הרב ברוך רוזנבלום

סוכנים כפולים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

על מה הצטער פרעה כשהלכו בני ישראל? אלו סוכנים כפולים שתל פרעה בתוך עם ישראל? ומיהו בעל החיים היחיד שלא מפחד מהאדם?