הרב שי עמר - ההצלחה שבכישלון

הרב שי עמר

כל אחד מרגיש עליות וירידות בחיים - כיצד ניתן לראות דווקא ברגעים המשבר את הנהגת השם בעולם? הרב שי עמר בהרצאה קצרה ומחזקת נותן עצות להתמודדות יומיומית עם ניסיונות

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,290 --> 00:00:13,650
כל אחד מרגיש במהלך החיים

2
00:00:14,280 --> 00:00:15,644
תקופות
,של עלייה

3
00:00:15,645 --> 00:00:17,302
תקופות
.של ירידה

4
00:00:17,480 --> 00:00:19,600
פעמים יש
לנו תחושה

5
00:00:19,620 --> 00:00:21,040
שיש יותר
ירידות

6
00:00:21,500 --> 00:00:22,530
,מאשר עליות

7
00:00:23,010 --> 00:00:27,840
,ואנחנו דווקא מצפים
מקווים ומייחלים לעצמנו

8
00:00:28,040 --> 00:00:29,840
שברגעי המשבר הללו

9
00:00:30,480 --> 00:00:32,960
,הקב"ה יהיה קרוב אלינו יותר

10
00:00:33,360 --> 00:00:36,280
נרגיש את ידו של האלוקים
,מלטפת אותנו

11
00:00:36,530 --> 00:00:38,860
מחבקת אותנו
.בחסד וברחמים

12
00:00:39,830 --> 00:00:43,710
מה שקורה במציאות
שדווקא ברגעי הניסיון

13
00:00:44,210 --> 00:00:45,780
,אנחנו מרגישים לבד

14
00:00:46,000 --> 00:00:50,500
,מרגישים בודדים במערכה
מרגישים התמודדות יום-יומית

15
00:00:50,650 --> 00:00:55,280
אפילו יותר קשה
.מכל יום אחר רגיל

16
00:00:56,010 --> 00:00:57,330
.שעת ניסיון

17
00:00:57,740 --> 00:01:00,290
,שעת ניסיון היא לאו דווקא שעה אחת

18
00:01:00,390 --> 00:01:04,110
זה לפעמים מלווה את האדם
,שבוע, חודש

19
00:01:04,500 --> 00:01:06,280
.ולפעמים גם כמה שנים

20
00:01:07,040 --> 00:01:11,730
אבל האדם צריך לדעת
שעיקר הצלחת האדם

21
00:01:12,520 --> 00:01:16,800
זה כמה הוא יוכל
להתבונן יותר לעומק

22
00:01:16,910 --> 00:01:20,440
ולהסתכל ולראות
כיצד אני יכול לראות

23
00:01:20,800 --> 00:01:24,660
דווקא ברגעים הללו
.את הנהגת השם יתברך בעולם

24
00:01:25,380 --> 00:01:28,880
,הקב"ה, כדוגמת אב ובנו ממש

25
00:01:29,360 --> 00:01:30,640
,אומר לאדם: דע לך

26
00:01:31,210 --> 00:01:34,740
,לך יש ילד קטן
אתה נותן לו את הצעדים הראשונים

27
00:01:35,530 --> 00:01:38,660
,לעשות קצת לבד
.קצת אתה עוזר לו

28
00:01:39,180 --> 00:01:43,170
לאט לאט הוא גדל
.ואתה נותן לו להתמודד לבד

29
00:01:43,300 --> 00:01:47,590
,עוד צעד ועוד צעד
גם אם זה מלווה מפעם לפעם

30
00:01:47,960 --> 00:01:50,710
,בנפילות יותר או פחות

31
00:01:51,050 --> 00:01:54,690
אבל אתה יודע שהנפילות
,הן חלק מהגדילה שלו

32
00:01:54,980 --> 00:01:56,480
.חלק מהצמיחה שלו

33
00:01:56,770 --> 00:02:01,010
,הקב"ה מתנהג איתנו כבנים ממש

34
00:02:01,040 --> 00:02:03,330
."בנים אתם לה' אלוקיכם"

35
00:02:03,680 --> 00:02:09,770
ה"בנים" לא מתמקד ולא מסתכם
רק בנתינת טוב וחסד

36
00:02:09,970 --> 00:02:13,270
,לפי ההבנה שלנו
.לפי מה שנראה לנו

37
00:02:13,650 --> 00:02:18,130
,כשההורים מחנכים את הילדים
יש להם את צורת ושיטת החינוך

38
00:02:18,150 --> 00:02:20,130
.המתאימה לכל ילד

39
00:02:20,690 --> 00:02:22,820
,כל ילד זה עולם בפני עצמו

40
00:02:22,860 --> 00:02:25,360
,כל ילד זה מהלך בפני עצמו

41
00:02:25,400 --> 00:02:28,050
,זה סדר נפרד

42
00:02:28,770 --> 00:02:30,530
.לא כל האצבעות שוות

43
00:02:31,110 --> 00:02:34,240
,ומכיוון שכל ילד זה עולם בפני עצמו

44
00:02:34,550 --> 00:02:38,150
גם צורת ההתנהלות
.וההתייחסות אליו היא שונה

45
00:02:38,510 --> 00:02:40,150
הקב"ה בדיוק כך

46
00:02:40,400 --> 00:02:44,580
מתנהג איתנו
.בכל רגע ובכל מצב נתון

47
00:02:45,170 --> 00:02:51,040
רגעי המשבר הם דווקא הרגעים
.שהאדם יכול לגלות את עצמו

48
00:02:51,390 --> 00:02:54,380
ישנם אנשים שפוגשים
,מאות אנשים כל יום

49
00:02:54,710 --> 00:02:59,360
,אבל האדם היחידי שמעולם
.אבל מעולם הם לא פגשו, זה את עצמם

50
00:02:59,830 --> 00:03:06,250
כשאדם פוגש את עצמו הוא פתאום מגלה
,שהוא לא בדיוק רק רואה מעלות

51
00:03:06,370 --> 00:03:07,530
.הוא גם רואה חסרונות

52
00:03:07,920 --> 00:03:09,270
.ויש כמה סוגי אנשים

53
00:03:09,560 --> 00:03:12,560
ישנם אנשים שרואים חסרונות
,ומיד נרתעים אחורה

54
00:03:12,880 --> 00:03:14,070
.נכנסים לפאניקה

55
00:03:14,190 --> 00:03:16,160
.זה מכניס אותם ללחץ
.הם מפחדים

56
00:03:16,540 --> 00:03:18,660
?ממה הם מפחדים
,לא מהחיסרון

57
00:03:19,240 --> 00:03:25,160
הם מפחדים מההתמודדות שתהיה להם
,במהלך, לא הדקות הקרובות

58
00:03:25,220 --> 00:03:28,060
.אלא כנראה במהלך התקופה הקרובה

59
00:03:28,610 --> 00:03:32,550
והם מבינים שכדי להתמודד
,צריך להתפנות לזה

60
00:03:32,680 --> 00:03:37,600
,צריך זמן, צריך מחשבה
.צריך לחשוב, צריך עמל ויגיעה

61
00:03:38,080 --> 00:03:41,140
.כל אדם בטבע שלו אין לו כוח לזה

62
00:03:41,350 --> 00:03:42,950
,"למרות ש"אדם לעמל יולד

63
00:03:43,200 --> 00:03:46,670
אבל הוא מעדיף ללכת בדרך
,של קיצורי דרך

64
00:03:46,910 --> 00:03:49,810
,בדרך הקצרה
,בדרך המהירה

65
00:03:49,890 --> 00:03:52,230
.אבל לא בהרכח בדרך הבטוחה

66
00:03:52,530 --> 00:03:54,540
:אדם צריך לדעת דבר אחד

67
00:03:54,920 --> 00:04:00,690
,הקב"ה נתן לאדם את רגעי המשבר
,והאדם מחויב ברגעים הללו

68
00:04:01,070 --> 00:04:02,450
,ברגעי ההתמודדות

69
00:04:02,700 --> 00:04:06,250
ברגעים שאדם לא יודע
,מה יהיה איתו עוד רגע אחד

70
00:04:06,740 --> 00:04:08,070
:הוא צריך לדעת דבר אחד

71
00:04:08,940 --> 00:04:13,010
הקושי והסבל
,הם צריכים להיות כאתגר

72
00:04:13,540 --> 00:04:14,690
.כאתגר ממש

73
00:04:15,130 --> 00:04:18,700
,ברגע שאדם לוקח את רגעי המשבר שלו

74
00:04:19,260 --> 00:04:22,420
,הוא ציפה למשהו
הוא היה בטוח

75
00:04:22,610 --> 00:04:24,420
,שהוא יגיע לאיזשהו הישג מסוים

76
00:04:24,850 --> 00:04:27,090
אבל הוא פתאום מוצא את עצמו
,מול שוקת שבורה

77
00:04:27,310 --> 00:04:31,710
הוא פתאום מבין
.שמה שהוא ציפה זה הרבה יותר גרוע מחלום

78
00:04:32,050 --> 00:04:34,000
.הוא מבין שזה רחוק ממנו מאוד

79
00:04:34,240 --> 00:04:38,080
הוא היה בטוח שעוד רגע אחד
,הוא נוגע בפסגת ההצלחה

80
00:04:38,090 --> 00:04:41,550
אבל פתאום הוא קלט
,שהוא נגע בפסגת הכישלון

81
00:04:41,570 --> 00:04:42,850
.ועוד איזה כישלון

82
00:04:43,430 --> 00:04:44,850
?מה עושים ברגעים כאלה

83
00:04:45,600 --> 00:04:47,060
:אדם צריך לדעת דבר אחד

84
00:04:47,590 --> 00:04:50,370
הקב"ה מלווה את האדם
.ברגעים הללו

85
00:04:50,930 --> 00:04:56,000
ודווקא ברגעים הללו
מנהיג הקב"ה צורת התנהלות

86
00:04:56,510 --> 00:05:01,710
,כפי שמלך העולם
,יוצר האדם, ידע את נפשו של האדם

87
00:05:01,780 --> 00:05:03,440
,מכיר את נפשו של האדם

88
00:05:03,950 --> 00:05:07,370
,יודע בדיוק את תכליתו של האדם

89
00:05:07,560 --> 00:05:10,070
מה שהאדם מחויב לדעת
.ולא תמיד שם לב

90
00:05:10,950 --> 00:05:13,410
והאדם צריך לדעת
:דבר אחד ברור

91
00:05:13,650 --> 00:05:17,850
דווקא ברגעים הללו, דווקא ברגעים
,שאני רואה יותר חושך מאשר אור

92
00:05:17,900 --> 00:05:20,260
,יותר כישלון מאשר הצלחה

93
00:05:21,030 --> 00:05:25,210
,יותר נזק מאשר כל דבר אחר

94
00:05:25,710 --> 00:05:29,680
דווקא ברגעים הללו
הקב"ה דווקא נותן לאדם

95
00:05:30,040 --> 00:05:32,010
,את המציאות - דע לך

96
00:05:32,330 --> 00:05:34,250
,אומנם אני נראה רחוק ממך

97
00:05:34,630 --> 00:05:38,050
אבל דע לך
.שגרעין ההצלחה טמון בכישלון

98
00:05:38,380 --> 00:05:40,900
,אני אומנם נראה רחוק ממך מאוד

99
00:05:41,230 --> 00:05:43,450
אבל אני הכי קרוב אליך
.ברגעים הללו

100
00:05:43,760 --> 00:05:47,930
אני מסתכל מלמעלה לראות
האם אתה מבין

101
00:05:48,470 --> 00:05:52,870
את המסר ואת המטרה
?שלשם כך נתתי לך את הניסיון

102
00:05:53,060 --> 00:05:55,650
,כי אני אוהב אותך
כי אני רוצה שתכיר את עצמך

103
00:05:55,790 --> 00:05:58,310
כדי שתדע להתחשל בהמשך הדרך

104
00:05:58,850 --> 00:06:02,430
בכל מיני מהמורות
,שלולא ההתחשלות היום

105
00:06:02,660 --> 00:06:06,030
הנזק אז יהיה הרבה הרבה
.יותר כבד וקשה

106
00:06:06,450 --> 00:06:08,590
רק אנחנו רוצים לראות
.את ההצלחה הרגע

107
00:06:09,160 --> 00:06:10,990
:אנחנו חיים במסלול של מיקרוגל

108
00:06:11,290 --> 00:06:13,710
,הרגע, אוכל תוך חמש דקות

109
00:06:13,750 --> 00:06:15,480
.הכול בלחיצת כפתור אחד

110
00:06:15,970 --> 00:06:17,190
:צריכים לדעת דבר אחד

111
00:06:17,510 --> 00:06:18,980
,בחיים אין כביש 6

112
00:06:19,300 --> 00:06:20,940
,אין מושג של קיצורי דרך

113
00:06:21,240 --> 00:06:25,070
אין מושג להגיע להצלחה אמיתית
.לולא כישלון

114
00:06:25,120 --> 00:06:26,850
,בכל ההיסטוריה של עם ישראל

115
00:06:27,350 --> 00:06:28,400
,אם זה בתנ"ך

116
00:06:28,520 --> 00:06:32,630
,ואם זה, להבדיל, גם באישי העולם

117
00:06:32,920 --> 00:06:34,190
,בכל מיני עניינים

118
00:06:34,370 --> 00:06:37,270
:תבדקו ותסתכלו בהיסטוריה שלהם

119
00:06:37,860 --> 00:06:41,250
אין מציאות בעולם
,שאדם הגיע להצלחה

120
00:06:41,530 --> 00:06:43,790
,שאדם הגיע לתפקיד רם מעלה

121
00:06:44,100 --> 00:06:45,200
.אם אין לו כישלון

122
00:06:45,800 --> 00:06:47,290
.אין מציאות כזאת בעולם

123
00:06:47,580 --> 00:06:53,700
מי שהמציא את הנורה אמר
שלקח לו 6,000 ניסויים קודם לכן

124
00:06:54,120 --> 00:06:57,650
כדי להגיע להמציא
את מה שאנחנו היום כבר נהנים

125
00:06:57,680 --> 00:06:58,970
בטכנולוגיה מתקדמת

126
00:06:59,360 --> 00:07:02,800
מהנורה הפשוטה שהתחילה
.לפני כל כך הרבה שנים

127
00:07:02,950 --> 00:07:04,860
.אבל קדם לזה כישלון

128
00:07:05,290 --> 00:07:11,160
,הכישלון לא אמור לתת לאדם
.חלילה, מצב של ייאוש או משבר

129
00:07:11,330 --> 00:07:14,060
:הכישלון אמור לתת לאדם הסתכלות

130
00:07:14,890 --> 00:07:15,920
.תכיר את עצמך

131
00:07:16,340 --> 00:07:19,930
ההיכרות האישית עם עצמי
תיתן לי את האפשרות לדעת

132
00:07:20,340 --> 00:07:23,220
,את היכולות שלי
,מה אני מסוגל לעשות

133
00:07:23,250 --> 00:07:25,660
.ובעיקר מה אני לא מסוגל לעשות

134
00:07:26,130 --> 00:07:28,880
האדם בטבע שלו בטוח
,שהוא מסוגל לעשות הכול

135
00:07:29,320 --> 00:07:33,230
אבל הוא לא מבין
שלפעמים לא לעשות הכול

136
00:07:33,590 --> 00:07:35,080
.זה מעלה גדולה מאוד

137
00:07:35,410 --> 00:07:39,410
כי כשבן אדם בטוח
שיש לו יכולת לעשות כל דבר

138
00:07:39,640 --> 00:07:42,720
ואז פתאום הוא קולט
,שבהרבה דברים הוא נכשל

139
00:07:43,050 --> 00:07:45,370
הוא מתחיל להיכנס
:למעגל של סחרחורת

140
00:07:45,600 --> 00:07:46,900
.אז רגע, אז אני לא שווה

141
00:07:47,160 --> 00:07:50,150
,הוא מתחיל להמעיט בערכו
הוא מתחיל להרגיש רגשי נחיתות

142
00:07:50,170 --> 00:07:52,710
כי הוא בטוח
.שהוא צריך לדעת הכול

143
00:07:52,800 --> 00:07:55,090
,אנחנו לא צריכים לדעת שום דבר

144
00:07:55,460 --> 00:07:59,920
אבל אם כבר יש לנו יכולות וכישורים
.ואנחנו מסוגלים לעשות אותם - תעשה

145
00:08:00,550 --> 00:08:03,730
,אבל מעבר לכך
להיכנס לכל מיני ציפיות

146
00:08:04,030 --> 00:08:11,410
ולהגיע לכל מיני אפשרויות
- שלא בהכרח מתאימות לגודל היכולת שלי

147
00:08:11,580 --> 00:08:14,970
,לא בהכרח שזו הצלחה
.ייתכן מאוד שזה כישלון גדול

148
00:08:15,080 --> 00:08:18,510
,וייתכן מאוד
,וכנראה ככה הם פני הדברים

149
00:08:18,830 --> 00:08:22,990
שהכישלון שהאדם חווה
בכל רגע ובכל זמן

150
00:08:23,450 --> 00:08:25,500
.זה ההצלחה הגדולה ביותר של האדם

151
00:08:25,940 --> 00:08:28,600
,אברהם אבינו
מי שהתנסה בעשרה ניסיונות

152
00:08:28,930 --> 00:08:30,020
.ועמד בכולם

153
00:08:30,730 --> 00:08:34,790
,אחד הניסיונות שכולנו
,תמיד כשאנחנו קוראים את זה

154
00:08:35,050 --> 00:08:36,890
שוב ושוב אנחנו מתפעלים

155
00:08:37,340 --> 00:08:40,440
,מגודל העוצמה, מגודל הנחישות
מגודל היכולת

156
00:08:40,920 --> 00:08:43,380
- של אברהם אבינו עליו השלום
.עקידת יצחק

157
00:08:43,980 --> 00:08:47,240
:אברהם אבינו מתבקש על ידי הקב"ה

158
00:08:47,870 --> 00:08:50,500
.לך תעקוד את בנך, יחידך, את יצחק

159
00:08:50,750 --> 00:08:54,750
אברהם אבינו עומד בפני ניסיון
ששום בר אנוש

160
00:08:54,900 --> 00:08:56,450
:אין לו את היכולת לעמוד בזה

161
00:08:56,780 --> 00:09:02,800
ללכת, לשחוט, להתנהג
.כנגד מידת החסד ומידת הרחמים

162
00:09:02,960 --> 00:09:03,790
?מה הולך כאן

163
00:09:04,410 --> 00:09:09,650
תחשבו לעצמכם כמה שאלות
והרהורים ופקפוקים חלילה

164
00:09:10,920 --> 00:09:13,030
היו יכולים להיות לאברהם אבינו
.ברגעים כאלה

165
00:09:13,410 --> 00:09:15,300
.הוא בנה וציפה והאמין

166
00:09:16,140 --> 00:09:17,720
.היום זה נקרא משבר אמון

167
00:09:18,660 --> 00:09:21,140
מה עובר לאברהם אבינו בראש
?בכזה מצב

168
00:09:21,770 --> 00:09:24,370
,אברהם אבינו
עליו אומרת התורה

169
00:09:24,670 --> 00:09:27,150
."וירא את המקום מרחוק"

170
00:09:27,740 --> 00:09:29,890
:מסבירים על פי דברי הזוהר הקדוש

171
00:09:30,540 --> 00:09:32,540
מה הפירוש
?"וירא את המקום מרחוק"

172
00:09:33,310 --> 00:09:36,280
,בפשטות הדברים
- כשאברהם אבינו ראה את המקום

173
00:09:37,170 --> 00:09:38,830
.מרחוק ולא מקרוב

174
00:09:39,190 --> 00:09:42,290
אבל יש כאן הסבר יותר עמוק
.על פי הדברים שהסברנו עד עתה

175
00:09:43,050 --> 00:09:47,560
אברהם אבינו דווקא ברגעי הניסיון
,הקשים הללו

176
00:09:48,060 --> 00:09:49,730
,לשחוט את בנו יחידו

177
00:09:50,460 --> 00:09:52,200
:אברהם אבינו אומר דבר אחד ברור

178
00:09:52,350 --> 00:09:54,310
- "וירא את המקום מרחוק"

179
00:09:54,390 --> 00:09:59,530
הוא מרגיש שכביכול
הקב"ה כרגע מעמיד אותו בניסיון

180
00:09:59,580 --> 00:10:00,760
,ועומד מרחוק

181
00:10:01,070 --> 00:10:03,740
.לא נמצא איתו ממש קרוב

182
00:10:04,530 --> 00:10:10,230
,זה רק כביכול. באמת, במציאות
.הקב"ה הכי קרוב ברגעים הללו

183
00:10:10,730 --> 00:10:14,580
רק הקב"ה נותן לאדם תחושה
.כאילו מרחוק

184
00:10:14,940 --> 00:10:17,940
בוא נראה ברגע האמת
.איך אתה מתמודד

185
00:10:18,230 --> 00:10:21,870
אם אדם מאמין ויודע
שדווקא ברגעים הללו

186
00:10:22,070 --> 00:10:26,540
הקרבה בין האדם לקב"ה

187
00:10:26,920 --> 00:10:28,900
,היא הכי חזקה
,היא הכי קרובה

188
00:10:29,160 --> 00:10:32,860
את הרגעים הללו הוא יישמר
.והוא יעבור בהצלחה גדולה

189
00:10:33,050 --> 00:10:36,860
תזכרו: גם אברהם אבינו
עם הניסיונות הכבדים ביותר

190
00:10:37,160 --> 00:10:38,310
- זכר דבר אחד

191
00:10:38,670 --> 00:10:41,220
,אומנם כביכול הקב"ה נמצא מרחוק

192
00:10:41,530 --> 00:10:42,770
.אבל הוא הכי קרוב אליי

193
00:10:43,200 --> 00:10:46,860
.ואת זה האדם צריך לזכור היטב היטב

194
00:10:47,290 --> 00:10:52,060
גם כי אלך בגיא צלמוות"
,"לא אירא רע כי אתה עמדי

195
00:10:52,140 --> 00:10:54,980
,גם כשאני נמצא בזמנים הכי קשים

196
00:10:55,530 --> 00:11:00,140
אני בזמנים הכי שהם בבחינת
,הסתר שבתוך ההסתר

197
00:11:00,660 --> 00:11:02,900
.שם נמצא הקב"ה

198
00:11:03,190 --> 00:11:04,563
רק על האדם
החובה

199
00:11:04,564 --> 00:11:07,010
לגלות ולראות

200
00:11:07,011 --> 00:11:08,855
,את הטוב
את החסד

201
00:11:09,140 --> 00:11:11,230
שהקב"ה מעמיד לו
,בכל זמן

202
00:11:11,490 --> 00:11:13,100
.בעיקר בזמני ניסיון

203
00:11:13,450 --> 00:11:14,510
.בהצלחה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה