הרב זמיר כהן - התגברות על כעסים

הרב זמיר כהן

העצבים משתלטים עליך, ואתה מתפרץ על כולם? איך אפשר לחנך בלי לכעוס? הרב זמיר כהן בהרצאה חשובה נותן עצות מעולות להתגברות על כעסים

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,060 --> 00:00:16,000
.שלום וברכה

2
00:00:16,140 --> 00:00:20,570
אנחנו נעסוק באחת ההתמודדויות
- הכי קשות שיש לאדם במהלך החיים

3
00:00:20,710 --> 00:00:21,990
.התגברות על כעסים

4
00:00:24,230 --> 00:00:28,090
באופן טבעי, האדם מרגיש התעוררות
של כעס בליבו

5
00:00:28,130 --> 00:00:30,000
.כשדברים מתנהלים לא לפי רצונו

6
00:00:30,960 --> 00:00:33,250
ולעיתים מדובר בעניינים מאוד חשובים

7
00:00:33,290 --> 00:00:35,250
.שגורמים להתפרצויות קיצוניות

8
00:00:35,810 --> 00:00:37,250
.והדברים משתנים מאדם לאדם

9
00:00:37,320 --> 00:00:39,090
,יש אדם שכועס על כל דבר קטן

10
00:00:39,120 --> 00:00:42,070
,יש אנשים שלא כועסים בקלות

11
00:00:42,120 --> 00:00:44,670
.אבל כשכועסים הכעס הוא עוצמתי

12
00:00:45,240 --> 00:00:47,800
והשאלה היא באמת
.כיצד נוכל להתגבר על כעסים

13
00:00:48,850 --> 00:00:50,790
,הרמב"ן, כדאי לציין

14
00:00:51,270 --> 00:00:53,910
הרמב"ן כותב בתחילת
,האיגרת המפורסמת שלו

15
00:00:53,940 --> 00:00:54,990
,"איגרת הרמב"ן"

16
00:00:55,530 --> 00:00:58,870
,שאדם שרוצה לעבוד על המידות
,לעצב את האישיות

17
00:00:59,190 --> 00:01:02,100
.שיתחיל קודם כול לעבוד על מידת הכעס

18
00:01:02,250 --> 00:01:05,320
הרי יש הרבה תכונות שליליות
:שהאדם יכול להרגיש בתוכו

19
00:01:05,690 --> 00:01:07,570
,קנאה, תאווה, שנאה

20
00:01:07,620 --> 00:01:10,180
.רדיפת כבוד, גאווה
.הרבה תכונות שליליות

21
00:01:10,840 --> 00:01:13,040
:אבל הרמב"ן בתחילת האיגרת כותב

22
00:01:13,530 --> 00:01:17,100
שמע בני מוסר אביך"
."ואל תיטוש תורת אימך

23
00:01:17,270 --> 00:01:18,960
מתחיל בפסוק שאמר שלמה המלך

24
00:01:19,430 --> 00:01:20,800
:ואז הוא ממשיך במילים שלו

25
00:01:21,360 --> 00:01:27,510
תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת"
,לכל אדם בכל עת

26
00:01:27,920 --> 00:01:31,330
,ובזה תינצל מן הכעס"
."שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם

27
00:01:32,140 --> 00:01:33,810
:אומר הרמב"ן
?אתה רוצה לעבוד על המידות

28
00:01:33,890 --> 00:01:35,820
.במה תתחיל? קודם כול מידת הכעס

29
00:01:36,730 --> 00:01:39,510
,אבל איך? אני רוצה לא להיות כעסן
.ובכל זאת כעסן

30
00:01:40,590 --> 00:01:42,080
:שאלה שנייה שאדם שואל

31
00:01:42,520 --> 00:01:43,900
?מה פירוש לא לכעוס אף פעם

32
00:01:44,550 --> 00:01:47,260
אז איך הילדים שלי יתנהגו כמו שצריך
?אם לא אכעס עליהם

33
00:01:47,880 --> 00:01:51,570
איך העובדים בעבודה
שמתרשלים בעבודה

34
00:01:52,810 --> 00:01:55,210
ייכנסו למסלול תקין
?אם אני לא אכעס עליהם

35
00:01:55,460 --> 00:01:57,010
.לפעמים אין ברירה, חייבים לכעוס

36
00:01:57,700 --> 00:02:00,900
אז כאן כבר כדאי להקדים
.את היסוד שכותב הרמב"ם

37
00:02:01,620 --> 00:02:05,090
הרמב"ם כותב שבמקומות
,שאדם צריך לכעוס לתועלת

38
00:02:05,630 --> 00:02:08,660
יראה עצמו כאילו הוא כועס
.והוא אינו כועס

39
00:02:10,220 --> 00:02:13,260
תרגיל את עצמך להראות לילדים
כשהם מגזימים

40
00:02:13,750 --> 00:02:15,320
,בהבעת הפנים שאתה כועס

41
00:02:15,380 --> 00:02:17,220
,אבל אל תכעס באמת
.בלב תחייך

42
00:02:17,280 --> 00:02:19,250
,אפשר להגיע לזה
.למדרגה הזו

43
00:02:19,690 --> 00:02:22,230
- אתה צריך לנזוף בעובדים שלך
,תנזוף בהם

44
00:02:22,680 --> 00:02:25,410
,אבל תראה את זה כלפי חוץ
.בפנים אל תכעס באמת

45
00:02:26,740 --> 00:02:30,470
 - כך אתה תקבל את האיזון הנכון
שתפיק את התועלת

46
00:02:30,530 --> 00:02:33,800
,במקומות שחייבים לכעוס
.אבל אתה באמת לא כועס

47
00:02:35,100 --> 00:02:36,630
השאלה איך לא לכעוס באמת

48
00:02:36,700 --> 00:02:40,030
בזמנים שדברים גורמים
להתעוררות פנימית

49
00:02:40,070 --> 00:02:41,230
?של זעם, של עצבים

50
00:02:44,120 --> 00:02:47,760
,כשנחזור לדברי הרמב"ן
.ב-נ', כן? איגרת הרמב"ן

51
00:02:47,780 --> 00:02:49,780
,מה שאמרנו קודם
,'הרמב"ם ב-מ

52
00:02:50,120 --> 00:02:52,240
,העצה שהוא נותן
,"יראה עצמו כאילו הוא כועס"

53
00:02:52,760 --> 00:02:53,860
.הרב משה בן מימון

54
00:02:54,220 --> 00:02:57,130
,והאיגרת - הרב משה בן נחמן
.הרמב"ן

55
00:02:57,690 --> 00:03:00,070
,והרמב"ן כותב כך
,מי שישים לב למילים

56
00:03:00,120 --> 00:03:03,360
כמה פעמים הוא הכניס
.את המילה "כל" במשפט הפותח שלו

57
00:03:04,020 --> 00:03:10,110
תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת"
,לכל אדם בכל עת

58
00:03:10,410 --> 00:03:12,110
."ובזה תינצל מן הכעס"

59
00:03:14,110 --> 00:03:15,370
.כל מילה אצלו מדויקת

60
00:03:15,680 --> 00:03:18,430
,אומר הרמב"ן: תרגיל את עצמך לדבר בנחת

61
00:03:18,540 --> 00:03:21,280
,כלומר, אל תגביה טונים
.אל תתנהל בצעקות

62
00:03:21,640 --> 00:03:24,530
אפילו כשאתה מדבר
,על דברים שלא קשורים לכעס

63
00:03:24,890 --> 00:03:26,430
תמיד תתרגל לדבר בנחת

64
00:03:27,590 --> 00:03:29,920
."לכל אדם"
?"מה הכוונה "לכל אדם

65
00:03:32,390 --> 00:03:36,110
.לעיתים אתה מדבר עם חבר ואתה רגוע

66
00:03:36,570 --> 00:03:38,320
,לפתע הצטרף מישהו לשיחה

67
00:03:39,330 --> 00:03:42,240
- רק ראית אותו
.הכעס מתחיל להתעורר

68
00:03:42,410 --> 00:03:44,710
,האדם הזה, אתה קורא לו
.זה אדם מעצבן

69
00:03:45,850 --> 00:03:49,030
,"אומר הרמב"ן: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך

70
00:03:49,070 --> 00:03:50,490
,כלומר, לא חשוב מה הנושא

71
00:03:50,770 --> 00:03:53,790
- גם אם עוררו במהלך השיחה נושא מכעיס

72
00:03:54,060 --> 00:03:56,280
תמשיך לדבר בנחת, "כל דבריך

73
00:03:57,110 --> 00:03:58,050
."לכל אדם"

74
00:03:58,130 --> 00:04:00,910
הצטרף מישהו לשיחה
,והאדם הזה מכעיס

75
00:04:01,030 --> 00:04:02,110
.תמשיך לדבר בנחת

76
00:04:02,620 --> 00:04:03,440
- "בכל עת"

77
00:04:05,270 --> 00:04:09,550
לפעמים לא הנושא מכעיס
,ולא האדם מכעיס

78
00:04:10,210 --> 00:04:11,990
.אבל מה מכעיס אותך? העיתוי

79
00:04:12,990 --> 00:04:14,680
,למשל, קמת בבוקר באיחור

80
00:04:17,470 --> 00:04:19,860
אתה מקווה מאוד
.שלא תאחר לעבודה

81
00:04:20,880 --> 00:04:23,620
,התפללת, התארגנת

82
00:04:24,400 --> 00:04:26,870
,אתה בא לצאת מהבית
כי ויתרת על ארוחת בוקר

83
00:04:26,890 --> 00:04:29,530
,בשביל להגיע בזמן
.אתה אומר: טוב, נאכל משהו בדרך

84
00:04:29,740 --> 00:04:30,910
.מוותר על ארוחת בוקר

85
00:04:32,020 --> 00:04:34,240
,היד על הידית של הדלת
,בא לצאת

86
00:04:34,450 --> 00:04:35,770
:פתאום אשתך פונה אליך

87
00:04:36,590 --> 00:04:37,700
?אתה יודע מה קרה אתמול

88
00:04:38,400 --> 00:04:40,610
.אני חייבת שתטפל בזה עוד היום עם הילדים

89
00:04:41,150 --> 00:04:43,070
.ואתה מרגיש בפנים בערה

90
00:04:43,390 --> 00:04:44,120
?זה הזמן עכשיו

91
00:04:44,140 --> 00:04:46,230
ויתרתי על ארוחת בוקר
.כדי להגיע בזמן

92
00:04:46,880 --> 00:04:49,510
באופן טבעי האדם עלול להתפרץ
:באותה שעה

93
00:04:49,560 --> 00:04:52,530
!תעזבי אותי עכשיו מהסיפורים האלה
.יש דברים יותר חשובים. אני מאחר

94
00:04:53,010 --> 00:04:54,810
.פגעת בה, יצאת כעוס

95
00:04:55,970 --> 00:04:58,930
תתנהג תמיד לדבר
,כל דבריך בנחת

96
00:04:58,960 --> 00:05:01,380
.שמור על טון נמוך, על ניסוח לא מתלהם

97
00:05:02,410 --> 00:05:04,040
לכל אדם בכל עת"

98
00:05:04,520 --> 00:05:07,840
,ובזה תינצל מן הכעס"
."שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם

99
00:05:08,830 --> 00:05:13,870
,כשאדם רגיל לדבר בנחת
,גם כשקורה והוא כועס

100
00:05:14,430 --> 00:05:15,870
הוא מיד מרגיע את עצמו

101
00:05:16,150 --> 00:05:19,500
כי הוא לא מסוגל כבר
.לדבר בהתלהמות

102
00:05:19,520 --> 00:05:22,820
זה נראה לו לא שפוי לדבר
.בצרחות ובעצבים ובצעקות

103
00:05:23,450 --> 00:05:24,250
.זו עצה ראשונה

104
00:05:25,490 --> 00:05:29,640
"עצה שנייה שכותב בספר "פלא יועץ
,כשהוא מדבר על הכעס

105
00:05:30,830 --> 00:05:32,970
,תכין חיבור משלך

106
00:05:33,800 --> 00:05:39,470
שבחיבור הזה אתה מקבץ
את כל הנושאים שחשובים

107
00:05:41,630 --> 00:05:43,940
ונוגעים לאותו עניין
.שאתה רוצה לעבוד עליו

108
00:05:44,540 --> 00:05:49,320
?אתה רוצה לעבוד על מידת הכעס
,תיקח לך ספר עם דפים ריקים או מחברת

109
00:05:51,600 --> 00:05:54,187
שמעת משפט 
?שמדבר בגנות הכעס

110
00:05:54,188 --> 00:05:55,290
.תרשום לעצמך

111
00:05:55,860 --> 00:05:59,250
:כתוב בגמרא
."כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו"

112
00:05:59,750 --> 00:06:01,260
.כלומר, מביא על עצמו הרבה מחלות

113
00:06:01,780 --> 00:06:05,920
הכעס גורם להרבה הפרעות
.בלב, במוח

114
00:06:06,290 --> 00:06:08,590
.הרבה נזקים
.אתה מזיק לעצמך

115
00:06:09,540 --> 00:06:13,200
,אדם שכועס, אומר האר"י ז"ל
,על פי דברי הזוהר הקדוש

116
00:06:13,310 --> 00:06:15,450
חלק מנשמתו מסתלקת ממנו

117
00:06:16,040 --> 00:06:18,080
והוא עלול להפסיד
.את זיווגו האמיתי

118
00:06:18,140 --> 00:06:19,760
.עד כדי כך
,בחור רווק כעס

119
00:06:20,440 --> 00:06:23,230
,חלק מהנשמה הסתלקה
,איזה רובד מסוים

120
00:06:23,410 --> 00:06:25,730
ואם עד עכשיו הייתה
,הבחורה הזאת מתאימה לו

121
00:06:25,890 --> 00:06:28,590
,כעת הוא נהיה קטן מבחינה רוחנית
.היא לא מתאימה

122
00:06:28,610 --> 00:06:30,930
.צריך לתת לו אחת קטנה
.מפסיד את הזיווג שלו

123
00:06:31,180 --> 00:06:32,660
,עד שיעשה תשובה
,אומר הזוהר

124
00:06:32,690 --> 00:06:35,790
.ויחזיר לעצמו את אותו דבר שנחסר ממנו

125
00:06:36,310 --> 00:06:37,900
,אבל גם אם הוא נשוי
.אומר: תראה מה זה

126
00:06:37,920 --> 00:06:40,580
.חלק מהנשמה מסתלק כשאני כועס
.לא שווה. תרשום

127
00:06:42,060 --> 00:06:44,680
.כל דבר שהוא שומע בגנות הכעס, הוא רושם

128
00:06:45,270 --> 00:06:48,270
כל עצה שהוא שומע
.איך להתגבר על כעסים - הוא רושם

129
00:06:49,010 --> 00:06:50,100
.הוא הופך את זה לפרויקט

130
00:06:50,230 --> 00:06:51,940
.מדי פעם הוא קורא את מה שהוא כתב

131
00:06:52,690 --> 00:06:55,720
,עצם הדבר שאתה עושה מזה עניין
,אתה עובד על זה, כותב

132
00:06:55,780 --> 00:06:59,130
:"אומר ה"פלא יועץ
.יכול לעזור לך בעתיד להתגבר

133
00:07:00,440 --> 00:07:01,860
מה קורה אם האדם אומר

134
00:07:03,580 --> 00:07:05,800
?"אני כותב, עושה, אבל כועס"

135
00:07:07,940 --> 00:07:09,220
:ישנה עצה מעשית

136
00:07:10,270 --> 00:07:13,640
תקבל על עצמך
,שלפני שאתה כועס

137
00:07:13,960 --> 00:07:16,320
.הוא אומר: אני לא מסוגל להשתלט על עצמי

138
00:07:16,340 --> 00:07:18,600
כמה שאני מדבר עם עצמי
.אל תכעס, אל תכעס", אני כועס"

139
00:07:20,350 --> 00:07:22,410
:תאמר לעצמך כך
.בסדר, אני כועס

140
00:07:24,320 --> 00:07:26,800
,למשל, אשתו הכעיסה אותו
,הוא מרגיש שהוא חייב לצרוח

141
00:07:26,850 --> 00:07:28,800
,הילדים הכעיסו
,הוא יוצא מהכלים

142
00:07:29,480 --> 00:07:32,770
אבל יקבל על עצמו
לבצע פעולה מסוימת

143
00:07:32,930 --> 00:07:34,410
.לפני שהוא מביע את הכעס

144
00:07:35,830 --> 00:07:37,160
,היה אדם אחד חכם

145
00:07:38,050 --> 00:07:40,200
ראה שכשהוא כועס
,הוא לא שולט בעצמו

146
00:07:41,880 --> 00:07:44,660
:קנה חולצה שקרה לה
.זאת החולצה של הכעס

147
00:07:46,490 --> 00:07:48,800
,נניח, אין לו חולצות ירוקות
.קנה חולצה ירוקה

148
00:07:49,410 --> 00:07:50,620
?"מה פירוש "החולצה של הכעס

149
00:07:50,650 --> 00:07:53,390
אסור לי לצעוק על אשתי ועל הילדים
או בעבודה

150
00:07:53,650 --> 00:07:55,040
אם אני לא לובש
.את החולצה הזו

151
00:07:56,330 --> 00:07:59,700
,הילדים עשו משהו שהכעיס אותו מאוד
,אשתו, הוא עומד להתפרץ

152
00:08:00,050 --> 00:08:01,770
,הוא לא בשליטה
,הוא חייב לצעוק

153
00:08:02,110 --> 00:08:04,360
:הוא אומר לעצמו
.בסדר, אני צועק, אבל שנייה אחת

154
00:08:05,150 --> 00:08:06,060
,רץ לחדר

155
00:08:07,630 --> 00:08:09,560
לובש את החולצה ההיא
.ואז הוא חוזר

156
00:08:10,960 --> 00:08:12,570
.היו לו שניות של זמן

157
00:08:13,130 --> 00:08:15,860
השניות האלה יכולות לחולל
.שינוי של ממש

158
00:08:15,920 --> 00:08:19,620
,גם אם הוא יכעס
.זה כבר לא יהיה באותה מידה כמו לפני

159
00:08:20,320 --> 00:08:22,180
.היה לו זמן להתבוננות לפני

160
00:08:22,940 --> 00:08:25,250
:אישה יכולה להחליט
,לפני שאני צורחת על הילדים

161
00:08:25,270 --> 00:08:26,490
,חייבת לקפל מגבת

162
00:08:27,120 --> 00:08:28,490
,חייבת למזוג כוס מים

163
00:08:28,670 --> 00:08:31,550
מחליטה לעצמה על דבר עקבי
.שאת זה היא עושה

164
00:08:31,920 --> 00:08:33,130
,הילדים לא יבינו מה העניין

165
00:08:33,340 --> 00:08:35,350
.אבל היא צריכה את הזמן להתבוננות

166
00:08:35,780 --> 00:08:38,070
השניות האלה יעזרו לה
.לא לעשות טעויות

167
00:08:39,290 --> 00:08:43,100
:אבל מה קורה במצב שאדם אומר
,תשמע, כתבתי, עשיתי, ניסיתי

168
00:08:43,210 --> 00:08:46,480
,ברגע של מבחן לא זוכר את החולצה
.לא את המגבת, לא כלום

169
00:08:46,760 --> 00:08:49,470
,כשאני מתפרץ, אני מתפרץ
.שוכח את כל העולם

170
00:08:49,890 --> 00:08:51,910
.ויש אנשים כאלה, באמת בלי שליטה

171
00:08:52,540 --> 00:08:55,480
,סיפר לי פעם אדם בנתניה שכשהוא כועס

172
00:08:56,530 --> 00:08:59,830
הוא אומר שהוא מרגיש
,שמסך שחור יורד לו מול העיניים

173
00:08:59,910 --> 00:09:02,520
,הוא לא בשליטה
.שובר, מתפרץ, צועק

174
00:09:03,030 --> 00:09:05,340
,כשהוא חוזר שוב לשפיות
,הוא רואה מה הוא עשה

175
00:09:05,660 --> 00:09:06,950
.הוא מתבייש בעצמו

176
00:09:07,490 --> 00:09:09,420
אבל באותה שעה
.הוא אומר: לא הייתי בשליטה

177
00:09:10,830 --> 00:09:13,600
מה קורה במצב שאדם אומר
,אני עושה הכול"

178
00:09:13,700 --> 00:09:15,600
אבל ברגע של מבחן"
?"לא עומד במבחן

179
00:09:17,760 --> 00:09:19,710
.עצה טובה: קנוס את עצמך

180
00:09:20,210 --> 00:09:21,250
,לא קנס כספי

181
00:09:22,010 --> 00:09:26,580
קנוס את עצמך בפעולה
,שאמורה לתת לך צביטה מסוימת

182
00:09:27,410 --> 00:09:28,580
.אבל אתה יכול לעמוד בה

183
00:09:29,520 --> 00:09:35,010
למשל, נשאל את האדם הזה: מה אתה רגיל
?לשתות בכל בוקר כשאתה קם מהשינה

184
00:09:37,060 --> 00:09:38,550
.והוא יענה: קפה עם חלב

185
00:09:40,450 --> 00:09:42,000
?מה דעתך לשתות תה בבוקר

186
00:09:43,050 --> 00:09:44,000
.הוא אומר: אני לא אוהב תה

187
00:09:44,250 --> 00:09:45,540
.תה אני שותה רק כשאני חולה

188
00:09:46,650 --> 00:09:49,500
- או אם הוא אוהב תה
?תה בלי סוכר אתה אוהב

189
00:09:49,580 --> 00:09:52,560
.לא, גועל נפש
.לא מסוגל לשתות תה בלי סוכר

190
00:09:53,450 --> 00:09:54,070
.מצוין

191
00:09:54,840 --> 00:09:59,450
תאתר משהו שאתה יודע
.שאתה לא אוהב אותו, לאכול, לשתות

192
00:10:00,810 --> 00:10:02,030
ואתה מקבל על עצמך

193
00:10:03,600 --> 00:10:06,320
שאם עוד פעם אני צועק על הילדים

194
00:10:07,370 --> 00:10:08,820
,או על אשתי או על העובדים

195
00:10:09,860 --> 00:10:11,590
,כמו שהתפרצתי עליהם היום

196
00:10:12,170 --> 00:10:16,230
שלושה ימים רצופים אני חייב
לקחת כוס תה גדולה בלי סוכר

197
00:10:16,400 --> 00:10:18,230
ולשתות אותה עד הסוף
.כשאני קם בבוקר

198
00:10:19,420 --> 00:10:22,170
התפרץ עליהם, שלושה ימים רצופים

199
00:10:22,710 --> 00:10:24,130
.הוא כופה את עצמו לשתות

200
00:10:24,150 --> 00:10:25,740
,הוא לא מסוגל
.אבל הוא שותה בכל זאת

201
00:10:27,740 --> 00:10:30,780
מה יקרה כשאחרי שבוע
?שוב יכעיסו אותו והוא עומד להתפרץ

202
00:10:31,870 --> 00:10:33,050
?מה יעלה לו מיד בראש

203
00:10:33,400 --> 00:10:35,540
מה, עכשיו עוד פעם שלושה ימים
?תה בלי סוכר

204
00:10:35,770 --> 00:10:37,380
.עזוב, עדיף לדבר בנחת

205
00:10:38,790 --> 00:10:39,720
.תמיד לחפש

206
00:10:39,740 --> 00:10:41,910
:על היצר הרע כתוב
."בתחבולות תעשה מלחמה"

207
00:10:41,970 --> 00:10:43,190
.צריך ללכת איתו בתחבולות

208
00:10:43,840 --> 00:10:47,310
אז תמצא פטנט עם דברים של קנסות
,שאתה יכול לעמוד בהם

209
00:10:47,610 --> 00:10:49,310
יש בהם צביטה מסוימת

210
00:10:49,470 --> 00:10:51,490
.וייתנו לך תזכורת לא לחזור על הטעות

211
00:10:51,940 --> 00:10:54,640
זה נכון לכעס
.וזה נכון בכל דבר

212
00:10:55,120 --> 00:10:59,370
בספר "מפתחות לחיים" הבאנו עוד כמה עצות
,לעניין הזה של הכעס

213
00:10:59,630 --> 00:11:02,050
אבל אנחנו נעצור בזה
ונאחל לכולנו

214
00:11:02,380 --> 00:11:04,710
שנזכה לשליטה עצמית מלאה

215
00:11:04,750 --> 00:11:07,970
,באופן תמידי לחיות חיים טובים ומאושרים

216
00:11:08,120 --> 00:11:09,000
.אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה