x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הראש שנפל

הרב הרצל חודר

מתי החצי גדול יותר מהשלם? 3 דברים נתקשה משה ונרמזו בשמו, מהם? מתי מצטרפים פושעי ישראל לציבור? מהו איסור אכילת בשר וחלב? מהו הדבר שהכי צריך להיזהר ממנו בשבת? כשאמר משה:"מי לה' אלי" איפה היו כולם? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק לפרשת כי תשא