ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת משפטים

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הנערים אברהם ישעיה ועברי, והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:06:22,355 --> 00:06:23,426
.שלום לכם. תודה רבה

2
00:06:23,441 --> 00:06:25,570
.שוב ברוכים הבאים
.תודה שאתם איתנו

3
00:06:26,226 --> 00:06:29,890
התוכנית היום תעניין ביותר
.את כל מי שעוסק בערכאות משפטיות

4
00:06:29,940 --> 00:06:30,480
?ולמה

5
00:06:30,946 --> 00:06:34,104
כי פרשת משפטים
פורסת בפנינו עולם עשיר

6
00:06:34,491 --> 00:06:37,030
של מקרים חברתיים
,שיש לתת עליהם את הדעת

7
00:06:37,320 --> 00:06:40,740
,ביניהם: גזלה, גנבה
,שוחד, הלוואה

8
00:06:41,553 --> 00:06:44,140
ומה לעשות בכל אחד
.מן המקרים על פי היהדות

9
00:06:44,956 --> 00:06:48,870
,אנחנו נרצה ונבין, בעזרת השם
בתוכנית הזאת מה עמדת התורה

10
00:06:48,958 --> 00:06:51,420
?בענייני עבדות אדם: טוב, לא טוב

11
00:06:52,247 --> 00:06:55,220
.מה התורה אומרת על אלימות, הריגה, חבלה

12
00:06:55,633 --> 00:07:00,850
:התורה שלנו מדברת על הכול
,החוקים והמשפטים, וכמובן התורה הקדושה

13
00:07:00,945 --> 00:07:03,630
.הדרך הנכונה לנהוג בכל מקרה לגופו

14
00:07:04,310 --> 00:07:06,250
,אז אני רוצה להגיד שלום לרב אסוס היקר

15
00:07:06,816 --> 00:07:07,920
,לרב אייל ישראל

16
00:07:08,364 --> 00:07:10,650
,לעלם החן מנהרייה שלום עברי

17
00:07:11,192 --> 00:07:12,110
לאברהם ישעיה

18
00:07:12,251 --> 00:07:14,610
.ולרב יעקב חמו
.תודה רבה שבאתם

19
00:07:14,809 --> 00:07:17,010
.ברוכים הבאים
.שבת שלום לכולם

20
00:07:17,020 --> 00:07:17,557
.שבת שלום

21
00:07:17,678 --> 00:07:20,830
.ובכן, בפרשה שלנו אנחנו מדברים על עבדים

22
00:07:21,263 --> 00:07:28,500
.הרב אסוס היקר, למכור ילדה לעבדות, שפחה
,איך התורה, שהיא כל כך רחמנית

23
00:07:29,408 --> 00:07:30,720
?איך התורה מוכרת עבדים

24
00:07:30,880 --> 00:07:34,336
?בכלל, מדברת על מכירת עבדים
,איך זה מסתדר עם תורתנו הקדושה

25
00:07:34,344 --> 00:07:34,800
?הרב אסוס

26
00:07:35,004 --> 00:07:38,500
,להבדיל אלף אלפי הבדלות
"כשאנחנו שומעים את המילה "עבד

27
00:07:38,887 --> 00:07:45,769
,זה מזכיר לנו את אפריקה
.את הכושים, מכירות עבדים בזול, עבודות פרך

28
00:07:46,290 --> 00:07:51,450
,להבדיל אלף אלפי הבדלות
."בתורה הקדושה כתוב: "כי טוב לו עימך

29
00:07:52,072 --> 00:07:57,700
,אומרת הגמרא במסכת קידושין כמה פעמים
,אומרת הגמרא: מכאן אמרו רבותינו

30
00:07:58,747 --> 00:08:02,504
.כל הקונה עבד לעצמו - כקונה אדון לעצמו

31
00:08:03,484 --> 00:08:08,580
היחס שהעבד מקבל אצל עם ישראל
,על פי התורה הקדושה, עבד עברי כמובן

32
00:08:09,164 --> 00:08:12,878
יש לנו שני סוגים של עבדים: יש לנו עבד
.שמכרו בין דין בגנבתו

33
00:08:13,480 --> 00:08:17,050
.אין ברירה, הוא צריך להחזיר את הגנבה
.אם אין לו ממה לשלם - מוכרים אותו לעבד

34
00:08:17,255 --> 00:08:22,010
ויש אדם שנמכר מעצמו, הוא מחליט
.שהוא רוצה כסף, אז הוא מוכר את עצמו לעבד

35
00:08:22,316 --> 00:08:27,770
אבל היחס שיש לעבד הזה
.זה חינוך הכי גדול יש לגנב המסכן הזה

36
00:08:28,221 --> 00:08:30,440
,וודאי וודאי, דרך ארץ לאדון

37
00:08:30,814 --> 00:08:31,960
.איך צריך להתנהג לעבד

38
00:08:32,269 --> 00:08:35,724
- הגמרא אומרת שאם יש לך כוס אחת
.אתה צריך לתת את זה לעבד

39
00:08:36,106 --> 00:08:38,280
יש לך כרית אחת - אתה צריך
.לתת את זה לעבד

40
00:08:38,941 --> 00:08:41,150
.מה שאתה אוכל - זה מה שהוא צריך לאכול

41
00:08:41,601 --> 00:08:42,730
.זה טוב וחסד

42
00:08:43,497 --> 00:08:47,950
שאלת בקשר לאמה עברייה, זה באמת
.נשמע איום ונורא

43
00:08:48,333 --> 00:08:53,010
,אמה עברייה זה מגיל קטן מאוד - שנה
.שנתיים, שלוש עד גיל 12

44
00:08:53,233 --> 00:08:56,790
.בגיל 12 היא כבר יוצאת לחופשי
.ככה הגמרא אומרת

45
00:08:57,300 --> 00:08:58,442
.נערה יוצאת לחופשי

46
00:08:58,846 --> 00:09:02,940
איך ייתכן דבר כזה, למכור ילדה קטנה
?לעבדות, לשפחות

47
00:09:03,830 --> 00:09:10,040
,אם נתבונן טוב בחסד של התורה הקדושה
.אין גבול ליופי ולחן של התורה הקדושה

48
00:09:10,632 --> 00:09:13,140
?מי ימכור את הבת שלו לאמה עברייה

49
00:09:13,955 --> 00:09:19,630
,לא עלינו ולא על אף אחד מישראל
,מדובר באדם שהוא מהמסכנים

50
00:09:20,024 --> 00:09:23,920
או נקרא לזה מהתחתית הכי פחותה
.שיכול להיות במין האנושי

51
00:09:24,152 --> 00:09:27,430
.למכור את הילדה שלך לעבדות
.זה אדם נורא ואיום

52
00:09:27,787 --> 00:09:30,450
?מי יקנה ילדה בשביל שתעזור לו בבית

53
00:09:31,021 --> 00:09:34,986
,צריך להיות אדם רחמן, אדם אוהב
.אדם שיודע להעניק

54
00:09:36,001 --> 00:09:39,581
,אם נתפוס את המצב הזה היום בימינו
,לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל

55
00:09:40,076 --> 00:09:43,367
כשההורים לא מסוגלים
,להחזיק את הילדים בבית

56
00:09:43,774 --> 00:09:47,618
איזה טרור צריך לעשות
.בשביל להוציא את הילדים מהבית

57
00:09:47,773 --> 00:09:52,070
.השם ישמור ויציל
.קשה מאוד, אבל יש מציאות כזאת

58
00:09:52,602 --> 00:09:57,192
,ואז זה מתחיל משפטים ועורכי דין ורווחה
.ומה לא

59
00:09:57,813 --> 00:09:59,730
,פה התורה אומרת, בוא נעשה את זה בחוכמה

60
00:10:00,446 --> 00:10:04,810
,יש פה אבא שלא מסוגל לגדל את הילדה שלו
.בוא נשכנע אותו למכור

61
00:10:05,188 --> 00:10:07,520
,מה הבעיה? תמכור את הילדה שלך
.תקבל כסף

62
00:10:08,178 --> 00:10:13,218
ואז הוא מוכר. הרי מדובר בבן אדם
.שהוא ממש מהתחתית שבתחתית

63
00:10:13,715 --> 00:10:16,370
.והוא מוכן למכור את הילדה שלו
?ומי קונה את הילדה הזאת

64
00:10:16,662 --> 00:10:20,247
,אדם טוב וחסד, אדם שמעניק
.אדם שנותן

65
00:10:20,426 --> 00:10:24,100
,והתורה אומרת אפילו: נגמרה כל העבדות
,כל השנים של העבדות

66
00:10:24,312 --> 00:10:29,870
,תחתן אותה עם הבן שלך, "ואם לבנו ייעדנה
."כמשפט הבנות יעשה לה

67
00:10:30,210 --> 00:10:34,924
.התורה בעצם כולה טוב וחסד
,היא אומרת פשוט מאוד: קח את הילדה שלך

68
00:10:34,952 --> 00:10:38,971
,תמכור אותה, יקנה אותה מישהו טוב
,וככה הצלנו את הכול. בלי לריב

69
00:10:39,244 --> 00:10:41,918
,בלי מריבות
,הוא שמח והם שמחים

70
00:10:41,978 --> 00:10:43,671
.והילדה תגדל בטוב ובנעימים

71
00:10:44,085 --> 00:10:48,450
רק טוב וחסד. כשמסתכלים על העבדות
.של התורה, זה הדבר הכי טוב שיש בעולם

72
00:10:48,986 --> 00:10:52,310
.הרב אסוס, יישבת את דעתי
,אני נרגעתי כי אתה יודע

73
00:10:52,347 --> 00:10:56,200
לשמוע על אמה עברייה
.וילדה שנמכרת לעבדות זה קשה מאוד

74
00:10:56,236 --> 00:10:59,730
אבל כששומעים את הפירוש
שהתורה הרחמנית שלנו, התורה הקדושה

75
00:11:00,632 --> 00:11:02,830
כמה היא חסה
.וכמה היא דואגת לכל אחד ואחד

76
00:11:03,231 --> 00:11:08,537
אחד הנושאים המרתקים והמאתגרים
,בפרשה שלנו

77
00:11:08,666 --> 00:11:11,790
כמובן דיברנו ואנחנו נחזור ונדבר
,על העבדות

78
00:11:12,039 --> 00:11:16,620
.זה מצוות השבת אבדה
,ואיתנו באולפן אורח יקר, אברהם ישעיה

79
00:11:17,681 --> 00:11:21,086
.שמשפחתך הקימה גמ"ח להשבת אבדה
.כן-

80
00:11:21,097 --> 00:11:24,922
אני רוצה לספר לך שאצלי בבית
,"יש מגירה שנקראת "עד שיבוא אליהו

81
00:11:25,635 --> 00:11:29,756
ושם זה מחקים מכיתה ג' וכל מיני
.משקפי שמש שמצאתי

82
00:11:31,724 --> 00:11:38,066
:איך מגיעים למצב שמשפחה אומרת
..."אני מקימה עסק להשבת אבדה? "עסק

83
00:11:38,440 --> 00:11:40,137
.גמ"ח. -חסד
.חסד-

84
00:11:40,493 --> 00:11:43,203
.תספר לנו
,לפני 30 שנה בערך-

85
00:11:43,354 --> 00:11:45,998
אימא שלי, היה לה
.איזשהו תסביך רפואי לפני לידה

86
00:11:46,610 --> 00:11:49,106
,והיא חשבה מה יכול להיות טוב

87
00:11:49,213 --> 00:11:52,247
מה היא יכולה לעשות דבר טוב
,שאולי ישמש לה כזכות

88
00:11:52,269 --> 00:11:54,124
...יהווה לה כזכות ל

89
00:11:55,093 --> 00:11:56,608
.שתעזור לה בתסביך הזה
.להצלת הוולד-

90
00:11:56,643 --> 00:11:57,296
.להצלת הוולד

91
00:11:57,886 --> 00:12:02,154
,והיא החליטה שהיא תקים גמ"ח
,משהו שיעזור לאנשים

92
00:12:02,632 --> 00:12:03,955
,לקשר בין אנשים

93
00:12:04,189 --> 00:12:06,740
למצוא איזו דירה לשבת
,למישהו שחסר לו

94
00:12:07,077 --> 00:12:11,080
משהו למצוא בין אדם שצריך משהו
לבין אדם שחסר לו משהו

95
00:12:11,101 --> 00:12:12,595
.ולתאם ולקשר ביניהם

96
00:12:13,449 --> 00:12:16,584
עד שהיא חשבה על רעיון

97
00:12:16,595 --> 00:12:18,943
ונפל לה הרעיון של להקים
.גמ"ח השבת אבדה

98
00:12:20,000 --> 00:12:23,514
,כמובן, צריך להגיד ודאי שגם, ברוך השם
,הוולד, הכול היה טוב

99
00:12:23,538 --> 00:12:25,732
,ואחרי זה היא המשיכה ללדת
.ברוך השם, הכול טוב

100
00:12:26,362 --> 00:12:30,318
אז היא החליטה לפתוח גמ"ח
,של השבת אבדה

101
00:12:30,364 --> 00:12:32,829
.שזה אומר שיש איזשהו מוקד

102
00:12:33,023 --> 00:12:36,215
,שבהתחלה זה התחיל שבבית שלנו

103
00:12:36,303 --> 00:12:39,611
כל מי שהיה מאבד בשכונה שלנו
.או מוצא, היה מתקשר הביתה

104
00:12:39,944 --> 00:12:42,145
,היו רושמים
הילדים היו רושמים על דף

105
00:12:42,373 --> 00:12:45,886
.מי איבד, מי מצא
.היו בערך בין 8-5 טלפונים ביום

106
00:12:46,390 --> 00:12:49,780
זה כמובן כל הילדים נכנסו
,לתוך הסאגה הזאת

107
00:12:49,817 --> 00:12:51,903
.מישהו מתקשר: כן, אבד לי משהו
?מצאת

108
00:12:51,933 --> 00:12:53,082
?מה מצאת? איפה מצאת

109
00:12:54,232 --> 00:12:56,212
.וככה זה היה במשך איזה 17 שנה

110
00:12:57,400 --> 00:12:59,949
שבע עשרה שנה
,שזה נמשך במתכונת ביתית

111
00:13:00,102 --> 00:13:02,055
.שכל אחד התקשר, מצא

112
00:13:02,852 --> 00:13:06,442
אחרי 17 שנה, אימא שלי החליטה
.להרחיב את זה יותר לכל ירושלים

113
00:13:06,632 --> 00:13:09,425
?הייתה עוד לידה
.כן, ברוך השם

114
00:13:09,441 --> 00:13:11,358
...אחרי זה היה
,ברוך השם, זה היה בילד השלישי

115
00:13:11,402 --> 00:13:13,179
.ברוך השם, אנחנו 12 ילדים, בלי עין הרע

116
00:13:13,200 --> 00:13:14,243
.בן פורת יוסף
.בן פורת יוסף

117
00:13:15,248 --> 00:13:19,315
ואחרי 17 שנה בערך
.היא החליטה לפתוח את זה לכל ירושלים

118
00:13:20,193 --> 00:13:23,516
ובירושלים היא החליטה לחלק את זה
,לפי פריטים

119
00:13:23,534 --> 00:13:25,363
שכל אדם שמוצא איזשהו פריט

120
00:13:26,448 --> 00:13:29,702
אז מתקשר. וזה מנותב
לאיזה חמש מתנדבות בערך

121
00:13:29,724 --> 00:13:31,577
.שנמצאות בירושלים. -וואו

122
00:13:31,592 --> 00:13:34,146
- אם אדם מצא עגלה, נעליים

123
00:13:34,667 --> 00:13:36,427
,חלוקה ברורה בין חפצים

124
00:13:36,948 --> 00:13:38,807
.וככה זה היה מתחלק בין מתנדבים

125
00:13:40,106 --> 00:13:43,830
עד שאיזה אחד מהמרכז החליט
.שהוא רוצה גם לעשות את זה

126
00:13:44,076 --> 00:13:46,664
,ואחרי יום שהוא עשה את זה
.התקשרו אליו איזה 80 טלפונים

127
00:13:47,663 --> 00:13:50,480
,אחרי 80 טלפונים ביום
הוא התמוטט מזה

128
00:13:50,506 --> 00:13:51,665
?אז הוא התקשר לאימא שלי: מה עושים

129
00:13:51,931 --> 00:13:55,933
:אז אימא שלי ייעצה לו
.בוא נפתח משהו רציני

130
00:13:55,962 --> 00:13:56,671
.וואו

131
00:13:56,963 --> 00:13:59,853
,וככה הוא השיג מתנדבים
.מאיפה שהוא נמצא

132
00:13:59,877 --> 00:14:01,910
,הוא השיג מתנדבים
.והכול בהתנדבות מלאה

133
00:14:02,078 --> 00:14:03,975
יש איזה 60 מתנדבים ומתנדבות

134
00:14:04,370 --> 00:14:06,526
?שזה עם ישראל, אה
.מקבלים טלפונים הביתה. -וואו-

135
00:14:06,675 --> 00:14:09,252
ומתקשרים ומדווחים
.על כל מיני סוגי פריטים

136
00:14:09,384 --> 00:14:12,567
.ויש למעלה מ-5,000 פניות בחודש
!וואו-

137
00:14:13,058 --> 00:14:17,815
המודעה של מספר הטלפון
,"מתפרסמת קבוע ביום שלישי ב"יתד נאמן

138
00:14:17,853 --> 00:14:20,212
...שמתחלק בכל ה
.בלי פרסומות-

139
00:14:20,253 --> 00:14:22,314
:יש פרסומת, פרסומת אחת

140
00:14:22,373 --> 00:14:24,327
?מצאת? אבד לך משהו"
"...תתקשר לטלפון

141
00:14:24,346 --> 00:14:26,141
,זהו, חוץ מאנשים שמאבדים את הדרך

142
00:14:26,182 --> 00:14:27,287
?מה בדרך כלל אנשים מאבדים

143
00:14:27,458 --> 00:14:30,673
יש איזשהו פריט
?שמאבדים יותר מכל דבר אחר

144
00:14:30,690 --> 00:14:32,310
.אז כן, יש
.תכשיטים לרוב-

145
00:14:32,338 --> 00:14:34,760
.תכשיטים יש, תכשיטים ומצלמות

146
00:14:35,026 --> 00:14:37,819
,יכול להיות שגם יש הרבה דברים
.פריטים קטנים שנאבדים לאנשים

147
00:14:37,830 --> 00:14:40,359
.מצאתי פעם אחת חפת
.חפת... -בודד

148
00:14:40,710 --> 00:14:43,501
:כן, וחזרתי הביתה מבסוט וזה
.מצאתי חפת

149
00:14:43,533 --> 00:14:44,950
?אשתי אומרת לי: ומה תעשה איתו

150
00:14:45,188 --> 00:14:46,749
?מה זאת אומרת
.אני מחכה שהוא יאבד גם את השני

151
00:14:48,197 --> 00:14:49,789
.טוב, אולי אני אגיע אליך עם המגירה

152
00:14:50,059 --> 00:14:51,549
.אפשרי
.תשמע, זה דבר מדהים-

153
00:14:51,709 --> 00:14:55,369
,זה דבר מדהים כי, מה זה
:בכל שעות היום ככה אנשים עונים

154
00:14:55,395 --> 00:14:58,321
.ואיבדתי, וואו, תשמע, זה מדהים
.כן, כן, ברגע שזה מחולק ל-60 מתנדבים-

155
00:14:58,370 --> 00:15:01,294
.שישים מתנדבים
.כן, בכל הארץ. -מדהים-

156
00:15:01,339 --> 00:15:04,866
וזה פשוט מנותב לכל עיר, לכל חפץ

157
00:15:05,367 --> 00:15:09,380
.ויש הרבה, ברוך השם
"יש ימים ב"בין הזמנים

158
00:15:09,402 --> 00:15:11,019
.שמתקשרים 8,000 פניות

159
00:15:11,099 --> 00:15:13,116
!וואו
.אתה יודע? יש דבר שאסור להחזיר-

160
00:15:13,957 --> 00:15:14,952
...גם אם מצאת
.כסף-

161
00:15:15,741 --> 00:15:19,443
.לא. למה לא? אפשר, מותר להחזיר
.יש דבר שאסור להחזיר

162
00:15:19,547 --> 00:15:20,880
.מה? אייפון
.לא-

163
00:15:21,121 --> 00:15:24,143
.עבד שברח, מה שדיברנו לפני כן
.אה, יפה-

164
00:15:24,461 --> 00:15:27,127
,עבד ברח מבית אדוניו
- אני יודע מי בעל הבית

165
00:15:27,186 --> 00:15:28,130
.אסור לי להחזיר

166
00:15:28,708 --> 00:15:30,606
.לא תסגיר עבד לאדוניו

167
00:15:30,710 --> 00:15:31,815
.למה? כנראה הוא סובל

168
00:15:31,860 --> 00:15:33,862
,אם הוא סובל שם
.התורה אומרת לו: תן לו לברוח

169
00:15:33,899 --> 00:15:35,073
.אסור לך להחזיר לאדון

170
00:15:35,289 --> 00:15:36,251
.פשש... יפה
.מדהים-

171
00:15:36,775 --> 00:15:38,398
,יש לי כיף מיוחד התוכנית הזאת

172
00:15:38,442 --> 00:15:40,974
כי אני, בטח הכרתם אותי
."בתור "ילד הפלא

173
00:15:41,211 --> 00:15:45,341
,כן. -ויושב איתנו
,האמת, הוא לא כל כך ילד פלא

174
00:15:45,382 --> 00:15:48,595
הוא כבר נער, אולי קצת על גבול
."של "בחור הפלא

175
00:15:49,017 --> 00:15:51,501
.אבל הוא בהחלט
אני מכיר את שלום עברי מנהרייה

176
00:15:52,697 --> 00:15:54,232
,עוד כשהוא היה ילד הפלא

177
00:15:54,424 --> 00:15:56,413
.ופלא הוא פלא כל הזמן

178
00:15:56,952 --> 00:16:00,005
אנחנו חברנו יחד גם בקונצרט

179
00:16:00,027 --> 00:16:03,704
בסבב הארצי שעשינו
.עם תזמורת "מזרח מערב" מירושלים

180
00:16:04,260 --> 00:16:08,359
,והוא הפליא בקולו
.הימם את השומעים

181
00:16:08,660 --> 00:16:10,350
,אנחנו עשינו ממש סבב בכל הארץ

182
00:16:10,459 --> 00:16:13,410
,פשוט מעיר מעיר
.פשוט השם שלו הלך וגדל

183
00:16:13,720 --> 00:16:15,464
,שלום עברי, קודם כול
.אני אוהב אותך מאוד

184
00:16:15,665 --> 00:16:16,712
.תודה רבה
?שהצופים ידעו, כן-

185
00:16:17,819 --> 00:16:18,946
.ואתה כישרון אדיר

186
00:16:19,159 --> 00:16:21,495
,אני מכיר את המשפחה היקרה שלך מנהרייה

187
00:16:21,551 --> 00:16:22,906
,אנשי חסד אמיתיים

188
00:16:23,480 --> 00:16:24,997
.אוהבי שירה אמיתיים

189
00:16:25,080 --> 00:16:27,562
.אני זכיתי גם להתארח אצלם בשולחן שבת

190
00:16:28,202 --> 00:16:31,516
.שולחן מופלא
...כאילו, לצד המאכלים, כן? שזה

191
00:16:31,709 --> 00:16:32,786
.תכף נדבר על האוכל

192
00:16:34,780 --> 00:16:39,105
,זה פיוטים מכל עבר
.פיוטים מרוקאיים לצד הפיוטים הירושלמיים

193
00:16:39,808 --> 00:16:43,681
,ואתה, בן פורת יוסף
.על אף גילך הצעיר, מלא כרימון

194
00:16:45,516 --> 00:16:48,370
אז קודם כול, אתה רוצה
?לספר על עצמך

195
00:16:48,416 --> 00:16:51,274
?אולי נשמע אותך
.כי אני כל כך משוויץ בך

196
00:16:51,728 --> 00:16:53,687
.בוא... -יאללה, נו
.שכולנו נשוויץ-

197
00:16:53,853 --> 00:16:56,666
?זהו. מה תשיר לנו
."שיר "הנשמה-

198
00:16:57,358 --> 00:16:58,502
."הו! "הנשמה

199
00:16:58,827 --> 00:17:00,706
?אנחנו יכולים להצטרף אליך בפזמונים

200
00:17:00,853 --> 00:17:01,947
.בטח

201
00:17:02,593 --> 00:17:03,129
.בכבוד

202
00:20:11,694 --> 00:20:13,873
.איזה יופי
.שלום עברי, כפיים-

203
00:20:13,934 --> 00:20:15,711
,יש לו קול לא של נער

204
00:20:15,735 --> 00:20:16,664
.יש לו קול, ברוך השם

205
00:20:16,807 --> 00:20:18,489
.הוא בא מבית טוב

206
00:20:19,153 --> 00:20:20,537
,שלום, תספר. אני יודע

207
00:20:20,673 --> 00:20:22,068
,אבל תספר לצופים שלנו

208
00:20:22,124 --> 00:20:24,223
כשאתה יושב בשולחן שבת
,עם אבא היקר

209
00:20:24,587 --> 00:20:25,901
,עם מאיר, רבי מאיר היקר

210
00:20:26,686 --> 00:20:27,670
?מה אתם שרים

211
00:20:29,360 --> 00:20:30,922
."יגל יעקב". -"יגל יעקב"

212
00:20:31,214 --> 00:20:33,920
.פיוטים גם ירושלמיים
?כמו מה לדוגמה-

213
00:20:35,121 --> 00:20:37,376
,ירושלמי, יותר שירי שבת

214
00:20:37,430 --> 00:20:39,370
,"כמו "יהלומה", "כי אשמרה שבת

215
00:20:40,001 --> 00:20:43,105
,מרוקאית, ערבית גם

216
00:20:43,579 --> 00:20:45,903
.גם ערבית, הכול
.זה רציתי שהוא יגיד. -כל הסגנונות-

217
00:20:47,346 --> 00:20:49,882
?בקשות? שירת הבקשות
,בקשות גם-

218
00:20:50,048 --> 00:20:57,882
.וירושלמי דווקא
אל מסתתר בשפריר חביון"-

219
00:20:58,055 --> 00:21:06,040
השכל הנעלם מכל רעיון"

220
00:21:06,301 --> 00:21:14,284
עילת העילות מוכתר בכתר עליון"

221
00:21:14,853 --> 00:21:19,053
."כתר ייתנו לך"

222
00:21:19,426 --> 00:21:21,635
.איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי

223
00:21:21,722 --> 00:21:24,262
.ואני מרוקאי. -ואתה מרוקאי
.איבגי במקור-

224
00:21:24,490 --> 00:21:26,208
.איבגי במקור
?איבגי? אז למה החלפת-

225
00:21:26,723 --> 00:21:28,623
...סבא החליף במרוקו לפני

226
00:21:29,471 --> 00:21:32,178
?אתה יודע מה מעניין
יושבים איתנו קודם כול

227
00:21:32,225 --> 00:21:33,739
.שני אשכנזים
.עוטפים אותך שני אשכנזים-

228
00:21:33,782 --> 00:21:35,938
.מצד ימין ושמאל, שומרים עליך כאילו
.שלא תברח-

229
00:21:35,972 --> 00:21:37,010
.כן, זהו, שלא תברח

230
00:21:37,925 --> 00:21:40,630
,זה מדהים, אבל הרב אייל ישראל
.אתה כל כך נהנה

231
00:21:41,226 --> 00:21:43,306
,מתחילת התוכנית
,כאילו מתחילת העונה בכלל

232
00:21:43,694 --> 00:21:46,705
אנחנו שרים שירים
.שלא שמעת אותם בבית

233
00:21:46,721 --> 00:21:50,349
.הוא התחבר לאט לאט
.'כל הרבע טון, וכל ה... וה-ח' וה-ע'

234
00:21:50,390 --> 00:21:52,682
ואתה כולך נהנה עם הפאות
...ואני רואה אותך

235
00:21:52,725 --> 00:21:56,323
אני אגלה לך סוד, מעבר לזה
,שנראה לי באמת שזו טעות שנולדתי אשכנזי

236
00:21:56,359 --> 00:21:59,918
...הנשמה שלי
.לא צריך להתנצל. -לא צריך-

237
00:21:59,946 --> 00:22:03,505
- בחיבור, גם בנוסח, בתפילה
.אני מאוד מחובר

238
00:22:03,812 --> 00:22:07,737
,גם אני אגלה לכם סוד
,שהייתי גם רב כמה שנים של מושב מרוקאי

239
00:22:07,738 --> 00:22:08,632
?באמת

240
00:22:08,833 --> 00:22:12,945
.צלפון. -אה, יפה
הייתי כמה שנים רב, שהוא חצי מרוקאי, חצי תימני-

241
00:22:12,963 --> 00:22:14,597
.ואני הייתי הרב האשכנזי באמצע

242
00:22:15,320 --> 00:22:17,173
.שמרו עליך
.עושה שלום בין כולם-

243
00:22:17,348 --> 00:22:20,461
.עושה שלום במרומיו
אז כל סעודה שלישית היינו יושבים ביחד שעות-

244
00:22:20,969 --> 00:22:24,128
.ושרים, אז אני מחובר מאוד

245
00:22:25,010 --> 00:22:27,151
,הרב אייל ישראל
.קודם כול, אני מקנא בפאות שלך

246
00:22:27,211 --> 00:22:29,386
.אני כבר אמרתי לך את זה
.אני אחזור ואגיד את זה כל הזמן

247
00:22:29,408 --> 00:22:31,030
.אפשר לעבוד על זה
.בעזרת השם-

248
00:22:31,709 --> 00:22:32,952
?סיפור יפה, משהו

249
00:22:33,227 --> 00:22:36,059
.סיפור, סיפור שהוא מתאים לפרשת משפטים

250
00:22:36,718 --> 00:22:40,310
,כמובן מבעל שם טוב הקדוש
.הרבה זמן לא שמענו אותו פה

251
00:22:41,384 --> 00:22:45,756
,'העשיר של העיירה שמה, במז'יבוז
.הוא ירד מנכסיו

252
00:22:46,128 --> 00:22:48,954
.הוא הגיע לבקש צדקה מהבעל שם טוב

253
00:22:49,188 --> 00:22:53,051
הבעל שם טוב היה מחלק
.לכל מי שהיה מגיע רובל

254
00:22:54,139 --> 00:22:56,987
,העשיר, שהוא רגיל לסכומים גדולים, אמר

255
00:22:57,445 --> 00:22:59,466
:התחיל לכעוס
?מה זה? רובל אחד

256
00:22:59,514 --> 00:23:01,799
,אני עשיר גדול
.צריך להביא לי הרבה

257
00:23:04,167 --> 00:23:06,649
,התחיל להתעצבן
.ואז הבעל שם טוב קרא לו

258
00:23:07,440 --> 00:23:08,801
?הוא אמר לו: מה קרה
?מה

259
00:23:09,934 --> 00:23:11,332
.הוא אומר: תשמע, ירדתי מהנכסים

260
00:23:11,371 --> 00:23:13,501
.הוא אומר לו: אני יודע
?אתה יודע למה ירדת מהנכסים

261
00:23:13,828 --> 00:23:15,255
:הוא אומר לו
?למה ירדתי מהנכסים

262
00:23:15,892 --> 00:23:17,726
:הוא אומר לו
שנה שעברה ביום כיפור

263
00:23:18,199 --> 00:23:21,177
,אתה חילקת טבק לאנשים

264
00:23:21,735 --> 00:23:24,513
,והיה שמה איזה אחד
,מוישל'ה שם בפינה, עני

265
00:23:25,211 --> 00:23:28,236
,והוא לא היה כזה מכובד בעיניך

266
00:23:28,269 --> 00:23:29,432
.והוא ביקש ממך טבק

267
00:23:29,886 --> 00:23:32,213
ואתה באותו רגע כזה
.עשית לו כזה ככה

268
00:23:32,582 --> 00:23:35,598
?איך אומרים
.נפנפת אותו והמשכת

269
00:23:36,574 --> 00:23:40,223
באותו רגע נגזרה עליך גזרה בשמיים

270
00:23:40,656 --> 00:23:43,300
.שכל הנכסים שלך עוברים אליו

271
00:23:44,654 --> 00:23:48,178
.באמת הוא קולט: וואי, נכון
באמת ראיתי אותו בדיוק השנה

272
00:23:48,187 --> 00:23:50,377
.פתאום התחיל לפרוח בנכסים

273
00:23:51,082 --> 00:23:53,348
?יואו, מה אני עושה
?מה אני יכול לעשות

274
00:23:53,374 --> 00:23:55,144
?איך אני יכול להחזיר חזרה

275
00:23:55,611 --> 00:23:56,684
,אומר לו הבעל שם טוב: תשמע

276
00:23:57,652 --> 00:24:01,929
אם יקרה פעם אחת
,שאתה תבקש ממנו טבק

277
00:24:02,119 --> 00:24:03,291
,כי הוא עכשיו התחיל לחלק טבק

278
00:24:03,769 --> 00:24:07,121
- והוא לא ייתן לך
.כל הנכסים יחזרו אליך חזרה

279
00:24:07,730 --> 00:24:10,107
.אין בעיה, אני אמצא את הדרך

280
00:24:10,450 --> 00:24:12,932
?הוא אומר: טוב, איזה זמן אני יכול לתפוס אותו

281
00:24:13,186 --> 00:24:14,225
.טוב, כשהוא יעלה לתורה

282
00:24:15,389 --> 00:24:18,018
,איך שמוישל'ה עולה לתורה
,עולה במדרגות

283
00:24:18,048 --> 00:24:20,117
,מי שיודע, בצפת, ב"אבוהב" שם
,יש כזה מדרגות

284
00:24:20,202 --> 00:24:23,421
.פעם היה לעלייה לתורה
,איך שהוא עולה... -אני גדלתי בבית כנסת הזה

285
00:24:23,897 --> 00:24:28,068
."בית כנסת "אבוהב
,עולים למדרגות למעלה, הוא תופס אותו באמצע-

286
00:24:28,481 --> 00:24:29,966
.אומר לו: אני רוצה טבק

287
00:24:30,893 --> 00:24:32,364
:מוישל'ה מסתכל עליו, הוא אומר

288
00:24:32,971 --> 00:24:35,479
,אם יהודי מבקש
.אז בוודאי הוא צריך

289
00:24:36,053 --> 00:24:37,592
.מוציא ונותן לו

290
00:24:38,347 --> 00:24:40,526
.טוב, לא הלך
,אומר: טוב, אני אתפוס אותו על הבוקר

291
00:24:40,569 --> 00:24:42,297
.ככה עוד שהוא מתעורר מהשינה

292
00:24:42,906 --> 00:24:45,328
,בבוקר אחר כך, איך שהוא יצא מהבית
:קופץ עליו

293
00:24:45,739 --> 00:24:47,557
.אני רוצה שמק טבק

294
00:24:49,639 --> 00:24:53,752
:הוא מסתכל עליו, אומר
.אם יהודי מבקש, אז יהודי צריך

295
00:24:55,326 --> 00:24:56,063
.נותן לו

296
00:24:56,907 --> 00:25:01,577
.אני חייב למצוא משהו
.הוא ידע ששבוע הבא הבת שלו מתחתנת

297
00:25:02,146 --> 00:25:06,658
,אני אבוא אליו ממש באמצע החופה
.אני אתפוס אותו

298
00:25:06,697 --> 00:25:08,340
.בטוח הוא לא ייתן לי, בטוח

299
00:25:09,041 --> 00:25:12,826
,באמת החופה, ניגונים
,איך שהוא מוביל, מוישל'ה

300
00:25:12,852 --> 00:25:15,291
,את הבת שלו לחופה
,ממש בדרך

301
00:25:15,568 --> 00:25:17,897
,ניגונים, כולם שמחים
:הוא קופץ עליו מהצד

302
00:25:18,284 --> 00:25:19,168
.אני צריך טבק

303
00:25:20,744 --> 00:25:22,982
,עוצר את הכול
,עוצר את הכול

304
00:25:23,745 --> 00:25:27,906
.מסתכל עליו
.אם יהודי מבקש, בוודאי הוא צריך

305
00:25:28,803 --> 00:25:31,441
.מוציא טבק ונותן לו
.הוא מתעלף על המקום

306
00:25:31,760 --> 00:25:34,379
...הוא אומר: טוב

307
00:25:34,422 --> 00:25:35,977
.אין סיכוי, זהו

308
00:25:36,571 --> 00:25:39,345
:מעוררים אותו, אומר לו
.מה קרה? מוישל'ה שואל אותו

309
00:25:39,391 --> 00:25:41,899
,אומר לו: תשמע, ככה וככה
נגזרה עליי גזרה שנה שעברה

310
00:25:41,925 --> 00:25:42,818
.כי לא הבאתי לך טבק

311
00:25:44,202 --> 00:25:45,642
,אומר לו מוישל'ה: תשמע

312
00:25:46,342 --> 00:25:50,401
אני מוכן להביא לך חצי מהסכום
.כי זה שלך

313
00:25:51,218 --> 00:25:57,112
אני מוכן, אבל בתנאי אחד
,שתבטיח לי שלעולם אם מישהו מבקש ממך משהו

314
00:25:57,646 --> 00:25:58,779
.לעולם אל תגיד לו לא

315
00:26:00,022 --> 00:26:02,481
.ככה היה ובאמת הוא חזר לעצמו

316
00:26:03,067 --> 00:26:07,073
,וזה אנחנו לומדים
זו התורה הקדושה שמקודם, השבת אבדה

317
00:26:07,093 --> 00:26:08,816
.והרב שדיבר על העבדים

318
00:26:09,134 --> 00:26:12,301
,מיד אחרי מתן תורה
:התורה באה, אומרת לנו

319
00:26:12,401 --> 00:26:14,693
אתה לא הולך עכשיו
,לעוף לבד לשמיים

320
00:26:14,716 --> 00:26:17,746
אתה לא הולך להיות
,כמו, להבדיל, הנזירים

321
00:26:17,774 --> 00:26:21,510
,שהולך לקבל תורה לבד
.הולך להיות צדיק לבד

322
00:26:22,074 --> 00:26:25,445
אם אתה עושה משהו
,וזה בא על חשבון השני

323
00:26:25,508 --> 00:26:26,370
.זה לא שווה כלום

324
00:26:26,781 --> 00:26:27,875
.תהיה רגיש לשני

325
00:26:28,331 --> 00:26:30,986
,פרשת משפטים מגיעה מיד אחרי יתרו

326
00:26:32,193 --> 00:26:34,909
.השם יתברך רוצה את הלב שלך ליהודי אחר

327
00:26:35,209 --> 00:26:37,765
זה המסר של הפרשה שלנו
.ושל הסיפור הזה

328
00:26:37,873 --> 00:26:39,760
.יפה מאוד
,אני מכיר את הסיפור הזה

329
00:26:40,279 --> 00:26:42,801
אבל כשאני שומע אותך מספר
...עם כל ה

330
00:26:43,360 --> 00:26:45,428
.עם הגישמקט
.עם הפאות-

331
00:26:47,376 --> 00:26:49,281
,הרב יעקב היקר
.אותך עוד לא שמענו

332
00:26:49,445 --> 00:26:52,507
,הו, הפרשה הזאת פרשה רצינית
.פרשה מלאה בזה

333
00:26:52,948 --> 00:26:56,372
,דיברת שיש גזלה, גנבה, שוחד, הלוואה

334
00:26:56,658 --> 00:26:59,296
.אלימות, הריגה, חבלה
.ננסה לגעת בכל דבר

335
00:26:59,758 --> 00:27:01,912
אתה יודע, אני תמיד גיליתי
למה תמיד בחבורה של ערסים

336
00:27:01,946 --> 00:27:02,814
,יש אחד עם כיפה

337
00:27:03,155 --> 00:27:04,537
,שאם יהיו דקירות
.ישר מישהו יגיד קדיש

338
00:27:06,500 --> 00:27:08,699
,לא, אבל באמת
...דיברנו ככה

339
00:27:09,164 --> 00:27:12,120
,אני לא יודע מאיפה לפתוח, באיזה
.אתה יודע... -תנסה

340
00:27:12,546 --> 00:27:16,932
משפטים זה משפטים כאילו
,שאתה רואה את התורה הקדושה

341
00:27:16,958 --> 00:27:19,121
.את החוכמה שעומדת מאחורי כל דבר, באמת

342
00:27:19,668 --> 00:27:22,003
,ויש דברים שנגיד
.יש חוקים במדינה שאני לא מצליח להבין

343
00:27:22,385 --> 00:27:25,808
לדוגמה, יש עכשיו
- אחד שלא עבר במעבר חציה

344
00:27:26,243 --> 00:27:28,254
.הוא מקבל דוח

345
00:27:28,537 --> 00:27:30,543
?שמעתם על זה
.אני קיבלתי דוח-

346
00:27:30,619 --> 00:27:33,309
.כן, שאתה לא עובר במעבר חציה
.או לפחות ניסו לתת לי דוח. -כן-

347
00:27:33,864 --> 00:27:36,215
.שמונים שקלים
.כן. אני לא מצליח להבין-

348
00:27:36,264 --> 00:27:38,100
היה אצלנו אברך בקריית ספר

349
00:27:38,124 --> 00:27:40,608
,שבאמת עבר לא במעבר חציה
.קיבל דוח

350
00:27:41,138 --> 00:27:43,348
זה מצחיק, הוא חוזר הביתה
.כאילו עם דוח ואין לו רכב

351
00:27:43,698 --> 00:27:46,174
כאילו, חשבתי מה יקרה
,אם יתפסו אותו פעם שנייה

352
00:27:46,195 --> 00:27:48,170
?לאן ישלחו אותו? להליכה מונעת
...כאילו לאן זה

353
00:27:48,459 --> 00:27:51,557
,לא, אבל באמת
.הפרשה מדברת על עניין של שוחד

354
00:27:52,186 --> 00:27:54,033
.מדברת על שוחד
?דרך אגב, מה זה שוחד

355
00:27:54,107 --> 00:27:57,966
אז אומרת במסכת כתובות ק"ה
.שהוא והוא חד

356
00:27:58,293 --> 00:27:59,895
זאת אומרת שהוא והוא
,נהפכים להיות חד

357
00:28:00,178 --> 00:28:02,104
,זה שו-חד
.שהוא והוא חד, ביחד

358
00:28:02,533 --> 00:28:06,915
אז היה פעם אחת איזה שופט אחד
שקיבל, אתה יודע, מה שנקרא

359
00:28:06,963 --> 00:28:10,455
מערוף" זה נקרא, מהצד ככה"
.איזה 10 אלף שקל מצד אחד

360
00:28:11,004 --> 00:28:14,089
ואתה יודע, ותוך כדי אחרי זה
.הוא גם קיבל מהצד השני גם 5,000

361
00:28:14,742 --> 00:28:16,507
,טוב, הוא מתחיל את המשפט
,הוא אומר: טוב, רבותיי

362
00:28:17,272 --> 00:28:19,560
כיוון שהוא נתן לי 10
,והוא נתן לי 5

363
00:28:19,600 --> 00:28:23,185
,אז אני מחזיר לך קודם כול 5 אלף
.כדי שתהיו פיטים. 5 שלך

364
00:28:23,211 --> 00:28:24,677
,עכשיו אפשר להתחיל את המשפט

365
00:28:24,907 --> 00:28:25,841
.כששניכם פיטים

366
00:28:26,398 --> 00:28:27,361
.איזה אחד לא מזמן איחר

367
00:28:28,145 --> 00:28:29,830
.שאלו אותו: מה, למה איחרת? וזה

368
00:28:29,849 --> 00:28:33,934
אמר: אה, איזה מבוגר אחד
.איבד 100 שקל

369
00:28:33,992 --> 00:28:35,136
.אמרו לו: אה, בטח עזרת לו לחפש

370
00:28:35,157 --> 00:28:36,773
.הוא אמר: לא, דרכתי עליו
.חיכיתי שהוא יתייאש

371
00:28:39,447 --> 00:28:41,568
סתם עוד משהו אחד אחרון
שחשבתי עליו ככה

372
00:28:41,601 --> 00:28:43,179
...מבחינת להבין איזה

373
00:28:43,879 --> 00:28:44,976
.דיברנו על עניין של גנבה

374
00:28:45,479 --> 00:28:51,077
אז היה לא מזמן איזה זוג שהתחתן
,וקיבלו, אתה יודע, מה שנקרא

375
00:28:51,570 --> 00:28:54,461
במקום צ'ק קיבלו
.איזה זוג כרטיסים לאיזו הופעה

376
00:28:54,504 --> 00:28:58,033
,אתה יודע, משהו
,הופעה יקרה מאוד וזה

377
00:28:58,234 --> 00:29:00,971
.ולא כתבו ממי
...לא ידעו ממי את ה

378
00:29:01,131 --> 00:29:04,306
,טוב, וככה שואלים את האבא
:את הדודה, את הזה, זה

379
00:29:04,360 --> 00:29:06,448
?אתם הבאתם? אתם הבאתם
.אתם הבאתם? לא יודעים ממי

380
00:29:06,747 --> 00:29:08,960
,אמרו: טוב, בטח נלך להופעה
בטח נפגוש שמה את הבן אדם

381
00:29:08,974 --> 00:29:09,951
.שיגיד לנו

382
00:29:10,487 --> 00:29:12,811
,מגיעים להופעה
ואין, אף אחד לא בא

383
00:29:12,846 --> 00:29:14,922
,ואומר להם שום דבר
.לא יודעים מי זה

384
00:29:15,581 --> 00:29:17,862
,בסוף הם חוזרים הביתה
:רואים את כל הבית ריק ואיזה פתק

385
00:29:17,914 --> 00:29:18,649
."עכשיו אתם יודעים מי זה"

386
00:29:20,866 --> 00:29:21,326
.יפה מאוד

387
00:29:21,741 --> 00:29:25,218
.אני מבקש לעבור לשלום עברי
.אבל עברי, לא בעברית

388
00:29:25,733 --> 00:29:27,923
.לא בעברית. -לא בעברית
.אל ערבי-

389
00:29:28,571 --> 00:29:29,920
?אפשר לשמוע אותך משהו בערבית

390
00:29:30,189 --> 00:29:31,471
.יאללה
?מה תשיר לנו-

391
00:29:31,666 --> 00:29:33,918
."לה מאסטק"
."לה מאסטק"-

392
00:29:34,184 --> 00:29:35,026
.תזמורת

393
00:32:04,098 --> 00:32:06,342
.יס
.אין על המוזיקה הערבית-

394
00:32:06,781 --> 00:32:08,634
.כל הכבוד ויישר כוח, שלום היקר

395
00:32:08,651 --> 00:32:11,097
,הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
.מרבני הידברות

396
00:32:11,108 --> 00:32:13,287
,אנחנו עוד נשמע ונתבשם
.בעזרת השם, מהרב

397
00:32:14,035 --> 00:32:17,333
.ברשותך הרב, אני רוצה לחזור
,אברהם ישעיה יושב איתנו

398
00:32:17,348 --> 00:32:19,823
ואנחנו דיברנו קודם על זה
שהמשפחה היקרה שלו

399
00:32:19,882 --> 00:32:21,553
.פתחה גמ"ח השבת אבדה

400
00:32:21,934 --> 00:32:24,913
אנחנו שמענו סיפורים נפלאים
.עוד לפני התוכנית

401
00:32:25,263 --> 00:32:28,621
,ותשמע, זה מרגש אותי מאוד
מאוד, מאוד

402
00:32:28,920 --> 00:32:32,301
לדעת שיש עשרות יהודים
שמתעסקים בהשבת אבדה

403
00:32:33,419 --> 00:32:36,411
.סביב השעון
.זה מרגש מאוד

404
00:32:36,690 --> 00:32:40,593
יש איזשהו סיפור מיוחד ויוצא דופן
שאתה יכול לספר לי

405
00:32:40,850 --> 00:32:42,418
?על השבת אבדה
.כן-

406
00:32:42,954 --> 00:32:45,421
,יש סיפורים שהם יותר מרגשים

407
00:32:45,480 --> 00:32:47,386
.יותר על תחום מאוד מרגש

408
00:32:47,404 --> 00:32:49,049
.יש כאלה שהם יותר השגחה פרטית

409
00:32:49,866 --> 00:32:51,140
אני אספר לכם אולי סיפור

410
00:32:51,162 --> 00:32:53,012
על משהו קצת מרגש

411
00:32:53,032 --> 00:32:56,046
.שאני שמעתי מהסיפור בשעת מעשה

412
00:32:56,679 --> 00:33:00,081
היה איזה בחור ממשפחה ענייה

413
00:33:00,608 --> 00:33:03,291
,שעד שהוא קנה חליפה
,והוא קנה איזו חליפה

414
00:33:03,661 --> 00:33:06,712
,חליפה פשוטה וטובה
,עד שהיה לו כסף בשביל לקנות את החליפה

415
00:33:07,754 --> 00:33:10,703
והבחור עלה לאוטובוס
.ואז הוא גילה שזה נעלם לו

416
00:33:11,819 --> 00:33:14,446
,והבחור פשוט... הלך עם חבר גם

417
00:33:14,937 --> 00:33:16,133
.הבחור פשוט התמוטט

418
00:33:16,556 --> 00:33:19,213
."התמוטט, לקחו אותו ל"טרם
,הלך איתו חבר

419
00:33:19,713 --> 00:33:22,431
:בא איתו, אמר לו
.תשמע, יש גמ"ח השבת אבדה. תתקשר

420
00:33:23,179 --> 00:33:25,240
.הוא התקשר
...כמובן הגמ"ח שלנו לא

421
00:33:25,428 --> 00:33:26,759
.אנחנו לא מאחסנים את האבדות

422
00:33:26,826 --> 00:33:29,413
זה אנשים שמתקשרים. -הפריטים לא נמצאים
.אצלכם בבית. -הפריטים לא נמצאים אצלנו

423
00:33:29,477 --> 00:33:32,031
.זה כל אחד שמאבד, משאיר אצלו את החפץ
.משאיר אצלו את החפץ, כן-

424
00:33:32,351 --> 00:33:36,280
...ואם הוא צריך להחזיר
,עד שמתקשרים אליו שאנחנו יודעים מי המוצא

425
00:33:36,308 --> 00:33:37,440
.ואז הוא מחזיר את זה, המוצא

426
00:33:37,479 --> 00:33:39,942
.אבל אנחנו לא מחסן לחפצים
.לא מחסן-

427
00:33:40,563 --> 00:33:44,785
והבחור התקשר וכן, התברר
שאיזו אחת שהייתה באוטובוס

428
00:33:44,835 --> 00:33:46,723
גם התקשרה ואמרה
שהיא מצאה את החליפה

429
00:33:46,747 --> 00:33:48,413
.והחליפה חזרה אליו. -מדהים

430
00:33:48,427 --> 00:33:50,827
.איזה כואב הלב זה
,זה כואב גם לשמוע דבר כזה

431
00:33:50,880 --> 00:33:53,546
.שבן אדם מאבד משהו
,זה ממש סיפור שאצלנו במשפחה-

432
00:33:53,570 --> 00:33:55,546
.חיינו את זה בשעת מעשה
...זה ממש

433
00:33:56,128 --> 00:33:57,218
.זה סיפור יותר על תחום הרגש

434
00:33:57,432 --> 00:34:00,859
,אבל יש סיפורים של השגחה פרטית
.ניסים ונפלאות

435
00:34:00,872 --> 00:34:02,850
.יש דוגמה
.אני אביא איזו דוגמה קטנה

436
00:34:04,708 --> 00:34:07,955
יש הרבה מתנדבות
וכל מתנדבת

437
00:34:08,029 --> 00:34:10,277
,היא אחראית על איזו עיר מסוימת

438
00:34:10,770 --> 00:34:12,420
.על עיר, על פריטים מסוימים

439
00:34:12,718 --> 00:34:16,783
הייתה איזו נציגה
.שהיא הייתה נציגה של ערי הצפון

440
00:34:17,266 --> 00:34:19,071
וזה היה יהודי שנסע עם רכב

441
00:34:19,162 --> 00:34:21,527
.ונשארה אצלו פאה
,הוא היה יהודי אמריקאי

442
00:34:21,542 --> 00:34:23,142
נשארה אצלו בטרפמ פאה

443
00:34:23,508 --> 00:34:27,600
,של... כתוב על זה שם, שם מסוים

444
00:34:27,895 --> 00:34:29,648
.והוא לא ידע מה לעשות עם זה
,הוא התקשר לגמ"ח

445
00:34:29,685 --> 00:34:32,037
:והאחראית אומרת לו
,תשמע, אתה מבני ברק

446
00:34:32,158 --> 00:34:34,169
,אני נמצאת בצפון
.אני נמצאת בחיפה

447
00:34:35,080 --> 00:34:36,347
.תנסה להתקשר לבני ברק

448
00:34:36,362 --> 00:34:38,630
,אבל הוא לא מקשיב
,הוא מדבר ומדבר ומדבר באנגלית

449
00:34:38,656 --> 00:34:40,213
.והנס היה שהיא גם מבינה אנגלית

450
00:34:40,560 --> 00:34:42,922
,שמעה את כל הפרטים
...שמעה את השם של אותו

451
00:34:43,546 --> 00:34:45,789
והוא מספר שהוא מצא פשוט
,והוא רוצה להחזיר את זה

452
00:34:46,061 --> 00:34:47,004
.הוא לא יודע מה לעשות

453
00:34:47,670 --> 00:34:49,748
וטוב, ופתאום נופל לה האסימון

454
00:34:49,823 --> 00:34:52,219
,שאותו שם שהוא מדבר עליו

455
00:34:52,388 --> 00:34:55,778
,אז היא מכירה כאלה שכנים
.זוג צעיר עם אותו שם

456
00:34:55,806 --> 00:34:58,465
היא שאלה אותם אם הם מכירים
משהו כזה, אם הם שמעו

457
00:34:58,485 --> 00:35:02,295
את אותו שם

458
00:35:02,954 --> 00:35:08,764
שגם אותו יהודי אמריקאי
.הסיע אנשים משדה תעופה

459
00:35:08,792 --> 00:35:10,969
אלה היו אנשים שבאו
משדה תעופה מחוץ לארץ

460
00:35:11,296 --> 00:35:12,567
.והם השאירו את הפאה הזאת

461
00:35:13,155 --> 00:35:15,503
:ואותה מתנדבת שואלת את השכנים

462
00:35:15,542 --> 00:35:16,913
?אתם יודעים אולי של מי הפאה הזאת

463
00:35:17,520 --> 00:35:19,600
?ואתם מכירים אולי את השם

464
00:35:19,652 --> 00:35:22,669
הם אומרים: כן, יש לנו איזה קרוב אמריקאי
שהגיע מחו"ל עם אותו שם

465
00:35:23,233 --> 00:35:24,370
.ובוא נתקשר

466
00:35:24,706 --> 00:35:28,736
התקשרו ומצאו שאותו אחד
שאיבד את הפאה

467
00:35:29,030 --> 00:35:31,255
...זה אותו אחד ש

468
00:35:31,397 --> 00:35:36,225
,וזו השגחה פרטית כי קודם כול
,הוא היה אמור להתקשר בכלל לבני ברק

469
00:35:36,333 --> 00:35:37,715
.והוא התקשר לאחת מחיפה

470
00:35:37,821 --> 00:35:41,004
.ואותה אחת מחיפה ניסתה לעצור אותו
.היא יודעת גם אנגלית-

471
00:35:41,060 --> 00:35:43,147
היא גם יודעת אנגלית
,והיא שמעה את כל הפרטים

472
00:35:43,226 --> 00:35:45,067
,והיא אמרה: רגע
.יש לי שכנים עם אותו שם

473
00:35:45,644 --> 00:35:47,860
.בוא נשאל אותם
הם אמרו שכן, הם מכירים

474
00:35:48,109 --> 00:35:51,093
זוג אמריקאי, קרובים שלנו
.שהגיעו מחוץ לארץ

475
00:35:52,009 --> 00:35:53,761
.ונשאל אותם אם הם איבדו פאה

476
00:35:53,776 --> 00:35:55,527
הם אמרו: כן, שכחנו את זה באותו רכב

477
00:35:56,052 --> 00:35:57,903
.וככה הם החזירו את האבדה
וזו השגחה פרטית

478
00:35:57,938 --> 00:36:00,334
...כי צריך פה הרבה פרטים בשביל ש
.מדהים-

479
00:36:00,798 --> 00:36:02,684
.מדהים וגם אתם אנשים מדהימים

480
00:36:03,986 --> 00:36:06,191
.אנחנו עושים השתדלות
.זה לא מובן בכלל-

481
00:36:06,200 --> 00:36:10,048
אני שומע, אתם מדברים
,על עשרות שנים של גמ"ח

482
00:36:10,083 --> 00:36:12,481
.זה להחזיק את זה
.שלושים שנה. -שלושים שנה-

483
00:36:13,067 --> 00:36:14,076
.תשמע, מדהים

484
00:36:15,250 --> 00:36:18,377
,חלילה וחס, יהודי שמאבד חפץ

485
00:36:18,396 --> 00:36:21,231
אנחנו לא נוהגים לפרסם פה
,פלאפונים וטלפונים ומספרים

486
00:36:21,523 --> 00:36:24,240
אבל מכיוון שזה מפעל חסד
,אדיר כל כך

487
00:36:24,303 --> 00:36:26,876
אז אולי נשמע את מספר הטלפון שלכם
.שישמעו אותו הצופים

488
00:36:33,066 --> 00:36:34,545
.והלוואי ולא תצטרכו

489
00:36:35,309 --> 00:36:36,950
.יישר כוח, תשמע

490
00:36:37,743 --> 00:36:38,720
.מדהים, מדהים

491
00:36:38,904 --> 00:36:42,965
הרב אסוס, אני רוצה
.עוד קושיה, ברשותך

492
00:36:43,412 --> 00:36:47,931
אנחנו קוראים בפרשה
,שאדם שטובח שור או שה

493
00:36:48,684 --> 00:36:52,321
...צריך להחזיר את ה
שגונב. -שגונב או טובח. -גונב-

494
00:36:52,504 --> 00:36:54,772
.ואחר כך טובח ומוכר
.אמת-

495
00:36:55,661 --> 00:36:58,355
,אבל זה הגיוני בעיניי

496
00:36:58,640 --> 00:37:01,473
,אבל אם, לדוגמה, אדם גנב שה

497
00:37:02,074 --> 00:37:05,067
,והוא צריך להחזיר פי ארבעה
.ואם זה שור זה פי חמישה

498
00:37:05,095 --> 00:37:07,670
?למה ההבדלים? במה ההבדל
.במה ההבדל-

499
00:37:08,072 --> 00:37:11,903
התורה אומרת שאדם שגונב
,ונמצאה הגנבה בידו

500
00:37:11,947 --> 00:37:13,026
.אז הוא צריך לשלם כפל

501
00:37:13,942 --> 00:37:16,251
,אבל אם הוא טבח או מכר

502
00:37:16,333 --> 00:37:17,720
זאת אומרת שאי אפשר
,להחזיר את הגנבה

503
00:37:17,840 --> 00:37:20,664
הוא כבר שחט את אותו שור
?או את אותו שה, כן

504
00:37:20,680 --> 00:37:22,560
הוא מכר את זה לאדם אחר
.שאי אפשר להחזיר את זה

505
00:37:23,051 --> 00:37:25,218
- וגילו שזה הוא הגנב

506
00:37:25,285 --> 00:37:27,210
,צריך לשלם על השה פי ארבעה

507
00:37:27,527 --> 00:37:31,456
,ארבע צאן תחת השה
.וחמישה שוורים על השור

508
00:37:32,554 --> 00:37:35,793
:כבר הגמרא שואלת את השאלה הזאת
?למה? מה ההבדל

509
00:37:36,450 --> 00:37:38,228
:אומרת הגמרא במסכת בבא קמא

510
00:37:38,733 --> 00:37:41,259
אמר רבי יוחנן בן זכאי"

511
00:37:41,453 --> 00:37:46,855
בוא וראה כמה הקב"ה חס"
."על כבודן של בריות

512
00:37:47,391 --> 00:37:49,676
,אותו אחד שגנב את השה
?איך הוא לקח את זה

513
00:37:50,215 --> 00:37:53,518
,על הגב. אתה לוקח שה קטן
.אתה מרים את זה על הגב ובורח איתו

514
00:37:53,737 --> 00:37:54,468
.זו גנבה

515
00:37:55,196 --> 00:37:58,803
,אדם שלוקח שור, גונב שור
.אין לו סיכוי לשים את זה על הכתפיים

516
00:37:59,082 --> 00:38:00,240
.הוא לוקח את זה בידיים

517
00:38:01,043 --> 00:38:05,854
,אז מסכן הגנב
קצת טרח בשביל לקחת את השה

518
00:38:06,439 --> 00:38:07,717
,והוא גם קצת נעלב

519
00:38:08,024 --> 00:38:10,273
כי לקחת שה על הכתפיים ברחוב
.זה לא נעים

520
00:38:10,772 --> 00:38:13,691
:הקב"ה חס עליו ואומר
,אתה כבר התביישת משהו

521
00:38:14,150 --> 00:38:15,869
.תשלם פחות
.וואו-

522
00:38:16,383 --> 00:38:17,486
ככה אומרת הגמרא

523
00:38:17,674 --> 00:38:19,480
:וכולם שואלים שאלה הכי פשוטה

524
00:38:19,659 --> 00:38:21,071
?מה אכפת לנו מהגנב הזה

525
00:38:21,918 --> 00:38:24,496
- גנב, מה אכפת לי
?התביישת, לא התביישת

526
00:38:24,820 --> 00:38:27,977
.לקח את השה הזה - תשלם פי חמישה
?למה תשלם פי ארבעה

527
00:38:28,386 --> 00:38:32,958
:אומרים המפרשים
.ככה זה כשהאבא הוא השופט

528
00:38:34,950 --> 00:38:36,552
הקב"ה הוא השופט

529
00:38:37,133 --> 00:38:39,830
.והוא שופט את אותו בן שלו שגנב

530
00:38:40,342 --> 00:38:44,027
,אז נכון, אנחנו בתור שופטים
?אכפת לנו: הגנב יתבייש, לא יתבייש

531
00:38:44,338 --> 00:38:47,220
,אבל כשהאבא שופט
.הוא שם לב גם לפרט הזה

532
00:38:47,579 --> 00:38:48,926
:והקב"ה חס עליו ואומר לו

533
00:38:48,980 --> 00:38:52,409
.מסכן, לקח את השה על הכתפיים, לא נעים
.נוריד לו מהמחיר

534
00:38:52,703 --> 00:38:56,119
?כמה הקב"ה חס על כבודן של בריות
.לא ייאמן

535
00:38:56,500 --> 00:38:57,786
.ענק, ענק

536
00:38:58,293 --> 00:38:59,711
?הרב מרדכי היקר, מה שלומך

537
00:38:59,979 --> 00:39:02,502
,ברוך השם, שלום עליכם
.לכל הצוות היקר

538
00:39:02,842 --> 00:39:04,783
.שוב ברוכים הבאים
.ברוכים הנמצאים-

539
00:39:04,816 --> 00:39:06,991
מה אתה אומר על הדברים הנפלאים
?של הרב אסוס

540
00:39:07,186 --> 00:39:08,790
.פשוט נפלא, מתוק מדבש

541
00:39:08,848 --> 00:39:11,791
,כל הדברים פה שנאמרים
.תמיד כיף, שמחה להיות פה

542
00:39:12,070 --> 00:39:14,546
,אם ישאלו אותי למה אני נמצא פה
.בשביל לשמוע את רבי מרדכי

543
00:39:15,092 --> 00:39:15,951
.איזה יופי
.השם ישמור אתכם-

544
00:39:16,506 --> 00:39:20,221
,ובכן, לכל הצופים היקרים
,לפאנל הנכבד והחשוב הזה

545
00:39:20,552 --> 00:39:21,845
.אנחנו נמצאים בפרשת משפטים

546
00:39:22,275 --> 00:39:25,691
אנחנו רואים שיש המון מצוות
,שהתורה מספרת לנו בפרשה הזאת

547
00:39:26,044 --> 00:39:27,624
,הרבה בין אדם לחברו

548
00:39:27,968 --> 00:39:28,935
,ענייני משפט

549
00:39:29,062 --> 00:39:33,045
,כמו שפרטו פה קודם
.'בנושא של השבת אבדה, שוחד וכו

550
00:39:33,713 --> 00:39:37,944
,אבל השורש של כל הדבר הזה
אפשר אולי להכיל אותו

551
00:39:37,975 --> 00:39:39,940
בפסוק אחד שיש לנו
.בפרשת השבוע

552
00:39:40,664 --> 00:39:44,463
אם נשים לב, כל העברות שאסורות
,שכתובות בתורה

553
00:39:44,788 --> 00:39:47,198
,"התורה אומרת "לא תרצח", "לא תגנוב

554
00:39:47,544 --> 00:39:51,618
:אבל אין שום עברה שהתורה אומרת
.מזה תתרחק, תתרחק

555
00:39:51,960 --> 00:39:54,530
?ממה להתרחק
,רק על דבר אחד נאמר בתורה

556
00:39:54,567 --> 00:39:55,800
,זה בפרשה שלנו נאמר

557
00:39:55,888 --> 00:39:59,332
."כתוב שם: "מדבר שקר תרחק

558
00:39:59,923 --> 00:40:03,642
,לא מספיק שיש איסור לשקר
."כתוב "מדבר שקר תרחק

559
00:40:03,657 --> 00:40:04,394
:נשאלת השאלה

560
00:40:04,688 --> 00:40:07,480
?למה דווקא מהשקר צריכים להתרחק
?מה העניין

561
00:40:08,269 --> 00:40:11,900
,אלא השקר זה השורש, למעשה
.של כל העברות

562
00:40:12,197 --> 00:40:17,720
.ידוע שחותמו של בורא עולם זה אמת
.הקב"ה ברא את העולם עם אמת

563
00:40:17,828 --> 00:40:22,950
ניקח את המילים הראשונות
."בראשית ברא אלוקים" - זה סופי תיבות "אמת"

564
00:40:23,346 --> 00:40:28,540
- "סוף הבריאה: "אשר ברא אלוקים לעשות
.גם סופי תיבות: אמת

565
00:40:28,926 --> 00:40:33,200
מי שהולך עם חותמת של בורא עולם
.אף פעם לא מפסיד

566
00:40:33,500 --> 00:40:37,146
אומר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק
- "אמת מארץ תצמח"

567
00:40:37,503 --> 00:40:39,800
הוא אומר: כל דבר בבריאה
.ניתן להעלים אותו

568
00:40:40,094 --> 00:40:42,910
.טומן אותו באדמה, מכסה אותו בעפר - נעלם

569
00:40:43,580 --> 00:40:48,554
,יש דבר אחד שגם אם תטמון אותו בארץ
?יום בהיר זה יפרח ויצא החוצה. מה זה

570
00:40:48,693 --> 00:40:51,580
.אמת
.אמת בסוף פורצת ומנצחת

571
00:40:51,661 --> 00:40:53,676
.אמת מארץ תצמח

572
00:40:54,044 --> 00:40:58,790
,גם המילה אמת, א-מ-ת
.זה ראשי תיבות: אמת מארץ תצמח

573
00:40:59,426 --> 00:41:00,120
.יפה
...עכשיו, לעיתים-

574
00:41:00,199 --> 00:41:04,107
לעיתים אנחנו נתקלים... גם אנחנו
לצערנו לפעמים מתמודדים

575
00:41:04,117 --> 00:41:08,940
:עם אתגרים כאלה בחיים, ואתה אומר
.בוא נשקר שקר לבן ונצא מזה בקלות

576
00:41:09,093 --> 00:41:13,370
,לפעמים לא נעים, אתה נמצא בסיטואציה
,אתה אומר: בוא נגיד איזה ככה שקר

577
00:41:13,409 --> 00:41:14,475
.ככה נחליק את הדבר

578
00:41:14,898 --> 00:41:18,850
,תדעו לכם, אתם והצופים היקרים שלנו
,מי שהולך עם מידת האמת

579
00:41:18,907 --> 00:41:20,320
,עם חותמת של בורא עולם

580
00:41:20,398 --> 00:41:23,180
.שלא יפחד, הצ'ק הזה אף פעם לא יחזור

581
00:41:24,065 --> 00:41:28,740
ואני תמיד אוהב לספר סיפור שסיפר לי
.חברי וידידי רבי פינחס סיטבון

582
00:41:29,060 --> 00:41:32,699
.הוא עובד בנמל התעופה
.סיפר לי סיפור, מזה ניקח מוסר השכל לחיים

583
00:41:33,322 --> 00:41:38,560
,הוא אומר, התפקיד שלו
כל מטוס שנוחת, הוא בא עם קרונות

584
00:41:38,684 --> 00:41:41,360
והם פורקים מתא המטען
,את כל המזוודות, את הציוד

585
00:41:42,493 --> 00:41:46,090
,מסיעים את זה שמה לטרמינל
,ואז יש את הקרוסלה הזאת

586
00:41:46,197 --> 00:41:48,735
.שכל אחד מגיע, לוקח את המזוודה

587
00:41:49,214 --> 00:41:52,000
,הוא אומר: באחת הטיסות
,מגיעה טיסה מארצות הברית

588
00:41:52,107 --> 00:41:53,180
.אחרי 12 שעות טיסה

589
00:41:53,501 --> 00:41:56,610
,הם פורקים את כל המזוודות
פתאום הם רואים בין המזוודות

590
00:41:57,131 --> 00:42:00,790
,כלוב קטן עם כלבלב חמוד ככה
.כלב חום קטן

591
00:42:01,051 --> 00:42:04,670
,אבל מה, כנראה היה עייף, 12 שעות
.הוא נרדם. נרדם בטיסה

592
00:42:05,237 --> 00:42:10,510
,טוב, עכשיו, רוצים להעיר אותו
.מוחאים כף... הוא לא מגיב

593
00:42:11,179 --> 00:42:13,910
,לא יודעים איך קוראים לו: מוקי, קוקי
.בוקי, לא יודעים את השם שלו

594
00:42:13,960 --> 00:42:15,300
.צועקים - הוא לא עונה

595
00:42:15,382 --> 00:42:17,560
,אמרו: אין ברירה, ניתן לו קצת מכות
.לנער אותו

596
00:42:17,862 --> 00:42:21,270
,פותחים את הכלוב, נותנים לו מעט מכות
!רואים: אוי ואבוי

597
00:42:22,009 --> 00:42:23,390
!הכלב קפוא למוות

598
00:42:23,441 --> 00:42:24,300
.השם ישמור

599
00:42:24,721 --> 00:42:28,855
,אתם יודעים, רבי יובל יודע, ברוך השם
,הוא מוזמן בכל העולם

600
00:42:28,904 --> 00:42:32,152
,הוא טס, ברוך השם
,שמו יצא לפניו כזמר בינלאומי

601
00:42:32,413 --> 00:42:37,100
,כשטסים באוויר בשמיים
,הטמפרטורה מינוס 80 מעלות

602
00:42:37,208 --> 00:42:38,357
.ממש קפוא

603
00:42:38,937 --> 00:42:41,770
?אז חס ושלום, למה הנוסעים לא קפואים

604
00:42:42,213 --> 00:42:51,093
,יש דבר מיוחד במטוס, כמו מיזוג אוויר כזה
מערכת מיוחדת שהיא מווסתת את החום

605
00:42:51,125 --> 00:42:53,310
.שחס שלום אנשים לא יגיעו לידי קיפאון

606
00:42:53,830 --> 00:42:57,370
אבל את המערכת הזאת, היות והיא שואבת
,הרבה אנרגיה של המטוס

607
00:42:57,575 --> 00:43:00,120
.לא מפעילים באופן אוטומטי בתא המטען

608
00:43:00,610 --> 00:43:02,890
.בתא המטען במינון נמוך יותר

609
00:43:03,101 --> 00:43:05,650
,אלא אם כן, יש בעלי חיים
צריכים לדווח על כך

610
00:43:05,780 --> 00:43:08,390
ואז מפעילים גם בתא המטען
.את הדבר הזה

611
00:43:09,090 --> 00:43:14,540
הבין החבר שלי שכנראה קרתה פה
.איזו תקלה ובתא המטען לא הפעילו את זה

612
00:43:14,545 --> 00:43:17,803
.עכשיו, אוי ואבוי, יהיה פה בלגן
,כתוב שזה שייך לגברת ג'ונסון

613
00:43:17,830 --> 00:43:20,270
.היא תבוא, תהפוך את כל המדינה
?מה קורה פה

614
00:43:20,576 --> 00:43:21,260
?מה עושים

615
00:43:22,210 --> 00:43:24,026
.לא ידע מה לעשות

616
00:43:24,126 --> 00:43:27,832
,חבר שלו אומר לו: פינחס, תירגע
יש ליד חדר האוכל שלנו

617
00:43:27,923 --> 00:43:30,810
.כלבלב חום קטן בדיוק כמו הכלבלב הזה

618
00:43:30,913 --> 00:43:32,740
.חבל על הזמן, בוא נביא את זה

619
00:43:33,010 --> 00:43:33,980
!אמר לו: לך תביא את זה מהר

620
00:43:34,353 --> 00:43:38,620
,הלך מיד, ראה ליד חדר האוכל שם
,בפחי האשפה תמיד יש כלבים נהנים

621
00:43:38,772 --> 00:43:42,184
- הביא את הכלבלב, רואים - חבל על הזמן
.שתי טיפות מים

622
00:43:42,647 --> 00:43:47,610
אבל מה לעשות, הכלבלב האמריקאי
,נראה ככה מתוקתק, מבריק, יפה, יפהפה

623
00:43:47,645 --> 00:43:52,550
:זה, הכלבלב הישראלי, איך אומרים
.החיים שלו בזבל, תרתי משמע

624
00:43:53,376 --> 00:43:56,667
.לקחו... אמר: לא נורא
לקחו מגבון, התחילו ככה לנגב אותו

625
00:43:56,695 --> 00:43:59,672
כמו שצריך לצחצח אותו
.עד שהוא נהיה ככה מבריק

626
00:44:00,007 --> 00:44:05,010
,ואז הוציאו את הפפיון מהכלבלב המת
,שמו אותו על הכלבלב הישראלי

627
00:44:05,051 --> 00:44:07,002
.אבל ראו שיש לו באוזן נקודת חן

628
00:44:07,226 --> 00:44:09,205
,אוי ואבוי, זה סימן מובהק
?מה עושים

629
00:44:09,572 --> 00:44:14,379
,אמר: לא נורא, לקח טוש ארטליין
,תפסו את האוזן של הכלבלב הישראלי

630
00:44:14,431 --> 00:44:17,610
,מסמנים לו ככה איזו נקודה
,אמרו: מקסימום היא תגיע למלון

631
00:44:17,949 --> 00:44:20,993
,היא תאשים את המלון שהשמפו חזק מדי
,הוריד לו את נקודת החן

632
00:44:21,012 --> 00:44:23,079
.העיקר אנחנו נעבור את זה בשלום
.בוא נצא מזה

633
00:44:23,441 --> 00:44:26,350
,טוב, רואים גם שהשפם שלו קצת ככה רוקד
,של הישראלי

634
00:44:26,558 --> 00:44:29,090
,סיפרו אותו יפה, הכניסו אותו
,לקחו את הנבלה - זרקו

635
00:44:29,482 --> 00:44:31,610
,ומסיעים את הכול
.שהכול יעבור בשלום

636
00:44:32,238 --> 00:44:36,941
,והנה, גברת ג'ונסון יורדת מהמטוס
,בדיקת דרכונים, הכול עובר

637
00:44:37,386 --> 00:44:42,212
.מזוודות, ואז היא אומרת: רגע, הכלב
אמרו לה: יש שם דלפק מיוחד

638
00:44:42,247 --> 00:44:43,090
.לבעלי חיים

639
00:44:43,393 --> 00:44:48,666
:היא ניגשת לשם, היא אומרת
.סליחה, אני צריכה את הכלב שלי

640
00:44:48,677 --> 00:44:49,912
.אמרו לה: אה, כן, ג'ונסון? בבקשה, בבקשה

641
00:44:49,962 --> 00:44:50,840
.מביאים לה את הכלבלב

642
00:44:51,278 --> 00:44:54,193
,הכלבלב מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו
,מסתכל.... מסתכלת עליו

643
00:44:54,200 --> 00:44:57,760
,היא אומרת: סליחה
!זה לא הכלב שלי

644
00:44:57,830 --> 00:44:59,973
,אמר לה: מספיק מה שעשינו פה

645
00:45:00,027 --> 00:45:01,294
.זה שלך, זה בסדר

646
00:45:01,417 --> 00:45:02,967
.לא - כן, לא - כן, ויכוחים

647
00:45:03,382 --> 00:45:05,086
:עד שהיא דופקת חזק על הדלפק ואומרת

648
00:45:05,438 --> 00:45:07,425
!זה לא יכול להיות
?הוא אומר לה: למה

649
00:45:07,432 --> 00:45:10,708
,היא אומרת: אני הבאתי כלב לקבורה
?איך זה נהיה פתאום חי, הכלב הזה

650
00:45:12,109 --> 00:45:14,813
,ובכן, היה או לא היה - אני לא יודע
.אבל זה מה שהוא סיפר לי

651
00:45:14,855 --> 00:45:17,173
:אבל מוסר השכל
.דבר אחד צריכים לדעת

652
00:45:17,227 --> 00:45:21,030
צריכים לדעת: מי שהולך עם חותמת
,של בורא עולם, עם מידת האמת

653
00:45:21,248 --> 00:45:22,180
.אף פעם לא יפסיד

654
00:45:22,405 --> 00:45:25,985
,ואנחנו זוכים פה, ברוך השם
,בארגון הידברות הנפלא

655
00:45:26,295 --> 00:45:29,553
.אנחנו זוכים שאמת מארץ תצמח

656
00:45:29,663 --> 00:45:32,859
.אין כמו תורתנו הקדושה
."שנתן לנו תורת אמת"

657
00:45:32,930 --> 00:45:35,207
,האמת הזאת, לצערנו הרב
במקומות מסוימים

658
00:45:35,510 --> 00:45:37,746
הייתה קבורה באדמה
.הרבה זמן

659
00:45:37,813 --> 00:45:40,751
,זכינו בזכות הפעילות הנפלאה של הידברות

660
00:45:40,986 --> 00:45:44,855
בכל מקום בארץ היום
.האמת הזאת פורצת החוצה, ובגדול

661
00:45:45,140 --> 00:45:47,592
,אדם שמבקש את האמת
.זוכה למצוא את זה

662
00:45:47,849 --> 00:45:49,004
.יש לנו פה, אגב, מחלקה

663
00:45:49,162 --> 00:45:51,304
,כל הצופים ששומעים/שומעות אותנו

664
00:45:51,581 --> 00:45:54,323
כל מי שרוצה לדעת באזור מגוריו
,איפה יש שיעורי תורה

665
00:45:54,381 --> 00:45:56,007
,איפה יש הרצאות בכל נושא שהוא

666
00:45:56,066 --> 00:45:58,483
,יכול להתקשר להידברות 24 שעות

667
00:45:58,680 --> 00:46:00,119
,תמיד יקבל פה מענה

668
00:46:00,251 --> 00:46:02,766
,איפה באזור מגוריו
,איזו הרצאה, איזה נושא

669
00:46:02,794 --> 00:46:05,462
איזה תחום שמעניין אותו
- לחפש את האמת

670
00:46:05,851 --> 00:46:07,051
.מגישים לו את האמת

671
00:46:07,836 --> 00:46:09,570
.טעמו וראו כי טוב השם

672
00:46:09,616 --> 00:46:12,316
.ברוך השם, וזה מה שאנחנו עושים פה
.אשרינו ואשרי חלקנו

673
00:46:12,353 --> 00:46:14,364
.יישר כוח, הרב מרדכי לוי
.יישר כוח

674
00:46:14,762 --> 00:46:16,846
.סיפורים מעניינים מאוד היום
.לא, אני מכיר את הסיפור הזה-

675
00:46:16,881 --> 00:46:19,360
הוא הכניס בו כל כך הרבה הרבה
,דברים יפים והוסיף

676
00:46:19,423 --> 00:46:23,655
...באמת עשה את זה ממש ממש
.מוכשר ברמות

677
00:46:24,558 --> 00:46:26,238
?מה לך יש לספר, יעקב

678
00:46:26,496 --> 00:46:28,597
אני? יש עוד אבדה אחת
.שלא דיברנו עליה

679
00:46:28,623 --> 00:46:30,586
.יש עוד אבדה
."אומרים: "כי ייקח איש אישה

680
00:46:30,595 --> 00:46:31,851
למה אומרים
?"כי ייקח איש אישה"

681
00:46:32,612 --> 00:46:34,180
כי דרכו של הגבר
,לחזר אחרי האישה

682
00:46:34,213 --> 00:46:35,527
ולא דרכה של האישה
.לחזר אחרי הגבר

683
00:46:35,888 --> 00:46:37,825
אז אומרים שהקב"ה
הפיל תרדמה על האדם

684
00:46:37,933 --> 00:46:38,891
.ולקח ממנו צלע

685
00:46:39,173 --> 00:46:41,285
.והצלע הזאת נקראת אבדה

686
00:46:41,521 --> 00:46:44,052
,לכן האדם שבעצם הולך לחפש אישה

687
00:46:44,070 --> 00:46:45,105
.הוא הולך לחפש את האבדה שלו

688
00:46:45,272 --> 00:46:48,831
?בגלל זה שואלים אותו: מוצא, מצא
."וגם אומרים תמיד "מזל טוב, בסימן טוב

689
00:46:48,865 --> 00:46:49,771
?"למה אומרים "בסימן טוב

690
00:46:50,089 --> 00:46:50,794
?"למה אומרים "בסימן טוב

691
00:46:50,880 --> 00:46:53,170
,כי בן אדם שהוא מוצא אבדה
?הוא צריך להביא סימנים, נכון

692
00:46:53,328 --> 00:46:55,454
,"אז "בסימן טוב
.אז בגלל זה הולך, מוצא את האבדה שלו

693
00:46:55,477 --> 00:46:57,575
,אז פעם אחת מישהו הקשה עליי
אמר לי: רגע, ומה קורה

694
00:46:57,605 --> 00:46:59,659
?עם בר מצווה
."גם בבר מצווה אומרים "סימן טוב

695
00:46:59,678 --> 00:47:01,832
אמרתי: נכון, הילד הביא סימני בגרות

696
00:47:01,849 --> 00:47:03,015
."אז אומרים גם כן "בסימן טוב

697
00:47:03,226 --> 00:47:04,894
:אז שואלים שאלה באמת עצומה

698
00:47:05,038 --> 00:47:08,586
למה באמת כשבן אדם איבד
את האבדה שלו

699
00:47:08,636 --> 00:47:09,960
הוא צריך לשלם
?על האבדה הזאת כסף

700
00:47:10,280 --> 00:47:14,065
,הרי אם הלכת ומצאת את האבדה
,מצאת את אשתך לעתיד

701
00:47:14,303 --> 00:47:15,253
?אז למה אתה צריך לשלם עליה כסף

702
00:47:15,285 --> 00:47:17,482
לקדש אותה בעדים
?ולקדש אותה בכסף

703
00:47:17,828 --> 00:47:20,584
,הרי אם זה שלך
,אתה עכשיו איבדת אבדה

704
00:47:20,615 --> 00:47:22,813
,אתה עכשיו מוצא אותה
?אתה צריך לשלם עליה עכשיו כסף, נכון

705
00:47:23,082 --> 00:47:25,646
יש עוד שאלה שגם מהשאלה הזאת
.נצליח להבין גם את התשובה

706
00:47:26,143 --> 00:47:27,118
,אולי זה גם לא שלך בכלל

707
00:47:27,413 --> 00:47:28,928
,אולי זה גזל
.אולי זו גם צלע לא שלך

708
00:47:28,950 --> 00:47:30,839
,אם זו צלע לא שלך
...אז כאילו מה זה

709
00:47:31,490 --> 00:47:34,052
אז באמת אם באמת היינו יודעים
,שבאמת זו הצלע שלך

710
00:47:34,165 --> 00:47:35,888
,בוודאות, במיליון אחוז

711
00:47:36,022 --> 00:47:39,064
באמת לא היית צריך באמת לשלם על זה כסף
.ולקדש על זה

712
00:47:39,382 --> 00:47:41,949
אבל בגלל שאף אחד לא יודע
,מה הצלע שלו ומה לא הצלע שלו

713
00:47:41,957 --> 00:47:44,541
לכן אנחנו עושים קניין חזק
בעדים ובכסף

714
00:47:44,939 --> 00:47:46,818
,ובזה בעצם גם מי שבאמת זו הצלע שלו

715
00:47:46,829 --> 00:47:48,262
.מתייאש ואתה זוכה מן ההפקר

716
00:47:48,723 --> 00:47:51,120
זו אחת הסיבות
.למה צריך לקדש בכסף ובזה

717
00:47:52,039 --> 00:47:55,880
ואחד הדברים היפים בדבר הזה

718
00:47:56,171 --> 00:47:57,471
:שאשתי פעם אחת אמרה לי כאילו

719
00:47:57,503 --> 00:47:59,737
.אני ואתה זה ודאי מששת ימי בראשית

720
00:48:00,336 --> 00:48:02,472
,אז אמרתי לה: אם זה ככה
...אז תחזירי לי את הכסף. כאילו

721
00:48:03,211 --> 00:48:06,481
אז לכן בן אדם
,שמוצא את האבדה שלו

722
00:48:06,878 --> 00:48:08,076
,וכמו שהמהרש"א אומר

723
00:48:08,102 --> 00:48:10,939
שביום החופה אישה מפקירה את עצמה

724
00:48:10,984 --> 00:48:12,398
ולכן האדם זוכה מן ההפקר

725
00:48:12,801 --> 00:48:16,511
ולכן צריך לעשות חופה
.עם עדים וכסף

726
00:48:16,783 --> 00:48:18,048
.יישר כוח
.חזק וברוך-

727
00:48:18,094 --> 00:48:19,071
.יישר כוח, יפה מאוד

728
00:48:19,311 --> 00:48:22,794
שמנו לב שלאורך כל הפרשה
החוקים תמיד באים לקראת האדם

729
00:48:22,822 --> 00:48:23,853
 - שזקוק לתמיכה

730
00:48:24,228 --> 00:48:27,066
.אם זה עני, יתום, אלמנה או החלש

731
00:48:27,791 --> 00:48:32,461
זה מדהים כמה שהתורה שלנו יורדת
.לנימי הנפש של האדם עמוק פנימה

732
00:48:32,546 --> 00:48:34,347
.וכך גם אנחנו צריכים לנהוג

733
00:48:34,848 --> 00:48:38,165
,מסופר על רבי אריה לוין
.שהיה נוהג לבקר חולי נפש

734
00:48:38,649 --> 00:48:41,101
יום אחד הגיע וראה
.שמכים את אחד החולים

735
00:48:41,973 --> 00:48:43,237
:הוא שאל את האחים

736
00:48:43,610 --> 00:48:45,666
.למה מכים אותו ככה? מסכן

737
00:48:46,857 --> 00:48:48,349
ואז ענו לו האחים שם

738
00:48:48,420 --> 00:48:51,659
,שזה יהודי שאין לו משפחה
,אין לו קרובים

739
00:48:51,707 --> 00:48:53,905
,אין מי שישאל
.אין מי שידרוש לשלומו

740
00:48:54,377 --> 00:48:57,101
.וככה "מטפלים" בבעיה הזאת

741
00:48:57,631 --> 00:49:00,228
,ואז מיד כשהוא שמע את זה
!הוא צעק: אני הדוד שלו

742
00:49:02,180 --> 00:49:03,806
,כמובן שהם הפסיקו להכות אותו

743
00:49:04,011 --> 00:49:10,254
וכמובן שרבי אריה לוין
.המשיך לפקוד את אותו יהודי בכל שבוע

744
00:49:10,917 --> 00:49:13,339
:ככה הכירו אותו
.הדוד של אותו חולה נפש

745
00:49:13,384 --> 00:49:17,374
כמובן שאין צורך לספר
שמאז שמרו על אותו חולה נפש

746
00:49:17,670 --> 00:49:19,073
.והתייחסו אליו בכבוד

747
00:49:19,291 --> 00:49:23,395
אנחנו רואים איך גדולי ישראל
,למדים מתורתנו הקדושה

748
00:49:23,412 --> 00:49:26,792
וכך גם אנחנו צריכים ללמוד להתנהג
.לכל אדם בכבוד

749
00:49:27,657 --> 00:49:29,828
יהי רצון שנזכה תמיד להיות
בצד הנכון

750
00:49:30,256 --> 00:49:32,682
ולעשות תמיד את הדברים הנכונים
.עבור הזולת

751
00:49:33,765 --> 00:49:36,119
,אני רוצה לומר תודה לרב אסוס היקר

752
00:49:36,321 --> 00:49:37,441
,לרב מרדכי לוי

753
00:49:37,672 --> 00:49:40,359
,לעלם החן, כבר סיכמנו
,שלום עברי

754
00:49:40,725 --> 00:49:43,311
,לאברהם ישעיה
,לרב יעקב חמו היקר

755
00:49:43,324 --> 00:49:46,872
,ללהקת הבית הנהדרת שלנו
שמגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

756
00:49:46,919 --> 00:49:47,981
.כבר מתחילת התוכנית

757
00:49:49,015 --> 00:49:52,759
אני רוצה לומר תודה
לבת-אל קייקס היקרה

758
00:49:52,801 --> 00:49:58,061
.על העוגות הנהדרות
.אנחנו מיד, מיד ניגש לעוגות

759
00:49:58,956 --> 00:50:01,125
כמובן לרב אייל ישראל שטרנליב

760
00:50:01,389 --> 00:50:03,233
על הסיפורים המדהימים
.בכל שבוע

761
00:50:03,575 --> 00:50:06,154
,ואנחנו נסיים את התוכנית הנהדרת הזאת

762
00:50:06,180 --> 00:50:07,358
.ובאמת תוכנית נהדרת

763
00:50:07,402 --> 00:50:09,546
,ואברהם, שוב פעם
.אתה ריגשת אותי מאוד

764
00:50:10,176 --> 00:50:11,988
זה מדהים, מדהים לשמוע

765
00:50:12,485 --> 00:50:15,508
,על משפחה שעושה הכול למען עם ישראל

766
00:50:15,808 --> 00:50:17,793
.שכולה חסד
.זה דבר מדהים

767
00:50:18,839 --> 00:50:20,437
.אנחנו נסיים עם צלילים

768
00:50:21,211 --> 00:50:23,525
שלום, אפשר להזמין אותך
.לסיבוב מוזיקלי? -ביחד

769
00:50:24,167 --> 00:50:25,026
."אלעד לי לעד"

770
00:50:25,771 --> 00:50:30,057
.התקלתי אותך או שזה בסדר? -ברור
.אלעד לי לעד". שבת שלום"-