עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת בא

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, רפאל מור, האמן אלירן אלבז והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:00:26,911 --> 00:00:30,020
אל גליל אל גליל אל גליל

2
00:00:30,396 --> 00:00:33,510
אשרייך ארץ הגליל

3
00:00:33,880 --> 00:00:36,530
אל גליל אל גליל אל גליל

4
00:00:37,186 --> 00:00:39,910
אשרייך ארץ הגליל

5
00:00:40,465 --> 00:00:43,479
כמהה נפשי לך הגליל

6
00:00:43,778 --> 00:00:46,610
הן גדולייך צדיקים

7
00:00:47,112 --> 00:00:50,001
הן קדושייך תמימים

8
00:00:50,225 --> 00:00:53,160
הן גדולייך צדיקים

9
00:00:53,629 --> 00:00:56,470
הן קדושייך תמימים

10
00:00:56,788 --> 00:00:59,706
מגן צינה הם על אחים

11
00:01:00,132 --> 00:01:03,000
חיים הם בתוכנו

12
00:01:03,683 --> 00:01:06,446
מרווים את צימאוננו

13
00:01:06,950 --> 00:01:09,817
חיים הם בתוכנו

14
00:01:10,094 --> 00:01:13,560
מרווים את צימאוננו

15
00:01:39,882 --> 00:01:42,830
ערך שולחן לעמי

16
00:01:43,406 --> 00:01:46,340
יוסף הוא נזר תפארתי

17
00:01:46,970 --> 00:01:49,758
ערך שולחן לעמי

18
00:01:50,115 --> 00:01:53,008
יוסף הוא נזר תפארתי

19
00:01:53,518 --> 00:01:56,197
חידש הכין הצפתי

20
00:01:56,433 --> 00:01:59,871
בזכותו עמד עולם

21
00:01:59,946 --> 00:02:03,054
מרומם הוא מכולם

22
00:02:03,090 --> 00:02:06,604
בזכותו עמד עולם

23
00:02:06,617 --> 00:02:09,866
מרומם הוא מכולם

24
00:02:10,705 --> 00:02:17,520
ניסים עשה לי בזכות אהוב

25
00:02:17,542 --> 00:02:31,278
ניסים עשה לי בזכות אהוב

26
00:02:31,296 --> 00:02:36,132
אהוב

27
00:02:36,500 --> 00:02:39,566
אל גליל אל גליל אל גליל

28
00:02:39,840 --> 00:02:42,829
אשרייך ארץ הגליל

29
00:02:43,207 --> 00:02:46,083
אל גליל אל גליל אל גליל

30
00:02:46,442 --> 00:02:49,644
אשרייך ארץ הגליל

31
00:02:49,672 --> 00:02:53,298
כמהה נפשי לך הגליל

32
00:02:53,320 --> 00:02:55,870
הן גדולייך צדיקים

33
00:02:56,666 --> 00:02:59,393
הן קדושייך תמימים

34
00:02:59,720 --> 00:03:03,458
הן גדולייך צדיקים

35
00:03:03,469 --> 00:03:06,009
הן קדושייך תמימים

36
00:03:06,228 --> 00:03:09,265
מגן צינה הם על אחים

37
00:03:09,527 --> 00:03:12,590
חיים הם בתוכנו

38
00:03:13,056 --> 00:03:15,802
מרווים את צימאוננו

39
00:03:16,334 --> 00:03:19,146
חיים הם בתוכנו

40
00:03:19,637 --> 00:03:26,887
מרווים את צימאוננו

41
00:03:31,746 --> 00:03:34,331
.שלום לכם. ברוכים הבאים
.תודה שאתם שוב איתנו

42
00:03:34,426 --> 00:03:35,992
,תודה רבה ללהקת הבית שלנו

43
00:03:36,029 --> 00:03:39,479
:יש איתנו את האומן האורח
,אלמוג חליווה על הקלידים

44
00:03:39,482 --> 00:03:40,400
,דן עטר על הגיטרה

45
00:03:40,440 --> 00:03:41,650
חובב הילל על הדרבוקה

46
00:03:41,678 --> 00:03:44,801
.ורפי אבידני על הבגלמה
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפים

47
00:03:45,698 --> 00:03:47,181
.עוד נשמע אתכם בעזרת השם בהמשך

48
00:03:47,802 --> 00:03:52,040
ויאמר השם אל משה בא אל פרעה"
."כי הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו

49
00:03:52,852 --> 00:03:55,760
פרשת בא מתחילה
עם שתי המכות: ארבה וחושך

50
00:03:56,396 --> 00:03:59,280
- וממשיכה בהכנות למכת בכורות
.המכה

51
00:03:59,495 --> 00:04:02,420
שם לראשונה מצווים
.בני ישראל להקריב קורבן פסח

52
00:04:02,755 --> 00:04:05,367
לקראת סופה של הפרשה
אנחנו עדים לשני מאורעות

53
00:04:05,384 --> 00:04:06,580
:היסטוריים חסרי תקדים

54
00:04:06,969 --> 00:04:09,034
.מכת בכורות ויציאת מצרים

55
00:04:09,596 --> 00:04:13,116
,יש לנו בהחלט על מה לדבר והרבה
.ונקווה שנספיק להיום

56
00:04:13,425 --> 00:04:18,290
,אז אני שוב פעם רוצה להודות לכם
.ולהודות לפאנל המכובד הזה שתמיד משתתף איתנו

57
00:04:18,305 --> 00:04:21,116
בראש ובראשונה לרב התוכנית
.הרב אליהו אסוס. -שלום

58
00:04:21,326 --> 00:04:23,633
.אלירן אלבז, הזמר והאח

59
00:04:23,873 --> 00:04:28,560
,הרב אייל ישראל שטרנליב
.שאנחנו נשמע אותו בסיפורים מרתקים

60
00:04:28,666 --> 00:04:31,972
הרב יעקב חמו, הסטנדאפיסט שלנו
.והרב שלנו

61
00:04:32,417 --> 00:04:37,326
."ולרפאל מור, מדריך "דיאלוג בחשיכה
.תודה רבה שבאת אלינו

62
00:04:37,420 --> 00:04:38,161
.תודה רבה לכם

63
00:04:39,248 --> 00:04:46,060
.ובכן, בפרשתנו מופיעה מכת החושך
והאמת שקצת מוזר לי מה כל כך נורא בזה

64
00:04:46,089 --> 00:04:46,830
לעומת שאר המכות

65
00:04:46,933 --> 00:04:53,740
,כי... הרב אליהו, שידליקו פנס, אולי מדורה
.אולי מה, לא יודע, איזו עששית

66
00:04:54,200 --> 00:04:56,680
?...אז יש חושך. ואז

67
00:04:56,995 --> 00:04:59,350
.רעיון טוב
.זה לא שאין מים או שאין אוויר-

68
00:04:59,672 --> 00:05:02,870
?חושך, מגששים, לא, לא, לא פשוט יותר

69
00:05:03,108 --> 00:05:04,109
.אי אפשר
?אי אפשר-

70
00:05:04,156 --> 00:05:08,913
לא היה אפשר להדליק שום נר
.ושום דבר במכת חושך

71
00:05:09,927 --> 00:05:12,090
,כתוב במפרשים
מנסים ככה להסביר

72
00:05:12,197 --> 00:05:15,400
,מה בדיוק הייתה המכה שם
,איך זה עבד על פי טבע

73
00:05:15,854 --> 00:05:16,470
?מה קרה

74
00:05:16,842 --> 00:05:19,360
,על פי הקבלה
בכלל כתוב שזה היה

75
00:05:19,464 --> 00:05:25,607
המון מלאכי חבלה שהסתובבו מסביבם
.ולכן אף אחד לא קם ממקומו מרוב פחד

76
00:05:25,942 --> 00:05:30,493
על זה נאמר: "ישלח בם חרון אפו
."עברה וזעם... משלחת מלאכי רעים

77
00:05:30,541 --> 00:05:31,610
.היה שמה נורא ואיום

78
00:05:32,197 --> 00:05:39,127
,אבל רבנו בחיי אומר שיש בתוך האוויר
.יש מין שבילים שמעבירים את האור

79
00:05:39,722 --> 00:05:43,720
,זה מאוד מעניין, ככה שמעתי
,אני לא מבין באסטרונומיה

80
00:05:43,942 --> 00:05:47,860
,אבל שבחלל יש חושך
,אפילו שהשמש זורחת

81
00:05:48,439 --> 00:05:53,900
,והשמש רחוקה מאיתנו 150 מיליון קילומטר
,רק לסבר את האוזן

82
00:05:54,312 --> 00:06:00,350
,מודדים את זה על פי מרחק האור
,אבל בחלל יש חושך

83
00:06:00,645 --> 00:06:03,973
.למה? כי אין את החמצן הזה
אין את האפשרות של החמצן

84
00:06:03,985 --> 00:06:06,489
.להעביר את קרני האור
,כשמגיעים לאטמוספרה

85
00:06:06,490 --> 00:06:11,294
,אז יש כבר את הפסים האלה, נקרא לזה
 .את השבילים שמעבירים את האור

86
00:06:11,808 --> 00:06:16,140
.זאת אומרת שהמכה הזאת הייתה מבהילה
.היה חמצן שהם יכולים לנשום

87
00:06:16,180 --> 00:06:17,450
.לא כתוב שמתו במכת חושך

88
00:06:18,014 --> 00:06:23,395
אבל את השבילים המיוחדים שמעבירים
את אור השמש, לא היה למצרים

89
00:06:23,683 --> 00:06:27,180
.וכן היה אצל עם ישראל
.ולכל ישראל אור בכל מושבותם

90
00:06:27,761 --> 00:06:31,060
.זו מכה עם המון המון השגחה פרטית

91
00:06:31,657 --> 00:06:34,316
.למי כן ולמי לא
,לעם ישראל - כשהוא מסתובב

92
00:06:34,331 --> 00:06:36,437
.יהודי מסתובב ליד מצרי - יש לו אור

93
00:06:36,513 --> 00:06:40,110
המצרי בעצמו מסתובב
.בכל מקום שהוא רוצה - יש לו חושך 

94
00:06:40,366 --> 00:06:43,570
ובשלושה ימים האחרונים
,היה חושך כל כך עבה

95
00:06:44,063 --> 00:06:45,551
.שלא קם איש ממקומו

96
00:06:45,927 --> 00:06:49,420
,כתוב במפרשים שזה היה מין ערפל
,ערפל כבד כזה

97
00:06:49,717 --> 00:06:54,150
וידוע גם כשבן אדם נמצא בתוך מערות
,מאוד מאוד חשוכות

98
00:06:54,617 --> 00:06:59,310
,נמצאים במקום מאוד עמוק באדמה
.אי אפשר להדליק נר. אין מספיק חמצן

99
00:06:59,477 --> 00:07:00,890
.אי אפשר, הנר, אתה מדליק - הוא נכבה

100
00:07:01,270 --> 00:07:02,300
.ככה היה בכל מצרים

101
00:07:02,969 --> 00:07:06,150
.זה היה פלא פלאות המכה הזאת
.זאת אומרת, לא היה אפשר להסתדר

102
00:07:06,190 --> 00:07:08,137
,גמרנו, יש חושך, לא קמים
.לא שום דבר

103
00:07:08,474 --> 00:07:12,800
,ופרעה כבר רצה לשלח
?"ניסה לשלח אבל "מי ומי ההולכים

104
00:07:13,348 --> 00:07:15,960
"...לא עזר לו כלום, "ויכבד את ליבו
."ואת לב עבדיו"-

105
00:07:16,489 --> 00:07:17,300
.יישר כוח הרב

106
00:07:17,335 --> 00:07:23,177
התשובה של הרב מובילה אותי ישר
:לקבל שוב... להציג את האורח שלנו

107
00:07:23,186 --> 00:07:26,565
רפאל מור, שהוא בעצם מדריך באתר
."דיאלוג בחשיכה"

108
00:07:27,702 --> 00:07:34,003
,ומי שמגיע בשעריו של המכון
.חווה חוויה בעצם של אדם שאינו רואה

109
00:07:34,554 --> 00:07:37,426
.אז ברוך הבא, רפאל מור
.תודה רבה. ברוך הנמצא-

110
00:07:37,445 --> 00:07:41,972
אני ניסיתי פעם אחת בבית באופן אישי
לכסות את העיניים

111
00:07:42,770 --> 00:07:47,560
,ולנסות ככה לגשש בבית, כאילו
אתה יודע, זה כאילו להעצים את המתנות

112
00:07:48,452 --> 00:07:49,680
.שהקב"ה נותן לנו

113
00:07:49,867 --> 00:07:53,270
,אז פעם אחת עשיתי ניסיון כזה
.זה ניסיון שעלה לי הרבה כסף

114
00:07:53,547 --> 00:07:55,850
?כמה דברים שברת אחרי זה
?אוהו, כמה דברים שברתי-

115
00:07:55,869 --> 00:07:58,386
...מזל שלא
.אני גם עשיתי את המשחק הזה בבית-

116
00:07:58,552 --> 00:08:01,691
,לא, זה לא משחק, אני לא שיחקתי משחק
.זה לא פרה עיוורת

117
00:08:01,709 --> 00:08:04,810
,לא פרה עיוורת, כל אחד עושה את זה
,דרך אגב, כל ילד עושה את זה

118
00:08:04,820 --> 00:08:10,043
הוא לוקח את המטפחת, כזה קושר על העיניים
.ואומר: עכשיו מהחדר אני מגיע לסלון

119
00:08:10,377 --> 00:08:13,073
,עשיתי את זה פעם אחת
...הורדתי אחרי זה את הזה

120
00:08:13,090 --> 00:08:14,240
.מצאתי את עצמי באיילון צפון

121
00:08:15,538 --> 00:08:19,540
?אז אליך, רפאל מור. -אני יכול להגיד משהו רגע
.כן, הזמן הוא שלך. עכשיו תספר לנו בבקשה-

122
00:08:19,860 --> 00:08:24,189
לא, כי הוא אמר... כי אמרתם
.שבעצם זה היה נורא נורא מורכב לכם והכול

123
00:08:24,193 --> 00:08:27,960
אבל בעצם את הבית שלכם
.אתם מכירים

124
00:08:27,994 --> 00:08:30,590
אז פשוט מה שנורא נורא
,מפחיד אתכם זה החושך

125
00:08:30,898 --> 00:08:32,922
המחשבה שעכשיו אני
לא אראה שנייה אחת

126
00:08:33,514 --> 00:08:35,226
וזהו, אני עכשיו
.בפאניקה וזהו

127
00:08:35,237 --> 00:08:36,070
.אבל זה לא אומר

128
00:08:36,909 --> 00:08:40,960
יש בחיים ובכל אדם, יש כוחות
.שאתם לא מכירים אותם פשוט

129
00:08:42,958 --> 00:08:45,741
,ואם רק הייתם פחות בלחץ
אולי לא היית שובר דברים

130
00:08:45,767 --> 00:08:46,640
.והיית מגיע לכל מקום

131
00:08:47,099 --> 00:08:49,640
...זה לא
.אני כמעט ואומר: לך קל להגיד-

132
00:08:51,938 --> 00:08:53,784
...אני 27 שנה בתחום. סתם, אבל

133
00:08:54,809 --> 00:08:57,996
,אז תאמר לי, רפאל
אני מבין ש... זאת אומרת, יש לי חברים

134
00:08:58,052 --> 00:09:04,600
שהם עיוורים, ואני יודע שהחושים שלהם
.מחודדים יותר משאר בני האדם

135
00:09:04,642 --> 00:09:06,068
?זה נכון? זה קשור לעיוורון

136
00:09:07,080 --> 00:09:11,553
,יש... אני לא יודע להגיד מיתוס
.אבל יש מחשבה שזה באמת ככה

137
00:09:11,568 --> 00:09:13,053
.אבל אני לא חושב

138
00:09:13,523 --> 00:09:16,615
יכול להיות שיש לנו באמת מתנות
,שקיבלנו, מה שנקרא מבורא עולם

139
00:09:16,634 --> 00:09:20,730
אבל תראו, אני עשיתי המון המון הדרכות
והמון פעמים אנשים אמרו לי

140
00:09:21,445 --> 00:09:27,020
שהם שמעו יותר טוב כשהם היו בחושך
.והם התרכזו יותר והם הריחו יותר

141
00:09:27,562 --> 00:09:32,390
וזה הכול עניין של ריכוז כי מה שקורה
,שבעצם כשאתה עובד רק עם חוש הראייה

142
00:09:32,595 --> 00:09:35,310
אתה בעצם מנטרל אוטומטית
.את כל שאר החושים

143
00:09:35,988 --> 00:09:40,430
ואז כתוצאה מזה, אתה לא מודע
.ולא מנצל אותם עד הסוף, את שאר החושים שלך

144
00:09:41,190 --> 00:09:42,950
.כן, זה מה שחשבתי גם כן לעצמי

145
00:09:44,504 --> 00:09:48,220
...שאתה יודע להשתמש בשאר ה
,שוב פעם, הוא אמר כל כך נכון ומדויק

146
00:09:48,292 --> 00:09:50,660
,אתה מנטרל את שאר החושים
:אתה פשוט סומך על הראייה

147
00:09:50,790 --> 00:09:54,410
,אני רואה טוב, אני כבר לא צריך לשמוע
.כבר לא צריך להריח

148
00:09:55,000 --> 00:10:00,310
אתה יודע שאני יושב מולך
.ואני שמעתי שאתה גם פסנתרן. -כן

149
00:10:00,311 --> 00:10:04,470
,אני נזכר בריי צ'ארלס
.תיבדל לחיים טובים וארוכים. -אמן

150
00:10:04,710 --> 00:10:08,090
...ואני ראיתי את ה
,אני קראתי את הביוגרפיות עליו גם כן

151
00:10:08,306 --> 00:10:13,218
,ואני חושב שכן
כשלומדים להתייחס לעיוורון כפלוס

152
00:10:15,051 --> 00:10:18,176
ולחדד את שאר החושים - כן מגיעים
.לתוצאות מדהימות

153
00:10:18,290 --> 00:10:19,400
?אנחנו מסכימים על זה, לא

154
00:10:20,150 --> 00:10:22,650
,כן, כאילו, אתה יודע
.אני לא חושב שאני מיוחד

155
00:10:22,760 --> 00:10:24,790
...אני ממש לא מיוחד ולא
אתה כבר מיוחד-

156
00:10:25,307 --> 00:10:26,590
.בזה שאתה אומר שאתה לא מיוחד

157
00:10:26,740 --> 00:10:28,180
.תודה, אני יודע. סתם... אבל

158
00:10:29,106 --> 00:10:36,066
,גם ענוותן. -לא, אבל ככה, באמת
,העניין של העיוורון או כל מגבלה אחרת

159
00:10:36,695 --> 00:10:43,428
היא לא הופכת אותנו לאיזשהו משהו מיוחד
.או משהו שונה או משהו שהוא באמת לא ייאמן

160
00:10:43,443 --> 00:10:49,970
אני חושב שקודם כול, המתנה שלי בתור עיוור
שאני... אם אני מדבר עם בן אדם

161
00:10:49,994 --> 00:10:52,686
.אני לא שופט אותו על פי מראה חיצוני
.זה אני משתדל

162
00:10:52,710 --> 00:10:57,010
אבל עדיין, עדיין יש לנו מדדים
,שאנחנו, אתה יודע

163
00:10:57,646 --> 00:11:02,220
,אני שומע אותו עם קול כזה
,קול מזרחי או קול כזה או לא יודע מה

164
00:11:02,386 --> 00:11:05,650
...הוא בא מעיר כזו או כזו, אז אני כבר
.מקטלג אותו-

165
00:11:05,683 --> 00:11:07,413
.כן, אבל עדיין, זה לא אומר

166
00:11:10,349 --> 00:11:15,240
...ואתה יודע, לפעמים יש דברים שכן
.שמעסיקים אתכם יותר מאשר אותי, האמת

167
00:11:15,665 --> 00:11:17,713
?ומה אתה מנגן בפסנתר
?אילו סוגי מוזיקה

168
00:11:18,911 --> 00:11:23,289
קלאסי. למדתי קלאסי
באקדמיה למוזיקה בירושלים, וגם ג'אז

169
00:11:23,423 --> 00:11:27,378
,וגם קצת אתני כזה
.אבל יותר אתני כזה ג'ז

170
00:11:27,421 --> 00:11:31,470
יכול להיות שאם נאתגר אותך
לקראת סוף התוכנית על המקלדת של אלמוג

171
00:11:31,514 --> 00:11:34,186
?אתה... -כן, למה לא
.איזה כיף-

172
00:11:35,006 --> 00:11:37,240
.טוב, תשמע, אני מוקסם
.אני מוקסם ממך

173
00:11:37,469 --> 00:11:38,190
.פשוט מוקסם

174
00:11:38,697 --> 00:11:45,879
.ענוותן, הומוריסט, פסנתרן
כמה מעלות אנחנו עוד נתהה על קנקנך

175
00:11:45,903 --> 00:11:48,178
.במהלך התוכנית
.הוא רואה רק את הדברים הטובים-

176
00:11:48,196 --> 00:11:50,028
.יפה, הוא רואה רק את הדברים הטובים

177
00:11:50,156 --> 00:11:51,250
.זה בדיוק ככה

178
00:11:51,419 --> 00:11:52,898
.משתדל
.אנחנו עוד נחזור ונשוחח-

179
00:11:53,133 --> 00:11:56,946
ואני רוצה כרגע לומר שלום
.לחברי היקר אלירן אלבז

180
00:11:56,967 --> 00:11:59,060
.שלום וברכה
.תודה שבאת-

181
00:12:00,909 --> 00:12:03,590
,זהו, אתה יושב ליד מוזיקאי
,ומי שמכיר את אלירן

182
00:12:03,644 --> 00:12:06,060
.יודע ש... על מה אתה לא מנגן? אני אשאל

183
00:12:06,913 --> 00:12:09,260
.על פסנתר
?על פסנתר... אה, אתה לא מנגן על פסנתר-

184
00:12:09,320 --> 00:12:12,578
.בקטנה
,אז אלירן אלבז, למי שמכיר אז מכיר-

185
00:12:12,589 --> 00:12:16,783
ולמי שלא - אז אלירן מנגן כמעט
.על כל כלי אפשרי. ממש ככה

186
00:12:17,642 --> 00:12:22,238
?אני חושב שאהבת חייך היא הבוזוקי. נכון
זה הכלי שהתחברתי אליו, שנקשרתי אליו-

187
00:12:22,245 --> 00:12:26,350
...והוא נקשר אליי. והפידבק
.זה נראה ככה, זה נראה ונשמע ככה-

188
00:12:26,459 --> 00:12:29,735
...ואת אלירן אני מכיר כבר יותר
.מעשור. -חמש עשרה-

189
00:12:29,925 --> 00:12:35,138
כן, אפילו יותר, חמש עשרה שנים
.עומד על במות ומשמח את עם ישראל כל ערב

190
00:12:35,168 --> 00:12:35,640
.ברוך השם

191
00:12:37,750 --> 00:12:42,078
,אלירן עושה לא רק סוג מוזיקה אחד
והוא עושה כמה סוגי מוזיקה

192
00:12:42,100 --> 00:12:45,925
.ומתמחה בכמה סוגי מוזיקות
,אפרופו אנחנו מדברים על פסח-

193
00:12:46,230 --> 00:12:52,359
.כביכול, "בא", יציאת מצרים, מכות
.זכינו גם לעשות שיר ביחד בצרפתית

194
00:12:52,379 --> 00:12:54,610
.נכון, בשנה שעברה
.בשפה הצרפתית-

195
00:12:55,093 --> 00:12:57,227
.נכון
.ליציאת מצרים, על פסח-

196
00:12:57,363 --> 00:13:00,561
.זה היה מיוחד מאוד, חם מאוד
.חוויה. -כן-

197
00:13:00,638 --> 00:13:02,303
.צילמנו את זה בים מלח
.(מרסי בוקו" (תודה רבה"- 

198
00:13:02,602 --> 00:13:03,880
.כן
.היה חם מאוד-

199
00:13:03,905 --> 00:13:06,020
?"רק "מרסי
.שברנו את השיניים בשביל השיר הזה אז

200
00:13:06,688 --> 00:13:11,840
,תגיד לי, אלירן, כשאתה מגיע בשבת
,אחרי תפילת ערבית

201
00:13:12,429 --> 00:13:16,240
?את האמת, אתה שר בבית
.בוודאי-

202
00:13:16,403 --> 00:13:17,890
?אה, באמת
,אפשר להגיד, כן-

203
00:13:18,070 --> 00:13:21,454
,כי זה קצת, אולי בשבתות של הקיץ קצת קשה

204
00:13:22,266 --> 00:13:25,834
,אבל תראה, זה הילדים
,יש לנו את הילדים

205
00:13:25,988 --> 00:13:28,744
להנחיל להם את המסורת
,שאנחנו גדלנו עליה

206
00:13:29,384 --> 00:13:31,415
,את כל השירה
.את כל דברי התורה

207
00:13:31,445 --> 00:13:35,380
זו גם החוויה המשפחתית היחידה
.שאנחנו בתור אומנים נפגשים איתה

208
00:13:35,838 --> 00:13:38,360
,כל השבוע עובדים קשה, ברוך השם
.משמחים את עם ישראל

209
00:13:38,846 --> 00:13:43,770
,כשיש לנו את השבת, ודרך אגב
.אני לא לוקח שבתות חתן רק בגלל הדבר הזה

210
00:13:44,234 --> 00:13:49,226
,שאני, יש לי את החיק המשפחתי
,את השקט הנפשי עם המשפחה

211
00:13:49,285 --> 00:13:50,859
,את הלהתאחד עם המשפחה

212
00:13:51,363 --> 00:13:56,010
וזה דבר ש... -אז אם אני רוצה להזמין אותך
,לשבת חתן או שאתה פשוט מאתגר את הצופים

213
00:13:56,031 --> 00:13:58,997
.אם מישהו משלם מספיק טוב
...ניסו כבר את המנהל שמעון אז-

214
00:13:59,719 --> 00:14:02,009
?אלירן, אתה רוצה לשיר לנו
.בשמחה רבה-

215
00:14:02,024 --> 00:14:04,476
?מה תשיר
...אני אשיר את-

216
00:14:04,653 --> 00:14:08,650
אולי נתחיל עם הפיוט שבאמת גדלתי עליו
.בשולחן השבת

217
00:14:08,898 --> 00:14:11,250
.בגיל ארבע אני זוכר את עצמי על במה שר אותו

218
00:14:11,609 --> 00:14:14,762
בתור ילד ששר, אז בדרך כלל
,הוא רוצה איזה שיר פופולארי

219
00:14:15,043 --> 00:14:16,001
,"משהו "מיינסטרים

220
00:14:16,243 --> 00:14:19,190
ודווקא רציתי לשיר על הבמה
."את "ידידי השכחת

221
00:14:20,318 --> 00:14:23,010
.אה, רבי יהודה הלוי
.אלירן אלבז

222
00:14:37,923 --> 00:14:42,225
חנותך בבין שדי

223
00:14:43,125 --> 00:14:52,394
ולמה מכרתני צמיתות למעבידיי

224
00:14:53,397 --> 00:14:57,957
ידידי השכחת

225
00:15:18,546 --> 00:15:27,415
והיו לך דודיי והיה רצונך בי

226
00:15:27,895 --> 00:15:36,548
והיו לך דודיי והיה רצונך בי

227
00:15:37,021 --> 00:15:46,860
ואיך תחלוק עתה כבודי לבלעדיי

228
00:15:47,854 --> 00:15:56,920
ידידי השכחת חנותך בבין שדי

229
00:15:58,009 --> 00:16:07,270
ולמה מכרתני צמיתות למעבידיי

230
00:16:08,169 --> 00:16:13,605
ידידי השכחת

231
00:16:30,982 --> 00:16:39,447
דחויה אלי שעיר, הדופה עדי קדר

232
00:16:40,141 --> 00:16:48,600
דחויה אלי שעיר, הדופה עדי קדר

233
00:16:49,000 --> 00:16:58,880
ואיך תחלוק עתה כבודי לבלעדיי

234
00:16:59,815 --> 00:17:08,973
ידידי השכחת חנותך בבין שדי

235
00:17:09,795 --> 00:17:19,752
ולמה מכרתני צמיתות למעבידיי

236
00:17:20,835 --> 00:17:30,757
ידידי השכחת

237
00:17:31,237 --> 00:17:31,780
.תודה רבה

238
00:17:32,321 --> 00:17:33,069
.כל הכבוד

239
00:17:33,313 --> 00:17:37,240
,אנחנו עוד נשמע אותך, אלירן
.גם כן מנגן. מנגן ושר כמו השיר

240
00:17:37,270 --> 00:17:38,645
.מנגן ושר - בדיוק

241
00:17:39,025 --> 00:17:42,306
,הרב אייל ישראל שטרנליב
.סיפור ממתק

242
00:17:42,710 --> 00:17:46,986
,הפעם זה סיפור, לא כהרגלנו
.סיפור חסידי מלפני 200 שנה

243
00:17:47,209 --> 00:17:50,435
?אלא
,אבל סיפור מעניין ומשעשע-

244
00:17:50,465 --> 00:17:53,980
.אבל המסר שלו באמת מופלא ביותר

245
00:17:54,223 --> 00:17:58,416
שני חברים טובים שתמיד
הם צוחקים ומבסוטים

246
00:17:58,513 --> 00:18:02,476
יום אחד הם נפגשים
.והפעם פניהם נפלו

247
00:18:02,487 --> 00:18:04,700
:עצובים, בוכים
?אחי, מה קרה

248
00:18:05,382 --> 00:18:06,030
?למה אתה עצוב

249
00:18:06,446 --> 00:18:09,110
,תשמע, אל תשאל
,פיטרו אותי מהעבודה

250
00:18:09,136 --> 00:18:10,460
.חייב כסף. אני לא יודע מה לעשות

251
00:18:11,004 --> 00:18:14,463
?טוב, אבל מה קרה? למה אתה עצוב
.גם אני, הורידו לי חצי משכורת-

252
00:18:15,041 --> 00:18:18,293
אשתי אמרה לי: עד שאני לא חוזר הביתה
.עם כסף - הדלת נעולה

253
00:18:18,930 --> 00:18:20,727
.וואי וואי וואי וואי, אנחנו בצרה משותפת

254
00:18:21,371 --> 00:18:22,090
?מה עושים

255
00:18:22,613 --> 00:18:23,610
,חושבים, חושבים, חושבים

256
00:18:25,255 --> 00:18:29,250
,פתאום אחד מהם אומר: יש לי רעיון
.אבל רעיון פגז

257
00:18:30,958 --> 00:18:35,460
אתה יודע, בעיירה שלנו
.יש גינה, יש איזו פינת חי קטנה

258
00:18:35,826 --> 00:18:37,870
.יש שם איזה ארנב, יש שם איזה צב

259
00:18:38,439 --> 00:18:41,680
,אנחנו נשדרג את פינת החי
.נהפוך אותה לגן חיות

260
00:18:42,558 --> 00:18:43,650
?איך נעשה את זה

261
00:18:44,191 --> 00:18:44,570
,תשמע

262
00:18:45,313 --> 00:18:48,750
.אנחנו נארגן אריות
?מאיפה נביא אריות-

263
00:18:49,479 --> 00:18:51,500
.אנחנו נתחפש לאריות
!?מה-

264
00:18:52,861 --> 00:18:55,860
,אל תדאג, אנחנו נתחפש לאריות
...אנחנו נשדרג את כל

265
00:18:55,879 --> 00:18:57,990
.וממש יהיה... אל תדאג, סמוך עליי

266
00:18:58,338 --> 00:19:02,850
,טוב, הלכו למנהל: תשמע
?אתה רוצה לשדרג את פינת החי שלך

267
00:19:03,129 --> 00:19:05,510
?רוצה לעשות קופה
?הוא אומר: בטח, מי לא רוצה

268
00:19:06,284 --> 00:19:07,773
.טוב, אנחנו נארגן לך אריות

269
00:19:08,660 --> 00:19:10,500
?מאיפה תארגנו
.אנחנו נהיה-

270
00:19:11,482 --> 00:19:14,660
?איך אתם תהיו
.אל תדאג, אנחנו שחקנים מהשורה הראשונה-

271
00:19:15,534 --> 00:19:19,790
.טוב, בסדר. זה עליכם
אני מפרסם, חמישה ימים אני משווק בכל האזור

272
00:19:19,806 --> 00:19:22,500
,"הגיעו אריות מדרום אפריקה"
.ואתם אחראים על הביצוע

273
00:19:23,227 --> 00:19:27,000
חוזרים הביתה, לוקחים את התחפושת
.מפורים, קצת מרחיבים אותה

274
00:19:27,884 --> 00:19:32,440
.והנה מגיע היום הראשון
.הם כבר נמצאים בכלוב מוכנים, מחופשים

275
00:19:33,674 --> 00:19:38,560
השעה שמונה בבוקר. נפתח גן החיות
והם רואים שמה נחלים של אנשים

276
00:19:38,613 --> 00:19:39,740
.באים, באים, באים, באים

277
00:19:41,339 --> 00:19:44,340
,בסוף היום המנהל מביא להם צ'ק
,כמו שהם סיכמו - בסוף יום

278
00:19:44,355 --> 00:19:49,127
.ביומו תיתן שכרו, חצי לכם - חצי לי

279
00:19:49,740 --> 00:19:53,553
מתחילים לבכות: יו, אני לא מאמין
!כמה כסף ביום אחד, איזה כיף

280
00:19:54,433 --> 00:19:59,661
.יום ראשון הולך, יום שני - משהו משהו
.יום שלישי, יום רביעי

281
00:20:00,510 --> 00:20:04,580
ביום החמישי
,בשעה חמישה לשמונה בבוקר

282
00:20:04,760 --> 00:20:06,200
,חמש דקות מתחילה ההופעה

283
00:20:07,430 --> 00:20:10,460
ואחד מהחבר'ה, כבר אחרי
,שהם מחופשים, אומר: תשמע, אחי

284
00:20:11,280 --> 00:20:12,680
?אתה יכול לרוץ להכין לי נס קפה

285
00:20:13,630 --> 00:20:14,640
?אומר: מה נס קפה

286
00:20:14,880 --> 00:20:18,230
,עוד חמש דקות מתחילה ההופעה
.באים אנשים

287
00:20:18,920 --> 00:20:21,910
,אמר: תשמע, אני קמתי הבוקר
.הגרון שלי יבש כמו צנון

288
00:20:22,530 --> 00:20:25,170
אתה יודע מה יקרה
?אם אתה לא תכין לי נס קפה

289
00:20:25,200 --> 00:20:26,770
?מה יקרה
?אתה יודע מה יקרה? -מה יקרה-

290
00:20:27,180 --> 00:20:28,870
?אתה יודע מה יצא ממני
?מה יצא-

291
00:20:29,460 --> 00:20:32,270
.מיאו, זה מה שיצא ממני
.זה המקסימום שאני יכול להוציא היום

292
00:20:33,410 --> 00:20:34,530
.אמר לו: תרוץ

293
00:20:34,660 --> 00:20:36,970
.הוא רץ, הכין לו נס קפה
.שותה

294
00:20:37,950 --> 00:20:41,360
,"אבל כל ה"באסה
,כמו שאומרים, בשכונה

295
00:20:43,430 --> 00:20:45,840
בחמישה לשמונה השער נפתח בטעות

296
00:20:46,050 --> 00:20:48,970
,והראשון שהגיע
.הגיע לגן חיות

297
00:20:50,220 --> 00:20:53,810
,מסתכל עליהם
.פתאום הוא שומע: אחי, תכין לי נס קפה

298
00:20:54,820 --> 00:20:57,310
?מסתכל... מה זה
?מי דבר

299
00:20:57,640 --> 00:20:58,810
?מה זה? אריות משודרגים

300
00:20:58,990 --> 00:21:01,740
.תוכי מדבר
?מה זה? אריות מדרום אפריקה מדברים

301
00:21:02,630 --> 00:21:03,140
...איזה שווה

302
00:21:03,890 --> 00:21:05,440
:ואז הוא אומר
.הגרון שלי יבש כמו צנון

303
00:21:05,510 --> 00:21:07,580
,פשש... בוא'נה
.אלה אריות חכמים

304
00:21:08,400 --> 00:21:11,300
לוקח לו איזה כמה דקות
.להתעורר מהבוקר

305
00:21:12,060 --> 00:21:13,220
,הוא רץ למנהל

306
00:21:14,360 --> 00:21:18,830
!פותח את הדלת: שקרן
?גנב! רמאי! עבדת עלינו! מה זה

307
00:21:19,130 --> 00:21:22,030
!נסגיר אותך למשטרה
?מה קרה? תירגע. על הבוקר צעקות-

308
00:21:23,540 --> 00:21:24,530
?מה קרה

309
00:21:24,750 --> 00:21:28,150
.תשמע, הבטחת לנו אריות
?נו? ומה הבאתי לכם-

310
00:21:28,810 --> 00:21:31,540
.בני אדם
?איך אתה יודע ש... מה זאת אומרת-

311
00:21:31,680 --> 00:21:33,230
?איך אתה יודע שהם בני אדם
?מה זה איך אני יודע-

312
00:21:33,530 --> 00:21:36,050
:אני שמעתי אותו אומר
.אחי, תכין לי נס קפה

313
00:21:36,990 --> 00:21:38,280
?הוא אומר לו: אז מה

314
00:21:38,680 --> 00:21:41,310
?"מה זה "אז מה
.אז סימן שהוא בן אדם

315
00:21:42,110 --> 00:21:43,030
.אמר: אני לא מבין אותך

316
00:21:43,600 --> 00:21:49,120
,עשרים ושלוש שעות ביום
,חמישים ותשע דקות הם שואגים כמו אריות

317
00:21:49,420 --> 00:21:53,220
,הם ישנים כמו אריות
.הם אוכלים כמו אריות

318
00:21:53,530 --> 00:21:56,820
אז דקה אחת הם דיברו כמו בני אדם
?זה כבר הפך אותם להיות בני אדם

319
00:21:59,010 --> 00:22:03,200
ברגע הזה שיש לי גם הופעות
שאני מופיע עם הגיטרה

320
00:22:03,310 --> 00:22:05,590
,מול בתי ספר או ישיבות

321
00:22:05,990 --> 00:22:09,280
,אני שואל את הקהל
:וגם אתכם, וגם את הצופים בבית

322
00:22:09,890 --> 00:22:12,400
,רגע, הדקה הזאת בעצם

323
00:22:12,450 --> 00:22:15,000
מי חושב שהדקה הזאת
?הפכה אותם להיות בן אדם

324
00:22:15,780 --> 00:22:16,900
.ואז יש הרבה שמצביעים

325
00:22:17,280 --> 00:22:19,160
:ואז אני אומר
,רגע, אם היא הפכה אותם להיות בני אדם

326
00:22:20,080 --> 00:22:21,660
?אז מה הם היו לפני חמש דקות

327
00:22:22,820 --> 00:22:24,850
.ואז חלק עונים: אריות
.רגע, בני אדם

328
00:22:26,410 --> 00:22:27,380
.רגע, הם היו בני אדם

329
00:22:28,380 --> 00:22:30,060
אז מה הדקה הזאת
?בעצם עשתה

330
00:22:31,050 --> 00:22:32,730
.היא גילתה שהם בני אדם

331
00:22:33,100 --> 00:22:34,060
,הם תמיד היו בני אדם

332
00:22:34,450 --> 00:22:36,100
.אבל היא גילתה מי הם באמת

333
00:22:37,570 --> 00:22:39,710
,כשאנחנו מדברים על גאולה

334
00:22:40,690 --> 00:22:42,900
.כל יהודי, כל בן אדם מחפש גאולה

335
00:22:43,830 --> 00:22:46,760
וכל בן אדם יש לו את מי שהוא באמת

336
00:22:47,540 --> 00:22:49,710
ויש לו את התחפושת שלו

337
00:22:50,250 --> 00:22:53,770
,שהוא בא לעולם ומנסה לשחק אותה
,לפעמים מגיל צעיר

338
00:22:54,040 --> 00:22:56,690
את החכם הכי גדול
,או את השובב הכי גדול

339
00:22:56,710 --> 00:22:57,820
.להיות המוצלח הכי גדול

340
00:22:58,730 --> 00:23:00,290
?אבל למה זה גלות

341
00:23:01,100 --> 00:23:04,410
כי בעצם אדם כל הזמן
צריך להתאמץ מאוד מאוד מאוד

342
00:23:04,450 --> 00:23:06,700
כדי לתחזק
.את מה שהוא לא באמת

343
00:23:08,510 --> 00:23:10,500
- ושמה בעצם עיקר המבחן שלנו

344
00:23:11,430 --> 00:23:14,880
,להתחבר ולהסכים
להשיל את התחפושת

345
00:23:15,430 --> 00:23:17,200
.ולגלות מי אנחנו באמת

346
00:23:17,220 --> 00:23:20,610
,ולפעמים גם דקה אחת
לפעמים שתיים שפתאום בן אדם

347
00:23:21,400 --> 00:23:23,610
,כל השנה הבן אדם מתנהג כמו אריה

348
00:23:23,630 --> 00:23:24,640
...אדם צרח, אדם

349
00:23:24,940 --> 00:23:26,970
,אבל דקה אחת הוא מתנהג כמו בן אדם

350
00:23:26,990 --> 00:23:29,880
דקה אחת פתאום בתפילה
,נזלה דמעה

351
00:23:30,070 --> 00:23:31,260
,פעם אחת נפתח לו הלב

352
00:23:32,300 --> 00:23:33,280
.זה מי שאתה באמת

353
00:23:33,600 --> 00:23:36,660
:יצר הרע בא להגיד לנו
,אתה - הזה שמרביץ

354
00:23:36,670 --> 00:23:39,860
,הזה שכועס
...הזה שמקלל, הזה ש

355
00:23:41,280 --> 00:23:42,980
.אבל לא - זו התחפושת שלך

356
00:23:43,330 --> 00:23:46,960
?תדע לך, שמי אתה באמת
.זו הדקה הזאת שנפתח לך הלב

357
00:23:47,170 --> 00:23:49,030
?אתה עוזר למישהו
?אתה עושה חסד

358
00:23:49,210 --> 00:23:50,490
.זה מי שאתה באמת

359
00:23:50,890 --> 00:23:53,180
,וכשאתה תדע שזה מי שאתה באמת
אתה תיגאל

360
00:23:53,610 --> 00:23:55,600
.וכל התחפושת תרד באותו רגע

361
00:23:55,760 --> 00:23:57,700
,יפה מאוד, יישר כוח
.הרב אייל ישראל

362
00:23:58,390 --> 00:23:59,990
.תראה איזה חיוך
...אני

363
00:24:00,860 --> 00:24:01,790
.קרוב לליבי

364
00:24:01,970 --> 00:24:04,500
?הרב יעקב, מה שלומך
.ברוך השם, ברוך השם, ישתבח שמו-

365
00:24:04,530 --> 00:24:07,940
,איזה סיפור יפה. דרך אגב
.הסיפור שלו מתקשר למה שקורה פה

366
00:24:08,080 --> 00:24:10,770
באמת? -האריה
.זה אותיות ראייה

367
00:24:11,190 --> 00:24:14,200
?ומה זה קשור
,כי מי שהוא גיבור כמו אריה

368
00:24:14,220 --> 00:24:16,540
,ששומר על העיניים
,על הראייה

369
00:24:16,610 --> 00:24:18,180
,הוא נהיה אריה
.הופך להיות. -יפה

370
00:24:18,480 --> 00:24:21,640
.זה מה שנקרא
.עכשיו, הפרשה, דיברת פה על צרפתית

371
00:24:21,790 --> 00:24:23,060
,דרך אגב, סתם שתדעו

372
00:24:23,070 --> 00:24:26,010
אם אתה אומר את המשפט
."אין עשן בלי אש"

373
00:24:26,660 --> 00:24:28,890
."אין עשן בלי אש"
.מהר, זה יוצא בצרפתית. תנסה-

374
00:24:28,950 --> 00:24:30,890
.אין עשן בלי אש
?אין עשן בלי אש. -אתה רואה-

375
00:24:32,240 --> 00:24:35,240
...אז באמת, שלוש מכות
.דרך אגב, דיברת על אריה וזה

376
00:24:35,490 --> 00:24:37,220
.יש כאלה שגם מחמיאים לך בחיות
?אתה מכיר את אלה

377
00:24:37,250 --> 00:24:38,760
,מה קורה, יא אריה
?יא טיגריס

378
00:24:38,810 --> 00:24:41,000
?נהיית סוס, אה, יא כלב
?מכיר את אלה

379
00:24:41,780 --> 00:24:43,580
אומרים גם שאריות
.הם ממשפחת החתוליים

380
00:24:43,720 --> 00:24:44,850
?מה קשור אריה וחתול

381
00:24:45,220 --> 00:24:46,970
כאילו, מה, יש מצב כזה
:שחתול ראה פעם אריה

382
00:24:47,250 --> 00:24:49,020
?תגידי, את לא הבת של שושנה
?כאילו, מה זה קשור

383
00:24:49,210 --> 00:24:51,760
,לא משנה, בקיצור
- אז באמת פרשת בא

384
00:24:51,970 --> 00:24:53,280
.גימטרייה שלוש, שלוש מכות

385
00:24:53,290 --> 00:24:55,340
איך אבל פרשת בא
?מתקשרת לפרשה

386
00:24:55,360 --> 00:24:58,250
,אז באמת פרשת בא
.ב' מה זה? בכורות

387
00:24:58,840 --> 00:25:00,250
?'מה זה א
.זה ארבה

388
00:25:00,480 --> 00:25:02,180
?אבל חסר את החושך, אה

389
00:25:02,420 --> 00:25:04,180
?מה זה החושך
.בא באפילה

390
00:25:04,740 --> 00:25:05,950
.זה חידוש יפה

391
00:25:06,060 --> 00:25:07,370
...עכשיו, באמת, דיברנו על

392
00:25:08,110 --> 00:25:10,980
כן. איפה אנחנו באמת
?רואים את האמונה שלנו

393
00:25:11,280 --> 00:25:13,240
.מתי אנחנו רואים? כשיש הפסקת חשמל

394
00:25:13,390 --> 00:25:14,550
.פה אנחנו באמת נמדדים

395
00:25:14,800 --> 00:25:17,380
פעם אחת אני זוכר בבית ספר
:שאלה אותי המורה

396
00:25:17,450 --> 00:25:20,160
?מי יודע מי המציא את החשמל
.אז אמרתי לה: הנבלות

397
00:25:21,050 --> 00:25:23,630
!?היא אומרת לי: מה
.מה זה הנבלות? תסביר

398
00:25:23,650 --> 00:25:25,990
אמרתי לה: כל פעם
:שיש הפסקת חשמל, אבא שלי אומר

399
00:25:26,000 --> 00:25:27,150
?עוד פעם הנבלות האלה

400
00:25:29,420 --> 00:25:32,440
דרך אגב, שאלה אותנו גם פעם אחת
?בכיתה מה ההבדל בין ברק לחשמל

401
00:25:32,930 --> 00:25:34,920
אמרתי לה שעל ברק
.לא צריך לשלם

402
00:25:35,520 --> 00:25:36,920
.על כל דבר אתה צריך לשלם

403
00:25:37,210 --> 00:25:41,320
,אבל באמת עוד משהו
,איזה חידוש אחד אחרון לפני שזה

404
00:25:41,520 --> 00:25:42,590
?"מה זה "בא אל פרעה

405
00:25:43,020 --> 00:25:45,390
,"בוא ניקח את המילה "פרעה
.תראה איזה חידוש יפה זה ממש

406
00:25:45,980 --> 00:25:47,980
- "קח את המילה "פרעה
,'תוציא את ה-פ', תוציא את ה-ע

407
00:25:48,010 --> 00:25:49,600
.'תכניס את ה-א', תכניס את ה-ב
?מה יוצא לך

408
00:25:49,610 --> 00:25:51,380
.מכת ארבה
...זו המכה בעצם

409
00:25:51,490 --> 00:25:53,180
,"בא אל פרעה"
.תן לו את מכת ארבה

410
00:25:53,440 --> 00:25:54,780
.תוציא את האותיות
.יפה מאוד-

411
00:25:54,880 --> 00:25:59,320
אתה אמרת גם קודם לפני כן
,'על ר' ו-ע

412
00:25:59,390 --> 00:26:00,510
.על "רע", נכון? -כן

413
00:26:01,210 --> 00:26:03,250
.תסביר את זה לצופים
.הלב של פרעה זה רע. -כן-

414
00:26:03,710 --> 00:26:05,760
.הכבדתי את ליבו
.הכבדתי את לב פרעה-

415
00:26:05,840 --> 00:26:07,970
?"מה זה "לב פרעה
.אתם צריכים לעשות כמו פלאח כזה

416
00:26:08,000 --> 00:26:09,110
.מכיר את זה שיש פלאח כזה? -כן

417
00:26:09,230 --> 00:26:11,810
:אז יש פרעה
.פ-ר-ע-ה

418
00:26:12,120 --> 00:26:15,500
?אז אם נגיד מה זה לב פרעה
.'המילים של לב פרעה הן ר' ו-ע

419
00:26:15,540 --> 00:26:17,120
.אמצע השם
.'אמצע השם זה ר' ו-ע-

420
00:26:17,550 --> 00:26:19,420
.עשיתי את לב פרעה רע

421
00:26:19,880 --> 00:26:22,260
.רע זה האותיות האמצעיות של פרעה
.הוא היה רע

422
00:26:22,340 --> 00:26:24,680
,הכבדתי את לב פרעה
.עשיתי אותו רע. -יפה מאוד, יפה מאוד

423
00:26:24,710 --> 00:26:27,680
,תודה רבה למומחה
.המומחה" שלנו לענייני צחוק"

424
00:26:27,900 --> 00:26:31,360
ומיד מצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
,מרבני הידברות

425
00:26:31,730 --> 00:26:34,490
,אבל לפני כן, אלירן
?אתה יכול להעשיר אותנו בצלילים

426
00:26:35,100 --> 00:26:37,190
?מה נשמע ממך עכשיו
."למולדת שובי רוני"-

427
00:26:37,210 --> 00:26:39,010
."למולדת שובי רוני"
!איזה שיר יפה-

428
00:26:39,450 --> 00:26:42,810
שאנחנו מתגאים שאנחנו זכינו
,לגור ולחיות בארץ ישראל

429
00:26:42,830 --> 00:26:45,540
,ולא באיזה ארצות נכר
...כמו במצרים או ב

430
00:26:45,870 --> 00:26:46,840
?מתי תנגן לנו

431
00:26:47,490 --> 00:26:48,270
.מתי שתגיד לי

432
00:26:48,630 --> 00:26:50,570
."בשמחה, "למולדת שובי רוני

433
00:28:01,820 --> 00:28:08,450
למולדת שובי רוני
צהלי בת יפהפייה

434
00:28:09,690 --> 00:28:16,250
למולדת שובי רוני
צהלי בת יפהפייה

435
00:28:17,260 --> 00:28:23,600
בתוכך אתן משכני
בנוי על הר המוריה

436
00:28:40,700 --> 00:28:47,390
שובי אל משכנותייך
שובי את ואני אשובה

437
00:28:48,250 --> 00:28:55,290
ואגאל את שביותך
ויהיו לאלפי רבבה

438
00:28:56,280 --> 00:29:03,070
שובי אל משכנותייך
שובי את ואני אשובה

439
00:29:03,620 --> 00:29:11,130
ואגאל את שביותך
ויהיו לאלפי רבבה

440
00:29:11,670 --> 00:29:19,440
וארחם על אדמותייך
ותהי לגפן פורייה

441
00:29:27,620 --> 00:29:34,530
למולדת שובי רוני
צהלי בת יפהפייה

442
00:29:35,230 --> 00:29:41,900
בתוכך אתן משכני
בנוי על הר המוריה

443
00:30:10,550 --> 00:30:16,850
אורי נאווה כי בא אורך
ושכחי ימי שפלותך

444
00:30:18,120 --> 00:30:25,170
עורי יפה שירי שירך
כי תמו ימי גלותך

445
00:30:26,190 --> 00:30:33,270
אורי נאווה כי בא אורך
ושכחי ימי שפלותך

446
00:30:33,730 --> 00:30:40,510
עורי יפה שירי שירך
כי תמו ימי גלותך

447
00:30:41,730 --> 00:30:48,500
ובנה אולמך ודבירך
שמה על ארץ צביה

448
00:30:49,620 --> 00:30:56,050
למולדת שובי רוני
צהלי בת יפהפייה

449
00:30:57,120 --> 00:31:03,940
למולדת שובי רוני
צהלי בת יפהפייה

450
00:31:04,870 --> 00:31:11,550
בתוכך אתן משכני
בנוי על הר המוריה

451
00:32:24,590 --> 00:32:26,620
,אלירן, תודה רבה לך על השיר
.היה מקסים. -בשמחה רבה

452
00:32:26,650 --> 00:32:27,750
."למולדת שובי רוני"

453
00:32:28,820 --> 00:32:30,030
."לאמוני לי ררו מאני"

454
00:32:30,090 --> 00:32:32,370
.ואת המילים בעברית כתב רבי אשר מזרחי

455
00:32:32,630 --> 00:32:35,430
,מי שמאוד רוצה את המילים
."אפשר למצוא אותן בספר "מעדני מלך

456
00:32:35,440 --> 00:32:36,540
,מי שלא יודע
,חושבים שזה שיר מרוקאי

457
00:32:36,560 --> 00:32:37,960
.אבל זה שיר תוניסאי
,זה שיר תוניסאי

458
00:32:37,980 --> 00:32:40,500
?ושלא נתחיל עכשיו, אה
...מרוקאים, תוניסאים... -לא, בסדר

459
00:32:40,620 --> 00:32:41,590
.לא, אלירן הוא בסדר

460
00:32:41,620 --> 00:32:42,910
.אנחנו מפרגנים לכולם
.שנינו תוניסאים-

461
00:32:42,930 --> 00:32:46,610
.אנחנו מקיפים אותך, שומרים עליך
.גם מרוקאי וגם תוניסאי, הרב אסוס-

462
00:32:46,640 --> 00:32:49,190
ברוכים הבאים, הרב מרדכי לוי היקר
.מרבני הידברות

463
00:32:49,230 --> 00:32:51,560
ברוכים הנמצאים. -תודה רבה
.שאתה איתנו בכל שבוע ושבוע

464
00:32:52,880 --> 00:32:55,730
ואני רוצה לפנות לאורח המיוחד
.והיקר שלנו רפאל מור

465
00:32:55,615 --> 00:33:01,320
רפאל היקר, איזה מסר אתה יכול
להעביר לאנשים שמה שנקרא רואים ביום -יום

466
00:33:01,640 --> 00:33:04,190
...וזה נראה להם טבעי ונראה להם, אתה יודע

467
00:33:05,047 --> 00:33:08,700
...כמו שדיברתם, מכת חושך זה
.המסר שלנו הוא נורא נורא פשוט

468
00:33:09,198 --> 00:33:09,660
.באמת

469
00:33:09,849 --> 00:33:12,250
קודם כול, לפני המגבלה
,ולפני כל דבר

470
00:33:12,267 --> 00:33:14,119
,כשאתם רואים בן אדם
.אל תשפטו אותו

471
00:33:14,130 --> 00:33:15,940
לפני המגבלה, אנחנו
,בני אדם, בדיוק כמוכם

472
00:33:15,948 --> 00:33:16,706
.ולא משנה מה

473
00:33:17,084 --> 00:33:19,570
,אם זה נכה
אם זה דיסלקט

474
00:33:19,640 --> 00:33:20,861
.או אם... זה לא משנה מה

475
00:33:20,891 --> 00:33:25,043
אפילו לפעמים אנשים שופטים
.על פי עדה או מראה חיצוני או סתם

476
00:33:25,888 --> 00:33:28,660
.לפני הכול, בן אדם זה בן אדם

477
00:33:28,749 --> 00:33:32,130
וזה אומר שאל תחיו בחושך הזה
שהוא פחות טוב מכם

478
00:33:32,154 --> 00:33:33,720
...או שאולי צריך לעזור לו או ש

479
00:33:34,407 --> 00:33:39,080
אפשר, אפשר הכול, אבל הכי טוב
.שתדברו ותפנו ותהיו הכי ישירים שיש

480
00:33:40,007 --> 00:33:40,880
,כי המסר שלי, באמת

481
00:33:41,060 --> 00:33:47,780
,אותי לפעמים מעצבן איך תופסים אותנו
.תופסים אותי קודם כול כעיוור ולא כבן אדם

482
00:33:48,552 --> 00:33:51,410
?אז זה לא. אוקיי
...אז פשוט

483
00:33:52,597 --> 00:33:55,800
.תחשבו על זה, שלפני המגבלה - זה רק האדם

484
00:33:55,900 --> 00:33:58,554
אני הייתי שמח שתקבלו אותי
.כמו שאני מקבל את עצמי

485
00:33:58,794 --> 00:34:02,440
אנחנו מקבלים אותך עם הרבה הרבה
.חום ואהבה ואתה הקסמת את כולנו פה באולפן

486
00:34:02,545 --> 00:34:04,491
.עם הערכה עצומה
,עם הערכה עצומה-

487
00:34:04,511 --> 00:34:08,200
ואני הולך עם הרבה מסרים ממך
.ואני ממש ממש מודה לך שבאת, רפאל מור

488
00:34:08,230 --> 00:34:11,239
תודה רבה לכם. -ממש. זה כבוד גדול עבורנו
.והחכמנו והשכלנו

489
00:34:11,257 --> 00:34:14,489
...אנחנו, את הדברים שאתה
,את הדברים שאתה אמרת - אנחנו יודעים

490
00:34:15,002 --> 00:34:19,415
,אבל כששומעים את זה מאדם כמוך
,אנחנו... זה מתחדד אצלנו יותר ויותר

491
00:34:19,432 --> 00:34:21,795
.במיוחד בהקשר של פרשת השבוע

492
00:34:22,241 --> 00:34:24,199
.אז הנה, שוב תודה רבה שבאת

493
00:34:24,439 --> 00:34:28,522
הרב מרדכי לוי, מה לך יש לספר לנו
?על הפרשה

494
00:34:28,980 --> 00:34:34,150
...ובכן, ראשית, אני גם רוצה
,אני כולי מרוגש לשבת ליד רפאל היקר

495
00:34:34,173 --> 00:34:35,300
.ממש מרגש את כולנו

496
00:34:35,542 --> 00:34:43,180
רואים מה זו עוצמה של אדם כמותו
,שממש מקסם על אף כך שהוא לא רואה

497
00:34:43,209 --> 00:34:45,850
,אבל ברוך השם, באמת
הוא מנצל את כל הכישורים שלו

498
00:34:46,115 --> 00:34:49,850
וזה קשור מאוד לפרשה שלנו גם
ולמסר שכל אחד מאיתנו צריך לקחת

499
00:34:49,884 --> 00:34:50,628
.מהפרשה הזאת

500
00:34:50,643 --> 00:34:52,312
...זה רייטינג, זה לא
...סתם, לא... אבל

501
00:34:53,309 --> 00:34:56,362
.עם ישראל, עם ישראל היה בחשיכה גמורה

502
00:34:56,649 --> 00:34:59,090
,למעשה, במצרים זה חשיכה
,זה לא משנה ראו, לא ראו

503
00:34:59,120 --> 00:34:59,908
.אבל זו חשיכה

504
00:35:00,156 --> 00:35:03,310
,לקחו את הילדים
,הטביעו אותם ביאור

505
00:35:03,635 --> 00:35:06,990
- לקחו את התינוקות
.שיקעו אותם בתוך הבניינים

506
00:35:07,210 --> 00:35:10,314
,איזו עבדות קשה ונוראה
.ימים ולילות

507
00:35:10,470 --> 00:35:13,600
.השפילו אותנו. ממש עבדות נוראה

508
00:35:13,778 --> 00:35:17,330
?עם ישראל כמעט והתייאש: מה קורה
...איפה בורא עולם? זהו, אין

509
00:35:17,706 --> 00:35:22,720
ממש היו על סף ייאוש. וגם 80 אחוז
.כבר לא האמינו שיצאו ממצרים

510
00:35:23,653 --> 00:35:24,392
?אז מה רואים פה

511
00:35:24,429 --> 00:35:26,971
.רואים פה שבכל חושך יש אור

512
00:35:26,989 --> 00:35:29,470
.בורא עולם אף פעם לא עוזב את עם ישראל

513
00:35:29,603 --> 00:35:32,370
."בכל צרתם לו צר". "עימו אנוכי בצרה"

514
00:35:33,040 --> 00:35:38,790
ישנו פסוק שאומר: "כי חלק ה' עמו
?יעקב חבל נחלתו". מה הפירוש

515
00:35:39,607 --> 00:35:41,080
.נספר על פי סיפור שהיה

516
00:35:41,265 --> 00:35:48,299
היה בית כנסת אחד שהיה שם גבאי ותיק
שממש החזיק בתבונה את כל נושא בית הכנסת

517
00:35:49,051 --> 00:35:53,413
,ופעם בשנה, כבכל בית כנסת
,בסעודת שמחת תורה

518
00:35:53,464 --> 00:35:57,320
.כל בית הכנסת מתאסף, עושים סעודה
ואז הגבאי היה קם על הכיסא

519
00:35:57,376 --> 00:35:59,821
ואומר: רבותיי, אני מודה לכל הציבור
.על כל השנה

520
00:36:00,187 --> 00:36:03,740
אני רוצה לומר לכם, עבודה מאוד קשה
.היא להיות גבאי. די, אין לי חשק

521
00:36:04,057 --> 00:36:08,170
,תפס את המפתחות, השליך אותם על השולחן
!אמר: שמישהו אחר יהיה גבאי. די! נמאס לי

522
00:36:09,127 --> 00:36:12,730
,ואז כולם היו קמים: לא, אברהם
?מה פתאום, מה יחליף אותך

523
00:36:12,762 --> 00:36:15,508
.אברהם, אתה כל כך מסור
!חס ושלום, אין כמוך

524
00:36:15,583 --> 00:36:16,556
.תמשיך. תמשיך

525
00:36:16,578 --> 00:36:20,223
,הוא אמר: טוב, אתם כל כך לוחצים
.אין ברירה. הרים את המפתחות, שם בכיס

526
00:36:20,540 --> 00:36:23,676
,שנה הבאה - אותו סיפור
:הוא קם על הכיסא בסעודה

527
00:36:23,972 --> 00:36:27,123
,רבותיי, תודה רבה לכולם
,באמת, שנה נפלאה הייתה

528
00:36:27,138 --> 00:36:29,384
,אבל די, נמאס לי
,כמה אני יכול לקום מוקדם בבוקר

529
00:36:29,402 --> 00:36:32,154
?להיות אחראי על המפתחות
.די, שמישהו אחר יהיה גבאי

530
00:36:32,182 --> 00:36:33,150
.זרק את זה על השולחן

531
00:36:33,722 --> 00:36:35,040
...ואז כולם אמרו לו
...אברהם-

532
00:36:35,071 --> 00:36:37,720
...אברהם, אברהם
.וככה חוזר חלילה כל שנה

533
00:36:37,823 --> 00:36:41,890
.אחד מהמתפללים לא אהב את ההצגה הזאת
?הוא אמר: מה ההצגה הזאת

534
00:36:41,968 --> 00:36:46,846
,אני אראה לו. השנה אני קם מוקדם בנץ
אני אשב צמוד לשולחן שהוא תמיד

535
00:36:46,865 --> 00:36:50,570
זורק את המפתחות. איך שהוא ישליך
,את המפתחות, אני הראשון שיזנק

536
00:36:50,764 --> 00:36:52,800
,אקח את המפתחות ואגיד לו: בסדר
.אני רוצה להיות גבאי

537
00:36:53,330 --> 00:36:55,639
.הבן אדם כל הלילה לא נרדם
.קם בבוקר מוקדם

538
00:36:55,720 --> 00:36:57,230
?אשתו התפעלה: מה קרה קם מוקדם

539
00:36:57,250 --> 00:36:58,940
:אמר לה
.זו שמחת תורה מיוחדת

540
00:36:58,950 --> 00:37:00,280
.היום תהיה לי ממש שמחת תורה

541
00:37:00,770 --> 00:37:02,730
,והנה הגיע לבית הכנסת ראשון

542
00:37:03,000 --> 00:37:04,320
התיישב שם על יד השולחן

543
00:37:04,630 --> 00:37:07,210
.וחיכה לסעודת חתנים

544
00:37:07,250 --> 00:37:08,830
.והגבאי עומד על הכיסא

545
00:37:09,410 --> 00:37:12,180
,אברהם היקר שלנו
:ושוב נואם את אותו נאום

546
00:37:12,200 --> 00:37:14,500
,תודה רבה לכולם
.אבל ממש קשה, נמאס לי

547
00:37:14,940 --> 00:37:15,960
.השליך את המפתחות

548
00:37:16,070 --> 00:37:20,320
,איך שהוא השליך
,אותו אחד זינק על המפתחות, משך אותם

549
00:37:20,580 --> 00:37:22,320
.כמעט הוריד לגבאי את המכנסיים

550
00:37:22,440 --> 00:37:25,090
?מה הסתבר
.שזה היה קשור עם חבל לגבאי

551
00:37:25,490 --> 00:37:27,930
.הגבאי לא יעזוב את המפתחות האלה

552
00:37:28,460 --> 00:37:32,920
אומר, כתוב: "כי חלק ה' עמו
."יעקב חבל נחלתו

553
00:37:33,000 --> 00:37:37,910
גם כשנראה שהקב"ה חס ושלום
,כאילו משליך את עם ישראל בגלות, בצרות

554
00:37:38,090 --> 00:37:39,020
,הוא לא עוזב אותנו

555
00:37:39,040 --> 00:37:41,910
.אנחנו קשורים אליו בחבל
.הוא לא ייתן לאף יהודי ליפול

556
00:37:42,380 --> 00:37:44,000
.יפה מאוד
.וזה מה שקרה במצרים-

557
00:37:44,050 --> 00:37:46,150
,אפילו שהיינו כמעט ב-מ"ט שערי טומאה

558
00:37:46,190 --> 00:37:48,820
,בורא עולם הציל אותנו, גאל אותנו

559
00:37:49,060 --> 00:37:50,550
.וזה מה שאנחנו פה עושים בהידברות

560
00:37:50,620 --> 00:37:54,260
ברוך השם, ישנם יהודים
,שכל אחד מאיתנו יש לו יצר הרע

561
00:37:54,310 --> 00:37:55,900
,לפעמים נופל פה, נופל שם

562
00:37:55,990 --> 00:37:57,680
,לפעמים מאבדים את האמונה בבורא עולם

563
00:37:57,730 --> 00:38:00,600
והתפקיד שלנו
,זה לאחוז חזק בחבל

564
00:38:00,870 --> 00:38:03,020
.וברוך השם, ממש להציל המון יהודים

565
00:38:03,360 --> 00:38:07,020
,ואני רוצה רק סיפורון קטן
,חוויה אישית, שדיברתם קודם על צרפת

566
00:38:07,300 --> 00:38:09,020
הייתי עם הרב זמיר כהן שיחיה

567
00:38:09,490 --> 00:38:13,440
.לפני זמן מה בסמינר בצרפת, בפריז

568
00:38:13,490 --> 00:38:16,980
אנחנו, ברוך השם, כל כמה חודשים
יוצאים לרחבי העולם

569
00:38:17,000 --> 00:38:17,790
.לקרב יהודים

570
00:38:18,120 --> 00:38:22,030
והנה באחת ההרצאות ישב שמה
.אדם בשורה הראשונה

571
00:38:22,390 --> 00:38:23,720
,הרב זמיר התחיל לדבר

572
00:38:23,750 --> 00:38:25,720
,ואני רואה: הבן אדם הזה לא רגוע
.הוא לא רגוע

573
00:38:26,800 --> 00:38:29,030
,נבהלתי, חשבתי, אתה יודע
,בפריז יש הרבה אנטישמיים

574
00:38:29,050 --> 00:38:30,710
.שלא חס ושלום איזה פיגוע

575
00:38:30,950 --> 00:38:32,710
.היה לא רגוע
.אמרתי: שלא יעשה משהו

576
00:38:33,390 --> 00:38:35,690
?ואיך כתוב
."את אשר יגורתי בא לי"

577
00:38:35,730 --> 00:38:37,850
כשמפחדים ממשהו, חס ושלום
.זה עלול לקרות

578
00:38:38,290 --> 00:38:41,160
,רק הרב סיים את ההרצאה
.הבן אדם קם וזינק לבמה

579
00:38:41,180 --> 00:38:43,160
?אמרתי: אוי ואבוי, מה קורה
?איפה שומרים? מה קורה פה

580
00:38:43,620 --> 00:38:45,820
,התקרב לרב זמיר
,חיבק אותו אבל

581
00:38:45,850 --> 00:38:47,300
,והתחיל לנשק אותו
.נישק אותו

582
00:38:47,320 --> 00:38:48,390
.אמרתי: הו, ברוך השם

583
00:38:48,410 --> 00:38:50,510
.אמרתי: טוב, תירגע, תעזוב אותו
.הוא אומר: סליחה

584
00:38:50,840 --> 00:38:53,880
אני מחכה לרב הזה
.כבר שנתיים לפגוש אותו

585
00:38:53,950 --> 00:38:54,960
?אמרתי לו: למה? מה קרה

586
00:38:55,260 --> 00:38:57,020
.הוא אומר: הוא הציל לי את החיים

587
00:38:57,490 --> 00:39:01,070
.הוא אומר: הוא נולד במשפחה בצרפת

588
00:39:01,090 --> 00:39:04,290
?אומנם יהודים, אבל איך אומרים
.לא מזיעים על היהדות יותר מדי

589
00:39:04,830 --> 00:39:07,440
,כזה לייט
.בקושי הוא זוכר את הבר מצווה שלו

590
00:39:07,660 --> 00:39:09,340
מעולם לא הלך לבית הכנסת מאז

591
00:39:09,660 --> 00:39:11,010
.ולאט לאט ככה הוא התפתח

592
00:39:11,040 --> 00:39:15,870
הוא אומר: במקום עבודתו
,עבדה שם איזו מישהי צרפתייה

593
00:39:16,210 --> 00:39:17,460
.היה איתה איזו שנה-שנתיים

594
00:39:18,090 --> 00:39:22,310
,והנה יום אחד הוא נחשף
מישהו שלח לו הרצאה

595
00:39:22,520 --> 00:39:25,650
,של הרב זמיר על הנושא
,על העניין הזה של התבוללות

596
00:39:25,680 --> 00:39:28,450
,של כל מה שקורה, לצערנו
.בפרט גם בצרפת, בכל מקום בעולם

597
00:39:29,270 --> 00:39:30,910
.וזה בא עם תרגום בצרפתית

598
00:39:30,930 --> 00:39:34,160
אגב, באתר הידברות
יש לנו המון המון הרצאות

599
00:39:34,230 --> 00:39:36,280
,כבר מתורגמות לכמה וכמה שפות

600
00:39:36,300 --> 00:39:38,080
אם זה אנגלית, צרפתית, ספרדית

601
00:39:38,110 --> 00:39:39,790
,ועוד שפות
,שאנחנו עכשיו עובדים על זה, ברוך השם

602
00:39:39,810 --> 00:39:42,340
.שכל יהודי בעולם יוכל להבין את המסר

603
00:39:42,630 --> 00:39:45,340
,עכשיו, אומנם הוא דובר עברית
אבל אתה יודע, כשזה בשפת האם מתורגם

604
00:39:45,370 --> 00:39:46,290
.זה הרבה יותר חודר

605
00:39:46,720 --> 00:39:50,080
,הוא אומר: שמע, הוא שינה לי
.הוא עשה לי סדר בחיים

606
00:39:50,370 --> 00:39:51,720
.הוא אומר: הבנתי שזה לא בסדר

607
00:39:51,910 --> 00:39:53,680
,הוא אמר: למוחרת הוא הלך אליה
,אמר לה: תקשיבי

608
00:39:53,760 --> 00:39:56,500
או שתתגיירי
ונתחתן כדת משה וישראל

609
00:39:56,740 --> 00:39:58,290
.או שניפרד כי זה אסור לנו

610
00:39:58,670 --> 00:40:01,490
הוא אומר שבאותו רגע
.היא התחילה לקלל אותו, את היהודים

611
00:40:01,820 --> 00:40:04,300
.בקיצור, הפרצוף האנטישמי שלה התגלה

612
00:40:04,350 --> 00:40:06,040
בורא עולם עזר
.והיא מעצמה עזבה אותו

613
00:40:06,360 --> 00:40:09,450
,הוא אומר: מאז הוא הלך לבית הכנסת
.התחזק, ברוך השם

614
00:40:09,690 --> 00:40:12,180
,והכיר בחורה יהודייה
התחתן איתה

615
00:40:12,280 --> 00:40:14,180
,והביא את התינוק שלו למוחרת

616
00:40:14,380 --> 00:40:15,920
.ביקש שהרב זמיר יברך אותו

617
00:40:16,050 --> 00:40:18,070
אני הסתכלתי על הרב זמיר
,כשבירך אותו

618
00:40:18,080 --> 00:40:20,800
היו לו דמעות בעיניים של שמחה

619
00:40:20,820 --> 00:40:22,680
,שזכינו להציל עוד יהודי

620
00:40:22,960 --> 00:40:26,220
כי החבל הזה של בורא עולם
לא עוזב שום יהודי. -אני תמיד אומר שהידברות

621
00:40:26,240 --> 00:40:28,510
.זה הבית היהודי הגדול בעולם

622
00:40:28,880 --> 00:40:31,200
,הרב אסוס, ככה לקראת סיום שאלה

623
00:40:31,280 --> 00:40:34,390
,אנחנו... אבל ממש ככה בקצרה

624
00:40:34,480 --> 00:40:37,330
חמישים פעמים יציאת מצרים
,מוזכרת בתורה

625
00:40:37,590 --> 00:40:41,110
והקב"ה מבקש בכל פעם
,לזכור את יציאת מצרים

626
00:40:41,150 --> 00:40:41,880
.לזכור את יציאת מצרים

627
00:40:42,100 --> 00:40:44,240
.אנחנו זוכרים, קודם כול
?למה חמישים פעמים

628
00:40:44,490 --> 00:40:47,600
למה לקב"ה כל כך חשובה
?יציאת מצרים

629
00:40:47,880 --> 00:40:50,690
,טוב שביקשת את זה בקיצור
.כי אפשר לדבר על זה שבוע שלם

630
00:40:51,910 --> 00:40:56,510
אבל באמת בקיצור, בפרשה שלנו
אנחנו רואים שעם ישראל יצא ממצרים

631
00:40:56,600 --> 00:40:57,240
.לא סתם

632
00:40:57,720 --> 00:40:59,240
:הקב"ה מבקש מהם שתי מצוות

633
00:41:00,100 --> 00:41:02,800
.ברית מילה וקורבן פסח

634
00:41:02,940 --> 00:41:04,220
.ואחד תלוי בשני

635
00:41:04,950 --> 00:41:07,040
,אם אדם לא מל את עצמו

636
00:41:07,060 --> 00:41:10,300
.הוא לא יכול לאכול קורבן פסח
."וכל ערל לא יאכל בו"

637
00:41:10,420 --> 00:41:11,580
.אם הוא ערל - לא יכול לאכול

638
00:41:12,390 --> 00:41:15,340
במדרש כתוב שעם ישראל
.לא רצה למול

639
00:41:16,400 --> 00:41:17,410
?מה עכשיו ניתוח

640
00:41:17,990 --> 00:41:19,760
?מה, עכשיו הולכים לצאת ממצרים, גם ניתוח

641
00:41:20,300 --> 00:41:21,020
.לא רוצים

642
00:41:21,420 --> 00:41:24,520
,אומר הקב"ה: אז אין קורבן פסח
?אז איך יוצאים ממצרים

643
00:41:24,960 --> 00:41:27,210
אין ברית מילה
,ואין דם פסח

644
00:41:27,240 --> 00:41:29,440
."בדמייך חיי"
?איך יוצאים ממצרים

645
00:41:29,860 --> 00:41:32,440
:אומר הקב"ה למשה רבנו
תעשה אתה קורבן פסח

646
00:41:33,290 --> 00:41:34,770
ואני אוריד ריח גן עדן

647
00:41:36,230 --> 00:41:39,390
,וכולם יריחו את זה
.יבקשו ממך חתיכה, תן ביס, תן משהו

648
00:41:39,880 --> 00:41:41,900
?מה תגיד להם
.אי אפשר, ברית מילה צריך

649
00:41:42,410 --> 00:41:44,530
.וכך היה
,משה רבנו עושה קורבן פסח

650
00:41:44,950 --> 00:41:47,370
הקב"ה מוריד את ריח גן עדן

651
00:41:47,600 --> 00:41:50,280
,וכולם: משה רבנו
.תן משהו, משהו לאכול

652
00:41:50,310 --> 00:41:53,060
.זה ריח מדהים
.אי אפשר לעמוד בזה

653
00:41:53,500 --> 00:41:54,820
:אמר להם משה רבנו
.ברית מילה

654
00:41:55,190 --> 00:41:57,210
.טוב, יאללה, ברית מילה. שווה

655
00:41:57,780 --> 00:41:58,990
.אז כולם עשו ברית מילה

656
00:41:59,770 --> 00:42:02,730
נשים לב שזו מצווה
.שלא לשמה אפילו

657
00:42:03,390 --> 00:42:05,350
ברית המילה הראשונה של עם ישראל
ביציאת מצרים

658
00:42:05,370 --> 00:42:06,450
.היא הייתה אפילו שלא לשמה

659
00:42:07,440 --> 00:42:09,870
.והקב"ה אומר להם: מצוין
.הנה קורבן פסח

660
00:42:09,890 --> 00:42:11,090
.וכולם עושים קורבן פסח

661
00:42:11,450 --> 00:42:13,430
:אם נשים לב
,ברית מילה שלא לשמה

662
00:42:14,250 --> 00:42:16,400
קורבן פסח כי זה נורא נורא טעים

663
00:42:16,920 --> 00:42:23,420
.והקב"ה אומר: אה, בדמייך חיי
.צאו ממצרים. אילו מצוות נפלאות

664
00:42:24,560 --> 00:42:28,540
מוסר ההשכל הזה של
"אתם יצאתם מארץ מצרים"

665
00:42:28,560 --> 00:42:31,530
,צריך לחדור לנו כל היום לראש
.כל היום

666
00:42:32,030 --> 00:42:34,190
:בן אדם לפעמים אומר לעצמו
?מה? מה כבר עשיתי

667
00:42:34,220 --> 00:42:35,730
?אז הנחתי תפילין בבוקר חמש דקות

668
00:42:36,430 --> 00:42:38,990
אדוני, ממצרים יצאו
.עם ברית מילה שלא לשמה

669
00:42:39,010 --> 00:42:40,550
?אתה יודע מה זה תפילין חמש דקות

670
00:42:42,260 --> 00:42:45,320
איפה שאנחנו נלך, אפילו שאנחנו
:יוצאים למלחמה, הקב"ה אומר

671
00:42:45,380 --> 00:42:48,800
.תיזהרו
- מפחדים, אתם מפחדים מאויבים

672
00:42:48,980 --> 00:42:50,260
,תזכור שיצאת ממצרים

673
00:42:50,270 --> 00:42:54,170
ואם הקב"ה שמה אהב אתכם כל כך
,על מצוות כל כך פשוטות

674
00:42:54,430 --> 00:42:56,640
?כמה הקב"ה אוהב אותנו היום

675
00:42:56,710 --> 00:42:58,450
.חזק מאוד, יפה מאוד

676
00:42:58,800 --> 00:43:04,080
.הגענו לסיום של התוכנית
.ככה זה כשנהנים

677
00:43:04,960 --> 00:43:08,000
ברשותכם, אני רוצה עוד חידוש קטן
.ואיתו לסיים את התוכנית

678
00:43:08,020 --> 00:43:10,350
אתם יודעים, כמו שכתוב
בפרשה שלנו על מכת החושך

679
00:43:10,440 --> 00:43:11,620
."לא ראו איש את אחיו"

680
00:43:11,880 --> 00:43:14,220
מצאתי לזה הסבר
,"של בעל "חידושי הרי"ם

681
00:43:14,240 --> 00:43:15,400
.שאני רוצה לחלוק איתכם

682
00:43:15,680 --> 00:43:18,170
שימו לב: החושך הגרוע ביותר
שיש הוא

683
00:43:18,460 --> 00:43:22,590
כשאיש לא רוצה לראות את אחיו
.בשעת צערו ולהושיט לו יד לעזרה

684
00:43:22,850 --> 00:43:24,990
במילים אחרות: כשכל אחד
.דואג לעצמו

685
00:43:25,200 --> 00:43:27,260
כשאדם מתעלם מהצורך של חברו

686
00:43:27,390 --> 00:43:29,260
,אז ודאי שהוא לא זז ממקומו

687
00:43:29,560 --> 00:43:31,260
.בדיוק כמו שהיה במכת חושך

688
00:43:31,550 --> 00:43:33,750
הוא לא טורח להזיז
.את עצמו למען הזולת

689
00:43:34,030 --> 00:43:36,530
."וכמו שנאמר: "ולא קמו איש מתחתיו

690
00:43:36,960 --> 00:43:38,390
,כאלה היו המצרים

691
00:43:38,490 --> 00:43:41,140
,אבל אנחנו היהודים
.יהודים בני יהודים לא כאלה

692
00:43:41,170 --> 00:43:42,850
אנחנו תמיד עוזרים
ותמיד מסייעים

693
00:43:42,910 --> 00:43:46,070
ותמיד "איש את רעהו יעזורו
."ולאחיו יאמר חזק

694
00:43:46,090 --> 00:43:47,930
אנחנו דיברנו על זה גם
:בתוכניות קודמות

695
00:43:48,080 --> 00:43:50,390
כשאנחנו רואים יהודי שנופל
.זה כמו ספר תורה

696
00:43:50,660 --> 00:43:53,430
זה פשוט לקחת אותו מהרצפה
.ולנשק ולחבק אותו

697
00:43:53,840 --> 00:43:56,180
אז הלוואי שנזכה תמיד
להיות אכפתיים

698
00:43:56,220 --> 00:43:57,390
,כלפי הסובבים אותנו

699
00:43:57,920 --> 00:44:00,020
נותנים ומסייעים למען השני

700
00:44:00,320 --> 00:44:02,640
.והכי חשוב - לעשות נחת רוח לקב"ה

701
00:44:02,940 --> 00:44:05,800
,והלוואי, כמו שאנחנו מתפללים בחגים
.ונהיה טובים

702
00:44:06,250 --> 00:44:07,580
.זו התפילה שלנו
.אמן כן יהי רצון-

703
00:44:07,630 --> 00:44:10,390
אז אני רוצה לברך
.את כל החברים היקרים שלי פה

704
00:44:10,580 --> 00:44:12,420
,את הרב יעקב חמו
,את הרב מרדכי לוי

705
00:44:12,450 --> 00:44:13,870
,את רפאל מור
,את אלירן אלבז

706
00:44:13,890 --> 00:44:15,710
,את הרב אליהו אסוס
את הנגנים היקרים

707
00:44:16,060 --> 00:44:19,260
,וכמובן את הרב אייל ישראל שטרנליב
,שהיה איתנו

708
00:44:19,750 --> 00:44:23,320
אני רוצה לברך את בת-אל היקרה
שבאה מצפון הארץ

709
00:44:23,340 --> 00:44:25,800
ותמיד מקשטת לנו את שולחן השבת
עם העוגות הטעימות

710
00:44:25,850 --> 00:44:28,280
,ועם החלות שמיד נגיע אליהן
.בעזרת השם

711
00:44:29,120 --> 00:44:32,030
רשת "טיב", תודה רבה לכם
,על כל הפיצוחים

712
00:44:32,110 --> 00:44:34,780
על כל עונג השבת הגדול
.שאתם עושים לנו

713
00:44:35,190 --> 00:44:37,500
עם אלירן אלבז
.אני מבקש לסיים את התוכנית הזאת

714
00:44:37,530 --> 00:44:38,500
?מה אנחנו שרים, אלירן

715
00:44:38,570 --> 00:44:41,810
אני חושב אפרופו הכי מתאים
."זה "והיא שעמדה לאבותינו

716
00:44:42,080 --> 00:44:43,420
."והיא שעמדה לאבותינו"

717
00:44:43,450 --> 00:44:44,650
.תודה רבה שהייתם איתנו

718
00:44:44,660 --> 00:44:46,650
,שבוע הבא באותה שעה
.באותו מקום

719
00:44:47,020 --> 00:44:48,130
.תודה רבה לכם

720
00:45:18,430 --> 00:45:23,410
והיא שעמדה לאבותינו

721
00:45:24,850 --> 00:45:30,920
והיא שעמדה לאבותינו ולנו

722
00:45:31,810 --> 00:45:38,640
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו

723
00:45:39,690 --> 00:45:43,930
עמד עלינו לכלותינו

724
00:45:45,860 --> 00:45:50,940
והיא שעמדה לאבותינו

725
00:45:52,270 --> 00:45:58,290
והיא שעמדה לאבותינו ולנו

726
00:45:59,290 --> 00:46:06,140
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו

727
00:46:06,830 --> 00:46:11,720
עמד עלינו לכלותינו

728
00:46:12,610 --> 00:46:18,220
והקב"ה מצילנו

729
00:46:19,070 --> 00:46:25,950
מצילנו מידם

730
00:46:26,540 --> 00:46:32,050
והקב"ה מצילנו

731
00:46:32,820 --> 00:46:40,080
מצילנו מידם

732
00:47:03,760 --> 00:47:04,870
?יובל, תצטרף אליי

733
00:47:08,130 --> 00:47:12,790
והיא שעמדה לאבותינו

734
00:47:14,570 --> 00:47:20,050
והיא שעמדה לאבותינו ולנו

735
00:47:21,530 --> 00:47:28,260
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו

736
00:47:29,250 --> 00:47:34,720
עמד עלינו לכלותינו

737
00:47:35,040 --> 00:47:40,700
והקב"ה מצילנו

738
00:47:41,350 --> 00:47:48,390
מצילנו מידם

739
00:47:48,830 --> 00:47:54,320
והקב"ה מצילנו

740
00:47:55,020 --> 00:48:02,480
מצילנו מידם

741
00:48:12,060 --> 00:48:16,240
שבת, שבת, שבת, שבת שלום

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה