x
הרב גואל אלקריף

הדרך לרכישת דירה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה התיקון בבניית המשכן לחטא העגל? איזה נס קרה למשפחה שבנה חלה וההוצאות הגיעו למליון שקל? סגולה למציאת דירה במהירות