הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - לא פחות ולא יותר

הרב נחמיה רוטנברג

מדוע התורה מאריכה מאוד בכל פרטי עשיית המשכן, והרי המשכן כבר לא קיים? הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר ולעניין מפרשת פיקודי 

(אורך 1:47)