הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: ביטחון עצמי וענווה

הרב זמיר כהן

 הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם הפרק השמיני

תמלול ההרצאה

1
00:00:28,360 --> 00:00:30,480
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:31,800 --> 00:00:36,040
הגענו לפרקי אבות, פרק א', משנה י"ד.

3
00:00:38,960 --> 00:00:40,560
מי זה "הוא היה אומר"?

4
00:00:40,680 --> 00:00:43,360
הלל הזקן כפי שראינו במשנה לפני כן.

5
00:00:53,560 --> 00:00:55,480
כלומר, אומר הלל הזקן:

6
00:00:56,280 --> 00:01:01,640
כל אדם צריך שיהיה לו ביטחון עצמי
ולומר "אם אין אני לי, מי לי"?

7
00:01:02,880 --> 00:01:06,240
אבל יחד עם זאת,
שתהיה לו ענווה כלפי הקב"ה.

8
00:01:06,560 --> 00:01:08,360
"וכשאני לעצמי, מה אני?"

9
00:01:08,440 --> 00:01:12,120
אם אני לבד בלי העזרה מלמעלה, מבורא עולם,

10
00:01:12,680 --> 00:01:15,520
אז מה אני שווה בכלל, איזה כוחות יש לי?

11
00:01:16,200 --> 00:01:20,120
כלומר, השילוב הזה בין ההכרה בערך עצמו,

12
00:01:20,200 --> 00:01:22,040
במסוגלות של עצמו,

13
00:01:22,440 --> 00:01:24,280
ושלא יסמוך על אחרים,

14
00:01:26,960 --> 00:01:28,840
בפרט לא ברוחניות.

15
00:01:30,000 --> 00:01:35,080
עוד בענייני גשמיות יכול להטיל
על אחרים שיעזרו לו או שיסייעו,

16
00:01:35,640 --> 00:01:38,520
אבל ברוחניות האדם בונה את עצמו.

17
00:01:39,480 --> 00:01:42,240
כשהוא משקיע בעצמו, הוא בונה את עצמו,

18
00:01:43,160 --> 00:01:44,480
הוא מתעלה,

19
00:01:46,520 --> 00:01:49,720
אבל ידע תמיד שיש את הסייעתא דשמיא.

20
00:01:49,800 --> 00:01:53,520
"וכשאני לעצמי", אם אני לבד, "מה אני"?

21
00:01:53,640 --> 00:01:55,360
זה ביאור אחד.

22
00:01:55,600 --> 00:01:58,280
מהיבט נוסף, ראינו גם בשיעור הקודם,

23
00:01:59,040 --> 00:02:00,880
"וכשאני לעצמי, מה אני?"

24
00:02:00,960 --> 00:02:03,880
כלומר, אם אני מרוכז רק בעצמי,

25
00:02:05,000 --> 00:02:06,720
אני לא שווה שום דבר.

26
00:02:07,120 --> 00:02:12,720
אדם שגם לא דואג לאחרים,
אלא משקיע רק בעצמו,

27
00:02:12,920 --> 00:02:14,680
אכפת לו רק מעצמו,

28
00:02:15,200 --> 00:02:17,520
אף פעם לא מנסה לסייע לאחרים,

29
00:02:17,640 --> 00:02:21,440
לחשוב על הזולת, על השכנים שזקוקים לעזרה,

30
00:02:21,560 --> 00:02:24,280
על חבר בעבודה שנמצא עכשיו במשבר,

31
00:02:24,840 --> 00:02:26,440
על קרובי משפחה,

32
00:02:26,720 --> 00:02:31,880
על הורים שלעת זקנה קשה להם
והם זקוקים לעזרה, רק לא נעים להם לבקש,

33
00:02:32,800 --> 00:02:35,360
אדם כזה, שהוא מרוכז רק בעצמו,

34
00:02:35,680 --> 00:02:38,000
כי הוא אומר:
"מה אתה רוצה? אם אין אני לי, מי לי",

35
00:02:38,400 --> 00:02:42,240
אבל שכחת את ההמשך,
"וכשאני לעצמי, מה אני?"

36
00:02:42,320 --> 00:02:45,160
אם אתה חושב רק על עצמך, מה אתה שווה?

37
00:02:45,640 --> 00:02:50,240
כלומר, "וכשאני לעצמי, מה אני?"
מתפרש לשתי זוויות.

38
00:02:50,800 --> 00:02:56,040
זווית אחת כלפי בורא עולם,
זווית שנייה כלפי בני אדם.

39
00:02:56,120 --> 00:03:00,920
אלה שתי הזוויות שיש
ב"וכשאני לעצמי, מה אני?"

40
00:03:01,600 --> 00:03:03,840
מסיים הלל את המשנה ואומר:

41
00:03:04,080 --> 00:03:06,880
"ואם לא עכשיו, אימתי?"

42
00:03:09,360 --> 00:03:12,200
כלומר, לא לדחות דברים.

43
00:03:12,880 --> 00:03:16,440
דבר שאתה יודע
שצריך לעשות אותו, שנכון לעשות אותו,

44
00:03:16,560 --> 00:03:18,520
אל תדחה אותו לאחר כך.

45
00:03:19,600 --> 00:03:23,520
לפעמים האדם רוצה
להתחזק במשהו, בעבודת המידות,

46
00:03:23,600 --> 00:03:27,240
אדם שמזהה בעצמו איזו מידה שלילית.

47
00:03:27,720 --> 00:03:31,560
הוא מרגיש: אני באמת לא בסדר
במידת הקנאה, לא רגוע עם עצמי,

48
00:03:31,640 --> 00:03:34,440
כל הזמן מקנא, מסתכל על אחרים, מה יש להם,

49
00:03:34,880 --> 00:03:37,440
מחטט במבט שלי בכל עניין.

50
00:03:37,840 --> 00:03:41,520
אחר מרגיש:
אני כעסן, כל דבר מיד מבעיר אותי.

51
00:03:43,240 --> 00:03:46,000
לא תמיד האדם שם לב לחסרונות שלו,

52
00:03:46,080 --> 00:03:47,880
אלא לאחר שעובר זמן,

53
00:03:48,920 --> 00:03:52,160
אבל כשהוא מזהה בעצמו דבר שהוא צריך לתקן,

54
00:03:52,240 --> 00:03:55,880
רדיפת כבוד, שנאה, קנאה, תאווה.

55
00:03:56,080 --> 00:04:00,120
הוא מרגיש שיש לו תאווה עצומה,
היצרים בוערים בו בעוצמות,

56
00:04:02,160 --> 00:04:04,200
שלא ישלים עם המצב הזה.

57
00:04:04,320 --> 00:04:07,280
אז מה הוא אומר לעצמו:
כן, יבוא יום שאני אתקן את זה.

58
00:04:07,400 --> 00:04:09,280
יום יבוא, אני אעבוד על המידות.

59
00:04:09,360 --> 00:04:12,240
אני אלמד מוסר, אתחיל להתאמן, להשתנות.

60
00:04:12,640 --> 00:04:17,080
יום יבוא ואני אתחיל לשמור שבת,
יום יבוא ואתחיל לקבוע עיתים לתורה.

61
00:04:17,280 --> 00:04:18,640
למה "יום יבוא"?

62
00:04:19,400 --> 00:04:22,640
אם הגעת להכרה שצריך לתקן, צריך לשנות,

63
00:04:22,720 --> 00:04:24,320
תעשה את זה עכשיו.

64
00:04:24,440 --> 00:04:27,000
"ואם לא עכשיו, אימתי?"

65
00:04:28,000 --> 00:04:32,120
מה פירוש "אימתי"?
הוא אומר: אני עכשיו בן 17, בן 25.

66
00:04:32,320 --> 00:04:34,040
יש לי עוד הרבה שנים.

67
00:04:34,840 --> 00:04:40,000
הגמרא במסכת שבת מביאה
שרבי אליעזר אמר לתלמידיו:

68
00:04:40,880 --> 00:04:44,080
"שוב יום אחד לפני מיתתך".

69
00:04:44,440 --> 00:04:49,320
אמר: תשמעו עצה טובה שלי,
יום לפני שאתה מת, תחזור בתשובה,

70
00:04:49,760 --> 00:04:51,920
וכך תבוא לעולם הבא נקי.

71
00:04:52,600 --> 00:04:54,520
התלמידים לא הבינו מה הרב אומר.

72
00:04:54,640 --> 00:04:57,560
אמרו לו:
כבוד הרב, וכי אדם יודע מתי ימות?

73
00:04:57,800 --> 00:05:01,000
אם היינו יודעים, זה היה מצוין.
מי לא היה עושה תשובה יום לפני?

74
00:05:01,120 --> 00:05:03,040
אבל איך אדם יכול לדעת?

75
00:05:03,400 --> 00:05:05,920
אמר להם: זה בדיוק מה שאני מתכוון.

76
00:05:06,200 --> 00:05:11,000
כל יום יעשה תשובה, כי אולי זה מחר,
"ונמצא כל ימיו בתשובה".

77
00:05:11,600 --> 00:05:14,280
כי באמת אדם לא יכול לדעת מתי יבוא יומו.

78
00:05:14,480 --> 00:05:16,600
שם ממשיכה הגמרא ואומרת

79
00:05:16,760 --> 00:05:20,080
על הפסוק שלמדנו אותו כאן בשיעור, בקהלת.

80
00:05:20,680 --> 00:05:24,040
שלמה המלך, החכם באדם, הוא אומר:

81
00:05:24,120 --> 00:05:30,760
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים
ושמן על ראשך אל יחסר".

82
00:05:31,200 --> 00:05:36,560
כלומר, תמיד תהיה עם בגדים יפים,
תמיד תהיה מסורק, תמיד תיראה טוב.

83
00:05:36,880 --> 00:05:38,920
מה התכוון שלמה בפסוק הזה?

84
00:05:40,440 --> 00:05:47,040
אומרת הגמרא,
משל למלך שאמר לכל אנשי הארמון שלו,

85
00:05:47,120 --> 00:05:49,200
עבדים, משרתים, שרים,

86
00:05:50,720 --> 00:05:55,080
אמר להם: תתכוננו, אני מארגן מסיבה.

87
00:05:57,080 --> 00:05:58,960
כשהמלך מארגן מסיבה,

88
00:05:59,560 --> 00:06:05,280
מיד כולם הולכים להתקלח,
להתלבש יפה, להסתרק,

89
00:06:05,840 --> 00:06:08,080
עניבות הכי מפוארות שיש להם.

90
00:06:08,160 --> 00:06:09,800
מסיבה שהמלך מארגן.

91
00:06:09,880 --> 00:06:14,920
גם היום בעולם, כשמלכים, נשיאים,
מארגנים מסיבה בארמון המלכות,

92
00:06:15,000 --> 00:06:18,520
כל מי שמוזמן משקיע הרבה כדי להיראות יפה.

93
00:06:20,360 --> 00:06:22,240
אבל הוא לא נתן להם תאריך.

94
00:06:22,320 --> 00:06:24,440
לא אמר להם: זה יהיה היום, עוד שבוע.

95
00:06:25,280 --> 00:06:27,680
אמר רק: תתארגנו, יש מסיבה.

96
00:06:29,120 --> 00:06:31,000
הטיפשים שבהם אמרו:

97
00:06:31,480 --> 00:06:33,240
כדי להכין מסיבה לוקח זמן.

98
00:06:33,320 --> 00:06:35,640
עד שיבשלו, עד שיארגנו, עד שיכינו,

99
00:06:36,000 --> 00:06:37,920
הלכו לעיסוקים שלהם.

100
00:06:38,760 --> 00:06:42,480
אדם שעובד בסבלות הלך להיות סבל,

101
00:06:42,560 --> 00:06:45,200
אדם שעובד בבניין הלך לעבוד בבניין.

102
00:06:46,160 --> 00:06:50,640
הפיקחים שבהם אמרו: וכי חסר משהו למלך?

103
00:06:51,680 --> 00:06:54,280
המלך יכול תוך כמה שעות לארגן מסיבה,

104
00:06:54,800 --> 00:06:58,320
והקפידו מאותו רגע
להיות לבושים יפה, מאורגנים.

105
00:06:58,600 --> 00:07:03,480
לאחר כמה שעות הודיע המלך:
השערים נפתחים, תיכנסו כולכם.

106
00:07:05,520 --> 00:07:09,720
המלך אומר לכולם להיכנס הרגע,
אף אחד לא יכול להתחמק. כולם נכנסו.

107
00:07:10,680 --> 00:07:14,720
אלה שהיו לבושים יפה
נכנסו שמחים, רגועים, מאורגנים,

108
00:07:15,280 --> 00:07:19,400
אבל הסבל שבא עם בגדי הסבלות
והבנאי עם בגדי הפועל בניין,

109
00:07:19,680 --> 00:07:21,560
ונכנסו בצורה כזו.

110
00:07:21,680 --> 00:07:24,760
הסתכל עליהם המלך,
איזה ביזיון היה להם שם.

111
00:07:25,160 --> 00:07:29,160
אמר להם המלך: אתם תעמדו
ותסתכלו על כולם, איך שהם אוכלים.

112
00:07:29,400 --> 00:07:32,040
לשבת איתנו, לא מתאים שתשבו בצורה כזו.

113
00:07:32,160 --> 00:07:34,560
אמרתי לכם להתארגן, למה לא התארגנתם?

114
00:07:34,880 --> 00:07:38,040
על זה אמר שלמה:
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים".

115
00:07:38,440 --> 00:07:41,800
תמיד תהיה מאורגן.
זה מה שאמר רבי אליעזר לתלמידיו:

116
00:07:41,920 --> 00:07:44,160
"שוב יום אחד לפני מיתתך".

117
00:07:44,920 --> 00:07:48,600
לכן אומר הלל: "ואם לא עכשיו, אימתי?"

118
00:07:48,680 --> 00:07:52,800
אל תגיד "יבוא יום". אם הגעת להכרה
שצריך לתקן משהו, לשנות משהו,

119
00:07:53,000 --> 00:07:54,680
תעשה את זה עכשיו.

120
00:07:55,000 --> 00:07:56,920
בפרט בעבודת המידות,

121
00:07:58,200 --> 00:08:01,840
כמה שהאדם יותר צעיר, יותר קל לו להשתנות.

122
00:08:02,280 --> 00:08:05,880
כמה שהוא מתבגר יותר,
יותר קשה לו להשתנות.

123
00:08:05,960 --> 00:08:08,240
זה נכון בכל שינוי הרגל. לשנות הרגלים,

124
00:08:08,320 --> 00:08:10,640
צעירים, יותר קל להם לשנות הרגלים,

125
00:08:10,840 --> 00:08:12,200
יותר גמישים,

126
00:08:12,640 --> 00:08:16,480
אבל כשאדם מגיע לגיל מופלג...
גם יש הבדל בין רווק לבין נשוי.

127
00:08:16,880 --> 00:08:21,360
בחור רווק, בחורה רווקה,
רוצים להתחזק בתורה ומצוות, שמירת שבת,

128
00:08:21,960 --> 00:08:24,120
שום בעיה, זה תלוי רק בהם.

129
00:08:24,200 --> 00:08:27,480
אחרי החתונה, כמה התמודדויות וקשיים.

130
00:08:27,640 --> 00:08:31,160
הוא רוצה להתחזק, היא אומרת לו:
"רגע, אבל התחתנו כשאתה לא היית דתי,

131
00:08:31,240 --> 00:08:34,440
"מה פתאום אתה עכשיו
מתחיל לשמור שבת?" או להפך.

132
00:08:34,640 --> 00:08:39,720
כמה שהאדם יותר צעיר
והוא מכוון את עצמו לדרך נכונה,

133
00:08:39,800 --> 00:08:43,640
משנה את עצמו ללכת בדרך טובה,
הרבה יותר קל לו.

134
00:08:44,080 --> 00:08:46,400
עץ, כשהוא שתיל רך,

135
00:08:46,640 --> 00:08:48,720
אתה יכול ליישר אותו.

136
00:08:48,800 --> 00:08:50,880
אתה רואה שהוא קצת עקום, אתה מיישר אותו,

137
00:08:51,280 --> 00:08:55,320
אבל לאחר שהוא נהיה כבר עץ זקן,
עם הגזע הגדול והשורשים,

138
00:08:55,960 --> 00:08:58,440
לא שאי אפשר, אבל קשה מאוד.

139
00:08:59,440 --> 00:09:01,560
אני אומר "לא שאי אפשר",
כי באמת פגשתי אנשים.

140
00:09:01,640 --> 00:09:04,240
היה פרופסור ללשון לפני מספר שנים

141
00:09:05,240 --> 00:09:08,160
שקצת התחיל להתחזק
דרך השיעורים ב"הידברות".

142
00:09:08,440 --> 00:09:12,440
לראשונה בחייו בגיל 80
התחיל להניח תפילין יום-יום,

143
00:09:12,520 --> 00:09:16,000
לקבוע עיתים לתורה, והשתנה מקצה לקצה.

144
00:09:16,080 --> 00:09:19,080
שומר תורה ומצוות ממש בלב ונפש.

145
00:09:19,240 --> 00:09:22,680
אז יש, יש גם בגילאים כאלה
שאדם יכול להתחזק, להשתנות,

146
00:09:22,760 --> 00:09:24,360
אף פעם לא מאוחר.

147
00:09:24,720 --> 00:09:27,880
אבל כמה שהאדם יותר צעיר הרבה יותר קל לו.

148
00:09:27,960 --> 00:09:31,600
לכן אומר הלל: "ואם לא עכשיו, אימתי?"

149
00:09:33,160 --> 00:09:35,440
נעבור למשנה הבאה, משנה ט"ו.

150
00:09:35,640 --> 00:09:37,600
שמאי אומר... ראינו קודם,

151
00:09:38,720 --> 00:09:42,200
כל המשניות שראינו
עד עכשיו הן מתקופת הזוגות,

152
00:09:42,760 --> 00:09:46,400
כשהיה אחד נשיא ישראל והשני אב בית הדין.

153
00:09:46,760 --> 00:09:52,000
הלל ושמאי, הלל היה נשיא ישראל
משושלת מלכי בית דוד,

154
00:09:52,360 --> 00:09:54,920
ושמאי היה אב בית הדין.

155
00:09:55,040 --> 00:09:58,000
אז עד עכשיו דיבר הלל,
עכשיו עוברים לשמאי.

156
00:10:09,920 --> 00:10:13,720
כלומר, שמאי היה תמיד רגיל
לחזק את האנשים בנקודות האלה,

157
00:10:13,800 --> 00:10:16,880
לכן ציטטו אותו, את הנקודות האלה בשמו.

158
00:10:17,280 --> 00:10:19,520
ראשית: "עשה תורתך קבע".

159
00:10:19,760 --> 00:10:21,120
מה זה "קבע"?

160
00:10:21,560 --> 00:10:23,920
יש דבר שהוא מרכזי בחיים,

161
00:10:24,000 --> 00:10:26,640
יש דבר שהוא ארעי בחיים, שהוא טפל בחיים.

162
00:10:27,440 --> 00:10:30,280
אדם, יש לו משפחה, נאלץ לעבוד לפרנסתו.

163
00:10:30,800 --> 00:10:35,200
אומר לו הלל: נכון, אתה עובד לפרנסה,
כי צריך לפרנס את המשפחה,

164
00:10:35,720 --> 00:10:40,160
אבל תרגיל את עצמך
שמה המרכז, מה העיקר בחיים?

165
00:10:40,480 --> 00:10:42,760
זה השיעור תורה שאני הולך להשתתף בו.

166
00:10:43,200 --> 00:10:44,640
כל השאר זה טפל.

167
00:10:44,840 --> 00:10:47,560
נכון, חי בעולם,
צריך שיהיה אוכל, צריך שתהיה פרנסה,

168
00:10:47,640 --> 00:10:49,680
אז אני משתדל שיהיה את מה שצריך,

169
00:10:49,800 --> 00:10:54,560
אבל מה חשוב לי בחיים,
מה המרכז אצלי בחיים? זה התורה.

170
00:10:55,000 --> 00:11:00,520
אדם שמרגיל את עצמו לחשיבה כזו,
שלא שהוא הולך לשיעור תורה כדרך אגב.

171
00:11:00,600 --> 00:11:04,600
יש לו מעט דברים חשובים בחיים,
אחד מהם זה תורה.

172
00:11:05,120 --> 00:11:09,920
יש אדם אחר שאצלו התורה זה המרכז
וכל השאר המעגלים שמסביב,

173
00:11:10,000 --> 00:11:11,840
אבל מרכז החיים זה תורה.

174
00:11:12,240 --> 00:11:15,240
אדם כזה שאצלו מרכז החיים זה תורה

175
00:11:15,600 --> 00:11:20,520
הוא הופך להיות אדם מאושר, רגוע, שלו.

176
00:11:20,680 --> 00:11:25,320
יש לו התמודדויות וקשיים כמו כולם,
אבל הוא לא מרגיש את כל הקשיים האלה,

177
00:11:25,840 --> 00:11:28,080
כי הוא יודע "מה העיקר אצלי בחיים".

178
00:11:28,320 --> 00:11:31,320
אז מישהו פגע בו. בעבודה אמרו לו משפט.

179
00:11:31,760 --> 00:11:33,960
יש אנשים, משפט אחד שאמרו בעבודה,

180
00:11:34,040 --> 00:11:35,560
שבוע שלם הוא בדיכאון.

181
00:11:35,880 --> 00:11:39,160
פגוע, נעלב, עושה חשבונות עכשיו,

182
00:11:39,280 --> 00:11:42,200
יפטרו, מה יהיה
ואיך הוא אמר ומה היא אמרה.

183
00:11:42,720 --> 00:11:46,040
אבל אדם שאומר: רגע, מה העיקר אצלי בחיים?

184
00:11:46,240 --> 00:11:49,800
זה השיעור תורה שאני הולך.
אז אמרו בעבודה. בסדר, שיגידו.

185
00:11:50,720 --> 00:11:54,680
אבד קצת כסף.
בסדר, אז הלך הכסף. מה העיקר בחיים?

186
00:11:54,760 --> 00:12:00,080
לא עושה עניין יותר מדי מכל דבר,
כי תמיד הוא בודק מה עיקר ומה טפל.

187
00:12:00,160 --> 00:12:01,800
"עשה תורתך קבע."

188
00:12:02,880 --> 00:12:04,200
אדם כזה,

189
00:12:05,400 --> 00:12:11,000
גם בהתמודדויות של השלום בית,
של הבין אדם לחברו, עבודת המידות,

190
00:12:11,200 --> 00:12:13,520
הרבה יותר קל לו מאנשים אחרים,

191
00:12:13,880 --> 00:12:17,040
כי דבר שהוא חשוב בחיים, זוכרים אותו.

192
00:12:17,480 --> 00:12:20,400
דבר שהוא טפל לא נכנס לזיכרון.

193
00:12:20,480 --> 00:12:23,560
דבר שהוא מרכזי, אנשים זוכרים.

194
00:12:24,000 --> 00:12:28,560
אדם שאצלו התורה היא העיקר בחיים,
היא המרכזית, "עשה תורתך קבע",

195
00:12:29,320 --> 00:12:32,840
כל התמודדות שיש לו בחיים
הוא בודק מה רצון השם.

196
00:12:33,320 --> 00:12:36,000
איך הקב"ה היה רוצה שאני אגיב עכשיו.

197
00:12:37,200 --> 00:12:40,400
נניח שאשתו אמרה משפט

198
00:12:40,480 --> 00:12:43,680
או התנהגה בצורה
שהוא מאוד כעס, מאוד נפגע,

199
00:12:43,760 --> 00:12:45,800
ונניח שהיא באמת לא הייתה בסדר.

200
00:12:46,880 --> 00:12:49,960
אם מה שמנווט אותו בחיים זה האגו הפרטי,

201
00:12:50,360 --> 00:12:53,440
הוא יכול לצאת עכשיו
לריבים, למחלוקות, לכעסים,

202
00:12:53,960 --> 00:12:58,440
אבל אם מה שמוביל אותו בחיים
זה מה רצון השם, מה כתוב בתורה,

203
00:12:58,520 --> 00:13:03,120
איך צריך להתנהג בצורה כזו,
כי אצלו בחיים התורה זה המרכז,

204
00:13:03,600 --> 00:13:05,440
אז הוא מתנהל על פי זה.

205
00:13:05,880 --> 00:13:09,600
איך רצון השם שאני אגיב עכשיו
על המילים שאשתי אמרה?

206
00:13:10,080 --> 00:13:12,960
שאדבר בנחת או אדבר בצעקות?

207
00:13:14,120 --> 00:13:18,320
מיד יאמר לעצמו: ודאי,
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

208
00:13:18,400 --> 00:13:20,840
צריך לדבר בנחת.
"רגע, אבל היא הכעיסה אותי."

209
00:13:21,200 --> 00:13:25,120
בסדר, אז נמצא את הזמן מחר,
עוד כמה שעות, כשהאווירה תירגע,

210
00:13:25,240 --> 00:13:27,040
אני אשב איתה ואדבר איתה,

211
00:13:27,120 --> 00:13:30,640
למה היה כך ומה אני מצפה ממנה
בפעם הבאה כשיהיה דבר כזה.

212
00:13:30,760 --> 00:13:33,000
נפתור את הבעיות בלי לריב.

213
00:13:34,480 --> 00:13:37,400
אדם כזה, שהתורה מרכז אצלו בחיים,

214
00:13:37,920 --> 00:13:42,200
מקבל גם כוחות, כמו שרואים אצל דוד המלך,

215
00:13:42,520 --> 00:13:45,840
שהיה נרדף על ידי שאול. בלילות היה בורח:

216
00:13:45,920 --> 00:13:48,160
"גם כי אלך בגיא צלמוות".

217
00:13:48,520 --> 00:13:52,520
היה הולך בגיא בין הרים
ורואה מעליו את הצל של מלאך המוות

218
00:13:52,600 --> 00:13:55,200
כאילו הוא מרחף עליו, על דרך המשל.

219
00:13:55,400 --> 00:13:57,960
כל רגע הוא הולך למות.
שאול רודף אחריו להורגו,

220
00:13:58,040 --> 00:14:00,760
המלך עם כל הצבא. איזה פחד זה.

221
00:14:01,000 --> 00:14:04,640
אבל אומר דוד,
"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע",

222
00:14:04,720 --> 00:14:07,400
אני לא מפחד שיקרה לי רע, "כי אתה עימדי".

223
00:14:07,960 --> 00:14:10,560
אני יודע שאתה איתי, אז מה שיצא זה לטובה.

224
00:14:10,680 --> 00:14:15,160
עליי מוטלת חובת ההשתדלות,
אבל אני סומך עליך שאתה משגיח עליי.

225
00:14:15,760 --> 00:14:20,360
אדם כזה זה אדם
שהרוחניות היא המרכז בחיים שלו.

226
00:14:20,440 --> 00:14:23,280
זה דוד שאמר: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד".

227
00:14:23,360 --> 00:14:25,120
מה פירוש המילה "שיוויתי"? "שמתי".

228
00:14:25,440 --> 00:14:29,200
תמיד הוא אומר: אני שם מול העיניים שלי
את הקב"ה, את התורה שלו,

229
00:14:29,600 --> 00:14:32,960
ואני תמיד בודק
מה רצון השם ממני, אני חי על פי זה.

230
00:14:33,560 --> 00:14:37,120
אדם שעושה תורתו קבע,
הוא מרוויח לא רק עולם הבא.

231
00:14:37,320 --> 00:14:40,320
עולם הבא, ודאי, אבל מרוויח גם עולם הזה.

232
00:14:41,000 --> 00:14:43,560
איך מגיעים למצב ש"תורתו קבע"?

233
00:14:43,760 --> 00:14:45,960
הרי זה לא קל, חיים בעולם חומרי,

234
00:14:46,080 --> 00:14:49,880
ואדם מרגיש באופן טבעי
שמה שחשוב בחיים זה לגמור את המשכנתה

235
00:14:50,120 --> 00:14:52,600
ולהרחיב את הדירה ולקנות רכב כזה

236
00:14:52,680 --> 00:14:55,160
וליהנות מפה ולטייל שם.

237
00:14:55,400 --> 00:14:57,360
זו הטעיה של היצר הרע.

238
00:14:58,200 --> 00:15:01,760
רש"י כותב
שהעולם נקרא "עולם" מלשון "העלם".

239
00:15:01,920 --> 00:15:04,000
העולם החומרי, התפקיד שלו,

240
00:15:04,120 --> 00:15:07,920
להעלים מהאדם את הרוחניות שמסתתרת בעולם.

241
00:15:09,640 --> 00:15:14,280
לא לחינם המילה "הטבע"
אותה גימטרייה של המילה "אלוקים".

242
00:15:14,400 --> 00:15:16,080
אלוקים ב-ה', כמובן.

243
00:15:17,640 --> 00:15:20,800
לומר שהאלוקים מסתתר בתוך הטבע.

244
00:15:21,280 --> 00:15:23,360
אפילו אותם שמדברים על האבולוציה,

245
00:15:23,800 --> 00:15:25,920
מדברים בהתפעלות

246
00:15:26,720 --> 00:15:31,800
שיש איזה חוק אבולוציוני
שעל פי זה התפתח זה מזה, כדי להגן על זה.

247
00:15:32,920 --> 00:15:35,120
כאילו שאבולוציה זה איזה מישהו.

248
00:15:35,680 --> 00:15:40,000
הם מדברים על אבולוציה כאילו יש פה
איזו יד מכוונת, מתכננת, מאחורי הדברים.

249
00:15:40,120 --> 00:15:42,760
אדם בר דעת יודע שזה אלוקים.
מה זה אבולוציה?

250
00:15:43,320 --> 00:15:45,920
הקב"ה סידר מערכות בטבע,

251
00:15:46,760 --> 00:15:48,960
ולא שיצור התפתח מיצור,

252
00:15:49,120 --> 00:15:52,040
אלא הוא ברא את האדם עפר מן האדמה

253
00:15:52,680 --> 00:15:54,960
ונתן בו תכונות מסוימות,

254
00:15:55,280 --> 00:15:58,400
שעל ידי התכונות האלה הוא יוכל להתגונן,

255
00:15:58,640 --> 00:16:02,360
שהוא יוכל לפתח מערכות הגנה על עצמו.

256
00:16:02,480 --> 00:16:06,640
הכול בגדר של המערכות
של הבריאה עצמה של האדם,

257
00:16:06,720 --> 00:16:09,040
ולא שיצור יהפוך להיות יצור אחר.

258
00:16:12,640 --> 00:16:15,080
העולם נקרא "עולם" מלשון "העלם".

259
00:16:15,240 --> 00:16:17,640
הוא מעלים מהאדם את הרוחניות.

260
00:16:17,960 --> 00:16:21,680
אדם שהוא חכם לא נותן לעולם לבלבל אותו,

261
00:16:22,040 --> 00:16:26,840
אלא תמיד בודק מה העיקר בחיים,
יודע שהעולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא.

262
00:16:27,040 --> 00:16:30,360
"התקן עצמך בפרוזדור,
כדי שתיכנס לטרקלין."

263
00:16:31,000 --> 00:16:34,200
וההגנה הכי טובה, קביעות עיתים לתורה,

264
00:16:34,320 --> 00:16:38,280
שאומר לעצמו:
אין מצב שעובר עליי יום בלי שיעור תורה.

265
00:16:38,920 --> 00:16:40,880
הגוף מקבל שלוש ארוחות ביום.

266
00:16:40,960 --> 00:16:45,200
אין מצב שהאדם לא יאכל שבועיים
או חודש ויגיד "לא היה לי זמן".

267
00:16:45,520 --> 00:16:47,360
"לא אכלתי, כי לא היה לי זמן."

268
00:16:47,440 --> 00:16:50,800
מה זה "לא היה זמן"?
יש זמן, אין זמן, אדם מוצא זמן לאכול.

269
00:16:51,240 --> 00:16:54,000
כך גם לשיעורי תורה.
לא יכול לומר "אין לי זמן".

270
00:16:54,080 --> 00:16:56,320
הרי יש 24 שעות, מה זה "אין לי זמן"?

271
00:16:56,880 --> 00:17:00,320
אלא מה, הוא אומר: הייתי טרוד.
זאת אומרת, מדובר בסדרי עדיפויות,

272
00:17:00,400 --> 00:17:04,040
זה לא שאין זמן. יש זמן,
השאלה מה סדר העדיפויות שאתה עושה.

273
00:17:04,280 --> 00:17:07,640
אם אתה רואה את התורה שהיא קבע,
אז אתה תמצא את הזמן,

274
00:17:07,760 --> 00:17:10,120
כמו שאתה מוצא זמן לדברים חשובים אחרים,

275
00:17:10,240 --> 00:17:13,360
כי הרי 24 השעות האלה חולפות,
השאלה מה עושים בהן.

276
00:17:16,040 --> 00:17:18,160
רואים אצל גדולי ישראל

277
00:17:18,840 --> 00:17:22,880
שהתורה שהייתה עבורם קבע, זה מרכז החיים,

278
00:17:23,520 --> 00:17:25,440
ממש התקיים בהם מה שכתוב:

279
00:17:25,520 --> 00:17:29,000
"לולא תורתך שעשועיי אז אבדתי בעוניי".

280
00:17:29,080 --> 00:17:30,800
כך אומר דוד המלך על עצמו.

281
00:17:31,200 --> 00:17:33,320
הוא אומר, "לולא תורתך שעשועיי",

282
00:17:33,400 --> 00:17:36,040
כמו ילד שמשתעשע בדבר שהוא מאוד אוהב,

283
00:17:36,520 --> 00:17:39,520
"כך התורה שלך, אני לומד אותה, מתפעל",

284
00:17:39,600 --> 00:17:41,320
כמו משתעשע בה.

285
00:17:41,720 --> 00:17:45,160
"לולא תורתך שעשועיי אז אבדתי בעוניי",

286
00:17:45,240 --> 00:17:47,680
הייתי כבר נאבד מכל הצרות שיש לי.

287
00:17:48,640 --> 00:17:51,960
וגם בזמננו רואים גדולי ישראל
ששקועים בתורה,

288
00:17:53,000 --> 00:17:55,440
אז אתה רואה
שהדברים האחרים לא מטרידים אותם.

289
00:17:56,240 --> 00:17:59,360
סיפר ראש הישיבה, מרן הרב שלום כהן,

290
00:17:59,520 --> 00:18:02,920
השם ישמור אותו וייתן לו
בריאות ואריכות ימים. -אמן.

291
00:18:03,160 --> 00:18:05,720
הוא סיפר שכשהיו ההפגנות הגדולות

292
00:18:05,800 --> 00:18:09,200
ליד ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל,

293
00:18:09,280 --> 00:18:13,400
בעניינים פוליטיים. עשו הפגנה,
כי הוא אמר להצביע כך ואנשים רצו אחרת.

294
00:18:13,800 --> 00:18:16,360
הפגנות עם רמקולים וצעקות ליד ביתו.

295
00:18:16,440 --> 00:18:18,920
ימים שלמים היו מפגינים ליד ביתו.

296
00:18:19,760 --> 00:18:22,720
וראש הישיבה הגיע אליו
לדבר איתו באיזה עניין,

297
00:18:23,880 --> 00:18:29,320
וכשנכנס לחדרו עמד לידו פרק זמן ארוך,

298
00:18:29,480 --> 00:18:31,960
והרב עם הספרים שלו, מי שמכיר את התמונות,

299
00:18:32,080 --> 00:18:34,640
שולחן מלא ספרים פתוחים.

300
00:18:34,840 --> 00:18:37,000
מעיין בספר הזה, עובר לשם,

301
00:18:37,080 --> 00:18:39,360
פתאום לוקח את העט, כותב כמה שורות,

302
00:18:39,680 --> 00:18:44,040
והוא עומד לידו פרק זמן ארוך,
ולא הרגיש בו בכלל.

303
00:18:45,400 --> 00:18:48,880
עד שבאה הרבנית ואמרה לו
שראש הישיבה מחכה כאן,

304
00:18:49,040 --> 00:18:52,000
אז הוא התנצל
והושיב אותו ומיד התייחס אליו.

305
00:18:52,880 --> 00:18:55,760
וראש הישיבה שאל אותו במה הוא עסוק עכשיו.

306
00:18:56,240 --> 00:19:00,480
אז אמר: יש שאלה גדולה בבית הדין
של אישה עגונה שבעלה ברח.

307
00:19:01,160 --> 00:19:04,120
והוא דן האם אפשר להתיר אותה
על פי איזה סיבות מסוימות,

308
00:19:04,200 --> 00:19:06,400
שאולי הקידושין הראשונים לא תפסו.

309
00:19:06,480 --> 00:19:09,560
יש מצב שאחד העדים הוא פסול בקידושין.

310
00:19:09,800 --> 00:19:12,920
למשל, אם העד מחלל שבת, הוא פסול לעדות.

311
00:19:13,000 --> 00:19:14,760
אז האישה הזאת לא נשואה.

312
00:19:14,880 --> 00:19:17,600
אם היא לא נשואה,
אז אין לה דין של אשת איש.

313
00:19:19,120 --> 00:19:21,120
בעגונות צריך להיכנס לעומק.

314
00:19:21,360 --> 00:19:24,920
מצד שני אם היא עדיין נשואה ויתירו אותה,

315
00:19:25,000 --> 00:19:26,000
זו אשת איש.

316
00:19:26,080 --> 00:19:29,120
הילדים שייוולדו ממזרים
ויש איסור חמור בדבר.

317
00:19:29,880 --> 00:19:32,880
אז הוא היה מלבן שם בבירורי הלכה בספרים

318
00:19:32,960 --> 00:19:36,400
בסיפור של אישה עגונה,
אם היא מותרת או אסורה.

319
00:19:37,800 --> 00:19:39,360
שאל אותו ראש הישיבה,

320
00:19:40,520 --> 00:19:45,120
בחוץ צועקים ברמקולים נגדו,
נגד הרב עובדיה יוסף,

321
00:19:45,200 --> 00:19:48,440
ואיזה רעש בכל הסביבה ומשטרות וצעקות.

322
00:19:49,600 --> 00:19:52,760
"אפשר להיות מרוכז בשעה כזאת
לכתוב תשובה הלכתית?"

323
00:19:54,160 --> 00:19:57,240
אמר לו: אני אגיד לך את האמת,
אני לא שומע כלום.

324
00:19:57,400 --> 00:20:00,680
הוא שומע, אבל מהלימוד...
זה לא שהאוזניים שלו כבדו.

325
00:20:00,800 --> 00:20:03,280
אבל הוא שקוע בלימוד,
הוא לא שומע שום דבר.

326
00:20:03,400 --> 00:20:05,120
הוא מנותק מהמקום.

327
00:20:05,560 --> 00:20:09,680
יש סרטון שפרסמו בזמנו
שבא ראש הממשלה אליו לבית לדבר איתו.

328
00:20:09,760 --> 00:20:14,000
גם כן, נעמד שם דקות ארוכות
והרב בכלל לא ראה,

329
00:20:14,080 --> 00:20:16,240
עם כל הרעש והפמליה שנכנסו,

330
00:20:16,320 --> 00:20:19,120
אבל הוא לומד.
ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, עכשיו יש תורה.

331
00:20:20,200 --> 00:20:23,560
"לולא תורתך שעשועיי אז אבדתי בעוניי."

332
00:20:23,640 --> 00:20:26,200
חי את התורה, חי את המציאות של התורה.

333
00:20:26,760 --> 00:20:29,120
שמעתי מבנו של הרב עובדיה יוסף,

334
00:20:29,880 --> 00:20:31,360
הרב דוד יוסף,

335
00:20:32,200 --> 00:20:35,280
שסיפר שאביו היה צריך
לעבור פעם ניתוח ברגל,

336
00:20:35,360 --> 00:20:37,440
באגודל, הייתה איזו בעיה,

337
00:20:39,800 --> 00:20:41,520
והוא ביקש שלא ירדימו אותו.

338
00:20:42,400 --> 00:20:45,440
אמרו לו שאפשר בלי הרדמה
מצד שאין פה סכנת חיים,

339
00:20:45,520 --> 00:20:47,000
אבל זה כאב נורא.

340
00:20:48,120 --> 00:20:50,600
אמר להם שהוא בכל זאת
מעדיף שלא ירדימו אותו.

341
00:20:50,880 --> 00:20:52,800
רק שייתנו לו קצת זמן להתרכז.

342
00:20:52,880 --> 00:20:54,960
יש לו איזו סוגיה שהוא עכשיו דן בה בתורה,

343
00:20:55,040 --> 00:20:57,640
כמה קושיות, תירוצים,
מהלכים שהוא צריך לדון.

344
00:20:57,720 --> 00:20:59,880
הרי הוא היה זוכר עם זיכרון עצום

345
00:21:00,360 --> 00:21:02,520
את כל התורה שהייתה מונחת בראשו.

346
00:21:02,960 --> 00:21:06,880
אז ביקש שלפני הטיפול
ייתנו לו זמן להתרכז בלימוד

347
00:21:07,200 --> 00:21:08,680
ואחר כך שינתחו.

348
00:21:09,120 --> 00:21:13,400
ובאמת, נכנס לעומק הסוגיה,
דן עם עצמו, חקר, שאל, תירץ,

349
00:21:13,480 --> 00:21:15,680
בראש ככה הביא ראיות מכאן לשם,

350
00:21:16,320 --> 00:21:18,520
עד שהגיע למסקנה ההלכתית.

351
00:21:19,240 --> 00:21:22,600
כשהגיע למסקנה ההלכתית,
פנה לרופאים, אמר להם:

352
00:21:22,680 --> 00:21:24,200
למה אתם לא מתחילים?

353
00:21:24,400 --> 00:21:27,480
כי הוא כבר סיים עם מה שהוא רצה,
עבר הרבה זמן: למה אתם לא מתחילים?

354
00:21:27,920 --> 00:21:29,680
אמרו לו: כבוד הרב, סיימנו.

355
00:21:30,240 --> 00:21:33,880
חתכו, פתחו, תפרו, עשו.
הוא לא הרגיש שום דבר,

356
00:21:34,160 --> 00:21:36,480
כי המוח שלו היה במקום אחר.

357
00:21:37,080 --> 00:21:39,320
זה אדם שהתורה קבע אצלו.

358
00:21:39,400 --> 00:21:42,800
"עשה תורתך קבע",
כשהתורה קבע אצל האדם,

359
00:21:43,200 --> 00:21:45,240
כל הדברים האחרים לא מורגשים אצלו,

360
00:21:45,320 --> 00:21:50,640
לא צרות ולא צעקות ולא מתחים,
כי יודע, זה עיקר וזה טפל.

361
00:21:52,400 --> 00:21:55,080
אז זה אומר שמאי: "עשה תורתך קבע".

362
00:21:57,680 --> 00:22:01,640
עצה שנייה של שמאי: "אמור מעט ועשה הרבה".

363
00:22:03,600 --> 00:22:08,160
חז"ל אומרים שהצדיקים
אומרים מעט ועושים הרבה,

364
00:22:09,160 --> 00:22:13,400
והרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט לא עושים.

365
00:22:14,880 --> 00:22:20,400
כלומר, פונים אליך
בבקשת עזרה לאיזה דבר, לפרויקט,

366
00:22:21,280 --> 00:22:24,920
ואתה מתלהב ואתה רוצה באמת לעזור,

367
00:22:25,320 --> 00:22:27,160
לא עכשיו, בעתיד, כשיגיע הזמן.

368
00:22:27,240 --> 00:22:30,200
אם עכשיו,
אז אתה מיד במקום עוזר במה שצריך.

369
00:22:30,280 --> 00:22:32,040
אבל אתה מתכנן לעזור.

370
00:22:32,360 --> 00:22:34,480
"אל תדבר גבוהה גבוהה",

371
00:22:35,040 --> 00:22:37,280
תדבר פחות ממה שאתה מתכנן.

372
00:22:37,360 --> 00:22:41,440
אמור מעט, כשיגיע לשעת מעשה, תעשה הרבה.

373
00:22:42,000 --> 00:22:47,240
אבל אל תהיה מאותם שמדברים בהתלהבות
ואחר כך בשעת מעשה, כשצריכים אותו,

374
00:22:47,480 --> 00:22:51,840
הוא בכלל נעלם.
מן הסתם כל אחד מכיר אנשים כאלה שמטבעם:

375
00:22:51,920 --> 00:22:54,560
"כן, ודאי, אני אעשה, אני אבוא,
אל תדאג, הכול יהיה ב..."

376
00:22:54,800 --> 00:22:57,040
ברגע של מבחן האדם הזה נעלם.

377
00:22:57,280 --> 00:22:59,040
איפה רואים את זה בתורה?

378
00:22:59,600 --> 00:23:03,960
אברהם אבינו,
כשראה את שלושת האנשים שבאו לפניו,

379
00:23:04,120 --> 00:23:06,080
פרשת "וירא",

380
00:23:06,880 --> 00:23:08,520
הוא לא ידע שהם מלאכים.

381
00:23:09,480 --> 00:23:11,080
"נדמו לו כערביים."

382
00:23:12,160 --> 00:23:17,080
והיו שלושה מלאכים:
 רפאל, מיכאל וגבריאל.

383
00:23:18,240 --> 00:23:21,080
רפאל בא לרפא את אברהם
מהברית מילה שהוא עשה,

384
00:23:21,160 --> 00:23:23,840
אדם מבוגר, בגיל שלו, הוא בא לרפא אותו.

385
00:23:23,920 --> 00:23:25,640
"והוא יושב פתח האוהל כחום היום",

386
00:23:25,720 --> 00:23:27,320
הוא היה חלש מהברית.

387
00:23:28,080 --> 00:23:30,400
מיכאל בא לבשר באותו מעמד...

388
00:23:30,480 --> 00:23:32,160
מיכאל הוא השר של ישראל,

389
00:23:32,280 --> 00:23:36,440
בא לבשר באותו מעמד לשרה ולאברהם
שהיא עתידה ללדת שנה הבאה:

390
00:23:36,520 --> 00:23:39,800
"שוב אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן".

391
00:23:41,280 --> 00:23:44,920
וגבריאל הוא שר של גבורה, שר של אש.

392
00:23:45,160 --> 00:23:48,760
משם הלך להפוך את סדום ועמורה,
כמו שהתורה מספרת.

393
00:23:49,520 --> 00:23:53,120
אז הוא ראה שלושה מלאכים,
חשב שהם אנשים, "נדמו לו כערביים".

394
00:23:53,680 --> 00:23:56,680
מיד רץ אליהם.
אחרי ברית מילה, קשה לו לזוז,

395
00:23:56,840 --> 00:23:59,920
אבל רץ אליהם והוא מתחנן, מבקש מהם:

396
00:24:00,280 --> 00:24:02,760
תיכנסו אליי, תתארחו אצלי בבית.

397
00:24:03,480 --> 00:24:06,320
אברהם אבינו עשה אוהל
עם ארבעה פתחים במדבר,

398
00:24:06,440 --> 00:24:09,400
מאיפה שיבואו אנשים,
שיראו פתח פתוח וייכנסו.

399
00:24:10,000 --> 00:24:12,720
והיה משרת אותם באהבה ובשמחה,

400
00:24:13,040 --> 00:24:16,320
ואחר כך כשהיו מסיימים,
היו אומרים לו: תודה רבה לך.

401
00:24:16,600 --> 00:24:20,080
היה אומר להם: תודה רבה לי?
תגידו תודה רבה לבעל הבית.

402
00:24:20,480 --> 00:24:22,920
אומרים לו: מי זה בעל הבית?
אמר: מי שברא את הכול.

403
00:24:23,000 --> 00:24:25,320
אז מוציאים את הפסל שלהם "תודה רבה".

404
00:24:26,240 --> 00:24:28,320
הוא היה שואל אותם: תגיד, זה הגיוני?

405
00:24:28,400 --> 00:24:30,000
הפסל הזה, מי עשה אותו?

406
00:24:30,680 --> 00:24:32,800
אז הוא אמר לו: הצורף אצלנו בשכונה.

407
00:24:33,000 --> 00:24:35,200
הצורף עשה אותו, אז הוא עשה אותך?

408
00:24:35,360 --> 00:24:37,600
איפה ההיגיון שלך? הוא ברא את העולם?

409
00:24:37,920 --> 00:24:39,720
הוא אומר לו: כן, אבל כך כולם אומרים.

410
00:24:39,880 --> 00:24:42,000
אומר לו: מה זה "כולם"?
תפעיל את השכל שלך.

411
00:24:42,840 --> 00:24:45,560
העץ הזה שאתה עובד אותו, עשו ממנו פסל,

412
00:24:45,800 --> 00:24:47,800
אני זוכר אותו כשנטעו אותו.

413
00:24:48,160 --> 00:24:52,360
חצי ממנו הכנסנו מתחת הגחלים
לעשות על האש, שם מתחת הסיר,

414
00:24:52,440 --> 00:24:55,000
וחצי עשו ממנו פסל, אז הוא ברא אותך?

415
00:24:55,480 --> 00:24:57,200
איפה ההיגיון שלך?

416
00:24:57,800 --> 00:25:01,240
אל תהיה כמו דג מת ששוחה עם הזרם.

417
00:25:01,360 --> 00:25:04,760
דג חי יודע לשחות גם נגד הזרם,
תפעיל את ההיגיון.

418
00:25:06,000 --> 00:25:08,680
היו קולטים שזה שטויות,
אומרים לו: אז מי ברא את העולם?

419
00:25:08,760 --> 00:25:11,320
אתה רואה בריאה מורכבת,
בריאה כזו, מי עשה?

420
00:25:11,400 --> 00:25:14,480
היה מלמד אותם שיש בורא לעולם.
זה אברהם אבינו.

421
00:25:15,840 --> 00:25:19,040
אברהם מגייר את האנשים,
ושרה מגיירת את הנשים.

422
00:25:20,640 --> 00:25:24,400
כשביקש מהם לבוא אליו, כתוב שם כך:

423
00:25:24,880 --> 00:25:28,920
"ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם, אחר תעבורו".

424
00:25:29,280 --> 00:25:31,800
הוא אומר: תיכנסו, אני אתן לכם חתיכת לחם

425
00:25:32,240 --> 00:25:35,040
אתם באתם בדרך, במדבר, ואחר כך תלכו.

426
00:25:36,480 --> 00:25:38,240
אמרו לו: בסדר, אנחנו באים.

427
00:25:38,320 --> 00:25:39,680
מה כתוב אחר כך?

428
00:25:41,480 --> 00:25:45,400
"ואל הבקר רץ אברהם,
וייקח בן בקר רך וטוב."

429
00:25:45,960 --> 00:25:48,440
"שלוש סאים קמח סולת", הוא אומר לשרה,

430
00:25:48,520 --> 00:25:49,800
"לושי ועשי עוגות".

431
00:25:49,880 --> 00:25:51,560
אבל אמרת: "ואקחה פת לחם".

432
00:25:52,320 --> 00:25:55,040
זה צדיקים, אומרים מעט ועושים הרבה.

433
00:25:55,120 --> 00:25:58,520
אומר, "בוא, רק תאכל משהו קטן",
אחר כך שוחט לו בן בקר,

434
00:25:58,920 --> 00:26:01,400
מביא לו לחמים משובחים, עוגות.

435
00:26:02,560 --> 00:26:03,920
זה צדיק.

436
00:26:04,000 --> 00:26:06,720
לעומת זאת אומרים חז"ל:
תראה את עפרון החיתי.

437
00:26:06,800 --> 00:26:10,320
באותו דור של אברהם אבינו
היו בני חת שהיו...

438
00:26:10,400 --> 00:26:12,920
חת ב-ת', החיתים שהיו בארץ.

439
00:26:14,720 --> 00:26:17,280
והיו באזור חברון מתגוררים.

440
00:26:19,000 --> 00:26:21,720
שרה אימנו נפטרה, תחילת פרשת "חיי שרה",

441
00:26:24,240 --> 00:26:28,320
וכל בני חת באו לנחם את אברהם,
העריצו אותו, את האישיות הזאת.

442
00:26:29,120 --> 00:26:34,320
והוא קם ואמר להם
שהוא מבקש שייתנו לו אחוזת קבר.

443
00:26:35,200 --> 00:26:36,600
הוא צריך לקבור את אשתו.

444
00:26:36,960 --> 00:26:39,080
אמרו לו: תבקש, מה שאתה רוצה תקבל.

445
00:26:39,760 --> 00:26:44,000
אמר להם... שם כתוב:
"ועפרון יושב בתוך בני חת".

446
00:26:44,080 --> 00:26:46,440
עפרון היה הבעלים של מערת המכפלה.

447
00:26:46,920 --> 00:26:49,560
מערת המכפלה היא מערה שהיא כפולה.

448
00:26:51,400 --> 00:26:54,040
הם לא ידעו שהאדם הראשון קבור שם.

449
00:26:56,440 --> 00:27:00,680
אברהם יודע. אז אמר להם:
אני מבקש את מערת שדה המכפלה,

450
00:27:00,760 --> 00:27:03,240
אני רוצה לקנות ממנו.
כמה שצריך אני אשלם.

451
00:27:03,960 --> 00:27:09,320
עפרון התרגש שהוא נבחר
שהמערה שאצלו תהיה לאברהם בשביל שרה.

452
00:27:12,600 --> 00:27:14,240
והוא לא רוצה לקחת כסף.

453
00:27:16,080 --> 00:27:17,880
הוא אומר לו: תיקח את זה בחינם.

454
00:27:18,920 --> 00:27:21,200
אברהם אבינו אומר לו: לא, אני רוצה לשלם.

455
00:27:22,400 --> 00:27:23,680
אמר לו עפרון: טוב,

456
00:27:23,760 --> 00:27:27,520
"ארץ ארבע מאות שקל כסף
ביני ובינך מה היא, ואת מתך קבור".

457
00:27:27,600 --> 00:27:29,800
פתאום עכשיו הוא רוצה 400 שקל כסף.

458
00:27:30,160 --> 00:27:35,080
"וישקול אברהם לעפרון
ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר."

459
00:27:35,600 --> 00:27:41,200
לא סתם שקלי כסף רגילים, אלא שקלי כסף
שהיו מתקבלים בכל המדינות שמסביב.

460
00:27:41,840 --> 00:27:44,800
אמרת שאתה לא רוצה כלום,
אבל את זה הוא אמר לא בגלל

461
00:27:44,880 --> 00:27:47,880
שהוא התכוון באמת "לא רוצה כלום".
סתם, מצד דרך ארץ אמר,

462
00:27:47,960 --> 00:27:50,440
אבל בליבו היה חמדן, רצה את הכול.

463
00:27:50,800 --> 00:27:55,200
זה אומרים חז"ל שהרשעים
אומרים הרבה, אפילו מעט לא עושים.

464
00:27:55,320 --> 00:27:56,720
אמר הרבה: תקבל בחינם.

465
00:27:56,800 --> 00:28:00,160
טוב, אתה רוצה כבר כסף,
לפחות תיקח משהו קטן,

466
00:28:00,440 --> 00:28:03,160
אבל לקח 400 שקל כסף
והוא גם נוקב בסכום,

467
00:28:03,240 --> 00:28:05,040
"ביני ובינך מה היא", הוא אומר לו.

468
00:28:06,440 --> 00:28:09,960
אומרת המשנה:
כל אדם צריך להרגיל את עצמו להיות בגדר

469
00:28:10,080 --> 00:28:12,280
אומר מעט ועושה הרבה.

470
00:28:12,760 --> 00:28:16,520
כי אם אתה אומר הרבה
ואחר כך עושה מעט, אנשים מתאכזבים ממך.

471
00:28:16,760 --> 00:28:18,720
כמה דיברת. יכול להיות שלא יגידו לך כלום,

472
00:28:18,800 --> 00:28:20,680
אבל בלב מרגישים זלזול.

473
00:28:20,840 --> 00:28:23,680
האדם הזה, אין משקל למילים שלו, סתם מדבר.

474
00:28:23,800 --> 00:28:27,560
אם אמרת מעט ועשית הרבה,
אדרבה, מתפארים בך:

475
00:28:27,640 --> 00:28:30,280
הוא התחייב רק מעט ותראה כמה הוא עשה,

476
00:28:30,360 --> 00:28:33,160
פי כמה ממה שהוא דיבר,
אפילו שמראש תכננת את זה.

477
00:28:33,800 --> 00:28:37,080
אבל אם זה הפוך,
זה מוריד את הערך של האדם.

478
00:28:37,760 --> 00:28:39,800
ובפרט כלפי ילדים.

479
00:28:40,440 --> 00:28:44,240
הילדים בבית, כמה צריכים ההורים להקפיד

480
00:28:44,320 --> 00:28:47,440
לא להבטיח הבטחות ואחר כך לא לקיים.

481
00:28:48,560 --> 00:28:52,280
אני ראיתי כמה פעמים
אצל הורים שליד הילד...

482
00:28:52,560 --> 00:28:56,120
הם רוצים שהוא יתנהג יפה,
מבטיחים לו הבטחות,

483
00:28:56,200 --> 00:28:58,520
אבל מי שנמצא שם יודע
שהם לא יקיימו את זה,

484
00:28:58,600 --> 00:29:00,920
בכלל לא מתכוונים לקיים, רק מדברים.

485
00:29:01,360 --> 00:29:02,960
אסור לעשות דבר כזה.

486
00:29:03,040 --> 00:29:06,640
הגמרא אומרת שאדם
שאמר לילד "תקבל כך וכך",

487
00:29:06,720 --> 00:29:08,880
שיקפיד לקיים את מה שהוא אמר.

488
00:29:09,600 --> 00:29:12,720
אפילו אם הילד שכח.
לפעמים ילד קטן, בן ארבע, בן חמש,

489
00:29:12,800 --> 00:29:15,520
הוא לא זכר שאמרו לו
"לך לישון ומחר תקבל כך",

490
00:29:15,640 --> 00:29:18,720
"תיכנס להתקלח, מחר נקנה לך",
הוא כבר לא זוכר.

491
00:29:18,880 --> 00:29:21,200
ההורים צריכים לזכור ולהביא לו:

492
00:29:21,560 --> 00:29:24,000
אתה זוכר, לפני שבוע הבטחתי לך כך וכך?

493
00:29:24,200 --> 00:29:27,120
היום הייתי בחנות, אז הנה,
קניתי לך כמו שהבטחתי.

494
00:29:29,200 --> 00:29:32,960
כמה זה עוזר לילד לתת אמון בהורים

495
00:29:33,160 --> 00:29:35,000
שמילה שלהם זו מילה,

496
00:29:35,360 --> 00:29:39,560
וזה גם חינוך לילד עצמו,
שהמילה שלו תהיה מילה.

497
00:29:40,080 --> 00:29:43,880
אם ילד מתרגל אצל ההורים
שהם מבטיחים לו, בסוף לא מקיימים,

498
00:29:45,720 --> 00:29:48,680
אומרים הרבה ועושים מעט,
או שלא עושים שום דבר,

499
00:29:49,360 --> 00:29:52,640
אז יכול להיות שכמה פעמים הוא שכח,
אבל יש מקרים שהוא זוכר,

500
00:29:53,960 --> 00:29:56,800
ויכול להיות שהוא כבר לא יאמר
כי לא נעים לו לומר,

501
00:29:58,000 --> 00:29:59,800
אבל מה הוא למד מההורים?

502
00:30:00,400 --> 00:30:03,800
שאין ערך למילים,
שאתה יכול להבטיח הבטחות,

503
00:30:03,880 --> 00:30:07,520
אתה יכול לומר לאנשים שתעשה,
ואתה עושה דברים אחרים.

504
00:30:07,600 --> 00:30:09,480
הרסנו את החינוך של הילד.

505
00:30:10,880 --> 00:30:13,920
לכן היסוד הזה של "אמור מעט ועשה הרבה"

506
00:30:14,160 --> 00:30:17,280
זה נכון בכל תחום, וכלפי ילדים,

507
00:30:17,360 --> 00:30:21,120
אתה יכול להגיד מה אתה מתכנן,
אבל תעמוד במילה שאמרת.

508
00:30:25,360 --> 00:30:27,120
מה זה "את כל האדם"?

509
00:30:27,320 --> 00:30:29,200
כלומר, לא חשוב במי מדובר.

510
00:30:29,440 --> 00:30:31,520
אם מדובר בקבצן ברחוב,

511
00:30:32,240 --> 00:30:37,800
אם מדובר בבעלך שעכשיו
חוזר מהעבודה ונכנס לבית,

512
00:30:38,240 --> 00:30:41,280
אם מדובר בהורים מבוגרים שאתה מטפל בהם,

513
00:30:41,800 --> 00:30:44,400
"כל אדם ואדם בסבר פנים יפות."

514
00:30:45,640 --> 00:30:51,440
לפעמים בא אדם לבקש עזרה, כמו קבצן ברחוב,

515
00:30:51,840 --> 00:30:54,320
או נוקש בדלת של הבית ומושיט יד,

516
00:30:55,960 --> 00:30:58,600
או חבר שבא לבקש הלוואה מחברו,

517
00:30:58,800 --> 00:31:00,720
ויש סיבות שהוא לא יכול לעזור לו,

518
00:31:01,680 --> 00:31:03,760
או שהוא לא רוצה
או שהוא לא יכול, לא חשוב.

519
00:31:04,720 --> 00:31:09,280
מצוי במצבים כאלה,
כשאדם מסרב לחברו הוא גם מזעיף לו פנים.

520
00:31:09,800 --> 00:31:12,520
ואז החבר לא רק שקיבל סירוב,

521
00:31:12,680 --> 00:31:18,280
גם נעלב ונפגע מהסבר פנים
הדוחות האלה שהוא קיבל.

522
00:31:19,320 --> 00:31:21,840
הוא אומר: תמיד תהיה עם סבר פנים יפות,

523
00:31:21,920 --> 00:31:25,560
גם כשאתה מסרב לקבצן,
מסרב לחבר שביקש הלוואה,

524
00:31:26,320 --> 00:31:27,880
אבל תהיה עם סבר פנים יפות.

525
00:31:27,960 --> 00:31:32,400
כלומר, במאור פנים תסביר לו:
אני מתנצל, אבל כאן אני לא יכול לעזור לך.

526
00:31:32,760 --> 00:31:36,520
לא צריך לתת לו הרגשה רעה
באותה שעה שמסרבים.

527
00:31:37,160 --> 00:31:40,680
ועיקר הלשון:
"הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות",

528
00:31:40,760 --> 00:31:42,600
הכוונה כשהוא ניגש אליך.

529
00:31:44,200 --> 00:31:46,600
בעל חוזר מהעבודה, נכנס לבית,

530
00:31:46,680 --> 00:31:48,840
האישה בבית ויש לה קשיים,

531
00:31:48,920 --> 00:31:52,520
היא כועסת על הילדים,
כועסת על מה שהיה אצלה בעבודה.

532
00:31:52,880 --> 00:31:55,080
תקבלי אותו בסבר פנים יפות.

533
00:31:55,400 --> 00:31:57,560
האישה חוזרת, נכנסת לבית,

534
00:31:57,640 --> 00:32:00,000
חזרה מהעבודה, חזרה מטיפול שיניים,

535
00:32:00,120 --> 00:32:03,800
הבעל נמצא בבית,
תקבל אותה בסבר פנים יפות.

536
00:32:04,040 --> 00:32:06,960
תפנה בהתלהבות, במאור פנים, בחיוך.

537
00:32:09,280 --> 00:32:12,000
ויש כאן גם הגדרה מעניינת
שלא שמים לב אליה.

538
00:32:12,080 --> 00:32:15,880
בתוך המילים האלה,
"סבר פנים יפות", שמופיע כאן במשנה,

539
00:32:15,960 --> 00:32:18,600
אנחנו משתמשים בזה כמטבע לשון,
"סבר פנים יפות".

540
00:32:18,720 --> 00:32:22,120
מי שיתבונן בניתוח של המילים,
מה זה "סבר פנים יפות"?

541
00:32:22,200 --> 00:32:23,520
מה זה "פנים יפות"?

542
00:32:24,000 --> 00:32:26,400
יש אנשים שהולכים לעשות ניתוחים פלסטיים,

543
00:32:26,480 --> 00:32:28,440
כדי שהפנים שלהם יהיו יפות.

544
00:32:29,760 --> 00:32:34,360
מלמדים אותנו חז"ל,
אפילו אדם שהוא לא יפה מצד עצמו,

545
00:32:35,040 --> 00:32:39,400
אם הוא מקבל אנשים במאור פנים,
כולם מרגישים שהאדם הזה יפה,

546
00:32:39,480 --> 00:32:40,880
יש לו פנים יפות.

547
00:32:41,160 --> 00:32:44,160
אפילו אדם מכוער, אבל אם הוא תמיד,

548
00:32:44,240 --> 00:32:46,520
העיניים שלו מאירות כשהוא רואה אנשים,

549
00:32:46,600 --> 00:32:49,840
שמח בהם, מחמיא להם, מחייך לאנשים,

550
00:32:50,200 --> 00:32:52,240
אנשים לא מרגישים שהוא מכוער,

551
00:32:52,640 --> 00:32:54,320
רואים אותו כאדם יפה.

552
00:32:54,560 --> 00:32:58,240
זה מעניין שחז"ל קיפלו את
זה בתוך המילים "סבר פנים",

553
00:32:58,320 --> 00:33:02,720
כלומר צורה של פנים שהן יפות.
איך? על ידי מאור פנים.

554
00:33:04,680 --> 00:33:07,040
בגמרא כתוב, במסכת קידושין:

555
00:33:08,120 --> 00:33:11,760
אדם שיש לו הורים זקנים
והוא מטפל בהם, מכבד אותם,

556
00:33:12,080 --> 00:33:13,920
"כבד את אביך ואת אימך",

557
00:33:14,760 --> 00:33:19,720
יש משקל גדול לסבר הפנים
שהוא מראה להם בזמן שהוא מטפל בהם.

558
00:33:20,440 --> 00:33:23,440
שם אומרים חז"ל: יש אדם

559
00:33:25,280 --> 00:33:27,400
שמאכיל את אביו פסיוני.

560
00:33:27,520 --> 00:33:30,080
פסיוני זה עוף מאוד יוקרתי,

561
00:33:31,240 --> 00:33:32,760
עולה הרבה כסף.

562
00:33:34,480 --> 00:33:36,200
ונענש על זה.

563
00:33:36,480 --> 00:33:39,600
ויש אדם שמטחין את אביו ברחיים,

564
00:33:39,760 --> 00:33:42,240
שולח אותו לעבודה קשה, שיטחן ברחיים,

565
00:33:42,360 --> 00:33:45,760
ומקבל על זה שכר.
איך יכול להיות דבר כזה?

566
00:33:46,480 --> 00:33:48,200
אז שם מסבירים כך:

567
00:33:49,360 --> 00:33:52,480
אדם שנהיה עשיר,

568
00:33:53,200 --> 00:33:57,520
ואביו, המצב הכלכלי של אביו
לא הכי טוב. יש הרבה כאלה,

569
00:33:57,640 --> 00:34:02,040
שהתמזל מזלו של הבן
ועלה לגדולה מבחינה כלכלית והתעשר.

570
00:34:03,320 --> 00:34:07,040
והאבא אדם מבוגר, הבן טרוד בעסקים שלו,

571
00:34:07,440 --> 00:34:10,880
ומביא לאביו פסיוני,
מביא לו ארוחת מלכים שיאכל.

572
00:34:10,960 --> 00:34:13,320
האבא מתפעל: מאיפה יש לך את זה?

573
00:34:13,880 --> 00:34:17,120
הוא אומר לו: "זקן, שתוק ואכול.
מה אכפת לך מאיפה?

574
00:34:17,560 --> 00:34:20,280
"יש לך אוכל טעים? תאכל."
נענש על זה.

575
00:34:20,440 --> 00:34:22,080
"אבל הבאתי לו פסיוני."

576
00:34:22,280 --> 00:34:24,960
אבל ככה אתה מביא לו?
אתה אומר לו "שתוק ואכול"?

577
00:34:25,440 --> 00:34:28,880
פוגע לו ברגשות
כאילו שהוא איזה אשפה ברחוב?

578
00:34:28,960 --> 00:34:32,160
זה האבא שלך, תכבד אותו,
תדבר איתו בכבוד.

579
00:34:32,440 --> 00:34:35,080
שפת הדיבור, שפת הגוף, הסגנון,

580
00:34:35,160 --> 00:34:37,480
יש לזה משקל גדול,
איך אתה מדבר עם ההורים.

581
00:34:38,240 --> 00:34:43,080
ויש אדם שמטחין את אביו ברחיים
ומקבל על זה שכר.

582
00:34:43,360 --> 00:34:44,720
באיזה אופן?

583
00:34:45,800 --> 00:34:50,200
אדם שפרנסתו...
הבן, הפרנסה שלו שהוא טוחן ברחיים,

584
00:34:50,320 --> 00:34:52,840
עם האבנים הגדולות האלה, צריך ל...

585
00:34:53,080 --> 00:34:54,360
עבודה קשה.

586
00:34:54,720 --> 00:34:58,400
ויש לו אבא מבוגר,
והנה באו מהרשויות של המלכות.

587
00:34:58,480 --> 00:35:00,000
אז היו מלכי גויים,

588
00:35:00,760 --> 00:35:06,240
והיו מטילים מס שאחד
מבני המשפחה יבוא לעבוד בשביל המלך.

589
00:35:06,320 --> 00:35:09,360
כל משפחה יכולה לבחור,
כמו שיש מס של כסף,

590
00:35:09,880 --> 00:35:12,680
כל משפחה צריכה לבחור
אחד מהגברים של הבית

591
00:35:12,800 --> 00:35:14,560
שילך לעבוד בשביל המלך.

592
00:35:14,920 --> 00:35:20,160
ולעבוד בשביל המלך,
לעיתים זה היה עינויים קשים וייסורים,

593
00:35:20,240 --> 00:35:23,000
ואנשים עלולים לא לחזור משם בחיים בכלל.

594
00:35:23,760 --> 00:35:28,400
והבן אומר לאביו:
אבא, אני אלך במקומך לעבודת המלך,

595
00:35:28,760 --> 00:35:32,320
והפרנסה של המשפחה,
מה שאני עד היום עבדתי ברחיים,

596
00:35:32,400 --> 00:35:34,920
אז אתה תעשה
 כדי שתהיה פרנסה לבני המשפחה.

597
00:35:35,000 --> 00:35:36,880
והאבא הולך לעבוד ברחיים.

598
00:35:37,320 --> 00:35:39,080
הוא מקבל שכר על זה.

599
00:35:39,240 --> 00:35:41,480
כי למה הוא שלח אותו לעבוד ברחיים?

600
00:35:41,560 --> 00:35:44,160
לטובתו של האבא, לכבודו של האבא.

601
00:35:44,480 --> 00:35:49,920
כלומר, לימדו אותנו חז"ל שהגישה
היא חשובה לא פחות ממה אתה עושה.

602
00:35:50,160 --> 00:35:53,800
איך אתה מגיש את הדברים:
בצורה של השפלה, של ביזיון,

603
00:35:53,920 --> 00:35:56,040
או אדרבה, דרך כבוד וגדולה?

604
00:35:58,360 --> 00:36:00,240
זה מה שמסיים כאן שמאי:

605
00:36:00,480 --> 00:36:04,480
"והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה