x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם מותר לקרוא לתינוק על שם אדם חי?

הרב זמיר כהן

מהם המנהגים השונים לקריאת שם לתינוק - האם יש חשש לקרוא לילד על שם אדם חי? הרב זמיר כהן משיב על פי המקורות

(אורך 4:35)