עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת כי תשא

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, פנחס לחיאני, הזמר איל טויטו והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:04:31,592 --> 00:04:35,510
.שלום לכם
."ושוב, ברוכים הבאים לתוכניתנו "עונג שבת

2
00:04:35,540 --> 00:04:38,710
וראשית כול, אני רוצה להודות
:שוב ושוב לתזמורת הנהדרת

3
00:04:39,127 --> 00:04:40,230
,דוד ביתן על הקלידים

4
00:04:40,760 --> 00:04:42,958
.יוסי ישראלי וחובב הילל על הדרבוקה

5
00:04:43,006 --> 00:04:43,880
.שוב ברוכים הבאים

6
00:04:44,327 --> 00:04:46,550
.אנחנו בשעה טובה בפרשת כי תישא

7
00:04:47,133 --> 00:04:51,070
והפרשה שלנו פותחת בציווי
.הבאת מחצית השקל

8
00:04:51,319 --> 00:04:54,140
אנחנו מיד נברר
.את משמעות מחצית השקל

9
00:04:54,368 --> 00:04:58,010
אבל הדרמה הגדולה בעצם
מתרחשת באמצע הפרשה

10
00:04:58,390 --> 00:05:00,221
.סביב החטא, חטא העגל

11
00:05:00,963 --> 00:05:03,300
.אולי החטא העצוב ביותר בהיסטוריה היהודית

12
00:05:04,130 --> 00:05:08,350
,חטא העגל, לא פשוט ולא קל
.אנחנו נלמד עליו בתוכנית הזאת, בעזרת השם

13
00:05:09,585 --> 00:05:14,565
אנחנו נלמד כי באותה תקופה
,שקרה החטא הנורא הזה

14
00:05:15,445 --> 00:05:20,510
.היו ענקי רוח באותו דור
:אלה אנשים שראו, יהודים שראו ניסי ניסים

15
00:05:21,769 --> 00:05:26,570
,קריעת ים סוף, עשר המכות
,כל הניסים של המדבר

16
00:05:27,023 --> 00:05:30,780
.ובאמת, נעמיק ונלמד על זה התוכנית הזאת

17
00:05:31,205 --> 00:05:36,900
אבל כל השאלות הללו מחייבות בעצם
בירור מעמיק, ולכן התכנסנו כאן

18
00:05:37,322 --> 00:05:39,790
,עם הרב אליהו אסוס
,הרב שטרנליב

19
00:05:40,040 --> 00:05:41,880
,"פנחס לחיאני מרהיטי "פיניש

20
00:05:42,999 --> 00:05:44,098
אייל טויטו היקר

21
00:05:44,154 --> 00:05:45,400
.והרב יעקב חמו

22
00:05:46,721 --> 00:05:49,425
אז קודם כול, תודה שבאתם
.וברוכים הבאים

23
00:05:51,004 --> 00:05:58,290
,כדי ללמוד טוב יותר את הפרשה
,אנחנו נרצה לשמוע ממך, הרב אסוס

24
00:05:58,783 --> 00:06:00,250
?מה המשמעות של מחצית השקל

25
00:06:00,280 --> 00:06:05,620
ואנחנו בעצם סופרים את מחצית השקל
,או סופרים ראשי בני ישראל

26
00:06:05,678 --> 00:06:07,670
.כי ככה רצינו בעצם לספור את העם

27
00:06:08,039 --> 00:06:10,920
אז מה בעצם המשמעות
?של מחצית השקל

28
00:06:11,449 --> 00:06:14,700
הקב"ה, מרוב החביבות שיש לו
,לעם ישראל

29
00:06:15,168 --> 00:06:16,900
הוא רוצה למנות אותם
.שוב ושוב

30
00:06:17,700 --> 00:06:20,690
בכל מצב שהיה, חס וחלילה
,איזו מלחמה, איזו מגיפה

31
00:06:20,764 --> 00:06:23,500
שוב פעם, הקב"ה מבקש
.לספור את עם ישראל

32
00:06:24,000 --> 00:06:26,230
.למה? חביבות
,כמו שבן אדם

33
00:06:26,253 --> 00:06:30,780
,יש לו כסף, יש לו יהלומים
,הוא סופר אותם שוב ושוב, כמה יש לו

34
00:06:30,798 --> 00:06:37,244
,גם הקב"ה אוהב אותנו ורוצה לדעת
כביכול, לדעת כמה עם ישראל נמצאים

35
00:06:37,557 --> 00:06:39,230
.וכמה להראות את החביבות שלו

36
00:06:39,745 --> 00:06:45,030
.אבל לא למנות את עם ישראל בראשים
,לא למנות 1,2,3 על עם ישראל

37
00:06:45,358 --> 00:06:48,480
.אלא למנות מחצית השקל
?זה עניין של עין הרע, בעצם-

38
00:06:48,489 --> 00:06:50,720
.זה עניין של עין הרע
.יפה מאוד

39
00:06:50,742 --> 00:06:52,420
אז חייבים דבר ראשון
.להבין מה זה עין הרע

40
00:06:53,309 --> 00:06:56,286
,וזה באמת נושא רחב מאוד וגדול מאוד

41
00:06:56,911 --> 00:07:03,200
ואת האמת נאמר, שיש אנשים
,כמוני, כמוך יובל, תוניסאים

42
00:07:03,520 --> 00:07:06,300
.שמפחדים מאוד מעין הרע
.גם פרסים-

43
00:07:07,064 --> 00:07:11,503
,הרבה אצל קהילות עם ישראל
"ומפחדים מאוד ואני חושב שזה אפילו "אובר

44
00:07:11,518 --> 00:07:12,290
.ואפילו מוגזם

45
00:07:12,857 --> 00:07:17,280
,יש כאלו אנשים שיגידו לך: לא
.מי שלא מאמין בזה זה לא חל עליו

46
00:07:17,339 --> 00:07:21,500
.מי שלא חושש, לא חוששים עליו
.אז צריך לעשות סדר בדבר הזה

47
00:07:22,130 --> 00:07:26,930
,צריך לדעת דבר אחד
.שעין הרע זה דבר קיים. נקודה

48
00:07:27,157 --> 00:07:32,370
,יש דבר כזה עין הרע, וזה מפורש בתורה
,בנביאים, בגמרא, במשניות

49
00:07:32,504 --> 00:07:36,362
,בכל מקום. אפשר להביא ראיות
:כמו שיעקב אבינו מברך את יוסף

50
00:07:36,520 --> 00:07:38,560
."בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין"

51
00:07:39,172 --> 00:07:42,279
אז זאת אומרת, הוא מברך אותו
.שלא תשלוט בו עין הרע

52
00:07:42,398 --> 00:07:46,470
את הנכדים שלו אפרים ומנשה
."גם כן: "וידגו לרוב בקרב הארץ

53
00:07:46,509 --> 00:07:49,391
,כמו דגים שלא שולטת בהם עין הרע
.הם מכוסים על ידי המים

54
00:07:49,754 --> 00:07:55,875
הגמרא מביאה כל כך הרבה מקומות
שרב, רב - הראשון שבאמוראים

55
00:07:56,193 --> 00:07:59,930
היה יודע להיכנס לבית קברות
.ולדעת כל אחד, ממה הוא נפטר

56
00:08:00,055 --> 00:08:00,729
,ממה הוא נפטר

57
00:08:01,103 --> 00:08:04,904
,איך, מה הייתה הסיבה שממנה הוא נפטר

58
00:08:04,932 --> 00:08:12,430
ורב אמר בגמרא ש-99 אנשים
.מתים בגלל עין הרע ואחד כדרך העולם

59
00:08:13,538 --> 00:08:15,690
.זאת אומרת שיש דבר כזה

60
00:08:15,964 --> 00:08:19,920
,ואפילו בן אדם לבין עצמו
הגמרא אומרת, כשהוא סופר

61
00:08:19,983 --> 00:08:25,290
,את התבואה שלו, הוא מביא פירות מהשדה
הוא רוצה לשקול ולמדוד ולספור כמה פירות

62
00:08:25,315 --> 00:08:29,586
:הוא הביא מהשדה, אומרת הגמרא
,לפני שאתה סופר, קודם כול, תברך ברכה

63
00:08:29,986 --> 00:08:33,530
."תתפלל: "יהי רצון שתשלח ברכה בכרי הזה

64
00:08:33,858 --> 00:08:37,172
- שלח ברכה בפירות האלו
?ואז תספור. למה

65
00:08:37,315 --> 00:08:41,340
,כי אם אתה קודם סופר
.אז איבדת את הברכה

66
00:08:41,594 --> 00:08:46,820
,למה? אין הברכה שרויה, לא בדבר המנוי
,לא בדבר המדוד, לא בדבר השקול

67
00:08:47,123 --> 00:08:50,330
.אלא בדבר הסמוי מן העין
.אז ודאי שיש דבר כזה עין הרע

68
00:08:50,900 --> 00:08:53,700
אבל מה שכן, צריך להיזהר
.שלא לפחד ממנו יותר מדי

69
00:08:54,139 --> 00:08:55,570
.זה ברור
?למה

70
00:08:55,815 --> 00:09:02,560
הקב"ה הרי שומר עלינו: "ייפול מצדך אלף
."ורבבה מימינך, אליך לא ייגש

71
00:09:03,093 --> 00:09:07,330
בן אדם שנותן, יש לו אמונה חזקה בקב"ה
,והוא מבקש את שמירתו של הקב"ה

72
00:09:07,763 --> 00:09:09,460
.הקב"ה מציל אותו מן המזיקים

73
00:09:10,053 --> 00:09:13,220
,זאת אומרת שיש אצל בן אדם
הגמרא במסכת ברכות אומרת

74
00:09:13,460 --> 00:09:18,750
שיש לבן אדם עשרת אלפים מזיקים בצד ימין
.ואלף מזיקים בצד שמאל

75
00:09:19,393 --> 00:09:22,970
.אז זה ממש מסוכן
.אבל הקב"ה שומר

76
00:09:23,213 --> 00:09:23,920
."אליך לא ייגש"

77
00:09:24,424 --> 00:09:26,200
,אז בשביל להבין מה זו עין הרע

78
00:09:27,170 --> 00:09:30,630
.הקב"ה נותן שפע לבן אדם
.זו מידת החסד

79
00:09:30,880 --> 00:09:33,230
,הקב"ה לא בודק כמה מגיע לו
,כמה לא מגיע לו

80
00:09:33,598 --> 00:09:36,650
הוא נותן בשפע, קח, שתהיה לך
.ברכה, רווחה והצלחה

81
00:09:37,640 --> 00:09:42,710
,אבל יש גם מידת הדין
,שזה יותר לפי דיוק, מה מגיע לו

82
00:09:42,748 --> 00:09:44,766
,מה לא מגיע לו
.מה הוא עשה, מה הוא לא עשה

83
00:09:45,298 --> 00:09:49,467
,כאשר הקב"ה נותן בשפע
ויש אדם אחר שמקנא בו

84
00:09:49,890 --> 00:09:51,650
,או מה שנקרא, פותח עליו עיניים

85
00:09:52,379 --> 00:09:54,130
.הוא מעורר קטרוג בשמיים

86
00:09:54,781 --> 00:09:59,100
,ואז אומרים: רגע, רגע, רגע
?מי יודע, מי אמר שמגיעה לו באמת כזאת כמות

87
00:09:59,231 --> 00:09:59,980
.בוא נבדוק

88
00:10:00,398 --> 00:10:02,320
,ואז כשבודקים מה מגיע
,מה לא מגיע

89
00:10:02,902 --> 00:10:05,870
.לפעמים הוא נופל עם החסד שהיה לפני כן

90
00:10:06,292 --> 00:10:08,420
.זו בעצם הנקודה העמוקה של עין הרע

91
00:10:08,863 --> 00:10:13,310
,לכן, ודאי שזה קיים
,וודאי שלא צריך לפחד מזה יותר מדי

92
00:10:13,754 --> 00:10:18,677
,אבל ברור, ברור, פשוט
,שעניין של אמונה בקב"ה

93
00:10:19,019 --> 00:10:20,641
שבן אדם מאמין בו שהוא ישמור עליו

94
00:10:21,058 --> 00:10:24,757
והוא מאמין שכל מה שהקב"ה נתן לו
.זה שלו, זה מתנה מאת השם

95
00:10:25,194 --> 00:10:27,780
,אתם יודעים, בינינו
כשרואים את התוכנית, חברים

96
00:10:28,098 --> 00:10:32,094
.אומרים לי: תשמע, איך יובל שר
.זה פשוט מדהים

97
00:10:32,491 --> 00:10:35,946
,אז אני ככה, בשביל להוריד מעליו עין הרע
,אני אומר לו: זה לא שלו

98
00:10:35,972 --> 00:10:37,192
.זו מתנה מאת השם

99
00:10:37,633 --> 00:10:39,120
.זה הקב"ה נותן
.שזה גם נכון-

100
00:10:39,146 --> 00:10:43,630
.חנן אותו
."את הקול אשר חנן אלוקים את עבדך"

101
00:10:43,778 --> 00:10:47,370
,אז זה ודאי, זה דבר ששומר מעין הרע
,שאתה לא מייחס את זה לעצמך

102
00:10:47,400 --> 00:10:51,460
אתה לא מקנא בי, אתה לא מקנא
.במתנות שקיבלתי, זה הקב"ה נתן

103
00:10:51,490 --> 00:10:54,230
זה דבר שישמור מעין הרע
וזו הכוונה שהקב"ה

104
00:10:54,266 --> 00:10:55,722
.רוצה את מחצית השקל. בדיוק
.פתרון. זה פתרון-

105
00:10:56,403 --> 00:10:59,118
,מחצית השקל, בשביל לא למנות את עם ישראל
.אלא את השקלים

106
00:10:59,142 --> 00:10:59,488
.חזק מאוד

107
00:10:59,505 --> 00:11:01,480
אני אספר לכם גם כן סוד
,ואל תגלו אותו לאף אחד

108
00:11:01,512 --> 00:11:04,349
,גם על הרב אסוס אומרים לי: איך הוא מדבר
.כל כך רהוט, בן פורת יוסף

109
00:11:05,454 --> 00:11:06,321
.ברוך השם
.אמת. אמת-

110
00:11:06,338 --> 00:11:09,250
.זה לא הוא, זה השם נתן לו את זה
.זה השם נתן לו את המתנה הזאת-

111
00:11:09,639 --> 00:11:13,239
אז אנחנו בעצם בפרשיות הללו
,וגם בפרשה הנוכחית

112
00:11:13,248 --> 00:11:15,780
,אנחנו מדברים על בניית המשכן
,עשיית המשכן, התורמים

113
00:11:15,838 --> 00:11:17,550
,כל מי שהתעסק בעצם במלאכת המשכן

114
00:11:18,195 --> 00:11:25,750
,ולכבוד הצופים שלנו ביקשנו מפנחס לחיאני
,הבעלים של "פיניש", ריהוט פיניש

115
00:11:26,102 --> 00:11:29,810
.ריהוט לבתי כנסת, לספר לנו
,אנחנו מדברים על הקמת המשכן

116
00:11:29,853 --> 00:11:30,980
.ריהוט המשכן

117
00:11:31,955 --> 00:11:34,560
- תספר לנו, אתה, בן פורת יוסף
,הנה, בן פורת יוסף

118
00:11:35,019 --> 00:11:37,740
.מהמובילים בתחום
.כן, ברוך השם-

119
00:11:38,444 --> 00:11:41,404
...קודם כול, לפני שאני
?...איך הגעת-

120
00:11:41,438 --> 00:11:45,000
,סליחה שאני קוטע אותך
?בעצם איך זה התחיל הכול

121
00:11:45,041 --> 00:11:46,980
.כי אתם, בן פורת יוסף, מעצמה

122
00:11:47,164 --> 00:11:49,390
...של ריהוט. אתה מגיע
.בלי עין הרע, בלי עין הרע-

123
00:11:49,471 --> 00:11:53,020
."בלי עין הרע. בארץ, בעולם, "פיניש
?איך בעצם כל זה התחיל

124
00:11:53,544 --> 00:11:58,140
,אני כשהשתחררתי מהצבא
,קניתי נגרייה של איזה אדם

125
00:11:58,489 --> 00:12:00,680
,נגרייה עובדת
,ומיד התחלתי לעבוד

126
00:12:01,000 --> 00:12:05,170
היית חורט בעצמי עמודים
ומכין דברים מיוחדים

127
00:12:06,044 --> 00:12:09,850
ופתאום הרגשתי צורך בבית הכנסת
,של אבא שלי בקרית גת

128
00:12:10,057 --> 00:12:14,571
,של רבי אברהם לחיאני, שיהיה בריא
.לעשות ארון קודש

129
00:12:14,580 --> 00:12:18,823
עשיתי משהו
.ואחרי זה גם עוד בית כנסת עשיתי

130
00:12:19,867 --> 00:12:23,900
ואז באותה תקופה הייתה עלייה מרוסיה
של אומנים

131
00:12:24,548 --> 00:12:26,590
ובא אליי איזה מישהו
,שהוא לא יודע מילה בעברית

132
00:12:26,653 --> 00:12:28,567
,עם איזה ריקוע של פליז

133
00:12:29,404 --> 00:12:32,420
?"הוא אומר לי: יש "רבותה"? "רבותה
.אמרתי לו: יש

134
00:12:33,004 --> 00:12:35,850
,הדפסתי לו 12 תמונות של 12 השבטים
...אמרתי לו

135
00:12:35,897 --> 00:12:37,340
.רבותה" זה עבודה"
.כן-

136
00:12:37,626 --> 00:12:42,560
,אמרתי לו: תעשה לי את 12 השבטים
,ושילבתי את זה בעבודה ההיא שעשיתי

137
00:12:42,872 --> 00:12:44,950
,הפתעתי אותם, באמת שדרגתי את זה

138
00:12:45,847 --> 00:12:53,250
,ובעצם, לפני 36 שנה, בשנת 82
.לא הייתה מודעות לאומנות כזאת בבתי כנסת

139
00:12:53,326 --> 00:13:00,350
אני, ברוך השם, זכיתי להיות הנחשול הראשון
,שהכניס את המושג הזה של לפאר בתי כנסת

140
00:13:01,164 --> 00:13:05,838
,ואז הוא עשה לי עבודה אחת
...ראיתי שזה טוב, נתתי לו עוד משהו וככה

141
00:13:05,849 --> 00:13:07,940
.השתדרגתי
.השתדרגנו עם השנים-

142
00:13:08,020 --> 00:13:14,930
,וברוך השם, היום אנחנו מחזיקים כ-30 עובדים
אומנים מהשורה הראשונה, מגלפים ביד

143
00:13:15,183 --> 00:13:21,010
ולא במכונות. יש לנו באמת נגרים
,מהשורה הראשונה

144
00:13:21,959 --> 00:13:24,650
.וברוך השם, זכינו, עשינו הרבה פרויקטים

145
00:13:24,744 --> 00:13:26,800
פרויקט הדגל שלנו
"זה בית הכנסת "החורבה

146
00:13:27,291 --> 00:13:29,320
.בירושלים
.בירושלים, כולם יודעים-

147
00:13:29,869 --> 00:13:33,570
זה היכל של 12 מטר עם ציפוי
.של עלי זהב

148
00:13:34,390 --> 00:13:36,567
.זה זהב אמיתי? לא
.זהב אמיתי-

149
00:13:37,466 --> 00:13:41,040
.ובאמת, זה היכל - אחד היפים שלנו

150
00:13:41,386 --> 00:13:45,400
...אם אנחנו מדברים על בית המקדש
,באמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית-

151
00:13:45,572 --> 00:13:47,840
,אתה מגיע לבית הכנסת
.אתה סיימת את העבודה

152
00:13:48,271 --> 00:13:49,910
,אתה מגיע שנה, שנתיים אחרי

153
00:13:50,582 --> 00:13:53,506
כשאתה רואה את ההיכל
,שאתה בעצמך יצרת ובנית

154
00:13:53,892 --> 00:13:56,163
?איך ההרגשה
.חדוות היצירה, ממש-

155
00:13:56,236 --> 00:13:58,742
.אני ממש מתרגש
.אני לא הייתי זז מארון הקודש הזה-

156
00:13:59,158 --> 00:14:04,899
אני זוכר שעשיתי בירושלים לרב מרדכי אליהו
.ובאתי ו... -זכר צדיק וקדוש לברכה

157
00:14:04,890 --> 00:14:09,440
אמן. וכשהגשתי לו את התוכניות בבית מדרש
,"דרכי הוראה לרבנים"

158
00:14:10,200 --> 00:14:14,960
...ואז באמת היו כמה סגנונות, כמה זה
,הוא בחר משהו יפה ומכובד

159
00:14:15,877 --> 00:14:21,482
,וגם דאגתי, כשסיימנו, אחותי גרה בשכונה
,עשיתי אצלה שבת והתפללתי שם

160
00:14:22,865 --> 00:14:27,220
.אז הרב אמר: איפה שיש מלכות - אין עניות

161
00:14:27,555 --> 00:14:32,980
ואז הוא הסביר, הוא אמר: לא ראינו
ארמון של מלך שהוא בנוי בפשטות

162
00:14:33,025 --> 00:14:37,620
,ומעוצב בפשטות, ופה, בית הכנסת
.זה מקדש מעט

163
00:14:37,711 --> 00:14:41,850
ביתו של מלך מלכי המלכים
.צריך שיהיה מהודר, צריך שיהיה מתוחזק

164
00:14:42,405 --> 00:14:46,320
ובאמת, לצערנו, רואים הרבה מקומות
שבית הכנסת לא מתוחזק כמו שצריך

165
00:14:47,237 --> 00:14:49,930
וצריך לתת לזה דגש
.כי זה בית אלוקים

166
00:14:50,258 --> 00:14:50,790
.נכון מאוד

167
00:14:50,984 --> 00:14:57,550
עכשיו, לגבי... הרי כתוב
,"הראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו"

168
00:14:57,605 --> 00:14:58,489
.על בית המקדש

169
00:14:59,291 --> 00:15:05,110
,הרי אומרים שבית המקדש ירד מוכן
.ואנחנו נתעסק בתיקון שלו, בריהוט שלו

170
00:15:05,713 --> 00:15:10,340
?וכי למה הקב"ה לא זיכה את כל עם ישראל
,שכל אחד יתרום לבנה, מטר

171
00:15:10,800 --> 00:15:16,260
"כמו שכתוב בפרשת תרומה: "וייקחו לי תרומה
,בשביל לבנות את בית המקדש

172
00:15:16,316 --> 00:15:17,900
."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

173
00:15:18,282 --> 00:15:21,290
?למה בית המקדש צריך לרדת
:אז יש פה שתי תשובות

174
00:15:22,033 --> 00:15:25,802
תשובה אחת היא: תאר לך שהיום מחליטים
,לבנות את בית המקדש

175
00:15:25,836 --> 00:15:28,200
צריכים למחוק את כל הבניין
,מעל הר הבית שם

176
00:15:28,613 --> 00:15:32,420
.להכניס דחפורים ולהוריד
.כל העולם יצא נגדנו

177
00:15:32,844 --> 00:15:33,642
.זו סיבה אחת

178
00:15:33,851 --> 00:15:36,621
סיבה שנייה שהקב"ה לא רוצה
.להתעסק עם קבלנים

179
00:15:39,756 --> 00:15:41,423
...הוא לקח לי את הפינה... זה
.יפה-

180
00:15:41,929 --> 00:15:45,058
יפה. אנחנו עוד נחזור ונשמע
.על בתי כנסת, אבל תשמע, יישר כוח

181
00:15:45,097 --> 00:15:49,130
,אני ראיתי בעצמי, כמו שאמרתי קודם
,את העבודות שלכם בארץ ובעולם

182
00:15:49,196 --> 00:15:50,840
.באמת, יוצא דופן, יוצא דופן

183
00:15:50,889 --> 00:15:55,600
ואשריך שאתה גם מתפרנס מזה
.וגם כן עושה מלאכת קודש

184
00:15:55,815 --> 00:15:58,600
,אספר עוד משהו, הרב זמיר כהן
,שזה הבית שלו

185
00:15:58,945 --> 00:16:03,390
הוא היה אצלי במפעל, עשיתי לו ארון קודש
,בביתר עילית, לפני הרבה שנים

186
00:16:04,532 --> 00:16:07,300
...ואז הוא ישב אצלי ודיבר
,הוא אמר לי שאלה בגמרא

187
00:16:07,326 --> 00:16:10,768
האם סופר סת"ם שכותב ספרי תורה
.זה נחשב לו מצווה

188
00:16:11,384 --> 00:16:14,891
אז הוא אמר: אם הוא מתכוון
,ועושה הכול בייחודים

189
00:16:14,948 --> 00:16:16,710
.כל מילה ומילה זו מצווה

190
00:16:17,060 --> 00:16:19,130
,הוא אמר לי: גם אתה
,אתה בונה אומנם לפרנסה

191
00:16:19,527 --> 00:16:21,490
.אבל אתה עושה את זה מכל הלב
.נכון, זכות עצומה-

192
00:16:21,520 --> 00:16:25,198
ואתה ממש רואה את זה זכות
.אז כל ארון קודש שאתה עושה זה מצווה

193
00:16:25,209 --> 00:16:25,880
.זכות עצומה

194
00:16:26,321 --> 00:16:28,290
,זה להיכנס לעבודה, מה שנקרא
.ביראת קודש

195
00:16:30,213 --> 00:16:35,691
,"איתנו בתוכנית, בתוכנית "עונג שבת
,חבר יקר, בחור, בן פורת יוסף, צעיר

196
00:16:35,740 --> 00:16:38,280
.אבל מצליח - אייל טויטו

197
00:16:38,798 --> 00:16:40,990
,אני שמעתי אותו השבוע
.אני שומע אותו הרבה

198
00:16:41,211 --> 00:16:44,020
אבל שמעתי אותו השבוע
,בחתונה של חבר משותף שלנו

199
00:16:44,848 --> 00:16:47,860
.בלי עין הרע, בן פורת יוסף
.אייל ממש גאווה גדולה

200
00:16:47,953 --> 00:16:48,411
.תודה רבה

201
00:16:48,560 --> 00:16:51,546
יש לך סינגל בן כמה חודשים
."שנקרא "ילדיי היקרים

202
00:16:51,936 --> 00:16:53,983
.נכון
.אתה שלחת אותו אליי באופן אישי-

203
00:16:53,984 --> 00:16:54,706
.נכון
,נהניתי מאוד-

204
00:16:54,746 --> 00:16:56,545
.גם כתבתי לך תגובה מאוד מרגשת

205
00:16:56,978 --> 00:17:01,332
."אנחנו תכף נשמע אותו, "ילדיי היקרים
?יש איזה קשר לשבת, משהו

206
00:17:01,780 --> 00:17:04,620
,ילדים שרים בשבת
?אתה שר לילדים שלך בשבת

207
00:17:05,120 --> 00:17:10,096
?איך השבת שלך נראית
,אנחנו כל השבוע עסוקים בהופעות ובמלאכות-

208
00:17:10,133 --> 00:17:12,764
ואנחנו מגיעים לסיטואציה לפעמים בשבת

209
00:17:12,786 --> 00:17:15,271
שאנחנו נמצאים כל המשפחה
,וכל הילדים

210
00:17:15,322 --> 00:17:17,600
ואנחנו כל כך רוצים לעשות
איזה משהו בשביל הילדים

211
00:17:18,241 --> 00:17:20,140
אז חשבתי לעשות
איזה שיר

212
00:17:20,400 --> 00:17:22,190
שבאמת ידבר לכל
הילדים של כולם

213
00:17:22,249 --> 00:17:23,570
ושכל אחד יוכל לשיר
עם הילדים שלו

214
00:17:23,620 --> 00:17:25,640
.איזה שיר ביחד
.יפה מאוד-

215
00:17:25,666 --> 00:17:26,450
.וזה השיר שעשינו

216
00:17:26,526 --> 00:17:30,580
.אז בוא ניתן לצופים ליהנות מהשיר
.ילדיי היקרים", אייל טויטו"

217
00:21:26,641 --> 00:21:27,610
.תודה רבה

218
00:21:28,740 --> 00:21:30,636
.יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד

219
00:21:30,688 --> 00:21:34,410
,אני חייב לספר לכם שאני שמעתי אותו
,כמו שאמרתי לכם קודם, בחתונה

220
00:21:35,077 --> 00:21:37,500
.והוא שר בסולמות המקוריים

221
00:21:38,463 --> 00:21:40,910
זה לא... יש בדרך כלל זמרים
,שנכנסים לאולפן

222
00:21:41,579 --> 00:21:46,500
,מקליטים בסולם גבוה לצורך ההקלטה
,ובהופעה הם מתברדקים קצת

223
00:21:46,790 --> 00:21:49,810
,אבל לא ככה אייל
.אייל שר את זה בסולמות המקוריים

224
00:21:50,037 --> 00:21:56,300
.ואני אומר לך, אני עקבתי אחריך
מעניין מאוד, את הנשמה ואת הלב

225
00:21:56,401 --> 00:21:57,890
.הוא שם על הבמה
.מגיע לך מחיאות כפיים

226
00:21:58,894 --> 00:22:01,493
בכל החתונות של כל החברים שלי בישיבה
.הוא נמצא

227
00:22:01,592 --> 00:22:03,205
?באמת
.מה זה, חבל על הזמן-

228
00:22:03,244 --> 00:22:05,144
?אתה יודע איזה "שואו" הוא נותן
.אתה רוצה להגיד שאתה בחור צעיר כאילו-

229
00:22:05,168 --> 00:22:07,180
.הוא נותן "שואו". כן
,"הוא נותן "שואו", הוא נותן "שואו

230
00:22:07,214 --> 00:22:08,548
.ברוך השם, באמת
.יעקב על הדרבוקה-

231
00:22:08,600 --> 00:22:09,270
.יפה. יפה

232
00:22:10,022 --> 00:22:13,810
,תגיד לי, אייל, כשאתם יושבים בשולחן שבת
.זה קודם כול טויטו

233
00:22:14,266 --> 00:22:15,370
.נכון
?שרים שירים תוניסאים-

234
00:22:15,425 --> 00:22:16,827
?מה אתם שרים על שולחן שבת

235
00:22:18,156 --> 00:22:21,300
שרים שירים... בשולחן שבת
,אנחנו שרים מה שהלב שלנו אומר לנו

236
00:22:21,456 --> 00:22:25,540
.בשולחן שבת אין חוקים
?זה מה? כמו מה? שירת הבקשות? מה-

237
00:22:25,580 --> 00:22:28,922
,נגיעה בקשות, כולנו שרים ביחד
,אני ואשתי והילדים

238
00:22:29,644 --> 00:22:34,160
,נגיעה משירת הבקשות, קצת חסידית
,קצת מזרחית, קצת תוניסאית

239
00:22:34,189 --> 00:22:35,942
.קצת מרוקאית, משלבים את הכול ביחד

240
00:22:35,957 --> 00:22:40,599
.האמת שזה גם תלוי באורחים שנמצאים אצלנו
,יש לפעמים אורחים שמגיעים

241
00:22:40,824 --> 00:22:44,840
שרוצים משהו מסוים אז אנחנו משתדלים
להקדיש להם ולעשות להם ככה שהם

242
00:22:45,214 --> 00:22:47,062
?יהיו מבסוטים. מה זה

243
00:22:47,133 --> 00:22:49,125
.אתה באותה כתובת. -כן
.אה, אוקיי-

244
00:22:50,431 --> 00:22:53,300
בסדר גמור, אז אם אפשר
.אז אני יכול להזמין מה שאני רוצה

245
00:22:53,473 --> 00:22:53,950
.בוודאי

246
00:22:54,967 --> 00:22:57,780
.אייל טויטו, מגיע לו מחיאות כפיים
.אנחנו נשמע אותו עוד בהמשך

247
00:22:58,189 --> 00:23:02,090
,הרב אייל ישראל שטרנליב
?איזה סיפור מעניין הבאת לנו השבת

248
00:23:02,686 --> 00:23:05,440
קודם כול, אני אוהב את השבת הזאת
:משתי סיבות

249
00:23:05,706 --> 00:23:08,600
.סיבה אחת, שזו שבת הבר מצווה שלי
...הו-

250
00:23:08,727 --> 00:23:12,431
.מזל טוב
.סימן טוב ומזל טוב, ומזל טוב וסימן טוב-

251
00:23:17,077 --> 00:23:18,824
...אין לי סוכריות לזרוק עליך

252
00:23:19,309 --> 00:23:20,450
...יש כאן עוגת יום הולדת

253
00:23:21,506 --> 00:23:25,090
.איזה יופי. אז מזל טוב ועד 120
.חילך לאורייתא

254
00:23:25,313 --> 00:23:27,820
,בלי עין הרע, פרשה ארוכה
.אבל עברנו אותה בשלום

255
00:23:29,231 --> 00:23:32,770
והסיבה השנייה זה בגלל הסיפור הבא
.שאני רוצה לספר לכם

256
00:23:32,930 --> 00:23:35,350
,אתם יודעים, בדרך כלל
אנחנו רגילים

257
00:23:35,369 --> 00:23:40,200
,להתעסק עם אנשים מוצלחים
ראשי ישיבות אוהבים לקבל

258
00:23:40,245 --> 00:23:43,160
אנשים מוצלחים, הורים רוצים
,שיהיו להם ילדים מוצלחים

259
00:23:43,996 --> 00:23:46,040
,ומאלה שפחות הולך להם
אנחנו בדרך כלל

260
00:23:46,087 --> 00:23:46,880
.משתדלים להתרחק

261
00:23:47,665 --> 00:23:51,040
אבל צדיקים אמיתיים, כמו שבפרשה שלנו
,אנחנו רואים את משה רבנו

262
00:23:51,062 --> 00:23:53,453
.הם אוהבים להתעסק עם כל עם ישראל

263
00:23:53,817 --> 00:23:58,340
,וזה הסיפור הבא, על הבעל שם טוב הקדוש
,'בעיירה שלו, במז'יבוז

264
00:23:58,893 --> 00:24:01,450
."היה אחד כזה, קראו לו "מוישל'ה גנב

265
00:24:01,886 --> 00:24:04,490
.מוישל'ה גנב". זה היה המקצוע שלו"

266
00:24:05,756 --> 00:24:08,470
,וכשהוא פגש את הבעל שם טוב
.הוא אמר: טוב, אני חוזר בתשובה

267
00:24:08,535 --> 00:24:09,550
?מה הייתה החזרה בתשובה

268
00:24:10,292 --> 00:24:14,490
,במקום לגנוב מהעניים
.מעכשיו אני גונב רק מהעשירים

269
00:24:15,088 --> 00:24:17,470
רק מהעשירים, ואני גם אשתדל
.לא מהיהודים

270
00:24:17,640 --> 00:24:18,990
.טוב, זו הייתה התקדמות מבחינתו

271
00:24:20,223 --> 00:24:23,550
:אבל עשירים, יש בעיה אחת
,העניים לא הולכים למשטרה להתלונן

272
00:24:23,834 --> 00:24:26,740
,אבל העשירים, אתה גונב מהם
.אתה מסתבך

273
00:24:27,224 --> 00:24:31,150
,אז כל פעם אחרי שהוא היה גונב
הוא היה רץ לבעל שם טוב הקדוש

274
00:24:31,583 --> 00:24:34,460
ואומר לו: רבי, רבי, תברך אותי
.שלא יתפסו אותי

275
00:24:35,466 --> 00:24:38,870
:הבעל שם טוב הקדוש אמר
.אני מברך אותך שלא יתפסו אותך

276
00:24:40,366 --> 00:24:40,670
,טוב

277
00:24:42,411 --> 00:24:45,820
,הוא אמר: אני מרוויח, מרוויח
.אבל אני רוצה את המכה הגדולה

278
00:24:46,226 --> 00:24:50,030
,הוא שמע שמגיע הצאר
,אחד מהמנהיגים של הגויים

279
00:24:50,068 --> 00:24:57,495
- מגיע למז'יבוז', ויש 30 אלף - מה שהיה שם
.רובל. -רובל, אצלו

280
00:24:57,918 --> 00:24:59,780
.אמר: זהו, זה הזמן

281
00:24:59,901 --> 00:25:02,840
,הכין את העניינים, את החדר
.כבר דאג מראש שהחלון יהיה פתוח

282
00:25:03,735 --> 00:25:08,418
,הגיע הלילה, החבר'ה מעלים אותו למעלה
,לוקח את האוצר הזה

283
00:25:09,127 --> 00:25:11,490
,ואז הוא אומר: וואי, וואי, וואי
.מה, זה הצאר, אני מסתבך

284
00:25:11,741 --> 00:25:16,480
,רץ לבית מדרש של הבעל שם טוב הקדוש
.וזה היה יום לאחר חג השבועות

285
00:25:17,281 --> 00:25:19,920
,הוא מגיע, רואה את כולם עצובים
.כולם בוכים

286
00:25:20,288 --> 00:25:23,100
?איפה הבעל שם טוב הקדוש
.הוא נפטר-

287
00:25:23,445 --> 00:25:26,550
.הוא נפטר בחג השבועות
?מה? איפה? מה אני אעשה עכשיו-

288
00:25:26,712 --> 00:25:29,290
.איפה הרבי שלי? הוא היחיד שמקבל אותי

289
00:25:29,860 --> 00:25:32,610
,הוא הלך לאחד מהתלמידים: תשמע
הרב, תמיד הבעל שם טוב

290
00:25:32,640 --> 00:25:35,510
.היה מברך אותי אחרי הגניבה
!מה? גניבה? מה פתאום-

291
00:25:36,178 --> 00:25:38,020
!לך מפה
?מה, אני אברך אותך

292
00:25:38,329 --> 00:25:39,650
.עבר, הוא לא מצא אף אחד

293
00:25:39,906 --> 00:25:42,280
.אין ברירה, הוא רץ לבית הקברות

294
00:25:43,813 --> 00:25:47,010
הוא הלך למקום קבורה
,של הבעל שם טוב הקדוש, הטרי

295
00:25:47,726 --> 00:25:51,899
:והתחיל לבכות, למרר בבכי, בתפילה
.הרבי הקדוש, עזבת אותנו

296
00:25:52,048 --> 00:25:54,760
,כולם מטפלים רק בצדיקים
?מי יטפל בנו, הרשעים

297
00:25:55,266 --> 00:25:56,420
?לאיפה הלכת מאיתנו

298
00:25:57,947 --> 00:26:03,640
,פתאום הוא נרדם
והבעל שם טוב הקדוש, בעצמו, מתגלה אליו

299
00:26:03,732 --> 00:26:07,510
ואומר לו: תשמע, התפילה שלך נשמעה
.עד כיסא הכבוד, עד למעלה

300
00:26:09,365 --> 00:26:12,840
ודע לך שאני לא עזבתי את העולם
.בלי להשאיר אחריי ממשיך

301
00:26:13,283 --> 00:26:16,640
,לקחתי את הנכד שלי
,שזה רבי אפרים מסדילקוב

302
00:26:17,367 --> 00:26:21,200
.הוא ימשיך לדאוג לשבורי הלב

303
00:26:21,637 --> 00:26:26,300
אבל איך הוא ידע שבאמת התגליתי אליך
?והוא הממשיך

304
00:26:26,699 --> 00:26:28,330
?ואתה, באמת שיברך אותך

305
00:26:28,963 --> 00:26:34,000
...אז דע לך שכל שבת אני לומד איתו
,למדתי איתו את הפרשה

306
00:26:34,686 --> 00:26:36,340
.איך שלומדים אותה בגן עדן

307
00:26:38,027 --> 00:26:41,510
,ואני עכשיו אספר לך את הפרשה הבאה
,איך שלומדים אותה בגן עדן

308
00:26:42,161 --> 00:26:45,244
ותגיע אליו וככה הוא ידע
.שאני שלחתי אותך אליו

309
00:26:45,950 --> 00:26:51,501
:וככה היה. הוא הלך אליו, אמר לו
,רבי, רבי, יש לי משהו מהסבא הקדוש

310
00:26:52,014 --> 00:26:52,980
הוא אמר לו
.את דבר התורה

311
00:26:54,197 --> 00:26:57,910
אמר לו: מוישל'ה, אני מברך אותך
.שלא יתפסו אותך

312
00:26:58,461 --> 00:27:03,296
ומאז הוא נהיה הרבי שלו
.וחזר בתשובה שלמה והתקדם עם התשובה שלו

313
00:27:03,802 --> 00:27:07,630
אז אנחנו בפרשה שלנו רואים עד כמה
,משה רבנו, הוא לא מוותר

314
00:27:07,674 --> 00:27:11,570
,הוא לא רוצה רק את הצדיקים
הוא נלחם על היהודי, על הציפורן האחרונה

315
00:27:11,611 --> 00:27:15,250
של כל יהודי, מוכן למסור את הנפש
,על הרשעים הגדולים ביותר

316
00:27:15,899 --> 00:27:17,070
.שיישארו בתוך הקדושה

317
00:27:17,313 --> 00:27:22,190
,ועלינו ללמוד את הדבר הזה
,כמה אסור לנו להתייאש מאף יהודי

318
00:27:22,660 --> 00:27:25,690
,לא מחבר, לא מאח
חס ושלום, לא מהילדים שלנו

319
00:27:26,623 --> 00:27:27,960
.וגם לא מעצמנו

320
00:27:28,087 --> 00:27:31,873
,גם כשאנחנו לפעמים רשעים ונופלים
אסור לנו לוותר על עצמנו

321
00:27:31,918 --> 00:27:34,390
.ותמיד להישאר בתקווה ולהמשיך קדימה

322
00:27:34,480 --> 00:27:35,436
.חזק מאוד
.חזק מאוד-

323
00:27:35,451 --> 00:27:36,301
.יישר כוח
!מדהים-

324
00:27:37,510 --> 00:27:39,190
?אייל, מה אתה אומר
.מדהים-

325
00:27:39,233 --> 00:27:41,205
.אייל על אייל
.אייל את אייל-

326
00:27:41,361 --> 00:27:42,070
.אייל את אייל

327
00:27:42,530 --> 00:27:44,370
?אתה רוצה לשיר לנו עוד משהו
?לשמח אותנו

328
00:27:45,557 --> 00:27:49,430
האמת שאני רוצה לשיר שיר
,שאני לא יודע אם אתה מכיר אותו

329
00:27:49,490 --> 00:27:52,400
."קוראים לו "נחמוני
."הו, "נחמוני-

330
00:27:52,430 --> 00:27:53,075
.מכיר אותו מקרוב

331
00:27:54,055 --> 00:27:58,710
ויש לי גם את הזכות לשיר את זה
.כי מי שלא יודע, אני מעריץ גדול של יובל

332
00:27:58,821 --> 00:28:02,474
,אני אישית, כשאני רוצה ליהנות
אני שם... פותח, שם דיסק

333
00:28:02,699 --> 00:28:04,550
.ונהנה מכל רגע
.איזה כיף-

334
00:28:04,660 --> 00:28:07,510
,וגם בבר מצווה שלי הוא הופיע
למי שלא יודע - זה סקופ

335
00:28:07,527 --> 00:28:08,900
,ככה שאנחנו אומרים בשידור חי

336
00:28:09,810 --> 00:28:12,640
ויש לי את הזכות ואת העונג
.לשיר איתך את זה ביחד

337
00:28:12,706 --> 00:28:14,747
.נשיר את זה יחד
?אני יכול גם להצטרף אליכם-

338
00:28:14,796 --> 00:28:17,610
.נחמוני". תנסה"
.נחמוני תפילותיי ודמעותיי'", אייל טויטו"

339
00:28:17,657 --> 00:28:18,620
.מחיאות כפיים

340
00:33:07,146 --> 00:33:07,880
.תודה רבה

341
00:33:07,938 --> 00:33:08,537
!יובל טייב

342
00:33:10,967 --> 00:33:12,801
!כל הכבוד, מחיאות כפיים, כל הכבוד

343
00:33:12,883 --> 00:33:13,320
.תודה רבה

344
00:33:13,518 --> 00:33:16,560
.אז נאמר ברוכים הבאים לרב מרדכי לוי
.ברוך הבא

345
00:33:16,561 --> 00:33:17,833
.ברוכים הנמצאים לכולם

346
00:33:17,868 --> 00:33:21,910
תודה שאתה איתנו מדי שבוע בשבוע
.ומשמח אותנו ואת הצופים בבית

347
00:33:23,306 --> 00:33:27,780
,לא כולם יודעים, אבל הרב יעקב חמו
,מלבד זה שהוא סטנדאפיסט

348
00:33:28,187 --> 00:33:30,380
.הוא גם כן אברך כל היום
.לומד בכולל

349
00:33:30,474 --> 00:33:30,893
.נכון

350
00:33:31,038 --> 00:33:33,477
?ולומד בכולל דיינות. נכון
.אמת-

351
00:33:34,225 --> 00:33:35,266
!שאפו
.תודה רבה-

352
00:33:35,333 --> 00:33:38,330
אז אולי נשמע ממך דבר תורה
?ככה על ההתחלה

353
00:33:38,364 --> 00:33:41,968
אוקיי, אז הפעם באמת אולי אני רק
,אוסיף על דברי הרב

354
00:33:42,295 --> 00:33:46,450
,באמת ש... זאת אומרת
,כמה דברים מחודדים בנושא הזה של עין הרע

355
00:33:46,500 --> 00:33:49,226
שבאמת הזכיר לי
,בבא מציעא, דף מב

356
00:33:49,352 --> 00:33:51,870
?מביא ברכה, כן
כי דבר הסמוי מן העין

357
00:33:51,895 --> 00:33:53,120
.זה דבר שמביא ברכה

358
00:33:54,110 --> 00:33:56,422
,אמר רבי יצחק
,מה שאומרת הגמרא שמה

359
00:33:57,546 --> 00:33:59,510
אין הברכה מצויה"
."אלא בדבר הסמוי מן העין

360
00:33:59,694 --> 00:34:01,770
?מה זה דבר הסמוי מן העין
,יש שלושה מפרשים שראיתי

361
00:34:01,800 --> 00:34:07,840
,שלושה עמודי עולם, שלושה ראשונים גאונים
.שהסבירו בצורה מחודדת מה זו עין רעה

362
00:34:08,636 --> 00:34:13,168
,אז באמת, יש את המהר"ל
?המהר"ל אומר שעין רעה, כן

363
00:34:13,901 --> 00:34:20,400
הוא אומר ככה: "ידוע כי העין נותן גבול
,"לכל דבר ועניין, הברכה היא שאין לה גבול

364
00:34:20,725 --> 00:34:24,290
,כן? זאת אומרת, העין בעצם
,ברגע שהיא מסתכלת על משהו

365
00:34:24,325 --> 00:34:26,840
היא נותנת גבול. היא לוקחת
.את הכלי הזה - נותנת גבול

366
00:34:27,041 --> 00:34:30,900
,וברגע שהיא נותנת עין בדבר
?אז כבר יש גבול, כן

367
00:34:31,103 --> 00:34:34,340
,זה מזכיר לי תמיד את הסיפור עם הבבא סאלי
,שהוא פעם אחת... מה זה פעם אחת

368
00:34:34,388 --> 00:34:36,809
,הוא תמיד היה עושה את זה
כאילו, כל הזמן היה מוזג לכולם

369
00:34:36,846 --> 00:34:40,191
,בקבוק של ערק, היה מוזג לכולם
?ל-300 איש היה מוזג. כן

370
00:34:40,344 --> 00:34:41,052
?ואיך זה לא היה נגמר

371
00:34:41,121 --> 00:34:42,910
.כל פעם ניסים מחדש
?איך זה יכול להיות

372
00:34:43,147 --> 00:34:46,502
מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח מגבת
.ושם אותה מסביב לבקבוק

373
00:34:46,935 --> 00:34:49,960
ואז מה? כל העיניים לא יכולות
,לתת גבול לבקבוק

374
00:34:49,994 --> 00:34:51,940
.למה שיש בפנים
.לכן הדבר הזה היה פועל

375
00:34:52,022 --> 00:34:53,765
כמו שפעם אחת גם הבבא סאלי
,נסע עם השמש שלו

376
00:34:53,806 --> 00:34:55,043
,והשמש שלו אמר לו: תשמע

377
00:34:56,158 --> 00:34:57,260
.יש, אתה יודע, את המחוג של הדלק

378
00:34:57,313 --> 00:34:58,300
.אז הוא אמר לו: תשמע, אין דלק

379
00:34:59,103 --> 00:35:02,007
,הבבא סאלי הוריד את הצעיף
שם את הצעיף על הזה של איפה שהדלק

380
00:35:02,042 --> 00:35:04,620
ואמר לו: סע. וזו נסיעה ארוכה
.ואין דלק

381
00:35:04,971 --> 00:35:07,750
,ועד שהם הגיעו למקום
קילומטרים על קילומטרים

382
00:35:07,774 --> 00:35:09,120
,שכבר מזמן היה צריך להיגמר הדלק

383
00:35:09,493 --> 00:35:12,270
,ואיך שהם הגיעו למקום
,נפל הצעיף מהזה של הדלק

384
00:35:12,305 --> 00:35:13,770
.ראה שנגמר הדלק, והגיעו למקום

385
00:35:14,154 --> 00:35:17,400
שתבין, כאילו, שהעין בעצם
.נותנת גבול לכל דבר

386
00:35:17,421 --> 00:35:20,597
לכן אומרים גם את כל העניין
?של לא לחמוד וכל הדברים האלה. למה

387
00:35:20,630 --> 00:35:22,890
,כי העין הזאת היא בעצם
.היא יכולה רק להרוס

388
00:35:23,110 --> 00:35:27,832
,דבר שני שראינו, המהרש"א אומר משהו
,שזה דבר שצריך - לכל הצופים בבית

389
00:35:27,847 --> 00:35:30,080
אם אתם רוצים פרנסה, תקשיבו טוב
.מה המהרש"א אומר

390
00:35:30,266 --> 00:35:34,570
המהרש"א אומר ככה: "שייך עין הרע
."גם כשמודד לעצמו

391
00:35:34,861 --> 00:35:35,430
?מה הכוונה

392
00:35:35,642 --> 00:35:39,927
,לדוגמה, אתה מכיר את אלה שעושים בבית
,כל אלה החסכנים, נקרא לזה ככה

393
00:35:39,966 --> 00:35:42,930
."שהם לוקחים טבלה "מה נכנס, מה יוצא
?אתה מכיר את זה

394
00:35:43,075 --> 00:35:47,470
,את קנית מסטיק - כותבים את זה בטבלה
,מה נכנס: אתה עבדת פה, הכנסת פה

395
00:35:47,800 --> 00:35:51,640
,כותבים את הכול. הדבר הזה
,שהוא מודד לעצמו, בעצם לוקח את הברכה

396
00:35:51,709 --> 00:35:55,289
,לוקח את הדבר שהקב"ה אומר: תשמע
,אני רוצה להנהיג את העולם בדרך ניסית

397
00:35:55,361 --> 00:35:56,990
?ולא כל אחד זוכה לנס. כן

398
00:35:57,224 --> 00:36:01,560
,אז ברגע שאתה עכשיו פועל עם הטבע
.אני לא יכול לתת ניסים

399
00:36:01,610 --> 00:36:04,922
זאת אומרת, יש אחד שלא מסתכל
,בחשבון בנק שלו כל הזמן

400
00:36:05,242 --> 00:36:06,526
.הוא חי והוא מבסוט וזה

401
00:36:06,857 --> 00:36:09,352
,ופתאום נכנס לשם כסף
.הוא בכלל לא שם לב

402
00:36:09,384 --> 00:36:12,420
,קח אברך. אברך מחתן את כל הילדים שלו
.מביא להם דירה

403
00:36:12,777 --> 00:36:13,830
!איפה? אין לו כסף בכלל

404
00:36:13,914 --> 00:36:16,060
,אין לו בכלל שקל, אין לו מה לאכול
.אין לו כלום

405
00:36:16,338 --> 00:36:18,902
...קח דף, קח עט, מאיפה נכנס
.קונה לכל אחד דירה

406
00:36:19,337 --> 00:36:20,740
.ברוך השם, יש ברכה

407
00:36:20,844 --> 00:36:23,510
.בדבר הסמוי מן העין - יש בו ברכה
.יישר כוח-

408
00:36:23,650 --> 00:36:27,620
,ורק עוד משהו אחד, ה"תוספות ריד" אומר משהו
,נכנסתי לשטייגן של הזה

409
00:36:27,733 --> 00:36:33,270
ה"תוספות ריד" אומר משהו מעניין, הוא אומר
,מה שהרב אמר, אני מוסיף על מה שהוא אמר

410
00:36:33,456 --> 00:36:36,330
שאני בעצמי שמתי בי עין הרע"
מרוב טובה שהייתי רואה לעצמי

411
00:36:36,664 --> 00:36:39,320
."יותר ממה שהכניסו בי בני עירי"

412
00:36:39,774 --> 00:36:42,450
זאת אומרת, אדם לפעמים מסתכל
על טובה שהקב"ה עושה לו

413
00:36:42,885 --> 00:36:45,780
- ואומר: וואי, ישתבח שמו, איזה שפע יש לי
הוא גורם לעצמו את העין הרע

414
00:36:45,812 --> 00:36:47,590
.יותר מכל מה שאחרים יגרמו לו

415
00:36:48,788 --> 00:36:53,080
.הפתעה גדולה! הרב יעקב חמו
.הרב יעקב חמו. מגיע לו מחיאות כפיים

416
00:36:54,792 --> 00:37:00,080
,אז הרב מרדכי לוי היקר, כמדי שבוע ושבוע
?מה נשמע ממך השבוע הזה על פרשתנו

417
00:37:00,666 --> 00:37:07,049
,ובכן, נפתח בדברים שפה קודם אמרו הרבנים
.הדיין - הרב יעקב חמו

418
00:37:07,077 --> 00:37:08,770
.הדיין, הדיין המצוין
.ממש דברים נפלאים הוא אמר-

419
00:37:09,198 --> 00:37:12,403
,דיברו פה על עין הרע
,זה קשור לעוד נושא בפרשה

420
00:37:12,556 --> 00:37:14,999
.העניין הזה של חטא העגל ושבירת הלוחות

421
00:37:15,490 --> 00:37:17,752
,כתוב בחז"ל
,הרי הלוחות הראשונים נשברו

422
00:37:17,966 --> 00:37:20,695
.הלוחות השניים לא נשברו
?מדוע

423
00:37:20,805 --> 00:37:22,700
,מעבר לעניין של חטא העגל
.יש פה רמז

424
00:37:23,192 --> 00:37:26,520
,הלוחות הראשונים
הם נמסרו ברוב עם

425
00:37:26,811 --> 00:37:31,390
,עם המולה רבה, תקיעות שופר
,ברקים, רעמים, היה רעש גדול

426
00:37:31,443 --> 00:37:33,930
,כל העולם כולו שמע
,או-אה, זה היה ברוב עם

427
00:37:34,310 --> 00:37:39,210
,לא היה בצורה אינטימית, נסתרת
היה עם תרועות וחצוצרות וקולות

428
00:37:39,300 --> 00:37:40,820
.ורעמים ורעש גדול

429
00:37:40,958 --> 00:37:44,290
,הוא אומר: דברים שעושים ברעש גדול
.אין ברכה, הלוחות נשברו

430
00:37:44,552 --> 00:37:48,300
?אבל לוחות שניים נתנו מתי
.ביום הכיפורים. בשקט

431
00:37:48,450 --> 00:37:50,210
.אפילו לא מוזכר בתורה בדיוק מתי

432
00:37:50,271 --> 00:37:52,630
,חז"ל לומדים מכל מיני פסוקים
,חישובים שעושים

433
00:37:53,040 --> 00:37:56,859
,אומר: דבר שעושים בהצנע יש לזה קיום
.יש לזה ברכה

434
00:37:57,131 --> 00:38:00,310
זה בהמשך למה שאמרו פה קודם
,לגבי עין הרע

435
00:38:00,411 --> 00:38:04,150
.אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין
.כמה שזה נכון ואמיתי

436
00:38:04,466 --> 00:38:09,780
,אבל אם הזכרנו את הנושא של חטא העגל
,שזה גם מרכז הפרשה שלנו, פרשת כי תישא

437
00:38:10,280 --> 00:38:13,770
?באמת שואלים: עם ישראל, מה קרה להם
?מה היה שם בדיוק

438
00:38:13,847 --> 00:38:18,760
יש כל מיני מהלכים, אבל יש מהלך יפה
.שזה קשור גם אלינו קצת לחיי היום-יום

439
00:38:19,146 --> 00:38:22,018
.כתוב שהשטן עשה הכול כדי לבלבל אותם

440
00:38:22,569 --> 00:38:26,937
הם חישבנו לא נכון, שש שעות הם טעו
.וחשבו: הנה, משה רבנו לא ירד

441
00:38:26,980 --> 00:38:29,230
?מה קורה? אולי הוא מת
?אולי הוא נפטר

442
00:38:29,521 --> 00:38:33,470
.מה עשה השטן? עשה להם הדמיה
.הראה להם לוויה של משה רבנו

443
00:38:33,709 --> 00:38:39,540
פתאום הם רואים את דמותו של משה רבנו
מכוסה בטלית, ורואים אנשי חברת קדישא

444
00:38:39,616 --> 00:38:43,900
."והחזן הראשי מתחיל להגיד "אל מלא רחמים
?אמרו: מה זה

445
00:38:44,372 --> 00:38:47,340
- ומשה בן עמרם, עליו השלום
,עושה לו השכבה

446
00:38:47,399 --> 00:38:51,450
.אמרו: הנה, אז הוא נפטר
,אבל למעשה זה היה סתם דמיון של היצר הרע

447
00:38:51,497 --> 00:38:53,250
.סתם בלוף של היצר הרע

448
00:38:53,596 --> 00:38:56,790
,תדעו לכם שגם אנחנו
אם אנחנו יש לנו נפילות בחיים

449
00:38:57,218 --> 00:38:59,860
בכל מיני דברים, זה רק בגלל דמיונות
.של היצר הרע

450
00:38:59,908 --> 00:39:01,420
?מה זה דמיון של היצר הרע

451
00:39:01,646 --> 00:39:08,340
מספרים על אחד שהלך לו ככה ליד שפת הים
והוא רואה שמה דייגים יושבים זה לצד לזה

452
00:39:08,586 --> 00:39:09,780
.והדייגים דגים דגים

453
00:39:10,608 --> 00:39:14,030
הוא רואה אחד יושב שמה, אין לו חכה
?אבל מה יש לו

454
00:39:14,340 --> 00:39:18,560
.שעון ענק, דלי ופטיש קטן בכיס

455
00:39:19,073 --> 00:39:21,900
,הוא אמר לו: סלח לי, אדוני
?מה אתה יושב פה בין הדייגים

456
00:39:22,740 --> 00:39:26,772
,הוא אומר: התשובה בשאלתך נמצאת
?"אני גם דייג, מה זה "בין הדייגים

457
00:39:26,859 --> 00:39:31,909
,הוא אומר: בסדר, אבל כולם יש להם חכה
.דגים דגים. אתה, אבל אין לך חכה

458
00:39:31,940 --> 00:39:33,220
?איפה החכה שלך
?איך אתה דג דגים

459
00:39:33,493 --> 00:39:39,030
,אמר: לא, אני יש לי שיטה, רעיון מיוחד
.אני דג דגים על ידי המכשירים הללו

460
00:39:39,173 --> 00:39:42,650
,על ידי השעון הגדול הזה, הפטיש
.ויש לי פה את הדלי

461
00:39:43,493 --> 00:39:47,002
?הוא אומר לו: מה
,איך... איך... ספר לי, זה ממש מסקרן

462
00:39:47,043 --> 00:39:48,640
?איך אפשר לדוג דגים בצורה כזאת

463
00:39:49,021 --> 00:39:52,730
,אמר: תשמע, זה פטנט רשום שלי
.עבדתי על זה שנים רבות עד שהמצאתי את זה

464
00:39:52,775 --> 00:39:56,210
אם אתה רוצה שאני אגלה לך - 1,000 דולר
.שלם לי ואני מגלה

465
00:39:56,249 --> 00:39:57,497
!אמר לו: תשמע, זה המון כסף

466
00:39:57,994 --> 00:40:00,290
.אז לא צריך, אני לא רוצה לגלות גם

467
00:40:00,604 --> 00:40:03,740
אבל הוא היה כל כך סקרן
...והדמיון שלו עובד, לך תדע מה הוא

468
00:40:03,776 --> 00:40:06,460
!יש פה איזו חוכמה, מה? חייב לדעת

469
00:40:07,360 --> 00:40:10,120
.שלף 1,000 דולר, שילם לו
.אמר לו: עכשיו ספר לי

470
00:40:10,158 --> 00:40:11,790
,אמר לו: טוב, עכשיו כששילמת
.אני אספר לך

471
00:40:11,847 --> 00:40:17,780
אמר: תראה, אני שם את השעון
.ממש בשפת הים, ליד הגלים

472
00:40:18,107 --> 00:40:21,950
עכשיו, מה שקורה, הדגים בבוקר
.שוחים שוחים, מסכנים, עייפים

473
00:40:22,135 --> 00:40:23,590
.לא יודעים כבר מה השעה, אין להם כוח

474
00:40:23,955 --> 00:40:26,210
,הדג מציץ, מוציא את הראש
.רוצה לראות מה השעה

475
00:40:26,628 --> 00:40:29,820
,באותו הרגע שהוא מוציא את הראש
.אני לוקח את הפטיש -בום, נותן לו בראש

476
00:40:30,158 --> 00:40:33,150
,עוד הוא המום, לוקח אותו, שם אותו בדלי
.וככה תופס את הדג

477
00:40:33,895 --> 00:40:38,530
:ההוא מסתכל עליו בתמימות, אומר לו
?מה, אתה בא לומר לי שכך אפשר לדוג דגים

478
00:40:38,567 --> 00:40:39,400
.הוא אמר לו: בוודאי

479
00:40:40,230 --> 00:40:42,710
הוא אומר לו: אתה בא להגיד לי
?שגם היום הצלחת ככה לדוג דגים

480
00:40:42,930 --> 00:40:44,500
.הוא אומר לו בביטחון: בוודאי

481
00:40:44,615 --> 00:40:46,466
הוא אומר לו: רגע, כמה דגים
?הצלחת לדוג היום

482
00:40:46,699 --> 00:40:48,520
.אמר לו: אתה - השלישי שלי

483
00:40:49,278 --> 00:40:52,540
.זאת אומרת, זה ככה היצר הרע
,מדמיין לנו דמיונות

484
00:40:52,651 --> 00:40:56,063
,אבל בסוף, במשל
,הוא לקח את הדג - שם בדלי

485
00:40:56,398 --> 00:40:59,860
אבל במציאות היצר הרע
.תופס אותנו ושם אותנו בדלי

486
00:40:59,949 --> 00:41:00,680
.וזה מה שקרה

487
00:41:00,987 --> 00:41:03,650
,אבל אומרים חז"ל הקדושים
?למה באמת זה קרה

488
00:41:04,219 --> 00:41:06,160
.להורות דרך תשובה לרבים

489
00:41:06,364 --> 00:41:09,800
שאפילו רבים, עם ישראל
,כל כולו חטא בחטא העגל

490
00:41:10,029 --> 00:41:15,120
,אבל ניתן לעשות תשובה
."כשהקב"ה אומר למשה רבנו "סלחתי כדבריך

491
00:41:15,516 --> 00:41:20,940
,ולכן אנחנו פה זוכים גם בהידברות
ברוך השם, יש הרבה יהודים שמעדו

492
00:41:21,125 --> 00:41:24,630
או שהם לא יודעים, הם גדלו
,בסביבה שלא הייתה שם יהדות

493
00:41:25,058 --> 00:41:30,948
.ברוך השם, דברי חכמים בנחת נשמעים
על אף שהיצר הרע, כל מיני דמיונות

494
00:41:30,971 --> 00:41:33,540
מכניס לאנשים, אבל "טעמו וראו
."כי טוב השם

495
00:41:33,717 --> 00:41:36,120
,ואני רוצה לסיים בסיפורון
.מעשה שקרה לנו בהידברות

496
00:41:36,640 --> 00:41:41,190
,אחד מהפעילים שלנו, אתה יודע
,המרצים, האומנים, גם הזמרים, מן הסתם

497
00:41:41,290 --> 00:41:43,171
.חוזרים מאוחר מאוד בלילות

498
00:41:43,309 --> 00:41:46,790
,עכשיו, אחרי ערב, עייפים
.רוצים לשתות משהו בדרך

499
00:41:46,850 --> 00:41:50,560
הכול סגור. אבל יש חנויות
."שנקראות "פיצוצייה

500
00:41:50,654 --> 00:41:53,600
,כשהייתי ילד זה היה נקרא קיוסק
.היום זה פיצוצייה

501
00:41:54,046 --> 00:41:59,240
אז סיפר אחד הפעילים: הוא עצר ליד
.אחת הפיצוציות הללו לקנות לו איזה משקה

502
00:41:59,923 --> 00:42:05,190
,טוב, הוא רוצה להיכנס לחנות
הוא שומע שם רעש אדיר מהטלוויזיה שם

503
00:42:05,330 --> 00:42:07,880
...של טרנסים, של כל מיני
...זה היה אם-טי -וי, משהו

504
00:42:08,052 --> 00:42:09,310
.יו, ממש מחריש אוזניים

505
00:42:10,401 --> 00:42:15,480
,טוב, ויש שם מוכרת והמוכרת הזאת
,פה קעקוע של נחש, פה של נשר

506
00:42:15,605 --> 00:42:18,910
.פה של אריה, פה של נמר
.בקיצור, כל כולה - כולו אומר כבוד

507
00:42:19,527 --> 00:42:26,430
:טוב, קנה מה שקנה, אמר לה
.תשמעי, יש ערוץ שנקרא 97, ערוץ הידברות

508
00:42:26,641 --> 00:42:30,090
,מה אכפת לך? את פה יושבת כל הלילה
.שימי ערוץ הידברות

509
00:42:30,128 --> 00:42:31,270
.את רק תיהני

510
00:42:31,560 --> 00:42:33,570
.טוב, והלך

511
00:42:33,657 --> 00:42:37,730
סיפר אותו פעיל, אחרי כמה חודשים
,שוב הזדמן לו להגיע לאותו מקום

512
00:42:37,849 --> 00:42:41,600
.לאותה הפיצוצייה
.טוב, הוא אמר: שוב, אני אבוא לקנות פה

513
00:42:41,890 --> 00:42:47,144
,החנה את הרכב, הוא רואה למזלו
כנראה באותו לילה, באותה השעה

514
00:42:47,173 --> 00:42:51,501
גם הרב זמיר כהן כנראה היה צמא
והגיע לחנות כי הוא שומע את הרב זמיר כהן

515
00:42:51,529 --> 00:42:52,060
.מדבר שם

516
00:42:52,720 --> 00:42:55,760
הוא נכנס, הוא רואה שהרב זמיר כהן
.לא נמצא, אבל הוא שומע את הקול שלו

517
00:42:55,838 --> 00:42:58,840
,הוא מסתכל על המסך, אה, הידברות
.הרב זמיר כהן מדבר

518
00:42:59,828 --> 00:43:03,420
,הוא מסתכל רגע איפה המוכרת
.הוא רואה - לא, החליפו בעלים

519
00:43:03,665 --> 00:43:08,470
,יש שם מוכרת כבר עם כיסוי ראש
.עם שרוול ארוך, החליפו בעלים

520
00:43:08,563 --> 00:43:11,240
:איך שהיא ראתה אותו, היא אומרת לו
?הו! הרב, מה שלומך

521
00:43:11,884 --> 00:43:12,740
?מאיפה את מכירה אותי

522
00:43:12,917 --> 00:43:13,740
?"מה "מאיפה את מכירה אותי

523
00:43:14,258 --> 00:43:18,040
.אתה אמרת לי לשים הידברות
.מסתבר שזו אותה אחת

524
00:43:18,144 --> 00:43:23,743
,היא התחילה לצפות בתכנים של הידברות
,זה שינה לה את הכול, ממש מקצה לקצה

525
00:43:23,875 --> 00:43:26,210
.היא סוגרת את זה בשבת
.ברוך השם, היא התחזקה

526
00:43:26,388 --> 00:43:30,210
- רואים ברוך השם את העניין
,עם ישראל, אפילו שחטאו בחטא העגל

527
00:43:30,418 --> 00:43:31,895
.יש כפרה, יש תשובה

528
00:43:31,973 --> 00:43:35,770
.לכן כל יהודי, אסור לו להתייאש
,לא משנה, גם אם הייתה לו נפילה קשה בחיים

529
00:43:36,009 --> 00:43:37,270
.תמיד יש תקומה לעם ישראל

530
00:43:37,373 --> 00:43:39,320
.חזק מאוד. חזק מאוד

531
00:43:39,702 --> 00:43:44,850
,אליך, הרב אסוס
.אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית על חטא העגל

532
00:43:45,067 --> 00:43:46,400
.חמור מאוד, חטא חמור מאוד

533
00:43:47,657 --> 00:43:52,710
בכל אופן, נשאלות הרבה שאלות
:והשאלה, אחת המפורסמות שבהן

534
00:43:53,350 --> 00:43:59,240
?איך זה באמת בני דור המדבר
,דור של ניסים, דור של קריעת ים סוף

535
00:43:59,302 --> 00:44:04,900
,אמרנו עשר המכות, נס על גבי נס על גבי נס
וחס ושלום, בני ישראל חוטאים בעגל

536
00:44:04,967 --> 00:44:07,630
ואנחנו כבר דיברנו על זה
,אבל יש עוד תמיהה גדולה

537
00:44:08,072 --> 00:44:11,890
,אהרן הכוהן שיתף פעולה עִם עַם ישראל
איך אהרן משתף פעולה עִם עַם ישראל

538
00:44:11,944 --> 00:44:13,420
?בחטא כל כך חמור

539
00:44:14,306 --> 00:44:18,570
,עם ישראל, מה שידוע לנו בתורה
,שלא הם חטאו בעגל

540
00:44:18,755 --> 00:44:20,330
.זה הערב רב חטא בעגל

541
00:44:21,105 --> 00:44:23,150
החטא הזה
,הוא לא עבודה זרה

542
00:44:23,200 --> 00:44:26,405
אין לנו זמן להאריך
,למה זה לא נקרא עבודה זרה לגמרי

543
00:44:27,218 --> 00:44:29,420
,אבל יש פה בעצם
,כמו שאתה אומר

544
00:44:29,529 --> 00:44:30,410
:שתי שאלות גדולות

545
00:44:30,736 --> 00:44:32,860
א' כול, איך אנשים
שראו ניסים כל כך גדולים

546
00:44:33,466 --> 00:44:34,440
?חוטאים בחטא העגל

547
00:44:34,489 --> 00:44:36,937
?ומה אהרן הכוהן עושה שם בעסק

548
00:44:37,754 --> 00:44:41,421
,אז יש משפט של הראשונים
הראשונים אומרים משפט שמאוד

549
00:44:41,860 --> 00:44:46,190
צריך לדבר אלינו, כי אנחנו
,לא יכולים לדבר על אנשים כל כך גדולים

550
00:44:46,331 --> 00:44:48,560
אנחנו מדי קטנים לדבר
,על אנשים כל כך גדולים

551
00:44:49,073 --> 00:44:51,360
.אבל בשבילנו, שאנחנו נדע איך להתנהג

552
00:44:52,403 --> 00:44:57,740
אומרים הראשונים, יש משפט: אין חוזק
.כחסידות בתחילתה

553
00:44:58,859 --> 00:45:03,350
,לפעמים בן אדם נכנס לאיזו דרשה
,ככה מיוחדת של רבי מרדכי

554
00:45:03,966 --> 00:45:05,190
,דרשה מיוחדת של הרב זמיר

555
00:45:05,406 --> 00:45:11,670
,הוא מקבל מן תעצומות נפש
.הוא מחליט: מהיום אני מספר אחת

556
00:45:12,386 --> 00:45:14,830
,אין, יום-יום תפילה
,יום-יום תפילין

557
00:45:15,021 --> 00:45:17,110
.יום-יום אני לא מפספס שום דבר

558
00:45:17,493 --> 00:45:18,380
?כמה זמן זה מחזיק

559
00:45:19,090 --> 00:45:21,670
,יום, יומיים, שבוע
.במקרה הטוב חודש

560
00:45:22,586 --> 00:45:23,180
.פתאום הוא נופל

561
00:45:24,000 --> 00:45:25,120
?איפה מה שהיה בהתחלה

562
00:45:25,497 --> 00:45:29,930
,נכון, בהתחלה, החסידות בתחילתה
,כשבן אדם מקבל איזה משהו רציני

563
00:45:30,427 --> 00:45:34,060
,הוא עולה גבוה מאוד
.זה חזק, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן

564
00:45:35,058 --> 00:45:38,730
.יש מדרש מפחיד לגבי חטא העגל

565
00:45:39,332 --> 00:45:43,230
,אומר המדרש, יש מחלוקת בין התנאים
,בין רבי יהודה לרבי אלעזר לרבי מאיר

566
00:45:43,646 --> 00:45:47,990
?כמה זמן הערב רב תכנן לעשות את העגל

567
00:45:48,284 --> 00:45:49,955
כמה זמן הם היו עם הקב"ה

568
00:45:49,996 --> 00:45:51,710
?וכמה זמן הראש שלהם היה בעגל

569
00:45:51,985 --> 00:45:56,560
,אז אחד אומר 11 יום, אחד אומר 29 יום
.לכל אחד יש פסוקים מאיפה לומדים את זה

570
00:45:56,861 --> 00:45:58,720
,רבי מאיר אומר דבר מפחיד

571
00:45:59,384 --> 00:46:05,555
,"אומר רבי מאיר: ברגע שאמרו "נעשה ונשמע
.היה בליבם על העגל

572
00:46:06,273 --> 00:46:07,168
?איך ייתכן דבר כזה

573
00:46:07,520 --> 00:46:09,180
!נעשה ונשמע" זה שיא השיאים"

574
00:46:09,923 --> 00:46:14,470
:הפירוש של רבי מאיר זה
,אתם לפני 40 יום, 49 יום

575
00:46:14,474 --> 00:46:19,423
יצאתם ממצרים, ועוד 40 יום
 - שמשה רבנו נמצא בשמיים

576
00:46:19,460 --> 00:46:25,533
...שמונים יום, תשעים יום אתם נמצאים
,עד עכשיו הייתם במצרים ב-מ"ט שערי טומאה

577
00:46:26,260 --> 00:46:28,480
,עכשיו אתם מדברים כמו מלאכי השרת

578
00:46:28,762 --> 00:46:32,220
:נעשה ונשמע"? שיצא הקב"ה ואמר"
?מי גילה רז זה לבניי

579
00:46:32,550 --> 00:46:34,800
.זה משפט שמלאכי השרת משתמשים בו

580
00:46:34,872 --> 00:46:39,290
,אז איך אתם משתמשים בשמות
?במילים ובהתנהגות כמו מלאכי השרת

581
00:46:39,877 --> 00:46:41,030
.קפצתם גבוה מדי

582
00:46:41,655 --> 00:46:48,100
,אומר רבי מאיר, בעצם זה שקפצת גבוה מדי
.שם מונח מעשה העגל

583
00:46:48,258 --> 00:46:51,310
כי האפשרות הכי גדולה
.היא שאתה תיפול למטה למטה

584
00:46:51,890 --> 00:46:54,570
,ואהרן הכהן, נתרץ על הדבר הזה

585
00:46:54,984 --> 00:46:58,480
אהרן הכוהן היה בליבו
,אך ורק להציל את עם ישראל

586
00:46:58,705 --> 00:47:00,340
.לדחות כמה שיותר את הזמן

587
00:47:01,064 --> 00:47:05,220
,הוא אמר להם: תיקחו מהנשים שלכם את התכשיטים
כי הנשים לא נותנות במהירות

588
00:47:05,246 --> 00:47:09,720
את התכשיטים שלהן, תיקחו מהילדים
.ותביאו את זה אתם ולא על ידי שליח

589
00:47:09,737 --> 00:47:13,540
,הוא רצה כמה שיותר לדחות
.אבל זה לא הלך

590
00:47:14,236 --> 00:47:17,030
,עם כל זה, נעשה העגל
.ואהרן הכהן קיבל על זה עונש

591
00:47:17,642 --> 00:47:21,940
,כמו שכתוב לנו בספר דברים, בפרשת עקב
,שהקב"ה כעס על אהרן הכוהן

592
00:47:21,973 --> 00:47:23,540
.גם באהרן התאנף השם

593
00:47:24,111 --> 00:47:28,550
,ולולא משה רבנו עמד בתפילה
.מי יודע מה היה קורה לאהרן הכהן

594
00:47:28,578 --> 00:47:31,970
,הוא איבד בגלל זה שני בנים
.כתוב שהתפילה של משה רבנו עשתה חצי

595
00:47:32,383 --> 00:47:37,290
אבל אהרן הכוהן, הכוונה שלו הייתה אך ורק
.להציל את עם ישראל מהעוון הזה

596
00:47:37,319 --> 00:47:42,070
כמה זה מלמד אותנו שאנחנו רוצים
,לעלות ולהתחזק ולעשות משהו

597
00:47:42,907 --> 00:47:46,930
שוואיה", "שוואיה", לאט לאט"
."או בצרפתית "דוס מואו", "דוס מואו

598
00:47:47,138 --> 00:47:50,930
לאט, לאט. לדעת שאני עומד על המדרגה יציב
,ואני לא קופץ גבוה

599
00:47:51,077 --> 00:47:53,840
,כי כשאני קופץ גבוה מדי
.שם מונחת הנפילה החזקה

600
00:47:53,905 --> 00:47:55,200
.יישר כוח ענק
.חזק וברוך-

601
00:47:55,233 --> 00:47:56,130
.יישר כוח ענק

602
00:47:56,420 --> 00:48:00,410
,אתם יודע, אליך פנחס
אני שמעתי פעם סיפור

603
00:48:00,491 --> 00:48:03,568
,שאיזה תייר אחד הגיע לבית כנסת
,כמדומני באיטליה

604
00:48:04,204 --> 00:48:08,424
,והוא ראה דבר מאוד מוזר
,הוא רואה שעולים לתיבה בשבת, העולים

605
00:48:09,015 --> 00:48:13,460
והם פשוט מתכופפים מלוא קומתם
.וכך הם ניגשים לספר התורה

606
00:48:13,570 --> 00:48:18,956
,כשמסתיימת הקריאה של אותו עולה
,הוא שוב פעם, כמו שהוא כפוף

607
00:48:18,976 --> 00:48:20,340
.הולך אחורה ואז נעמד

608
00:48:20,723 --> 00:48:25,220
וזו הייתה תמיהה ענקית - אני מקצר לכם
,את הסיפור - הוא ערך בירור משלו

609
00:48:25,600 --> 00:48:30,320
,מסתבר שלפני כמה מאות שנים
העשירים תלו כנראה לוסטרה מאוד רצינית

610
00:48:30,530 --> 00:48:33,430
.בתקרה של בית הכנס
,עם הזמן והכובד

611
00:48:33,464 --> 00:48:39,510
היא פשוט ירדה עוד למטה ועוד למטה ועוד
וזה הגיע כמעט לגובה של ספר התורה

612
00:48:39,577 --> 00:48:40,420
.המונח על התיבה

613
00:48:41,032 --> 00:48:47,240
,עם השנים, כבר הסירו משם את הלוסטרה
.אבל מאות שנים התרגלו כולם להתכופף

614
00:48:47,843 --> 00:48:51,040
,אז פשוט כשמגיעים לספר תורה
.הם פשוט נשארו כפופים

615
00:48:51,460 --> 00:48:54,460
לך יש סיפור מעניין
?מבתי כנסת בארץ, בעולם

616
00:48:54,500 --> 00:48:57,070
.אתה מטייל ומרהט בתי כנסת
.כן, בהחלט-

617
00:48:57,151 --> 00:49:01,320
יש לי הרבה סיפורים, אני יכול לספר
,על מרן הרב עובדיה יוסף

618
00:49:02,223 --> 00:49:05,575
שנהרי, הגבאי של
,בית הכנסת, קרא לי

619
00:49:05,586 --> 00:49:08,286
,הוא אמר לי: תשמע
התיבה נמוכה מדי

620
00:49:08,749 --> 00:49:10,580
,מבית הכנסת
,בבית של הרב

621
00:49:11,255 --> 00:49:14,880
ואנחנו צריכים שתעשה מחיצה
מלפני התיבה

622
00:49:15,447 --> 00:49:16,870
כי הרב, איפה שהוא
,היה יושב

623
00:49:17,326 --> 00:49:22,260
בגלל גילו המופלג, הוא היה צריך
,לצאת כמה פעמים באמצע התפילה

624
00:49:23,062 --> 00:49:28,430
ואז אסור לו לעבור לפני החזן
,אז היו צריכים מאחורה לצמצם אנשים

625
00:49:28,481 --> 00:49:29,640
.לפלס דרך

626
00:49:31,549 --> 00:49:35,340
,ואז באתי, ראיתי, התפללתי שם מנחה
,ראיתי את הצורך

627
00:49:36,052 --> 00:49:41,600
,ואז תכננתי תיבה. הרבה שאלו אותי
.למה עשיתי לוחות הברית ענקיים

628
00:49:42,117 --> 00:49:45,800
אז אמרתי: לוחות הברית על התיבה
,הם בעצם המחיצה, בשיעור של מחיצה

629
00:49:46,690 --> 00:49:52,480
,וכשהבאתי את זה, הרב ראה את זה
וממש התפעל מאוד, בירך אותי

630
00:49:52,597 --> 00:49:54,344
ונתן לי את הסטירה הנצחית

631
00:49:55,164 --> 00:49:58,120
ובירך אותי שאני אזכה 
 !לפאר את בית המקדש -וואו

632
00:49:58,312 --> 00:50:03,690
,כמה חודשים אחרי זה שוב קרא לי נהרי
,אמר לי: תשמע, הסטנדר של הרב

633
00:50:03,776 --> 00:50:06,270
.שהוא עומד עליו בתפילת שמונה עשרה, רעוע

634
00:50:08,154 --> 00:50:10,200
.למה? הוא נתמך עם כל הגוף
.כן. כן-

635
00:50:10,653 --> 00:50:14,840
,ואז שוב באתי להתפלל מנחה
,לראות את הצורך, איך הוא עומד וזה

636
00:50:14,948 --> 00:50:17,840
.וראיתי שהרב מכופף. ממש מכופף

637
00:50:18,960 --> 00:50:23,490
וגם ראיתי שהסטנדר צר כי הוא שם
את יד שמאל, וביד ימין

638
00:50:23,549 --> 00:50:24,880
.הוא היה מדפדף את הדפים

639
00:50:25,765 --> 00:50:32,610
,ואז עשיתי עמוד חזן, סטנדר רחב
,ובגלל שהוא שם את היד

640
00:50:33,004 --> 00:50:35,890
אז עשיתי, אני חושב, בסטנדר הראשון
.עם ריפוד למעלה

641
00:50:36,470 --> 00:50:37,670
.ורואים את זה בתמונות

642
00:50:38,295 --> 00:50:42,910
ואז עשיתי לו את הסטנדר עם ריפוד
.וגם רחב, שלא יתנדנד, שיהיה יציב

643
00:50:44,212 --> 00:50:47,261
,ושוב, הוא הכניס אותי למשרד שלו
.נתן לי ברכה

644
00:50:47,975 --> 00:50:49,700
.וסטירה
.וסטירה, ברוך השם-

645
00:50:50,018 --> 00:50:56,460
,יש עוד סיפור: הייתה תערוכה של גבאים
,שעשיתי שם ארון קודש, בבני ברק

646
00:50:57,512 --> 00:51:01,560
,הצגתי את ארון הקודש
.ובאו אליי גבאים משדרות

647
00:51:01,823 --> 00:51:05,050
אמרו לי: תקשיב, אנחנו רוצים לקנות
.את ההיכל מהתצוגה

648
00:51:05,077 --> 00:51:06,080
.אמרתי להם: בבקשה

649
00:51:06,746 --> 00:51:10,090
מחר נבוא לפה עם התורם
,ואם הוא ישתכנע

650
00:51:10,411 --> 00:51:12,490
.אנחנו בעזרת השם נקנה את ארון הקודש

651
00:51:13,752 --> 00:51:19,540
ככה היה. הם באו למוחרת עם אדם מבוגר
והוא מסתכל על ארון הקודש

652
00:51:20,154 --> 00:51:21,870
,ומתרגש ומתחיל לבכות

653
00:51:22,016 --> 00:51:24,150
.לבכות עם דמעות
.אף אחד לא הבין מה קרה לו

654
00:51:25,514 --> 00:51:30,059
...אז הוא מספר: באולם הזה
,זה היה אולמי "קינג דיויד" בבני ברק

655
00:51:30,446 --> 00:51:31,680
.שם היה כנס גבאים

656
00:51:32,146 --> 00:51:34,950
,הוא אומר: באולם הזה
,באותו מקום שאתה עומד

657
00:51:35,069 --> 00:51:37,250
.לפני 40 שנה הכרתי את אשתי

658
00:51:37,737 --> 00:51:41,470
,היום היא נפטרה ופה, במקום הזה
.אני קונה ארון קודש לעילוי נשמתה

659
00:51:41,659 --> 00:51:43,230
!וואו

660
00:51:43,400 --> 00:51:48,368
,היה לי סיפור גם נוסף
.בית הכנסת "כפוסי" בחולון

661
00:51:48,991 --> 00:51:52,220
היה שם איזה בחור שתרם את ארון הקודש

662
00:51:53,285 --> 00:51:57,260
ואז הוא כולו התרגש מהעובדה
.שהוא תורם ארון קודש להנציח את אבא שלו

663
00:51:58,210 --> 00:52:02,664
ואז הוא קורא לי. היינו צריכים להרכיב
,את ארון הקודש ביום שני

664
00:52:02,952 --> 00:52:07,640
,כי ביום ראשון הייתה הכנסת ספר תורה
,מישהו רצה להכניס ספר תורה להיכל הישן

665
00:52:08,731 --> 00:52:13,160
,עכשיו, ביום ראשון אחרי הזה
סיכמנו שמפרקים את ארון הקודש

666
00:52:14,050 --> 00:52:16,520
.ומכינים אותו שנבוא ביום שני

667
00:52:17,577 --> 00:52:20,870
,ואז הוא מתקשר אליי כולו נרגש
.הוא אומר לי: אתה חייב לבוא עכשיו

668
00:52:21,319 --> 00:52:22,860
?אמרתי לו: מה קרה
!תבוא עכשיו-

669
00:52:23,220 --> 00:52:25,960
הם פירקו שטיחים שהיו בתוך הנישה
.של ארון הקודש

670
00:52:26,427 --> 00:52:28,340
,מתחת לשטיח, אף אחד לא ידע את זה

671
00:52:29,032 --> 00:52:33,560
יש שם שלט שאבא שלו
תרם את ההיכל המקורי שפירקו

672
00:52:33,588 --> 00:52:35,700
.להצלחת הבן הזה שהוא נולד
!וואו-

673
00:52:36,018 --> 00:52:38,200
.ואף אחד לא ידע את זה
.וואו-

674
00:52:38,232 --> 00:52:41,080
והוא עכשיו מנציח את אבא שלו
.עם אותו ארון קודש

675
00:52:41,131 --> 00:52:41,400
!וואו

676
00:52:41,970 --> 00:52:43,180
תשמע, מה שאני מציע

677
00:52:43,797 --> 00:52:50,530
,זה מי שעושה אצלכם ריהוט
.פשוט לתת לו ספר עם כל הסיפורים

678
00:52:50,906 --> 00:52:53,017
.יש המון סיפורים
.היריעה קצרה, אבל יש המון סיפורים

679
00:52:53,082 --> 00:52:56,560
,אלה סיפורים שאתה לא נתקל בהם יום-יום
 .לולא שזכינו להכיר אותך פה בתוכנית הזאת

680
00:52:57,265 --> 00:52:59,910
...הרב יעקב חמו, תן לנו איזה
...נסיים באיזה-

681
00:52:59,960 --> 00:53:03,506
,תן לי איזה... שמענו דבר תורה ממך
,עכשיו איזו מילתא דבדיחותא

682
00:53:03,534 --> 00:53:05,610
דיברנו פה על עין הרע
.ואמונות תפלות

683
00:53:05,722 --> 00:53:07,700
,באמת, אתה יודע
...יש תמיד

684
00:53:07,763 --> 00:53:10,190
- אימא תמיד מפחדת
:עובר חתול שחור

685
00:53:10,243 --> 00:53:11,230
!תיזהר, חתול שחור

686
00:53:11,363 --> 00:53:13,670
,תירק, לא יודע, כל מיני דברים
.כל מיני זה

687
00:53:13,726 --> 00:53:15,310
אבל באמת, אני גר
בקריית ספר

688
00:53:15,538 --> 00:53:17,950
,ויש שם כל כך הרבה חתולים
.לא נותנים לך לישון בלילה

689
00:53:18,031 --> 00:53:20,090
,כל פעם אתה שומע חתול קורא לחבר שלו
.לא נותן לך לישון

690
00:53:20,122 --> 00:53:25,539
...כל פעם כזה: מאווו, מאווו, מאוו

691
00:53:25,574 --> 00:53:27,560
עכשיו, עם ה"מאווו" הזה
.אתה יכול לישון

692
00:53:27,592 --> 00:53:30,000
?עד שמאווו קם: מההההההההה

693
00:53:31,307 --> 00:53:33,510
.בעזרת השם, שנזכה לשמוח תמיד
.הרב יעקב חמו, תודה רבה-

694
00:53:33,564 --> 00:53:35,378
.תודה רבה, תודה רבה לכולכם

695
00:53:35,890 --> 00:53:41,440
,אנחנו ממש בסוף התוכנית
וידוע שהכתב שהיה חרוט על לוחות הברית

696
00:53:41,998 --> 00:53:44,410
לא היה חרוט על האבן
,עד עומק מסוים בלבד

697
00:53:44,844 --> 00:53:46,370
.אלא מפולש מצד לצד

698
00:53:46,865 --> 00:53:51,000
יצא שהאותיות מ"ם סופית וסמ"ך
,היו עומדות בנס

699
00:53:51,382 --> 00:53:53,840
,לא היה להן
.הן לא היו סגורות לגמרי

700
00:53:54,007 --> 00:53:56,360
,והרי בדרך טבע
החלק הפנימי של האות

701
00:53:56,725 --> 00:53:58,580
היה צריך להישמט מהן
.וליפול ארצה

702
00:53:59,149 --> 00:54:01,990
.זה בהחלט נס גדול
?אבל למה זה חשוב לנו

703
00:54:02,368 --> 00:54:05,700
,שימו לב, בכל סוגי הכתב
,החומר נושא את הכתב

704
00:54:05,897 --> 00:54:07,660
.כמו למשל שהנייר נושא את הדיו

705
00:54:08,305 --> 00:54:12,550
.אולם בלוחות העדות, האוויר החזיק את החומר
,לא החומר החזיק את האות

706
00:54:12,960 --> 00:54:14,460
.אלא האות החזיקה את החומר

707
00:54:14,638 --> 00:54:20,580
,לנס הזה בלוחות יש קשר ישיר אלינו
.אדם מורכב מגוף ונשמה, כתב וחומר

708
00:54:20,785 --> 00:54:24,400
,כשאדם מקבל על עצמו לצעוד בדרך התורה
הוא בעצם בוחר שהרוח שבו

709
00:54:24,712 --> 00:54:27,780
,תישא את החומר ותשלוט עליו
.ולא חלילה ההפך

710
00:54:28,353 --> 00:54:30,910
אני רוצה לומר שוב תודה ענקית
,לרב אליהו אסוס

711
00:54:31,600 --> 00:54:32,407
,לרב שטרנליב

712
00:54:32,640 --> 00:54:34,690
פנחס לחיאני, תודה רבה
,על הסיפורים המעניינים

713
00:54:34,751 --> 00:54:36,080
,לרב מרדכי לוי

714
00:54:36,509 --> 00:54:39,630
,ולרב, הדיין תכף, הרב יעקב חמו

715
00:54:40,126 --> 00:54:43,220
לתזמורת הנהדרת, שמגיע להם בהחלט
.מחיאות כפיים

716
00:54:43,265 --> 00:54:44,829
,לאייל טויטו שהיה איתנו

717
00:54:44,887 --> 00:54:47,820
תודה רבה לבת-אל קייקס
,"ולפיצוחי "הטיב

718
00:54:48,269 --> 00:54:51,500
תודה רבה לכם, הצופים, שאתם איתנו
.כמדי שבוע ושבוע

719
00:54:51,531 --> 00:54:53,900
.ותודה רבה ליובל טייב, המספר אחת, רבותיי

720
00:54:54,171 --> 00:54:55,400
.תודה רבה לכם
.עונג שבת שלום-

721
00:54:55,819 --> 00:55:00,730
אני מבקש לסגור את התוכנית הזאת
."עם שיר שנקרא "חטא העגל

722
00:55:01,183 --> 00:55:03,740
זה שיר שהוצאתי אותו באלבום
"מעשה בראשית"

723
00:55:04,124 --> 00:55:09,810
ואני חייב להתוודות, בפעם הראשונה
אחרי שהאלבום הזה יצא

724
00:55:10,055 --> 00:55:12,770
הייתה בי חרטה עמוקה
.ששרתי את השיר הזה

725
00:55:12,852 --> 00:55:17,170
,אומנם זה שיר שאנחנו קוראים אותו בתורה
,אנחנו למדים עליו ולומדים אותו

726
00:55:17,746 --> 00:55:24,370
אבל הייתה בי איזושהי חרטה
כי הרגשתי לא נכון

727
00:55:24,764 --> 00:55:29,450
אפילו לציין בשיר שחס ושלום
עם ישראל חטא במשהו

728
00:55:29,493 --> 00:55:30,660
.כי עם ישראל כולם קדושים

729
00:55:31,192 --> 00:55:34,567
,והלכתי עם זה לרב יורם אברג'ל
,זכר צדיק וקדוש לברכה

730
00:55:35,066 --> 00:55:37,500
:הראיתי לו את הטקסט ואמרתי לו
הרב, אני אפילו מבקש

731
00:55:37,562 --> 00:55:40,010
.להוציא את השיר מהאלבום
...ככה, נכנס בי

732
00:55:40,312 --> 00:55:41,180
...לא רוצה שהשיר הזה

733
00:55:41,960 --> 00:55:44,900
,והרב הסתכל ואמר לי: לא, ההפך
,תשיר אותו

734
00:55:45,341 --> 00:55:47,490
אבל תשיר אותו רק במקום
,שיש שם בני תורה

735
00:55:47,988 --> 00:55:51,120
שיודעים לקחת את הטקסט
.ולהפיק ממנו את הלקח

736
00:55:51,890 --> 00:55:56,258
אז בעזרת השם, שבאמת אני אזכה
.להפיק את הלקחים הנצרכים והנדרשים

737
00:55:56,684 --> 00:56:00,340
.נשמע אותו. אז תודה רבה לכולכם
.תודה רבה-

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה