x
ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת בשלח

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב רפאל אוחיון, הרב מרדכי לוי, הפייטן אליאב והב והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:04:28,500 --> 00:04:31,080
.שלום לכם צופים יקרים וט"ו בשבט שמח

2
00:04:31,680 --> 00:04:34,420
.תודה ללהקת הבית שלנו
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

3
00:04:35,762 --> 00:04:37,492
.אנחנו עוד נשמע אותם בהמשך כמובן

4
00:04:38,496 --> 00:04:41,250
,אנחנו בפרשת בשלח
.פרשת שירה

5
00:04:41,761 --> 00:04:43,870
והפרשה שאני כל כך אוהב
באופן אישי

6
00:04:44,260 --> 00:04:46,740
פותחת במילים "ויהי בשלח פרעה
."את העם

7
00:04:47,356 --> 00:04:50,628
,בפרשה הקודמת פרעה נבהל
נותן לבני ישראל

8
00:04:50,634 --> 00:04:51,820
.לצאת בהמוניהם ממצרים

9
00:04:51,877 --> 00:04:56,600
,מיליוני יהודים, וביניהם נשים, זקנים
ילדים, גברים - צועדים אחר משה

10
00:04:57,203 --> 00:05:00,530
.באמונה יוקדת, אבל מגיעים למבוי סתום

11
00:05:01,255 --> 00:05:02,160
,מלפניהם הים

12
00:05:03,229 --> 00:05:07,240
,מאחוריהם צבא מצרים
,צבא כבד מאוד

13
00:05:07,707 --> 00:05:09,650
,ימינה מדבר, שמאלה מדבר

14
00:05:10,292 --> 00:05:13,400
ואנחנו מכירים את סיפור המתח
.ואיך הוא נגמר

15
00:05:13,962 --> 00:05:18,980
,הקב"ה בחסדיו קורע את הים לגזרים
.עם ישראל עובר בתוכו

16
00:05:19,542 --> 00:05:24,920
.אבל הניסים לא נגמרים כאן
,זה דור מיוחד, זה דור שגדל לניסים

17
00:05:24,940 --> 00:05:28,427
,זה דור שרואה כל הזמן ניסים
,הם רואים את המן שיורד מן השמיים

18
00:05:28,935 --> 00:05:30,210
.את נס המים במדבר

19
00:05:30,546 --> 00:05:38,130
למעשה כל ההליכה הזאת, כל הצעדה הזאת
מיציאת מצרים - ניסים, ניסים, ניסים

20
00:05:38,146 --> 00:05:38,995
.'מ-א' ועד ת

21
00:05:39,743 --> 00:05:43,054
אז בואו נתחיל. אני רוצה לומר
.כמובן שלום לרב אסוס

22
00:05:43,075 --> 00:05:43,690
.שלום עליכם

23
00:05:43,858 --> 00:05:45,464
,הרב אייל ישראל שטרנליב

24
00:05:45,719 --> 00:05:48,270
,"לרב רפאל אוחיון מפרויקט "שבתות בקהילה

25
00:05:48,305 --> 00:05:50,940
,הפייטן היקר, חברי האהוב - אליה והב

26
00:05:51,160 --> 00:05:53,350
.והסטנדאפיסט שלנו הרב יעקב חמו

27
00:05:53,391 --> 00:05:55,470
.סטנדאפיסט הבית
.סטנדאפיסט הבית-

28
00:05:55,501 --> 00:05:56,827
.מחיאות כפים ליובל טייב
.יובל טייב-

29
00:05:58,706 --> 00:06:01,077
הרב אסוס, אני פעם שמעתי ככה
במילי דבדיחותא

30
00:06:01,097 --> 00:06:03,732
שפרשת בשלח זו הפרשה
.הכי מושקעת בתורה

31
00:06:04,647 --> 00:06:09,860
,קריעת ים סוף, הים נקרע לגזרים
.שנים עשר... פשש. מדהים

32
00:06:10,024 --> 00:06:12,730
,אתה יכול בשתי מילים ככה
אנחנו עוד נחזור כמובן

33
00:06:12,760 --> 00:06:16,800
,ונדבר המון על הפרשה
?אבל ככה בשתי מילים: מה היה שם

34
00:06:17,116 --> 00:06:18,490
?מה הדרמה שהתחוללה שם

35
00:06:18,662 --> 00:06:20,262
.בשתי מילים, לילה שלם

36
00:06:20,569 --> 00:06:23,380
.בשתי מילים: אהבת ישראל

37
00:06:24,215 --> 00:06:24,640
?באמת

38
00:06:25,160 --> 00:06:28,840
.הקב"ה הראה אהבה שאין לה גבול

39
00:06:29,806 --> 00:06:33,920
הקב"ה מוציא ממצרים עם
,שעבד עבודה זרה עד עכשיו

40
00:06:34,480 --> 00:06:40,920
ופמליה של מעלה, גם כן יש שמה מריבות
,בין - נקרא לזה בין הלבנים לבין השחורים

41
00:06:41,605 --> 00:06:44,250
,רבים: הללו עובדי עבודה זרה
.הללו עובדי עבודה זרה

42
00:06:44,260 --> 00:06:48,573
,הקב"ה שם את הכול בצד
,נותן לעם ישראל לעבור במים, ביבשה

43
00:06:49,566 --> 00:06:51,640
.הכול חומה מימינם ומשמאלם

44
00:06:52,325 --> 00:06:58,190
כתוב במדרש שצמחו שמה פירות בין רגע
והייתה אפשרות לשתות ולאכול

45
00:06:58,204 --> 00:07:03,704
ו-12 שבילים, כל שבט ושבט
,עובר במקום שלו

46
00:07:03,826 --> 00:07:07,900
.אהבת ישראל מאין כמוה
הקב"ה הראה את האהבה העצומה

47
00:07:08,191 --> 00:07:09,040
.שיש לו לעם ישראל

48
00:07:09,229 --> 00:07:11,090
.זה בשתי מילים
.מדהים-

49
00:07:11,579 --> 00:07:13,240
.מדהים. אנחנו עוד נחזור ונשמע את זה

50
00:07:13,438 --> 00:07:16,653
,אבל אני, ברשותך
:יש לנו דימוי שאנחנו אומרים

51
00:07:16,695 --> 00:07:22,440
,קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף
.זיווגו של האדם קשה כקריעת ים סוף

52
00:07:22,656 --> 00:07:25,840
?למה דווקא הדימוי לקריעת ים סוף
,הרי לפי מה שאתה מספר לי, הרב אסוס

53
00:07:25,880 --> 00:07:31,460
.זה היה בופה פתוח שמה ושתייה כיד המלך
?אז למה הדימוי הכול כך קשה הזה

54
00:07:31,471 --> 00:07:32,070
?למה קשה

55
00:07:32,677 --> 00:07:39,190
,כשעם ישראל, כמו שאתה פתחת
,כשעם ישראל עמדו מול הים, ככה בחוף

56
00:07:39,191 --> 00:07:43,760
עומדים, והמצרים מאחורה
,והמדבר מימין ומשמאל

57
00:07:44,909 --> 00:07:50,170
.היו שמה 600 אלף רעיונות מה יקרה עכשיו

58
00:07:51,369 --> 00:07:52,260
?מה הולך לקרות

59
00:07:52,636 --> 00:07:55,210
אז בטח יש כאלה שאמרו: ואשא אתכם
,על כנפי נשרים

60
00:07:55,737 --> 00:07:59,550
,ויש כאלה אומרים: בטח יהיו מנהרות
,ובטח הקב"ה יהרוג את המצרים

61
00:07:59,869 --> 00:08:01,420
,ובטח אנחנו נתעופף באוויר

62
00:08:01,685 --> 00:08:04,380
.ומי יודע מאיפה תבוא לנו הישועה

63
00:08:05,088 --> 00:08:08,220
.על קריעת ים סוף - אף אחד לא חשב

64
00:08:09,220 --> 00:08:09,910
.אף אחד

65
00:08:09,990 --> 00:08:12,450
,יש כאלה שאמרו: אפילו נחזור למצרים
.אין מה לעשות

66
00:08:13,019 --> 00:08:15,293
.פרנסתו של אדם - כקריעת ים סוף

67
00:08:15,722 --> 00:08:19,276
?אתה לפעמים עומד: מה עדיף לעשות
.בטח משם תבוא הישועה

68
00:08:19,577 --> 00:08:22,751
בוא נשקיע בזה, בוא נתחיל
...ללמוד משהו אחד כזה, בוא

69
00:08:23,066 --> 00:08:26,351
?מאיפה תבוא בסוף הישועה
.הקב"ה יקרע לך את הים

70
00:08:26,913 --> 00:08:29,910
.זה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף
.אתה לא יודע מאיפה

71
00:08:30,100 --> 00:08:32,163
,לפעמים אתה הולך ימינה
.והפרנסה באה משמאל

72
00:08:32,567 --> 00:08:38,830
היה מעשה עם יהודי מירושלים
.שנסע לארצות הברית לחפש אפשרות ללמד

73
00:08:38,868 --> 00:08:41,179
,הוא רצה... הוא היה תלמיד חכם
.רצה ללמד בישיבה

74
00:08:41,473 --> 00:08:45,060
,הוא מגיע לארצות הברית
.אמרו לו ששם כנראה מחפשים תלמידי חכמים

75
00:08:45,386 --> 00:08:51,930
הגיע לשמה, ואחד האנשים שנמצאים בדירה
,או דירה ליד, איפה שהוא היה מתגורר

76
00:08:51,966 --> 00:08:54,650
,ככה בלילה הראשון שהוא הגיע
?הוא אמר לו: מאיפה אתה

77
00:08:54,679 --> 00:08:56,169
.הוא אמר לו: אני מירושלים
?מאיזה רחוב-

78
00:08:56,206 --> 00:08:59,790
.רחוב פלוני
.אה, יפה מאוד. יש לי שם אח שגר-

79
00:09:00,018 --> 00:09:02,390
?הוא אומר לו: למה באת לפה
,הוא אומר: אני מחפש משרה רבנית

80
00:09:02,439 --> 00:09:03,380
.להיות פה רב בישיבה

81
00:09:03,903 --> 00:09:06,509
?הוא אומר: מה אתה מדבר
,אח שלי גר בבניין שלך

82
00:09:06,615 --> 00:09:08,221
.מחפש משרה בירושלים

83
00:09:08,946 --> 00:09:11,436
,לפעמים בן אדם הולך רחוק
.אתה לא יודע מאיפה תגיע הישועה

84
00:09:11,871 --> 00:09:14,000
.אבל זה לגבי פרנסתו של אדם

85
00:09:14,513 --> 00:09:19,540
- לגבי זיווגו של אדם כקריעת ים סוף
.זה דבר מדהים ממש

86
00:09:20,439 --> 00:09:25,730
,כשהקב"ה קרע את ים סוף
הקריעת ים סוף זה היה כבר חוזה חתום

87
00:09:26,509 --> 00:09:31,434
,עם ים סוף בעצמו בששת ימי בראשית
.שהים ייקרע לעם ישראל

88
00:09:31,767 --> 00:09:36,195
,זה, אין בזה שום קושי
.הכול היה כתוב וחתום - הים צריך להיבקע

89
00:09:37,021 --> 00:09:40,800
.אבל הייתה שם מלחמה
?מתי המלחמה הייתה

90
00:09:41,326 --> 00:09:44,520
.כשעם ישראל כן יעברו, והמצרים כן יטבעו

91
00:09:44,971 --> 00:09:47,640
.יטבעו בים, זה היה כבר מלחמה

92
00:09:47,983 --> 00:09:50,210
,הללו עובדי עבודה זרה
.והללו עובדי עבודה זרה

93
00:09:50,420 --> 00:09:52,660
למה להציל את עם ישראל
?ולהפיל את המצרים בים

94
00:09:53,451 --> 00:09:58,250
כביכול הקב"ה היה צריך לתפוס את הים
בשני צדדים ולהגיד: אני משאיר את המצב

95
00:09:58,277 --> 00:10:00,357
.כמו שהוא עכשיו - עד שהמצרים יעברו

96
00:10:01,168 --> 00:10:03,320
והייתי רוצה לדייק את זה
:במילים של הגמרא

97
00:10:04,050 --> 00:10:06,820
."אין בתנ"ך את המילים "קריעה

98
00:10:07,330 --> 00:10:08,970
.קריעת ים סוף לא כתובה בתנ"ך

99
00:10:09,367 --> 00:10:12,490
,"כתוב "בוקע יאורים
,"כתוב "גוזר ים סוף לגזרים

100
00:10:13,080 --> 00:10:14,362
."אין את המילה: "קריעת ים סוף

101
00:10:14,753 --> 00:10:17,002
למה חכמים לקחו את המילה
?"קריעת ים סוף"

102
00:10:17,458 --> 00:10:22,122
"חשבתי לעצמי בפשטות. "לבקוע
זה לקחת גרזן, לתת מכה על עץ

103
00:10:22,373 --> 00:10:23,470
.והעץ נבקע לשתיים

104
00:10:23,864 --> 00:10:26,940
לגזור" זה לקחת מספריים"
.ולגזור את הנייר במכה אחת

105
00:10:27,354 --> 00:10:30,796
לקרוע" - צריך לתפוס שני צדדים"
.ולקרוע

106
00:10:30,948 --> 00:10:36,570
:אומרת הגמרא במסכת סוטה
.קשה הזיווג של אדם כקריעת ים סוף

107
00:10:37,311 --> 00:10:42,180
,המצב עצמו, הבקיעה או הגזירה
.זה המצב, הנה חתונה, ברוך השם, הכול בסדר

108
00:10:42,701 --> 00:10:48,030
לשמור את המצב הזה עד 120
,"של "וארשתיך לי לעולם

109
00:10:48,316 --> 00:10:52,750
- של "כמשוש חתן על כלה", זה לשמור את זה
.זה קשה כקריעת ים סוף

110
00:10:52,796 --> 00:10:55,600
הקב"ה כביכול היה צריך לתפוס
,את זה משני הצדדים, זו כבר קריעה

111
00:10:55,726 --> 00:10:58,370
את זה הוא צריך לתפוס משני הצדדים
.שימשיך הלאה כל החיים

112
00:10:58,677 --> 00:11:02,580
,יהי רצון שכולנו נזכה, בעזרת השם
לשפע ברכה

113
00:11:02,685 --> 00:11:05,192
ושהזיווג שלנו יעלה יפה
,כקריעת ים סוף

114
00:11:05,290 --> 00:11:09,518
שהקב"ה יתפוס את זה תמיד
ולא ייתן למים לחזור חזרה

115
00:11:09,607 --> 00:11:14,405
.ונעבור בשלום, בעזרת השם
.אמן. -חזק מאוד, חזק מאוד-

116
00:11:14,686 --> 00:11:18,037
.הרב רפאל אוחיון, קודם כול, תודה רבה שבאת
.תודה רבה שהזמנתם אותי-

117
00:11:18,563 --> 00:11:21,804
- "פרויקט "שבתות בקהילה
.ספר לצופים שלנו

118
00:11:23,164 --> 00:11:26,330
,פרויקט "שבתות בקהילה", את האמת
...אני עדיין קצת בזעזוע

119
00:11:26,355 --> 00:11:29,177
.מבושם, אה? מהפאנל
.ממש, נפלא ביותר-

120
00:11:29,205 --> 00:11:32,969
.יש לך תוכנית שלמה איתנו
אני ממש שמח, אני מקווה שהיא תמשיך-

121
00:11:32,974 --> 00:11:34,040
.גם אחרי שתיגמר התוכנית

122
00:11:34,491 --> 00:11:38,210
,פרויקט "שבתות בקהילה" זה פרויקט
אחד הפרויקטים היפהפיים ביותר

123
00:11:38,232 --> 00:11:38,801
.של הידברות

124
00:11:38,906 --> 00:11:42,280
בעצם, אדם שרוצה לחוות
,את החוויה שאמרו חז"ל

125
00:11:42,620 --> 00:11:45,925
ששבת, יש בה עונג
.שמעין גן עדן

126
00:11:45,938 --> 00:11:49,070
,זה אחד משישים מגן עדן
.כמו שאומר התלמוד במסכת ברכות

127
00:11:49,417 --> 00:11:51,283
- אחד משישים מגן עדן
,דמיין לעצמך

128
00:11:51,306 --> 00:11:54,670
בן אדם רוצה לחוש באמת חוויה אמיתית
,של טוב בעולם הזה

129
00:11:54,693 --> 00:11:56,686
.אומרים לך חז"ל: זה מה שנקרא - שבת

130
00:11:57,147 --> 00:12:00,662
עכשיו, יש הרבה אנשים שמחליטים
,ללכת לסוף שבוע עם הידברות

131
00:12:00,688 --> 00:12:04,747
ככה יש סוף שבוע מאורגן עם כולם
,אז יש את האחדות של כולם ביחד

132
00:12:04,757 --> 00:12:07,650
יש את השירה, יש את דברי התורה
,שמעוררים את הלב

133
00:12:07,670 --> 00:12:11,910
,אז מרגישים את המתיקות הזאת
,את הטעם המתוק והמדהים שיש לשבת

134
00:12:11,936 --> 00:12:15,841
,שהרבה אנשים לא תמיד משיגים אותו
,שיושבים בבית לפעמים לבד

135
00:12:15,867 --> 00:12:18,941
,לפעמים רק עם משפחה מצומצמת
.לפעמים ככה כל אחד עסוק בדברים שלו

136
00:12:19,440 --> 00:12:24,720
אז בעצם הפרויקט הזה
זה פרויקט שמביא את כל ה"טררם" הגדול

137
00:12:24,736 --> 00:12:28,442
,של השבת לתוך הקהילה
את כל הידברות בעצם מכניסים לשמה

138
00:12:28,519 --> 00:12:33,660
,בשבת מאוד מאורגנת בצורה מסודרת
,מכניסת השבת, החוויה של קבלת השבת עצמה

139
00:12:33,858 --> 00:12:41,181
שמגיע מרצה, שהוא מנוסה ובא ומעורר
,את הציבור גם כן בסיפורים שמושכים את הלב

140
00:12:41,220 --> 00:12:44,139
...ואז בעצם הוא מסביר
כבר מההתחלה יש כמובן מודעות

141
00:12:44,517 --> 00:12:48,543
.על כל ההתנהלות של משך השבת
,שבעצם אחרי הסעודה, כשכולם הולכים הביתה

142
00:12:48,772 --> 00:12:52,749
אז חוזרים בחזרה לבית הכנסת
.ועושים שם סעודה של עונג שבת

143
00:12:52,809 --> 00:12:56,692
,זו לא סעודה, זה כל מיני אפריטיפים כאלה
.ויושבים ועושים עונג שבת אמיתי

144
00:12:56,731 --> 00:12:59,575
זה פרויקט שיכול לעניין חילונים
?או גם כן דתיים

145
00:12:59,949 --> 00:13:03,555
!כולם! כולם
.גם מי שמכיר את השבת-

146
00:13:04,120 --> 00:13:05,771
.גם מי שמכיר את השבת
.או שחושב שמכיר את השבת-

147
00:13:05,804 --> 00:13:07,340
.בדיוק, בעיקר חושב שמכיר את השבת

148
00:13:07,687 --> 00:13:12,140
.כי תראה, לחילונים בוודאי שזה מצוין
אנשים שהם רחוקים קצת מתורה ומצוות

149
00:13:12,171 --> 00:13:16,124
אז תמיד הם שומעים על שבת
.בתור עול מאוד קשה ומאוד גדול

150
00:13:16,218 --> 00:13:19,257
,אני רוצה לשמור שבת, אבל תשמע
.כבד עליי, תן לי קצת שחרור

151
00:13:19,512 --> 00:13:23,160
,אבל ברגע שמגיעים לבית הכנסת
,ורואים את כל הקהילה ביחד יושבת

152
00:13:23,467 --> 00:13:27,680
.וכמובן, אנחנו בשבת שירה
איזה יופי. -אז השירה עצמה, המהר"ל כותב

153
00:13:27,700 --> 00:13:29,090
,שהשירה מעוררת את הלב

154
00:13:29,605 --> 00:13:32,120
אז אנחנו אומרים דברי תורה
.שקשורים לשירי שבת

155
00:13:32,552 --> 00:13:35,601
,וכל... בוא ונגיד ככה

156
00:13:36,455 --> 00:13:39,420
?יש לך איזה מקאם עצוב
?אתה יכול לעשות איזה מקאם עצוב רגע

157
00:13:39,436 --> 00:13:43,462
,פתחנו במקאם סבא
."אומנם השיר שמח, כן? -"גואליה". -"גואליה

158
00:13:43,475 --> 00:13:44,537
...תן איזה מקאם ככה

159
00:13:47,261 --> 00:13:50,945
אז לא יכול להיות שאדם ישמע מקאם עצוב
.ולא ירגיש איזה משהו בלב

160
00:13:51,123 --> 00:13:53,261
?יש לך מקאם שמח, משהו ככה מעורר
.עג'אם-

161
00:13:53,594 --> 00:13:55,060
.תן, תן עג'אם, תן

162
00:13:56,102 --> 00:13:56,907
.חזק, חזק

163
00:14:02,437 --> 00:14:04,954
,כשאתה פתחת את התוכנית
.אני לא יכולתי להפסיק לזוז

164
00:14:04,971 --> 00:14:07,419
אם לא היינו יושבים פה
,ולא היו פה מיקרופונים וזה

165
00:14:07,482 --> 00:14:09,080
.הייתי קופץ על השולחן ומתחיל לרקוד

166
00:14:09,374 --> 00:14:10,490
.אי אפשר שלא לזוז

167
00:14:10,613 --> 00:14:12,733
אז זה מה שמכניסים
.בעצם את האווירה של השבת

168
00:14:12,798 --> 00:14:15,130
.אחרי זה יש שיעור גברים, שיעור נשים
.איזה יופי-

169
00:14:15,149 --> 00:14:16,540
.יש שיעור מרכזי של כולם אחר כך

170
00:14:16,708 --> 00:14:20,539
וכמובן זו חוויה בלתי נשכחת
.שמאוד מאוד כדאי להשתתף בה

171
00:14:20,548 --> 00:14:26,430
יפה מאוד, יפה מאוד. -אז מי שרוצה בעצם להביא
.אליו את השבת הזאת, בעצם פונה להידברות

172
00:14:26,452 --> 00:14:29,530
.כן, פונה להידברות. זה בחינם, זה ללא עלות
.פונה לבית הגדול והנהדר הזה - הידברות-

173
00:14:29,549 --> 00:14:29,947
.כן, כן

174
00:14:30,584 --> 00:14:33,920
,אז כמו שאתה אמרת, הרב
.אנחנו בפרשת שירה, פרשת בשלח

175
00:14:33,951 --> 00:14:37,710
אז ישיר משה", משה עומד על הים"
,ושר לכבודו של השם יתברך

176
00:14:37,730 --> 00:14:39,210
.כל עם ישראל מצטרפים אליו

177
00:14:39,784 --> 00:14:44,220
,ואז יש את מרים הנביאה, אחות משה ואהרן
,שהיא אוספת אליה את הנשים

178
00:14:44,773 --> 00:14:47,170
.ותיקח את התוף בידה", וגם היא שרה להשם"

179
00:14:47,639 --> 00:14:52,890
ואנחנו בחרנו בשבת המיוחדת הזאת
,להזמין את הפייטן של המדינה

180
00:14:53,144 --> 00:14:54,830
.את אליה והב, חברי היקר
..."הפייטן של המדינה"-

181
00:14:56,178 --> 00:14:57,397
.אל תצטנע, אל תצטנע

182
00:14:58,705 --> 00:15:01,611
...אליה, לפני שאנחנו נתבשם מקולך ואו או

183
00:15:02,725 --> 00:15:06,100
...כשאתה יושב בשולחן שבת
?אתה קודם כול שר בשולחן שבת

184
00:15:07,092 --> 00:15:09,030
.משתדל לשיר כמה שיותר
.משתדל-

185
00:15:09,899 --> 00:15:10,470
?מה אתה שר

186
00:15:11,696 --> 00:15:14,617
השאלה איפה. אם אנחנו עם המשפחה
,אז אנחנו שרים בתימנית

187
00:15:14,650 --> 00:15:18,003
כי אני תימני משני הצדדים
לכה דודי לקראת כלה"-

188
00:15:18,033 --> 00:15:21,131
."פני שבת נקבלה"

189
00:15:22,386 --> 00:15:23,340
."שלום לבוא שבת"

190
00:15:24,833 --> 00:15:33,278
,שלום לבוא שבת"
."שלום לבוא שבת

191
00:15:34,184 --> 00:15:36,180
.איזה יופי
.זה הסגנון-

192
00:15:36,200 --> 00:15:37,430
?פיוטים
אז ברוך השם-

193
00:15:37,447 --> 00:15:40,219
גדלתי בבית תימני
אז אנחנו שרים בתימנית

194
00:15:40,308 --> 00:15:41,800
,בשבת אצלנו במשפחה

195
00:15:42,645 --> 00:15:47,482
ובמקביל נחשפתי
.למוזיקה הירושלמית

196
00:15:47,639 --> 00:15:49,825
?באיזה גיל
.מגיל 11, 12-

197
00:15:50,206 --> 00:15:51,370
.מגיל 12 כבר
.כן-

198
00:15:51,538 --> 00:15:53,700
?וזה בא מהבית
,זה לא בא מהבית-

199
00:15:54,184 --> 00:15:59,080
זה... היה לי בן דוד שהביא את הקלטת
,של יחיאל נהרי בפעם הראשונה

200
00:16:00,200 --> 00:16:04,900
ומאז אמרתי: אוקיי, אני אוהב
,את כל סוגי המוזיקה המזרחית

201
00:16:05,352 --> 00:16:09,340
...ים תיכונית, תימנית אבל
.שם הלב נמצא-

202
00:16:09,432 --> 00:16:12,380
."שם הלב נמצא, עם המוזיקה הערבית, ה"פנאן

203
00:16:13,955 --> 00:16:17,130
.זו המוזיקה האמיתית
.ברוך השם, המקצועיות שלי בעצם זה שם-

204
00:16:18,070 --> 00:16:20,280
.ושומעים את זה
.ברוך השם-

205
00:16:20,472 --> 00:16:21,540
.בוא נשמע את זה

206
00:16:21,804 --> 00:16:23,181
.בוא ניתן לצופים ליהנות ממך

207
00:16:24,120 --> 00:16:25,060
?מה אתה רוצה לשמוע
?עם מה תפתח-

208
00:16:25,239 --> 00:16:28,119
,אני רוצה לשמוע הכול, אתה יודע
.אבל אנחנו מוגבלים בזמן

209
00:16:28,409 --> 00:16:30,250
?נעשה "אנא אל חי" אולי
."אנא אל חי"-

210
00:16:30,346 --> 00:16:32,780
."גאנא אל הווא"
.תזמורת

211
00:23:41,720 --> 00:23:43,410
,אליה והב
.מחיאות כפיים

212
00:23:44,040 --> 00:23:46,490
,רגע, רגע, רגע
.שנייה, שנייה, רגע, רגע

213
00:23:46,790 --> 00:23:48,680
,רגע, רגע
.תסתכל מה אני עושה

214
00:23:49,310 --> 00:23:50,220
.ומסתובב אליך

215
00:23:50,250 --> 00:23:51,700
,"זה כמו ב"דה וויס
.יש את הזה

216
00:23:52,110 --> 00:23:53,820
.וואו, וואו
.תודה רבה. -זה מטורף-

217
00:23:53,870 --> 00:23:55,600
.כל הכבוד
.אליה, מדהים-

218
00:23:56,130 --> 00:23:57,990
.תודה רבה רבה
.מדהים, איזה כיף-

219
00:23:58,020 --> 00:23:59,060
?כמה נשמה, אה

220
00:23:59,150 --> 00:24:00,630
.כמה לב. -כמה לב
.לב ענק-

221
00:24:00,890 --> 00:24:03,390
.ממש, ממש, איזה יופי
.אני הפסקתי לנשום כל הרגע של השיר-

222
00:24:03,420 --> 00:24:05,770
אז זהו, אני רוצה לשדך
.ביניכם שבתות בקהילה

223
00:24:06,360 --> 00:24:08,740
,קודם כול שבת אצלי בבית
.אחר כך נדבר על שבתות בקהילה

224
00:24:09,470 --> 00:24:11,170
...קודם כול אליי הביתה ואחרי זה

225
00:24:12,000 --> 00:24:16,170
אליה, תשמע, הפאנל הזה
,הוא תמיד מורכב

226
00:24:16,270 --> 00:24:18,950
.אתה רואה את האנשים. -כן
ברוך השם, אני ממש רואה-

227
00:24:18,960 --> 00:24:22,850
את עצמי בר זכות להיות חלק
מהבית הנהדר הזה הידברות

228
00:24:22,890 --> 00:24:24,360
.וחלק מהפאנל המקסים הזה

229
00:24:25,930 --> 00:24:29,410
.אתה שרת מהלב
ואחד הדברים שהם מבחינתי לב

230
00:24:29,420 --> 00:24:30,430
.זה סיפורים חסידיים

231
00:24:30,910 --> 00:24:34,780
אז אני רוצה להציג בפניך
- ובפני הצופים את מספר הסיפורים שלנו

232
00:24:35,110 --> 00:24:36,780
.הרב אייל ישראל שטרנליב

233
00:24:37,240 --> 00:24:39,830
.שלום, שלום
.עכשיו אתה תקסים את אליה-

234
00:24:40,350 --> 00:24:44,740
אני אומר קודם כול, נראה לי
שבקריעת ים סוף, אחד מהשירים שם

235
00:24:44,850 --> 00:24:47,900
זה היה השיר הזה
.עם הביצוע הזה. -אחד מהפייטנים

236
00:24:48,030 --> 00:24:50,410
נראה לי זה היה
.בטוח אחד מהם עם כזו עוצמה

237
00:24:50,500 --> 00:24:54,030
כימי צאתך מארץ מצרים"
.אראנו נפלאות". -בעזרת השם

238
00:24:54,700 --> 00:24:58,690
הסיפור היום שככה ממש מתאים
,לפרשה שלנו

239
00:24:59,160 --> 00:25:00,320
הסיפור שקרה

240
00:25:01,230 --> 00:25:03,960
,בערך, כהרגלנו בקודש
לפני 180 שנה

241
00:25:05,370 --> 00:25:06,950
.באזור של אירופה

242
00:25:07,810 --> 00:25:11,170
,ומוישל'ה שלנו היה כמובן

243
00:25:11,230 --> 00:25:12,340
,כמו שהרבה פעמים זה קרה

244
00:25:12,400 --> 00:25:14,600
.היה חייב הרבה הרבה כסף לפריץ

245
00:25:15,140 --> 00:25:18,280
היה לו בית מרזח
.ולא הצליח ולא שילמו לו

246
00:25:18,710 --> 00:25:20,620
:והפריץ אמר לו
,תשמע, מוישל'ה

247
00:25:20,740 --> 00:25:24,760
,אוהב אותך אוהב
.אבל איך אומרים? עד גבול הטעם הטוב

248
00:25:25,230 --> 00:25:30,320
,יום שני, אם אתה לא מביא לי את הכסף
.אני בא והורג אותך במכות

249
00:25:31,110 --> 00:25:31,770
.יום שני

250
00:25:32,770 --> 00:25:35,540
,מוישל'ה בוכה, חוזר הביתה
:אומר לאשתו

251
00:25:35,620 --> 00:25:37,330
?מה עושים
,אין לנו גרוש על הנשמה

252
00:25:37,340 --> 00:25:38,550
.אני חייב לו אלפי רובלים

253
00:25:39,350 --> 00:25:41,570
,אומרת לו: מויש'לה
.יש לנו צדיקים בעולם

254
00:25:41,820 --> 00:25:44,710
,לך. יש צדיק
.קראו לו רבי אלימלך מליז'נסק

255
00:25:44,760 --> 00:25:45,570
.היה קרוב אליהם

256
00:25:46,500 --> 00:25:49,290
תיסע אליו, תגיד לו
.שאתה בא אליו והוא יעזור לך

257
00:25:49,320 --> 00:25:51,360
?מה יעזור לי הצדיק
?מה? הוא מבין בכסף

258
00:25:51,660 --> 00:25:52,280
.הוא צדיק

259
00:25:53,030 --> 00:25:56,690
,טוב, מוישל'ה כתב על איזה דף כזה
,ענק כזה

260
00:25:58,020 --> 00:25:59,430
."אני חייב כסף לפריץ"

261
00:26:00,610 --> 00:26:02,940
.זהו
.אני אבוא עם הדף הזה, אני אראה לו

262
00:26:03,460 --> 00:26:06,530
טוב, בדרך אליו הוא עובר
,אצל התלמיד של רבי אלימלך

263
00:26:07,160 --> 00:26:09,700
,שכבר הזכרנו אותו בעבר
,החוזה הקדוש מלובלין

264
00:26:10,520 --> 00:26:12,060
.שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו

265
00:26:12,700 --> 00:26:15,050
:החוזה הקדוש אומר לו
?יהודי יקר, יש בעיה

266
00:26:15,070 --> 00:26:16,450
,הוא אמר לו: כן
.אני חייב הרבה כסף לפריץ

267
00:26:16,460 --> 00:26:19,490
הוא אמר לי שאם עד יום שני
.אני לא מביא, הוא הורג אותי במכות

268
00:26:20,410 --> 00:26:23,180
:עוצם את העיניים, אומר
.נכון, הוא באמת יבוא

269
00:26:24,060 --> 00:26:25,250
.הוא באמת הולך להרוג אותך במכות

270
00:26:25,630 --> 00:26:27,610
.אל תהיה שם, תברח

271
00:26:28,340 --> 00:26:30,230
,טוב, בכל זאת
.אני בדרך לרבי אלימלך

272
00:26:30,660 --> 00:26:31,870
.מגיע לרבי אלימלך

273
00:26:33,530 --> 00:26:39,510
,רבי אלימלך אומר לו: כשהוא מגיע אליך
.תדרוש ממנו עשרת אלפים רובל

274
00:26:41,380 --> 00:26:43,040
!?אני אדרוש ממנו
!אני חייב לו

275
00:26:44,260 --> 00:26:45,640
.הצדיק אמר, זהו

276
00:26:45,940 --> 00:26:48,600
:הוא חוזר הביתה
אשתי, מה, הוא לא מבין כנראה

277
00:26:48,610 --> 00:26:49,610
.מה אמרתי לו וזה

278
00:26:50,420 --> 00:26:52,520
?טוב, מה אני אעשה
?אני אשאר? לא אשאר

279
00:26:52,640 --> 00:26:53,410
?אשאר? לא אשאר

280
00:26:53,970 --> 00:26:56,980
,הגיע יום שני
!דפיקות בדלת: מוישל'ה

281
00:26:57,370 --> 00:26:58,980
?איפה הכסף
."מני, מני"

282
00:27:00,570 --> 00:27:01,640
.וואי, וואי, אין לי כסף

283
00:27:01,750 --> 00:27:05,700
?אין לך כסף
התחיל להפליא בו מכותיו, מכות רצח

284
00:27:05,760 --> 00:27:07,700
עד שמוישל'ה כבר על הרצפה
.כמעט גמור, מת

285
00:27:09,650 --> 00:27:11,110
.הפריץ חוזר הביתה

286
00:27:11,520 --> 00:27:13,080
אחרי כמה שעות
:אשתו שואלת אותו

287
00:27:13,100 --> 00:27:16,640
,תגיד לי, איפה מוישל'ה
?היהודי שלנו

288
00:27:16,680 --> 00:27:17,830
.לא ראיתי אותו בשעות האחרונות

289
00:27:18,770 --> 00:27:20,010
.אמר לה: מה, הרגתי אותו במכות

290
00:27:20,040 --> 00:27:21,250
,הוא חייב לי כסף
.הוא לא הביא לי

291
00:27:21,290 --> 00:27:23,250
?מה?! אתה נגעת במוישל'ה שלי

292
00:27:23,910 --> 00:27:25,990
,הוא היהודי שאני הכי אוהבת אותו

293
00:27:26,000 --> 00:27:27,540
,"הוא כל יום אומר לי "בוקר טוב

294
00:27:27,750 --> 00:27:30,310
- אם אני צריכה עגבניות
,הוא מביא לי הכי טובות מהשוק

295
00:27:30,430 --> 00:27:32,310
- אם אני צריכה מלפפונים
.הוא מביא לי הכי זול

296
00:27:32,850 --> 00:27:35,470
.תלך מהר לפייס אותו, מהר
.אם לא, אתה לא חוזר הביתה

297
00:27:36,340 --> 00:27:39,370
,טוב, כנראה הייתה ג'דה כזאת
.פחד ממנה

298
00:27:39,620 --> 00:27:41,120
?אמר: מה אני אעשה עכשיו
.נראה לי שהוא מת

299
00:27:41,750 --> 00:27:42,870
,הוא חוזר
.רץ, רץ, רץ מהר

300
00:27:42,910 --> 00:27:44,450
:הוא אומר
.מוישל'ה, מוישל'ה, מוישל'ה

301
00:27:44,470 --> 00:27:47,850
...והם מפחדים, אומרים
.אני רוצה לפייס אותך

302
00:27:47,870 --> 00:27:49,360
.בבקשה, מחילה, סליחה

303
00:27:49,970 --> 00:27:51,990
.מוישל'ה ככה עם הכוכבים מסתכל

304
00:27:52,630 --> 00:27:54,550
?הפריץ רוצה לפייס אותי

305
00:27:55,460 --> 00:27:56,740
.פתאום נופל לו האסימון

306
00:27:58,130 --> 00:27:59,150
.עשרת אלפים רובל

307
00:28:00,670 --> 00:28:03,230
אני מוכן להתפייס
.רק אם אתה מביא לי עשרת אלפים רובל

308
00:28:04,030 --> 00:28:06,460
.לזה הוא לא חיכה
?יהודי בכזו עזות

309
00:28:07,240 --> 00:28:10,970
,אבל הוא עשה חשבון, ראה את אשתו
.דיוקנה של אשתו בבית

310
00:28:11,050 --> 00:28:12,520
..."דיוקנה של אשתו"
,עשה אחד ועוד אחד-

311
00:28:14,430 --> 00:28:16,180
.אין בעיה, עשרת אלפים רובל
.תסלח לי

312
00:28:16,480 --> 00:28:17,540
.מחול, מחול, מחול

313
00:28:18,450 --> 00:28:20,410
.טוב, חוזר הביתה
,באמת כך היה

314
00:28:20,440 --> 00:28:21,960
.עשרת אלפים רובל, השתקם

315
00:28:22,690 --> 00:28:24,820
.בית מרזח חדש, עלו על הגל

316
00:28:24,850 --> 00:28:26,860
:אחרי תקופה אשתו אמרה לו

317
00:28:26,870 --> 00:28:28,120
.נו, מוישל'ה, הכרת הטוב

318
00:28:29,000 --> 00:28:30,250
חזרו לרבי אלימלך

319
00:28:31,460 --> 00:28:32,990
...ואמרו לו

320
00:28:33,010 --> 00:28:34,550
והחוזה הקדוש מלובלין
.גם היה שם

321
00:28:35,360 --> 00:28:36,930
?ואז אמרו: איך זה יכול להיות

322
00:28:37,020 --> 00:28:38,690
?מה אני ראיתי ומה אתה ראית

323
00:28:38,830 --> 00:28:42,050
...כאילו, החוזה הקדוש אמר לברוח ו
?מה הסיפור

324
00:28:43,340 --> 00:28:46,950
ואז אמר להם רבי אלימלך דבר
.שאמור ללוות אותנו כל החיים

325
00:28:47,820 --> 00:28:51,820
:הוא אמר לו: אתה... אמר לחוזה הקדוש
,אתה ראית עד המכות

326
00:28:52,960 --> 00:28:55,410
.ואני ראיתי אחרי המכות

327
00:28:58,040 --> 00:28:59,590
,אתה ראית שזה ילך המכות

328
00:28:59,660 --> 00:29:02,640
אבל אני ראיתי
שאחרי המכות תבוא הישועה

329
00:29:03,010 --> 00:29:04,640
.והוא יבוא אליך ותבקש

330
00:29:05,560 --> 00:29:08,140
,וזה ממש
,ממש בפרשה שלנו

331
00:29:08,230 --> 00:29:10,140
.רואים את לפני המכות ואחרי

332
00:29:10,560 --> 00:29:14,390
,הם על הים, הם כבר בטוחים שזהו
המכה מגיעה

333
00:29:16,080 --> 00:29:18,540
,והם צריכים את הנשימה הזאת
,את האמונה הזאת

334
00:29:18,670 --> 00:29:20,640
ורואים בפרשה שלנו
איך הכול מתהפך

335
00:29:20,660 --> 00:29:22,660
ורואים את כל הישועה
.שאחרי המכות

336
00:29:22,690 --> 00:29:28,010
,ולכל אחד מאיתנו בחיים יש
,לא תקופות, כל יום אולי, אפשר להגיד

337
00:29:28,440 --> 00:29:30,920
,רגעים של מכה
רגעים של הסתר פנים

338
00:29:30,950 --> 00:29:33,640
,ש... מאיפה, כמו שהרב אמר

339
00:29:33,690 --> 00:29:35,590
?מאיפה תבוא הישועה
.אין מצב

340
00:29:36,480 --> 00:29:40,210
אבל צריך לדעת את הסוד הגדול הזה
,שהישועה כבר נמצאת

341
00:29:40,960 --> 00:29:42,140
.היא רק נסתרת מאיתנו

342
00:29:42,180 --> 00:29:45,030
בכל דבר בחיים שלנו
.הישועה כבר נמצאת

343
00:29:45,090 --> 00:29:46,600
,אחרי המכות" כבר קיים"

344
00:29:46,970 --> 00:29:50,570
,רק צריך לנשום עמוק אמונה

345
00:29:50,840 --> 00:29:52,820
נתפלל להשם שיפתח לנו את הפתח

346
00:29:53,380 --> 00:29:54,980
ולהמשיך לצעוד קדימה

347
00:29:55,360 --> 00:29:57,410
ואז השם יקרע לנו את הים

348
00:29:57,650 --> 00:29:59,350
.ויראה לנו את הישועה

349
00:29:59,790 --> 00:30:02,780
.התייצבו וראו היום". היום"

350
00:30:03,160 --> 00:30:04,780
.בכל יום יש את ישועת השם

351
00:30:06,090 --> 00:30:08,530
שנזכה בעזרת השם תמיד
שהשם ייתן לנו את הכוח

352
00:30:09,100 --> 00:30:14,120
של האמונה והסבלנות גם בדרך
.ובעזרת השם לראות את הישועה

353
00:30:14,520 --> 00:30:15,330
.איזו מתיקות

354
00:30:16,270 --> 00:30:16,740
.חזק

355
00:30:16,820 --> 00:30:18,370
.רבי יעקב
.כן, שלום לך-

356
00:30:18,390 --> 00:30:19,620
?מה שלומך
?איך אתה מרגיש

357
00:30:19,640 --> 00:30:21,880
.ברוך השם, ישתבח שמו לעד
?נו, מה אתה אומר-

358
00:30:22,520 --> 00:30:24,620
...קודם כול, הזמר הזה זה
?משהו, אה-

359
00:30:24,630 --> 00:30:26,520
,אתה יודע
.אצל התימנים עושים ככה

360
00:30:26,810 --> 00:30:29,130
?כאילו, נכון? מה זה
.אליה, עושים ככה עם התימנים

361
00:30:29,150 --> 00:30:30,990
נכון? שרוצים להגיד למישהו
לשיר או משהו

362
00:30:31,010 --> 00:30:32,940
.אז מסמנים לו ככה עם הזרת
.בכבוד. -אתה יודע למה-

363
00:30:33,360 --> 00:30:34,050
.אתה יודע למה ככה

364
00:30:34,250 --> 00:30:35,620
:כדי להגיד לו
.אל תשכח שאתה כזה קטן

365
00:30:35,660 --> 00:30:38,710
,כאילו, נכון, אתה מקבל עכשיו
.אבל תירגע, אל תתפוס עכשיו גאווה

366
00:30:39,410 --> 00:30:40,710
אני אפתח עם מה שהרב פתח

367
00:30:40,720 --> 00:30:43,620
שקריעת ים סוף
.דומה לשידוכים

368
00:30:44,120 --> 00:30:46,010
.אז אתה יודע למה
?למה-

369
00:30:46,150 --> 00:30:49,680
,כי לפני שאתה מתחיל בכלל לצאת לשידוכים
.אתה שומע מלא, אתה מוצף בהצעות

370
00:30:49,750 --> 00:30:52,200
,אחרי זה, כשאתה נכנס לשידוכים
.הכול יבש

371
00:30:52,230 --> 00:30:53,830
,אז זה ככה אותו דבר 
...פחות או יותר כמו ה

372
00:30:54,110 --> 00:30:57,600
יש אומרים שכתוב
.שבני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

373
00:30:57,670 --> 00:30:59,400
,אז שואלים: רגע
?ביבשה או בתוך הים

374
00:30:59,790 --> 00:31:01,880
אומרים שיש כאלה צדיקים
,שהלכו ביבשה ממש

375
00:31:02,160 --> 00:31:03,380
.יש כאלה שהלכו בבוץ

376
00:31:03,700 --> 00:31:06,210
:אומרים שזה בדיוק כמו שידוכים
,החתן והכלה הולכים ביבשה

377
00:31:06,250 --> 00:31:08,500
וההורים עם החובות
.הולכים בבוץ. -יפה

378
00:31:09,620 --> 00:31:10,940
.אני אגיד לך משהו

379
00:31:10,970 --> 00:31:14,870
,הפרשה הזאת... קודם כול
.כולם רוצים לעלות בפרשה הזאת לתורה

380
00:31:15,230 --> 00:31:17,170
כולם... כאילו, הפרשה הזו
,זו עלייה רביעי

381
00:31:17,600 --> 00:31:19,780
כולם רוצים, למה? כי בפרשה הזאת
,אומרים שיש הרבה הרבה סגולה

382
00:31:19,800 --> 00:31:21,000
.גם לזיווג, גם לפרנסה

383
00:31:21,020 --> 00:31:23,040
אז הרבה אנשים כאילו קונים
את העלייה הזאת

384
00:31:23,070 --> 00:31:25,290
.ורוצים לעלות לתורה ברביעי

385
00:31:25,560 --> 00:31:27,120
ואני גם כן רציתי מאוד
.לעלות לתורה

386
00:31:27,760 --> 00:31:30,300
,יש גם בכלל גבאים
?הם אוהבים למכור כל דבר שזז, נכון

387
00:31:30,320 --> 00:31:35,010
:הם מפרקים לך את הכול
,הוצאה, הולכה, הגבהה

388
00:31:36,520 --> 00:31:37,330
.רימונים

389
00:31:37,400 --> 00:31:40,630
,אז באמת, כל דבר עושים
.רוצים לעשות כסף

390
00:31:40,660 --> 00:31:41,940
?בכלל, גבאים תמיד מחרטטים, נכון

391
00:31:41,950 --> 00:31:44,000
,תמיד גבאי
:אתה עובר כזה ליד בית כנסת, עושה

392
00:31:44,220 --> 00:31:45,600
.צדיק, בוא תשלים מניין, בוא

393
00:31:45,990 --> 00:31:47,790
.בוא, בוא, אתה עשירי
.בוא, אתה עשירי

394
00:31:48,210 --> 00:31:50,820
,בסוף אתה נכנס לתוך הבית כנסת
.בסוף רק אתה והוא שם. לבד

395
00:31:50,860 --> 00:31:52,050
,אמרתי לו: מה
.אמרת שאני עשירי

396
00:31:52,070 --> 00:31:53,170
,הוא אומר: נכון, אתה עשירי
,אני התשיעי

397
00:31:53,190 --> 00:31:54,720
...עוד מעט יבוא השמיני, השביעי, השישי

398
00:31:55,230 --> 00:31:57,220
,לא, יש גם כאלה שאומרים לך
,אתה יודע, כאילו

399
00:31:57,250 --> 00:31:58,400
.אתה עשירית
.עשירית

400
00:31:58,440 --> 00:32:00,010
אז באמת, אני מאוד רציתי
.לעלות לתורה

401
00:32:00,070 --> 00:32:02,090
באמת מאוד היה חשוב לי
לעלות לתורה

402
00:32:02,670 --> 00:32:05,470
לפני שהתחתנתי כי אמרו
.שיש סגולה רצינית לשידוכים

403
00:32:05,500 --> 00:32:08,010
,אבל אתה יודע, גם מבחינת כסף
,לא היה כל כך הרבה כסף בתור בחור

404
00:32:08,370 --> 00:32:10,300
,אז אמרתי כאילו: טוב
,אני, מה שנקרא

405
00:32:10,780 --> 00:32:12,150
.מתמודד עד 200 שקל

406
00:32:12,400 --> 00:32:14,960
,עד 200 שקל, כאילו
...אתה יודע, זה השיא של ה

407
00:32:15,200 --> 00:32:16,180
.שאני מוכן להשקיע

408
00:32:16,280 --> 00:32:20,100
אז מתחילים באמת את המכירה
,ומישהו צועק ככה: 30 שקל

409
00:32:20,110 --> 00:32:20,930
,ואני צועק: 50

410
00:32:20,950 --> 00:32:22,490
,מישהו צועק 100
.מישהו צועק 150

411
00:32:22,530 --> 00:32:24,110
,אמרתי: בוא נביא את הנוק-אאוט
.אמרתי: 200

412
00:32:24,390 --> 00:32:25,870
.ואז מישהו צעק לי: ארבע מאות

413
00:32:26,620 --> 00:32:28,270
- ארבע מאות, ארבע מאות
.ויתרתי

414
00:32:28,520 --> 00:32:30,150
,אבל אתה יודע
,מוכרים מהסוף להתחלה

415
00:32:30,170 --> 00:32:33,920
,כאילו, מפטיר, משלים
.שביעי, שישי, ככה לאט לאט

416
00:32:34,310 --> 00:32:36,470
,ואז יש את הרביעי
,ואחרי רביעי מוכרים שלישי

417
00:32:36,490 --> 00:32:39,810
.אז שלישי, אמרתי: עשר
.עשר, עשר, עשר - זכה

418
00:32:40,490 --> 00:32:41,270
?ואז מה קרה

419
00:32:41,970 --> 00:32:44,900
,הייתה עלייה לתורה
אני עליתי לתורה

420
00:32:44,940 --> 00:32:47,060
?ואז פתאום מה קורה

421
00:32:47,080 --> 00:32:49,060
.הרביעי עולה ואז אתה עומד מאחוריו

422
00:32:50,330 --> 00:32:52,790
אז זאת אומרת, אתה גם
.קורא בתורה כאילו

423
00:32:53,080 --> 00:32:54,340
:אז הגבאי צועק לי מאחורה

424
00:32:54,550 --> 00:32:56,590
,אומנם לא הגעת למים
.אבל הגעת לחול

425
00:32:57,060 --> 00:32:58,380
,אז כשסיפרתי את זה לרב שלי

426
00:32:58,400 --> 00:32:59,670
.אמרתי לו: שמע, וזה ככה וככה

427
00:32:59,720 --> 00:33:01,030
.הוא אומר לי: תשמע, עלית פה על סטרט-אפ

428
00:33:01,530 --> 00:33:04,560
כי תכלס מה שבאמת
,זה לא הברכה

429
00:33:04,720 --> 00:33:07,020
אלא לקרוא בספר תורה

430
00:33:07,230 --> 00:33:09,960
,זה בעצם האור שיוצא משם

431
00:33:09,990 --> 00:33:12,030
,זה הדבר. אתה צריך לקרוא בזה
.לא חייב כאילו זה

432
00:33:12,270 --> 00:33:13,930
,אמר לי: שמע
,לא רק הגעת לחול

433
00:33:13,950 --> 00:33:15,470
.אפילו גם השתזפת
.חזק מאוד-

434
00:33:15,500 --> 00:33:17,170
,לא יודע אם אני אאמץ את זה
.אבל זה חזק מאוד

435
00:33:17,190 --> 00:33:18,900
,וזה נכון, תשמע
אתה עומד וקורא

436
00:33:18,930 --> 00:33:20,310
.נוכח ספר התורה

437
00:33:21,140 --> 00:33:23,600
אני רוצה ברשותכם
.לחזור לאליה והב

438
00:33:25,550 --> 00:33:27,160
התבשמנו ממך קודם

439
00:33:28,190 --> 00:33:29,420
.ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע משהו

440
00:33:29,510 --> 00:33:32,590
"שמענו את "גאנא אל הווא
.של עבד אל חלים חאפז

441
00:33:33,020 --> 00:33:35,980
:או בתרגום סימולטני בגוף הסרט
."אנא אל חי"

442
00:33:36,490 --> 00:33:38,180
עכשיו אנחנו רוצים לשמוע
.משהו שהוא מקורי

443
00:33:38,200 --> 00:33:40,670
.זה שיר שכתב אותו גלי כלפון
.גלי כלפון-

444
00:33:40,710 --> 00:33:42,490
.היקר והאהוב
.מוכשר מאוד-

445
00:33:42,530 --> 00:33:43,910
.המוכשר מאוד
.הוא הלחין-

446
00:33:44,120 --> 00:33:46,450
,הוא הלחין את הלחן
.המילים מוכרות מהמקורות

447
00:33:46,480 --> 00:33:48,230
המילים: "אדון עולם
."אשר מלך

448
00:33:48,420 --> 00:33:51,210
."אשר מלך"
...ואם לא המעבד הענק דוד ביתן-

449
00:33:51,220 --> 00:33:52,810
?אפשר מחיאות כפיים לדוד

450
00:33:54,730 --> 00:33:55,620
.ולבן שלו

451
00:33:56,100 --> 00:33:58,840
ולאושריאל, יש לנו אורח כבוד פה
.התוכנית הזאת

452
00:33:58,870 --> 00:34:00,900
,יש לנו את אושריאל
,שהגיע לתוכנית שלנו

453
00:34:01,330 --> 00:34:04,520
.הוא פה איתנו באולפן
.ילד מקסים ומיוחד, צדיק אמיתי

454
00:34:04,970 --> 00:34:08,400
."אז אנחנו נשמע את "אדון עולם
.תזמורת בבקשה

455
00:38:06,280 --> 00:38:10,260
.וואו, וואו
.מקסים, מקסים, נהדר-

456
00:38:10,330 --> 00:38:12,680
.פשוט לא נשמתי חמש דקות
.מדהים-

457
00:38:13,750 --> 00:38:14,931
.תודה רבה, ברוך השם

458
00:38:14,932 --> 00:38:17,320
,לחן של גלי כלפון
."פשוט מדהים, "אדון עולם

459
00:38:17,330 --> 00:38:19,970
.המילים מהמקורות, מדהים
.אתה מפליא בשירתך, אליה

460
00:38:20,560 --> 00:38:21,890
.פשוט כיף, כיף אדיר

461
00:38:22,160 --> 00:38:24,360
הנה, כבר אנחנו סידרנו לך
.שבתות בקהילה

462
00:38:24,720 --> 00:38:27,650
אתה בעזרת השם תגיע
.לכל ארץ ישראל, יהי רצון

463
00:38:27,770 --> 00:38:29,510
אני אומר לך, אני פשוט
.לא נשמתי חמש דקות

464
00:38:29,560 --> 00:38:32,380
,לא, אתה תנשום ותזמין אותו
.בעזרת השם. -מדהים, מדהים, חבל על הזמן

465
00:38:32,430 --> 00:38:35,730
אלינו במהלך השיר הצטרף
.הרב מרדכי לוי היקר

466
00:38:35,830 --> 00:38:38,000
.שלום לכם. -מרבני הידברות
.אנחנו מיד נשמע את הרב

467
00:38:38,430 --> 00:38:41,550
,הרב אסוס, סיבה למסיבה
אנחנו יהודים

468
00:38:41,580 --> 00:38:44,260
.אז אנחנו תמיד מחפשים
.אבל השבת הזאת היא באמת שבת מיוחדת

469
00:38:44,590 --> 00:38:46,790
,שבת ט"ו בשבט
.ומיד תעביר לי את הפירות היבשים

470
00:38:47,200 --> 00:38:51,870
ותספר לנו, תספר לצופים
.על ט"ו בשבט הגיע

471
00:38:51,890 --> 00:38:55,440
ט"ו בשבט
.באמת זה חג מעניין כזה

472
00:38:55,860 --> 00:38:59,660
מה הקשר גם שתקעו
?את ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט

473
00:39:00,140 --> 00:39:01,490
,אם היו שואלים אותי או אותך

474
00:39:02,150 --> 00:39:02,760
?מה היית אומר

475
00:39:02,780 --> 00:39:04,050
?מתי לעשות ראש השנה לאילנות

476
00:39:04,100 --> 00:39:06,690
...אני, איפה שיש פירות יבשים
.איפה שיש פירות יבשים-

477
00:39:06,720 --> 00:39:09,300
אתה יכול לשים את זה
...בכל חודש וחודש, אני

478
00:39:09,430 --> 00:39:11,650
:אז הייתי אומר
.אולי בתחילת ירידת הגשמים

479
00:39:12,000 --> 00:39:14,330
,מתי שמתחיל לרדת הגשם
,בחשוון

480
00:39:14,390 --> 00:39:15,760
.הייתי עושה ראש השנה לאילנות

481
00:39:16,150 --> 00:39:17,730
.או בזמן שמגיעים הפירות

482
00:39:18,280 --> 00:39:20,960
,אז אחרי ניסן, באייר
,נעשה ראש השנה לאילן

483
00:39:20,980 --> 00:39:22,540
.כשמתחיל להוציא פירות

484
00:39:23,300 --> 00:39:25,440
,נראה כזה לא בזמן

485
00:39:25,680 --> 00:39:29,030
,השקדייה פורחת
.מתחילים טיפה פרחים לצאת

486
00:39:29,470 --> 00:39:31,060
?זה ראש השנה לאילנות

487
00:39:31,090 --> 00:39:33,610
.זה נראה לא בעיתו ולא בזמנו

488
00:39:34,300 --> 00:39:37,260
אז הגמרא אומרת
שהזמן של ט"ו בשבט

489
00:39:37,540 --> 00:39:39,900
זה שרוב הגשמים כבר ירדו

490
00:39:40,380 --> 00:39:42,410
.והשרף עולה באילן

491
00:39:43,000 --> 00:39:45,070
האילן לא יכול להיות עץ פירות
,בלי שהשרף

492
00:39:45,380 --> 00:39:47,240
שהוא קיבל כל החורף
,את רוב הגשם

493
00:39:47,500 --> 00:39:49,960
אז השרף מתחיל לעלות
.ואז יוצאים הפירות

494
00:39:51,030 --> 00:39:54,470
,"כי האדם עץ השדה"
,זה אחד המשפטים הידועים

495
00:39:54,500 --> 00:39:55,450
.הפסוקים הידועים

496
00:39:55,960 --> 00:39:59,850
כמובן ששמה הכוונה היא
.שאדם עץ השדה בלשון שאלה

497
00:39:59,886 --> 00:40:04,243
מה, וכי אדם עץ השדה
?שאפשר להרוס את העצים במלחמה

498
00:40:04,459 --> 00:40:06,940
אבל לומדים מזה גם כן
.שאדם דומה לאילן

499
00:40:07,925 --> 00:40:12,770
,אם נדמה לעצמנו את הדבר הזה
,אנחנו נכנסים, באים לשבת בקהילה

500
00:40:13,201 --> 00:40:14,686
,בעזרת השם עם רבי רפאל

501
00:40:15,248 --> 00:40:18,710
,נמצאים בשיעורי תורה אצל רבי מרדכי לוי

502
00:40:19,162 --> 00:40:20,530
.זה הגשם שיורד עלינו

503
00:40:21,179 --> 00:40:26,224
.יורד עלינו גשם וגשם, גשם
.זה עדיין לא סיבה למסיבה

504
00:40:26,909 --> 00:40:31,630
,מתי כן נעשה ראש השנה לאילן - אנחנו
?שאנחנו האילנות

505
00:40:32,100 --> 00:40:33,938
.כשהשרף עולה באילן

506
00:40:34,638 --> 00:40:38,380
כשנותנים כבר פירות, כבר כשמתחילים
בעזרת השם לקיים מצוות

507
00:40:38,796 --> 00:40:41,590
- ולהוציא הלאה את מה שקיבלנו
,זה עובד מצוין

508
00:40:41,622 --> 00:40:46,420
,זה כבר סוף התוצאות, זה כבר הכול
.זה לעתיד לבוא לקבל על זה שכר

509
00:40:46,958 --> 00:40:50,390
?אבל מתי אנחנו נקראים אילנות מלבלבים

510
00:40:50,781 --> 00:40:52,463
?מתי ייעשה לעצמנו חג

511
00:40:52,481 --> 00:40:56,410
מתי נעשה סעודה של ט"ו בשבט
?כשאנחנו לא מבינים מה הסיבה למסיבה

512
00:40:56,716 --> 00:40:59,130
.כשהשרף מתחיל לעלות באילן

513
00:40:59,423 --> 00:41:01,780
,כשבן אדם מקבל את הדבר
,מקבל את הגשם

514
00:41:02,388 --> 00:41:07,020
,אבל מתחיל להפנים את הדבר: אה, נכון
.זה שבת. אמת, לא ידעתי

515
00:41:07,395 --> 00:41:09,510
!אה, זו טהרת המשפחה? איזה נפלא

516
00:41:10,005 --> 00:41:12,270
?אה, זו מצוות מזוזה
?זו מצוות תפילין

517
00:41:12,524 --> 00:41:17,500
- בן אדם מתחיל להפנים את הדבר
.זה מה שאנחנו לומדים מראש השנה לאילנות

518
00:41:17,810 --> 00:41:21,330
,דווקא בט"ו בשבט, כשהשרף עולה באילן
.זו סיבה למסיבה

519
00:41:21,629 --> 00:41:24,840
.גם אצלנו, בעזרת השם
.יפה מאוד. יפה מאוד-

520
00:41:24,879 --> 00:41:28,852
בשנה שעברה לחבר שלי נולדה בת בט"ו בשבט
.והוא קרא לה אילנית

521
00:41:29,853 --> 00:41:31,790
,אמרתי: מזל שלא נולדה ביום ירושלים
.היו קוראים לה כותל

522
00:41:33,172 --> 00:41:37,420
?הרב מרדכי, אתה מכיר את הרב רפאל
.ידידי היקר, רבי רפאל אוחיון-

523
00:41:37,787 --> 00:41:40,256
,איזה כיף לראות אתכם
.החיוך הגדול הזה

524
00:41:40,269 --> 00:41:42,490
.ידידים בלב ובנפש
.הידברותיים-

525
00:41:42,770 --> 00:41:47,580
ואנחנו, ברוך השם, זוכים באמת
,להקיף את כל מדינת ישראל, ברוך השם

526
00:41:48,280 --> 00:41:49,436
,בשבתות בקהילה

527
00:41:49,486 --> 00:41:53,977
,ואחד הרבנים, באמת, המוצלחים
,אין אומרים שבחו של אדם בפניו

528
00:41:53,988 --> 00:41:58,240
,אבל מקצת שבחו - זה רבי רפאל
שהוא אגב, הוא תלמידו המובהק

529
00:41:58,275 --> 00:41:59,670
.של הרב זמיר כהן שליט"א

530
00:42:00,065 --> 00:42:03,560
הרב שלח אותו גם להיות רב קהילה
,בארצות הברית תקופה מסוימת

531
00:42:03,585 --> 00:42:09,004
.עשה שם פעילות נפלאה
,באמת הוא עושה דברים נפלאים ומדהימים

532
00:42:09,419 --> 00:42:14,500
,וכאן בארץ, גם אני שומע הרבה פידבקים
איך אומרים? הדים חיוביים

533
00:42:14,554 --> 00:42:16,253
.כל מקום שהוא הולך, ברוך השם
.איזה יופי-

534
00:42:16,277 --> 00:42:19,123
.הוא משאיר רושם טוב
.תראו מי שמדבר-

535
00:42:19,142 --> 00:42:20,615
?הוא מדבר, אתה אומר, אה
.תראו מי שמדבר-

536
00:42:21,025 --> 00:42:25,910
תראו מי שמדבר. -לא, אני רוצה לומר לכם
שלא פעם, רבנים שלנו שמגיעים

537
00:42:25,925 --> 00:42:28,920
,לשבתות בקהילה
.אנשים לא יודעים מה זו שבת בקהילה

538
00:42:28,937 --> 00:42:31,088
.אני רוצה להסביר
תראה, בחוץ לארץ

539
00:42:31,488 --> 00:42:34,890
נהוג שקהילות בשבת
.נמצאות הרבה בבית הכנסת

540
00:42:34,917 --> 00:42:36,342
.תחת קורת גג אחת
.באים כולם, בדיוק ככה-

541
00:42:36,357 --> 00:42:40,679
.גם בסעודה, גם בדרשות
.כמעט רוב הזמן הם נמצאים

542
00:42:40,684 --> 00:42:41,413
.נכון. נכון
כי כל השבוע-

543
00:42:41,430 --> 00:42:44,946
,בקושי יש להם זמן להגיע לבית הכנסת
.אפילו מניין לפעמים אין להם באמצע השבוע

544
00:42:45,412 --> 00:42:49,399
עכשיו, פה בארץ, לאחרונה נעשה
,כאילו בית הכנסת, כל אחד בא מתפלל

545
00:42:49,410 --> 00:42:52,733
.הולך לביתו, אין גם כל כך קשר בין הקהילה

546
00:42:52,755 --> 00:42:56,490
עכשיו, המטרה שלנו בשבתות הללו
,היא באמת לאחד

547
00:42:56,612 --> 00:43:00,909
,לאחד את כולם ותוך כדי האחדות הזאת
.זה גם שירה

548
00:43:00,933 --> 00:43:04,844
,עכשיו אנחנו נמצאים בשבת שירה
.אבל בהידברות כל השנה זה שבת שירה

549
00:43:04,872 --> 00:43:09,560
,כי כל פעם שמזמינים רב של הידברות
.עושים כזה מצב, איזו שמחה

550
00:43:09,771 --> 00:43:11,886
עכשיו, בדרך כלל
.גם יש אחר כך קצת קבלת קהל

551
00:43:11,890 --> 00:43:15,036
יש אנשים שיש להם כל מיני שאלות
,בכל מיני דברים, בכל מיני תחומים

552
00:43:15,123 --> 00:43:16,917
.בכל מיני בעיות
,ואדם חושב: יש לי איזו בעיה

553
00:43:16,995 --> 00:43:19,120
.בטח אין לזה פתרון
.אין כזה דבר

554
00:43:19,434 --> 00:43:21,527
.באים, מתייעצים עם הרב
.הרב נותן להם פתרון

555
00:43:21,572 --> 00:43:24,742
,אם אין לו פתרון
הוא מפנה אותם לאגף בהידברות

556
00:43:24,759 --> 00:43:25,596
.שמטפל בזה

557
00:43:26,000 --> 00:43:28,961
ואנחנו מקבלים אחרי כל שבת כזו
.דפי משוב

558
00:43:29,570 --> 00:43:32,729
,אנשים פשוט מתרגשים
.לא ידעו מה זו שבת בקהילה

559
00:43:32,740 --> 00:43:35,252
וברוך השם, בזכות זה
.יש אחדות בקהילה

560
00:43:35,274 --> 00:43:38,574
אחרי זה מיוזמתם יוזמים
.כל מיני שיעורי תורה מקומיים

561
00:43:38,600 --> 00:43:41,013
אגב, יש בתי כנסיות
,שיש רב מקומי

562
00:43:41,177 --> 00:43:43,711
,יש רב מקומי
.אבל יש לו סגנון מסוים

563
00:43:43,726 --> 00:43:48,500
,ברגע שבא רב מהידברות, ככה חברמן
,כמו הרב אוחיון

564
00:43:48,524 --> 00:43:51,082
ובא ועם משלים וסיפורים

565
00:43:51,108 --> 00:43:54,083
ומנגיש את הדברים
,בצורה ממש נינוחה

566
00:43:54,755 --> 00:43:56,053
.אנשים, נפתחות להם העיניים

567
00:43:56,078 --> 00:43:59,802
,ואז גם אותו רב מקומי
לטובתו, כל השבתות שלו כבר

568
00:44:00,018 --> 00:44:04,610
נעשות בצורה שונה
כי אנשים נותנים את הכיוונים הנוספים

569
00:44:04,909 --> 00:44:06,714
.ואז זה נותן ממש שמחה לאנשים

570
00:44:06,729 --> 00:44:08,997
ולכן באמת זו הזדמנות
,של שבת שירה

571
00:44:09,237 --> 00:44:11,533
,פונים לכל מי שצופה בנו ורוצה

572
00:44:11,560 --> 00:44:14,924
כל גבאי בתי הכנסת מוזמנים
.להזמין רבנים מהידברות

573
00:44:15,010 --> 00:44:16,604
באים ללא כל תשלום

574
00:44:16,813 --> 00:44:20,695
ומעבירים שבת חווייתית
,עם שירים, עם אחדות

575
00:44:20,720 --> 00:44:23,467
,עם שיעורי תורה
...אם זה לנשים, אם זה לגברים, אם זה

576
00:44:23,735 --> 00:44:25,486
.ממש דברים נפלאים ומדהימים

577
00:44:25,523 --> 00:44:28,308
יפה מאוד. אני צירפתי לכם
?את אליה עכשיו לשבתות, כן

578
00:44:28,318 --> 00:44:29,763
?אליה, זה בסדר
.בשמחה רבה-

579
00:44:29,782 --> 00:44:33,527
,אנחנו מדי פעם, אגב
,לפעמים יש קהל שרוצה איזה פייטן

580
00:44:33,538 --> 00:44:35,084
.אנחנו משתדלים
,לא תמיד יכולים להבטיח

581
00:44:35,106 --> 00:44:37,406
,אבל מתלווה מדי פעם גם פייטן

582
00:44:37,659 --> 00:44:40,500
,בפרט בשבת, כמו עכשיו
,שבת שירה

583
00:44:40,714 --> 00:44:42,919
,וזו ממש חוויה מרתקת

584
00:44:42,930 --> 00:44:46,120
,כי גם הוא עולה בתור חזן
...שליח ציבור, ובכלל

585
00:44:46,409 --> 00:44:51,575
הכול זו חגיגה אחת שלמה. -אני הייתי
,איתכם פעם אחת בירושלים עם הידברות

586
00:44:51,985 --> 00:44:56,537
,אומנם הייתי קצת בן בית
,קצת, איך אומרים? אורח

587
00:44:56,558 --> 00:44:58,154
.אבל נהניתי מאוד

588
00:44:58,524 --> 00:45:01,404
אני ראיתי את הלך השבת
,ואת הרצף של הדברים

589
00:45:01,906 --> 00:45:03,214
.מסירות נפש אמיתית

590
00:45:03,231 --> 00:45:08,347
הרב נשאר או הרבנים נשארו
,עד, כמדומני, מה שסיפרו למוחרת המתפללים

591
00:45:08,372 --> 00:45:10,340
.אחת, שתיים בלילה
.זו שבת חורף עוד

592
00:45:10,960 --> 00:45:14,115
שעות על גבי שעות
.נשארו לענות על שאלות של מתפללים

593
00:45:14,133 --> 00:45:17,488
מדהים. -פעם אחת קרה לי ביקנעם
.שעשינו עונג שבת

594
00:45:17,499 --> 00:45:21,213
,זה התחיל בשעה תשע וחצי, משהו כזה
,עונג שבת אחרי שכולם חזרו מהבית

595
00:45:21,773 --> 00:45:24,580
.ישבנו שם עד שעה שתיים וחצי לפנות בוקר

596
00:45:24,604 --> 00:45:27,421
הגיעו מלא בחורים צעירים
.שאף פעם לא הגיעו לבית כנסת

597
00:45:27,458 --> 00:45:30,290
סתם שמעו מאיזה חבר
,שיש איזה מישהו פה שמדבר, מצחיק קצת וזה

598
00:45:30,323 --> 00:45:31,594
.בוא נשמע, יהיה כיף

599
00:45:31,906 --> 00:45:33,531
.ישבנו עד איזה שתיים וחצי לפנות בוקר

600
00:45:33,549 --> 00:45:39,404
,והייתה עוד שבת
,שחיים, הוא הראש של האגף הזה

601
00:45:39,834 --> 00:45:42,273
...הוא שלח אותנו לשבת של

602
00:45:43,430 --> 00:45:46,310
,זה היה בקריית מוצקין
.גם של חבר'ה צעירים. -בחיפה

603
00:45:46,552 --> 00:45:49,447
עד חמש וחצי לפנות בוקר
.ישבנו שם. -איזה יופי

604
00:45:49,464 --> 00:45:51,400
.עד חמש וחצי לפנות בוקר
.עד אחרי הנץ-

605
00:45:51,501 --> 00:45:53,707
,זהו, חצי התפללו נץ
...וחצי הלכו לישון ואחר כך

606
00:45:53,813 --> 00:45:55,719
.איזה יופי
.כאילו לא ראינו אותם אחר כך-

607
00:45:55,949 --> 00:45:59,763
.אבל היה ממש מדהים
.הקהילה ראתה אותם שבתות לאחר מכן-

608
00:45:59,778 --> 00:46:01,542
,זהו, זה מה שקורה אחר כך, בדרך כלל

609
00:46:01,560 --> 00:46:04,734
ששבת לאחר מכן הם נשארים
,עם אותו טעם של שבוע שעבר

610
00:46:04,999 --> 00:46:06,323
.הם רוצים: בוא נשמר את זה

611
00:46:06,359 --> 00:46:08,937
,נכון. -אז כבר התחיל פה משהו
.אז מביאים את הרב הזה, מביאים את הרב הזה

612
00:46:09,203 --> 00:46:11,758
.אבל יש מישהו מקצועי
,הרב מרדכי לוי, כשהוא מגיע

613
00:46:11,765 --> 00:46:13,560
.הוא משאיר הד עצום אחריו

614
00:46:13,605 --> 00:46:16,119
,הרב ראובן זכאים
.הרב מרדכי חזיזה

615
00:46:16,279 --> 00:46:18,355
,רבנים באמת מהשורה הראשונה שמגיעים

616
00:46:18,453 --> 00:46:21,047
הם משאירים הדים גדולים
:שהציבור אמר

617
00:46:21,155 --> 00:46:24,712
,טוב, שבת שעברה עשיתם כזה דבר גדול
?מה עם השבת הזאת

618
00:46:24,731 --> 00:46:27,590
אז באמת זה ממשיך כך
.ובאמת עושה ליכוד גדול מאוד

619
00:46:27,920 --> 00:46:31,073
.יפה מאוד, יפה מאוד
?הרב יעקב, יש לך משהו לט"ו בשבט-

620
00:46:31,092 --> 00:46:32,695
?יש לך מה להגיד לי על ט"ו בשבט
.כן, משהו קטן, כן-

621
00:46:32,710 --> 00:46:35,058
,היה פעם אחת איזה ליטאי אחד
,ליטאי שהלך פעם אחת, אתה יודע

622
00:46:35,079 --> 00:46:36,600
.ככה ליער וזה, ראה שאין עצים

623
00:46:37,120 --> 00:46:38,772
,פגש שם איזה מישהו
?אמר: מה זה? למה אין פה עצים

624
00:46:38,788 --> 00:46:40,271
?אמר לו: מה זאת אומרת
,עכשיו זה ט"ו בשבט

625
00:46:40,316 --> 00:46:43,320
,כל העצים אצל רבנו
.ראש השנה לאילנות

626
00:46:43,938 --> 00:46:46,986
,אבל אני אעשה רק סיכום
.סיכום לחגים

627
00:46:47,000 --> 00:46:48,980
.אני יודע שאנחנו קצרים בזמן
?חגים-

628
00:46:48,993 --> 00:46:51,853
:כן, תראה איזה יופי
,פסח אין מה לאכול

629
00:46:52,143 --> 00:46:54,161
,בסוכות אין איפה לאכול

630
00:46:54,193 --> 00:46:56,554
,בראש השנה אין זמן לאכול
,ביום כיפור אסור לאכול

631
00:46:56,846 --> 00:46:58,329
,בפורים שיכורים מדי בשביל לאכול

632
00:46:58,368 --> 00:46:59,715
,בחנוכה משמין מדי לאכול

633
00:46:59,936 --> 00:47:01,986
,בשבועות עייפים מדי בשביל לאכול

634
00:47:02,197 --> 00:47:03,980
.ועד שמגיע סוף סוף ט"ו בשבט - הכול יבש

635
00:47:04,913 --> 00:47:05,713
.יפה מאוד

636
00:47:05,746 --> 00:47:08,085
.שיהיה חג שמח לכולנו
.חג שמח לכולנו-

637
00:47:08,219 --> 00:47:09,287
.הרב יעקב, תודה רבה

638
00:47:09,315 --> 00:47:12,128
זה, אגב, לקוח מהספר
.וצחקת בחגך", נכון? -שכתבתי"

639
00:47:12,213 --> 00:47:14,907
.שכתבת. -והוא נמכר בהידברות
.בהידברות, פה-

640
00:47:15,257 --> 00:47:17,019
.אז למי שרוצה לרכוש את הספר

641
00:47:17,384 --> 00:47:19,748
.אתה רואה? אני מקדם לך מכירות
.תודה רבה, השם ישמור אותך-

642
00:47:19,773 --> 00:47:21,348
.אליה, אני רוצה לחזור אליך

643
00:47:21,622 --> 00:47:25,735
אנחנו דיברנו, אתה... דיברנו
.על מוצא תימני ועל פיוטים בשולחן שבת

644
00:47:26,632 --> 00:47:30,401
אני באופן אישי מאוד מחובר
,לשירה התימנית, באופן אישי

645
00:47:30,439 --> 00:47:31,804
.מאוד מאוד מאוד אוהב

646
00:47:32,941 --> 00:47:34,645
.מחובר גם לאוכל
,לא שיש כל כך הרבה

647
00:47:34,658 --> 00:47:36,260
.אבל מה שיש, אני מחובר

648
00:47:37,066 --> 00:47:39,694
,תאמין לי, המרק הזה
.המרק התימני. -זה מספיק

649
00:47:39,720 --> 00:47:42,853
,במיוחד שאבא שלי עושה
,מי שמכיר מכיר

650
00:47:43,566 --> 00:47:44,679
.אז אתה לא צריך שום דבר

651
00:47:44,714 --> 00:47:47,992
אז אתה, בלי נדר, לא תאיים
.ואתה תביא אותו בפעם הבאה לתוכנית

652
00:47:48,003 --> 00:47:51,235
בעצם כשאני יושב על שולחן שבת
,עם תימנים

653
00:47:51,250 --> 00:47:52,734
,זה בשבתות חתן שיצא לי

654
00:47:53,064 --> 00:47:54,076
,ובכלל חברים

655
00:47:54,576 --> 00:47:56,353
?זה שיר אחד ארוך, אה

656
00:47:56,539 --> 00:47:59,840
,"יושבים עם ה"ג'עלה
.חביבי, זה כמו שירת הבקשות. -שיר, שיר

657
00:47:59,879 --> 00:48:03,596
כל שיר אחד, שיר אחד
.זה יכול להימשך גם 20 דקות, חצי שעה

658
00:48:04,061 --> 00:48:06,563
.כל אחד ככה אומר את הבית
."שלום לבוא שבת"-

659
00:48:06,872 --> 00:48:09,360
.וככה כל השולחן מלא עשבים

660
00:48:11,466 --> 00:48:13,432
.איזה כיף
,האווירה, האווירה, זה, אתה יודע-

661
00:48:13,698 --> 00:48:16,608
זו אווירה קצת שונה
,משבתות שאתה מכיר

662
00:48:16,688 --> 00:48:20,699
...כאילו ב
.בסגנון הירושלמי

663
00:48:21,159 --> 00:48:23,869
.האווירה מאוד מיוחדת
.יפה, אתה תזמין אותנו-

664
00:48:24,658 --> 00:48:27,521
,אם הייתי מבקש לשיר איתך
?מה היינו שרים יחד

665
00:48:27,847 --> 00:48:29,402
.בא לי לשיר איתך בערבית משהו

666
00:48:29,451 --> 00:48:30,840
?בערבית
?אל תאיים. מה

667
00:48:32,364 --> 00:48:34,563
,"וואלה מרה"
.שיר פשוט

668
00:48:34,574 --> 00:48:35,551
."וואלה מרה"
."וואלה מרה"-

669
00:48:35,572 --> 00:48:38,074
אז אנחנו מיד, מיד מיד
."אנחנו נשמע את "וואלה מרה

670
00:48:38,085 --> 00:48:41,672
אני רק רוצה לעשות ברשותכם
.סיכום לשבת הנפלאה הזאת

671
00:48:41,994 --> 00:48:45,672
,בכל פעם שאתה יודע
,אני נכנס לתוכנית וככה מתרגש

672
00:48:45,694 --> 00:48:48,831
וכל פעם מסמנים לי: התוכנית
,מסתיימת, זהו, מספיק

673
00:48:48,893 --> 00:48:49,920
.התוכנית הגיעה לסיומה

674
00:48:51,209 --> 00:48:52,751
.אני מאוד נהנה איתכם

675
00:48:53,531 --> 00:48:54,941
.תודה רבה שאתם פה איתנו
.אנחנו איתך-

676
00:48:55,613 --> 00:48:57,527
.תודה רבה בשם הצופים

677
00:48:57,819 --> 00:49:02,124
אני רק רוצה ברשותכם
.לעשות סגיר לפרשה שלנו

678
00:49:02,346 --> 00:49:05,700
:אומר הקב"ה
,והיה אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך"

679
00:49:06,080 --> 00:49:11,025
כל המחלה אשר שמתי במצרים"
."לא אשים עליך כי אני ה' רופאך

680
00:49:11,471 --> 00:49:15,687
:הקב"ה מבקש מאיתנו דבר פשוט
,להקשיב לקולו

681
00:49:16,256 --> 00:49:17,265
.וזה משתלם מאוד

682
00:49:17,763 --> 00:49:20,889
,כשהקב"ה מבקש להקשיב
,זה לא בעל הבית רגיל

683
00:49:21,010 --> 00:49:23,477
זה השם יתברך
.עם כל החסדים והטוב

684
00:49:23,808 --> 00:49:27,237
.והקב"ה מבטיח הבטחה שאין שנייה לה

685
00:49:27,499 --> 00:49:28,933
,"כי אני ה' רופאך"

686
00:49:29,188 --> 00:49:30,930
.הקב"ה רופא המשפחה שלך

687
00:49:31,365 --> 00:49:33,817
,אתה לא צריך שום קופת חולים
.שום מרשם

688
00:49:33,841 --> 00:49:36,481
,בן אדם שרוצה להגיע לרופא
,השם ישמור

689
00:49:36,522 --> 00:49:38,003
,אפילו אם זה מחוש ביד

690
00:49:38,401 --> 00:49:40,703
.הוא מחכה בתור וממתין

691
00:49:40,993 --> 00:49:43,681
:הקב"ה אומר
.אני דואג לך לכול

692
00:49:43,972 --> 00:49:46,329
,אתה בריא ושלם
,עומד על שתי רגליים

693
00:49:46,638 --> 00:49:49,657
- שמח, בריא
רק תקשיב בקולי

694
00:49:49,685 --> 00:49:51,274
,וזה מה שהקב"ה מבקש מאיתנו

695
00:49:51,300 --> 00:49:53,652
וזה בעזרת השם
.מה שאנחנו נעשה

696
00:49:54,721 --> 00:49:56,995
אני מבקש מכם להישאר איתנו

697
00:49:57,294 --> 00:49:59,635
.התוכנית הזאת ותוכנית הבאה בעזרת השם

698
00:50:00,541 --> 00:50:02,078
.אנחנו עושים איתכם כיף גדול

699
00:50:02,109 --> 00:50:04,667
:אני רוצה להודות לפאנל היקר הזה
,לרבי אליהו אסוס

700
00:50:05,179 --> 00:50:06,504
,לרב מרדכי לוי

701
00:50:06,621 --> 00:50:09,173
,לרב אייל ישראל שטרנליב
,שהיה פה איתנו קודם

702
00:50:09,440 --> 00:50:11,819
,לרב רפאל אוחיון
,משבתות בקהילה

703
00:50:12,048 --> 00:50:14,163
,אליה והב
.שהבטיח לנו גם סיר

704
00:50:14,407 --> 00:50:18,013
.גם מרק
.גם מרק וגם אירוח, כמדומני אפילו-

705
00:50:18,061 --> 00:50:21,802
.וגם אירוח עליי
.וגם אירוח, בעזרת השם, שבתות בקהילה-

706
00:50:21,838 --> 00:50:23,248
.וואלה מרה" מיד"

707
00:50:23,426 --> 00:50:24,913
.הרב יעקב חמו היקר

708
00:50:25,642 --> 00:50:27,190
,בת-אל קייקס היקרה

709
00:50:27,255 --> 00:50:30,610
תודה רבה על כל השפע הגדול
,שאת מביאה לשולחן שלנו

710
00:50:30,628 --> 00:50:35,544
לשולחן שבת. אנחנו נהנים
.גם בתוכנית וגם בבית בזכותך

711
00:50:35,566 --> 00:50:38,271
תודה רבה על כל השפע
.ועל כל הטוב ועל כל היופי הזה

712
00:50:38,999 --> 00:50:43,555
בהחלט בהחלט בהחלט הגיע הזמן
."לרבע טון, ל"וואלה מרה

713
00:50:43,929 --> 00:50:44,401
.יאללה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (92 מדרגים)