נשמת כל חי - פרק 2

ערוץ הידברות

נשמת כל חי הוא פיוט הכלול בתפילת שחרית, בשבתות וימים טובים, ומהווה סגולה גדולה להינצל מצרה. בסדרה שלפנינו נצלול לשורש הפיוט, וננסה להבין את גודל מעלתו. והפעם נתמקד בחלק השני של הפיוט שמתחיל במילים "ואילו פינו מלא שירה כים". בהגשת ניר קפטן

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,353 --> 00:00:19,030
.שלום לכם

2
00:00:19,055 --> 00:00:23,895
,נשמת כל חי, תפילה ופיוט נשגב
אותו באמת נוהגים לומר יהודים רבים

3
00:00:23,920 --> 00:00:26,640
,בתפילת הציבור בשבתות, ימים טובים

4
00:00:26,670 --> 00:00:27,975
.ולפעמים גם כיחידים

5
00:00:28,304 --> 00:00:30,538
הפיוט נשמת כל חי נתפס במשך הדורות

6
00:00:30,563 --> 00:00:32,006
כפיוט שאותו ניתן לומר

7
00:00:32,060 --> 00:00:34,433
כאשר אדם זקוק לישועה כלשהי

8
00:00:34,476 --> 00:00:36,209
.והוא מסוגל מאוד מאוד להצלחה

9
00:00:36,664 --> 00:00:39,221
?אז מה באמת כל כך מיוחד בפיוט הזה

10
00:00:39,280 --> 00:00:42,403
איתנו באולפן הרב יוסף מורדי
.שירחיב לנו בנושא

11
00:00:42,452 --> 00:00:46,369
והיום אנחנו הולכים לדבר דווקא
,על החלק השני של הפיוט

12
00:00:46,409 --> 00:00:49,809
שהוא מתחיל במילים
."ואילו פינו מלא שירה כים"

13
00:00:49,830 --> 00:00:52,003
.שלום לרב יוסף מורדי
.שלום וברכה-

14
00:00:52,027 --> 00:00:53,956
?מה שלום הרב
.ברוך הוא וברוך שמו-

15
00:00:54,298 --> 00:01:00,815
הרב, אנחנו שמחים לארח כאן את הרב באולפן
.ולעסוק בנושא הנשגב הזה, פיוט נשמת כל חי

16
00:01:01,206 --> 00:01:04,707
אני רוצה לגעת דווקא בחלק השני
,שבו אנחנו עוסקים היום

17
00:01:05,480 --> 00:01:09,040
."שנפתח במילים "ואילו פינו מלא שירה כים

18
00:01:09,372 --> 00:01:11,753
?הרב יכול להסביר לנו קצת את הקטע הזה

19
00:01:12,289 --> 00:01:17,095
למען האמת, הקטע הזה מאוד מאוד מורכב

20
00:01:17,140 --> 00:01:19,560
.מבחינת העניין של השבח

21
00:01:20,120 --> 00:01:24,455
כשרוצים לתאר איך הגוף של האדם

22
00:01:24,858 --> 00:01:28,578
?כל כולו רוצה להביע תודה לקב"ה, כן

23
00:01:28,624 --> 00:01:32,726
,"כמו שכתוב ב"ואילו פינו מלא שירה כים

24
00:01:32,821 --> 00:01:35,732
זאת אומרת שהפה שלנו יהיה מלא
,כמו הים, במים

25
00:01:35,775 --> 00:01:39,984
כך היינו כל היום יכולים
.רק לשבח ולזמר לקב"ה

26
00:01:40,212 --> 00:01:43,181
,"ולשוננו רינה כהמון גליו"

27
00:01:43,335 --> 00:01:50,064
כמו שכל הזמן שומעים את ההמיה של הגלים
,שמגיעים, מתנפצים לחוף

28
00:01:50,101 --> 00:01:57,329
כך גם הפה והלשון והעיניים היו מאירות
.כמו שמש וכירח לראות נפלאות השם

29
00:01:57,381 --> 00:01:59,476
,"רגלינו קלות כאיילות"

30
00:02:00,100 --> 00:02:03,458
כל הדברים האלו, זה מראה לנו

31
00:02:03,864 --> 00:02:07,412
,שאפילו עם כל זה לא מגיעים

32
00:02:07,446 --> 00:02:08,938
,לקצה של הקצה של ההודאה

33
00:02:08,944 --> 00:02:13,218
שאנחנו אומרים "אין אנחנו מספיקים
להודות לך ה' אלוקינו

34
00:02:13,292 --> 00:02:14,870
."ולברך את שמך מלכנו תמיד"

35
00:02:14,913 --> 00:02:17,089
.זאת אומרת, אין לנו אפשרות כזאת

36
00:02:17,550 --> 00:02:20,707
אפילו אם להעמיד - לו יצויר
,שהייתה לנו אפשרות להודות

37
00:02:20,744 --> 00:02:25,624
לא היינו מגיעים אפילו לקצה של ההודאה
,בשבח הנפלא הזה

38
00:02:25,658 --> 00:02:30,258
לכן תיקנו אנשי כנסת הגדולה
,"להכניס את השבח הזה ב"נשמת

39
00:02:30,372 --> 00:02:36,487
שלמעשה זו גמירות דעת על אמירת
.נשמת כל חי בהודאה לקב"ה

40
00:02:36,710 --> 00:02:41,470
,זה מדהים. אני שומע את הרב
ואנחנו קוראים את הפיוט הנשגב הזה בכל שבת

41
00:02:41,643 --> 00:02:46,473
ועדיין לא התבוננתי מספיק
להבין את הסבר המילים

42
00:02:46,520 --> 00:02:48,664
,שכמו שהרב עכשיו הסביר

43
00:02:48,756 --> 00:02:49,467
,וזה חשוב מאוד

44
00:02:49,483 --> 00:02:53,000
ואני מבין שזה גם מה שהרב עושה בכל ערב

45
00:02:53,113 --> 00:02:55,529
כאשר הרב נמצא בבתי ישראל

46
00:02:55,540 --> 00:02:57,966
וממש מלמד את העם

47
00:02:58,030 --> 00:03:00,212
כיצד השבח הזה נשמת כל חי

48
00:03:00,240 --> 00:03:01,529
באמת יש בו סגולה אדירה

49
00:03:01,556 --> 00:03:03,083
והישועה שבו

50
00:03:03,455 --> 00:03:04,735
.ומה בעצם אומר השבח הזה

51
00:03:04,784 --> 00:03:07,806
?זה מה שהרב מלמד, נכון? בבתי ישראל

52
00:03:07,855 --> 00:03:11,840
כמובן, כשמגיעים לבתים, אתה רואה קודם כול

53
00:03:11,861 --> 00:03:14,603
,אנשים שצמאים לשמוע את דבר השם

54
00:03:15,015 --> 00:03:17,781
...בפרט בנושא של ההודאה, כמה שהם

55
00:03:18,010 --> 00:03:19,535
.זה דבר כביכול שזה חדש

56
00:03:19,560 --> 00:03:20,895
,אדם נתון ביום-יום שלו

57
00:03:20,910 --> 00:03:22,812
,בטרדות היומיות שלו

58
00:03:22,923 --> 00:03:27,307
,בלחץ היומיומי שלו
,שיש לכל משפחה, לכל יהודי

59
00:03:27,587 --> 00:03:34,267
אבל כשהוא לוקח את הדקה של ההודאה הזאת
.ומתחיל להגיד: בורא עולם, תודה רבה לך

60
00:03:34,384 --> 00:03:38,458
,אני מפנה זמן לדבר איתך
,האישה אומרת באמצע הבישולים

61
00:03:38,516 --> 00:03:41,889
...היא יכולה לומר את זה במטבח, כל

62
00:03:41,935 --> 00:03:46,440
,אני אישית, כשהולך לבית הכנסת כל בוקר
,יש לנו מרחק של חמש דקות הליכה

63
00:03:46,486 --> 00:03:50,458
:אני מדבר עם בורא עולם, אומר לו
תודה רבה שיש לי את הזכות הנפלאה

64
00:03:50,526 --> 00:03:53,676
.ללכת ולהתפלל אליך
.הדבר הזה מרגש את הקהל

65
00:03:53,729 --> 00:03:57,843
הרב אומר באמת את הנקודה הזאת
,שכל אחד יכול לומר את זה

66
00:03:57,860 --> 00:04:00,649
,אבל יש בזה
אני מבין שיש בזה מעלה אדירה

67
00:04:00,700 --> 00:04:03,969
כאשר עשרה אנשים
או יותר ממניין

68
00:04:04,003 --> 00:04:06,630
,אומרים את זה ביחד
קבוצה גדולה של אנשים

69
00:04:06,655 --> 00:04:10,410
,אומרים את השבח נשמת כל חי
.אומרים תודה לקב"ה בעצם על הכול

70
00:04:10,440 --> 00:04:13,624
?יש בזה מעלה יתרה מלומר את זה לבד

71
00:04:13,673 --> 00:04:17,855
בוודאי שהמעלה של מצווה שנעשית ברבים
,היא חשובה מאוד

72
00:04:18,126 --> 00:04:24,335
.היא גורמת לכך שהתפילה הרבה יותר מתקבלת
.אינה דומה תפילת היחיד לתפילת רבים

73
00:04:24,590 --> 00:04:27,824
הפסוק אומר: "הן אל כביר
."ולא ימאס תפילת רבים

74
00:04:28,507 --> 00:04:32,329
.בתוך רבים אהללנו", כך אומר דוד המלך"

75
00:04:32,498 --> 00:04:34,636
.התפילה שנעשית ברבים, הכוח שלה הוא עצום

76
00:04:34,744 --> 00:04:38,690
אנשים רואים המון המון ישועות
.כשהתפילה נעשית בציבור

77
00:04:38,913 --> 00:04:44,359
,קודם כול, אהבה ואחווה בין האנשים
,מראה אכפתיות שהוא מתפלל על חברו לזיווג

78
00:04:45,190 --> 00:04:48,356
.מתפלל על חברו לישועה, לפרנסה

79
00:04:48,538 --> 00:04:51,436
,כל אחד, איך אומרים
,כל המתפלל על חברו והוא צריך לו

80
00:04:51,461 --> 00:04:52,689
.נענה הוא תחילה

81
00:04:52,760 --> 00:04:56,415
,אני מאוד מסוקרן לדעת
,הרב שמסתובב בכל ערב בבית אחר

82
00:04:56,449 --> 00:04:58,867
,בכל ערב במקום אחר

83
00:04:59,012 --> 00:05:00,033
,אני מאוד מסוקרן לדעת

84
00:05:00,055 --> 00:05:02,412
,לשמוע קצת סיפורים ממקור ראשון, מהרב

85
00:05:02,449 --> 00:05:04,476
,על אנשים שבאמת אמרו את השבח הזה

86
00:05:04,501 --> 00:05:08,012
.נשמת כל חי, בעשרה, בציבור, ובאמת נושעו

87
00:05:08,033 --> 00:05:09,421
אבל את זה אנחנו נשאיר לאחרי

88
00:05:09,458 --> 00:05:10,800
,שנבקש מהרב לבצע שיר

89
00:05:10,843 --> 00:05:12,873
אבל לא לפני שנאמר לכם

90
00:05:13,024 --> 00:05:14,769
שאתם יכולים לטלפן כבר עכשיו

91
00:05:14,787 --> 00:05:16,621
לטלפון שמופיע כעת על המסך

92
00:05:16,815 --> 00:05:18,393
ולהזמין את הרב יוסף מורדי

93
00:05:18,421 --> 00:05:20,624
יחד עם רבני הידברות אליכם הביתה

94
00:05:20,723 --> 00:05:22,563
ללמוד את השבח נשמת כל חי

95
00:05:22,633 --> 00:05:25,089
.ולומר אותו בעשרה ויותר

96
00:05:25,144 --> 00:05:26,735
,וכמובן, כמו שאמר לנו הרב מורדי

97
00:05:26,780 --> 00:05:29,221
,שיש בשבח הזה מעלה אדירה

98
00:05:29,344 --> 00:05:31,593
,בפרט כאשר אומרים אותו יותר מעשרה

99
00:05:31,627 --> 00:05:32,769
,אומרים אותו בציבור

100
00:05:32,849 --> 00:05:35,089
וכל אחד בעזרת השם יוכל לזכות לישועה

101
00:05:35,132 --> 00:05:36,209
.שהוא יצטרך

102
00:05:36,406 --> 00:05:37,972
אתם יכולים לטלפן ממש כבר עכשיו

103
00:05:38,000 --> 00:05:39,750
.לטלפון שמופיע כעת על המסך

104
00:05:40,206 --> 00:05:42,620
אבל בינתיים, אגב, אנחנו חייבים לספר לרב

105
00:05:42,673 --> 00:05:45,427
שבתוכנית הקודמת הגיעו שיחות רבות

106
00:05:45,492 --> 00:05:45,953
.של אנשים

107
00:05:45,987 --> 00:05:49,467
באמת, מאז הרב מסתובב יותר ויותר בארץ

108
00:05:49,504 --> 00:05:50,873
,יחד עם רבני הידברות

109
00:05:50,932 --> 00:05:52,544
אבל זה ממש מחמם את הלב

110
00:05:52,563 --> 00:05:54,046
,לראות איך עם ישראל צמא

111
00:05:54,055 --> 00:05:58,853
,עם ישראל רוצה, פשוטו כמשמעו
.רוצה להגיד תודה

112
00:05:59,510 --> 00:06:00,843
?ממש ככה. הרב מרגיש את זה

113
00:06:01,800 --> 00:06:09,095
,בוודאי, בכל חוג בית שאנחנו מגיעים לשם
לאחר מכן, תוך כדי ששואלים את השאלות

114
00:06:09,307 --> 00:06:13,547
,איך אפשר להודות, כמה פעמים אפשר להודות
.האם בכל עת אפשר להודות

115
00:06:13,953 --> 00:06:18,187
ואנשים מספרים על ישועות שראו
.תוך כדי ההודיה

116
00:06:18,569 --> 00:06:25,658
,היה מקרה, כזכורני, בכפר הירוק
,היה לנו חוג בית שם

117
00:06:25,781 --> 00:06:29,861
והייתה איזו ילדה, שלא על אף אחד
מבית ישראל, הייתה לה את המחלה

118
00:06:30,055 --> 00:06:35,932
וקיבלנו להגיד בבית שלה את אמירת
.נשמת כל חי עם קבלות

119
00:06:35,963 --> 00:06:40,889
,כמובן, נותנים צדקה לפני כן
מכוונים לקבל קבלה מסוימת

120
00:06:40,940 --> 00:06:46,369
,ולאחר מכן אומרים את נשמת כל חי בציבור
!וברוך השם, היו תשובות חיוביות. -וואו

121
00:06:46,384 --> 00:06:47,443
.דבר מדהים
!וואו-

122
00:06:47,461 --> 00:06:49,766
.שהאימא התרגשה מאוד ועשתה סעודת הודיה

123
00:06:50,095 --> 00:06:54,098
,זאת אומרת, כשאדם שומע את הבשורה הטובה
,"אז זה העניין של "נשמת

124
00:06:54,156 --> 00:07:00,480
שהוא בשעת הצרה, אומר: הריני מקבל עליי
כשאיוושע אז אומר את נשמת כל חי

125
00:07:00,529 --> 00:07:02,147
.בעשרה ובסעודה

126
00:07:02,710 --> 00:07:08,052
,אז הכוח של זה הוא אדיר ועצום
...הרבה בתים ראו ישועות, אם זה בזיווגים

127
00:07:08,138 --> 00:07:10,433
,אנחנו עוד מעט נשמע עוד ועוד סיפורים
,זה מאוד מעניין

128
00:07:10,483 --> 00:07:15,710
ממש משמח לדעת שבאמת יש שבח
.שיש בו מעלה אדירה

129
00:07:15,735 --> 00:07:18,929
,כל השבחים יש בהם מעלה
אבל נשמת כל חי יש בו מעלה

130
00:07:19,160 --> 00:07:20,581
.מעל כל השבחים

131
00:07:20,655 --> 00:07:25,941
הרב, אני רוצה יחד עם הרב
.לשמוע קטע מתוך הפיוט הזה, נשמת כל חי

132
00:07:26,003 --> 00:07:29,286
,"בשמחה. -"ואילו פינו מלא שירה כים
?יחד עם הנגנים, אפשר

133
00:07:29,347 --> 00:07:30,452
.ודאי
.בבקשה-

134
00:13:09,932 --> 00:13:10,772
.פשוט מדהים

135
00:13:10,820 --> 00:13:13,578
אני חייב לומר
שכשאנחנו אומרים את זה בשבת

136
00:13:13,627 --> 00:13:20,083
ושומעים את הרב שר את זה עם הנגנים
.והרגש הזה, זה מקבל משמעות אחרת לגמרי

137
00:13:20,406 --> 00:13:23,150
אז אם אתם רוצים את הרב יוסף מורדי
אצלכם בבית

138
00:13:23,166 --> 00:13:24,550
או את שאר רבני הידברות

139
00:13:24,600 --> 00:13:27,264
,יחד עם השבח הזה, נשמת כל חי

140
00:13:27,295 --> 00:13:28,707
אתם יכולים לטלפן כעת

141
00:13:28,753 --> 00:13:30,969
לטלפון שנמצא כעת על המסך

142
00:13:31,012 --> 00:13:33,206
ובעזרת השם, הרב יוסף מורדי

143
00:13:33,255 --> 00:13:35,806
.יחד עם שאר רבני הידברות יהיו אצלכם

144
00:13:35,950 --> 00:13:37,756
,תאמרו את השבח נשמת כל חי

145
00:13:37,793 --> 00:13:39,883
.בעזרת השם תביאו גם ישועה לביתכם

146
00:13:40,572 --> 00:13:42,480
...הרב, אני רוצה קצת לדבר על ה

147
00:13:43,421 --> 00:13:46,640
,אנחנו מדברים על כך שיש בו סוד גדול

148
00:13:46,676 --> 00:13:49,036
.בנושא של נשמת כל חי

149
00:13:49,329 --> 00:13:51,400
?מה הסוד הגדול שטמון בחובו

150
00:13:52,923 --> 00:13:55,806
כמו שהסברנו, הסוד העצום

151
00:13:55,858 --> 00:13:58,612
,זה אמירת התודה שנובעת מלב

152
00:13:58,667 --> 00:14:00,670
:מלב שפונה לקב"ה

153
00:14:01,083 --> 00:14:04,009
,"'נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות בית ה"

154
00:14:04,036 --> 00:14:05,910
אדם, כל כולו, הישות שלו

155
00:14:05,969 --> 00:14:07,270
.זה עניין של הודאה

156
00:14:07,304 --> 00:14:10,264
כל העניין של האדם, כל המהות שלו

157
00:14:10,307 --> 00:14:11,320
,זה להגיד: בורא עולם

158
00:14:11,390 --> 00:14:12,806
.תודה רבה שבראת אותי

159
00:14:12,840 --> 00:14:14,676
ועל זה מסתובבים כל הגלגלים

160
00:14:14,701 --> 00:14:16,009
בעולמות העליונים

161
00:14:16,323 --> 00:14:17,820
,ועל זה כל הבריאה קיימת

162
00:14:17,861 --> 00:14:23,778
,שאדם מודה ומשבח לקב"ה
בפרט בשבח הנפלא הזה

163
00:14:23,910 --> 00:14:31,910
שטמון בו פסוקים מנביאים ומתהילים
,ויש בו אנרגיה עצומה מאוד שחודרת לאדם

164
00:14:32,233 --> 00:14:36,190
גם מבחינת זה שהוא אומר את זה בציבור
.וגם ביחיד

165
00:14:36,267 --> 00:14:41,381
,"כשאדם זוכה לישועה, אומר "נשמת
,בזה הקב"ה, ישתבח שמו לעד

166
00:14:41,492 --> 00:14:44,809
יש בו נחת רוח גדולה מאוד
.מאמירת השבחים שאומרים לפניו

167
00:14:44,855 --> 00:14:46,353
הרב גדוש ומלא בסיפורים

168
00:14:46,375 --> 00:14:48,658
מאנשים שבאמת פוגשים את הרב כל ערב

169
00:14:48,700 --> 00:14:50,381
,ומספרים לרב: הרב

170
00:14:50,421 --> 00:14:52,473
.אמרנו נשמת כל חי, נושענו

171
00:14:52,501 --> 00:14:55,030
,איזו ישועה, לא האמנו עד כמה זה באמת

172
00:14:55,360 --> 00:14:59,532
.כמה כוח יש בשבח הזה, באמירת התודה לקב"ה

173
00:14:59,550 --> 00:15:02,012
?הרב יכול לשתף אותנו קצת בסיפורים האלה

174
00:15:02,803 --> 00:15:08,323
...כמובן, יש באחד מהערבים שהיינו
יש אישה שעוסקת בנושא של שידוכים

175
00:15:08,996 --> 00:15:17,683
ובפנקס שלה היא רושמת שמות של אנשים
שעוד לא קיבלו את השידוך שלהם

176
00:15:18,427 --> 00:15:21,547
והיא שמעה על הסגולה הנפלאה הזאת
,של נשמת כל חי

177
00:15:21,840 --> 00:15:29,240
והיא קיבלה עליה בקבלה
,שכל אחד שהוא סוגר ווארט או עושה אירוסין

178
00:15:29,464 --> 00:15:31,215
.אני אומרת עליו נשמת כל חי

179
00:15:31,507 --> 00:15:37,855
...עכשיו, הפסוק אומר
:דוד המלך אומר בפרק יח, פסוק ד

180
00:15:37,873 --> 00:15:42,061
."מהולל אקרא ה' ומן אויביי איוושע"

181
00:15:42,141 --> 00:15:45,470
דוד המלך, לפני שהיה יוצא למלחמה
היה כבר משבח את בורא עולם

182
00:15:45,535 --> 00:15:46,812
.והיה יודע שכבר הוא ינצח

183
00:15:46,843 --> 00:15:49,769
רק בהילולים, בעצם זה שהוא משבח
,את בורא עולם

184
00:15:49,932 --> 00:15:51,920
.כבר הניצחון היה מובטח לו

185
00:15:52,027 --> 00:15:53,366
.כך היא גם לקחה את הקבלה הזאת

186
00:15:53,384 --> 00:15:56,116
"היא אומרת: אני עכשיו אומרת "נשמת

187
00:15:56,233 --> 00:15:58,323
,ובעזרת השם, לאחר מכן

188
00:15:58,360 --> 00:15:59,538
גם כשאני מקבלת בשורה טובה

189
00:15:59,572 --> 00:16:02,040
,שהוא בא בברית של אירוסין

190
00:16:02,076 --> 00:16:03,298
."אומרת גם "נשמת

191
00:16:03,387 --> 00:16:08,353
.תוך חודש וחצי היא זכתה לארס 13 משודכים

192
00:16:08,378 --> 00:16:09,027
.וואו! -פלא פלאים

193
00:16:09,064 --> 00:16:10,209
מדהים! -היא אישית אמרה לי את זה

194
00:16:10,227 --> 00:16:11,495
...וזה ממש

195
00:16:12,501 --> 00:16:16,935
,אומרים שהרב שטיינמן, עליו השלום

196
00:16:17,086 --> 00:16:19,806
,כשהוא שמע את הסגולה הזאת על המקרה

197
00:16:19,824 --> 00:16:22,347
מקרה דומה של אחת שמתעסקת

198
00:16:22,366 --> 00:16:23,861
,בנושא של שידוכים

199
00:16:24,193 --> 00:16:27,400
,ובמשפחה הזאת זכו, זאת אומרת

200
00:16:27,483 --> 00:16:31,206
אותה שדכנית זכתה לארס מעל 30 זוגות

201
00:16:31,261 --> 00:16:32,476
,"על הנושא הזה של "נשמת

202
00:16:32,498 --> 00:16:35,627
?הוא אמר... אמרו: הרב מתפעל מסגולות

203
00:16:35,661 --> 00:16:37,563
.הרב שטיינמן? כל כולו בתוך התורה

204
00:16:37,615 --> 00:16:39,793
הוא אומר: הסגולה של רבי יהודה החסיד

205
00:16:39,830 --> 00:16:41,095
,היא לא סתם סגולה

206
00:16:41,169 --> 00:16:45,101
.זה דבר אמיתי וממש מסוגל לישועה

207
00:16:45,160 --> 00:16:52,009
הרב, אנחנו דיברנו קצת על הנושא הזה
.שבמקום שנמצאים עשרה אנשים, השכינה שורה

208
00:16:52,184 --> 00:16:57,476
,וכשהשכינה שורה, כאשר אומרים תודה לקב"ה
.יש בזה מעלה יתרה

209
00:16:57,532 --> 00:17:01,800
,זאת אומרת, יש מעלה לומר את זה כאדם יחיד

210
00:17:02,012 --> 00:17:05,855
אבל המעלה הגדולה יותר
.היא לומר את זה בעשרה ויותר, כמובן

211
00:17:05,873 --> 00:17:06,680
.כמובן

212
00:17:06,741 --> 00:17:07,932
?מה המעלה של זה

213
00:17:07,972 --> 00:17:12,938
המעלה, ככל שאנחנו מהללים את הקב"ה
,בציבור יותר גדול

214
00:17:13,000 --> 00:17:14,335
.השבח הוא גדול יותר

215
00:17:14,650 --> 00:17:17,606
אינו דומה להיכנס לבית כנסת
,עם עשרה מתפללים

216
00:17:17,621 --> 00:17:21,658
לעומת בית כנסת עם 100 או 1,000
.וכן הלאה וכן הלאה

217
00:17:21,747 --> 00:17:25,806
,כולם שם עונים את האמן
,והאמן, כבודו של הקב"ה מתרבה

218
00:17:25,861 --> 00:17:31,763
,כשאומרים קדיש, "יתגדל ויתקדש" בציבור גדול
,והאמן הוא מהדהד בכל בית הכנסת

219
00:17:31,833 --> 00:17:36,129
,יש את ההתעלות, יש עילוי לקב"ה
.יש עילוי לשכינה הקדושה

220
00:17:36,347 --> 00:17:37,055
.מדהים

221
00:17:37,292 --> 00:17:39,076
אז זאת האפשרות שלכם בעזרת השם

222
00:17:39,113 --> 00:17:41,929
לזכות לישועה, לקבל את מה שאתם צריכים

223
00:17:41,941 --> 00:17:44,092
,ומתפללים עליו כל כך הרבה זמן

224
00:17:44,120 --> 00:17:45,680
.בעצם אמירת נשמת כל חי

225
00:17:45,713 --> 00:17:47,581
אתם יכולים לטלפן כעת לטלפון

226
00:17:47,606 --> 00:17:48,741
,שמופיע על המסך

227
00:17:48,772 --> 00:17:51,707
ובעזרת השם להזמין את הרב יוסף מורדי

228
00:17:51,741 --> 00:17:53,772
.ואת רבני הידברות שיגיעו אליכם הביתה

229
00:17:53,803 --> 00:17:54,633
.ממש כך

230
00:17:54,710 --> 00:17:57,040
יאמרו יחד איתכם את השבח נשמת כל חי

231
00:17:57,095 --> 00:17:59,895
לאחר שתבינו את הסוד הגדול

232
00:17:59,916 --> 00:18:02,052
,שטמון בשבח האדיר הזה

233
00:18:02,104 --> 00:18:04,160
ובעזרת השם גם תזכו לישועה

234
00:18:04,181 --> 00:18:05,990
שרבי יהודה החסיד כבר הבטיח

235
00:18:06,030 --> 00:18:07,972
שמי שיאמר את השבח נשמת כל חי

236
00:18:08,049 --> 00:18:09,556
.יזכה לישועה שהוא צריך

237
00:18:09,824 --> 00:18:11,516
אז הטלפון מופיע כעת על המסך

238
00:18:11,535 --> 00:18:12,852
.ואתם יכולים לטלפן

239
00:18:12,895 --> 00:18:14,376
הרב יוסף מורדי, ממש עוד איזה

240
00:18:14,385 --> 00:18:15,991
,סיפור אחד ככה לקראת סיום

241
00:18:16,415 --> 00:18:18,750
,משהו שבאמת אמרו את השבח הזה

242
00:18:18,778 --> 00:18:20,224
,נשמת כל חי בעשרה

243
00:18:20,249 --> 00:18:22,092
,וראו, הרב גדוש בסיפורים

244
00:18:22,120 --> 00:18:23,575
.אבל עוד סיפור אחד

245
00:18:23,633 --> 00:18:24,470
.כמובן

246
00:18:25,440 --> 00:18:29,904
ידוע שהעוצמה שנמצאת בנשמת כל חי

247
00:18:29,929 --> 00:18:33,184
זה כאשר מקבלים את הקבלה הזאת מראש

248
00:18:33,535 --> 00:18:35,492
.ומקבלים אותה גם לעתיד

249
00:18:35,812 --> 00:18:39,030
,עוד בעת הצרה עצמה
,בעוד כשהאדם צריך את הישועה

250
00:18:39,141 --> 00:18:41,021
,יכול לקבל עליו לומר נשמת כל חי

251
00:18:41,781 --> 00:18:46,763
,ולאחר שזכה לראות את הישועה במו עיניו
,אז גם ודאי שהוא אומר את זה אז בציבור

252
00:18:46,787 --> 00:18:50,993
,אז את הקבלה הוא יכול לקבל בנפרד
.ולאחר מכן בציבור

253
00:18:51,120 --> 00:18:56,221
היה מקרה של אחד שממש היה לו
.עיכוב גדול מאוד בנושא של שידוכים

254
00:18:56,690 --> 00:18:58,049
,הוא לא יודע מנשמת

255
00:18:59,375 --> 00:19:02,483
,דיברנו איתו על הנושא הזה של המעלה
,שכמה, איך צריך לקבל את זה

256
00:19:02,523 --> 00:19:05,080
לתת צדקה, לשנות מעשים

257
00:19:05,209 --> 00:19:12,394
ולומר את זה בשמחה, בטובה
.ועם כוונה שהקב"ה ימלא משאלות ליבו לטובה

258
00:19:13,686 --> 00:19:15,320
,הוא היה מעל גיל 40

259
00:19:15,698 --> 00:19:18,141
,כן, ממש היו לי עיכובים גדולים בשידוכים

260
00:19:18,169 --> 00:19:19,590
,וברוך השם, ברוך השם

261
00:19:19,713 --> 00:19:22,184
תוך חודש שהוא קיבל עליו את הדבר הזה

262
00:19:22,200 --> 00:19:26,326
.זכה למצוא את הזיווג שלו

263
00:19:26,418 --> 00:19:31,227
,ברוך השם, ישתבח שמו לעד
.הייתה ממש לאחרונה החתונה שלו גם

264
00:19:31,240 --> 00:19:31,941
.וואו, איזה יופי

265
00:19:31,966 --> 00:19:34,550
זכינו גם להשתתף בחתונה שלו
ולשמוח ולרקוד

266
00:19:34,590 --> 00:19:36,464
.ואמרנו "נשמת" בתוך האירוע שלו

267
00:19:36,538 --> 00:19:38,467
.וואו, איזה יופי. מדהים

268
00:19:38,581 --> 00:19:39,864
.הנה, זאת האפשרות שלכם

269
00:19:39,907 --> 00:19:41,236
,אתם יכולים לטלפן עכשיו

270
00:19:41,280 --> 00:19:43,836
להזמין את הרב יוסף מורדי אליכם הביתה

271
00:19:43,923 --> 00:19:45,867
,או את רבני הידברות, ללא תשלום

272
00:19:45,935 --> 00:19:47,015
.ללא עלות לחלוטין

273
00:19:47,067 --> 00:19:48,710
אתם יכולים פשוט עכשיו לטלפן

274
00:19:48,753 --> 00:19:50,480
,לטלפון שמופיע כעת על המסך

275
00:19:50,504 --> 00:19:52,800
טלפנו, תזמינו את הרב יוסף מורדי

276
00:19:52,861 --> 00:19:55,763
,ובעזרת השם, תאמרו את השבח נשמת כל חי

277
00:19:55,932 --> 00:19:57,461
,השבח האדיר הזה

278
00:19:57,501 --> 00:19:59,289
ותזכו בעזרת השם לישועה

279
00:19:59,375 --> 00:20:01,107
,שהבטיח רבי יהודה החסיד

280
00:20:01,163 --> 00:20:03,870
שכל מי שיאמר את השבח נשמת כל חי

281
00:20:03,910 --> 00:20:05,446
.יזכה בעזרת השם לישועה

282
00:20:05,489 --> 00:20:07,883
.סגולה גדולה לקבל את הישועה שהוא צריך

283
00:20:08,113 --> 00:20:09,876
אז זה ממש הזמן שלכם לטלפן

284
00:20:09,889 --> 00:20:11,658
.לטלפון שמופיע כעת על המסך

285
00:20:11,892 --> 00:20:14,335
...הרב יוסף מורדי, אני ממש ככה

286
00:20:14,867 --> 00:20:16,498
.הרב צמרר אותי בשירה

287
00:20:16,553 --> 00:20:18,224
אני חושב שאת ה"נשמת כל חי" הבא

288
00:20:18,264 --> 00:20:19,738
,שאני אומר בבית הכנסת

289
00:20:19,833 --> 00:20:22,633
בעזרת השם, זה יהיה בהרגשה אחרת

290
00:20:22,741 --> 00:20:24,313
.ובהבנה אחרת. -אין ספק

291
00:20:24,344 --> 00:20:25,740
.ואולי התמקדות יותר במילים

292
00:20:25,824 --> 00:20:28,166
.זה פשוט מצמרר לשמוע את זה

293
00:20:28,332 --> 00:20:29,713
.אני רוצה להודות לכבוד הרב

294
00:20:29,815 --> 00:20:32,486
.השם יברך אותך. תודה רבה לך
.תודה רבה לכבוד הרב-

295
00:20:32,529 --> 00:20:36,320
ואילו פינו מלא שירה כים"
ולשוננו רינה כהמון גליו

296
00:20:36,363 --> 00:20:39,243
,ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע"

297
00:20:39,341 --> 00:20:41,495
."אין אנחנו מספיקין להודות לך"

298
00:20:42,073 --> 00:20:43,446
אנחנו אומרים את הפיוט הזה

299
00:20:43,480 --> 00:20:44,412
,ומתבוננים במילים

300
00:20:44,440 --> 00:20:46,172
אז באמת ניתן להבין קצת יותר

301
00:20:46,206 --> 00:20:47,704
,את השגחת השם בעולם

302
00:20:47,790 --> 00:20:50,950
.את הטוב הגדול שהוא צופן לנו בכל יום מחדש

303
00:20:51,003 --> 00:20:51,750
אני שוב רוצה לומר

304
00:20:51,769 --> 00:20:53,529
.תודה רבה לרב יוסף מורדי. -יישר כוח

305
00:20:53,556 --> 00:20:54,676
.תודה רבה לנגנים

306
00:20:54,756 --> 00:20:56,538
אתם יכולים להמשיך ולטלפן לטלפון

307
00:20:56,556 --> 00:20:58,132
,שנמצא כעת על המסך

308
00:20:58,166 --> 00:20:59,923
ובעזרת השם להזמין את הרב מורדי

309
00:20:59,970 --> 00:21:02,110
.אליכם הביתה, יחד עם רבני הידברות

310
00:21:02,132 --> 00:21:04,043
בתוכנית הבאה נמשיך ונעסוק

311
00:21:04,110 --> 00:21:06,689
.בחלק השלישי של הפיוט הנשגב הזה

312
00:21:06,710 --> 00:21:07,550
.שלום שלום לכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה