x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וחידוש מתוך הספר זרע שמשון - פרשת יתרו תשע"ט - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מדוע כאשר הקב"ה אמר למשה רבנו לקרוא לאהרון, אז ירד משה מן ההר? חידוש נפלא מהרב זרע שמשון

לרכישת הספר זרע שמשון - https://goo.gl/7Bd9RT

לרכישת הספר מעבר לסגולה של הרב אליהו עמר - https://goo.gl/rgCJAH

(אורך 4:08)