הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - המתחזים לחרדים מבלבלים אותי, מה עושים?

הרב זמיר כהן

כיצד ייתכן שיש אדם שכלפי חוץ נראה ירא שמיים, אך בחייו הפרטיים עושה ההפך הגמור מדרך התורה? איך אפשר לא להיחלש ככשומעים על מצבים כאלו? הרב זמיר כהן מדריך כיצד יש להתייחס לאותם מתחזים, וכיצד יש לעשות את ההפרדה הנכונה בין הדרכת התורה לבין התנהגות האדם בפועל

(אורך 3:38)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,430 --> 00:00:10,666
לאחרונה צפיתי בתחקיר
,על מתחזה לרב שנותן דרשות בציבור

2
00:00:10,953 --> 00:00:13,726
.אבל בחייו הפרטיים עושה את ההיפך הגמור

3
00:00:14,326 --> 00:00:17,393
זה החליש אותי בתהליך ההתחזקות
.הפרטית שלי

4
00:00:17,836 --> 00:00:20,436
?מה הרב יכול להציע לי כדי לחזור לעצמי

5
00:00:21,120 --> 00:00:27,640
,זה נכון שכשאדם שומע דבר כזה
,רואה דבר כזה, הוא נכנס למצוקה פנימית

6
00:00:28,933 --> 00:00:34,433
,איך ייתכן שאדם שכלפי חוץ נראה ירא שמיים
,עוד מטיף מוסר לאחרים

7
00:00:34,790 --> 00:00:39,296
והוא עצמו בחיים הפרטיים שלו
?יכול חס ושלום לעבור על כל התורה כולה

8
00:00:40,173 --> 00:00:46,116
אבל במצבים כאלה, תמיד האדם
צריך לומר לעצמו: אני צריך לראות

9
00:00:46,326 --> 00:00:50,640
מה הדת אומרת, ולא מה שזה
.שנראה כדתי עושה

10
00:00:51,536 --> 00:00:55,743
,אם התורה הייתה אומרת: תהיה פושע
,תגנוב, תנאף, תעשה עוונות

11
00:00:55,946 --> 00:00:57,850
.אז תגיד אני באמת לא רוצה תורה כזאת

12
00:00:58,450 --> 00:01:02,786
.אבל התורה עצמה היא יפה
,תורת השם מחכימת פתי

13
00:01:03,146 --> 00:01:07,456
,כמה היא מדריכה את האדם, אורך ימים בימינה
,בשמאלה עושר וכבוד

14
00:01:08,553 --> 00:01:10,346
,הפוך בה והפוך בה דכולא בה

15
00:01:11,076 --> 00:01:13,980
מדריכה את האדם בכל תחומי החיים
.בצורה הכי נכונה

16
00:01:14,493 --> 00:01:18,643
...אז זה שראית אחד שהתחזה ו
.זה לא צריך להחליש את האדם

17
00:01:18,786 --> 00:01:23,850
,צריך לכאוב שיש דברים כאלה, שהאדם הזה
.גבר עליו יצרו יותר מהידיעות שלו

18
00:01:25,366 --> 00:01:28,620
זה מה שכתוב במשנה שצריך שיראתו
,תהיה גדולה ממעשיו

19
00:01:28,660 --> 00:01:33,660
,יראת השמיים, צריך שתהיה יותר גדולה
.שאם לא כן, רוח סערה עוקרת את הכול

20
00:01:35,173 --> 00:01:37,303
.אז צריך לכאוב על אותו אדם שנכשל

21
00:01:37,780 --> 00:01:41,143
באמת, שמעתי לאחרונה שהיה באמת
...חילול השם כזה עם סיפור

22
00:01:41,196 --> 00:01:46,650
כנראה שלזה גם מתכוונים, גם אמרו לי
,שהראו אותו שהוא נכנס להידברות פעם אחת

23
00:01:47,200 --> 00:01:51,623
,אבל באמת, בהידברות בדקו אם יש לו קשר
התברר שלא, הוא רק בא לבקר שם משהו

24
00:01:51,710 --> 00:01:56,730
,אבל הוא לא שייך בכלל למרצים של הידברות
.ולא קשור בכלל

25
00:01:57,146 --> 00:02:00,330
,גם לא רק שלא נמצא בהידברות
.אין לו שום שיעור בהידברות

26
00:02:00,880 --> 00:02:04,980
כנראה שהיה שם בבית הידברות, זה כמו אולם
,יש שם לפעמים שמחות, עושים בריתות

27
00:02:05,010 --> 00:02:08,520
עושים זה... יכול להיות שהוא הגיע לבקר
.וצילמו אותו כשהוא נכנס לשם

28
00:02:08,863 --> 00:02:14,613
ואחר כך גם זה יצר לאנשים בלבול
.שאולי אדם כזה שייך לצוות של הידברות

29
00:02:15,176 --> 00:02:20,316
אז זה צריך לדעת, אדם שלא ייחלש
בשום פנים ואופן, זה כואב שיש מצבים כאלה

30
00:02:20,710 --> 00:02:24,042
:אבל יאמר לעצמו
.אני לוקח את התורה כמו שהיא

31
00:02:24,428 --> 00:02:26,469
.וזה נכון לא רק במקרים קיצוניים כאלה

32
00:02:27,213 --> 00:02:30,773
נוסע באוטובוס, פתאום רואה איזה חרדי
.שהתנהג בצורה לא יפה

33
00:02:31,120 --> 00:02:34,500
...הולך ברחוב, רואה חרדי שהתנהג
?אז מה צריך לומר

34
00:02:35,533 --> 00:02:38,850
?אם זו הדת, אני לא רוצה להיות דתי
?מה פירוש זה הדת

35
00:02:39,210 --> 00:02:43,530
,זה לא הדת, זה בן אדם שכשל
.שהוא לא בסדר היה

36
00:02:43,983 --> 00:02:47,930
או שבמקרה הזה הוא כשל, או שיכול להיות
.שכל החיים שלו הוא רק חי במשחק

37
00:02:47,996 --> 00:02:50,143
?מה הבעיה להתחפש לדתי

38
00:02:50,480 --> 00:02:53,170
.יש אדם מתחפש לדתי ומשחק בסרט קולנוע

39
00:02:53,580 --> 00:02:57,720
יש הרי סרטי קולנוע
.שרואים שם עם שטריימל ופיאות

40
00:02:58,496 --> 00:03:01,153
...אבל אם תראה אותו מחלל שבת את ה
,אתה יודע, זה חילוני

41
00:03:01,196 --> 00:03:03,593
.רק הוא שם על עצמו בשביל המשחק של הסרט

42
00:03:04,066 --> 00:03:06,503
.יש אדם משחק בסרט, יש אדם משחק בשכונה

43
00:03:07,123 --> 00:03:10,940
בשכונה שלו יותר קל לו להופיע בצורה כזאת
,כי הוא גדל במשפחה כזאת

44
00:03:10,983 --> 00:03:12,343
.אבל בתוכו הוא בכלל לא דתי

45
00:03:12,650 --> 00:03:14,400
יכול להיות שהוא עובר
.על כל העבירות שבתורה

46
00:03:15,196 --> 00:03:20,270
,הרי מעיל קונים בחנות לכל מי שרוצה לקנות
,גם כובע מוכרים

47
00:03:20,546 --> 00:03:25,430
...וזקן צומח בלי להשקות אותו אפילו
...אז מה הבעיה לגדל זקן וללבוש

48
00:03:25,840 --> 00:03:30,310
לכן אנחנו צריכים לעשות מה שהתורה אומרת
.ולא מה שרואים אנשים כאלה או אחרים