הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - מצוות הצדקה

הרב נחמיה רוטנברג

למה יש עניים בעולם, אם הקב"ה יכול לתת כסף לכולם? הרב נחמיה רוטנברג במסר קטן ולעניין מפרשת משפטים

(אורך 1:34)