הרב אפרים אפשטיין - תעתועי חשיבה

הרב אפרים אפשטיין

כל החיים אנו מקבלים החלטות, אבל מתברר שהרבה מהן לא נתונות לשליטתנו. איך בכל זאת נוכל לקחת אחריות על החיים שלנו? הרב אפרים אפשטיין בהרצאה מרתקת על תעתועי חשיבה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,320 --> 00:00:11,110
.שלום לכם

2
00:00:11,550 --> 00:00:14,390
כולכם ודאי מכירים 
.את המושג תעתועי ראייה

3
00:00:14,940 --> 00:00:17,790
- אם הייתי מראה לכם, לצורך העניין, תמונה

4
00:00:18,250 --> 00:00:21,240
חלקכם היו רואים בתמונה פרצוף אחד

5
00:00:21,330 --> 00:00:24,010
.וחלקכם היו רואים בתמונה פרצוף שונה

6
00:00:24,580 --> 00:00:28,970
זה סוג של תעתוע ראייה
.שקרוב לוודאי כולם מכירים

7
00:00:29,300 --> 00:00:31,510
.ישנו עוד סוג של תעתוע ראייה

8
00:00:32,190 --> 00:00:36,540
אם הייתי מראה לכם מין תמונה
,של שני שולחנות

9
00:00:36,800 --> 00:00:41,390
שולחן אחד היה ארוך וצר
,והשולחן השני היה קצת יותר רחב

10
00:00:41,410 --> 00:00:46,830
:והייתי פונה אליכם בשאלה
?איזה שולחן משני השולחנות יותר ארוך

11
00:00:47,540 --> 00:00:50,960
,כולם, ללא צל של ספק
היו באים ואומרים

12
00:00:51,130 --> 00:00:52,700
,שלפי הראייה, בכל אופן

13
00:00:52,730 --> 00:00:57,460
השולחן הצר נראה הרבה יותר ארוך
.מאשר השולחן הרחב

14
00:00:58,010 --> 00:01:02,600
,ואז הייתי מוציא סרגל
,שם לכם על השולחן הזה ועל השולחן הזה

15
00:01:02,630 --> 00:01:07,080
והייתם רואים שלמעשה השולחנות
.הם בדיוק באותו אורך

16
00:01:07,850 --> 00:01:12,420
:הייתי מזיז את הסרגל החוצה ושואל אתכם שוב
?איזה שולחן יותר ארוך

17
00:01:13,100 --> 00:01:17,570
קרוב לוודאי שהייתם אומרים שוב פעם
.את אותה תשובה שעניתם בהתחלה

18
00:01:18,040 --> 00:01:23,460
העיניים מטעות שוב ושוב ושוב
וזה לא מעניין את העיניים בכלל

19
00:01:23,480 --> 00:01:27,610
אם בשכל אנחנו יודעים
.שהשולחן הזה יותר ארוך מהשולחן השני

20
00:01:28,500 --> 00:01:34,260
זה נורא מעניין
.כי כל זה קיים בהחלט בתעתועי ראייה

21
00:01:34,450 --> 00:01:36,340
אבל מה הייתם אומרים
אם הייתי אומר לכם

22
00:01:36,380 --> 00:01:42,380
?שקיימים גם תעתועי חשיבה
וכאן בתעתועי חשיבה זה כבר נהיה אפילו מסוכן

23
00:01:42,820 --> 00:01:48,300
או נהיה קצת מפחיד
,כי מתברר שכל החיים אנחנו מקבלים החלטות

24
00:01:48,540 --> 00:01:51,610
.החלטות פחות חשובות והחלטות יותר חשובות

25
00:01:51,760 --> 00:01:58,170
נראה לנו שאנחנו מחליטים, שיש לנו את הנתונים
,ואנחנו שוקלים אותם היטב ומקבלים החלטה

26
00:01:58,590 --> 00:02:05,430
אבל מתברר שהרבה מאוד מההחלטות שלנו
.הן לא נתונות לשליטה שלנו בכלל

27
00:02:05,920 --> 00:02:11,620
המוח שלנו, על פי דפוסי חשיבה מאוד מסוימים
,שקיימים אצל כל אחד ואחד מאיתנו

28
00:02:11,810 --> 00:02:13,620
.מחליט בעצם בשבילנו

29
00:02:14,190 --> 00:02:15,360
.אני אתן לכם דוגמה

30
00:02:16,580 --> 00:02:19,390
.נעשה מחקר מאוד מעניין באירופה

31
00:02:19,420 --> 00:02:23,820
לקחו קבוצה של עשר מדינות באירופה
ופשוט רצו לבוא ולבדוק

32
00:02:24,000 --> 00:02:29,160
באילו מדינות יש יותר תרומות איברים
.ובאילו מדינות יש פחות תרומות איברים

33
00:02:29,380 --> 00:02:32,710
,רצו להגביר את המודעות
.רצו שאנשים יותר יתרמו איברים

34
00:02:33,570 --> 00:02:35,700
.והמדינות התחלקו לשתי קבוצות

35
00:02:36,310 --> 00:02:42,940
קבוצה אחת הייתה חמש מדינות
.שתרמו בהן בערך 80% תרומות איברים

36
00:02:43,360 --> 00:02:48,140
בקבוצה השנייה של המדינות
.תרומות האיברים הגיעו למשהו כמו 20%

37
00:02:48,240 --> 00:02:49,260
.זה פער אדיר

38
00:02:49,560 --> 00:02:55,350
מאוד עניין את החוקרים לדעת
.למה כאן 80% ולמה כאן 20%

39
00:02:55,540 --> 00:02:57,810
ההנחה הראשונית של החוקרים הייתה

40
00:02:58,140 --> 00:03:03,140
שמן הסתם יגלו שבאותן מדינות
שיש 80% של תרומות איברים

41
00:03:03,570 --> 00:03:09,640
,מן הסתם יש הרבה יותר מודעות לעניין
,אולי מודעות דתית, אולי משלמים כסף

42
00:03:09,980 --> 00:03:11,420
,אולי עושים פרסומות

43
00:03:12,240 --> 00:03:16,510
,אבל לאחר בדיקה של הדבר
.החוקרים הוכו בתדהמה

44
00:03:16,660 --> 00:03:21,620
מתברר שכל ההבדל
בין המדינות של 80% לבין המדינות של 20%

45
00:03:21,880 --> 00:03:29,570
היה בסך הכול קובייה קטנה שנמצאת בצד שמאל
.באיזשהו טופס שחותמים למשרד הרישוי

46
00:03:29,890 --> 00:03:30,530
.אני אסביר

47
00:03:30,600 --> 00:03:34,290
,באותן מדינות
,כשבן אדם מוציא את רישיון הנהיגה שלו

48
00:03:34,850 --> 00:03:42,050
הוא הולך למשרד הרישוי למלא טפסים
,ובטופס האחרון ישנה קובייה למעלה, בצד שמאל

49
00:03:42,450 --> 00:03:43,700
:ובקובייה כתוב כך

50
00:03:44,350 --> 00:03:49,780
אם אתה מעוניין שיתרמו"
."את איבריך לאחר מיתה - סמן איקס

51
00:03:50,410 --> 00:03:54,740
?מה לדעתכם רוב האנשים סימנו
.לא סימנו כלום

52
00:03:55,370 --> 00:04:00,700
,אבל בקבוצה השנייה של המדינות
,באותו טופס, למעלה, בקובייה בצד שמאל

53
00:04:00,960 --> 00:04:04,080
הייתה את אותה שאלה
:רק בשינוי של מילה אחת

54
00:04:04,440 --> 00:04:09,040
אם אינך רוצה שיתרמו את איבריך"
."לאחר מיתה - סמן איקס

55
00:04:09,390 --> 00:04:12,920
?ומה שם עשו רוב האנשים
.אותו דבר, לא סימנו כלום

56
00:04:13,230 --> 00:04:15,920
?רק מה לעשות
,כזאת שאלה ואתה לא מסמן כלום

57
00:04:15,950 --> 00:04:21,240
הווי אומר שלאחר מותו של אותו בן אדם
.תורמים את איבריו

58
00:04:21,760 --> 00:04:24,720
,המסקנה הנורא מעניינת מהמחקר הזה

59
00:04:25,680 --> 00:04:31,110
שאנשים ברוב רובם של המקרים
.בוחרים שלא להחליט

60
00:04:31,710 --> 00:04:35,690
,עכשיו, שלא תחשבו
,אותו בן אדם שניצבת בפניו שאלה

61
00:04:36,480 --> 00:04:38,030
,הוא לא בוחר לא להחליט

62
00:04:38,510 --> 00:04:43,250
הוא חושב שהוא מחליט להישאר
,בברירת המחדל שלו ולא להחליט

63
00:04:43,300 --> 00:04:48,880
כשלמעשה הוא לא החליט
.כי המוח שלו בחר להישאר בברירת המחדל

64
00:04:49,300 --> 00:04:55,810
,המוח שלנו לוקח אותנו דבר ראשון לברירת המחדל
,אם תקראו סוג של עצלות

65
00:04:56,120 --> 00:04:59,490
,דבר ראשון: אל תחליט
.תישאר במקום שלך

66
00:04:59,530 --> 00:05:02,550
אנחנו חושבים
,שקיבלנו את ההחלטה הנכונה שלנו

67
00:05:02,870 --> 00:05:04,660
.שאנחנו בחרנו להישאר

68
00:05:04,910 --> 00:05:09,110
,אבל מתברר שלא אנחנו בוחרים
.אלא המוח שלנו בוחר

69
00:05:09,330 --> 00:05:14,800
כולנו מכירים את הנתון הנורא מפורסם
שכשמשלמים בכרטיס אשראי

70
00:05:14,820 --> 00:05:18,350
אנחנו מבזבזים הרבה יותר כסף
.מאשר אנחנו משלמים במזומן

71
00:05:19,330 --> 00:05:23,990
.יש הרבה סיבות לעניין
.הסיבה העיקרית היא, שוב, ברירת המחדל

72
00:05:24,200 --> 00:05:28,530
,אני הולך לקנות משהו בחנות
.לא משהו שאני חייב לקנות אותו

73
00:05:28,980 --> 00:05:30,240
.אני יוצא לקניות

74
00:05:31,380 --> 00:05:35,370
:עכשיו, ברירת המחדל שלי עכשיו
?להוציא כסף או לא להוציא כסף

75
00:05:35,430 --> 00:05:37,970
.ברירת המחדל שהכסף יישאר אצלי בכיס

76
00:05:38,040 --> 00:05:39,690
,אם אני משלם במזומן

77
00:05:40,020 --> 00:05:44,820
כל הוצאה של כסף מהכיס
נוגדת את ברירת המחדל שלי

78
00:05:44,850 --> 00:05:48,340
,להשאיר את הכסף בכיס
.לכן אני אוציא פחות כסף

79
00:05:48,390 --> 00:05:52,520
בכרטיס אשראי זה פעם אחת מול ברירת המחדל
.ובזה נגמר הסיפור

80
00:05:53,530 --> 00:05:59,720
פעם אחת, אני זוכר, נכנסתי לתחנת דלק
.והעדפתי לתדלק במזומן

81
00:05:59,760 --> 00:06:04,930
,ככה נכנסים בפנים, יש שם חנות
:ואני בא לאותו מתדלק ואומר לו

82
00:06:04,960 --> 00:06:06,580
.תדלק לי בכך וכך כסף

83
00:06:06,980 --> 00:06:11,820
ואז אתם מכירים, בכל החנויות האלה
יש למתדלק מין כוס כזאת על השולחן

84
00:06:11,860 --> 00:06:13,930
.שמבקשים לשים שם טיפ

85
00:06:15,130 --> 00:06:20,000
?כמה כסף לרוב יש בתוך הכוס הזאת
.כמה עשרות אגורות, לא יותר

86
00:06:20,660 --> 00:06:23,530
אבל באותה חנות
,אני רואה דבר נורא נורא מעניין

87
00:06:24,050 --> 00:06:27,120
,שבתוך הכוס
הכוס מלאה כמעט שלושת-רבעי

88
00:06:27,500 --> 00:06:29,920
.ויש שם גם עשרות אגורות וגם שקלים

89
00:06:31,010 --> 00:06:31,920
?איך זה קרה

90
00:06:32,870 --> 00:06:37,820
מה המתדלק עשה שאצלו הכוס מלאה בטיפ
,לעומת מקומות אחרים

91
00:06:37,840 --> 00:06:40,000
?שהכוס, אפשר לראות אותה ממש ריקה

92
00:06:40,380 --> 00:06:42,000
.אז תשימו לב מה שהוא עשה

93
00:06:42,530 --> 00:06:45,470
אני ראיתי שעל הכוס
הוא חיבר מקל של ארטיק

94
00:06:46,100 --> 00:06:48,690
ועל המקל של הארטיק
הוא שם לולאה כזאת

95
00:06:48,740 --> 00:06:52,340
,שפותחים איזה בקבוק שתייה
.אז יש לולאה מתחת לפקק

96
00:06:52,360 --> 00:06:54,770
הוא חיבר את הלולאה הזאת
על המקל של הארטיק

97
00:06:54,800 --> 00:06:58,870
:ועל הכוס הוא כתב דבר אחד
."נראה אותך קולע לסל"

98
00:06:59,560 --> 00:07:03,450
,עכשיו, אני מבטיח לכם
,אין בן אדם אחד ששם באותה כוס כסף

99
00:07:03,470 --> 00:07:06,370
.עמד בסוף החנות וניסה לקלוע לתוך הכוס

100
00:07:06,940 --> 00:07:09,460
,אבל מה שהמתדלק הזה עשה
,בלי מודע

101
00:07:10,130 --> 00:07:13,370
הוא פשוט הוציא את הבן אדם
.מברירת המחדל

102
00:07:13,780 --> 00:07:17,810
אין אף אחד שמתקמצן
.ולא רוצה לתת 10 אגורות או 20 אגורות

103
00:07:17,860 --> 00:07:20,560
לאף אחד לא ישנה בחיים
.אותם 10 אגורות

104
00:07:21,140 --> 00:07:22,810
:אבל המוח מחשבן אוטומטי

105
00:07:22,850 --> 00:07:25,840
ברירת המחדל היא
.שה-10 אגורות יישארו בכיס שלי

106
00:07:26,060 --> 00:07:27,290
.לא צריך סיבה

107
00:07:27,480 --> 00:07:32,140
זה לא בגלל שיש לי כסף
.או אין לי כסף, זה ברירת מחדל

108
00:07:32,390 --> 00:07:35,870
ברגע שאותו מתדלק הצליח
,להוציא אותנו מברירת המחדל

109
00:07:35,940 --> 00:07:41,040
,כי השאלה היא לא איפה יהיו אותם 10 אגורות
- "אלא "נראה אותך קולע לסל

110
00:07:41,410 --> 00:07:46,060
כל בן אדם קיבל את ההחלטה המאוד ברורה
שכשהייתי שואל אותו סתם ככה

111
00:07:46,100 --> 00:07:51,390
באיזו ישיבה עם חברים
"?אכפת לך לתת 10 אגורות למתדלק"

112
00:07:51,440 --> 00:07:52,720
.לאף אחד לא אכפת

113
00:07:53,430 --> 00:07:58,320
,ניתק לו את ברירת המחדל
.שמים את האגורות בתוך הכוס

114
00:07:58,410 --> 00:08:03,000
,תזכרו את התעתוע הראשון
.וברשותכם אני אעבור לתעתוע השני

115
00:08:04,270 --> 00:08:10,220
,כולנו מכירים בוודאי ניסוי מאוד מפורסם
.קוראים לזה ניסוי המרשמלו

116
00:08:10,420 --> 00:08:15,240
בניסוי המרשמלו לקחו קבוצה של ילדים
:והציעו להם כך

117
00:08:15,270 --> 00:08:17,790
אמרו להם: או שאתם מקבלים עכשיו
,מרשמלו אחד

118
00:08:17,820 --> 00:08:20,420
אם אתם מוכנים
- לחכות שעה או משהו כזה

119
00:08:20,740 --> 00:08:24,120
אתם תקבלו שני מרשמלו
.או חבילת מרשמלו

120
00:08:24,490 --> 00:08:28,440
רוב הילדים בחרו לקבל
כאן ועכשיו מרשמלו אחד

121
00:08:28,550 --> 00:08:32,550
,ויש למחקר הזה הרבה השלכות מאוד מעניינות
.בדקו אותן אחר כך

122
00:08:32,840 --> 00:08:35,550
.אבל זאת לא השאלה
,עכשיו, לצורך העניין

123
00:08:35,570 --> 00:08:38,210
הייתי עושה לכם את אותו ניסוי
והייתי אומר לכם

124
00:08:38,280 --> 00:08:40,900
שבו נאמר ויש לי כאן
חבילה של שוקולד

125
00:08:41,060 --> 00:08:47,500
והאם אתם מעדיפים לקבל עכשיו קובייה
.או עוד שעה למשל לקבל חבילה שלמה

126
00:08:48,310 --> 00:08:51,920
,אבל אני לא אוהב לעשות את הניסוי בצורה כזאת
כי אז אתם אנשים חכמים

127
00:08:51,940 --> 00:08:55,230
ואתם מן הסתם תעבדו עליי
,ואתם מכירים את ניסוי המרשמלו

128
00:08:55,270 --> 00:08:56,170
.אז זה לא יצא לי טוב

129
00:08:56,580 --> 00:08:59,260
אז אני אשדרג ברשותכם
?את הניסוי הזה, בסדר

130
00:08:59,960 --> 00:09:03,270
בואו נאמר שהייתי מגיע פה
ואתם יושבים מולי

131
00:09:03,670 --> 00:09:06,450
ואני מוציא לכם על השולחן
חבילה של שטרות

132
00:09:06,820 --> 00:09:08,570
.ואני אומר לכם: יש לכם שתי אפשרויות

133
00:09:08,610 --> 00:09:14,270
אפשרות אחת שאני נותן לכם
שטר של 100 שקל כאן ועכשיו

134
00:09:14,850 --> 00:09:20,610
,ואפשרות שנייה שעוד שעה, לצורך העניין
,אם זאת הייתה הרצאה של שעה

135
00:09:20,680 --> 00:09:25,190
.עוד שעה אני אתן לכם 101 - 100 ושקל

136
00:09:26,360 --> 00:09:29,270
?מה הייתם מעדיפים
לקבל כאן ועכשיו 100 שקל

137
00:09:29,290 --> 00:09:30,770
?או עוד שעה 101

138
00:09:31,290 --> 00:09:35,640
אל תטרחו לענות
:כי התשובה שמקבלים ב-99% מהמקרים

139
00:09:35,860 --> 00:09:39,730
,אני רוצה כאן ועכשיו את ה-100
.עזוב אותי 101 אחר כך

140
00:09:40,350 --> 00:09:42,480
?אין המדובר בחוסר נאמנות, כן

141
00:09:42,500 --> 00:09:45,200
,אני שם לכם פה את השטרות
,שם לכם פה את הכסף

142
00:09:45,230 --> 00:09:47,350
.אתם מאמינים וסומכים עליי

143
00:09:47,870 --> 00:09:51,140
ועדיין רוב האנשים יעדיפו
כאן ועכשיו 100 שקל

144
00:09:51,510 --> 00:09:54,160
.ולא 101 בסיום ההרצאה

145
00:09:55,440 --> 00:09:59,660
דרך אגב, היה פעם בן אדם
שאמר לי שהוא מעדיף כאן ועכשיו 100

146
00:09:59,680 --> 00:10:02,930
ולא בסיום ההרצאה 101
.כי זה מאוד מפריע לו השקלים בכיס

147
00:10:02,940 --> 00:10:06,020
.אבל נבודד את המשתנה הזה
.אתם לא מהאנשים האלה

148
00:10:06,460 --> 00:10:09,890
:עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת
היינו נפגשים עכשיו

149
00:10:10,420 --> 00:10:11,990
:והייתי אומר לכם
?מה אתם רוצים

150
00:10:12,100 --> 00:10:15,820
?עכשיו 100 שקל או עכשיו 101

151
00:10:16,530 --> 00:10:19,590
קרוב לוודאי שאין בן אדם אחד
שיאמר לי: אני רוצה עכשיו 100

152
00:10:19,630 --> 00:10:20,850
.ולא עכשיו 101

153
00:10:21,220 --> 00:10:23,520
?אם אני מציע 101, למה שלא תיקח

154
00:10:24,070 --> 00:10:27,850
עכשיו בואו ננתח רגע
.את השאלות ששאלנו

155
00:10:28,200 --> 00:10:32,560
:בפעם הראשונה שאלתי אתכם
,עכשיו 100 או עוד שעה 101

156
00:10:32,920 --> 00:10:37,050
כשלצורך העניין אתם סומכים עליי
.ואתם לא חושבים שאני הולך לרמות אתכם

157
00:10:37,300 --> 00:10:41,680
גם אין לכם מה לעשות עכשיו עם ה-100 שקל
כי אתם יושבים כאן בתוך ההרצאה

158
00:10:41,730 --> 00:10:45,230
ואף אחד לא הולך להוציא
.את ה-100 שקל הזה עכשיו

159
00:10:45,520 --> 00:10:50,330
ועדיין רוב רובינו יגידו
.עכשיו 100 ולא אחר כך 101

160
00:10:50,780 --> 00:10:54,280
אז אוקיי, בוא נאמר
.שהאחד הזה לא כל כך חשוב, שקל אחד

161
00:10:54,490 --> 00:10:57,090
אבל אם הייתי שואל אתכם
:את השאלה השנייה

162
00:10:57,390 --> 00:10:59,450
?עכשיו 100 או עכשיו 101

163
00:10:59,910 --> 00:11:02,000
.כולם יגידו: עכשיו 101

164
00:11:02,470 --> 00:11:06,730
,אז אני קצת לא מבין
?השקל הזה חשוב או שהשקל הזה אינו חשוב

165
00:11:07,060 --> 00:11:11,410
אל תנסו להסתבך עם התשובה
.כי אני אומר לכם מה התשובה האמיתית

166
00:11:11,480 --> 00:11:15,960
למעשה, זה טמון באיזשהו מנגנון פסיכולוגי
שקיים אצלנו

167
00:11:16,110 --> 00:11:18,040
.שמקרין על התשובות שאנחנו אומרים

168
00:11:18,080 --> 00:11:23,830
.ושימו לב, זאת שאלה כלכלית
.ועדיין המנגנון שלנו מחליט בשבילנו

169
00:11:24,780 --> 00:11:29,420
,בהבנה השכלית שלנו, המתמטית
,המוח שלנו, שיודע לחשוב

170
00:11:29,960 --> 00:11:34,050
הוא יודע שיש עבר
.ויש הווה ויש עתיד

171
00:11:34,760 --> 00:11:36,880
.יש הכול, יש את כל הזמנים

172
00:11:36,900 --> 00:11:41,350
,אבל מבחינת התחושות שלנו
,מבחינת ההרגשות שלנו

173
00:11:41,540 --> 00:11:44,170
.אנחנו מרגישים רק את עכשיו

174
00:11:44,300 --> 00:11:48,450
אנחנו לא מרגישים את העבר
.ואנחנו ודאי לא מרגישים את העתיד

175
00:11:48,490 --> 00:11:51,840
,אנחנו יכולים לחלום על העתיד
,אנחנו יכולים לצפות לעתיד

176
00:11:51,860 --> 00:11:53,490
.אנחנו יכולים לדמיין את העתיד

177
00:11:53,520 --> 00:11:58,340
אבל בתחושות הבסיסיות שלנו
.אנחנו חיים כאן ועכשיו בלבד

178
00:11:59,100 --> 00:12:03,720
עד כדי כך שהייתי יכול לומר
,מין משפט, שנראה אולי קצת מפחיד בהתחלה

179
00:12:04,620 --> 00:12:07,400
שאף אחד מאיתנו לא יהיה כאן
.בעצם מחר

180
00:12:07,870 --> 00:12:11,390
והוא נכון לגמרי
,כי כשיגיע המחר

181
00:12:11,420 --> 00:12:15,550
.המחר נהפך להיום
.למחר אנחנו אף פעם לא מגיעים

182
00:12:16,000 --> 00:12:19,690
אז שימו לב, דיברנו כרגע
על שני תעתועי חשיבה

183
00:12:20,760 --> 00:12:24,860
ששני התעתועים האלה
,מאוד מאוד קיימים במוח של כל אחד

184
00:12:25,600 --> 00:12:28,810
ונראה לנו לפעמים
שאנחנו מקבלים החלטות

185
00:12:28,820 --> 00:12:30,660
.או רוצים להגשים רצונות שלנו

186
00:12:30,720 --> 00:12:32,920
,בסדר? אנחנו רוצים, לצורך העניין

187
00:12:33,590 --> 00:12:36,180
.לפתוח בדיאטה
:מאוד קל לנו לומר

188
00:12:36,210 --> 00:12:40,510
אנחנו מחר נתחיל את הדיאטה
כי מבחינה שכלית אנחנו יודעים

189
00:12:40,530 --> 00:12:42,060
,שזה יחייב אותנו מחר

190
00:12:42,490 --> 00:12:46,430
אבל מבחינה פסיכולוגית
אנחנו מרגישים שהמחר לא קיים

191
00:12:46,730 --> 00:12:50,750
וזה ישר קל לנו להגיד כן מחר
,כי אנחנו לא מרגישים בעצם

192
00:12:50,780 --> 00:12:54,890
,באמת של העניין
.אנחנו לא מרגישים שום מחויבות למחר

193
00:12:56,050 --> 00:12:59,880
,אבל כשיגיע המחר
.אנחנו ניתקל בבעיה השנייה

194
00:13:00,340 --> 00:13:03,290
אנחנו ניתקל שוב פעם
בבעיה של ברירת המחדל

195
00:13:03,740 --> 00:13:06,150
.שאנחנו נעדיף לא להחליט

196
00:13:06,630 --> 00:13:11,100
ואם עכשיו אנחנו נחזור
,בסוף יום של העבודה הביתה

197
00:13:11,140 --> 00:13:14,510
,ותהיה על השולחן עוגה של קצפת

198
00:13:15,570 --> 00:13:20,080
,וכל אחד ינסה להיזכר בכזאת סיטואציה
,והוא בדיאטה, הוא החליט שהוא מתחיל דיאטה

199
00:13:20,280 --> 00:13:22,080
.היא החליטה שהיא מתחילה דיאטה

200
00:13:22,650 --> 00:13:26,320
?מה השכל אומר
?לאכול מאותה עוגה? לקחת חתיכה

201
00:13:26,770 --> 00:13:28,890
,השכל ודאי אומר שלא
.אנחנו בדיאטה

202
00:13:29,300 --> 00:13:32,230
?אבל מה קורה בסוף
?אנחנו לוקחים חתיכה מהעוגה

203
00:13:32,250 --> 00:13:37,080
אנחנו ודאי לוקחים חתיכה מהעוגה
,כי ברירת המחדל היא כל כך חזקה

204
00:13:37,100 --> 00:13:39,680
ואם ברירת המחדל
,שכרגע אני לא בדיאטה

205
00:13:39,710 --> 00:13:41,400
.אני נשאר בברירת המחדל

206
00:13:41,870 --> 00:13:44,400
ואם אני אשאל אתכם
"?למה לקחתם את אותה פרוסה"

207
00:13:44,750 --> 00:13:50,180
,יהיו אלף תירוצים ואלף תשובות
.כשלמעשה אנחנו לא החלטנו

208
00:13:50,200 --> 00:13:52,670
,נראה לנו שהחלטנו
.אבל לא החלטנו

209
00:13:53,730 --> 00:13:56,420
עכשיו, השאלה היא איך אפשר
,לברוח מהבעיות האלה

210
00:13:56,440 --> 00:14:01,400
איך אפשר לברוח מתעתועי החשיבה
,כי כמו שהזכרתי לכם בתעתועי הראייה

211
00:14:01,470 --> 00:14:05,920
,לא מספיק רמת מודעות
,לא מספיק ידיעה שזה תעתוע

212
00:14:06,130 --> 00:14:10,480
כמו עם השולחנות והסרגל
,כי ברגע שאני מזיז את הסרגל הצידה

213
00:14:10,500 --> 00:14:15,230
התעתוע קם ועומד וחוזר
ואין לנו כל כך דרך לזהות אותו

214
00:14:15,250 --> 00:14:19,690
,כי זה נראה לנו אמיתי
.זה נראה לנו שאנחנו באמת ככה החלטנו

215
00:14:20,880 --> 00:14:24,660
אז אני אספר לכם סיפור על יהודי מופלא
,שכבר לא נמצא איתנו

216
00:14:25,460 --> 00:14:28,280
.שאני זכיתי להכיר אותו בשנותיו האחרונות

217
00:14:28,840 --> 00:14:34,870
,לאותו יהודי קראו הרב קלמן גולדשמידט
,יהודי שגר בירושלים, בשכונת הר נוף

218
00:14:35,560 --> 00:14:40,660
שבשנים האחרונות גילו אצלו
.את המחלה הנוראית, את הסרטן

219
00:14:41,190 --> 00:14:42,290
.זה היה לו בבטן

220
00:14:43,110 --> 00:14:45,450
עכשיו, בתקופה האחרונה לחייו

221
00:14:46,350 --> 00:14:49,440
הוא באמת כבר היה לו
.הרבה יותר קשה לתפקד

222
00:14:50,010 --> 00:14:51,940
הוא כבר לא יכול היה לעשות
.את מה שהוא אהב

223
00:14:51,970 --> 00:14:55,280
אחד מהדברים שהוא מאוד הקפיד עליהם
במשך כל שנותיו

224
00:14:55,780 --> 00:14:58,900
זה לא להפסיד יום
.בלי טבילה במקווה

225
00:14:59,650 --> 00:15:02,820
,אבל הוא כבר לא יכול היה
.כבר לא היה לו כוח

226
00:15:03,380 --> 00:15:06,610
ואז תקשיבו לסיפור
שסיפר לי הבן שלו

227
00:15:07,280 --> 00:15:09,540
.לאחר פטירתו של אותו הרב גולדשמידט

228
00:15:10,040 --> 00:15:11,930
:הוא אומר לי
יום אחד פונה אליי אבא שלי

229
00:15:11,950 --> 00:15:14,930
,ואומר לי: תקשיב
.תיקח אותי למקווה

230
00:15:15,480 --> 00:15:18,290
טוב, הוא לוקח את אביו למקווה
:ואבא שלו אומר לו

231
00:15:18,320 --> 00:15:20,520
 ,תקשיב, תבוא עוד חצי שעה
,אני אהיה מוכן, לבוש

232
00:15:20,560 --> 00:15:21,670
.תחזיר אותי הביתה

233
00:15:22,260 --> 00:15:25,990
,עוברת חצי שעה
,מגיע אותו בן לקחת את אבא שלו

234
00:15:26,050 --> 00:15:29,680
,את הרב גולדשמידט מהמקווה
והוא רואה את אבא שלו יושב לבוש

235
00:15:30,060 --> 00:15:36,320
על הספסל, אבל מהספסל
,ועד לבור הטבילה, מה שנקרא

236
00:15:36,620 --> 00:15:41,300
,יש כתם של דם ממשיך
.מהרב גולדשמידט עד לתוך המקווה

237
00:15:41,720 --> 00:15:44,650
:ואותו בן אברימי שואל את אבא שלו
?אבא, מה קרה

238
00:15:45,570 --> 00:15:50,770
ואבא שלו מחייך חיוך גדול
ואומר לו: תקשיב, אין לך מושג

239
00:15:51,340 --> 00:15:53,140
.כמה הקב"ה אוהב אותי

240
00:15:54,400 --> 00:15:57,050
:פונה אליו הבן שלו ואומר לו
?אבא, מה הסיפור

241
00:15:57,280 --> 00:15:59,920
איפה הגעת פה עכשיו
ממה שאני שואל אותך

242
00:15:59,940 --> 00:16:01,840
?לאהבה שהקב"ה אוהב אותך

243
00:16:03,240 --> 00:16:07,340
אז פותח הרב גולדשמידט את פיו
,וכך הוא מספר לבן שלו, תקשיבו טוב

244
00:16:07,360 --> 00:16:10,140
,הוא אומר לו: תקשיב
כתוב בחז"ל שאין אדם

245
00:16:10,170 --> 00:16:13,650
נוקף אצבעו מלמטה
.אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה

246
00:16:13,700 --> 00:16:16,040
אנחנו לא עושים פה כלום
אם לא הכריזו למעלה

247
00:16:16,070 --> 00:16:17,400
.שאנחנו צריכים לעשות

248
00:16:17,860 --> 00:16:22,420
,אומר לו: תקשיב, לפני 25 דקות בדיוק
,כך הוא מספר לו

249
00:16:22,440 --> 00:16:27,220
יושב הקב"ה בכבודו ובעצמו
.על הכיסא הגדול שלו שם בשמיים

250
00:16:27,480 --> 00:16:29,850
.והוא מתאר לו את הכיסא, כיסא מפואר

251
00:16:30,050 --> 00:16:33,690
,הוא אומר לו: מימינו מיכאל
,מין מלאך גדול עם כנפיים

252
00:16:34,070 --> 00:16:36,990
.ומשמאלו גבריאל, עוד מלאך עוצמתי

253
00:16:37,350 --> 00:16:39,330
:ואז הוא אומר לו ככה
שתי דקות לפני

254
00:16:40,420 --> 00:16:42,120
לוקח הקב"ה את היד שלו

255
00:16:42,150 --> 00:16:45,370
ונותן מכה למיכאל על הכתף
,ואומר לו: תקשיב, מיכאל

256
00:16:45,410 --> 00:16:50,100
,למטה, בשכונת הר נוף
.יש יהודי שקוראים לו קלמן גולדשמידט

257
00:16:50,560 --> 00:16:53,650
,הוא הולך לצאת עוד דקה וחצי מהמקווה
.הוא עולה על המדרגות

258
00:16:53,710 --> 00:16:58,850
,במדרגה השלישית, כשהוא מגיע לשם
,אתה יורד למטה ביחד עם גבריאל

259
00:16:58,900 --> 00:17:03,480
,שניכם בטיסה ישירה מלמעלה
,וכשהוא נמצא על המדרגה השלישית

260
00:17:03,680 --> 00:17:07,760
אתה נותן לו מכה בזווית כזאת
שהוא ייפול, ייפצע וירד לו דם

261
00:17:07,800 --> 00:17:09,120
.עד שהוא יגיע לספסל

262
00:17:09,640 --> 00:17:14,130
:ואז פונה הרב קלמן לבן שלו ואומר לו
.תקשיב, כך בדיוק קרה

263
00:17:14,440 --> 00:17:17,320
,אני מגיע למדרגה השלישית
,אני מקבל מכה

264
00:17:17,340 --> 00:17:18,720
.אני נופל ונפצע

265
00:17:19,710 --> 00:17:22,750
.הוא אומר לו: תקשיב, אברימי
.כך קוראים לילד

266
00:17:23,320 --> 00:17:27,750
,הוא אומר לו: תקשיב, אברימי
?עליך מישהו חשב ב-25 דקות אחרונות

267
00:17:28,060 --> 00:17:31,150
.עליי בורא עולם בכבודו ובעצמו חשב

268
00:17:31,710 --> 00:17:34,670
,תקשיבו, זה סיפור קשה
אבל זה סיפור כל כך חי

269
00:17:34,690 --> 00:17:36,950
.וכל כך מתאים למה שאנחנו מדברים

270
00:17:37,760 --> 00:17:41,760
,מי שרוצה להרגיש אמונות
,מי שרוצה להרגיש ערכים

271
00:17:41,800 --> 00:17:44,180
,מי שרוצה להרגיש רצונות שלו

272
00:17:44,200 --> 00:17:47,060
מי שרוצה שדברים יקרו
,כמו שהוא רוצה שיקרו

273
00:17:47,970 --> 00:17:51,040
,שלא ידחה אותם למחר
.שלא יגיד: אני רוצה

274
00:17:51,060 --> 00:17:54,930
,ב"אני רוצה" יש המון בעיות
,יש המון ברירות מחדל

275
00:17:54,990 --> 00:17:57,690
,יש את העתיד
.את כל הדברים שדיברנו

276
00:17:57,760 --> 00:18:03,240
?בן אדם רוצה באמת להגשים דברים
,הוא צריך להוריד אותם כאן ועכשיו לשטח

277
00:18:03,580 --> 00:18:08,180
הוא צריך להגשים אותם בחלום שלו
.ולהרגיש אותם כמו שהם

278
00:18:08,600 --> 00:18:11,630
,לא לדחות דברים למחר, לא לדחות דברים לעתיד

279
00:18:11,920 --> 00:18:14,140
,אלא לקחת את הדברים שהאדם רוצה

280
00:18:14,200 --> 00:18:15,550
,גם אם הוא עוד לא שם

281
00:18:15,880 --> 00:18:19,330
אבל להתחיל לחיות אותם
.כמו שהוא רוצה

282
00:18:19,780 --> 00:18:20,530
.תודה רבה לכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה