דברי שיר - מידה כנגד מידה

ערוץ הידברות

תכנית חדשה ומיוחדת בהידברות: משה יעקב בן ארויה מגיש לנו סיפור מרתק בעל מוסר השכל, שירים וניגונים בליווי דברי חיזוק המעוררים את הנשמה לעבודת השם. לפניכם הפרק החמישי

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,280 --> 00:00:12,440
ליוסי, בני ודודו

2
00:00:12,520 --> 00:00:16,520
.היה מגרש לממכר מכוניות יד שנייה

3
00:00:17,560 --> 00:00:19,840
.התקופה הייתה תקופת צנע, תקופה קשה

4
00:00:19,920 --> 00:00:21,120
,הם יושבים במגרש

5
00:00:21,840 --> 00:00:25,280
.חוץ מזבובים אף אחד לא נכנס למשרד

6
00:00:28,440 --> 00:00:33,400
,לפתע מונית עוצרת
,יורד איזשהו אברך צעיר

7
00:00:33,480 --> 00:00:36,480
.נכנס למגרש
."הו, הנה קליינט"

8
00:00:37,360 --> 00:00:39,760
.דודו קם, מקבל את פניו

9
00:00:39,840 --> 00:00:44,080
נו, איזה אוטו אתה כבר רוצה"
.לקנות היום?" בחיוך

10
00:00:45,320 --> 00:00:49,560
,תראה, אני משהו... משהו צריך
.אתה יודע, ב-15 אלף שקל

11
00:00:50,840 --> 00:00:53,880
בוא, בוא, תראה, יש
,פה איזושהי סובארו מצוינת

12
00:00:55,840 --> 00:00:59,080
,תיסע לך, בובה
.אוטו נפלא ביותר

13
00:01:00,920 --> 00:01:03,080
?טוב, אתה אומר שזה אוטו טוב
.כן-

14
00:01:03,160 --> 00:01:07,040
,הוא לא מבין הרבה
.הסוחר משבח את המכונית

15
00:01:08,600 --> 00:01:12,160
טוב, אני מחר אבוא עם כסף
.ואני אקח את האוטו

16
00:01:13,720 --> 00:01:15,400
.האוטו לא היה בדיוק מצוין

17
00:01:15,480 --> 00:01:19,280
,למוחרת הוא מגיע עם הכסף
.אבל הוא לא מגיע לבד

18
00:01:19,360 --> 00:01:22,560
,עוד פעם עוצרת מונית
,ילד יושב במונית

19
00:01:24,400 --> 00:01:30,680
'האבא מוציא כיסא גלגלים מהבגאז
,ועוזר לילד לרדת מהמונית

20
00:01:30,760 --> 00:01:32,080
.מושיב אותו על כיסא גלגלים

21
00:01:33,440 --> 00:01:35,880
,יוסי, אחד השותפים
:ניגש לילד ושואל אותו

22
00:01:37,440 --> 00:01:40,080
?איך קוראים לך
.עקיבא-

23
00:01:40,160 --> 00:01:41,720
?זה אבא שלך
.כן-

24
00:01:42,760 --> 00:01:43,960
?קונה אוטו
.כן-

25
00:01:44,760 --> 00:01:48,760
הוא לוקח אותי כל יום בבוקר
קילומטר וחצי עם העגלה

26
00:01:50,200 --> 00:01:53,920
.לתלמוד תורה ומחזיר אותי
.אתה יודע, קשה לו

27
00:01:54,000 --> 00:01:56,880
הוא רוצה רכב בשביל
.לקחת אותי לתלמוד תורה

28
00:01:57,760 --> 00:02:00,160
יוסי יודע שהאוטו הזה
,לא יחזיק בדיוק מעמד

29
00:02:01,120 --> 00:02:06,280
אולי 500 ק"מ, 600 ק"מ
.הוא כבר ייתקע

30
00:02:06,360 --> 00:02:09,720
ליבו לא נותן לו לתת לאברך
,הזה לקנות את הרכב

31
00:02:09,800 --> 00:02:11,720
?אבל מה הוא יעשה
.יש לו גם שותפים

32
00:02:11,800 --> 00:02:16,080
,והם כבר צוחקים איתו במשרד
.מנסים למכור לו קצת תוספות

33
00:02:17,840 --> 00:02:20,320
,יוסי נכנס למשרד
,מסתכל על השותפים

34
00:02:20,400 --> 00:02:25,240
:מסתכל על האברך ואומר לו
.חביבי, אל תקנה את האוטו הזה

35
00:02:25,320 --> 00:02:30,280
,מה?" בני ודודו מסתכלים על יוסי"
?אומרים לו: יוסי, מה קרה לך

36
00:02:30,360 --> 00:02:33,320
?שתית משהו? אתה בסדר

37
00:02:33,400 --> 00:02:35,880
,תקשיב לי, האוטו הזה לא טוב
.אל תקנה אותו

38
00:02:37,480 --> 00:02:40,720
.קח את הילד, סע לשלום הביתה
.אל תקנה את האוטו

39
00:02:42,400 --> 00:02:44,520
אני לא צריך לספר לכם
מה התחולל שם

40
00:02:45,320 --> 00:02:48,520
אחרי שאותו יהודי
.לקח את הבן שלו והלך הביתה

41
00:02:48,600 --> 00:02:51,560
צעקות וגידופים
.שלא המקום כאן לספר

42
00:02:52,880 --> 00:02:57,920
,אבל יוסי נזרק מן העסק
הוא היה צריך להפסיד

43
00:02:58,000 --> 00:03:01,200
,עשרת אלף שקל לשותפים שלו
.שלא היו מוכנים לוותר לו

44
00:03:02,160 --> 00:03:05,240
,וכך, אחים יקרים
.הוא נע ונד ללא פרנסה

45
00:03:06,720 --> 00:03:08,920
.עובר חודש, חודשיים, שלושה

46
00:03:10,280 --> 00:03:12,920
,החיים לא קלים
.הוא חותם בלשכת אבטלה

47
00:03:13,000 --> 00:03:18,320
,אשתו אומרת לו: תדע לך, יוסי
.אתה עשית מעשה טוב, אתה לא תפסיד

48
00:03:19,320 --> 00:03:23,520
שנה לאחר מכן
:הוא רואה מודעה בעיתון

49
00:03:23,600 --> 00:03:26,000
."דרוש אחראי רכב לחברה גדולה"

50
00:03:27,080 --> 00:03:28,880
.ידע יש לו, ניסיון יש לו
.הוא ניגש

51
00:03:29,720 --> 00:03:30,320
?מה הוא יגיד להם

52
00:03:30,400 --> 00:03:33,320
שהיה לו מגרש מכוניות
?שהוא רב עם השותפים שלו

53
00:03:33,400 --> 00:03:34,400
.הוא לא ידע מה לומר להם

54
00:03:35,320 --> 00:03:38,040
הוא ישב שם בריאיון
ומספר שיש לו ידע ברכבים

55
00:03:38,120 --> 00:03:43,000
והוא יודע לסדר ולנקות ולטפל
.ולקחת למוסכים והוא חושב שהוא מתאים

56
00:03:43,080 --> 00:03:44,360
.אמרו לו: תמתין בחוץ

57
00:03:46,160 --> 00:03:48,080
אחרי איזה עשר דקות
,קוראים לו בחזרה

58
00:03:48,920 --> 00:03:50,920
.אומרים לו: התקבלת

59
00:03:51,000 --> 00:03:52,600
?התקבלתי

60
00:03:52,680 --> 00:03:54,520
,אז מסתכל עליו

61
00:03:54,600 --> 00:03:59,760
:מסתכל עליו האברך הזה ואומר לו
?תגיד לי, אתה לא מזהה אותי

62
00:03:59,840 --> 00:04:01,600
?אתה לא זוכר אותי

63
00:04:01,680 --> 00:04:05,880
...רגע... רגע, אתה לא... לא אותו

64
00:04:05,960 --> 00:04:08,240
אותו יהודי שבא אז
?לקנות את הרכב עם הבן שלך

65
00:04:08,320 --> 00:04:14,840
כן, זה אני ואני החלטתי
לקבל אותך כאן לעבודה אצלנו בחברה

66
00:04:14,920 --> 00:04:16,480
,בגלל היושר שלך

67
00:04:16,560 --> 00:04:18,360
.בגלל האמינות שלך

68
00:04:18,440 --> 00:04:19,400
.זה שווה את הכול

69
00:04:19,480 --> 00:04:22,120
תדע לך, אתה יהודי מאוד מיוחד

70
00:04:22,200 --> 00:04:24,520
,ואותך אני רוצה אצלי כאן בעבודה

71
00:04:24,600 --> 00:04:27,720
.לכן המלצתי לחברים שלי שיקבלו אותך

72
00:04:29,160 --> 00:04:31,240
,אז זהו, אחים יקרים
.זו מידה כנגד מידה

73
00:04:31,320 --> 00:04:33,920
אנחנו חושבים שאם אנחנו עושים עכשיו

74
00:04:34,000 --> 00:04:38,840
איזשהו מעשה של מסירות נפש
,כדי לעזור למישהו וקצת קשה לנו

75
00:04:38,920 --> 00:04:41,600
,אנחנו "ניזוקים" מזה
,כביכול, במירכאות כפולות

76
00:04:42,840 --> 00:04:45,720
.אז מה קרה? סוף העולם
?אז אולי לא כדאי לעזור

77
00:04:45,800 --> 00:04:49,600
?מה? למה אני צריך לדבר בשבילו
.הרי זה לא עסק שלי בכלל

78
00:04:49,680 --> 00:04:54,560
,צריך לדעת, אחים יקרים
,יושב בשמיים רואה הכול

79
00:04:55,520 --> 00:04:59,320
,מתבונן על כולנו
,על כל מעשה שלנו

80
00:04:59,400 --> 00:05:03,960
על כל מעשה טוב וחסד
שאנחנו מוכנים לעשות

81
00:05:04,040 --> 00:05:05,160
.למרות שאנחנו לא חייבים

82
00:05:05,920 --> 00:05:10,000
.הקב"ה משלם לנו טבין ותקילין

83
00:05:10,840 --> 00:05:13,520
אני רוצה לשיר לכם
."שיר שלי שנקרא "עימך אני

84
00:05:14,720 --> 00:05:16,520
אני משמיע לכם אותו כאן
,בהשמעת בכורה

85
00:05:16,600 --> 00:05:18,520
.השיר הזה עוד לא יצא לעולם

86
00:05:19,360 --> 00:05:24,440
והשיר הזה מספר על המאבקים
,שיש לנו כל יום

87
00:05:24,520 --> 00:05:27,120
.לכל אחד מאיתנו, עם היצר הרע

88
00:05:28,280 --> 00:05:34,960
איך אנחנו צריכים באמת להסתכל על זה
.ואיך הקב"ה עוזר לנו מלמעלה

89
00:05:43,600 --> 00:05:48,720
כהלך במדבר שדרכו לא נהירה"

90
00:05:51,680 --> 00:05:57,400
כמו בגן המבוכה שסופו אינו נראה"

91
00:06:00,080 --> 00:06:05,920
מבקש אני לראות אור בקצה המנהרה"

92
00:06:08,760 --> 00:06:15,640
זועק הוא לעברי: אבוד אתה"

93
00:06:17,120 --> 00:06:20,920
נכנע, אני מותש, נוחל תבוסה"

94
00:06:23,920 --> 00:06:29,320
?זעקת ליבי האם אתה תשמע"

95
00:06:31,960 --> 00:06:36,400
עימך אני, אינך בודד"

96
00:06:36,480 --> 00:06:39,800
סועד את נפשך הכאובה"

97
00:06:40,360 --> 00:06:44,800
עקבותיי בחול הן מעידות"

98
00:06:44,880 --> 00:06:47,840
כי לא אטוש אותך לבד"

99
00:06:47,920 --> 00:06:50,240
בלב אותה שממה"

100
00:06:52,600 --> 00:06:57,200
אינך בודד, עימך אני"

101
00:06:57,280 --> 00:07:01,080
בת קול קוראת מתוך האפלה"

102
00:07:01,160 --> 00:07:05,520
עקבותיי בחול הן מעידות"

103
00:07:05,600 --> 00:07:08,640
כי לא אטוש אותך לבד"

104
00:07:08,720 --> 00:07:10,760
בלב אותה שממה"

105
00:07:13,640 --> 00:07:19,000
כגלים אל מול שובר מתנפצת לה תקווה"

106
00:07:21,920 --> 00:07:27,680
מתייסרת נשמה אבודה ובודדה"

107
00:07:29,920 --> 00:07:35,320
מבקשת לטפס, לבקוע אור מאפלה"

108
00:07:38,400 --> 00:07:41,240
חרבו שלופה נגדי"

109
00:07:41,320 --> 00:07:43,920
מלומד הוא מלחמה"

110
00:07:46,160 --> 00:07:51,600
מבקשת לטפס, לבקוע אור מאפלה"

111
00:07:54,480 --> 00:07:57,120
חרבו שלופה נגדי"

112
00:07:57,200 --> 00:07:59,720
מלומד הוא מלחמה"

113
00:08:02,080 --> 00:08:06,520
אינך בודד, עימך אני"

114
00:08:06,600 --> 00:08:10,480
סועד את נפשך הכאובה"

115
00:08:10,560 --> 00:08:14,640
עקבותיי בחול הן מעידות"

116
00:08:14,720 --> 00:08:17,760
כי לא אטוש אותך לבד"

117
00:08:17,840 --> 00:08:20,320
בלב אותה שממה"

118
00:08:22,280 --> 00:08:26,760
אינך בודד, עימך אני"

119
00:08:26,840 --> 00:08:30,520
בת קול קוראת מתוך האפלה"

120
00:08:30,600 --> 00:08:34,840
עקבותיי בחול הן מעידות"

121
00:08:34,920 --> 00:08:38,040
כי לא אטוש אותך לבד"

122
00:08:38,120 --> 00:08:40,240
בלב אותה שממה"

123
00:09:23,040 --> 00:09:27,440
אינך בודד, עימך אני"

124
00:09:27,520 --> 00:09:31,280
סועד את נפשך הכאובה"

125
00:09:31,360 --> 00:09:35,680
עקבותיי בחול הן מעידות"

126
00:09:35,760 --> 00:09:38,640
כי לא אטוש אותך לבד"

127
00:09:38,720 --> 00:09:41,320
בלב אותה שממה"

128
00:09:43,280 --> 00:09:47,840
אינך בודד, עימך אני"

129
00:09:47,920 --> 00:09:51,440
בת קול קוראת מתוך האפלה"

130
00:09:51,520 --> 00:09:55,920
עקבותיי בחול הן מעידות"

131
00:09:56,000 --> 00:09:59,080
כי לא אטוש אותך לבד"

132
00:09:59,160 --> 00:10:02,320
"בלב אותה שממה"

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה