
זאת אומרת שגם עזבתי
,את כל הזמרים, אתה יודע

174
00:15:47,250 --> 00:15:50,040
,והלכתי לדרך משלי
.ואני והקב"ה ביחד

175
00:15:50,359 --> 00:15:54,420
זה באמת קצת לנו היה עצוב
,שעזבת אותנו

176
00:15:54,463 --> 00:15:59,390
,אבל זה שאתה פתחת בעצמך קריירה מצליחה
.מגיע לך כל הכבוד ויישר כוח

177
00:15:59,425 --> 00:16:00,570
.שהשם יצליח דרכך
.תודה-

178
00:16:01,086 --> 00:16:03,340
אני מספר לצופים שכבר יודעים
.מי זה רוניוס

179
00:16:03,417 --> 00:16:04,861
?כאילו, מי לא יודע מי זה רוניוס

180
00:16:05,101 --> 00:16:09,430
,ברוך השם. -אז כמו שהוא אמר
.הוא ניגן לפחות בכל אלבום אפשרי לכל זמר

181
00:16:09,484 --> 00:16:14,171
.זהו -כן
.אתה יודע, מופיעים בחתונות, אירועים

182
00:16:14,690 --> 00:16:18,760
יש לי שיר בחוץ שהוא מאוד תפס
,את כל חתכי הגילאים

183
00:16:18,835 --> 00:16:23,020
,מגיל 4 עד גיל 60 שומעים אותו
,הוא מקום שלישי בפלייליסט לשיר השנה

184
00:16:23,054 --> 00:16:23,760
.תודה לאל

185
00:16:25,348 --> 00:16:27,590
.שום דבר לא סתם, צריך להעז וצריך לנסות

186
00:16:27,847 --> 00:16:29,873
,ואתה עושה את זה
.ואתה עושה את זה בענק. -כן, כן

187
00:16:30,137 --> 00:16:33,390
.אני גם גאה בך מאוד, אחי
.כבוד גדול שבאת-

188
00:16:33,706 --> 00:16:34,670
.כבוד גדול שבאת

189
00:16:35,030 --> 00:16:37,270
אתה זוכר שסיפרת לי על האלבום
."נעימות יהודיות"

190
00:16:37,622 --> 00:16:40,100
.נכון
.אפשר איזה משהו? תפנן אותנו-

191
00:16:40,174 --> 00:16:44,260
"אז אני אספר, אלבום "נעימות יהודיות
,"הולך לצאת עם "שלום עליכם

192
00:16:44,355 --> 00:16:47,870
,"שומרני אל", "אדון עולם"
דברים ככה עמוקים

193
00:16:47,968 --> 00:16:53,160
ומעמיקים, כמובן עם עיבודים
,של אחי הגאון אהרוניקו

194
00:16:53,200 --> 00:16:54,800
.מגיע לו כפיים, למאסטרו

195
00:16:55,596 --> 00:16:58,210
.וניתן איזו טעימה קטנה ככה, מהנשמה

196
00:16:58,960 --> 00:16:59,730
.אתה מוזמן לשיר איתי

197
00:20:01,513 --> 00:20:04,047
!וואו! וואו
.תודה. תודה-

198
00:20:04,453 --> 00:20:05,430
?מה זה
!מדהים-

199
00:20:05,555 --> 00:20:07,080
!?מה זה
?אתם תקנו את האלבום-

200
00:20:08,818 --> 00:20:10,060
?מה זה

201
00:20:10,173 --> 00:20:12,146
.מדהים. מדהים. מדהים

202
00:20:12,206 --> 00:20:16,210
תשמע, אם ככה הלוויים היו עושים
,בבית המקדש עם הקורבנות

203
00:20:16,333 --> 00:20:18,080
.אני מבין למה בן אדם מתקרב ללמעלה

204
00:20:18,400 --> 00:20:21,225
,איפה מחיאות הכפיים
.ולאחיו בכלל, מדהים, מדהים, מדהים

205
00:20:21,720 --> 00:20:23,325
.אנחנו עוד נחזור ונתבשם

206
00:20:23,795 --> 00:20:28,165
אני רוצה להכיר לך עוד יהודי יקר
.וחשוב לנו, הרב אייל ישראל שטרנליב

207
00:20:28,593 --> 00:20:31,855
.הוא מספר הסיפורים של התוכנית
,אני ניסיתי לגנוב לו לרגע את ההצגה

208
00:20:32,208 --> 00:20:35,789
,אבל הוא מספר הסיפורים
.והוא מביא לנו בכל שבוע סיפור מדהים אחר

209
00:20:36,094 --> 00:20:41,425
,יש קהילת שומעים עצומה שעוקבת אחריו 
.דרוכים ומחכים לסיפור שלו

210
00:20:41,797 --> 00:20:45,854
הרב אייל ישראל, תן לרוניוס עכשיו אתה
.איזה סיפור ככה, תחזיר לו

211
00:20:45,885 --> 00:20:49,464
.משהו, הכרת הטוב לנעימה המרגשת
.תודה-

212
00:20:50,106 --> 00:20:56,130
,סיפור על רבי מוטלה מצ'רנוביל
.הוא היה אחד מגדולי החסידות לפני 200 שנה

213
00:20:56,525 --> 00:21:02,754
זכיתי להיות גם על קברו
.באיזה אחד מהמסעות לקברי צדיקים שליוויתי

214
00:21:03,379 --> 00:21:04,814
זה דבר מדהים
,שבאותו מקום

215
00:21:05,111 --> 00:21:06,445
,הוא קבור ליד קייב

216
00:21:06,580 --> 00:21:08,424
ושם, כשהגענו לפני
,כמה שנים

217
00:21:09,425 --> 00:21:12,624
,זה היה באמצע שדה
.באמצע שדה הקבר שלו נמצא

218
00:21:13,161 --> 00:21:16,164
ועכשיו, אחרי כל
,המלחמה שם, בצפון שם

219
00:21:16,204 --> 00:21:17,251
,אוקראינה, רוסיה

220
00:21:18,047 --> 00:21:21,143
מדהים שקיבצו את כל היהודים
,שהיו באזור של המלחמה

221
00:21:21,683 --> 00:21:24,773
,שלא קשורים לתורה ומצוות
והביאו אותם כולם

222
00:21:24,961 --> 00:21:27,773
,ובנו עיר שלמה צמוד לקבר שלו

223
00:21:28,293 --> 00:21:32,543
בשדות שם. חבר שלי היה שם
!לפני שנתיים, הוא אמר: מדהים

224
00:21:32,584 --> 00:21:37,090
אז זה כוח של צדיק שהוא מאגד אליו
.את כל היהודים, וזה פלא

225
00:21:37,348 --> 00:21:42,213
אז לפני 200 שנה אישה אחת
:פרצה לתוך בית המדרש

226
00:21:42,898 --> 00:21:48,243
,רבי מוטלה, רבי מוטלה, אני חייבת שתבוא
,בעלי גוסס, הוא הולך למות

227
00:21:48,269 --> 00:21:49,273
.אני חייבת שתבוא אליו

228
00:21:49,992 --> 00:21:58,013
טוב, דחוף. לוקח עשרה יהודים
.וממש רצים לקראת אותו... לבעלה

229
00:21:58,479 --> 00:22:04,382
,איך שנכנסים, הוא שם את היד על המזוזה
ורואים שהוא ככה נהיה חיוור

230
00:22:04,832 --> 00:22:08,002
.כמה דקות, מתעשת ונכנס

231
00:22:08,818 --> 00:22:13,532
,לוקח לו את היד, לאותו יהודי
ככה מבוגר, שואב המים ששוכב על המיטה

232
00:22:13,566 --> 00:22:14,102
,על ערש דווי

233
00:22:15,183 --> 00:22:16,862
?מה קרה, אידלה יקר

234
00:22:17,994 --> 00:22:20,792
.הוא אומר: אני חייב איזה יהודי שמבין
?מה קרה? מה קרה-

235
00:22:21,183 --> 00:22:24,932
הוא אומר: אני מפחד, אני לא עשיתי
שום מעשה טוב מימיי

236
00:22:25,713 --> 00:22:30,592
,ואני עוד מעט הולך לעלות למעלה
?מה אני אגיד לבורא עולם

237
00:22:30,638 --> 00:22:32,502
?מה אני אגיד לקב"ה שעשיתי פה

238
00:22:33,408 --> 00:22:34,322
.איזו ענווה

239
00:22:35,187 --> 00:22:40,242
תופס לו את הידיים ואומר לו: אני בטוח
.שעשית איזו מצווה או משהו טוב מימיך

240
00:22:40,693 --> 00:22:41,701
.לא, אני לא זוכר כלום

241
00:22:42,298 --> 00:22:46,881
,בוא נתחיל מהתחלה
.תזכור כשהיית צעיר, נסה להיזכר

242
00:22:46,957 --> 00:22:51,341
,ואז הוא אומר: אני זוכר שבגיל 14
אבא שלי היה איכר

243
00:22:51,465 --> 00:22:54,631
,והוא לימד אותי לאלף סוסים
והייתי מומחה, היו נותנים לי את הסוס

244
00:22:54,661 --> 00:22:56,677
.הכי פראי - הייתי מאלף אותו

245
00:22:56,678 --> 00:23:02,861
פעם אחת ראיתי מרחוק כרכרה
של חתן וכלה נוסעת מהר

246
00:23:02,935 --> 00:23:07,411
והם שמחים ומאושרים, אבל הם לא קולטים
שכבר הסוסים התחילו לאבד את זה במורד

247
00:23:07,614 --> 00:23:09,291
.ועוד שנייה הם הולכים להתהפך

248
00:23:10,003 --> 00:23:14,321
,קפצתי ממש למול הסוסים
,עשיתי להם איזו תנועה מפחידה

249
00:23:15,121 --> 00:23:19,371
,הם רגע אחד עצרו
.מהר צעקתי להם: תקפצו מהעגלה

250
00:23:19,944 --> 00:23:25,660
,הם קפצו מהעגלה ברגע האחרון
,הסוסים המשיכו והתרסקו לגמרי ומתו

251
00:23:25,683 --> 00:23:26,250
.הסוסים מתו

252
00:23:27,888 --> 00:23:30,220
.אז אני זוכר שזה היה מעשה טוב שעשיתי

253
00:23:31,704 --> 00:23:33,970
ואז לאט לאט הוא התחיל להיזכר
.בעוד מעשים טובים

254
00:23:35,163 --> 00:23:38,470
,"רבי מוטלה אמר איתו "שמע ישראל
.החזיר את נשמתו לבורא

255
00:23:39,190 --> 00:23:43,030
:אבל לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו
תשמע, תתחייב לי

256
00:23:43,899 --> 00:23:49,890
,שבערב שבת הקרוב שאתה נמצא למעלה
אתה מתחייב לי שאחרי הקידוש

257
00:23:49,927 --> 00:23:53,270
אתה יורד אליי חזרה ומספר לי
.מה קרה איתך שם למעלה

258
00:23:54,318 --> 00:23:57,750
,טוב, החסידים שמעו את זה
.אמרו, איך אומרים? זה ככה יהיה

259
00:23:58,774 --> 00:24:02,899
,באמת הוא נפטר, הגיע ערב שבת
.כזו סעודה, יין

260
00:24:03,271 --> 00:24:04,469
.אחרי הקידוש, הם כבר מחכים

261
00:24:06,079 --> 00:24:10,569
,פתאום הוא עוצם את העיניים
.רבי מוטלה נהיה מחליף צבעים: לבן, אדום

262
00:24:11,575 --> 00:24:14,939
.מבינים שקורה משהו
.אחרי כמה דקות הוא מחייך חזרה

263
00:24:15,528 --> 00:24:18,129
,הוא אומר להם: תשמעו
,היהודי הזה, כשהגעתי

264
00:24:18,505 --> 00:24:21,939
איך שנכנסתי הביתה, לא סתם
.עמדתי ליד המזוזה, כמעט התעלפתי

265
00:24:22,523 --> 00:24:24,479
.כי הרגשתי כזו שכינה נמצאת בחדר

266
00:24:25,310 --> 00:24:28,039
איך שנכנסתי, ראיתי מעל המיטה שלו
,עמוד של אור

267
00:24:28,462 --> 00:24:31,939
שאבי, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל
,לימד אותי שיש איזה אחד-שניים בדור

268
00:24:31,993 --> 00:24:33,779
.שזוכים לעמוד של אור מעל המיטה שלהם

269
00:24:35,733 --> 00:24:40,578
,ואז הוא סיפר לי, אותו יהודי, מהשמיים
,הוא אומר: הגעתי לשמיים

270
00:24:41,214 --> 00:24:46,968
,התחילו לשקול על המאזניים את המעשים שלי
,פתאום הגיעה כרכרה עם אותם חתן וכלה

271
00:24:47,004 --> 00:24:48,718
,החתן אמר לי לקפוץ על העגלה

272
00:24:49,895 --> 00:24:52,108
,וישר לקחו אותי לגן עדן

273
00:24:52,576 --> 00:24:53,168
.עוד לפני הכול

274
00:24:55,077 --> 00:24:57,658
ואז הוא לימד את החסידים האלה
,מה שהוא לימד אותנו

275
00:24:58,037 --> 00:25:00,718
"כמו שאנחנו רואים "ויקרא
,עם ה-א' הקטנה שבהתחלה

276
00:25:01,229 --> 00:25:07,758
משה רבנו, שהענווה הגדולה הזאת
,שכל מעשה קטן של יהודי הוא מעשה גדול

277
00:25:08,104 --> 00:25:10,248
,יהודי זה דבר יקר
!יהודי זה יהלום

278
00:25:10,522 --> 00:25:13,708
:יכול להיראות לך, כמו שהרב אמר
,הכי רחוק שבעולם

279
00:25:14,729 --> 00:25:16,458
.אבל כל יהודי הוא קודש קודשים

280
00:25:16,511 --> 00:25:19,177
ואנחנו צריכים את המבט הזה
על עצמנו ועל הזולת

281
00:25:19,608 --> 00:25:22,987
ולשמוח ולהחזיק מכל מעשה קטן
.שאנחנו עושים אותו

282
00:25:23,950 --> 00:25:26,777
?מדהים או לא
.חזק וברוך. חזק וברוך-

283
00:25:27,496 --> 00:25:30,407
,אנחנו בשעה טובה הגענו לפינת הבריאות שלנו

284
00:25:32,155 --> 00:25:33,447
.וזה הרב יעקב חמו

285
00:25:33,549 --> 00:25:36,957
,השמחה שאתה נותן לנו היא מרפאת אנשים

286
00:25:37,336 --> 00:25:39,487
.ההומור, הצחוק
.אתה רואה את המכתבים שמגיעים למערכת

287
00:25:40,233 --> 00:25:43,257
,תגובות, מכתבים, ישתבח שמו לעד
.באמת פרגון גדול. -תשמח אותנו

288
00:25:43,900 --> 00:25:47,527
,אנחנו ננסה גם, איך אומרים? מה שנקרא
.אני אנסה לשלב בין כולם פה

289
00:25:47,960 --> 00:25:50,147
?יש פה, יושב פה אב בין דין, כן

290
00:25:50,263 --> 00:25:52,767
שכל חושן משפט
,על שלוש מסכתות

291
00:25:52,895 --> 00:25:54,207
כולם מכירים
,ועוד מעט נדבר עליהם

292
00:25:54,495 --> 00:25:56,757
הוא דיבר על העניין
.שאנשים כל השנה בתחפושת

293
00:25:57,280 --> 00:25:58,846
,אז יש גם כל מיני כאלה
?תיזהרו, כן

294
00:25:58,879 --> 00:26:01,996
כל מיני באבות כאלה למיניהם
.שהם רק לוקחים כסף

295
00:26:02,042 --> 00:26:03,642
היה פעם אחת
,איזה מישהו, בא לאיזה באבא

296
00:26:03,643 --> 00:26:05,206
...אומר לו: באבא, כמה? באבא קמא

297
00:26:05,335 --> 00:26:07,616
,אז הוא אומר לו: לא, לא
.אני לא לוקח כסף

298
00:26:07,650 --> 00:26:10,476
...אמר לו: אוהו, בבא מציאה
...בבא מציעא

299
00:26:10,522 --> 00:26:12,146
,הוא אומר לו: אבל כשאתה יוצא החוצה
.דבר עם השמש

300
00:26:12,206 --> 00:26:12,996
...אומר לו: אהה, בבא בתרא

301
00:26:13,211 --> 00:26:16,426
אז באמת, דיברנו גם
,על עניין של קורבנות

302
00:26:16,452 --> 00:26:19,536
ואני רוצה רק להגיד לקהל בבית
,שאני בעצם הייתי קורבן בבית ספר

303
00:26:19,966 --> 00:26:25,126
,רואים פה קצת... אומנם, אתה יודע
,בבית ספר הייתה תקופה שתפסתי את עצמי

304
00:26:25,283 --> 00:26:29,486
,ומה שנקרא, יש דבר כזה שנקרא רושם ראשוני
,והרושם הראשוני מאוד מאוד תופס חזק

305
00:26:29,839 --> 00:26:31,596
.אחרי זה מאוד קשה לשנות את הרושם הראשוני

306
00:26:31,862 --> 00:26:35,706
אז גם אם הייתי אחרי זה בסדר
.והייתי יושב בסדר, תמיד המורה היה נופל עליי

307
00:26:35,843 --> 00:26:37,226
...זה היה כזה, אתה יודע

308
00:26:37,402 --> 00:26:40,335
אבל מה שיפה פה, שפעם המורים
היו משלמים כל כך הרבה כסף

309
00:26:40,367 --> 00:26:40,965
,כדי שאני אשתוק

310
00:26:41,459 --> 00:26:43,935
היום משלמים כל כך הרבה כסף
.שאני אדבר בהופעות

311
00:26:44,056 --> 00:26:45,855
?אתה מבין
.אנחנו מחזירים להם את זה

312
00:26:45,887 --> 00:26:47,835
,אבל באמת, פעם אחת
.יש לי מורה, קוראים לו יהורם

313
00:26:48,259 --> 00:26:50,145
.כן? עוד מעט תחפושות וזה, אז קראו להם

314
00:26:50,389 --> 00:26:52,945
:עכשיו, הוא תמיד היה מדבר ככה
!קום, אל תתווכח, קום

315
00:26:53,045 --> 00:26:53,766
...כזה היה הקול שלו, כזה

316
00:26:54,049 --> 00:26:55,435
,עכשיו, אתה יודע
תמיד יש את המורה בבית ספר

317
00:26:55,453 --> 00:26:57,305
.שתמיד אומר לך כזה: קום, צא החוצה
עכשיו, הוא לא יכול להגיד לך

318
00:26:57,351 --> 00:26:59,245
,"קום, צא החוצה"
.הוא חייב לעשות את הכול בשלבים

319
00:26:59,301 --> 00:27:02,095
,מכיר את זה? קום, אל תתווכח
.קום, אל תתווכח. אל תתווכח

320
00:27:02,132 --> 00:27:05,205
,הבן אדם קם: קח את התיק, אל תתווכח
.קח את התיק, אל תתווכח

321
00:27:05,321 --> 00:27:09,135
,לוקח את התיק: בוא אליי, אל תתווכח
.אל תתווכח, בוא אליי. החוצה

322
00:27:09,170 --> 00:27:11,743
.הוא לא יגיד: קום וצא החוצה

323
00:27:11,778 --> 00:27:14,097
,עכשיו, מה העניין? שפעם אחת
,היה פעם אחת בבית ספר

324
00:27:14,118 --> 00:27:15,815
,אתה יודע, אחד בשם פליקס
:תמיד הוא היה נופל עליו

325
00:27:16,008 --> 00:27:18,794
.פליקס, קח את הדברים שלך, צא
.ככה תמיד

326
00:27:18,851 --> 00:27:21,484
,היה פעם אחת אירוע של כל בית הספר
,חמש מאות תלמידים

327
00:27:21,949 --> 00:27:24,148
,ואתה יודע, פתאום כזה, אתה יודע
,הוא רצה לעשות שקט, המורה

328
00:27:24,163 --> 00:27:26,984
!ואז כזה: פליקס! קום, צא החוצה

329
00:27:27,002 --> 00:27:30,424
.ובכלל, אתה יודע, הוא לא נמצא שם בכלל
.אחת המורות: שמע, אבל הוא לא נמצא פה

330
00:27:30,494 --> 00:27:32,794
?בסדר, אבל איך עשיתי שקט
?יפה, אה

331
00:27:32,804 --> 00:27:33,841
.היה מבסוט על עצמו

332
00:27:34,018 --> 00:27:36,644
אבל באמת, אם קצת נדבר
,על עניין של חושן משפט

333
00:27:37,298 --> 00:27:40,474
,אז באמת, כמו שהוא דיבר
,יש רב שיכול לטעות בדין

334
00:27:40,797 --> 00:27:43,214
,יש, אתה יודע, אנחנו ברוך השם
,על פי דין התורה

335
00:27:43,454 --> 00:27:46,744
אבל קורה היום לצערנו הרבה הרבה
,שחיתויות בתוך בתי המשפט

336
00:27:47,330 --> 00:27:49,854
.ערכאות שהולכים... בית משפט השלום וכאלה

337
00:27:50,202 --> 00:27:53,294
אז היה פעם אחת שופט אחד
,שקיבל מצד אחד 5,000 שקל

338
00:27:53,979 --> 00:27:56,054
.ומהצד השני קיבל שוחד 10,000 שקל

339
00:27:56,371 --> 00:28:00,793
,הוא פתח את הדיון, אמר: רבותיי
,מכיוון שצד אחד נתן 10 וצד אחד נתן 5

340
00:28:01,163 --> 00:28:03,613
,אני מחזיר לצד אחד 5
עכשיו אתה 5 ואתה 5

341
00:28:03,636 --> 00:28:04,713
.ואתם "פיטים" -אפשר להתחיל לשפוט

342
00:28:05,254 --> 00:28:06,783
?הבנת
.כן-

343
00:28:06,830 --> 00:28:10,463
,היה גם עוד סיפור אחד יפה
...אתה יודע, פעם אחת פגשתי

344
00:28:11,120 --> 00:28:12,673
.בסוף הפרשה מדברים על עניין של גזלה וזה

345
00:28:13,007 --> 00:28:15,432
ראיתי השבוע איזה מישהו עם מעיל פרווה
:יפה כזה. אמרתי לו

346
00:28:15,467 --> 00:28:17,153
?בוא'נה, כמה עלה מעיל הפרווה
.הוא אומר לי: חודש מאסר

347
00:28:17,453 --> 00:28:21,353
,לא, אבל באמת, בכלל
...כל העניין של קורבנות זה עניין

348
00:28:22,733 --> 00:28:26,433
.מי מקריב את הקורבנות? הכוהן
.רק משהו אחד אחרון לעניין של הכוהן

349
00:28:26,767 --> 00:28:29,273
,היה פעם אחת איזה מישהו שרצה להיות כוהן
...אתה יודע, אבל מה לעשות

350
00:28:29,329 --> 00:28:31,303
.רצה להיות כוהן
.רצה להיות כוהן, הוא לא כוהן-

351
00:28:31,334 --> 00:28:32,353
...הוא לא כוהן
גם אצל הפרסים-

352
00:28:32,385 --> 00:28:34,683
יש מושג
.של לקנות כהונה. -כן

353
00:28:34,772 --> 00:28:36,558
...אז בגלל זה, היום כל
,טוב, לא משנה

354
00:28:36,978 --> 00:28:37,892
.אז הוא רצה להיות כוהן

355
00:28:38,178 --> 00:28:40,982
,עכשיו, כולם מכירים אותו שהוא לא כוהן
.אז הוא נסע לעיר אחרת

356
00:28:41,434 --> 00:28:44,592
.נסע לעיר אחרת ואמר: רבותיי, אני כוהן

357
00:28:44,840 --> 00:28:47,892
,אז העלו אותו כמובן, והוא היה מבסוט
...ובאמת, הוא היה באמת

358
00:28:47,990 --> 00:28:51,582
,וכשהוא נפטר, אז הוא עלה לשמיים
?ואמרו: איך נדון אותו

359
00:28:51,742 --> 00:28:53,532
,תראה, מצד אחד
,הבן אדם באמת היה צדיק

360
00:28:53,553 --> 00:28:55,452
,הוא היה באמת משקיע בתפילות, הכול

361
00:28:55,482 --> 00:28:57,110
אבל מצד שני, הוא שיקר כל החיים
.שהוא היה כוהן

362
00:28:57,484 --> 00:29:00,854
,אמרו: טוב... -זה נסלח? -רגע
,אז אמרו לו: שמע, על כל זה שהיית כוהן

363
00:29:00,855 --> 00:29:04,812
,אנחנו... שנה תהיה בגיהינום, תכפר על זה
.ואחרי זה ניקח אותך לגן עדן

364
00:29:04,955 --> 00:29:07,842
,אחרי שנה שהוא היה בגיהינום
.עוד שנה קיבל גיהינום

365
00:29:07,912 --> 00:29:09,942
,הוא אמר להם: רגע
.אבל אמרתם שנה אחת

366
00:29:09,969 --> 00:29:11,662
,אמרו לו: כן, זה היה שנה על כוהן
.עכשיו אתה שנה על לוי

367
00:29:13,733 --> 00:29:15,192
,אז באמת, רק משהו אחרון לסיום

368
00:29:15,811 --> 00:29:18,111
,היה פעם אחת איזה זוג אחד
,שעם זה נסיים

369
00:29:18,164 --> 00:29:24,681
:היה איזה זוג אחד שקיבל מעטפה בחתונה
.זוג כרטיסים לזמר יובל טייב הגדול

370
00:29:25,211 --> 00:29:28,501
?ומה זה, אתה יודע מה זה כרטיס ליובל טייב
.זה משהו אדיר

371
00:29:28,675 --> 00:29:31,361
?ואמרו: יאללה, מי שלח לנו את הכרטיס הזה
?מי שלח את הכרטיס הזה

372
00:29:31,405 --> 00:29:31,914
?...איך זה...? מה

373
00:29:32,393 --> 00:29:33,991
טוב, לא ידעו מי שלח באמת
,את הכרטיס הזה

374
00:29:34,341 --> 00:29:37,293
,וניסו אולי לדבר עם המשפחה
.ניסו לחשוב מי זה

375
00:29:37,294 --> 00:29:38,681
.לא יודעים מי זה ששלח את הכרטיס

376
00:29:39,062 --> 00:29:42,741
אז טוב, בקיצור, הלכו להופעה
,של יובל טייב וממש נהנו

377
00:29:42,800 --> 00:29:45,721
ותוך כדי הם מנסים להבין
.מי שלח להם את הכרטיס הזה

378
00:29:45,790 --> 00:29:47,001
.אולי אני
,לא יודע-

379
00:29:47,011 --> 00:29:49,730
וזה היה כל כך  - גם יקר היום
,להשיג כרטיס של יובל טייב

380
00:29:49,781 --> 00:29:50,321
.זה לא כזה פשוט

381
00:29:50,664 --> 00:29:51,381
?מי שלח את הכרטיס

382
00:29:51,412 --> 00:29:53,971
- וכשהם חזרו הביתה, הם ראו
,כל הבית מרוקן, אין שם כלום

383
00:29:54,006 --> 00:29:56,330
עם פתק: עכשיו אתם יודעים
.מי שלח לכם את הכרטיס הזה

384
00:29:56,362 --> 00:30:01,310
,אז זה תפקידו, רבותיי, של יצר הרע
,להביא לכם כביכול הופ הופ הופ הופ הופ

385
00:30:01,351 --> 00:30:03,880
.אבל תיזהרו, רבותיי, זה תפקידו
.להיזהר, רבותיי

386
00:30:03,932 --> 00:30:08,690
,אז אנחנו מבינים למה פינת הבריאות
.כי הצחוק מרפא את הנשמה, מחיה אותה

387
00:30:08,715 --> 00:30:11,784
אם אפשר עוד משהו קטן. יושב פה באמת
,חברותא שלי כל בוקר

388
00:30:11,785 --> 00:30:16,180
אני כל כך שמח לפחות
שאיך אומרים? יצא לי להיות איתו

389
00:30:16,215 --> 00:30:18,370
,פה, בשולחן הזה, כי באמת
בזכותו באמת אפשר להגיד

390
00:30:18,816 --> 00:30:20,650
.שכל התורה שלי, אפשר להגיד - ממנו

391
00:30:20,743 --> 00:30:25,540
,תראה, כשאני קיבלתי את הכרטיסיות
,אני ראיתי: הרב בארי

392
00:30:25,995 --> 00:30:29,830
"אב בית דין בבית דין צדק "דרכי משפט
,וראש מכון לדיינות

393
00:30:30,181 --> 00:30:32,880
,כל כך הרבה תארים, ובאמת
.בן פורת יוסף, בן אדם צעיר

394
00:30:33,482 --> 00:30:36,349
.יהי רצון שנזכה באמת ולעולם לא נטעה, אמן
.אמן-

395
00:30:36,394 --> 00:30:38,209
.באמת כבוד שהרב בא אלינו

396
00:30:38,259 --> 00:30:41,442
?איך זה להיות חברותא של הרב יעקב
?אפשר ללמוד לידו

397
00:30:41,531 --> 00:30:47,299
האמת שמאוד קשה ללמוד לידו
,כי הוא כל הזמן מעניין אותך

398
00:30:48,108 --> 00:30:49,468
,אני מדבר עכשיו על תורנית

399
00:30:49,918 --> 00:30:53,889
,כל הזמן הראש שלו עובד איפה למצוא שאלות
...הראש שלו מאוד מאוד

400
00:30:54,733 --> 00:30:57,729
כל הזמן הוא יוצר. הרי הוא יוצר למעשה
,את הבדיחות, למי שלא יודע

401
00:30:57,760 --> 00:31:00,769
,אבל צריך לדעת שמשהו
,במיוחד בסטנדאפיסט הזה

402
00:31:01,012 --> 00:31:04,569
שהוא מאוד יודע לייצר את הבדיחות
,תוך כדי שאנחנו לומדים

403
00:31:04,936 --> 00:31:09,029
כמו שאומרת הגמרא שהיה אחד מהאמוראים
,שתמיד היה נותן מילתא דבדיחותא

404
00:31:09,265 --> 00:31:14,329
...דברים של צחוק כדי לפתוח את
.אז הוא דואג לנו ולכולל מסביבנו

405
00:31:14,835 --> 00:31:17,978
קודם כול, הוא נותן לנו דבר טוב על הבוקר
,ואז הלימוד זורם

406
00:31:18,148 --> 00:31:21,458
,אבל יש לציין שמדובר פה ביהודי תלמיד חכם
.שאני תמיד אומר לו, אני מקנא בו

407
00:31:21,489 --> 00:31:25,118
,שש וחצי שנים מהתשובה שלו
,שמי שמכיר אותו בעבר הרחוק

408
00:31:25,458 --> 00:31:30,038
,זאת אומרת, הוא היה שני עולמות שונים
והיום, ברוך השם, הוא בקי בגמרות

409
00:31:30,235 --> 00:31:34,258
והוא הגיע לחושן משפט, שזה בקושי מעטים
.נוגעים בחומר הזה

410
00:31:34,423 --> 00:31:36,348
.מדהים. מדהים
.ממש חזק וברוך-

411
00:31:36,368 --> 00:31:37,372
...הייתה לנו שיחה ארוכה
.תמשיך-

412
00:31:38,468 --> 00:31:42,098
,הייתה לנו שיחה ארוכה
.ובאמת הבנתי מאיפה הוא הגיע

413
00:31:42,531 --> 00:31:48,358
,מהעולם ההוא, נקרא לזה, ככה לעולם שלנו
.וזו באמת דרך ראויה לציון ולשבח

414
00:31:48,788 --> 00:31:51,923
,מיד יצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
.מרבני הידברות

415
00:31:52,239 --> 00:31:54,652
,אבל לפני כן, רוניוס
...אנחנו דיברנו קודם

416
00:31:54,653 --> 00:31:58,657
,למי שלא יודע, רוניוס הוא גאון
...גאון לא רק בלנגן. -אני אתחיל להסמיק

417
00:31:58,688 --> 00:32:02,477
תורת המקאם, שגם על זה אנחנו נדבר
,באחת ההזדמנויות, בעזרת השם, הקרובות

418
00:32:02,578 --> 00:32:03,417
.על תורת המקאם

419
00:32:03,657 --> 00:32:09,087
יש את השיר ששרתי אותו
.עם קובי פרץ, כשהוא השתחרר

420
00:32:09,125 --> 00:32:11,867
.שמע, זה היה מרגש
,היינו במסיבת הודיה שלו

421
00:32:11,884 --> 00:32:15,037
.שרנו ובכינו יחד
.וואי, הייתי שמח להיות-

422
00:32:15,075 --> 00:32:16,037
.בכי של שמחה
.מאוד יפה-

423
00:32:16,057 --> 00:32:16,887
.בכי של שמחה

424
00:32:17,004 --> 00:32:18,037
?אפשר לשמוע אותו ממך

425
00:32:18,521 --> 00:32:21,907
.כן, בהחלט. מוקדש לכולכם
!מחיאות כפיים-

426
00:36:46,307 --> 00:36:47,980
!יובל טייב
.איזה כיף להיות כאן

427
00:36:48,817 --> 00:36:49,650
.תודה רבה לכולם

428
00:36:50,901 --> 00:36:52,936
.איזה יופי
.תודה לבית של הידברות-

429
00:36:53,563 --> 00:36:56,850
,אז תודה רבה לרוניוס, באמת
.על הנעימוּת והנעימוֹת

430
00:36:57,020 --> 00:37:01,630
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי היקר
.אנחנו בעזרת השם מיד נשמע את הרב

431
00:37:02,062 --> 00:37:06,130
בספר ויקרא מוזכרים כל מיני שמות
,של קורבנות: עולה, שלמים, מנחה

432
00:37:06,158 --> 00:37:07,570
.כבר דיברנו על זה בתחילת התוכנית

433
00:37:08,008 --> 00:37:12,519
הרב אסוס, אפשר הסבר קצר
?על כל קורבן וקורבן

434
00:37:12,650 --> 00:37:16,219
?מה המשמעות של כל קורבן
...אנחנו, הצופים, אני לפחות, שומע, אני לא

435
00:37:16,229 --> 00:37:19,492
?עולה, שלמים, עולה, יורד... מה
.הרב יסביר לנו, בבקשה

436
00:37:19,527 --> 00:37:25,636
,זהו, בגדול, יש לנו שלושה סוגים
.נקרא לזה, שלושה סוגים של קורבנות

437
00:37:26,141 --> 00:37:30,079
,יש לנו את קורבן עולה, שזה עולה כליל

438
00:37:30,704 --> 00:37:34,756
,ויש לנו קודשים
,שנקראים קודשים קלים

439
00:37:34,896 --> 00:37:37,599
ויש לנו קורבנות
.שנקראים קודשי קודשים

440
00:37:38,193 --> 00:37:39,169
?מה ההבדל ביניהם

441
00:37:39,542 --> 00:37:41,969
- קורבן עולה
,כשמה כן היא

442
00:37:41,992 --> 00:37:45,129
,היא עולה כליל על המזבח
,אף אחד לא אוכל ממנה

443
00:37:45,223 --> 00:37:50,059
.אף אחד לא מקבל ממנה שום דבר
.יש לנו עולות חובה ויש לנו עולות נדבה

444
00:37:50,163 --> 00:37:53,758
,בן אדם רוצה להביא קורבן לקב"ה
.תביא ממה שאתה רוצה

445
00:37:53,807 --> 00:37:55,318
.אתה מביא קורבן, זה נקרא קורבן עולה

446
00:37:55,728 --> 00:37:58,508
אז קודשים, אמרנו, יש לנו עולה
.שזה עולה כליל

447
00:37:58,889 --> 00:38:02,838
,יש לנו את קודשי הקודשים
,שזה כמו חטאת, כמו אשם

448
00:38:03,252 --> 00:38:07,908
,ששם הבעלים, מי שהביא את הקורבן
,לא מקבל שום דבר

449
00:38:08,701 --> 00:38:14,858
,רק הכוהנים מקבלם את החלק שלהם מהקורבן
.והשאר עולה כליל על המזבח

450
00:38:15,343 --> 00:38:20,438
,ויש לנו את הקודשים הקלים
,שזה כמו שאמרת, קורבן תודה, קורבן פסח

451
00:38:20,683 --> 00:38:24,908
קורבן בכור. יש הרבה קורבנות
,שנקראים קודשים קלים

452
00:38:25,301 --> 00:38:28,828
.ששם הם נקראים שלמים
?למה הם נקראים שלמים

453
00:38:29,191 --> 00:38:32,987
,כי הם עושים שלום בין כולם
,גם הכוהן מקבל חזה ושוק

454
00:38:33,273 --> 00:38:37,767
,גם המזבח מקבל את חלקו
,'יותר את הכבד, את החלב וכו

455
00:38:37,947 --> 00:38:41,887
וגם הבעלים מקבלים לאכול
.את הבשר שנשאר 

456
00:38:41,969 --> 00:38:45,927
,הכול הולך לבעלים, הם אוכלים את זה
,כל קורבן וקורבן את הזמן שלו

457
00:38:45,967 --> 00:38:49,527
,יש קורבן של יום אחד, חצי יום
,יום ולילה, שני ימים ולילה

458
00:38:50,088 --> 00:38:54,687
.כל אחד וזמן האכילה שלו
,זה נקרא קודשים קלים, שנקרא שלמים

459
00:38:55,151 --> 00:38:57,927
.ויש לנו קורבן מנחה
?מה זה מנחה

460
00:38:58,336 --> 00:39:01,017
.מנחה זו נדבה, נדבה שהעני מביא

461
00:39:01,182 --> 00:39:04,075
מסכן, אין לו כסף לא להביא פר
,ולא להביא כבש

462
00:39:04,103 --> 00:39:05,158
.ולא להביא אפילו עוף

463
00:39:05,554 --> 00:39:10,346
,מה הוא יכול להביא? קומץ של מנחה
,קצת סולת עם שמן זית

464
00:39:10,612 --> 00:39:13,626
,לא לשכוח לשים לבונה
.לבונה, זה נותן ריח טוב

465
00:39:14,087 --> 00:39:17,663
,ועם זה, הוא מביא את זה לכוהן
הכוהן קומץ מלוא קומצו

466
00:39:17,674 --> 00:39:22,226
זה דבר כזה, ממש קמצוץ של סולת
,עם שמן הזית, עם הלבונה ביחד

467
00:39:22,584 --> 00:39:27,526
,מקריב את זה על גבי המזבח
ושאר כל הסולת, הכוהנים והעני

468
00:39:27,585 --> 00:39:30,156
,ביחד מקבלים את זה
.זו מנחת עני

469
00:39:30,320 --> 00:39:32,236
.זה נקרא מנחה
.אז זה ההבדל

470
00:39:32,277 --> 00:39:35,086
,אז עולה, כמו שאמרנו
,זה כשמה כן היא, עולה כליל

471
00:39:35,209 --> 00:39:38,476
קודשי קודשים, רובה לשמיים
.אבל חלק לכוהנים

472
00:39:38,699 --> 00:39:42,546
,וקודשים קלים, זה עושה שלמים
.זה עושה שלום בין כולם

473
00:39:42,832 --> 00:39:45,156
.זו החלוקה הגדולה של הקורבנות

474
00:39:45,498 --> 00:39:46,026
.יפה מאוד

475
00:39:46,249 --> 00:39:50,435
,אני ראיתי תקליטור לפני מספר שנים
שהוא בעצם סרט אנימציה

476
00:39:50,948 --> 00:39:55,675
.שמתאר את כל הקרבת הקורבנות, יפה מאוד
אני חושב, אם אני לא טועה של הרב עמרוסי

477
00:39:55,707 --> 00:40:01,045
,או משהו כזה. ממש חימם את הלב לראות כמעט
...כמעט בחוש, איך באמת דברים

478
00:40:01,459 --> 00:40:03,345
.זה חשוב. היום אין את החוש הזה באמת

479
00:40:03,435 --> 00:40:06,435
.נכון. נכון
...לצערנו אפילו לפעמים-

480
00:40:06,468 --> 00:40:12,285
.הבן שלי הקטן שאל אותי על מליחה
,אמרתי לו... שאלתי מישהו ששחט

481
00:40:12,321 --> 00:40:16,085
?אמרתי לו: עשית מליחה על הקורבן
...על הבשר? סליחה

482
00:40:16,159 --> 00:40:19,295
,אז הבן שלי אומר: אבא
.אבל זה קשור לבית המקדש

483
00:40:19,977 --> 00:40:22,525
.הילדים אפילו את זה לא מכירים
,קונים מהחנות, זורקים לסיר

484
00:40:22,566 --> 00:40:26,465
,לא יודעים שיש אפילו מליחה
.שזה דבר חובה

485
00:40:26,970 --> 00:40:31,324
?הרב מרדכי לוי, מה שלומך
,ברוך השם, כמה נחמד להיות שוב פה-

486
00:40:31,468 --> 00:40:33,804
.בפאנל הנפלא. -מדי שבוע בשבוע. -כן

487
00:40:33,843 --> 00:40:38,077
ובכן, הפרשיות שאנחנו עכשיו
,מתחילים לעסוק בהן, פרשיות הקורבנות

488
00:40:38,565 --> 00:40:41,064
יש בזה תקווה גדולה
.לכל אדם

489
00:40:41,112 --> 00:40:42,444
?משום שמה מטרת הקורבן

490
00:40:42,694 --> 00:40:44,980
אדם שחטא, חטא בשוגג
,או במחשבה

491
00:40:45,008 --> 00:40:48,354
,אז יש כל מיני קורבנות
.כל קורבן בא לכפר

492
00:40:48,495 --> 00:40:49,914
זאת אומרת, גם אם
,אדם מעד

493
00:40:50,446 --> 00:40:52,214
,גם אם אדם לא ידע
,לא היה מודע

494
00:40:52,431 --> 00:40:57,074
,יצרו תקף אותו ועבר עבירה
,זה אומר שהוא לא אבוד

495
00:40:57,246 --> 00:40:58,544
.ניתן לתקן

496
00:40:58,699 --> 00:41:04,294
.זה נותן הרבה כוח לאדם שידע
,אין אחד... כתוב: ככל שאדם גדול מחברו

497
00:41:04,325 --> 00:41:06,364
.כך יצרו גדול ממנו

498
00:41:06,826 --> 00:41:10,563
ולכן, זה בא לתת, להפיח תקווה
.אצל כל יהודי ויהודי

499
00:41:10,685 --> 00:41:13,193
,בפרט אנחנו יודעים
צופים בנו עכשיו המון צופים

500
00:41:13,509 --> 00:41:16,733
,ולפעמים בן אדם רוצה להתחזק קצת
:קצת להתקרב, אבל הוא אומר

501
00:41:17,374 --> 00:41:21,633
?מה, בורא עולם יסלח לי על כל מה שעשיתי
.אני אבוד, כמה דברים עברתי

502
00:41:21,675 --> 00:41:24,923
,באים, אומרים לו: תדע לך, כשהיה בית מקדש
:היו קורבנות, זה בא ללמד אותנו

503
00:41:25,422 --> 00:41:29,793
,לא משנה איזו עבירה בן אדם עשה
.תמיד הוא יכול לשוב בתשובה

504
00:41:29,853 --> 00:41:32,468
."איך כתוב? "שבע ייפול צדיק וקם

505
00:41:32,535 --> 00:41:35,339
.אפילו צדיק נופל שבע פעמים - הוא קם

506
00:41:35,703 --> 00:41:42,143
וכדי להמחיש את זה, מסופר פעם על מלך אחד
,שישב בגינה שלו שם, בבוסתן

507
00:41:42,583 --> 00:41:45,993
.ורצה לשתות איזה משקה קר

508
00:41:46,343 --> 00:41:49,532
:קרא למשרת שלו, אמר לו
.תביא לי איזה מיץ טוב

509
00:41:49,581 --> 00:41:54,912
,כמובן, המשרת מסור, הולך למטבח
,סוחט לו ככה מיץ תפוזים טבעי

510
00:41:55,188 --> 00:41:59,422
ככה בכוס קריסטל, אמר: אבל למלך נביא
.איזו תחתית יפה, מיוחדת

511
00:41:59,528 --> 00:42:03,360
ראה שיש שם איזו תחתית מעץ זית
,עם חיטובים מיוחדים

512
00:42:03,702 --> 00:42:06,382
,שהמלך קנה את זה מאיזה אוסף
.עלה לו 2,000 דולר

513
00:42:06,796 --> 00:42:11,252
הוא בהתרגשות רבה מניח את הכוס
.על התחתית, ומתקרב לכיוון המלך

514
00:42:11,522 --> 00:42:17,270
,ככל שהוא מתקרב למלך, מרוב התרגשות
,הוא מעד ואז נשמטה הכוס עם התחתית

515
00:42:17,328 --> 00:42:18,982
.אבל הוא הצליח לאחוז את הכוס

516
00:42:19,072 --> 00:42:21,987
,אבל התחתית נפלה
,בדיוק למזלו הרע

517
00:42:22,126 --> 00:42:25,951
לאיזה בור
.שבאותו רגע היו חופרים בגינה

518
00:42:26,091 --> 00:42:28,492
,רצו לשים שם כלונסאות
.לשים שם סככה

519
00:42:28,977 --> 00:42:31,987
,בור עמוק, שלושה מטרים
,כבר יצוק בטון

520
00:42:32,014 --> 00:42:34,901
,אבל הבור מאוד מאוד צר
.בערך עשרה סנטימטרים

521
00:42:35,582 --> 00:42:39,121
,הוא מנסה עם היד
,להכניס את היד, אולי למשוך

522
00:42:39,193 --> 00:42:42,040
,אבל הוא לא יכול
.זה שלושה מטרים, הוא לא יכול

523
00:42:42,812 --> 00:42:45,720
.הוא בא עם פנים נפולות, בוכה
?המלך אומר לו: מה קרה

524
00:42:46,088 --> 00:42:50,873
:התחיל לבכות ולספר לו
...אוי ואבוי, זו התחתית מעץ הזית, זה

525
00:42:51,325 --> 00:42:53,552
,המלך אמר: לא נורא
,מחר יבוא הקבלן

526
00:42:53,772 --> 00:42:56,231
נראה, אולי יש לו פתרון
.איך נוכל להוציא את חתיכת העץ הזאת

527
00:42:57,046 --> 00:42:59,688
,מגיע הקבלן למוחרת
.מספר לו המלך את אשר קרה

528
00:42:59,822 --> 00:43:00,882
.אומר הקבלן: אין שום בעיה

529
00:43:01,467 --> 00:43:05,454
"אני אזמין את "אבי מנופים

530
00:43:06,531 --> 00:43:08,087
.ו... -פרסומת סמויה

531
00:43:08,550 --> 00:43:11,486
.יש לו מקדחים ככה רציניים

532
00:43:11,607 --> 00:43:15,456
ליד זה אנחנו נחפור
,עוד בור, גם בעומק שלושה מטרים

533
00:43:15,490 --> 00:43:17,265
.אבל ברוחב של בערך מטר

534
00:43:17,616 --> 00:43:21,140
,נשחיל שם בן אדם פועל
?והוא עם מקדחה מצד לצד, איך זה נקרא היום

535
00:43:21,196 --> 00:43:21,862
?"דוך אנד דוך"

536
00:43:22,236 --> 00:43:24,684
...ואז עם היד הוא ישלוף את זה ו

537
00:43:24,974 --> 00:43:27,451
?אמר לו: טוב, כמה זה יעלה
?כמה זמן זה ייקח

538
00:43:27,804 --> 00:43:29,477
,אמר: זה יעלה בערך 4 אלף דולר

539
00:43:29,529 --> 00:43:30,831
זה ייקח בערך שבועיים

540
00:43:31,220 --> 00:43:34,271
כי המנופים האלה עולים
,המון כסף

541
00:43:34,385 --> 00:43:36,270
.'צריכים לסגור כבישים וכו

542
00:43:37,103 --> 00:43:38,299
:אמר לו המלך
?מה, השתגעת

543
00:43:38,386 --> 00:43:40,197
.זה בסך הכול שווה 2,000 דולר

544
00:43:40,226 --> 00:43:42,772
?מה, אני אשקיע 4 אלף
.זה לא פתרון. לא רוצה

545
00:43:42,885 --> 00:43:43,925
.טוב, לא רוצה - לא צריך

546
00:43:44,448 --> 00:43:46,312
:אמר המלך
.אני אנסה אולי פתרון אחר

547
00:43:46,537 --> 00:43:48,849
.קרא לעוד איזה קבלן עבודה שם

548
00:43:48,890 --> 00:43:50,499
?אמר לו: יש לך אולי רעיון
.כך וכך קרה

549
00:43:50,605 --> 00:43:51,327
.אמר לו: כן, יש לי רעיון

550
00:43:51,532 --> 00:43:53,035
,אני מביא טרקטור שופל

551
00:43:53,407 --> 00:43:57,303
אני פה, את כל הגינה פה
,אני טוחן, הורס, חורש

552
00:43:57,693 --> 00:44:00,224
,נסנן את הכול
נגיע לתחתית

553
00:44:00,304 --> 00:44:04,346
ואז מחדש נביא חולות
.ועוד פעם נשתול פה גינה, והכול מחדש

554
00:44:04,813 --> 00:44:06,726
?אמר: כמה זמן זה ייקח
?כמה זה יעלה

555
00:44:06,877 --> 00:44:08,949
,אמר לו: זה ייקח בערך חודש ימים

556
00:44:09,238 --> 00:44:10,479
.זה יעלה איזה 10 אלף דולר

557
00:44:10,631 --> 00:44:13,725
?אמר: השתגעתם כולכם
.בסך הכול אני רוצה את התחתית

558
00:44:13,943 --> 00:44:16,159
.טוב, אין פתרון
.המלך היה מאוד עצוב

559
00:44:16,691 --> 00:44:19,411
אחד מהשרים שהיו מקורבים אליו
.ראה אותו עצוב

560
00:44:19,459 --> 00:44:20,795
?מה קרה, המלך
.סיפר לו

561
00:44:21,085 --> 00:44:24,105
,אמר לו: תגיד לי
?ניסית אולי לפנות לרב של היהודים

562
00:44:24,480 --> 00:44:26,281
אמר: למה? הרב של היהודים
?הוא גם קבלן

563
00:44:26,391 --> 00:44:29,947
,הוא אמר: לא, אבל היהודים
,כל בעיה שיש להם פונים לרב

564
00:44:29,971 --> 00:44:32,007
.הרב תמיד יש לו פתרונות
.תנסה

565
00:44:32,154 --> 00:44:34,011
אמר: טוב, תקראו מהר
.לרב של היהודים

566
00:44:34,494 --> 00:44:36,046
.הרב נבהל, המלך קורה לו
?מה קרה

567
00:44:36,066 --> 00:44:37,951
?איזו גזרה על היהודים
?בא מבוהל: כן

568
00:44:38,520 --> 00:44:40,719
.אמר לו: תירגע, הכול בסדר
.כך וכך קרה

569
00:44:40,980 --> 00:44:41,901
?יש לך פתרון

570
00:44:42,613 --> 00:44:43,756
.אמר לו: כן, יש לי פתרון

571
00:44:43,784 --> 00:44:46,236
?אה, כמה זה יעלה, תגיד לי
?אמר: זה לא יעלה כסף. -מה

572
00:44:46,492 --> 00:44:49,188
?כמה זמן זה ייקח
.הוא אומר: 3-2 דקות

573
00:44:49,317 --> 00:44:50,578
.מה אתה אומר
?מה הפתרון

574
00:44:50,891 --> 00:44:52,682
,אמר: תביא מהר צינור
.תביא צינור

575
00:44:53,101 --> 00:44:53,752
.הביאו צינור

576
00:44:54,113 --> 00:44:57,119
:אמר למשרת
.תחבר את זה בבקשה לברז המים

577
00:44:57,456 --> 00:45:01,125
,לקח את הקצה השני של הצינור
,שם בראש הבור

578
00:45:01,179 --> 00:45:02,016
.אמר: תפתח את הברז

579
00:45:02,230 --> 00:45:05,287
ואז התחיל להציף
את כל הבור עם המים

580
00:45:05,637 --> 00:45:09,939
,התחתית, שהייתה מעץ זית
.התחילה לצוף לאט לאט, יצאה למעלה

581
00:45:10,251 --> 00:45:12,348
:הוציא את זה, אמר למלך
.קח, בבקשה

582
00:45:12,616 --> 00:45:16,564
:המלך חיבק אותו, נישק אותו, אמר
!אה, איזה יהודים חכמים אתם

583
00:45:17,195 --> 00:45:18,957
.זה כמובן משל
?אבל מה הנמשל

584
00:45:19,450 --> 00:45:21,669
.כתוב: כל יהודי הוא כמו עץ זית

585
00:45:21,997 --> 00:45:23,725
."כי האדם עץ השדה"

586
00:45:24,000 --> 00:45:26,130
.כל יהודי יש לו בחיים נפילות

587
00:45:26,201 --> 00:45:28,363
,הוא מרגיש שהוא נפל
,הוא עשה עבירות

588
00:45:28,393 --> 00:45:31,442
,הוא אומר: אין לי תקנה
.אין לי סיכוי לצאת ממה שנכנסתי

589
00:45:31,924 --> 00:45:33,704
:יצר הרע אומר לו
.עזוב, אין לך סיכוי

590
00:45:33,743 --> 00:45:37,697
,כדי לצאת מהמבוך
,אתה צריך להשקיע, להביא עכשיו מנופים

591
00:45:37,747 --> 00:45:39,273
...להסתבך

592
00:45:40,212 --> 00:45:41,983
:יצר הרע מהצד השני בא, אומר

593
00:45:42,357 --> 00:45:45,070
לא, אתה צריך עכשיו להפוך
.את כל החיים שלך, אין לך סיכוי

594
00:45:45,118 --> 00:45:48,397
,מילא, אם היית גר באזור אחר
,משפחה אחרת, אישה אחרת

595
00:45:48,453 --> 00:45:50,059
.אז אתה יכול להשתנות
.אין מצב

596
00:45:50,100 --> 00:45:50,996
:הוא אומר דבר כזה

597
00:45:51,845 --> 00:45:53,532
."הוי כל צמא לכו למים"

598
00:45:53,579 --> 00:45:55,382
."אומרים חז"ל: "אין מים אלא תורה

599
00:45:55,452 --> 00:45:58,622
,ברגע שיהודי מתחבר לתורה
,מציף את עצמו במים

600
00:45:58,885 --> 00:46:02,548
,לא משנה לאיזה בור הוא נפל
,התורה הזאת מרוממת אותו

601
00:46:02,894 --> 00:46:06,565
,מרימה אותו מעלה מעלה
.והוא יוצא מכל מבוך של בעיה בחיים

602
00:46:06,855 --> 00:46:08,660
,ואלו למעשה פרשיות השבוע שלנו

603
00:46:08,903 --> 00:46:11,102
.זה גם ויקרא וגם פרשת זכור

604
00:46:11,378 --> 00:46:14,993
,ויקרא" - גם אם אדם נפל לבור"
אל תשמע לקול עמלק

605
00:46:15,017 --> 00:46:18,239
,"שאומר לך "אשר קרך בדרך
.מקרר אותך מעבודת השם

606
00:46:18,531 --> 00:46:19,849
.יש סיכוי, יש תקווה לכולם

607
00:46:19,869 --> 00:46:21,945
,ואנחנו פה זוכים, בהידברות
,ברוך השם, באמת

608
00:46:22,364 --> 00:46:25,794
,מקבלים המון טלפונים, פניות
מיילים כל השנה

609
00:46:25,877 --> 00:46:27,848
מהמון יהודים יקרים מהארץ ומהעולם

610
00:46:27,946 --> 00:46:30,612
שרוצים להתחזק כי שומעים
,לתכנים של הידברות

611
00:46:30,633 --> 00:46:32,344
רוצים להתקרב וחושבים
,שחס ושלום

612
00:46:32,383 --> 00:46:34,112
,בגלל שעשו עבירות חמורות
.אין להם תקווה

613
00:46:34,443 --> 00:46:39,116
אז תדעו לכם, יש פה צוות מסור
שמתקשרים, מכוונים אותם

614
00:46:39,185 --> 00:46:41,340
,יושב פה אחד שהוא מקו ההלכה של הידברות

615
00:46:41,362 --> 00:46:44,601
.שמתקשרים אליו
.הרב, שיהיה בריא, שלמה בארי-

616
00:46:44,765 --> 00:46:47,038
,כשמו כן הוא
.שם האדם מעיד על המהות שלו

617
00:46:47,096 --> 00:46:48,437
.שלמה - חכם כשלמה

618
00:46:48,465 --> 00:46:50,603
.בארי -באר, מים נובעים

619
00:46:50,796 --> 00:46:53,483
אז בעזרת השם, כל הצופים היקרים
ששומעים אותנו

620
00:46:53,511 --> 00:46:55,046
,ורוצים, בעזרת השם להתחזק

621
00:46:55,280 --> 00:46:56,499
,רוצים שיכוונו אותם

622
00:46:56,774 --> 00:46:58,670
,אין עבירה שאין לה תשובה
.אין כזה דבר

623
00:46:58,748 --> 00:47:02,575
.בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח
.חיזקת אותנו מאוד, הרב, כרגיל-

624
00:47:03,154 --> 00:47:08,060
,אני רוצה בבקשה לחזור אליך
.הרב בארי, אב בית הדין היקר

625
00:47:08,088 --> 00:47:09,348
.שוב פעם תודה שבאת אלינו

626
00:47:09,865 --> 00:47:11,625
.השמחה והעונג כולו שלי

627
00:47:11,666 --> 00:47:15,625
.אני מריח שהוא יהיה פה בתוכניות הבאות עוד
.הלוואי, בעזרת השם, ברוך הבא תמיד-

628
00:47:15,967 --> 00:47:20,252
אנחנו בפרשה הזאת עוסקים
.בעושק וגזל של שכר שכיר

629
00:47:20,654 --> 00:47:24,340
איך בית הדין היום מתעסק
?עם הדברים הללו

630
00:47:25,534 --> 00:47:29,677
,אז קודם כול
,לגבי עושק ושכר שכיר

631
00:47:29,705 --> 00:47:30,500
,כמו שאתם מבינים

632
00:47:30,554 --> 00:47:31,954
.זה נושא מאוד רחב

633
00:47:33,400 --> 00:47:35,830
יש היום את המושגים

634
00:47:36,881 --> 00:47:37,824
היותר משפטיים

635
00:47:38,712 --> 00:47:42,747
,בעושק ושכר שכיר
,שזה קיים בבית דין לעבודה

636
00:47:42,775 --> 00:47:43,396
.כמו שאתם יודעים

637
00:47:44,118 --> 00:47:48,136
,אבל בית הדין היום, בימינו
דווקא בעניין הזה

638
00:47:49,064 --> 00:47:54,536
הוא כן מנסה, משתדל ללכת
דווקא בקו העדין הזה

639
00:47:54,653 --> 00:47:57,587
.של חוקי המדינה בעניינים האלה

640
00:47:58,056 --> 00:48:01,524
המקור לזה זה בירושלמי
,במסכת בבא מציעא בפרק ג

641
00:48:01,966 --> 00:48:04,192
,"שעל זה נאמר "המנהג מבטל הלכה

642
00:48:04,251 --> 00:48:10,850
שכיוון שיש מנהג הפועלים
,לתת זכויות של העובד על ידי המעביד

643
00:48:11,155 --> 00:48:14,173
אז צריך ללכת ממש על חבל דק

644
00:48:14,428 --> 00:48:17,529
,ולבדוק אילו חוקים לוקחים

645
00:48:17,566 --> 00:48:20,404
,שזה עניין של שכר שכיר
.של עושק

646
00:48:20,463 --> 00:48:22,928
עושק זה אומר
שאם המעביד משאיר אצלו

647
00:48:23,222 --> 00:48:25,800
,את הכסף של העובד
,זה נקרא לעשוק

648
00:48:26,477 --> 00:48:27,322
.זה נקרא עושק

649
00:48:27,731 --> 00:48:30,728
,ושכר שכיר
,"יש עניין של "בל תלין

650
00:48:30,808 --> 00:48:31,956
."ביומו תיתן שכרו"

651
00:48:32,285 --> 00:48:36,784
,יש חמישה לאווין ועשה אחד
."כמו שהסמ"ע מונה אותם אחד אחד ב"חושן משפט

652
00:48:37,134 --> 00:48:40,254
,ב"בחושן משפט" בסימן שלט, סעיף קטן א

653
00:48:40,544 --> 00:48:43,309
שמה הוא מונה אחד אחד
.והוא מסביר אותם בצורה יפה מאוד

654
00:48:43,707 --> 00:48:47,718
,זה כל אחד שיש יחסי עובד ומעביד
.הוא פשוט צריך לתת את זה

655
00:48:47,738 --> 00:48:51,878
,עכשיו, כשמגיע לבית הדין כזה דבר
,בזמן הזה, כמו שאתה שואל

656
00:48:52,088 --> 00:48:56,304
אז שמה הדיינים, פה יש להם עבודה קשה
,עכשיו, כרגע

657
00:48:56,384 --> 00:48:57,309
,בשעה שאנו מדברים

658
00:48:57,497 --> 00:48:59,480
יש לנו תיק כזה מונח על השולחן

659
00:48:59,872 --> 00:49:05,475
שהוא מורכב עם המון המון המון פרטים
,של דברים שקשורים

660
00:49:05,505 --> 00:49:07,289
.'האמת היא, לחשבות שכר וכו

661
00:49:08,266 --> 00:49:10,757
,לדוגמה, שני בעלי דינים
?כדוגמה, כן

662
00:49:10,774 --> 00:49:13,031
אחת עבדה בלי תלוש
שבע וחצי שנים

663
00:49:13,432 --> 00:49:15,084
,בחנות מסוימת
,אני לא יכול לחשוף פרטים

664
00:49:15,421 --> 00:49:19,643
אבל היא רצתה לעבוד בלי תלוש
.בגלל שהפריע למשהו אחר

665
00:49:20,031 --> 00:49:23,101
,בסדר. אז אחרי שבע וחצי שנים כבר
?איך אומרים

666
00:49:23,518 --> 00:49:25,417
נהיה ביניהם לא הכי יחסים טובים

667
00:49:25,737 --> 00:49:29,159
והיא הגישה מכתב פיטורין
,ונעלה את החנות בלי להודיע מראש

668
00:49:29,600 --> 00:49:31,650
ואחרי זה תבעה אותו
:לבית הדין אצלנו

669
00:49:32,316 --> 00:49:34,128
היא רוצה את כל הזכויות
.של עובד ומעביד

670
00:49:34,327 --> 00:49:36,057
:מאידך גיסא, הוא בא וטוען
,רגע, סליחה

671
00:49:36,097 --> 00:49:38,255
,את רצית לעבוד בלי תלוש
?את עוד רוצה זכויות

672
00:49:38,701 --> 00:49:40,495
.והתחילו הוויכוחים, משהו

673
00:49:41,135 --> 00:49:42,785
?איך בית הדין מתייחס לדבר הזה

674
00:49:43,315 --> 00:49:48,419
אז גם בזה יש חוק
מטעם חוקי העבודה

675
00:49:48,546 --> 00:49:52,224
,שגם מי שעובד בלי תלוש
.אז גם הוא צריך לקבל את כל הזכויות

676
00:49:52,252 --> 00:49:54,183
זה צריך להיות דבר
שהוא נראה מופקע הלכתית

677
00:49:54,241 --> 00:49:56,140
.כי כל תנאי שבממון הוא קיים

678
00:49:56,494 --> 00:49:57,902
?איך מסתדרים עם הדבר הזה

679
00:49:58,228 --> 00:50:03,742
זה לא פשוט, אבל כיוון שכאן
,צריכים ללכת וכן לדון לפי חוקי העבודה

680
00:50:03,963 --> 00:50:06,602
.בעניינים האלה בית הדין כן בודק

681
00:50:06,637 --> 00:50:08,568
,אנחנו אמורים לשבת וללמוד

682
00:50:08,672 --> 00:50:12,553
ברוך השם, עם שנים שאנחנו כבר צברנו ניסיון
,דווקא בעניינים האלה

683
00:50:12,923 --> 00:50:17,346
,אז אנחנו מכירים, יש את הפיצויים
מתי, אילו חוקים

684
00:50:17,390 --> 00:50:20,176
,הם בסיסיים, מהותיים
לוקחים כנסות

685
00:50:20,356 --> 00:50:24,089
או פסקי דין של שופטים וזה
,לא תמיד מתייחסים

686
00:50:24,229 --> 00:50:29,151
בהכרח לא, אבל מתייחסים יותר
,לחוקים יסודיים מהותיים

687
00:50:29,274 --> 00:50:32,176
,חגים, הבראה
.גם אם לא היה תלוש שכר

688
00:50:32,465 --> 00:50:33,525
.זה נושא מאוד מעניין

689
00:50:33,869 --> 00:50:35,743
:הנושא היותר מעניין שיש

690
00:50:36,080 --> 00:50:38,143
,שאלה שגם מונחת
,כרגע הגיעה לפתחנו

691
00:50:38,558 --> 00:50:41,017
באברך כולל, מה מעמדו
?של אברך כולל

692
00:50:41,371 --> 00:50:45,706
,אברך כולל חשוב
,שהחליט שפתאום

693
00:50:46,344 --> 00:50:47,871
,כמו שהתקשר אליי ראש כולל חשוב

694
00:50:48,126 --> 00:50:50,705
:הוא אומר לי
.האברך עוזב את הכולל

695
00:50:50,956 --> 00:50:52,757
.יש לו כולל מצומצם של שישה אברכים

696
00:50:53,144 --> 00:50:55,594
:אחד יוצא, הוא אומר לי
.זה הורס את כל מערכת הכולל

697
00:50:55,955 --> 00:50:56,904
.אין עכשיו את האווירה

698
00:50:56,969 --> 00:50:59,228
,הוא, לא יהיה לו אברך
,עוד ארבעה יישארו לבד

699
00:50:59,265 --> 00:51:00,742
.יגידו: אין אווירה, אנחנו יוצאים

700
00:51:01,110 --> 00:51:04,179
האם אני חייב לשלם לו
?את החודש שעבר או לא

701
00:51:04,646 --> 00:51:05,400
.שאלה קשה

702
00:51:05,582 --> 00:51:08,399
,לפטר אברך באמצע החודש
.באמצע השנה

703
00:51:08,508 --> 00:51:10,406
.לדוגמה, יפטר אותו בחנוכה

704
00:51:10,456 --> 00:51:12,352
האם הוא צריך לשלם לו
?עד סוף הזמן, בפסח

705
00:51:12,758 --> 00:51:16,114
:כל זה תלוי מה מעמדו של אברך בהלכה

706
00:51:16,350 --> 00:51:19,519
האם המעמד שלו
,כמו עובד ומעביד

707
00:51:19,584 --> 00:51:22,302
יש בין ראש הכולל לבין האברך
,יחסי עובד ומעביד

708
00:51:22,557 --> 00:51:24,032
?או שזה רק קבלת מלגה

709
00:51:24,237 --> 00:51:25,483
.הנפקא מינה היא פשוטה מאוד

710
00:51:25,725 --> 00:51:29,682
אם נגיד שיש לראש כולל
עניין בזה שהוא לומד

711
00:51:30,445 --> 00:51:33,067
,מחמת זה שלמשל ראש כולל

712
00:51:33,338 --> 00:51:37,387
,"שהוא ככה כותב בספר "חוקת משפט
,זה דבר מאוד מעניין

713
00:51:37,409 --> 00:51:39,934
,בעמוד פט
,הוא מביא דבר מאוד מעניין

714
00:51:40,110 --> 00:51:44,747
שאם ראש כולל הולך ואוסף כספים
?בחוץ לארץ, למשל, כן

715
00:51:44,820 --> 00:51:47,653
,אז יוצא שעכשיו כרגע
,כשיושבים ולומדים בכולל

716
00:51:48,029 --> 00:51:52,227
והוא מקבל כסף מחוץ לארץ
,והוא גם לוקח את האחוזים המותרים על פי ההלכה

717
00:51:52,271 --> 00:51:55,570
:הרב בן ציון אבא שאול למשל אומר
.עד 49 אחוז אתה יכול לקחת

718
00:51:55,787 --> 00:51:57,216
.אז יוצא שיש לך פה מפעל

719
00:51:57,493 --> 00:52:01,460
יושבים אברכים, אתה גם מרוויח עליהם
.אז יש יחסי עובד ומעביד

720
00:52:01,711 --> 00:52:04,031
הנפקא מינה היא
.שאתה צריך לשלם בזמן

721
00:52:04,288 --> 00:52:07,183
,אם לא תשלם בזמן
"תעבור על "בל תלין

722
00:52:07,391 --> 00:52:10,219
,ועל חמישה לאווין ועשה אחד
."ביומו תיתן שכרו"

723
00:52:10,491 --> 00:52:12,143
.עד כדי כך הדברים מגיעים

724
00:52:12,360 --> 00:52:16,003
גם כשמגיעים לבית הדין
ראש כולל עם אברכים

725
00:52:16,295 --> 00:52:17,997
,שיש ביניהם דין ודברים

726
00:52:18,219 --> 00:52:22,098
.שמה גם מסתכלים על חוקים מסוימים
,כמובן, אין פיצויי פיטורין, אין חגים, אין הבראה

727
00:52:22,172 --> 00:52:26,469
כי שוב, אין מושג
.של חוק המדינה בדברים האלה

728
00:52:26,581 --> 00:52:29,039
.אין מנהג, באברכים עדיין לא נוצר כזה דבר

729
00:52:29,092 --> 00:52:30,605
אברכים צריכים לעשות
איגוד אברכים

730
00:52:30,934 --> 00:52:32,475
.כדי שייווצר אולי כזה מנהג

731
00:52:32,826 --> 00:52:34,493
.אבל זה הדבר המעניין

732
00:52:34,752 --> 00:52:36,196
...שבט הלוי, יש לציין
.יפה מאוד-

733
00:52:36,374 --> 00:52:39,187
יש לציין ששבט הלוי
בחושן משפט בחלק ח

734
00:52:39,504 --> 00:52:41,760
.בסימן שטו כותב דבר מדהים

735
00:52:41,999 --> 00:52:45,969
,הוא אומר: העניין שאנחנו יכולים
,הגדר לבדוק מה יחסי עובד ומעביד

736
00:52:46,002 --> 00:52:47,141
,האם זה קיים באברכים

737
00:52:47,468 --> 00:52:51,894
זה אם ראש הכולל מגביל את האברך
,מה ללמוד, איך ללמוד, איפה ללמוד

738
00:52:52,060 --> 00:52:55,414
שמירת סדרים קפדנית
- וגם כן מבחנים

739
00:52:55,546 --> 00:52:57,406
,הוא אומר: זה יחסי עובד ומעביד

740
00:52:57,740 --> 00:53:00,157
,והנפקא מינה, כמו שאמרנו
.צריך לשלם בזמן

741
00:53:00,201 --> 00:53:03,949
- פיטר אותו באמצע הזמן
.ישלם לו עד סוף הזמן

742
00:53:04,102 --> 00:53:06,781
.אין מה לעשות
...יפה מאוד, זה פירוש-

743
00:53:06,930 --> 00:53:09,387
לא חשבתי לקבל תשובה
.כל כך מדוקדקת

744
00:53:09,836 --> 00:53:14,801
,"אגב, הרב שם לב שכשהרב אמר "אברך
.איך פניו של יעקב אורו

745
00:53:15,011 --> 00:53:17,657
.קודם כול, ממש יישר כוח
אני מאוד נהניתי פה בתוכנית

746
00:53:17,730 --> 00:53:19,129
עם כל תלמידי החכמים

747
00:53:19,592 --> 00:53:22,187
.והמוזיקה שמעוררת את הלבבות

748
00:53:22,647 --> 00:53:27,185
אני רק הייתי רוצה קצת לפרגן
?מכל הלב, כן

749
00:53:27,302 --> 00:53:30,705
הקב"ה זימן אותנו ביחד
,עם הזמר המפורסם

750
00:53:30,719 --> 00:53:32,868
עוד כשאני הייתי בתור ילד
אני זוכר אותו

751
00:53:34,865 --> 00:53:35,678
לא מעט

752
00:53:36,165 --> 00:53:40,543
,ואני, רק חשוב לציין
,יש לי ימים מאוד מאוד עמוסים, הוא יודע

753
00:53:41,025 --> 00:53:43,048
.אני לא ישן לפני שתיים, שלוש לפנות בוקר

754
00:53:43,729 --> 00:53:47,630
,יש לחץ של פסקי דין
,של שיעורים, של הכול

755
00:53:47,690 --> 00:53:50,339
,אבל כשאני נכנס לחדר הקטן שלי
,חדר הלימוד

756
00:53:51,278 --> 00:53:54,344
,אני אומר את זה ככה
,ממש בהתרגשות

757
00:53:54,614 --> 00:53:57,264
אני יושב, פותח את השירים
,של יובל טייב

758
00:53:57,327 --> 00:53:59,386
.ממש כפשוטו
.וואי, איזה כיף. -ממש-

759
00:54:00,088 --> 00:54:02,034
.ואני מתענג
,לא תמיד אני מבין את המילים

760
00:54:02,374 --> 00:54:04,538
.יש מילים בערבית
.אני די אוהב את זה

761
00:54:04,841 --> 00:54:07,965
.ואני מרגיש שהכול נפתח
,מנתק את הטלפון

762
00:54:08,341 --> 00:54:10,190
,ואני מרגיש שאני עולה ומתעלה

763
00:54:10,201 --> 00:54:12,229
,יושב ולומד
.שוכח מהכול

764
00:54:12,279 --> 00:54:13,797
.המוזיקה מעלה אותי למעלה

765
00:54:14,194 --> 00:54:15,794
?איך אומר הזוהר הקדוש

766
00:54:16,218 --> 00:54:18,845
כשלומדים הנשמה עולה

767
00:54:18,877 --> 00:54:20,069
ושמה היא מגלה
?רזי תורה

768
00:54:20,400 --> 00:54:23,609
.אז על ידי השירים שלך
,יישר כוח, תמשיך עם השירים 

769
00:54:23,631 --> 00:54:24,563
.זה מחזק אותנו מאוד

770
00:54:25,945 --> 00:54:28,907
ולסיום, הייתי רוצה להביא פירוש יפה
על דרך הרמז

771
00:54:29,263 --> 00:54:31,823
של אור החיים הקדוש
על הפסוק השני בפרשתנו

772
00:54:32,152 --> 00:54:34,256
דבר אל בני ישראל"
ואמרת אליהם

773
00:54:34,301 --> 00:54:36,330
."'אדם כי יקריב מכם קורבן לה"

774
00:54:36,740 --> 00:54:38,409
ישנם סוגים רבים
:של קורבנות

775
00:54:38,483 --> 00:54:40,492
,קורבן בקר
קורבן בהמה

776
00:54:40,533 --> 00:54:41,692
,או קורבן מן הצאן

777
00:54:42,103 --> 00:54:43,294
אך הקורבן המעולה

778
00:54:43,348 --> 00:54:47,564
והמובחר ביותר הוא הקורבן
,שזוכה האדם לקרב יהודי

779
00:54:47,977 --> 00:54:50,864
לקרב יהודי רחוק
,למסורת שלו, למסורת שלנו

780
00:54:51,008 --> 00:54:52,444
.לעם ישראל, לבורא עולם

781
00:54:52,846 --> 00:54:54,868
כפי שביאר רבנו
,אור החיים הקדוש

782
00:54:55,333 --> 00:54:58,546
עוד ירמוז לצוות את אנשי חיל"
להשתדל לקרב לבבות

783
00:54:58,578 --> 00:55:00,312
'עם בני ישראל לעבודת ה"

784
00:55:00,724 --> 00:55:02,465
."'ולזה ייקרא קורבן לה"

785
00:55:03,180 --> 00:55:05,442
אז הנה, ראינו היבט נוסף
,למילה קורבן

786
00:55:05,823 --> 00:55:08,262
,קורבן מלשון לקרב

787
00:55:08,744 --> 00:55:10,164
,לקרב אליו את בניו

788
00:55:10,188 --> 00:55:13,033
שהשם יתברך מקרב אותנו אליו

789
00:55:13,349 --> 00:55:15,343
,בנועם, באהבה, בחיבוק

790
00:55:15,829 --> 00:55:18,406
ואלו אולי הקורבנות
.היפים ביותר של דורנו

791
00:55:18,826 --> 00:55:20,672
אז נאמר תודה רבה
,לרב אליהו אסוס

792
00:55:21,022 --> 00:55:22,672
,לרב אייל ישראל שטרנליב

793
00:55:22,821 --> 00:55:24,456
,לרב שלמה בארי
,אב בית הדין

794
00:55:24,536 --> 00:55:25,818
לרב מרדכי לוי

795
00:55:26,147 --> 00:55:28,054
.וליעקב חמו הנהדר

796
00:55:28,108 --> 00:55:29,795
לרוניוס שהיה איתנו ואחיו

797
00:55:30,082 --> 00:55:32,832
,על המוזיקה הכל כך נהדרת
.שמהדהדת לי עד עכשיו בראש

798
00:55:33,115 --> 00:55:35,688
:תודה רבה לצוות הנגנים שלנו
,דוד ביתן על הקלידים

799
00:55:36,082 --> 00:55:37,820
,אלעד הראל על העוד וכינור

800
00:55:37,862 --> 00:55:39,323
,יונתן בן סימון - דרבוקה

801
00:55:40,492 --> 00:55:43,700
,פיצוחי "הטיב" ובת-אל קייקס
שמגיע לכם הרבה יישר כוח

802
00:55:43,716 --> 00:55:45,841
שאתם מפארים לנו
.את שולחן השבת שלכם

803
00:55:46,222 --> 00:55:48,991
,בעיקר ובפרט, תודה רבה לכם
הצופים, שאתם איתנו

804
00:55:49,212 --> 00:55:50,464
.בכל שבוע ושבוע

805
00:55:50,754 --> 00:55:53,748
.אני מודה לכם
,אנחנו בעזרת השם נתראה באותו יום

806
00:55:53,940 --> 00:55:56,576
,באותה שעה, בעזרת השם
.בשבוע הבא בפרשת צו

807
00:55:56,881 --> 00:55:59,867
,אנחנו נסיים כמו שמקבלים שבת אמיתית

808
00:55:59,930 --> 00:56:01,861
."עם "ברכה תשימה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה