מעגל החיים: צבי יחזקאלי והרב דניאל כהן נפגשים לשיחה נוקבת על לידה ומוות

ערוץ הידברות

בשביל מה לחיות אם בסוף מתים? צבי יחזקאלי נפגש עם הרב דניאל כהן לשיחה אמיתית ונוקבת על התחלה וסוף, לידה ומוות.

רוצים לשמוע עוד מהרב דניאל? התקשרו 054-4838762 או כנסו אל www.ravdaniel.net

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,760 --> 00:00:03,200
"רק במשפט אחד כמו "חיים ומוות

2
00:00:03,280 --> 00:00:07,720
.יש כזו אופטימיות ופחד של המוות

3
00:00:07,880 --> 00:00:11,280
כמו הגפן הזו שעכשיו
,אני ממש עצוב שהיא הולכת מפה

4
00:00:11,360 --> 00:00:14,080
?אבל יש עניין אחר, לא

5
00:00:14,200 --> 00:00:17,720
,יש עניין אחר
,אתה יודע מה? כי העלה הזה

6
00:00:17,800 --> 00:00:20,760
,הוא ייפול לאדמה, הוא יזבל אותה

7
00:00:20,960 --> 00:00:22,880
.והגפן תצמח עוד יותר טוב

8
00:00:23,640 --> 00:00:26,200
,צבי, יש מחזור
,הוא חוזר על עצמו

9
00:00:26,280 --> 00:00:28,360
,לידה, מוות
.מוות, לידה

10
00:00:28,880 --> 00:00:30,240
.לא כל כך פשוט

11
00:00:30,640 --> 00:00:32,680
,למרות הכובד והפחד

12
00:00:32,760 --> 00:00:35,240
.אנחנו נדבר על חיים ומוות
.בוא ניכנס, כן-

13
00:00:40,600 --> 00:00:43,052
,אתה יודע, הרב
,יש דבר אחד שלא לימדו אותנו

14
00:00:46,160 --> 00:00:47,400
,והוא לדעתי הכי חשוב

15
00:00:47,560 --> 00:00:49,600
?איך זה להיות אבא
?איפה לומדים את זה

16
00:00:49,720 --> 00:00:52,080
?איפה לומדים להיות בן זוג, חבר

17
00:00:53,800 --> 00:00:55,720
.רד איתי ל"בייסמנט", להתחלה

18
00:00:55,800 --> 00:00:58,640
,קול דודי דופק"

19
00:00:59,120 --> 00:01:02,720
,פתחי לי, אחותי, רעייתי"

20
00:01:02,800 --> 00:01:03,848
."יונתי, תמתי"

21
00:01:08,800 --> 00:01:11,480
,אתה יודע, הרב
,עצם זה שאנחנו מדברים על הנושא הזה

22
00:01:11,560 --> 00:01:13,840
,שתכף אני אגיד לך אותו

23
00:01:14,120 --> 00:01:15,800
מראה שעשינו פה איזושהי דרך

24
00:01:15,880 --> 00:01:17,440
.בכל סדרת התוכניות

25
00:01:18,040 --> 00:01:20,320
,זוגיות, חינוך ילדים

26
00:01:20,400 --> 00:01:21,960
,או להיות עם הילדים

27
00:01:23,040 --> 00:01:24,680
,התפילה, ההתבודדות

28
00:01:24,960 --> 00:01:26,600
,הכעס, השמחה

29
00:01:26,960 --> 00:01:31,400
,ובתכלס, הגענו לשאלה
.אתה יודע, הכי כואבת

30
00:01:31,600 --> 00:01:34,080
.החיים והמוות
.הסוף. כן. -כן, הסוף-

31
00:01:34,160 --> 00:01:35,840
,יש סוף, אין סוף

32
00:01:38,160 --> 00:01:39,560
.אני מפחד מהסוף

33
00:01:39,680 --> 00:01:44,480
.תשמע, זה נושא מפחיד ומחיה גם יחד

34
00:01:44,600 --> 00:01:48,400
.חיים ומוות, חיות ומיתה

35
00:01:49,240 --> 00:01:51,920
.ובוא נתחיל בצד המפחיד של זה

36
00:01:52,320 --> 00:01:53,640
...באמת, בצד ה

37
00:01:54,360 --> 00:01:57,440
?כאילו, למה כל זה
,הרי בסוף מתים

38
00:01:57,800 --> 00:02:00,480
,ואני מפחד מהמוות והוא מגיע בסוף

39
00:02:00,920 --> 00:02:03,720
.ו... -כן, כן
.אתה יודע-

40
00:02:04,800 --> 00:02:06,320
?איך ניגשים לזה

41
00:02:06,400 --> 00:02:08,040
...אני אגיד לך את האמת, אני

42
00:02:09,040 --> 00:02:12,280
אני לא רגוע מול
,המוות, אני בעצמי

43
00:02:12,600 --> 00:02:16,800
ולמרות שבוודאי
העולם הבא קיים

44
00:02:17,200 --> 00:02:20,600
,ובאיזשהו אופן אנחנו נשארים שם

45
00:02:21,360 --> 00:02:25,680
אבל בסופו של דבר
.החיים שלנו כאן הם קצובים

46
00:02:26,320 --> 00:02:32,320
,ואני חווה הרבה בעבוע, רצון ליצור

47
00:02:33,240 --> 00:02:36,640
.שאיפה לעשות, להביא טוב

48
00:02:36,760 --> 00:02:41,720
,ולדעת שבאיזשהו מקום זה נחתך

49
00:02:42,400 --> 00:02:44,280
,לדעת מה שחז"ל אומרים

50
00:02:44,520 --> 00:02:47,160
,"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו"

51
00:02:47,800 --> 00:02:50,960
...אומר לי ש

52
00:02:51,440 --> 00:02:52,560
,תשמע

53
00:02:53,920 --> 00:02:57,080
כמו שקורה אותו
,מקרה אחד לכולם

54
00:02:57,640 --> 00:03:00,960
,בין לרץ מהר, בין לרץ לאט

55
00:03:01,280 --> 00:03:03,640
.הכול מסתיים

56
00:03:04,280 --> 00:03:09,040
,ויש משל שהוא מטריד אותי
,"משל שנמצא ב"תנא דבי אליהו

57
00:03:09,880 --> 00:03:15,040
,של אדם שממלא דלי
,טיפה אחרי טיפה, טיפה אחרי טיפה

58
00:03:15,800 --> 00:03:19,520
.ואז הדלי נשפך. -נשפך

59
00:03:20,360 --> 00:03:25,080
,לפעמים אני מרגיש
,ואתה יודע, אני מתקדם בשנים

60
00:03:25,760 --> 00:03:31,120
לפעמים אני מרגיש כאילו
,שרק עכשיו אני לומד מה זה העסק הזה

61
00:03:32,000 --> 00:03:35,360
?וזה הולך להילקח ממני

62
00:03:36,680 --> 00:03:39,000
,נכון, באיזשהו אופן אני אהיה שם

63
00:03:39,560 --> 00:03:41,320
,אבל שם אני כבר לא יוצר

64
00:03:41,640 --> 00:03:45,280
,שם אני מי שאני הייתי כאן

65
00:03:46,080 --> 00:03:49,640
ולכן אני
לא אוהב כל כך

66
00:03:50,480 --> 00:03:53,440
.להביט אל אותו סוף

67
00:03:54,680 --> 00:03:59,320
,ימין ה' רוממה"
."ימין ה' עושה חיל

68
00:04:00,040 --> 00:04:04,360
,שהימין של השם, החסד שלו
.באמת עושה לנו המון חיל

69
00:04:05,120 --> 00:04:09,400
:אבל אז דוד ממשיך ואומר
,לא אמות, כי אחיה"

70
00:04:09,920 --> 00:04:11,760
."ואספר מעשי יה"

71
00:04:12,960 --> 00:04:18,400
ואני חושב שאולי מתוך
,הנקודה הזאת, המאוד אמיתית

72
00:04:19,880 --> 00:04:21,520
?אולי נמשיך הלאה משם

73
00:07:05,040 --> 00:07:06,640
,"לא אמות כי אחיה"

74
00:07:06,880 --> 00:07:11,560
אז... כבר מרגיע אותי
,לגבי המוות ההוא שבסוף

75
00:07:11,640 --> 00:07:12,880
.בוא רגע נעזוב אותו

76
00:07:13,000 --> 00:07:15,680
תשמע, אפשר לחיות את
.החיים האלה וגם למות

77
00:07:15,880 --> 00:07:18,920
,זאת אומרת, סתם לא להיות בכיוון

78
00:07:19,160 --> 00:07:21,360
סתם להרגיש
.שאתה לא חי את החיים

79
00:07:21,760 --> 00:07:24,957
כמה פעמים
אתה מתעורר רגע

80
00:07:24,966 --> 00:07:26,966
,ואתה אומר: אלה לא החיים

81
00:07:27,320 --> 00:07:30,440
,זה לא אמור להיות ככה
.לא בשביל זה באתי לפה

82
00:07:30,520 --> 00:07:32,360
זאת אומרת, יש בתוך החיים שלנו

83
00:07:32,560 --> 00:07:35,240
,נקודות של מיתה

84
00:07:35,360 --> 00:07:41,520
ובתוך החיים גם יש פתאום כזו חיות
.שאתה אומר: היי, אלה בכלל החיים

85
00:07:42,040 --> 00:07:45,960
...וזה קורה לאדם שגם
.שחוזר בתשובה, אתה יודע

86
00:07:46,320 --> 00:07:48,920
!פתאום הוא אומר: וואו, אלה החיים

87
00:07:49,040 --> 00:07:51,440
...ואז הוא רץ לשם, הוא רץ כמו

88
00:07:51,720 --> 00:07:54,440
...כמו לתוך
כמו פרפר לאור, כי באמת

89
00:07:55,160 --> 00:07:58,360
,הוא היה פרפר והוא בדרך לאור
.אתה יודע. -כן, כן, כן

90
00:07:58,440 --> 00:08:01,019
אתה יודע
,שיש רגעים

91
00:08:01,028 --> 00:08:03,481
,אני חושב
שכולנו חשים

92
00:08:03,760 --> 00:08:06,280
."ש"וואו, אלו החיים

93
00:08:06,840 --> 00:08:11,200
,אני מכיר על עצמי
,כשאני ביצירה, בחידושי תורה

94
00:08:11,280 --> 00:08:15,600
,פתאום אני מגלה משהו בפסוק
שאני מרגיש שמתקיים שם

95
00:08:15,680 --> 00:08:20,960
,מה שהקב"ה אומר
.ש"הוא מצווך היום" את הדבר הזה

96
00:08:21,040 --> 00:08:25,240
היום, כשאני נמצא
,בתוך ההיום, בכאן ועכשיו

97
00:08:25,920 --> 00:08:27,360
,זה דבר אחד

98
00:08:27,640 --> 00:08:30,680
,אבל להיות בכאן ועכשיו דרך התורה

99
00:08:30,800 --> 00:08:35,000
שפתאום אני רואה שיש
,גילוי של משהו עליון, נצחי

100
00:08:35,240 --> 00:08:41,080
,שדווקא מתגלה מתוך החיים שלי
,זווית הראייה המיוחדת הזאת

101
00:08:41,160 --> 00:08:45,560
וואו. אני חושב ששם
.אני הכי מרגיש חי

102
00:08:46,040 --> 00:08:50,080
,וכשאני נמצא בשבלונה
,בשגרה, אפשר למצוא שם

103
00:08:50,160 --> 00:08:57,480
וזו, אני חושב, המודעות שמחפשת
,את אותם רגעי חיות שבתוך

104
00:08:57,640 --> 00:08:59,920
,אבל נכון, ממש כמו שאתה אומר

105
00:09:00,000 --> 00:09:02,960
,יש סוג של מצב עמום כזה

106
00:09:03,040 --> 00:09:07,400
,שבו אני לא נמצא בתוך האמת של החיים

107
00:09:08,000 --> 00:09:13,640
,ששם זה ההפך מאמת
'או אמת בלי ה-א

108
00:09:13,920 --> 00:09:18,400
...של ההתקשרות אל אלופו של עולם
.אה, יפה. -זה מת. -כן-

109
00:09:18,680 --> 00:09:23,800
אז בעצם החיים הם פיזור כזה
,של קוביות גדולות של עשייה מצופפת

110
00:09:23,880 --> 00:09:26,080
,שקשה להכניס לשם חלקיקי חיים

111
00:09:26,360 --> 00:09:29,880
והרגעים האלה
שאתה פשוט לא עושה

112
00:09:30,480 --> 00:09:33,880
,ונכנס לתורה, לתפילה

113
00:09:33,960 --> 00:09:39,040
.למקום שהוא של אין-סוף
.שוב, כמו עם הכעס, כמו עם השמחה

114
00:09:39,120 --> 00:09:43,560
כן. -אתה פשוט פותח מרחב
.שהשחקן האמיתי בעולם הזה ייכנס

115
00:09:43,640 --> 00:09:45,200
...כן, הייתי אומר ש
.השם יתברך ולא אני

116
00:09:45,280 --> 00:09:49,000
,הרגעים האלה
,הם יוצרים את המשאב שלנו

117
00:09:49,280 --> 00:09:54,200
,גם להיכנס לרצף החיים
,הדברים היותר שגרתיים

118
00:09:54,520 --> 00:09:57,080
,ושם, וואו
...כן, כן, פה, זה בעצם

119
00:09:57,160 --> 00:10:00,320
,זה לא רק שם, ברגעי התפילה והלימוד

120
00:10:00,400 --> 00:10:03,000
,זה גם פה, ברגע הזה שבינינו

121
00:10:03,080 --> 00:10:05,720
...כשאני שוטף כלים
.השידור החי הזה עכשיו-

122
00:10:05,800 --> 00:10:07,280
...ממש. -שידור חי

123
00:10:08,320 --> 00:10:10,400
.של חיות. -כן, של חיות

124
00:10:10,640 --> 00:10:13,960
שאלו את רבי נחמן פעם, שאלו אותו
:ככה כשהוא נאנח לרגע והוא אמר

125
00:10:14,040 --> 00:10:16,960
אחח, הרגע"
."חייתי רגע שלא חייתי מעולם

126
00:10:17,040 --> 00:10:19,040
,זאת אומרת
,זה מין חיבור, חיות של התחדשות

127
00:10:19,120 --> 00:10:23,000
.שלא היה כזה רגע. -לגמרי
.גם הרגע שעכשיו, לא היה כזה רגע-

128
00:10:23,120 --> 00:10:25,880
...כן, ואתה יודע
?ומה אנחנו עושים בנדון-

129
00:10:25,960 --> 00:10:27,880
.ממש, ממש, ממש

130
00:10:28,080 --> 00:10:33,160
ובאותו אופן שהרגע הזה
,הוא באמת רגע של חיות

131
00:10:33,880 --> 00:10:37,160
הרבה מזה הוא ניזון מהעובדה

132
00:10:37,640 --> 00:10:39,840
.שהרגע הזה לא יחזור על עצמו

133
00:10:39,920 --> 00:10:41,200
אני מנסה לחשוב

134
00:10:41,280 --> 00:10:46,800
איפה אני בחיים פוגש
,דברים "ממיתים", כביכול

135
00:10:47,200 --> 00:10:48,760
.ואיפה אני פוגש דברים חיים

136
00:10:49,400 --> 00:10:52,480
,וכבר אחת הנוסחאות שמתבהרות לי
,אולי תעזור לי עם זה

137
00:10:52,560 --> 00:10:56,520
...היא שאני עסוק בשלי, בלבד, ב

138
00:10:57,080 --> 00:10:59,600
.בחיתוכים, כמו שקראנו לזה

139
00:10:59,840 --> 00:11:01,640
...שם יש סיכוי ממש

140
00:11:01,760 --> 00:11:06,160
שהכול נראה כזה
.עם סוף מיידי ו... זהו. -כן

141
00:11:06,360 --> 00:11:11,560
,ודווקא כשהדברים נפתחים בגדול
,כשיש גדול ויש ענק ויש אין-סוף

142
00:11:11,640 --> 00:11:14,760
,אני רגוע שלסיפור הזה יש סוף טוב

143
00:11:14,880 --> 00:11:16,680
,למרות שהוא אין-סוף
.אבל זה אין-סוף טוב

144
00:11:16,760 --> 00:11:20,200
,כן. אני אגיד לך משהו
,צבי, כשהיינו בחוץ

145
00:11:20,280 --> 00:11:22,200
.אתה זוכר, עם העלה? -כן

146
00:11:22,280 --> 00:11:26,280
.ששלחת בשלכת שלו אל האדמה

147
00:11:26,640 --> 00:11:32,040
אז יש אישה בתנ"ך
.שהיא עומדת מול דוד

148
00:11:32,240 --> 00:11:33,600
,קוראים לה אביגיל

149
00:11:33,920 --> 00:11:38,320
וכשדוד עומד
,על סף הריגת בעלה

150
00:11:38,880 --> 00:11:41,760
אז היא יוצאת אליו
והיא אומרת לו

151
00:11:41,960 --> 00:11:48,160
ש"תהא נפש אדוני
."צרורה בצרור החיים

152
00:11:48,800 --> 00:11:53,080
,"צרור החיים"
.זה ביטוי שהיא מחדשת

153
00:11:53,320 --> 00:11:56,680
:היא אומרת לדוד
,אולי אתה פזיז עכשיו

154
00:11:57,080 --> 00:12:01,080
כשאתה צריך עכשיו
,באמת לחתוך ולטפל בעניין

155
00:12:01,600 --> 00:12:06,480
,אבל תדע לך שיש צרור לחיים האלה

156
00:12:06,720 --> 00:12:09,720
,יש להם מחזוריות
.אתה נמצא בתוך זה

157
00:12:09,800 --> 00:12:13,080
.אל תנסה לחטוף ולחתוך את העניין

158
00:12:13,400 --> 00:12:17,560
,אתה יודע, דוד
.אנחנו נמצאים בצרור של החיים

159
00:12:17,760 --> 00:12:20,920
.גם העלה הזה הוא חלק מצרור החיים

160
00:12:21,160 --> 00:12:23,320
.כותבים את זה על מצבות

161
00:12:23,440 --> 00:12:27,000
ובדרך כלל מתכוונים
."ש"הנה, הוא נמצא בעולם הבא

162
00:12:27,320 --> 00:12:31,600
אבל העולם הבא
.הוא רק משקף את המציאות שלנו כאן

163
00:12:32,000 --> 00:12:34,000
כאן גם בתוך המציאות הזאת

164
00:12:34,200 --> 00:12:36,760
,אני נותן, אני מקבל

165
00:12:36,840 --> 00:12:39,680
.אני נמצא בריקנות, אני מתמלא

166
00:12:39,880 --> 00:12:46,040
אותה ריקנות, היא בעצמה
.מהווה מין דישון לשלב הבא שלי

167
00:12:46,240 --> 00:12:47,640
.זה דוד המלך

168
00:12:48,040 --> 00:12:51,880
אתה יודע שיש מי

169
00:12:52,160 --> 00:12:54,760
שהתורה מתארת אותו

170
00:12:55,160 --> 00:12:57,440
,על סף המוות שלו, יש כמה

171
00:12:57,600 --> 00:13:00,080
,אבל אחד במיוחד מרתק

172
00:13:00,200 --> 00:13:02,280
.ואומרים עליו, על יעקב אבינו

173
00:13:02,360 --> 00:13:04,280
זה יעקב אבינו שעומד לפני

174
00:13:04,560 --> 00:13:06,440
,המוות של עצמו

175
00:13:06,560 --> 00:13:10,240
וחז"ל אומרים
.שביקש יעקב לגלות את הקץ

176
00:13:10,320 --> 00:13:11,880
.קץ. -אוקיי

177
00:13:12,000 --> 00:13:15,160
אז הוא בא לגלות להם
,איך יהיה בעולם הבא

178
00:13:15,240 --> 00:13:18,400
,איך יהיה לעתיד לבוא
,איך הגאולה השלמה תהיה

179
00:13:18,480 --> 00:13:21,800
איך יהיה כשהמציאות
.תהיה בשלמות שלה

180
00:13:21,920 --> 00:13:24,000
.נו, איזה כיף, זה מעודד. -ממש

181
00:13:24,080 --> 00:13:28,520
,והיינו מצפים שזה מה שהוא יעשה עכשיו
.יספר להם סיפורי משיח. -זה לא קורה

182
00:13:28,600 --> 00:13:31,080
.לא קורה, והקב"ה לא נותן לו

183
00:13:31,360 --> 00:13:34,040
:אז הוא חושב
?רגע, מה קרה פה

184
00:13:34,280 --> 00:13:36,120
?אולי יש בעיה בין הבנים

185
00:13:37,240 --> 00:13:38,880
:ואז כולם אומרים לו

186
00:13:39,160 --> 00:13:40,680
,שמע ישראל"

187
00:13:40,960 --> 00:13:44,120
."ה' אלוהינו, ה' אחד"

188
00:13:44,360 --> 00:13:46,840
."שם נולד "שמע ישראל

189
00:13:47,200 --> 00:13:50,840
,שמע ישראל", אבינו"
,"זה השם שלו, "ישראל

190
00:13:51,000 --> 00:13:52,840
."ה' אלוקינו, ה' אחד"

191
00:13:53,440 --> 00:13:56,280
:ופתאום הוא מבין משהו ואומר

192
00:13:56,400 --> 00:14:00,640
."ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

193
00:14:01,000 --> 00:14:03,600
,הוא מבין שהמציאות הזאת

194
00:14:03,760 --> 00:14:09,600
היא לא אמורה להיות
,במודעות של הסוף

195
00:14:09,680 --> 00:14:11,880
.שאנחנו יודעים מהו הקץ

196
00:14:12,240 --> 00:14:17,520
:המציאות הזאת היא דרישה לנו להתברך

197
00:14:17,600 --> 00:14:21,240
."ברוך שם כבוד מלכותו"
?ואתה יודע מה הוא עושה

198
00:14:21,320 --> 00:14:22,800
.הוא מברך את הבנים שלו

199
00:14:22,880 --> 00:14:27,400
הוא מברך אותם
.ואומר לכל אחד את ברכתו והייעוד שלו

200
00:14:27,600 --> 00:14:30,200
זאת אומרת, הוא לקח
.את החיים במשמעות החיים שלהם

201
00:14:30,280 --> 00:14:32,320
.לגמרי
.ולאו דווקא במשמעות המוות-

202
00:14:32,400 --> 00:14:35,400
כי "מה אתה מספר לי פה
"?את הסוף, מה עושים עכשיו

203
00:14:35,480 --> 00:14:37,200
.עכשיו חיים. -בדיוק
.עכשיו מתברכים-

204
00:14:37,280 --> 00:14:42,720
הסוף הוא מה שיוצא באיסוף
,של כל מה שהיה לפני כן

205
00:14:42,800 --> 00:14:44,120
,ושם הוא מופיע

206
00:14:44,200 --> 00:14:47,840
אבל ברגע שאתה מבריג
,את המחשבה שלך על הסוף

207
00:14:47,920 --> 00:14:50,320
?מתי נגיע? איך הוא ייראה"

208
00:14:50,400 --> 00:14:53,320
,זה יביא את הגאולה"
,"זה יביא אותי לעולם הבא

209
00:14:53,400 --> 00:14:59,361
אז אתה מפספס
את כל הדברים שמהם

210
00:14:59,507 --> 00:15:03,200
.אנחנו נבנים להיות אלה שיהיו שם

211
00:15:03,280 --> 00:15:05,400
,אז צריך להגיד תודה גם למוות שבסוף

212
00:15:05,480 --> 00:15:07,640
,שאת זה נבין עוד מעט
,על תודעת החיים

213
00:15:07,720 --> 00:15:09,160
,אבל בוא נחזור שנייה ליעקב

214
00:15:09,400 --> 00:15:15,160
...ובאמת נראה שזה בעצם
.זה נותן לנו כוח, הדבר הזה

215
00:15:15,240 --> 00:15:17,320
זאת אומרת, זה נותן לך
,כוח בנקודת החיים... -זה הזיווג

216
00:15:17,400 --> 00:15:21,880
:הזיווג הנפלא הזה שבין
."שמע ישראל, ה' אלוקינו אחד"

217
00:15:21,960 --> 00:15:23,565
אני מחויב
,לאחדות שלו

218
00:15:23,702 --> 00:15:25,574
לגילוי
,ייחודו במציאות

219
00:15:26,280 --> 00:15:28,960
אבל בזה אני
.לא שוכח את עצמי

220
00:15:29,040 --> 00:15:31,000
.זה דווקא מעצים אותי

221
00:15:31,520 --> 00:15:37,120
יש לנו ניגון מתוך
,"ה"שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד

222
00:15:37,680 --> 00:15:40,316
שאני חושב שיעזור
.להנחיל לנו את התודעה הזו

223
00:17:28,920 --> 00:17:32,640
,אז בעצם למוות יש תפקיד חשוב בחיים

224
00:17:32,960 --> 00:17:37,480
,כי עצם הידיעה
,או ההבנה שיש מוות

225
00:17:37,560 --> 00:17:39,000
.זה מזרז אותי לחיות

226
00:17:39,280 --> 00:17:40,960
,כי אם באמת היית אומר לי "תשמע

227
00:17:42,120 --> 00:17:43,760
,"סע, אין פה כלום"

228
00:17:43,840 --> 00:17:44,920
,אז אני אגיד לך: "טוב

229
00:17:45,080 --> 00:17:46,920
,אני הולך לישון"
."תעיר אותי בעוד מאה שנה

230
00:17:47,000 --> 00:17:49,080
?מה זה משנה? מה זה משנה

231
00:17:49,160 --> 00:17:50,398
...אם הכול פה ואין פה

232
00:17:50,407 --> 00:17:52,407
ויהיה פה הכול
,ואין פה כלום

233
00:17:52,560 --> 00:17:52,991
?אז מה זה משנה

234
00:17:53,000 --> 00:17:54,799
אם אתה
,אומר לי: "תשמע

235
00:17:54,800 --> 00:17:59,600
,יש לזה סוף, יש לך תפקיד"
,"יש פה עניין, יש פה מטרה

236
00:17:59,760 --> 00:18:03,720
,בעצם המוות
.הוא מתחם פה איזושהי תכלית. -כן

237
00:18:04,080 --> 00:18:06,480
...אתה יודע מה, בגן עדן

238
00:18:06,840 --> 00:18:09,160
יש לי משהו מפתיע
,לומר לך

239
00:18:09,680 --> 00:18:12,920
,שהאדם הראשון
.הוא דווקא בחר במוות

240
00:18:14,080 --> 00:18:16,520
:הוא ידע שכשהוא ייקח מן העץ הזה

241
00:18:17,040 --> 00:18:20,040
."ביום אכולך ממנו מות תמות"
."נכון, לכאורה האיום היה "מות תמות-

242
00:18:20,120 --> 00:18:21,600
?נכון. -אז מה הקטע

243
00:18:22,000 --> 00:18:26,240
,הקטע הוא שהמוות נותן משהו
?אתה יודע מה הוא נותן

244
00:18:26,560 --> 00:18:29,080
.הוא נותן לך את עצמך
?מה זאת אומרת-

245
00:18:29,440 --> 00:18:32,400
,זאת אומרת שאם היית חי לנצח

246
00:18:32,600 --> 00:18:34,520
.אז היית יכול להיות הכול

247
00:18:35,000 --> 00:18:36,800
...היית יכול להיות גם שדרן

248
00:18:36,880 --> 00:18:38,280
.כן, אני אגיע לזה בסוף

249
00:18:38,720 --> 00:18:41,200
,בסוף, בלא סוף. -בלא סוף

250
00:18:41,280 --> 00:18:45,960
כי באין-סופיות ובנצחיות
,בעצם אנחנו נהיים הכול

251
00:18:46,080 --> 00:18:48,280
...והאדם הראשון, חז"ל אומרים
.זה מפלצתי-

252
00:18:48,360 --> 00:18:51,120
כן, חז"ל אומרים על האדם הראשון

253
00:18:51,240 --> 00:18:53,960
,שהוא היה "מקצה העולם אל קצה העולם

254
00:18:54,120 --> 00:18:55,920
."ומן השמיים אל הארץ"

255
00:18:56,240 --> 00:18:59,360
אז ברור שהם לא מדברים
,על הגודל הפיזי שלו

256
00:18:59,440 --> 00:19:03,520
.הם מדברים על מרחב המציאות שלו
.אה, זה "כי אלוהים הייתם" גם של הנחש-

257
00:19:03,600 --> 00:19:06,480
,עכשיו זה מתחדש לי
:כשהנחש אומר לה

258
00:19:06,560 --> 00:19:08,920
,"כי אלוהים הייתם"
קחו עוד כלי כדי להיות

259
00:19:09,200 --> 00:19:11,760
,בכל העולמות
.כדי להיות בכל ה... -כן

260
00:19:11,840 --> 00:19:16,520
אז המרחב הזה
הוא בעצם מרחב שגוזל ממנו

261
00:19:16,600 --> 00:19:20,280
או מונע ממנו
.סוג של עצמיות ואינדיווידואליות

262
00:19:20,360 --> 00:19:25,000
,אתה יודע מה שחז"ל אומרים
.שהמוות היה כבר מיועד לאדם

263
00:19:25,120 --> 00:19:28,960
והם מביאים משל
.ש"נורא עלילה על בני אדם", כתוב

264
00:19:29,040 --> 00:19:30,640
.השם עשה סוג של עלילה

265
00:19:30,840 --> 00:19:33,320
הכוונה הייתה מראש
.שיהיה מוות בעולם

266
00:19:33,400 --> 00:19:36,400
הרי התורה
,שנכתבה לפני בריאת העולם

267
00:19:36,480 --> 00:19:39,960
"כתוב בה: "מות תמותון
,ו"מות" ו"מוות" וכל מיני

268
00:19:40,720 --> 00:19:43,880
,אבל האדם היה צריך לבחור

269
00:19:44,240 --> 00:19:48,640
.והוא בחר שם בקצבה של החיים

270
00:19:49,040 --> 00:19:50,920
,ושם אנחנו מקבלים

271
00:19:51,200 --> 00:19:53,280
,כמו שאנחנו עכשיו מדברים

272
00:19:53,800 --> 00:19:59,040
משהו שאני חושב שאף אחד
.מאיתנו לא היה מוכן לוותר עליו

273
00:19:59,480 --> 00:20:01,240
,כשאתה חושב על החיים שלך

274
00:20:01,840 --> 00:20:06,520
,הרי הרגעים הכי יקרים, הכי מתוקים

275
00:20:06,960 --> 00:20:09,280
.הם רגעים שלא יחזרו על עצמם

276
00:20:09,760 --> 00:20:12,120
,הרגעים, במהות שלהם

277
00:20:12,400 --> 00:20:14,760
,הם נמצאים במצב כמו הרגע הזה

278
00:20:14,960 --> 00:20:17,640
,הם יקרים ולא זולים

279
00:20:17,880 --> 00:20:20,960
,מפני שהם לא יחזרו

280
00:20:21,320 --> 00:20:24,120
.הם בעצם נעלמים

281
00:20:24,720 --> 00:20:29,320
,זאת אומרת, ה"מוותיות" שבהם
.היא מה שעושה אותם חיים

282
00:20:29,400 --> 00:20:31,000
...כן, בדיוק, והעוצמה

283
00:20:31,080 --> 00:20:35,840
,החד-פעמיות. -העוצמה הזאת
:ואין כמו קהלת, שמדבר על העניין הזה

284
00:20:35,920 --> 00:20:37,480
."הבל הבלים, הכול הבל"

285
00:20:37,600 --> 00:20:41,360
וכשעוברים על הספר הזה
,רואים שפעם אחר פעם

286
00:20:41,560 --> 00:20:44,160
,בצדדים היותר חיוביים בספר

287
00:20:44,240 --> 00:20:47,480
:הוא מדבר
,"כי היא חלקך", "היא חלקך"

288
00:20:47,960 --> 00:20:52,080
:עד שהוא אומר
,ראה חיים עם אישה אשר אהבת"

289
00:20:52,200 --> 00:20:55,720
."כי היא חלקך בחיי הבלך"

290
00:20:55,920 --> 00:20:57,080
,אז אתה מסתכל על זה רגע

291
00:20:57,160 --> 00:21:00,520
כאילו אתה בא עוד פעם
.לדכא אותי? -בציר ה... -כן, לא

292
00:21:00,840 --> 00:21:05,400
אני אומר לך
שההזדמנות לאינטימיות הזאת

293
00:21:05,480 --> 00:21:07,560
,שבאה מהאיחוד שלכם

294
00:21:07,880 --> 00:21:11,400
היא באה בעקבות זה
.שהזמן הוא קצוב

295
00:21:11,480 --> 00:21:18,600
אז יש משהו במוות שהוא דווקא
.מביא לשמחה ולתעצומות חיים

296
00:21:18,920 --> 00:21:21,240
:יש אפילו פסוק ששלמה המלך אומר

297
00:21:21,360 --> 00:21:24,760
."עזה כמוות אהבה"

298
00:21:24,920 --> 00:21:28,720
?אומנם האהבה היא עזה מן המוות

299
00:21:28,800 --> 00:21:31,680
?"מה הכוונה "מן המוות
?שאני לא יכול לעצור את זה

300
00:21:32,160 --> 00:21:33,720
.עוד יותר עמוק

301
00:21:33,840 --> 00:21:35,509
העזות של האהבה

302
00:21:35,547 --> 00:21:37,239
היא באה
.בעקבות המוות

303
00:21:37,240 --> 00:21:44,080
אתה תאהב, תהיה נשוי
,בשמירת הברית והנאמנות

304
00:21:44,480 --> 00:21:47,320
.בעזרת השם, לאישה אחת

305
00:21:47,560 --> 00:21:54,320
,יש כל מיני תנודות בחיים
.אבל הנקודה היא, כאן המיקוד

306
00:21:54,640 --> 00:21:56,320
.ויש לנו חג שחוגג את זה

307
00:21:57,000 --> 00:22:00,840
...אתה אולי תתפלא לדעת
,נכון. -אבל חג האסיף-

308
00:22:00,960 --> 00:22:04,000
חג האסיף הוא בא
,בתקופת השנה, בסוף השנה

309
00:22:04,360 --> 00:22:06,240
,פסח - הלידה

310
00:22:06,320 --> 00:22:07,560
,שבועות - הבגרות

311
00:22:07,640 --> 00:22:09,960
.אתה יודע את הייעוד שלך, התורה ניתנת

312
00:22:10,040 --> 00:22:13,800
,ראש השנה ויום כיפור - התשובה שלי

313
00:22:14,120 --> 00:22:15,560
,ואז, כן

314
00:22:16,040 --> 00:22:19,880
,לאיסוף ולמוות
.ושם אנחנו חוגגים

315
00:22:19,960 --> 00:22:23,440
,כן, מצד אחד נפרדים, ומצד שני

316
00:22:23,600 --> 00:22:27,720
...אם לא הייתה העוצמה הזאת של האסיפה

317
00:22:27,800 --> 00:22:30,800
"נאסף אל בית עולמו"
.אומרים, נאסף, כן. -ממש ככה

318
00:22:31,400 --> 00:22:35,200
אם לא היה את זה, אז לא היינו באמת
.יכולים לחיות את תעצומות החיים

319
00:22:35,640 --> 00:22:39,840
אז בעצם תודעת האיסוף
.היא שנותנת את ה... -כן

320
00:22:39,920 --> 00:22:43,440
,את ערך החיים הרגעיים
,על אותה נקודת זמן. -כן, כן

321
00:22:43,520 --> 00:22:50,680
ואני חושב שזה חשוב
,שלא להתעלם מהכאב שיש בסוף

322
00:22:51,120 --> 00:22:55,520
והצער. -יש פחד שם, עדיין יש
.פחד. -והפחד מפני זה, אין ספק

323
00:22:55,600 --> 00:23:00,280
אבל מצד שני, אנחנו צריכים לדעת
.שזה דבר שבאמת מאפשר לנו

324
00:23:00,560 --> 00:23:06,320
,אבל אתה יודע שאותה בחירה
אותה החלטה ואותה הכרעה

325
00:23:06,400 --> 00:23:10,400
,של אדם הראשון
היא באמת מה שמאפשר לנו

326
00:23:10,680 --> 00:23:12,240
.לחיות את חיינו

327
00:23:12,360 --> 00:23:16,480
:אבל תמיד השאלה תהיה
?כמה אני בייעוד שלי

328
00:23:16,560 --> 00:23:19,800
כמה אני במימוש
?של מה שאני נבראתי להיות

329
00:23:20,200 --> 00:23:25,040
וכאן באמת, ככל שאני יותר ער

330
00:23:25,400 --> 00:23:29,480
,לאזור הגבוה שלי
,לצלם האלוקים שבי

331
00:23:29,560 --> 00:23:32,920
ככל שאני ער... -למשמעות של כל
.העניין הזה שבאתי לפה. -ממש, לגמרי

332
00:23:33,000 --> 00:23:36,640
,ודבק באין-סוף, השם יתברך

333
00:23:36,720 --> 00:23:39,360
שהוא צורר אותי בצרור החיים

334
00:23:39,440 --> 00:23:42,800
,"ויוצר לי גם את הצרור במובן של "צרה

335
00:23:43,480 --> 00:23:46,480
.והוא יוצר לי את המסגרת

336
00:23:46,760 --> 00:23:51,840
אז "גם כי אלך בגיא צלמוות
."לא אירע רע

337
00:23:52,120 --> 00:23:53,600
,וכאן, אתה יודע מה

338
00:23:53,760 --> 00:23:58,360
דוד מציין משהו, שאני חושב
.שרק בעידן שלנו במיוחד פוגשים את זה

339
00:23:58,640 --> 00:24:02,960
.אנשים כל הזמן מצלמים
.הם מצלמים

340
00:24:03,040 --> 00:24:05,960
,"עכשיו, בתורה "צלם" זה "פסל

341
00:24:06,080 --> 00:24:10,200
.כי פסל הוא הניסיון לקבע את החיים
,נכון, כמו הקעקוע-

342
00:24:10,280 --> 00:24:13,680
שאמרנו שהקעקוע
מקעקע עליך עכשיו איזו תמונה

343
00:24:13,800 --> 00:24:15,560
.שכבר הייתה באותו רגע שצילמת אותה

344
00:24:15,640 --> 00:24:20,360
בדיוק, אז אתה מנסה לשמור את
.הרגע הזה לנצח על ידי הצילום

345
00:24:20,480 --> 00:24:22,480
שמירת הרגע הזה

346
00:24:22,600 --> 00:24:27,120
היא כאשר הוא נצרר
.בצרור החיים של כוליות החיים

347
00:24:27,200 --> 00:24:29,454
ולכן כשדוד אומר

348
00:24:29,603 --> 00:24:32,274
גם כי אלך"
,"'בגיא 'צלמוות

349
00:24:32,400 --> 00:24:36,000
:יש גם "צלמות" שם, ולמרות זאת

350
00:24:36,080 --> 00:24:38,760
,"לא אירע רע כי אתה עימדי"

351
00:24:38,840 --> 00:24:41,280
,אתה, השם, האין-סוף

352
00:24:41,360 --> 00:24:44,400
.צורר אותי בכוליות החיים שאני חי
,זה הזמן לניגון-

353
00:24:44,480 --> 00:24:48,080
...גם כי אלך בגיא של סטגנציות ותקיעות

354
00:24:48,600 --> 00:24:51,040
.שם אני יכול להיפתח ממש

355
00:27:11,160 --> 00:27:13,520
.איי, אני כבר פחות מפחד

356
00:27:14,480 --> 00:27:15,480
.טוב

357
00:27:16,160 --> 00:27:18,320
,ועולים לי הדברים של שלמה המלך

358
00:27:18,600 --> 00:27:20,520
,שאם כבר אתה בוחר ללכת לאנשהו

359
00:27:20,720 --> 00:27:23,120
.לך לבית האבלים ולא לבית היולדות

360
00:27:23,200 --> 00:27:25,560
.לכאורה, נולד

361
00:27:25,640 --> 00:27:28,640
כאילו, זה יותר שמח, ואתה יודע
.בבית האבלים איך אנחנו מרגישים

362
00:27:28,720 --> 00:27:30,480
.זה בדיוק הפוך
.כן-

363
00:27:31,040 --> 00:27:32,880
נראה לי שזה
השלב אולי

364
00:27:33,560 --> 00:27:35,080
.להגיע אל הלידה

365
00:27:35,440 --> 00:27:39,560
,כי אתה יודע
,אני לא רוצה לפאר את המוות יותר מדי

366
00:27:39,800 --> 00:27:44,120
ויש מדרש בעצם
:שמספר על גוי אחד שאמר

367
00:27:44,200 --> 00:27:46,480
?מה אתם כל כך שמחים

368
00:27:46,560 --> 00:27:49,360
:הוא רואה אותם שמחים בחגים וזה
?מה אתם כל כך שמחים

369
00:27:49,440 --> 00:27:52,360
.הרי אתם יודעים שאתם תמותו

370
00:27:53,400 --> 00:27:56,200
:ואז החכם שואל אותו

371
00:27:57,280 --> 00:28:00,160
?ואיך אתה היית בלידת הבן שלך

372
00:28:00,560 --> 00:28:01,600
?לא שמחת

373
00:28:01,680 --> 00:28:03,040
.כן, בטח ששמחתי

374
00:28:03,400 --> 00:28:05,680
?אתה לא יודע שהוא נולד למוות

375
00:28:06,320 --> 00:28:08,080
,יש משהו בלידה, צבי

376
00:28:08,520 --> 00:28:13,600
שמפגיש אותנו עם הפלא
,של החיים, וברמה מסוימת, כן

377
00:28:13,680 --> 00:28:18,240
משכיח מאיתנו את הסופיות הזאת
.ומכניס אותנו פנימה

378
00:28:18,480 --> 00:28:24,640
,ואתה יודע, הלידה הכי משמעותית
,הייתי אומר, בסיפורי האבות

379
00:28:24,720 --> 00:28:26,920
.היא לידת יצחק, אין מה להגיד

380
00:28:27,000 --> 00:28:30,760
לידת יצחק זו לידה
...שהיא נולדת מתוך ה

381
00:28:31,000 --> 00:28:32,480
.אפשר להגיד, האבסורד

382
00:28:32,640 --> 00:28:34,400
...הרי חז"ל אומרים
.הוא לא היה אמור להיות-

383
00:28:34,480 --> 00:28:38,040
.לא היה אמור להיות. -לא היה רחם
,שניהם עקרים, שניהם עקרים-

384
00:28:38,160 --> 00:28:40,240
,90 שנה, מאה שנה

385
00:28:40,320 --> 00:28:43,320
...וחז"ל אומרים שלשרה, אין לה

386
00:28:44,040 --> 00:28:46,640
.לא רק שהיא עקרה, אין לה ולד

387
00:28:46,720 --> 00:28:48,400
.כלומר שאפילו רחם אין לה

388
00:28:48,520 --> 00:28:50,720
,זה ממש פשוט מופרך

389
00:28:50,840 --> 00:28:55,320
וכשהשם יתברך
אומר לאברהם שהולך להיוולד לו ילד

390
00:28:55,640 --> 00:28:57,480
.אז הוא צוחק

391
00:28:58,280 --> 00:29:01,760
הצחוק הזה שלו
.הוא צחוק של פלא

392
00:29:02,200 --> 00:29:04,600
ובאמת, הפלא הזה

393
00:29:04,960 --> 00:29:08,920
,הוא לא רק פלא בפני הלידה של יצחק

394
00:29:09,120 --> 00:29:12,520
.בעומק, זה פלא על החיים בכלל

395
00:29:12,720 --> 00:29:17,960
הרי המציאות הזאת
,היא בעצם תלויה על האין

396
00:29:18,080 --> 00:29:19,920
."תולה ארץ על בלימה"

397
00:29:20,000 --> 00:29:23,560
,אנחנו באנו מן האין
.אנחנו חוזרים אל האין

398
00:29:23,640 --> 00:29:27,320
.באנו מאפס, אנחנו בקושי כאן

399
00:29:27,480 --> 00:29:33,320
,אז קודם כול, זה פלא
.סוג של צחוק, שאנחנו בכלל נמצאים פה

400
00:29:33,880 --> 00:29:38,680
,וכשאדם צוחק באמת
,לא צחוק של לעג

401
00:29:38,840 --> 00:29:41,680
.צחוק של פלא
.לא על חשבון מישהו-

402
00:29:41,760 --> 00:29:44,480
כמו שאגב מלמדים אותך
,בדיוק הפוך בצד השני

403
00:29:44,560 --> 00:29:45,816
שדווקא לצחוק

404
00:29:46,031 --> 00:29:47,626
,על מישהו שנפל
,אתה יודע

405
00:29:47,800 --> 00:29:48,988
"כל ה"סלפסטיק
,וכל העניינים האלה

406
00:29:48,997 --> 00:29:49,919
על זה
.הוא אמור לצחוק

407
00:29:49,920 --> 00:29:51,640
,כן. -אתה אומר
.בכלל צחוק אחר לגמרי

408
00:29:51,720 --> 00:29:56,480
כן, לגמרי. זה הצחוק
.שהוא נובע מתוך המלאות של החיים

409
00:29:56,880 --> 00:30:00,160
,האמת היא שאברהם
,כאשר הוא צוחק

410
00:30:00,240 --> 00:30:04,880
אז הוא נמצא במקום הזה
.של הייעוד של החיים

411
00:30:05,080 --> 00:30:09,800
,ויצחק, בעצם חוגגים לו את הלידה

412
00:30:09,880 --> 00:30:13,400
כמו שלא מצינו
,מישהו אחר שככה חוגגים לו

413
00:30:13,920 --> 00:30:16,880
,ואז דבר נורא משמעותי קורה לו

414
00:30:16,960 --> 00:30:21,840
.האבא שלו כמעט שוחט אותו על גבי המזבח

415
00:30:22,440 --> 00:30:25,040
,כאילו שיצחק

416
00:30:25,120 --> 00:30:28,920
רואים את זה בדרך כלל
,כסוג של ניסיון לאברהם

417
00:30:29,240 --> 00:30:33,120
אבל בעצם זה סוג של
.ביטוי של המהות של יצחק

418
00:30:33,280 --> 00:30:39,280
הוא חי את המציאות הזאת
.שכל החיים האלה הם פלא אחד גדול

419
00:30:39,560 --> 00:30:41,560
.ואז הוא עובר את נקודת המוות

420
00:30:41,640 --> 00:30:45,040
,זה בדיוק העניין
,שכשילד נולד החיים פתוחים

421
00:30:45,120 --> 00:30:48,080
.החיים נראים מדהים
,אתה גם יכול לפספס

422
00:30:48,160 --> 00:30:49,800
כמו שמפספסים כל מיני

423
00:30:49,920 --> 00:30:51,760
מנהיגים בעולם
,שחושבים שהם אין-סופיים

424
00:30:51,840 --> 00:30:55,400
אבל בנקודה הזאת של הלידה
.אתה באמת יודע שהמשחק פתוח

425
00:30:55,480 --> 00:30:57,280
.כן. -לא מאיים עליך המוות

426
00:30:58,800 --> 00:31:02,560
הוא שם, אבל הוא לא מגביל אותך
.כמו שהוא מגביל אותך 40 שנה אחרי זה

427
00:31:02,640 --> 00:31:06,480
לגמרי. -זה העניין שכולם
,שמחים בלידה, ולא סתם המדרש הזה

428
00:31:06,560 --> 00:31:08,280
,כי הנקודה של הלידה

429
00:31:08,720 --> 00:31:12,280
:יכול להיות שבאה ואומרת לך
."זו הפרופורציה הנכונה"

430
00:31:12,360 --> 00:31:14,480
בגלל זה הילדים
.הם שמחים, הם חיים יותר

431
00:31:14,560 --> 00:31:18,000
.כן, לגמרי
?ואתה יודע מה עוד הם יודעים

432
00:31:18,080 --> 00:31:19,320
.סוד גדול מאוד

433
00:31:19,640 --> 00:31:21,920
,שזה לא שהחיים לא רציניים

434
00:31:22,160 --> 00:31:24,680
.אבל מצד שני החיים הם משחק. -נכון

435
00:31:24,800 --> 00:31:27,440
,זה לא שהם לא רציניים
.אבל הם יכולים להצחיק הרבה

436
00:31:27,760 --> 00:31:30,880
."כן... -"מצחק
.הם "מצחק", לא משחק. -לגמרי

437
00:31:30,960 --> 00:31:34,320
ואתה יודע מתי
?אתה נכנס לחיים כמשחק

438
00:31:34,440 --> 00:31:39,880
כשאתה מפסיק לנסות
.להצדיק אותם

439
00:31:40,080 --> 00:31:42,240
.אתה לא יכול להצדיק את החיים שלך

440
00:31:42,560 --> 00:31:44,520
,יש דבר אחד שאתה יכול לעשות איתם

441
00:31:44,680 --> 00:31:48,600
.לחיות את רצף ההזדמנויות שניתנו לך

442
00:31:48,680 --> 00:31:51,800
,להוסיף עוד חיים
,להידבק במהות החיים

443
00:31:51,880 --> 00:31:55,640
.להיות כאן באמת
.אז איך אני בוחר בחיים? -כן-

444
00:31:55,800 --> 00:31:58,160
?מה, איפה הבחירה
:זאת אומרת, הרי אנחנו מצווים

445
00:31:58,240 --> 00:32:01,360
.ובחרת בחיים". -כן"
?אז איך זה נכנס לעניין-

446
00:32:01,440 --> 00:32:06,080
יש מדרש שמספר על יצחק
.שהוא דווקא יגאל העולם

447
00:32:06,240 --> 00:32:12,960
יבוא הסוף והקב"ה יסתכל על העולם
.והוא יגיד לאברהם: בניך חטאו

448
00:32:13,280 --> 00:32:18,040
:אז אברהם יגיד
.טוב, אם חטאו אז יימחו על קידוש שמך

449
00:32:18,520 --> 00:32:20,480
:אז הקב"ה קצת מגרד, אומר

450
00:32:20,560 --> 00:32:22,640
,אולי לא אצל הזקנים החוכמה

451
00:32:22,720 --> 00:32:26,200
,אני אלך אל הצעיר
.מישהו שהיה לו צער גידול בחיים. -יעקב

452
00:32:26,280 --> 00:32:28,560
.אז הוא הולך ליעקב: בניך חטאו

453
00:32:28,640 --> 00:32:29,640
?בניי

454
00:32:29,720 --> 00:32:33,000
:אז יעקב אומר
.יימחו על קידוש שמך

455
00:32:33,080 --> 00:32:36,600
:טוב, אז הקב"ה אומר
.לא בזקנים ולא בצעירים, אני אלך לאמצע

456
00:32:36,800 --> 00:32:39,000
.אז הוא הולך ליצחק ואומר: בניך חטאו

457
00:32:39,320 --> 00:32:40,560
:ואז יצחק אומר

458
00:32:40,640 --> 00:32:44,920
?בניך ולא בניי
?"אתה לא אמרת "בני בכורי ישראל

459
00:32:45,120 --> 00:32:48,880
ואז הוא מתחיל לעשות
:מין צחוק כזה, הוא אומר

460
00:32:48,960 --> 00:32:50,680
?תשמע, אתה לא יכול לסבול את זה

461
00:32:50,760 --> 00:32:52,840
?כמה בן אדם חי, 70 שנה

462
00:32:52,960 --> 00:32:56,840
,חצי מזה הוא אוכל
,הוא ישן, הוא בשירותים בכלל

463
00:32:56,920 --> 00:32:59,960
...מה אתה
?כאילו כמה זמן יש לו, 35 שנה

464
00:33:00,480 --> 00:33:03,120
,ומתוך זה תוריד גם את זה וגם את זה

465
00:33:03,200 --> 00:33:05,800
.ואז בסוף אתה מגיע ל-25 שנה

466
00:33:06,160 --> 00:33:09,040
?אתה יודע מה
,תיקח חצי, אני אקח חצי

467
00:33:09,680 --> 00:33:13,040
,ואם זה יותר מדי בשבילך
,אז אני אקח את הכול

468
00:33:13,280 --> 00:33:16,520
.מפני שאני הייתי על המזבח

469
00:33:17,520 --> 00:33:21,520
:ואז כולם אומרים
.יצחק אבינו, אתה הצלת אותנו

470
00:33:21,960 --> 00:33:25,640
,"והוא אומר "לא, אני לא זה שהציל

471
00:33:25,840 --> 00:33:28,160
.ומצביע על השם יתברך

472
00:33:28,600 --> 00:33:33,880
,ופה יש עומק גדול
.תדע לך, כולנו צריכים לדעת

473
00:33:33,960 --> 00:33:37,160
כל המציאות הזאת
,היא עומדת על דבר אחד

474
00:33:37,280 --> 00:33:39,760
.שהשם יתברך רוצה אותנו כאן

475
00:33:40,280 --> 00:33:44,440
,אז ברמה מסוימת
,גם אם אנחנו חוטאים

476
00:33:44,680 --> 00:33:48,360
הנקודה היא תמיד
,לחזור אל נקודת ההתחלה

477
00:33:48,480 --> 00:33:51,640
:אותה נקודה של לידה שאומרת

478
00:33:51,760 --> 00:33:54,960
,אני עדיין יכול להוליד
.אני עדיין יכול להוסיף

479
00:33:55,040 --> 00:33:56,280
.אני עדיין יכול לחיות

480
00:33:56,480 --> 00:33:59,400
.אני עדיין יכול לחיות
.זה "בחרת ב..." -כן-

481
00:33:59,480 --> 00:34:02,080
,ולכן מהמקום הזה

482
00:34:02,440 --> 00:34:05,920
:אז אנחנו זוכים למה שאומר שלמה

483
00:34:06,000 --> 00:34:11,480
."עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון"

484
00:34:11,560 --> 00:34:17,560
זה יצחק שהוא יודע
,לא לעשות מהחיים משחק במובן השלילי

485
00:34:17,640 --> 00:34:19,760
.לעשות אותם משחק במובן החיובי

486
00:34:19,840 --> 00:34:23,440
אני אגיד לך, במוזיקה יש מין
.דבר כזה שהוא ממש משל לחיים

487
00:34:24,400 --> 00:34:29,120
,יש אקורדים שמנגנים אותם
.שהם יוצרים את המסגרת

488
00:34:29,360 --> 00:34:34,720
,ויש את המשחק שבאמצע
.שבו אתה מאלתר, פותח, מכניס את עצמך

489
00:34:35,200 --> 00:34:40,880
חיים ללא תורה
.זה כמו לאלתר בלי אקורדים

490
00:34:42,160 --> 00:34:44,680
,אם אתה יוצא מהאקורדים אז זה דיסוננס

491
00:34:44,760 --> 00:34:45,880
.אין פה קטע

492
00:34:45,960 --> 00:34:48,280
,יש אולי מוזיקה פוסט-מודרניסטית

493
00:34:48,360 --> 00:34:50,560
...אבל זו בדיוק הנקודה שלה
?אבל איך תחבר בין הנקודות-

494
00:34:50,640 --> 00:34:52,200
.אבל זו בדיוק הנקודה שלה. -להתפזר

495
00:34:52,280 --> 00:34:56,360
אבל הנקודה האמיתית שאנחנו חווים
במוזיקה כשהיא נמצאת בהרמוניה

496
00:34:56,440 --> 00:35:02,320
,וגם נמצאת באלתור של יצירתיות
.זה ממש המשחק האמיתי של החיים

497
00:35:02,400 --> 00:35:04,821
הוא לא פתוח
,שאין חוקים

498
00:35:05,218 --> 00:35:07,935
יש חוקים
,והתורה מכילה אותם

499
00:35:08,120 --> 00:35:11,880
,אבל בתוך החוקים האלה
.וואו, איזה מרחק

500
00:35:11,960 --> 00:35:14,440
והנקודה התודעתית
:שדרושה היא

501
00:35:14,560 --> 00:35:16,640
,אני לא בא עכשיו להצדיק את עצמי

502
00:35:16,720 --> 00:35:19,080
.אני פה כדי ליצור

503
00:35:20,680 --> 00:35:23,440
,תשמע... טוב, נו
.אז יאללה, בוא נלך לניגון הזה

504
00:37:29,880 --> 00:37:33,760
,אז זו בעצם הנקודה
,שנקודת הלידה היא נקודת החיים

505
00:37:33,840 --> 00:37:35,480
.ואני צריך לבחור בחיים

506
00:37:35,760 --> 00:37:38,000
,מדהים, צבי
?כי אתה יודע מה

507
00:37:38,240 --> 00:37:42,200
יש מילה שמשה לא משתמש בה

508
00:37:42,280 --> 00:37:43,760
,עד הסוף של התורה

509
00:37:43,840 --> 00:37:45,480
:מילה כל כך חשובה

510
00:37:45,640 --> 00:37:46,960
.בחירה

511
00:37:47,040 --> 00:37:51,360
בחירה לא מופיעה
כמשהו שהאדם מסוגל לעשות

512
00:37:51,560 --> 00:37:55,400
עד שמשה נמצא ממש
,על סף המוות, ביום האחרון שלו

513
00:37:56,760 --> 00:37:59,320
."הוא אומר "ובחרת בחיים

514
00:37:59,520 --> 00:38:00,560
."ובחרת בחיים"

515
00:38:00,640 --> 00:38:02,520
ראה אנוכי נותן לפניכם היום"

516
00:38:02,640 --> 00:38:04,480
,את החיים ואת המוות"

517
00:38:04,640 --> 00:38:06,000
."ובחרת בחיים"

518
00:38:06,160 --> 00:38:07,680
:הוא מסביר גם למה

519
00:38:08,040 --> 00:38:10,040
."למען תחיה"

520
00:38:10,600 --> 00:38:13,240
.כאילו... -נו, זה ברור
.ברור, בדיוק-

521
00:38:13,320 --> 00:38:19,280
אז כדי להבין צריך לדעת
.שיש כל מיני החלטות שעושים בחיים

522
00:38:19,400 --> 00:38:21,520
,אני מכריע לכאן, אני מכריע לשם

523
00:38:21,600 --> 00:38:23,280
,אני אוכל את זה, אני אעשה את זה

524
00:38:23,360 --> 00:38:26,200
,ככה אני אציל את עצמי
.ככה אני ארוויח יותר

525
00:38:26,320 --> 00:38:29,200
."זה עולם שנקרא "ברכה וקללה

526
00:38:29,280 --> 00:38:32,200
:והיה את זה בתורה
ראה אנוכי נותן לפניכם היום"

527
00:38:32,280 --> 00:38:33,920
."את הברכה ואת הקללה"

528
00:38:34,040 --> 00:38:36,040
,אבל בסוף החיים של משה

529
00:38:36,480 --> 00:38:40,720
,"שם "ברכה וקללה
,"הוא לא אומר, "ובחרת בברכה

530
00:38:40,800 --> 00:38:43,840
?פה הוא אומר "ובחרת בחיים". ולמה

531
00:38:43,920 --> 00:38:47,000
מפני שבחירה
,היא לא איזושהי הכרעה לכאן

532
00:38:47,080 --> 00:38:50,200
,שאני אצליח פה יותר
,תהיה לי פרנסה טובה יותר

533
00:38:50,280 --> 00:38:52,000
.אני אחיה יותר שנים

534
00:38:52,280 --> 00:38:55,360
...זה להחליט

535
00:38:55,440 --> 00:38:57,840
.זה להחליט לחיות

536
00:38:57,920 --> 00:39:03,880
יש הבדל עצום בין להחליט לחיות
.ולרצות לחיות לבין לבחור בחיים

537
00:39:03,960 --> 00:39:05,360
.ואני אסביר לך מהו

538
00:39:05,680 --> 00:39:09,120
לרצות לחיות
,זה להיטיב עם עצמך

539
00:39:09,280 --> 00:39:11,960
,להרבות ימים, להרבות שנים

540
00:39:12,040 --> 00:39:16,560
לשרוד, וכשאני נמצא
,בהישרדות והטבה עם עצמי

541
00:39:16,640 --> 00:39:18,280
.זה עולם של ברכה וקללה

542
00:39:18,360 --> 00:39:19,880
.כמה טוב זה יהיה

543
00:39:20,640 --> 00:39:22,560
אבל המציאות של בחירה בחיים

544
00:39:22,760 --> 00:39:25,320
.היא כאשר זה לא הנושא, אני לא הנושא

545
00:39:25,400 --> 00:39:28,080
.הנושא הוא החיים, מה אני מביא לכאן

546
00:39:28,240 --> 00:39:29,880
ואז הוא מפרט

547
00:39:30,000 --> 00:39:32,360
,מה זה באמת לבחור בחיים

548
00:39:32,520 --> 00:39:36,080
,הוא אומר: "לאהבה את ה' אלוהיכם

549
00:39:36,440 --> 00:39:40,080
."לשמוע בקולו ולדובקה בו"

550
00:39:41,120 --> 00:39:44,840
,וכאן, צבי
שם אנחנו פוגשים חיים מלאים

551
00:39:45,000 --> 00:39:47,560
,"'אהבה, "לאהבה את ה

552
00:39:47,680 --> 00:39:51,160
לאהבה" - להיות פתוח מתוך רצון"

553
00:39:51,240 --> 00:39:55,920
.להיטיב ולהיות מחובר אליו כאוהב

554
00:39:56,000 --> 00:40:00,360
,אנחנו בונים עולם ביחד
,זה העולם בעצם שהתחלנו אותו

555
00:40:00,480 --> 00:40:01,840
,את התוכניות האלה

556
00:40:01,920 --> 00:40:04,320
,"'של אהבה, "לאהבה את ה

557
00:40:04,400 --> 00:40:07,640
.חיים של עומק, חיים של חיוניות

558
00:40:08,160 --> 00:40:10,720
,שאני אשמע בקולו

559
00:40:10,920 --> 00:40:13,920
,לא ייאטם בתוך עצמי הכעס

560
00:40:14,000 --> 00:40:16,960
לא לסגור את עצמי
.בפני מה שהחיים מביאים לי

561
00:40:17,040 --> 00:40:20,560
.לשמוע את קול השם בכל מה שעובר עליי

562
00:40:20,640 --> 00:40:24,240
לשמוע בקול השם
.את המצוות שהוא מצווה אותי

563
00:40:24,320 --> 00:40:27,240
,לשמוע שבעצם הוא מדבר איתי

564
00:40:27,320 --> 00:40:28,960
,זה עולמו של יצחק

565
00:40:29,040 --> 00:40:32,200
,שהוא טעה, חשב לברך את עשו

566
00:40:32,720 --> 00:40:37,600
ובסוף כשכל האג'נדה שלו
,התפרקה בגלל מה שרבקה הראתה לו

567
00:40:37,680 --> 00:40:39,720
.לשמוע בקולו
הוא מתקן את עצמו

568
00:40:40,160 --> 00:40:41,400
."והוא אומר גם "ברוך יהיה

569
00:40:41,480 --> 00:40:42,632
,"ולדובקה בו"

570
00:40:42,811 --> 00:40:45,443
לחיות את הדבקות
בהשם יתברך

571
00:40:45,680 --> 00:40:50,200
מתוך רוב עונג ושמחה
.בהתקשרות אליו

572
00:40:50,280 --> 00:40:51,760
.זה לבחור בחיים

573
00:40:51,840 --> 00:40:53,400
אז החוט המקשר הוא

574
00:40:53,480 --> 00:40:57,200
,חיות עם השם, בחינוך הילדים
,במה שאנחנו משאירים פה

575
00:40:57,280 --> 00:40:59,080
,בזוגיות, בחיבור
,"והיו לבשר אחד"

576
00:40:59,320 --> 00:41:02,520
,ולראות את הכעס והשמחה
,איפה הוא נכנס, איפה הוא יתברך

577
00:41:03,200 --> 00:41:06,760
.וגם לא לפחד מהמוות. וואו, איזה מסע

578
00:41:06,840 --> 00:41:08,680
.נקווה שהוא יתארך, בעזרת השם

579
00:41:08,920 --> 00:41:11,480
,תודה לעמית יצחק ולדוד דגמי

580
00:41:11,560 --> 00:41:13,200
ותודה להשם יתברך

581
00:41:13,280 --> 00:41:16,760
,שהביא לנו כזו הפקה מתוקה ונפלאה

582
00:41:17,040 --> 00:41:19,960
,ושניקח מפה כלים להיות שמחים

583
00:41:20,040 --> 00:41:22,240
.להיות בדרך השם ולהיות יהודים טובים

584
00:41:22,320 --> 00:41:25,360
,וצבי, אני רוצה להודות לך ולכולם

585
00:41:25,680 --> 00:41:28,200
,וגם לכל אלה שבאמת צופים

586
00:41:28,280 --> 00:41:32,240
ובעזרת השם, ייפתחו להם הלבבות שלהם

587
00:41:32,560 --> 00:41:35,040
.למשהו הרבה יותר גדול בבחירה בחיים

588
00:41:35,200 --> 00:41:36,962
.אמן, אמן, תודה. -תודה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה