הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שירה בלב ים

הרב הרצל חודר

מי מחויב הדלקת נרות שבת? מה מבקשים בהדלקת נרות, ומתי הזמן הכי טוב? מהן הסגולות שיש בנרות שבת? מהי מעלתן של סעודות השבת? מהו הידור מצווה? מדוע ירד מן כל יום? איך מקבלים הארת שבת לכל השבוע? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת בשלח