הרב זמיר כהן - מה עושות הנשמות בגן עדן?

הרב זמיר כהן

האם הנשמות לומדות תורה בגן עדן? איזה עונג צפוי לנו בעולם הבא? הרב זמיר כהן מסביר בקטע קצר ומרתק

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,406 --> 00:00:07,296
.שלום, כבוד הרב

2
00:00:07,973 --> 00:00:11,080
?מה הנשמות עושות בגן עדן
?האם הן לומדות תורה

3
00:00:11,906 --> 00:00:17,960
אם כן, האם לימוד התורה שלהן
?עוזר לעילוי נשמתן או כזכות לשוכני הארץ

4
00:00:18,116 --> 00:00:19,790
.שואל אותנו דוד מירושלים

5
00:00:21,616 --> 00:00:29,536
,הנשמות בגן עדן העליון, מה שכתוב בחז"ל
.שהן מתענגות מזיו השכינה

6
00:00:29,940 --> 00:00:32,580
...כלומר, גם לימוד התורה שיש להן שם

7
00:00:33,650 --> 00:00:37,870
כאן, בעולם הזה, יש יצר הרע ויש גוף
.ויש חומר, שזה מחסומים

8
00:00:38,750 --> 00:00:42,160
,אדם רוצה ללכת לשיעור תורה
.מרגיש הכבדות, מרגיש הפרעות

9
00:00:42,206 --> 00:00:45,463
,אפילו בא לשיעור, לומד, אם זה גמרא
,הלכה או כל עניין אחר

10
00:00:46,003 --> 00:00:49,220
אבל יש לו את היצרים של העולם הזה
.שמציקים לו

11
00:00:49,840 --> 00:00:56,820
,בעולם האמת, כשאדם עוסק בתורה
אין את כל המחסומים ואת הקליפות האלה

12
00:00:56,853 --> 00:01:02,023
,של הגשמיות ואז לימוד התורה
.הוא מרגיש את החיבור עם הקב"ה

13
00:01:03,106 --> 00:01:06,463
חז"ל אומרים שהקב"ה כביכול
.הכניס את עצמו בתוך התורה

14
00:01:07,010 --> 00:01:10,310
,כשאדם עוסק בתורה
.הוא מכניס את בורא עולם לתוכו

15
00:01:10,420 --> 00:01:11,496
.אלו מילים מאוד גבוהות

16
00:01:11,866 --> 00:01:16,970
,אבל זה הפירוש של אדם שעוסק בתורה
.הוא מתחבר לאור האלוקי שזורם בתוך התורה

17
00:01:17,623 --> 00:01:20,446
,לכן זה משנה את האדם, מרומם אותו
.משפיע עליו

18
00:01:20,800 --> 00:01:23,886
.רק בעולם הזה יש מחסומים גשמיים, חומריים

19
00:01:24,613 --> 00:01:27,880
,בגן עדן העליון אין את המחסומים האלה
,אז כשאדם עוסק בתורה

20
00:01:27,903 --> 00:01:29,916
.זה בעסק סוג של חיבור עם אלוקים

21
00:01:30,566 --> 00:01:36,040
כמו תינוק שיונק מאימו, זה משל רחוק
למה שכתוב שם: להתענג על השם

22
00:01:36,446 --> 00:01:37,940
.וליהנות מזיו שכינתו

23
00:01:38,540 --> 00:01:40,303
?לאיזו רמה של הנאה זה מגיע

24
00:01:41,270 --> 00:01:47,443
חז"ל אומרים: "יפה שעה אחת של קורת רוח
."בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

25
00:01:49,170 --> 00:01:53,386
?שואל הרמב"ם: למה אין יותר תיאור
תפרט לי מה זה "יפה שעה אחת של קורת רוח

26
00:01:53,450 --> 00:01:56,740
."בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"
?תפרט קצת יותר: למה זה דומה

27
00:01:57,083 --> 00:01:59,380
?איזה סוג של הנאה
.תהיה יותר מוטיבציה

28
00:01:59,743 --> 00:02:04,443
,אם אומרים לאדם: שמע, אתה בא לעולם הבא
.אתה נהנה כמו זה, כמו זה - תהיה מוטיבציה

29
00:02:05,466 --> 00:02:07,800
,אומר הרמב"ם תשובה מדהימה

30
00:02:08,730 --> 00:02:11,263
הוא אומר: תדע לך, התורה שלנו
היא תורת אמת

31
00:02:11,996 --> 00:02:16,390
והיא לא תשקר על אף אחד רק בשביל
.לגרום לו חשק לעשות משהו

32
00:02:16,653 --> 00:02:17,290
.לא משקרים

33
00:02:18,003 --> 00:02:24,780
וכשם - פה בא משפט מדהים - כשם שאי אפשר
.להסביר לעיוור מלידה מהו צבע

34
00:02:25,936 --> 00:02:29,070
עיוור מלידה, אתה יכול להסביר לו
?מה ההבדל בין ירוק לכחול, לאדום

35
00:02:29,823 --> 00:02:33,313
,מי שראה והתעוור, אתה מדבר איתו
.הוא מבין על מה אתה מדבר

36
00:02:33,423 --> 00:02:36,791
:מי שלא ראה צבע מימיו, שואל אותך
?מה זה ירוק

37
00:02:36,945 --> 00:02:40,130
.אתה אומר לו: ירוק זה כמו עלה
?הוא שואל: למה אתה מתכוון? זה מרשרש

38
00:02:41,040 --> 00:02:42,036
?מה אתה יכול להסביר לו

39
00:02:42,240 --> 00:02:44,650
.אדום, אתה אומר לו: זה כמו אבטיח
?...הוא שואל אותך: זה טעים? מה

40
00:02:45,350 --> 00:02:48,490
,אין מילים. כמה שתנסה להסביר לו
.אין לך מה להסביר

41
00:02:49,353 --> 00:02:54,000
אומר הרמב"ם: כשם שאי אפשר להסביר
לעיוור מלידה מהו צבע כי זה לא שייך

42
00:02:54,063 --> 00:02:59,213
לעולם החוויות שלו, כך אי אפשר להסביר
לאדם בהיותו בעולם הזה

43
00:02:59,306 --> 00:03:02,520
מה זה עונג של העולם הבא
.כי מה שתדמה, זה הרבה פחות

44
00:03:03,026 --> 00:03:05,206
.אז זה כאילו אתה עובד עליו, זה שקר

45
00:03:05,863 --> 00:03:09,616
מוחמד החליט שהוא יודע בדיוק
,מה יש בגן עדן בעולם הבא

46
00:03:10,143 --> 00:03:13,493
מה הוא עשה? לקח את כל התאוות
.של העולם הזה, העביר אותן לשם

47
00:03:13,720 --> 00:03:15,773
,מה שפה אסור להם
.הוא אומר: שם אתם תיהנו

48
00:03:16,350 --> 00:03:19,050
,אז יש אחד אומר: למה שם? נעשה את זה פה
?מה צריך לחכות עד שם

49
00:03:19,656 --> 00:03:24,890
,אבל כל בר דעת שיודע מה זה גן עדן
.מה זו נשמה, מבין שזה בכלל לא שייך

50
00:03:25,536 --> 00:03:29,410
אומרים שסיפרו בעיתונות שהיה מחבל אחד
.שרצה להתאבד, בסוף לא מת

51
00:03:30,600 --> 00:03:34,640
,כשהתעורר בבית חולים בהדסה
,ראה המון אחיות בלבן סביבו

52
00:03:34,973 --> 00:03:38,766
,שאל אם פה זה גן עדן
חשב שהוא הלך לעולם הבא

53
00:03:39,193 --> 00:03:41,370
.כשחזר מההכרה שלו

54
00:03:42,130 --> 00:03:46,856
אלה דברי הבל להגיד שעולם הבא
.זה חומריות, זה גשמיות, זה תאוות

55
00:03:47,270 --> 00:03:47,890
.זה שטויות

56
00:03:48,510 --> 00:03:54,980
,אבל התורה, שהיא תורת אמת, אומרת: תדע לך
.לפרט מה - אין מה לפרט כי רק נעבוד עליך

57
00:03:55,087 --> 00:03:59,817
,אם נגיד לך זה כמו זה, כמו זה, זה שקר
.כי העולם הזה הוא חומר, החומר הוא דמיון

58
00:04:00,400 --> 00:04:04,120
,כמו שהחומר עצמו הוא דמיון
,בפיזיקה יודעים שחומר זה סוג של דמיון

59
00:04:04,770 --> 00:04:07,040
.גם ההנאות מהחומר הן דמיוניות

60
00:04:07,410 --> 00:04:10,966
,אגב, גם הסבל מהחומר. אדם גם יבין
,לפעמים אנשים מרגישים סובלים

61
00:04:11,500 --> 00:04:14,313
צריך לדעת, גם הסבל מהחומר
.זה סוג של דמיון

62
00:04:14,330 --> 00:04:18,993
,כשאדם סובל בגשמיות, כאבים בגוף
,נכון, הוא חולה, יש לו כאבים

63
00:04:19,176 --> 00:04:22,813
אבל בממד האמיתי של הבריאה
,זה סוג של דמיון כזה

64
00:04:22,956 --> 00:04:26,700
רק זה כפרת עוונות. הדמיון הזה
מכפר הרבה עוונות מהעולם הבא

65
00:04:26,763 --> 00:04:29,816
,כי פה האדם מרגיש את זה במוחש
.מרגיש שזה אמיתי

66
00:04:30,330 --> 00:04:33,760
,עולם הבא זה עולם האמת
.שם באמת האדם מרגיש את הדברים

67
00:04:34,923 --> 00:04:38,553
מה זה "יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
?"מכל חיי העולם הזה

68
00:04:39,326 --> 00:04:43,140
,קורת רוח", פירושו של דבר"
.עוד לא נהנית מהדבר עצמו

69
00:04:43,793 --> 00:04:45,773
.רק עברת ליד, קיבלת קורת רוח

70
00:04:46,910 --> 00:04:50,176
למשל, בירושלים יש בגבעת שאול
.מאפייה גדולה

71
00:04:51,900 --> 00:04:55,323
,תראו אנשים עוברים ליד המאפייה
.מתחילים ללכת יותר לאט

72
00:04:56,463 --> 00:05:00,576
.למה? הריח שם - קשה להיפרד
.זה נקרא קורת רוח

73
00:05:00,680 --> 00:05:04,790
,עוד לא אכלת את העוגה עצמה
.עברת ליד, הרחת - זו קורת רוח

74
00:05:05,570 --> 00:05:09,970
- יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
,עוד לא נכנסת לגן עדן, עברת ליד

75
00:05:10,606 --> 00:05:13,660
.מכל חיי העולם הזה
?מה זה כל חיי העולם הזה

76
00:05:14,886 --> 00:05:23,700
,מסבירים חכמי הסוד כך: קח אדם ממוצע
.תרכז את כל ההנאות שהוא נהנה בחיים שלו

77
00:05:24,443 --> 00:05:27,330
.יש לו זמנים של סבל, שים אותם בצד
.רק ההנאות

78
00:05:27,930 --> 00:05:32,933
,תרכז את הכול בגלולה אחת
.תן לו את זה בבת אחת. זה עוצמה

79
00:05:33,516 --> 00:05:36,056
,אבל זה לא נקרא כל חיי העולם הזה
,כי זה רק בן אדם אחד

80
00:05:36,110 --> 00:05:37,290
.הוא עוד לא היה נשיא ארצות הברית

81
00:05:38,803 --> 00:05:44,036
,תיקח את של כל תושבי המדינה
,כל ההנאות שנהנו מהיום שנולדו עד שמתו

82
00:05:44,106 --> 00:05:48,163
.תרכז את זה, אין דמיון שיכול להכיל
.זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה

83
00:05:49,250 --> 00:05:54,076
,קח את של כל תושבי כדור הארץ
,כל ההנאות, התאוות, היצרים הכי חזקים

84
00:05:54,540 --> 00:05:57,760
כל העוצמות, הריגושים של כל
,תושבי כדור הארץ

85
00:05:57,830 --> 00:06:02,750
,תרכז את זה, תן למישהו בבת אחת
.עדיין זה לא נקרא כל חיי העולם הזה

86
00:06:03,536 --> 00:06:08,980
,כל חיי העולם הזה, פירושו כך
תרכז את כל ההנאות שבני אדם נהנו

87
00:06:09,240 --> 00:06:14,316
,מאז אדם הראשון שנברא ועד ביאת המשיח
,קח את כל האנושות, כולל פרעה

88
00:06:14,340 --> 00:06:18,343
,כולל את כל אלה שכבר לא בעולם
,כל סוגי ההנאות שרק אפשר

89
00:06:18,380 --> 00:06:20,716
תרכז את זה, תן... - זה נקרא
.כל חיי העולם הזה

90
00:06:21,660 --> 00:06:23,346
?אומרים חז"ל: אתה יודע מה זה גן עדן

91
00:06:23,900 --> 00:06:28,743
,יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
.עוד לא נכנסת - מכל חיי העולם הזה

92
00:06:29,396 --> 00:06:31,850
?מה הרמאות של היצר הרע
?איך הוא עובד עלינו

93
00:06:32,430 --> 00:06:34,616
.הוא בא, אומר לך: בוא תיהנה במזומן

94
00:06:35,990 --> 00:06:38,956
.תיכשל בחטא. אתה אומר לו: אבל זה אסור
.הוא אומר לך: מה זה משנה? תיהנה

95
00:06:39,386 --> 00:06:43,890
,מה הוא לא מגלה לך? שתמורת ההנאה הזו
,לא רק שאתה עובר על רצון השם

96
00:06:44,323 --> 00:06:46,916
.הוא בעצם מאבד ממך הנאות עצומות

97
00:06:47,560 --> 00:06:52,093
למה זה דומה? נתאר לעצמנו ילד בן 3
.שקנו לו כרטיס לוטו

98
00:06:54,363 --> 00:06:58,290
,בא מישהו, מסתכל בכרטיס
,רואה שהוא זכה ב-100 מיליארד דולר

99
00:06:58,710 --> 00:06:59,693
.הילד בן ה-3

100
00:07:01,328 --> 00:07:03,610
,מה עושה האדם הזה? מוציא סוכרייה מהכיס

101
00:07:03,836 --> 00:07:06,050
אומר לו: מה דעתך להחליף
?את הנייר בסוכרייה

102
00:07:06,623 --> 00:07:10,083
?הילד אומר: אין בעיה. ילד טיפש, מה יעשה
.נותן לו, מפסיד

103
00:07:10,380 --> 00:07:13,883
יכולת לקנות מיליון מפעלים של סוכריות
.בכסף הזה

104
00:07:15,123 --> 00:07:17,570
.אבל היצר הרע עובד על האדם בצורה כזו

105
00:07:17,690 --> 00:07:22,450
,נותן לו הנאה כאילו במזומן, סוכרייה
.ומאבד ממנו את חיי הנצח

106
00:07:22,586 --> 00:07:27,136
אדם שמבין את זה, אפילו אם הוא אגואיסט
,שאוהב את עצמו, רוצה ליהנות מהחיים

107
00:07:27,333 --> 00:07:30,656
,תמיד ישקול כשיש לו פיתוי של יצר
?יגיד: תגיד, אני טיפש

108
00:07:30,740 --> 00:07:32,553
בשביל ליהנות מזה
?אני הולך להפסיד עכשיו

109
00:07:32,676 --> 00:07:34,010
,חוץ מה שאני עובר על רצון השם

110
00:07:34,036 --> 00:07:37,600
שזה לא ראוי לעשות, אבל יש כאן מישהו
.שעובד עליי, שמרמה אותי

111
00:07:38,233 --> 00:07:42,160
כי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
.מכל חיי העולם הזה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה