x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - אל תבטיחו לילדים דברים שלא תקיימו

הרב זמיר כהן

איך תגרום לאנשים לבטוח בך? הרב זמיר כהן מסביר עד כמה חשוב להקפיד לקיים הבטחות, בעיקר בנושא חינוך ילדים

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,540 --> 00:00:11,968
אומרת המשנה: כל אדם צריך להרגיל את עצמו
.להיות בגדר אומר מעט ועושה הרבה

2
00:00:12,792 --> 00:00:17,400
,כי אם אתה אומר הרבה ואחר כך עושה מעט
.אנשים מתאכזבים ממך: כמה דיברת

3
00:00:17,442 --> 00:00:20,317
יכול להיות שלא יגידו לך כלום
.אבל בלב מרגישים זלזול

4
00:00:20,816 --> 00:00:23,600
.האדם הזה אין משקל למילים שלו, סתם מדבר

5
00:00:23,900 --> 00:00:25,772
,אם אמרת מעט ועשית הרבה

6
00:00:26,416 --> 00:00:27,653
:אדרבה, מתפארים בך

7
00:00:27,662 --> 00:00:29,337
הוא התחייב רק מעט

8
00:00:29,392 --> 00:00:30,320
,ותראה כמה הוא עשה

9
00:00:30,420 --> 00:00:31,492
.פי כמה ממה שהוא דיבר

10
00:00:31,588 --> 00:00:32,990
.אפילו שמראש תכננת את זה

11
00:00:33,920 --> 00:00:35,912
אבל אם זה הפוך, זה מוריד את הערך

12
00:00:35,928 --> 00:00:36,644
.של האדם

13
00:00:37,840 --> 00:00:39,400
.ובפרט, כלפי ילדים

14
00:00:40,464 --> 00:00:44,068
הילדים בבית, כמה צריכים ההורים להקפיד

15
00:00:44,376 --> 00:00:47,180
.לא להבטיח הבטחות ואחר כך לא לקיים

16
00:00:48,552 --> 00:00:54,932
,אני ראיתי כמה פעמים אצל הורים שליד הילד
,הם רוצים שהוא יתנהג יפה

17
00:00:55,120 --> 00:00:58,536
מבטיחים לו הבטחות. אבל מי שנמצא שם יודע
,שהם לא יקיימו את זה

18
00:00:58,668 --> 00:01:00,608
.בכלל לא מתכוונים לקיים, רק מדברים

19
00:01:01,396 --> 00:01:06,520
אסור לעשות דבר כזה. הגמרא אומרת
,"שאדם שאמר לילד "תקבל כך וכך

20
00:01:06,716 --> 00:01:08,764
.שיקפיד לקיים את מה שהוא אמר

21
00:01:09,650 --> 00:01:13,692
,אפילו אם הילד שכח, לפעמים ילד קטן
בן ארבע, בן חמש, הוא לא זכר שאמרו לו

22
00:01:13,732 --> 00:01:17,580
,"לך לישון ומחר תקבל כך"
,"כנס להתקלח - מחר נקנה לך"

23
00:01:17,616 --> 00:01:18,484
.הוא כבר לא זוכר

24
00:01:19,036 --> 00:01:21,160
.ההורים צריכים לזכור ולהביא לו

25
00:01:21,600 --> 00:01:25,472
,אתה זוכר? לפני שבוע הבטחתי לך כך וכך
,היום הייתי בחנות, אז הנה

26
00:01:25,528 --> 00:01:27,070
.קניתי לך כמו שהבטחתי

27
00:01:29,240 --> 00:01:34,856
כמה זה עוזר לילד לתת אמון בהורים
שמילה שלהם זו מילה

28
00:01:35,404 --> 00:01:39,310
,וזה גם חינוך לילד עצמו
.שהמילה שלו תהיה מילה

29
00:01:40,160 --> 00:01:43,780
,אם ילד מתרגל אצל ההורים שהם מבטיחים לו
.בסוף לא מקיימים

30
00:01:45,720 --> 00:01:48,360
אומרים הרבה ועושים מעט
.או שלא עושים שום דבר

31
00:01:49,328 --> 00:01:52,400
,אז יכול להיות שכמה פעמים הוא שכח
.אבל יש מקרים שהוא זוכר

32
00:01:54,024 --> 00:01:56,496
ויכול להיות שהוא כבר לא יאמר
.כי לא נעים לו לומר

33
00:01:58,092 --> 00:02:01,820
?אבל מה הוא למד מההורים
.שאין ערך למילים

34
00:02:02,092 --> 00:02:06,420
,שאתה יכול להבטיח הבטחות
אתה יכול לומר לאנשים שתעשה

35
00:02:06,452 --> 00:02:07,604
.ואתה עושה דברים אחרים

36
00:02:07,652 --> 00:02:09,140
הרסנו את החינוך
.של הילד

37
00:02:10,916 --> 00:02:15,816
"לכן, היסוד הזה של "אמור מעט ועשה הרבה
זה נכון בכל תחום

38
00:02:16,444 --> 00:02:21,104
וכלפי ילדים, אתה יכול להגיד מה אתה מתכנן
.אבל תעמוד במילה שאמרת

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 2.6 (15 מדרגים)