הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - קולות מהשמיים

הרב הרצל חודר

על מה הקפיד ה' על משה? על מי נאמר "חבל על שאבדו ולא נמצאו"? מתי הבינו מעלת יציאת מצרים? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק לפרשת וארא