x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - חרדות

הרב יצחק פנגר

מה ההבדל בין פחד לחרדה? הרב יצחק פנגר בהרצאה מיוחדת נותן עצות להורדת מפלס החרדות, ויצירת חיים קלים יותר ורגועים 

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,832 --> 00:00:18,196
?מה ההבדל בין פחד לחרדה

2
00:00:19,040 --> 00:00:21,701
,לכאורה
,מילה מאוד דומה

3
00:00:21,905 --> 00:00:23,127
אבל בואו
:נגדיר את זה ככה

4
00:00:23,236 --> 00:00:25,258
פחד זה חשש

5
00:00:25,267 --> 00:00:29,577
מאיום ממשי
.פיזי או דמיוני

6
00:00:29,796 --> 00:00:30,923
.תכף נסביר מה הכוונה

7
00:00:31,149 --> 00:00:33,810
זאת אומרת, פחד זה אם יש לי
,פה משהו שקורה כרגע

8
00:00:33,934 --> 00:00:37,505
,למשל יש לנו פה אולם
נכנס כלב מפחיד לאולם

9
00:00:37,709 --> 00:00:40,560
אז הפחד זה מערכת
שבורא עולם תבע בתוכנו

10
00:00:40,690 --> 00:00:43,280
,על מנת שנוכל להתגונן
,"פייט אור פלייט"

11
00:00:43,461 --> 00:00:47,629
או להילחם או לברוח
?מהאיום הממשי שקיים מולי כרגע, בסדר

12
00:00:47,767 --> 00:00:49,825
.זה דבר שיכול להציל חיים

13
00:00:50,007 --> 00:00:53,512
,ללא פחד היינו עושים שטויות וכדומה
.החיים היו בסכנה תמידית

14
00:00:53,774 --> 00:00:58,014
,אז פחד זה מוטיב מאוד חשוב
.תכונה מקסימה שאלוקים נתן לנו

15
00:00:58,210 --> 00:01:01,854
,חרדה היא לא שנכנס כלב לאולם

16
00:01:02,421 --> 00:01:03,614
אלא שאני יושב באולם

17
00:01:04,167 --> 00:01:08,589
?ואני חושב: אולי ייכנס כלב
?שמעתי רשרושים, אוקיי

18
00:01:08,778 --> 00:01:10,327
?יש פה כלבים באזור הזה, אוקיי

19
00:01:10,581 --> 00:01:13,316
.אין שום כלב, חבר'ה
.אין כלב. איפה הכלב? אין כלב

20
00:01:13,512 --> 00:01:14,698
.הכלב נמצא אצלי פה בראש

21
00:01:15,200 --> 00:01:18,472
אבל ההבדל הוא
שפחד זה משהו מציאותי

22
00:01:18,560 --> 00:01:19,738
.שאמור להגן עליי

23
00:01:19,956 --> 00:01:21,883
.חרדה היא אזעקת שווא

24
00:01:22,385 --> 00:01:25,541
,זאת אומרת, אין פה שום דבר
,ממילא אני רק חושב את זה

25
00:01:25,607 --> 00:01:28,996
.אבל הגוף שלנו מגיב באותה צורה

26
00:01:29,294 --> 00:01:35,643
המוח של האדם לא מבדיל
,בין אמת לשקר, דמיון-מציאות

27
00:01:35,730 --> 00:01:37,141
.אין שום הבדל

28
00:01:37,592 --> 00:01:42,683
אנחנו גדלנו בבית ספר
?עם לוח של גירים או לוח של טושים

29
00:01:42,945 --> 00:01:44,683
.גירים. -גירים, נכון

30
00:01:44,901 --> 00:01:46,952
.רובנו גירים, חבר'ה
.אנחנו פה לא צעירים

31
00:01:47,701 --> 00:01:51,149
עכשיו, בלוח של גירים
תמיד יהיה איזה מישהו

32
00:01:51,389 --> 00:01:55,010
שיבוא ללוח ועם הציפורניים
...יעשה ככה

33
00:01:55,156 --> 00:01:56,589
.זהו, נגמר, נגמר, נגמר

34
00:01:56,741 --> 00:01:58,792
,עכשיו, שימו לב טוב
.היו פה אנשים: אח, אח, אח

35
00:01:59,636 --> 00:02:01,840
,אין פה לוח
.אין לי ציפורניים

36
00:02:02,101 --> 00:02:04,007
כמה פעמים ראינו כזה דבר
?בחיים שלנו

37
00:02:04,334 --> 00:02:06,058
אתה יכול לספור את זה
,על כף היד במקרה הטוב

38
00:02:06,145 --> 00:02:07,280
.אם לא פעם אחת אולי

39
00:02:07,570 --> 00:02:09,694
,אבל עצם זה שאני נזכר בדבר הזה

40
00:02:09,861 --> 00:02:14,392
עצם זה שאני חושב על הדבר הזה
כבר הגוף מגיב בהתאם

41
00:02:14,581 --> 00:02:16,058
.כאילו היה פה ממש לוח

42
00:02:16,487 --> 00:02:19,963
,מקרה שהיה בארצות הברית
,מתקשר 911

43
00:02:20,036 --> 00:02:22,516
:משטרה מתקשרת למשפחה
?הלו, משפחת ג'קסון

44
00:02:22,829 --> 00:02:26,960
,מצטערים להגיד לכם
אבל הבת שלכם כך וכך

45
00:02:27,134 --> 00:02:29,869
.הייתה מעורבת בתאונה קשה

46
00:02:30,647 --> 00:02:32,480
!האימא: לאאאאא

47
00:02:32,581 --> 00:02:35,483
,צרחות, רעידות
!כל הגוף שלה רועד: לא, לא, לא

48
00:02:35,592 --> 00:02:36,603
!מה קרה? תנו לי פרטים

49
00:02:36,705 --> 00:02:38,283
,אנחנו לא יכולים לתת פרטים כרגע
.רצינו רק לדווח

50
00:02:38,443 --> 00:02:40,160
יכול להיות שנצטרך
.להזעיק אתכם לבית חולים

51
00:02:40,290 --> 00:02:41,309
?כבר נחזור אליכם, בסדר

52
00:02:41,410 --> 00:02:44,087
,כבר המזכירה תחזור אליכם
.תיתן לכם יותר פרטים

53
00:02:44,865 --> 00:02:48,094
,האימא בלחץ, כל הגוף שלה רועד
,הלב שלה פועם

54
00:02:48,341 --> 00:02:52,843
,אחרי דקה מתקשרים מהמשטרה שוב פעם
.אומרים: סליחה, טעות

55
00:02:53,767 --> 00:02:56,552
.זו הייתה החברה שלה
.היא, הכול בסדר

56
00:02:56,683 --> 00:02:58,036
.הנה, קחו, תדברו איתה

57
00:02:58,334 --> 00:03:02,967
,בשנייה הרי האימא נרגעת
.האימא שמחה, האימא מאושרת

58
00:03:03,185 --> 00:03:06,800
,עכשיו, בפועל לא קרה שום דבר
.כביכול. זה הכול היה פה בראש

59
00:03:06,989 --> 00:03:08,930
אמרו לה משהו
,או אמרו לה משהו אחר

60
00:03:09,076 --> 00:03:10,494
.והגוף יגיב

61
00:03:10,865 --> 00:03:13,127
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין
שהמוח שלנו באמת לא מבדיל

62
00:03:13,178 --> 00:03:15,614
,בין אמת לשקר
.פחד או חרדה

63
00:03:15,672 --> 00:03:17,018
.בשבילו זה אותו רעיון

64
00:03:17,265 --> 00:03:18,843
אני אתן לכם דוגמה
.יותר מעשית שקרתה

65
00:03:18,909 --> 00:03:20,560
הייתה לי הרצאה
,באחת המלונות בארץ

66
00:03:20,880 --> 00:03:22,560
.כנס נשים מאוד גדול

67
00:03:22,930 --> 00:03:24,596
,הייתה שם אישה שסובלת מחרדה

68
00:03:24,967 --> 00:03:27,309
.והיא חרדה קלסטרופובית

69
00:03:27,410 --> 00:03:29,730
זאת אומרת, הפחד שלה
.זה ממקומות סגורים

70
00:03:30,043 --> 00:03:31,730
.לא מסוגלת להיכנס למעליות

71
00:03:31,796 --> 00:03:33,469
.עכשיו, להרצאה צריכים לרדת במעלית

72
00:03:33,570 --> 00:03:35,760
:אז היא אומרת לחברה שלה
.בואי איתי במדרגות

73
00:03:35,992 --> 00:03:38,283
חברה שלה אומרת לה: יאללה, תפסיקי
.עם השטויות, בואי במעלית. בואי במעלית

74
00:03:38,552 --> 00:03:40,720
.לא, לא, לא יכולה, לא יכולה
.בואי במדרגות

75
00:03:40,890 --> 00:03:43,469
.תפסיקי עם המדרגות, בואי במעלית
.תפסיקי

76
00:03:43,556 --> 00:03:44,458
.לא, לא, לא יכולה

77
00:03:44,727 --> 00:03:46,298
.חברה שלה החליטה לתקן אותה

78
00:03:46,523 --> 00:03:49,876
תפסה אותה
.וגררה אותה: בואי למעלית

79
00:03:50,225 --> 00:03:52,421
איך שהיא התקרבה למעלית
.היא חטפה התקף חרדה

80
00:03:52,545 --> 00:03:53,905
!לא! לא! לא

81
00:03:54,080 --> 00:03:56,247
,חברה שלה: הרב, זה לא אני
.לא נגעתי בה, תעשה משהו

82
00:03:56,967 --> 00:03:58,290
.דיברנו איתה, היא נרגעה

83
00:03:58,400 --> 00:04:00,145
,אחרי ההרצאה היא ניגשת אליי
:היא אומרת לי

84
00:04:00,218 --> 00:04:03,992
?הרב, מה אני אעשה עם החרדות האלה
.זה מה זה משגע אותי

85
00:04:04,581 --> 00:04:06,872
?אמרתי לה: למה את לא נכנסת למעלית
.תסבירי לי, אולי גם אני לא אכנס

86
00:04:07,061 --> 00:04:08,589
:היא אומרת לי
.אוקיי, תקשיב

87
00:04:09,192 --> 00:04:10,974
.מעליות זה חשמלי
?זה חשמלי, אוקיי

88
00:04:11,280 --> 00:04:13,883
?יש הפסקות חשמל? יש הפסקות חשמל
.הרב, אני אסתמאטית

89
00:04:14,487 --> 00:04:18,036
,אני נחנקת, אין חלונות פה
.אני מתה. בעיה ראשונה

90
00:04:18,298 --> 00:04:20,290
,בעיה שנייה, היא אומרת לי
,סליחה שאני אומרת לך את זה, הרב

91
00:04:20,472 --> 00:04:24,203
?אני לא הכי רזה, אוקיי
,שתיים כמוני, בטעות, שלוש נכנסות בבת אחת

92
00:04:24,254 --> 00:04:25,876
,יש קריסת מערכות
.זה חוטים פה

93
00:04:26,109 --> 00:04:27,876
.לא בא לי למות באיזו קריסה
.בעיה שנייה

94
00:04:28,160 --> 00:04:31,600
,בעיה שלישית: יש גברים בעולם
?לא כולם מאה, אוקיי

95
00:04:31,876 --> 00:04:33,810
,הוא יכול להיכנס איתי למעלית
,לסגור, לך תדע

96
00:04:33,869 --> 00:04:35,403
.ייחוד, בלגנים וזה, לא מתאים לי

97
00:04:35,949 --> 00:04:39,214
:בעיה רביעית, היא אומרת לי
אולי רצחו פה פעם מישהו במעלית

98
00:04:39,672 --> 00:04:41,214
.והנשמות עדיין מסתובבות חופשי

99
00:04:41,832 --> 00:04:43,047
.אני לא נכנסת

100
00:04:43,461 --> 00:04:44,516
.על גופתי

101
00:04:44,865 --> 00:04:46,516
.אמרתי לה: אוקיי, הבנתי
.בלי לחץ

102
00:04:46,669 --> 00:04:47,854
נראה לי גם אני
.לא רוצה להיכנס לפה

103
00:04:48,741 --> 00:04:50,247
?אמרתי: תגידי, יש לך ילדים

104
00:04:50,356 --> 00:04:52,247
,היא אומרת לי: כן
.שתי בנות, חולה עליהן

105
00:04:53,076 --> 00:04:54,388
,אמרתי לה: תגידי
לבנות שלך את נותנת

106
00:04:54,551 --> 00:04:57,100
?להיכנס למעלית או לא
.מה היא אמרה לי, לפי דעתכם? -כן

107
00:04:57,472 --> 00:04:59,265
.היא אמרה לי: ברור, ברור

108
00:04:59,658 --> 00:05:00,770
?אמרתי לה: מה ברור

109
00:05:00,930 --> 00:05:05,054
מה עם האסתמה שעוברת בתורשה
והנשמות הטועות במעלית

110
00:05:05,236 --> 00:05:07,607
?והגברים השרוטים שיישארו שרוטים

111
00:05:08,225 --> 00:05:09,607
?מה קרה איתם

112
00:05:09,970 --> 00:05:14,996
:ואז היא חושבת, היא אומרת לי
.וואלה, לא חשבתי על זה

113
00:05:15,701 --> 00:05:16,996
.וזו הטעות שלנו

114
00:05:17,098 --> 00:05:23,469
אנחנו יותר מדי ילדים טובים
.שאנחנו מאמינים לכל מה שאנחנו חושבים

115
00:05:23,883 --> 00:05:25,265
,תקשיבו טוב עכשיו

116
00:05:25,512 --> 00:05:31,745
על פי היהדות, לכל אחד מאיתנו
.יש שני מפעלי מחשבות 24/7

117
00:05:32,101 --> 00:05:35,956
באופן כללי, אדם חושב קרוב
.לשישים אלף מחשבות ביום

118
00:05:36,349 --> 00:05:38,676
שישים אלף מחשבות ביום
.רצות לי בראש

119
00:05:39,010 --> 00:05:41,912
אבל על פי היהדות
,יש פה שני מנגנונים שונים

120
00:05:42,414 --> 00:05:44,872
והיהדות קוראת לזה
.יצר הטוב ויצר הרע

121
00:05:45,250 --> 00:05:48,850
שני מפעלי מחשבות
.מייצרים 24/7

122
00:05:48,989 --> 00:05:52,341
זאת אומרת, אם אני מבין נכון
המושג של יצר הרע ביהדות

123
00:05:52,450 --> 00:05:55,178
,זה צד שלילי, צד שקרי
,לא אמיתי

124
00:05:55,636 --> 00:05:57,520
אבל הוא מייצר מחשבות
בדיוק כמו הצד החיובי

125
00:05:58,014 --> 00:06:00,647
ואני לא מצליח לזהות
.מה מפה ומה מפה

126
00:06:00,705 --> 00:06:01,694
.אני מאמין לכול

127
00:06:02,290 --> 00:06:03,978
אם הייתי רוצה לעשות
,חלוקה הכי הכי חדה

128
00:06:04,247 --> 00:06:09,156
לפחות 30 אלף מחשבות
.שעוברות לי ביום שטות גמורה

129
00:06:09,570 --> 00:06:11,418
.שקר מוחלט

130
00:06:12,218 --> 00:06:14,269
.וכל החרדות יושבות על הדבר הזה

131
00:06:14,640 --> 00:06:16,923
.חרדות בנויות על שקר מוחלט

132
00:06:17,592 --> 00:06:21,178
,לא דבר אמיתי
דבר שיכול להיות אולי

133
00:06:21,236 --> 00:06:23,760
ואם סבתא היו לה גלגלים
.ואם המטוס ייפול

134
00:06:23,876 --> 00:06:27,330
הרי גם מי שחרד יודע
שסטטיסטית הרבה יותר מפחיד

135
00:06:27,410 --> 00:06:29,701
.לנסוע באוטו מאשר לטוס במטוס

136
00:06:30,160 --> 00:06:32,232
,אבל ההיגיון פה לא עובד
.לא עובד

137
00:06:32,763 --> 00:06:35,025
אלא פה מגיע מרכיב
:שאני צריך לזכור

138
00:06:35,236 --> 00:06:39,309
המחשבות שלי - לא להאמין
.לכל מה שאני חושב

139
00:06:39,905 --> 00:06:41,309
,יצא לי לתת הרצאה בכלא

140
00:06:41,869 --> 00:06:43,309
.אחד בתי הכלא בארץ

141
00:06:43,847 --> 00:06:46,807
:אמר לי אחד האסירים
,פנגר, אני רוצה לתת לך איזושהי תובנה

142
00:06:46,880 --> 00:06:47,847
.בסדר? שהייתה לי פה

143
00:06:48,363 --> 00:06:50,967
.אמר: אני על שני מאסרי עולם
.אני אהיה פה כנראה כל ימי חיי

144
00:06:51,294 --> 00:06:52,705
,אני רוצה להגיד לך משהו
.הוא אומר לי

145
00:06:53,069 --> 00:06:55,709
שאני פה למדתי
,שהכלא האמיתי בחיים

146
00:06:55,861 --> 00:06:57,898
הכלא האמיתי
,הוא בלי חומות

147
00:06:58,545 --> 00:07:00,785
,הוא בלי גדרות
,הוא בלי סוהרים

148
00:07:00,909 --> 00:07:01,760
.הוא בלי כלבי שמירה

149
00:07:01,854 --> 00:07:04,276
.הכלא האמיתי הוא פה בראש

150
00:07:04,901 --> 00:07:07,687
,ויש אנשים שמשוחררים
אולי אפילו מפורסמים

151
00:07:07,840 --> 00:07:10,378
,או אנשים שמקנאים בהם
,אבל הם בכלא

152
00:07:10,800 --> 00:07:13,883
,בכלא של החרדות שלהם
,בכלא של הדאגות שלהם

153
00:07:14,014 --> 00:07:16,305
,בכלא של התאוות שלהם
.של השטויות שלהם

154
00:07:16,421 --> 00:07:18,305
.אנחנו בכלא של עצמנו

155
00:07:18,618 --> 00:07:20,596
.אז אני מהיום מחליט קודם כול דבר אחד

156
00:07:20,974 --> 00:07:23,498
.לזהות איזה מחשבות אלו

157
00:07:23,825 --> 00:07:26,400
האם הן מחשבות
,שמעצימות אותי, מחזקות אותי

158
00:07:26,480 --> 00:07:28,400
- משמחות אותי
.אני אאמין להן

159
00:07:28,647 --> 00:07:31,061
אבל אם הן מחשבות
,שמתעללות בי

160
00:07:31,694 --> 00:07:33,265
.אסור לי להאמין להן

161
00:07:33,534 --> 00:07:34,530
.עכשיו, קל לדבר

162
00:07:34,763 --> 00:07:37,221
.טוב, אז מעכשיו אני לא אאמין להן
.לא מאמין לכן

163
00:07:38,472 --> 00:07:39,432
.הלוואי

164
00:07:39,636 --> 00:07:41,934
כל אחד מאיתנו הרי
.בשכל מבין הכול

165
00:07:42,494 --> 00:07:44,465
.בפועל יש מעין נתק

166
00:07:44,967 --> 00:07:47,730
?אני יודע שאסור לכעוס, בסדר
,אני יודע שלא כדאי לכעוס

167
00:07:48,196 --> 00:07:50,952
אני יודע שאפילו "כל הכועס
.כל מיני גיהינום שולטים בו". אוקיי

168
00:07:51,403 --> 00:07:52,829
?נראה לכם שאני לא כועס אבל

169
00:07:54,145 --> 00:07:56,407
,אני רק אצא החוצה
,מי שלא יבוא לי טוב בעין

170
00:07:56,480 --> 00:07:57,927
.חבל על הזמן

171
00:07:58,123 --> 00:07:59,970
מה קרה, פנגר? אתה יודע
,שלא כדאי לכעוס

172
00:08:00,174 --> 00:08:01,207
.לא כדאי לך לכעוס

173
00:08:01,287 --> 00:08:02,494
?אז למה אני כועס

174
00:08:02,603 --> 00:08:04,130
.יש לנו שתי מערכות במוח

175
00:08:04,494 --> 00:08:06,378
,מערכת אחת נקראת מערכת הלימבית

176
00:08:06,814 --> 00:08:08,630
המוח היותר
,כביכול פרימיטיבי

177
00:08:08,639 --> 00:08:10,871
,יותר קדום
יותר אחראי

178
00:08:10,950 --> 00:08:11,541
על כל המושג

179
00:08:11,550 --> 00:08:12,565
של
,האינסטינקטים שלי

180
00:08:12,574 --> 00:08:15,597
,התאוות שלי
.הדברים הבסיסיים החייתיים שבי

181
00:08:15,985 --> 00:08:17,476
ויש לי מערכת קדמית יותר

182
00:08:17,643 --> 00:08:20,720
,"שנקראת "הפרה-פרונטל קורטקס
.האונה הקדם-מצחית

183
00:08:20,778 --> 00:08:24,858
,אם אני פותח את הבן אדם ככה
?אז פה זו האונה הקדם-מצחית, בסדר

184
00:08:24,909 --> 00:08:28,487
.פה זו המערכת הלימבית
המערכת הלימבית היא האחראית

185
00:08:28,538 --> 00:08:29,476
.על האינסטינקטים שלי

186
00:08:29,898 --> 00:08:34,072
,פה זה יותר מערכת של הערכים
.יותר מערכת של חשיבה לטווח רחוק

187
00:08:34,225 --> 00:08:36,734
אני בשכל מבין שאין לי
.מה להיות חרד

188
00:08:37,192 --> 00:08:42,109
אבל תבינו, רוב רוב
,הפעולות שלנו היום-יומיות זה מכאן

189
00:08:42,218 --> 00:08:44,909
,זו המערכת הלימבית
.שהיא בעצם מערכת אוטומטית

190
00:08:45,520 --> 00:08:47,316
רוב הפעולות ביום-יום
.הן אוטומטיות

191
00:08:47,556 --> 00:08:48,785
.אף אחד לא חושב איך הוא הולך

192
00:08:49,069 --> 00:08:51,185
:אתה לא אומר לעצמך
.תרים רגל ימין, הורד רגל ימין

193
00:08:51,309 --> 00:08:52,603
.הרם רגל שמאל, הורד רגל שמאל

194
00:08:52,720 --> 00:08:54,058
,אתה הולך
?היי, מה העניינים? מה קורה

195
00:08:54,414 --> 00:08:56,509
:אתה אוכל, אתה לא חושב
,נעץ את המזלג, הרם את המזלג

196
00:08:56,574 --> 00:08:57,665
.פתח את הפה
.אה, תלעס

197
00:08:57,927 --> 00:08:59,665
אתה אוכל, חבל שאתה לא חושב
.אבל אתה אוכל

198
00:09:00,218 --> 00:09:03,563
רוב הפעולות היום-יומיות שלנו
.הן בעצם אוטומטיות

199
00:09:03,672 --> 00:09:04,923
.אני לא חושב עליהן

200
00:09:05,134 --> 00:09:07,789
לצערי הרב, גם ככה
,הן ההרגשות שלי

201
00:09:08,116 --> 00:09:09,789
.התגובות שלי

202
00:09:09,861 --> 00:09:12,625
.ויקטור פראנקל אמר משפט מאוד יפה
:הוא אמר ככה

203
00:09:12,778 --> 00:09:16,160
בין הגירוי לתגובה"
."יש חלל

204
00:09:16,618 --> 00:09:19,650
עוד פעם: "בין הגירוי לתגובה
."יש חלל

205
00:09:20,167 --> 00:09:23,381
פירוש הדבר שזה
,שעולה לי מחשבה, זה גירוי מסוים

206
00:09:23,723 --> 00:09:26,480
אני לא חייב לפעול
.על פי המחשבה הזאת

207
00:09:26,807 --> 00:09:30,574
.עכשיו אני אתן לכם כלל
?המחשבות הללו, משל למה הדבר דומה

208
00:09:30,858 --> 00:09:32,574
היה פעם איזה בן אדם
.שהיו לו שני זאבים בבית

209
00:09:32,930 --> 00:09:34,574
,הם היו הולכים מכות כל הזמן
.שני הזאבים האלה

210
00:09:34,647 --> 00:09:35,498
.אחד לבן, אחד שחור

211
00:09:35,680 --> 00:09:37,498
?שאלו: תגיד, איזה זאב מנצח

212
00:09:37,701 --> 00:09:41,592
:הוא אמר להם את המשפט הבא
.הזאב שאני מאכיל הוא זה שמנצח

213
00:09:42,181 --> 00:09:44,814
.פירוש הדבר: יש לנו שני כוחות
,יצר הטוב ויצר הרע

214
00:09:45,047 --> 00:09:47,163
.הם רבים כל הזמן
,מי ינצח? אני אגיד לכם

215
00:09:47,360 --> 00:09:49,069
.את מי שאתה מאכיל
?מי אתה מאכיל

216
00:09:49,221 --> 00:09:50,334
.את מי שאתה מאמין לו

217
00:09:50,567 --> 00:09:52,661
בקול מי שאתה שומע
.הוא גדל

218
00:09:52,734 --> 00:09:57,309
,לכן חרדות, ככל שאני אאמין להן
,ככל שאני אעשה מה שהן רוצות ממני

219
00:09:57,563 --> 00:09:59,090
.הן רק ילכו ויגדלו

220
00:09:59,338 --> 00:10:01,454
:זאת אומרת, ככל שהמחשבה אומרת לי
פנגר, אל תצא מהבית

221
00:10:01,578 --> 00:10:04,669
כי זה מסוכן ויש מחלות וזיהומים
,ולא משנה מה יקרה, תאונה

222
00:10:04,843 --> 00:10:09,534
- אני אקשיב להן
.אני מבטיח לך: החרדות רק ילכו ויגדלו

223
00:10:09,905 --> 00:10:15,069
,הן כמו מפלצת שניזונת
.היא חיה מהאמונה שלך בהן

224
00:10:15,549 --> 00:10:17,200
,כל פעם שאתה מאמין בהן
אתה מאכיל אותן

225
00:10:17,323 --> 00:10:19,396
.וזה גדל יותר, יותר ויותר

226
00:10:19,498 --> 00:10:20,589
.זה אף פעם לא יירגע

227
00:10:20,814 --> 00:10:22,072
:לשון חז"ל הולך ככה

228
00:10:22,989 --> 00:10:26,298
המשביעו", על המושג של יצר הרע"
,או בכלל חרדות, זה הכול אותו דבר

229
00:10:26,378 --> 00:10:30,261
המשביעו רעב"
."והמרעיבו שבע

230
00:10:30,385 --> 00:10:32,770
מה זאת אומרת? אם אני חושב
,שאני יכול "לספק" את החרדות שלי

231
00:10:33,047 --> 00:10:34,625
אני אתן להן מה שהן רוצות
.רק שיעזבו אותי

232
00:10:34,858 --> 00:10:36,210
.קחו, תעשו בי מה שאתם רוצים

233
00:10:36,320 --> 00:10:37,549
אני מבטיח לכם
,זה לא יעבור

234
00:10:37,658 --> 00:10:38,901
.זה רק ילך ויגדל

235
00:10:39,127 --> 00:10:43,861
.החרדות, זה נכון גם לגבי או-סי-די
,"או-סי-די זה "אובססיב קומפולסיב דיסאורדר

236
00:10:43,985 --> 00:10:47,410
,הפרעה של מחשבות כפייתיות
.שוב פעם, שנובעות מחרדה

237
00:10:47,825 --> 00:10:51,810
,עכשיו, אדם שהוא חרד הוא אדם טוב
.אדם שיש לו מחשבות כפייתיות הוא אדם טוב

238
00:10:52,203 --> 00:10:54,000
,זה בדרך כלל יושב על תכונה טובה שלו

239
00:10:54,385 --> 00:10:57,629
למשל דאגה כזו או אחרת
.או אפילו מיראת שמיים

240
00:10:57,781 --> 00:10:59,170
,קראתי קריאת שמע
.לא קראתי קריאת שמע

241
00:10:59,207 --> 00:11:01,694
,זה מראה שיש לו יראת שמיים
זה מראה שהוא אכפתי

242
00:11:01,927 --> 00:11:03,832
.אבל זה יצא מכלל שליטה

243
00:11:04,160 --> 00:11:05,301
.זה מתעלל בך

244
00:11:05,556 --> 00:11:09,178
,וכמו כל מתעלל
,ככל שאתה משתף איתו פעולה

245
00:11:09,294 --> 00:11:10,458
.הוא מקבל יותר תיאבון

246
00:11:10,712 --> 00:11:12,967
פשוט הדרך היחידה כמעט
,היא להתעלם

247
00:11:13,221 --> 00:11:16,785
להתרגל לא להתרגש מהמחשבות
.של עצמי

248
00:11:16,938 --> 00:11:19,614
בואו ניתן שלושה כללים בקצרה
.איך מתמודדים עם חרדות

249
00:11:20,138 --> 00:11:23,549
.א', לזכור לתפוס אותן כשהן קטנות
?מה זאת אומרת

250
00:11:23,869 --> 00:11:27,949
,איך שזה מתחיל
לא לתת למחשבות כבר לשאוב אותי פנימה

251
00:11:28,116 --> 00:11:29,469
.כי זה כמו איזושהי מערבולת

252
00:11:29,556 --> 00:11:30,967
,אני נשאב פנימה
.מאוד קשה לי לצאת ממנה

253
00:11:31,025 --> 00:11:31,949
.מאוד קשה לי לצאת ממנה

254
00:11:32,109 --> 00:11:33,752
:תזהה שזה מתחיל
,הנה, זה מתחיל, הנה, זה מתחיל

255
00:11:33,883 --> 00:11:34,916
.עכשיו אני יכול לברוח

256
00:11:35,134 --> 00:11:37,229
לעשות לי תוכנית שנקראת
."אם אז"

257
00:11:37,540 --> 00:11:40,676
אם זה מתחיל
.אני עושה היסח הדעת למשהו אחר

258
00:11:40,989 --> 00:11:42,116
,זאת אומרת, שאם מתחילה חרדה

259
00:11:42,298 --> 00:11:44,014
אני עושה איזו פעולה
.שתתפוס לי את המחשבה

260
00:11:44,152 --> 00:11:45,803
,אני אשטוף כלים
,אני אעשה ספורט

261
00:11:45,898 --> 00:11:46,618
,אני אצא החוצה

262
00:11:46,712 --> 00:11:48,145
,אני אקרא משהו בקול רם

263
00:11:48,392 --> 00:11:51,127
משהו שיסיח לי את הדעת
,לא לשבת עם מחשבות

264
00:11:51,352 --> 00:11:53,360
לא להתווכח איתן
.ולא לריב איתן

265
00:11:53,527 --> 00:11:54,872
.הן יותר חזקות מאיתנו

266
00:11:55,098 --> 00:11:58,465
,המחשבות, יש להן עוצמה מאוד גדולה
,הן היו איתנו הרבה מאוד זמן

267
00:11:58,552 --> 00:12:00,225
.הן לא יוותרו עלינו כל כך מהר

268
00:12:00,334 --> 00:12:02,669
,ממילא אם אני אלחם איתן
.הן רק יתגברו

269
00:12:02,887 --> 00:12:05,316
:אם אני אנסה להתווכח איתן
זה לא נכון

270
00:12:05,454 --> 00:12:07,672
.ו... ו... ומטוסים לא נופלים

271
00:12:08,094 --> 00:12:10,414
?לא נופלים
...בוא אני אראה לך משהו

272
00:12:11,120 --> 00:12:13,556
והן יראו לך משהו
שבדיוק לפני יומיים במלזיה

273
00:12:13,607 --> 00:12:15,556
.קפץ מטוס והתאבד
.לא יודע מה

274
00:12:15,854 --> 00:12:18,363
,אתה תראה שהן יביאו הוכחות
.ואתה תיתפס על משהו קטן

275
00:12:18,501 --> 00:12:20,007
.הן יותר חזקות
,אל תתעסק איתן

276
00:12:20,087 --> 00:12:20,996
.אל תדבר איתן

277
00:12:21,185 --> 00:12:22,080
.להסיח את הדעת

278
00:12:22,480 --> 00:12:25,498
יש חרדות שהפעולה
.היא נקראת חשיפה הדרגתית

279
00:12:25,854 --> 00:12:29,556
זאת אומרת, שאם אני מפחד עכשיו
מלנסוע באוטובוס או להיכנס למעליות

280
00:12:29,927 --> 00:12:32,261
,אז זה טוב שאני אעשה היסח הדעת
.אבל אני צריך להיכנס למעלית תכלס

281
00:12:32,785 --> 00:12:34,567
אז פה יש דבר שנקרא
.חשיפה הדרגתית

282
00:12:34,647 --> 00:12:36,989
אני אשבור את הפחד שלי
.לחלקים קטנים

283
00:12:37,170 --> 00:12:38,392
זאת אומרת, אם אני מפחד
,להיכנס למעלית

284
00:12:38,509 --> 00:12:42,341
אז אני אתקרב למעלית
.עד מקום שאני מרגיש פחד קל ונחמד

285
00:12:42,807 --> 00:12:45,383
,אני אתקדם פעם הבאה קצת יותר
.קצת יותר, קצת יותר

286
00:12:45,541 --> 00:12:46,981
,חשיפה הדרגתית
לאט לאט לאט

287
00:12:47,192 --> 00:12:47,861
.עד שאני אהיה מסוגל

288
00:12:47,927 --> 00:12:49,861
,עכשיו, זה שזה לא נעים
?אז מה

289
00:12:50,654 --> 00:12:52,690
אחת העבודות שאנחנו צריכים
להתרגל אליה

290
00:12:53,047 --> 00:12:55,963
היא לשבת עם הרגשה לא נעימה

291
00:12:56,640 --> 00:12:59,396
כי מתישהו הרגשה לא נעימה
.היא הולכת ודועכת

292
00:12:59,578 --> 00:13:01,178
אני אתן לכם דוגמה אחת אחרונה
.ואני אשחרר אתכם

293
00:13:01,614 --> 00:13:02,472
.היה לי כנס באילת

294
00:13:02,909 --> 00:13:05,112
היה לי כנס באילת
.ונסעתי עם אשתי

295
00:13:05,214 --> 00:13:05,665
.נסעתי אם אשתי

296
00:13:05,985 --> 00:13:09,229
עכשיו, ישנו באיזה מלון מצ'וקמק כזה
?ואשתי אמרה: אני רוצה נס קפה, אוקיי

297
00:13:09,301 --> 00:13:10,349
.נס קפה
.אמרתי: אין בעיה

298
00:13:10,414 --> 00:13:13,476
,קניתי חלב, כי קפה יש במלון
.מים יש במלון, קניתי חלב

299
00:13:15,585 --> 00:13:16,778
?כמה היא שתתה
.ככה

300
00:13:16,960 --> 00:13:18,480
.זה היה קרטון
?לא חרם

301
00:13:18,574 --> 00:13:21,236
,אמרתי: אני לא קמצן
?אני חסכן, אוקיי

302
00:13:21,970 --> 00:13:24,530
,הייתה איזו אישה
,אמרה לבעלה: 25 שנה אנחנו נשואים

303
00:13:24,698 --> 00:13:26,530
.פעם אחת לא אכלנו בחוץ
.פעם אחת

304
00:13:26,952 --> 00:13:28,683
,הוא אמר: מאמי, צודקת
.קחי את השולחן, בואי למרפסת. סתם

305
00:13:28,952 --> 00:13:32,109
אבל הנקודה העיקרית היא
.אני לא קמצן, אני חסכן

306
00:13:32,203 --> 00:13:34,800
,יופי, לקחתי את החלב
.החזרתי לאוטו

307
00:13:34,923 --> 00:13:35,920
.אמרתי: אני מביא את זה הביתה

308
00:13:36,021 --> 00:13:38,014
.'שמתי את זה בבגאז
כשהגעתי הביתה

309
00:13:38,414 --> 00:13:41,752
גיליתי: מישהו שתה
?את החלב שלי, אוקיי

310
00:13:42,647 --> 00:13:45,650
אתם גם גדלתם על
?מי אכל את הדייסה שלי? זאת, זהבה הזאת

311
00:13:46,465 --> 00:13:48,690
.איך התעללו בנו כשהיינו קטנים
?מי זו הילדה הזאת

312
00:13:49,025 --> 00:13:51,825
,מסתובבת ביערות חופשי
,נכנסת לבתים של דובים

313
00:13:51,861 --> 00:13:53,898
.גוזלת דייסות
?תבוא בגלגול. לא חרם

314
00:13:54,967 --> 00:13:56,720
...אשתי לא, זו חמותי

315
00:13:58,960 --> 00:14:00,167
.לא, יש שירים שגדלנו עליהם

316
00:14:00,218 --> 00:14:01,098
,טוב, לא נדבר עכשיו
.זה לא הנושא

317
00:14:01,200 --> 00:14:03,781
."יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן"
?איפה ההורים שלו

318
00:14:04,029 --> 00:14:05,992
?אתה מבין? פלא שהוא רץ
.פחד היום

319
00:14:06,378 --> 00:14:09,549
,הוא טיפס על העץ"
."אפרוחים חיפש

320
00:14:09,738 --> 00:14:11,549
,הפרעות קשב וריכוז
,במקום ללכת לגן

321
00:14:11,774 --> 00:14:13,040
?מי מחפש אפרוחים על עצים

322
00:14:13,229 --> 00:14:15,061
,לא יודע אם אתם ראיתם פעם
בחיים לא ראיתי תרנגולת

323
00:14:15,141 --> 00:14:16,385
.מקננת בראשי העצים, חבר'ה

324
00:14:16,821 --> 00:14:19,796
טוב, ונופל, נקרעים לו המכנסיים
.מישהו כתב על זה שיר

325
00:14:19,927 --> 00:14:20,647
.ממש התאכזרות

326
00:14:20,800 --> 00:14:23,141
,אבל לענייננו
.מישהו שתה את החלב שלי

327
00:14:23,301 --> 00:14:25,141
?מי שתה את החלב שלי
.הרכב

328
00:14:25,309 --> 00:14:27,141
.הרכב
,עכשיו, הרכב שלי

329
00:14:27,265 --> 00:14:28,880
מערכת העיכול שלו
?לא מי יודע מה, אוקיי

330
00:14:29,381 --> 00:14:30,538
?אתם יודעים מה קרה לי ברכב

331
00:14:32,094 --> 00:14:35,418
בחום ארץ ישראלי טוב
.עכשיו, זה הרכב, אין לי רכב אחר

332
00:14:35,949 --> 00:14:38,669
,אני פותח את הדלת
.פוף! עננה

333
00:14:40,669 --> 00:14:42,312
,עכשיו, לא הייתה לי ברירה
.לא הייתה לי ברירה

334
00:14:42,734 --> 00:14:43,723
.זה הרכב, אני צריך להיות בו

335
00:14:44,196 --> 00:14:46,429
,אני יושב באוטו
,נפלאות הבריאה

336
00:14:46,589 --> 00:14:48,058
...שתי דקות

337
00:14:48,843 --> 00:14:50,421
.אין ריח
.אין ריח

338
00:14:50,785 --> 00:14:53,061
?לאן הריח נעלם
.הוא לא נעלם

339
00:14:53,403 --> 00:14:57,069
.אני התרגלתי
אדם מסוגל להתרגל

340
00:14:57,425 --> 00:14:59,810
.לדברים הכי מגעילים בעולם
.תזכרו את זה

341
00:15:00,123 --> 00:15:04,298
,כשמגיעה חרדה, תזהו כשהיא קטנה
- "תעשו תוכנית "אם-אז

342
00:15:04,407 --> 00:15:06,174
,אני מחליט, אם זה קורה
,אני אעשה משהו אחר

343
00:15:06,356 --> 00:15:07,949
,או חשיפה הדרגתית במקרה השני

344
00:15:08,138 --> 00:15:11,650
והדבר העיקרי: לא אכפת לי לשבת
.עם הרגשה לא נעימה

345
00:15:12,065 --> 00:15:13,083
.היא תעבור

346
00:15:13,556 --> 00:15:16,232
,לא לנסות להילחם איתה
,לא לנסות להתכחש לה

347
00:15:16,370 --> 00:15:18,487
לא לנסות לברוח ממנה
או להכיל אותה

348
00:15:18,574 --> 00:15:19,498
.כי היא רק תגדל

349
00:15:20,029 --> 00:15:23,243
אלא תאמין באמונה שלמה
.שיש מישהו למעלה שמנהל את העניינים

350
00:15:23,752 --> 00:15:25,861
.תן לו את המפתחות
.אני לא הנהג

351
00:15:26,458 --> 00:15:28,109
ואז בעזרת השם
.יהיה יותר קל

352
00:15:28,421 --> 00:15:30,109
נסיים רק עם דבר אחד
,שהיה פעם איזה בחור

353
00:15:30,494 --> 00:15:32,690
.ראה את הרבי שלו
,הם הגיעו לאגם קפוא

354
00:15:33,272 --> 00:15:35,149
:הם שאלו את הרבי
.איך נעבור? האגם קפוא

355
00:15:35,469 --> 00:15:36,494
:אמר להם הרבי
.תסתכלו עליי

356
00:15:36,880 --> 00:15:39,592
,הוא התחיל ללכת על האגם הקפוא
:וכל התלמידים מעודדים אותו

357
00:15:39,665 --> 00:15:40,647
!רבי! רבי

358
00:15:40,829 --> 00:15:42,450
,הגיע לצד השני
?אמרו לו: רבי, איך לא החלקת

359
00:15:42,487 --> 00:15:43,774
,האגם היה קפוא
?איך לא החלקת

360
00:15:44,269 --> 00:15:45,774
אמר להם הרבי
:את התשובה הבאה

361
00:15:46,130 --> 00:15:47,181
מי שהוא
,מחובר למעלה

362
00:15:47,190 --> 00:15:48,601
.לא מחליק למטה

363
00:15:49,272 --> 00:15:51,432
מי שהוא מחובר למעלה
.לא מחליק למטה

364
00:15:51,694 --> 00:15:55,025
כשאתה מוסיף את הממד
.של האמונה לחרדה אז יותר קל

365
00:15:55,272 --> 00:15:57,527
אני בידיים של בורא עולם
,כגמול עלי אימו

366
00:15:57,592 --> 00:15:58,414
.כך אמר דוד המלך

367
00:15:58,472 --> 00:16:00,414
,אם נזכור את זה
,לזהות כשזה קטן

368
00:16:00,560 --> 00:16:03,010
,לא להאמין למחשבות שלנו
,לעשות היסח הדעת

369
00:16:03,207 --> 00:16:05,432
,ומקסימום לשבת עם הרגשה לא נעימה
- בסוף היא תעבור

370
00:16:05,505 --> 00:16:07,192
.נזכה להצליח בכל מה שנעשה

371
00:16:07,352 --> 00:16:08,581
.תודה רבה. בהצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.8 (97 מדרגים)