הרב יעקב שיש

הרב יעקב שיש - הויתור משתלם

הרב יעקב שיש

עד כמה הקב"ה אהב אותנו? הרב יעקב שיש מביא יסוד גדול שאם נדע אותו נזכה לראות אחרת את ניסיונות החיים