הרב יצחק פנגר - כלים לביטחון עצמי

הרב יצחק פנגר

שוב נכשלתי, למה אני לא מצליח? הרב יצחק פנגר בשיעור נפלא על הדרך למיצוי הפוטנציאל האישי, ומעניק לנו ארגז כלים להתמודדות עם כשלונות

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,940 --> 00:00:15,630
.תודה רבה

2
00:00:15,840 --> 00:00:18,480
.היום נדבר על ביטחון עצמי

3
00:00:18,910 --> 00:00:23,090
תראה, באולם האופרה הצרפתי
לפני מספר שנים

4
00:00:23,110 --> 00:00:26,400
,הזמינו זמר מוכשר
,חזנזן כזה

5
00:00:26,850 --> 00:00:28,290
.לתת את המופע של החיים שלו

6
00:00:28,450 --> 00:00:30,290
,היה "פול בוק" לפני כן

7
00:00:30,320 --> 00:00:32,480
,אנשים קנו כרטיסים
,המקום היה מפוצץ

8
00:00:32,520 --> 00:00:33,570
.לא היה מקום להכניס סיכה

9
00:00:34,050 --> 00:00:36,070
,האורכסטרה מתכוננת

10
00:00:36,080 --> 00:00:38,490
:אנשים מתרגשים
.אוקיי, בואו נראה את המופע

11
00:00:38,900 --> 00:00:41,330
דקה לפני פתיחת המופע
,עולה המנהל של המקום

12
00:00:41,360 --> 00:00:44,680
,אומר: אני מצטער
...אבל הזמר מאחורי הקלעים

13
00:00:45,960 --> 00:00:46,790
...נתקע לו ה

14
00:00:48,250 --> 00:00:50,510
,לא מצליח לשיר
.הקול שלו תקוע

15
00:00:50,830 --> 00:00:53,360
,מצטערים, אבל יש לנו פה זמר אורח

16
00:00:53,430 --> 00:00:55,930
,הבאנו לפה איזה כוכב נולד
.משהו פצצה

17
00:00:56,080 --> 00:00:58,420
.הוא הגיע עכשיו לצרפת
.תיהנו מההופעה שלו

18
00:00:58,430 --> 00:01:00,520
מי שלא ייהנה, יקבל
.את הכסף חזרה בסוף המופע

19
00:01:00,690 --> 00:01:02,930
...בבקשה, קבלו את
.וכן הלאה

20
00:01:02,950 --> 00:01:07,170
,והזמר עולה לבמה
?נתן את המופע של החיים שלו, אוקיי

21
00:01:07,270 --> 00:01:08,660
.הוא עשה מה שהוא יכול

22
00:01:09,180 --> 00:01:12,190
,אבל אנשים אהה... מדברים
:כל אחד מתעצבן

23
00:01:12,260 --> 00:01:14,720
!מה זה? תביא את הכסף
.אף אחד לא הקשיב לו

24
00:01:15,230 --> 00:01:17,950
:והוא סיים את השיר האחרון
!פה פה פה פה פה

25
00:01:18,720 --> 00:01:21,570
,אף אחד לא מחא כפיים
,אף אחד לא שרק לו

26
00:01:21,950 --> 00:01:23,240
.אף אחד לא אמר הדרן

27
00:01:23,290 --> 00:01:25,240
.כלום, שקט

28
00:01:26,030 --> 00:01:31,540
:פתאום מישהו מסוף האולם התרומם וצעק
!אבא, היית מקסים

29
00:01:31,940 --> 00:01:35,190
,וואו. ואז הקהל, משהו בלב... קם

30
00:01:35,500 --> 00:01:38,310
.והם התרוממו וואו! מחיאות כפיים סוערות

31
00:01:39,270 --> 00:01:44,770
כל אחד מאיתנו צריך מדי פעם
.שמישהו יבוא, יקום ויריע לו

32
00:01:45,250 --> 00:01:45,850
.יריע לו

33
00:01:46,270 --> 00:01:48,030
אתה יודע איך מרגישים
?שאף אחד לא מעריך אותנו

34
00:01:48,430 --> 00:01:50,390
אתה מרגיש: בוא'נה, אני נותן
.את החיים שלי, תאמין לי

35
00:01:50,400 --> 00:01:51,880
.וואלה, מקריב, מקריב

36
00:01:52,550 --> 00:01:53,990
אתה מרגיש שאף אחד
,לא מוחא לך כפיים

37
00:01:54,090 --> 00:01:55,720
:כל הזמן תלונות, תלונות, תלונות

38
00:01:55,750 --> 00:01:58,560
,אתה לא בסדר, לא מספיק בסדר
...למה אתה ככה

39
00:01:59,510 --> 00:02:02,160
,עכשיו, אני לא אומר
אדם צריך לקבל תלונות לפעמים

40
00:02:02,510 --> 00:02:05,360
כי אדם לא ישתנה
.אם הוא לא יחווה משבר

41
00:02:05,860 --> 00:02:09,130
אדם לא משתנה
.אלא אם כן הוא חווה משבר

42
00:02:09,500 --> 00:02:12,620
,משבר לא חייב להיות דבר רע בהכרח
.יכול להיות גם ידע

43
00:02:12,930 --> 00:02:16,290
,הייתי בהרצאה, סתם לדוגמה
,בגנות העישון כדוגמה

44
00:02:16,730 --> 00:02:19,130
,עד אז עישנתי
.לא חשבתי שזה כזה בעייתי

45
00:02:19,330 --> 00:02:22,840
.אני פתאום שומע את האינפורמציה
האינפורמציה גורמת לי לחשוב פעמיים

46
00:02:22,870 --> 00:02:25,820
,על ההתנהגות שלי הקודמת
וייתכן מאוד שאני אשנה את ההתנהגות שלי

47
00:02:25,940 --> 00:02:28,750
בעקבות המשבר שנגרם לי
.בעקבות הידע

48
00:02:29,090 --> 00:02:33,190
,זאת אומרת, אני לא פוסל ביקורת
,אני לא פוסל הערות

49
00:02:33,360 --> 00:02:35,030
אבל אני רוצה לחזק את עצמי

50
00:02:35,260 --> 00:02:36,660
?והשאלה איך אני עושה את זה

51
00:02:36,950 --> 00:02:39,450
איך אני יוצר ביטחון עצמי גבוה

52
00:02:39,620 --> 00:02:42,150
,לעצמי, לילדים שלי ולכל הסובבים אותי

53
00:02:42,410 --> 00:02:45,530
כי מה שיקבע אם אני אצליח בחיים או לא
,זה הרבה מאוד הביטחון העצמי

54
00:02:45,770 --> 00:02:49,190
,פחות אינטליגנציה, פחות אולי כישרון
.ביטחון עצמי

55
00:02:49,440 --> 00:02:52,320
,כי יכול להיות שאדם יש לו כישרון אדיר
אבל הוא לפלף

56
00:02:52,670 --> 00:02:53,730
.והוא יהרוס לעצמו

57
00:02:54,090 --> 00:02:56,970
אותו דבר אם אדם אין לו הרבה כישרון
,אבל הוא מאוד בטוח בעצמו

58
00:02:57,170 --> 00:02:59,860
,אז עם הקצת שיש לו
,מעין איזשהו נס פך השמן כזה

59
00:02:59,990 --> 00:03:01,440
.הוא יצליח להדליק את כל המנורה

60
00:03:01,630 --> 00:03:05,340
?איך עושים את זה? איך לא
.כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו, בקצרה

61
00:03:05,840 --> 00:03:07,020
.שלושה דברים
:נקודה ראשונה

62
00:03:09,200 --> 00:03:11,370
:אם הייתי שואל אתכם
?מה החלק הכי חשוב ברכב

63
00:03:11,930 --> 00:03:15,140
?מה החלק הכי חשוב ברכב
.מנוע. -מנוע, יפה. -מצבר-

64
00:03:15,520 --> 00:03:18,620
.הו, מצבר, הופה
?חכה, חכה. שמעת את ההרצאה

65
00:03:18,750 --> 00:03:19,280
.סתם, לא

66
00:03:20,910 --> 00:03:23,590
,ברכב יש 40 אלף חלקים
.פחות או יותר

67
00:03:23,620 --> 00:03:26,700
.קח רכב, פרק אותו - 40 אלף חלקים

68
00:03:27,220 --> 00:03:28,700
?ניקח מצבר כדוגמה, בסדר

69
00:03:28,960 --> 00:03:30,890
.המצבר עולה 450 שקל, פחות או יותר

70
00:03:31,040 --> 00:03:35,220
הכוח של המצבר זה לספק
את החשמל ההתחלתי להנעת הרכב

71
00:03:35,520 --> 00:03:38,000
,ואחרי זה למערכת החשמלית של הרכב
.האורות וכדומה

72
00:03:38,480 --> 00:03:40,330
.מצבר הוא חשוב, הוא טוב

73
00:03:40,700 --> 00:03:43,460
בלי מצבר, קח רכב
- של 250 אלף שקל

74
00:03:43,910 --> 00:03:45,840
.לא יזוז, מוצג לראווה בלבד

75
00:03:46,010 --> 00:03:49,140
.יפה. אבל יש גם פלאג, פלאגים

76
00:03:49,390 --> 00:03:54,040
.תלוי כמה בוכנות. פלאג
.פלאג עולה 40 שקל, 35 שקלים בשבילך

77
00:03:54,810 --> 00:03:59,170
הפלאג, אין לו את העוצמה החשמלית
,של המצבר להניע את הרכב

78
00:03:59,470 --> 00:04:00,570
.אבל הוא נותן את הניצוץ

79
00:04:00,930 --> 00:04:04,890
- בלעדיו, בלעדיו, כל הרכב הזה, 250 אלף שקל

80
00:04:05,250 --> 00:04:07,660
,תסתכל עליו במוזיאון
.הוא לא יכול לזוז מילימטר

81
00:04:08,300 --> 00:04:12,040
,אז המצבר, יש לו את הכוח להניע
.אבל אין לו את הכוח של ההצתה

82
00:04:12,580 --> 00:04:15,030
.יש עוד דבר שנקרא כבל, כבל

83
00:04:15,310 --> 00:04:19,970
.לא איתן, כבל
.מהמצבר יש שני כבלים

84
00:04:20,450 --> 00:04:23,890
?הכבל עולה 15 שקלים. 10 שקלים, בסדר

85
00:04:24,690 --> 00:04:26,970
.בלי כבל האוטו הזה לא יזוז

86
00:04:27,290 --> 00:04:30,360
אז הנקודה העיקרית היא
,שהכבל עולה 15 שקלים אולי

87
00:04:30,500 --> 00:04:33,940
אבל אין לו לא את הכוח החשמלי
,של המצבר להניע

88
00:04:34,220 --> 00:04:36,440
,לא את ההצתה של הפלאג

89
00:04:36,780 --> 00:04:38,000
:אבל יש לו יכולת אחרת

90
00:04:38,250 --> 00:04:40,450
.'הוא יודע להעביר מ-א' ל-ב

91
00:04:40,530 --> 00:04:43,470
:זה מה שהוא יודע לעשות
.'זה להעביר מ-א' ל-ב' ומ-ב' ל-א

92
00:04:43,810 --> 00:04:45,530
,למרות שהוא שווה 15 שקלים

93
00:04:45,600 --> 00:04:47,070
.בלעדיו הרכב לא זז

94
00:04:47,490 --> 00:04:48,880
?אז מי החלק הכי חשוב ברכב

95
00:04:49,640 --> 00:04:52,210
,אני אגיד לכם
.אף אחד או כולם

96
00:04:52,780 --> 00:04:56,990
כי כל חלק ברכב
.יש לו משהו שלשני אין

97
00:04:57,220 --> 00:05:00,240
בסדר? ועם היכולת הזאת
,זה עושה אותו מיוחד

98
00:05:00,440 --> 00:05:02,740
.עושה אותו חשוב, עושה אותו בעל ערך

99
00:05:03,220 --> 00:05:05,390
שימו לב טוב שאין אף אחד פה
?דומה לחברו, נכון

100
00:05:05,640 --> 00:05:07,930
:לא יהיה מצב שתלך ברחוב
.יו, הנה אני. איזה קטע, הנה אני

101
00:05:08,540 --> 00:05:10,570
,למה אלוקים גיוון, גיוון
?אוקיי

102
00:05:10,610 --> 00:05:12,900
:אם הוא היה שואל אותי
.פנגר, אני רוצה לברוא את העולם

103
00:05:13,100 --> 00:05:15,090
,טוב שאתה שואל אותי, תקשיב
.אל תגוון

104
00:05:15,310 --> 00:05:18,720
,אבל יצא לך משהו יפה
,בואו, שלא יגידו שאני מעודכן

105
00:05:19,290 --> 00:05:22,960
?שרה אימנו, אוקיי
.תשכפל, תעשה מיליון כמוה

106
00:05:22,990 --> 00:05:24,510
.קח עשרה כאלה, תערבב ביניהם

107
00:05:24,880 --> 00:05:27,950
?יצא לך איזה משהו יפה, אוקיי
.יוסף הצדיק

108
00:05:28,490 --> 00:05:30,230
.תשכפל אותו
?למה צריך לגוון

109
00:05:30,270 --> 00:05:32,780
.מרוב הפרצופים תראה מה קיבלנו, חבל

110
00:05:33,260 --> 00:05:33,880
.חבל, חבל

111
00:05:34,420 --> 00:05:37,230
?למה אלוקים גיוון
.מן הסתם יש מיליון סיבות

112
00:05:37,710 --> 00:05:42,450
.אחת הסיבות: שאין עוד אחד כמוך בעולם

113
00:05:43,150 --> 00:05:45,320
אתה יודע מה הערך של דבר
?שאין עוד אחד כמוהו בעולם

114
00:05:45,890 --> 00:05:49,610
ציור או בול אפילו
שאין עוד אחד כמוהו בעולם

115
00:05:49,660 --> 00:05:50,950
.הערך שלו קופץ פלאים

116
00:05:51,600 --> 00:05:52,920
.אין לך תחליף

117
00:05:53,410 --> 00:05:56,600
,"לא משנה כמה אתה "עולה
,לא משנה אם אתה מצבר ברכב

118
00:05:56,860 --> 00:05:59,650
אם אתה פלאג ברכב
- או אתה סתם כבל

119
00:06:00,130 --> 00:06:01,750
,תדע לך שאין לך תחליף

120
00:06:02,080 --> 00:06:04,380
.ממילא הערך שלך עולה פלאים

121
00:06:04,610 --> 00:06:07,820
,עכשיו, אם דיברנו על רכב
,כנסו לרכב שלכם אחרי ההרצאה

122
00:06:08,240 --> 00:06:11,050
תראו, הספידומטר -  עד כמה מראה
?שהוא מגיע

123
00:06:11,080 --> 00:06:14,300
?אתם יודעים
?תגידו 240-220, אוקיי

124
00:06:15,010 --> 00:06:16,440
?כמה תכלס מותר לנסוע

125
00:06:17,470 --> 00:06:19,000
.120 ,120

126
00:06:19,330 --> 00:06:24,850
נו, תסביר לי, בשביל מה מייצרים רכב
שיכול להגיע פוטנציאלית ל-240

127
00:06:25,230 --> 00:06:26,710
?אם בפועל 120

128
00:06:27,200 --> 00:06:28,220
?לא חרם על הרכב

129
00:06:28,920 --> 00:06:30,810
.אלא מה? זה הרעיון של החיים

130
00:06:31,100 --> 00:06:35,010
לכל אחד מאיתנו
,יש פוטנציאל ל-240

131
00:06:35,250 --> 00:06:38,810
,הבעיה היא שמישהו יגביל אותי
.מישהו יגביל אותי

132
00:06:39,110 --> 00:06:41,530
,יכול להיות ההורים שלי
,יכול להיות המורים שלי

133
00:06:41,740 --> 00:06:45,080
יכול להיות אני עצמי
.וניסיון העבר שלי

134
00:06:45,630 --> 00:06:48,930
כי אם ניסיון העבר שלי
,הוא לא מוצלח בתחום מסוים

135
00:06:49,360 --> 00:06:53,610
אני אחשוב שגם בהווה או גם בעתיד
.ממילא אני לא אצליח בדבר הזה

136
00:06:53,940 --> 00:06:57,900
וההצלחות שלי בעולם
.הן יקבעו את רמת הביטחון העצמי שלי

137
00:06:58,310 --> 00:07:00,980
?כי למי יש ביטחון עצמי גבוה
.למי שמצליח

138
00:07:01,260 --> 00:07:03,870
,מי שאין לו הצלחות
.הוא חושב שהוא לא שווה שום דבר

139
00:07:04,200 --> 00:07:07,000
,עכשיו, למרות שהדבר הזה הוא לא נכון
.כי לא מודדים על פי הצלחות

140
00:07:07,190 --> 00:07:08,870
.אתה יודע, אני לא אוהב ספורט

141
00:07:08,930 --> 00:07:11,230
,אני אסביר
,אני מאוד אוהב פעילות ספורטיבית

142
00:07:11,570 --> 00:07:13,450
.לא ספורט
?אתה יודע למה

143
00:07:13,880 --> 00:07:18,300
:ספורט - פירוש הדבר
.אחד מנצח, אלפים שהפסידו

144
00:07:19,040 --> 00:07:19,900
.אני אסביר מה הכוונה

145
00:07:20,160 --> 00:07:23,400
תחשוב עכשיו בנות מתעמלות
?התעמלות קרקע, אוקיי

146
00:07:23,650 --> 00:07:27,430
,מגיל 0 הן על מכשירים, יאללה
,פליקלקים באוויר

147
00:07:27,460 --> 00:07:30,250
,הן אוכלות רק חסות
.הן מתאמנות כל היום

148
00:07:30,620 --> 00:07:32,950
,כל החברות שלהן פדלאות, פדלאות

149
00:07:33,460 --> 00:07:35,620
,עושות מה שהן רוצות
,נהנות מהחיים

150
00:07:35,790 --> 00:07:37,440
אבל אלו בנות שמגיל 0

151
00:07:37,520 --> 00:07:40,170
מאמנים אותן להיות
.נדיה קומנצ'י הבאה

152
00:07:41,890 --> 00:07:43,960
הן יגיעו, השאיפה שלהן
,היא המשחקים האולימפיים

153
00:07:44,010 --> 00:07:46,470
!המשחקים האולימפיים
!כאילו יש

154
00:07:46,520 --> 00:07:47,940
.במוסקבה או טוקיו

155
00:07:48,710 --> 00:07:50,190
אבל כשהם יגיעו למשחקים האולימפיים

156
00:07:51,030 --> 00:07:52,820
.הרי רק אחת תזכה, תכלס

157
00:07:53,370 --> 00:07:54,620
.עוד שתיים נגררות כאלה

158
00:07:55,170 --> 00:07:57,820
אבל תכלס, רק אחת תעמוד
על הפודיום

159
00:07:58,250 --> 00:08:01,490
"...ויהיה את ההמנון "כל עוד בלבב
,זה יהיה מרגש

160
00:08:01,530 --> 00:08:02,740
.זה יהיה מרגש, נכון

161
00:08:03,150 --> 00:08:04,530
?אבל מה עם כל אלה שהפסידו

162
00:08:04,690 --> 00:08:08,900
מה עם כל האלפים
?שהתאמצו והתאמנו

163
00:08:09,690 --> 00:08:10,570
.לי כואב הלב

164
00:08:11,060 --> 00:08:12,640
- קח ריצה, שחייה

165
00:08:12,770 --> 00:08:16,900
ענפי ספורט תחרותיים
שיכול להיות שמפריד מהמקום הראשון

166
00:08:17,340 --> 00:08:19,770
או השלישי לרביעי
- או הראשון לשני

167
00:08:20,030 --> 00:08:21,200
!זו אלפית השנייה

168
00:08:21,710 --> 00:08:23,800
...בוא'נה, אתה בא לתפוס אותו כאילו

169
00:08:24,210 --> 00:08:25,330
.אלפית השנייה

170
00:08:25,760 --> 00:08:28,460
,היהדות לא מסתכלת על הישגים

171
00:08:28,910 --> 00:08:30,910
,היא מסתכלת על מאמץ

172
00:08:31,730 --> 00:08:33,500
.על עמל, על השקעה

173
00:08:34,120 --> 00:08:35,340
.תבינו איך היהדות מסתכלת על הדברים

174
00:08:35,630 --> 00:08:37,470
?קחו שני חבר'ה שלומדים עכשיו, בסדר

175
00:08:37,780 --> 00:08:40,550
,אחד מבריק
בוא'נה, קולט בשנייה את דף הגמרא

176
00:08:40,570 --> 00:08:43,060
.או מה שהוא לומד
.זוכר אותו, בוא'נה, מכונה

177
00:08:43,420 --> 00:08:45,660
.הבין ישר, קושיות יש לו פה פה פה

178
00:08:46,110 --> 00:08:49,450
:ואחד אחר יותר קשה לו
?אהה... מה כתוב פה

179
00:08:50,100 --> 00:08:52,000
,הוא קורא כל שורה שלוש פעמים
.שיהיה בריא

180
00:08:52,280 --> 00:08:56,140
.קורא, שכח, קורא
."כאילו, קורא, "דליט", קורא, "דליט

181
00:08:56,380 --> 00:08:57,810
?הוא כאילו: מה? מה? מה

182
00:08:58,340 --> 00:08:59,810
.אבל הוא מתאמץ, מתאמץ

183
00:09:00,630 --> 00:09:02,730
בסוף יום לימודים
,של שלוש שעות, נגיד

184
00:09:03,470 --> 00:09:06,640
זה שעם הזיכרון החזק
,יודע שלושה דפים בעל פה

185
00:09:06,900 --> 00:09:09,380
.מקשה קושיות, תותח
.כולם מוחאים לו כפיים

186
00:09:10,980 --> 00:09:14,460
.והשני כאילו: אני התאמצתי מאוד

187
00:09:15,380 --> 00:09:17,840
.עכשיו, בחוץ זה לא מוערך
?התאמצת... מה זה משנה

188
00:09:18,020 --> 00:09:20,770
?תכלס, כמה הרווחת, מה שנקרא
,בוא נראה כמה אתה זוכר

189
00:09:20,980 --> 00:09:21,930
.בוא נראה את היכולות שלך

190
00:09:22,600 --> 00:09:27,500
על פי היהדות, מי שנחשב יותר
,זה מי שעבד יותר

191
00:09:27,840 --> 00:09:32,600
:מי שהתאמץ יותר, לשון חז"ל
."לפום צערא אגרא"

192
00:09:32,980 --> 00:09:34,260
?"מה זה "לפום צערא אגרא

193
00:09:34,500 --> 00:09:36,970
.לפי הצער ככה השכר

194
00:09:37,400 --> 00:09:39,730
,זאת אומרת, אחרי 120
,שזה יהיה עולם האמת

195
00:09:40,030 --> 00:09:42,730
אנחנו נראה את הדרגה שלנו
,לא על פי ההישגים שלנו

196
00:09:43,120 --> 00:09:45,960
.כי ההישגים החיצוניים הם מתנה משמיים

197
00:09:46,220 --> 00:09:49,890
,יכול להיות שהגנטיקה יותר טובה משלי
.אתה קיבלת כישרון יותר ממני

198
00:09:50,170 --> 00:09:51,420
.בוא נראה כמה התאמצת

199
00:09:51,740 --> 00:09:54,950
בעולם האמת, ביהדות, דנים את האדם
,לא על פי הפוטנציאל

200
00:09:55,000 --> 00:09:56,490
.אלא מה עשית עם הכלים שלך

201
00:09:56,920 --> 00:09:58,960
לצורך העניין, לא שייך
לעשות תחרות ריצה עכשיו

202
00:09:59,200 --> 00:10:01,710
או תחרות בכלל של מרוץ
,שאחד עם אופנוע כבד

203
00:10:01,950 --> 00:10:03,540
,השני עם מכונית

204
00:10:03,760 --> 00:10:06,430
הרביעי עם קורקינט
.והחמישי עם אופניים חשמליות

205
00:10:07,120 --> 00:10:08,170
.לא שייך להתחרות

206
00:10:08,280 --> 00:10:10,440
.כל אחד קיבל כלים שונים

207
00:10:10,920 --> 00:10:14,250
,על פי היהדות המושג של מזל
?מה זה מזל

208
00:10:14,660 --> 00:10:16,480
."אומרים לך "מזל טוב, מזל טוב

209
00:10:16,590 --> 00:10:17,390
?מה זה מזל

210
00:10:17,940 --> 00:10:21,280
,מזל נגזר מהשורש נ-ז-ל
.'נ', ז', ל

211
00:10:21,670 --> 00:10:24,560
זה דבר שיורד
.ממקום גבוה למקום נמוך

212
00:10:24,800 --> 00:10:27,680
- לכן כאשר אני מוזיל את המחיר
,אני מוריד את המחיר

213
00:10:27,920 --> 00:10:29,830
.אני מזיל דמעה - אני מוריד דמעה

214
00:10:30,170 --> 00:10:36,300
פירוש הדבר שהמזל שלי זה סך כל הכלים
שקיבלתי בהשגחה פרטית מאלוקים

215
00:10:36,640 --> 00:10:38,480
.לממש את הפוטנציאל שלי בעולם

216
00:10:38,920 --> 00:10:42,320
,ולכן כשמדברים על ביטחון עצמי
.כל אחד מאיתנו קיבל כלים אחרים

217
00:10:42,610 --> 00:10:45,460
השאלה שישאלו אותך אחרי 120
.היא מה עשית עם הכלים האלה

218
00:10:45,750 --> 00:10:47,760
,לא רק אחרי 120
.גם פה, בעולם הזה

219
00:10:48,390 --> 00:10:51,680
,לא אכפת לי שאתה ניצחת
.אכפת לי שהוא התאמץ יותר, זה חשוב לי יותר

220
00:10:52,020 --> 00:10:54,170
,סתם לסבר את האוזן
?"מה זה "לפום צערא אגרא

221
00:10:54,190 --> 00:10:55,440
?מה זה לפי הצער ככה השכר

222
00:10:56,050 --> 00:11:00,210
חז"ל אומרים שפעם אחת בצער
.כמו מאה שלא בצער

223
00:11:00,670 --> 00:11:02,720
זאת אומרת, אם עשיתי פעולה מסוימת
,והיה לי קשה

224
00:11:03,190 --> 00:11:06,260
זה שווה פי מאה לפחות
אם הייתי עושה את זה

225
00:11:06,400 --> 00:11:07,270
.אם היה בא לי בקלות

226
00:11:07,690 --> 00:11:10,120
זאת אומרת, הביטחון העצמי נמדד
הרבה פעמים על פי תוצאות

227
00:11:10,350 --> 00:11:13,890
אבל זה לא נכון, מכיוון שהשאלה היא
.כמה היה קשה לי להגיע לתוצאות האלה

228
00:11:14,170 --> 00:11:16,640
?אז איך אני מגיע לביטחון עצמי גבוה

229
00:11:17,010 --> 00:11:19,620
:נקודה ראשונה
,להבין שאני מיוחד

230
00:11:19,930 --> 00:11:22,500
להבין שלי יש משהו
,שלאף אחד מכם אין

231
00:11:22,770 --> 00:11:26,540
כי חז"ל אומרים ש"כמו שפרצופיהם שונים
."כך דעותיהם שונות

232
00:11:26,770 --> 00:11:29,240
אנחנו שונים אחד מהשני
,גם בכישרונות

233
00:11:29,290 --> 00:11:31,800
.גם ביכולות, גם בדברים שעברנו בחיים

234
00:11:32,070 --> 00:11:33,470
,ממילא את זה אני רוצה למנף

235
00:11:33,510 --> 00:11:36,110
,לראות מה אני טוב בו
.במה אני מיוחד

236
00:11:36,390 --> 00:11:38,560
,עכשיו, אם כולנו נצייר אותו ציור: בית

237
00:11:38,770 --> 00:11:40,270
?תסכימו איתי שכל אחד יצייר אחרת

238
00:11:40,570 --> 00:11:41,420
.אותו דבר כל דבר

239
00:11:41,640 --> 00:11:44,730
הדרך שאתה יכול לעשות משהו בחיים
היא דרך שאף אחד אחר לא יכול לעשות

240
00:11:44,940 --> 00:11:46,770
.ותוציא את הפוטנציאל שלך
.נקודה ראשונה

241
00:11:46,820 --> 00:11:50,530
:נקודה שנייה, אני צריך להבין
,אם אני רוצה להוציא את הפוטנציאל שלי

242
00:11:50,570 --> 00:11:52,260
.אסור שאני אהיה קשה עם עצמי

243
00:11:52,710 --> 00:11:56,040
,אם אני אהיה קשה עם עצמי על כל כישלון
,ברור שאני לא מצליח בכול

244
00:11:56,290 --> 00:11:58,990
אני בן אדם
.וכבן אדם אני מועד

245
00:11:59,490 --> 00:12:01,990
ולכן הנקודה העיקרית
,שאם אני רוצה להצליח בביטחון עצמי

246
00:12:02,240 --> 00:12:03,460
.תגידו לעצמכם שלושה משפטים

247
00:12:03,760 --> 00:12:06,770
תסתכלו על עצמכם במראה
.ותגידו משפט אחד

248
00:12:07,290 --> 00:12:08,270
?אני אקרא לעצמי, אוקיי

249
00:12:08,410 --> 00:12:10,780
.פנגר, אני גאה בך

250
00:12:11,240 --> 00:12:13,360
.פנגר, אני גאה בך

251
00:12:13,790 --> 00:12:15,480
כי כל אחד מאיתנו
.יש לו משהו שהוא יכול להיות גאה בו

252
00:12:15,790 --> 00:12:18,540
.דבר שני: פנגר, אני סולח לך

253
00:12:19,010 --> 00:12:20,440
.בסדר? אני בן אדם

254
00:12:20,790 --> 00:12:23,520
,כבן אדם אני עושה טעויות
אני סולח לעצמי

255
00:12:23,750 --> 00:12:25,580
,על דברים שעשיתי, דברים שלא עשיתי

256
00:12:25,600 --> 00:12:27,010
דברים שהייתי צריך לעשות
.ואולי לא עשיתי

257
00:12:27,220 --> 00:12:28,620
.פנגר, אני סולח לך

258
00:12:28,970 --> 00:12:32,020
:והדבר השלישי זה
.פנגר, אני מחויב אליך

259
00:12:32,390 --> 00:12:34,120
.אני לא עוזב אותך

260
00:12:34,330 --> 00:12:36,460
,גם אם קשה
.אני לא עוזב

261
00:12:36,980 --> 00:12:40,590
יש יחידת עילית בארצות הברית
."שנקראת "אריות הים

262
00:12:41,070 --> 00:12:42,510
,שמעתי מאדם שעבר את כל המסלול

263
00:12:42,540 --> 00:12:46,020
כאשר השבוע האחרון נקרא
.שבוע גיהינום. גיהינום

264
00:12:46,330 --> 00:12:48,700
לוקחים אותם לביצות
,ושם האימונים

265
00:12:48,720 --> 00:12:52,820
שם עינויים פיזית, נפשית, רגשית
לשבור את הבן אדם

266
00:12:52,970 --> 00:12:54,090
לראות אם הוא יהיה כשיר או לא

267
00:12:54,450 --> 00:12:56,340
להיות אחד מיחידות העילית
.הטובות ביותר בעולם

268
00:12:56,860 --> 00:12:59,440
,בשלב מסוים הכניסו אותם לביצה
.הוא מספר

269
00:13:00,500 --> 00:13:03,600
,שמונה שעות, מים עד לפה
.קפואים, קפואים

270
00:13:04,000 --> 00:13:08,880
:תבין, שמונה שעות ואמרו לנו
או שחמישה פורשים ואז משחררים את כולם

271
00:13:09,030 --> 00:13:10,260
.או שאתם תישארו פה עד הבוקר

272
00:13:10,490 --> 00:13:11,650
.עכשיו, תבינו, זה קור אימים

273
00:13:11,820 --> 00:13:14,820
...חוץ מנקישות שיניים
.לא שמענו כלום

274
00:13:15,970 --> 00:13:17,240
...העצמות אהה... אהה

275
00:13:17,710 --> 00:13:20,420
:והמפקדים צועקים
?נו, מי נשבר? מי נשבר

276
00:13:20,940 --> 00:13:22,950
- חמישה יפרשו, הכול בסדר
.יאללה, אתם בחוץ

277
00:13:23,310 --> 00:13:24,980
,עכשיו, תבין, זו יחידת עילית
,אף אחד לא רוצה לפרוש

278
00:13:25,010 --> 00:13:26,890
אף אחד לא רוצה לפרוש
...וכולם רועדים

279
00:13:27,330 --> 00:13:29,050
:מסתכלים ימינה, שמאלה
?נו, מי פורש? מי פורש

280
00:13:29,810 --> 00:13:31,890
אבל אף אחד לא רוצה לפרוש
.אז זה קשה

281
00:13:32,180 --> 00:13:33,890
,שמונה שעות זה לא אנושי
!המים קפואים

282
00:13:34,270 --> 00:13:36,820
עברה חצי שעה, זהו, זה נראה
.בלתי אפשרי, בלתי אפשרי

283
00:13:37,630 --> 00:13:41,800
,אז הוא אומר: פתאום אחד
.אחד, התחיל לשיר

284
00:13:42,760 --> 00:13:45,260
,הוא מה זה זייף
,אבל הוא שר

285
00:13:45,820 --> 00:13:49,040
,הוא שר
ופתאום עוד אחד הצטרף אליו

286
00:13:49,360 --> 00:13:50,480
.ועוד אחד הצטרף אליו

287
00:13:50,660 --> 00:13:54,450
!והמפקדים צועקים: שקט
!מי שר פה? אתם תישארו פה יומיים

288
00:13:54,740 --> 00:14:00,060
אבל אף אחד לא מוכן, והוא שר
ועוד חמישה ועשרה ו-20 חבר'ה, כל הפלוגה

289
00:14:00,820 --> 00:14:02,060
.שרה ביחד

290
00:14:03,190 --> 00:14:06,920
,ופתאום המים לא היו כאלה קרים
,פתאום הרוח הפסיקה להפריע לנו

291
00:14:07,450 --> 00:14:11,520
- פתאום שמונה השעות
.בקטנה, בוא'נה, אני עושה את זה

292
00:14:12,290 --> 00:14:13,570
,אל תחכה שמישהו ישיר

293
00:14:14,190 --> 00:14:15,620
:תתחיל לשיר לעצמך

294
00:14:16,220 --> 00:14:20,660
,אני גאה בך, אני סולח לך
,אני מאמין בך

295
00:14:20,790 --> 00:14:22,770
,אני מחויב אליך

296
00:14:23,040 --> 00:14:26,200
.אני לא אעזוב אותך
.אתה מיוחד, אין עוד אף אחד כמוך בעולם

297
00:14:26,540 --> 00:14:28,820
.תקום ותמחא כפיים לעצמך

298
00:14:29,120 --> 00:14:31,310
,אני מציע לכם
.תעשו את זה גם לאחרים

299
00:14:31,870 --> 00:14:34,110
,חזקו את אשתך, את בעלך, את הילדים

300
00:14:34,360 --> 00:14:35,340
.חבר, חברה

301
00:14:35,850 --> 00:14:38,560
- כי מה שאתה רוצה שיעשו לך
.תעשה לאחרים

302
00:14:38,910 --> 00:14:41,920
,כל המרחם על הבריות
.מרחמים עליו מן השמיים

303
00:14:42,200 --> 00:14:43,670
.יש איזשהו אפקט מראה מסוים

304
00:14:43,930 --> 00:14:46,050
- מה שאתה רוצה לעצמך
.תעשה לאחרים

305
00:14:46,500 --> 00:14:48,510
.כל המכבד את הבריות, מכבדים אותו

306
00:14:48,750 --> 00:14:50,010
.איזהו מכובד? המכבד את הבריות

307
00:14:50,360 --> 00:14:51,680
,מה שאתה רוצה
?אתה רוצה להצליח

308
00:14:51,800 --> 00:14:53,150
.פרגן לאחרים איך שהם מצליחים

309
00:14:53,400 --> 00:14:55,920
?אתה רוצה שהאחרים יתרוממו
.תרים גם את עצמך

310
00:14:56,220 --> 00:14:58,450
,מה שאנחנו רוצים
.בסופו של דבר יכול להיות

311
00:14:58,710 --> 00:15:00,330
.ביטחון עצמי תלוי בנו

312
00:15:00,640 --> 00:15:02,990
,אם נרצה, ואמרו את זה לפניי
.אין זו אגדה

313
00:15:03,220 --> 00:15:04,610
.שיהיה לנו בהצלחה
.תודה

314
00:15:04,611 --> 00:15:06,619
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה